WA1VCAFP7GA1…

Audi

Sq5

WA1VCAFP7GA105754; WA1VCAFP7GA187274 | WA1VCAFP7GA162830 | WA1VCAFP7GA144862

WA1VCAFP7GA110596; WA1VCAFP7GA151228 | WA1VCAFP7GA104068;

WA1VCAFP7GA199831

; WA1VCAFP7GA178381; WA1VCAFP7GA158793 | WA1VCAFP7GA109674 | WA1VCAFP7GA129973 | WA1VCAFP7GA136423; WA1VCAFP7GA189932; WA1VCAFP7GA154923; WA1VCAFP7GA120559 | WA1VCAFP7GA174427 | WA1VCAFP7GA168367; WA1VCAFP7GA112610; WA1VCAFP7GA137779 | WA1VCAFP7GA186531 | WA1VCAFP7GA127981 | WA1VCAFP7GA150189; WA1VCAFP7GA197755; WA1VCAFP7GA130282 | WA1VCAFP7GA185685 | WA1VCAFP7GA124238 | WA1VCAFP7GA172130 | WA1VCAFP7GA196816; WA1VCAFP7GA100005; WA1VCAFP7GA170670 | WA1VCAFP7GA177683 | WA1VCAFP7GA187808 | WA1VCAFP7GA174590 | WA1VCAFP7GA130380; WA1VCAFP7GA131805 | WA1VCAFP7GA189137 | WA1VCAFP7GA103504; WA1VCAFP7GA156283

WA1VCAFP7GA149494;

WA1VCAFP7GA153741

; WA1VCAFP7GA188456 | WA1VCAFP7GA186013; WA1VCAFP7GA110825 | WA1VCAFP7GA129066

WA1VCAFP7GA192345 | WA1VCAFP7GA105883 | WA1VCAFP7GA127866 | WA1VCAFP7GA170152 | WA1VCAFP7GA117869; WA1VCAFP7GA138821

WA1VCAFP7GA109898 | WA1VCAFP7GA137524; WA1VCAFP7GA183306 | WA1VCAFP7GA136504 | WA1VCAFP7GA109724; WA1VCAFP7GA130167 | WA1VCAFP7GA151777 | WA1VCAFP7GA103227 | WA1VCAFP7GA172872

WA1VCAFP7GA181524 | WA1VCAFP7GA191177 | WA1VCAFP7GA194578; WA1VCAFP7GA105334

WA1VCAFP7GA133134; WA1VCAFP7GA122781 | WA1VCAFP7GA131822 | WA1VCAFP7GA120657

WA1VCAFP7GA115233

WA1VCAFP7GA103003 | WA1VCAFP7GA116365 | WA1VCAFP7GA128113 | WA1VCAFP7GA199568; WA1VCAFP7GA147454; WA1VCAFP7GA145641; WA1VCAFP7GA134543 | WA1VCAFP7GA187257 | WA1VCAFP7GA167123 | WA1VCAFP7GA159569; WA1VCAFP7GA131612

WA1VCAFP7GA140164 | WA1VCAFP7GA199747; WA1VCAFP7GA127172 | WA1VCAFP7GA139791 | WA1VCAFP7GA162035 | WA1VCAFP7GA197383 | WA1VCAFP7GA129925; WA1VCAFP7GA119217; WA1VCAFP7GA189302; WA1VCAFP7GA167350 | WA1VCAFP7GA170569 | WA1VCAFP7GA139676 | WA1VCAFP7GA186805; WA1VCAFP7GA116334 | WA1VCAFP7GA104295 | WA1VCAFP7GA150192 | WA1VCAFP7GA183810 | WA1VCAFP7GA142609 | WA1VCAFP7GA169311 | WA1VCAFP7GA109240 | WA1VCAFP7GA183399 | WA1VCAFP7GA108010; WA1VCAFP7GA101932 | WA1VCAFP7GA110842 | WA1VCAFP7GA137698; WA1VCAFP7GA141931; WA1VCAFP7GA105172; WA1VCAFP7GA107990 | WA1VCAFP7GA125616; WA1VCAFP7GA103681 | WA1VCAFP7GA117757 | WA1VCAFP7GA124921; WA1VCAFP7GA107472 | WA1VCAFP7GA100120 | WA1VCAFP7GA133084; WA1VCAFP7GA119248; WA1VCAFP7GA186108 | WA1VCAFP7GA135479 | WA1VCAFP7GA175013 | WA1VCAFP7GA141055; WA1VCAFP7GA122831; WA1VCAFP7GA150127; WA1VCAFP7GA198114; WA1VCAFP7GA182494 | WA1VCAFP7GA139659 | WA1VCAFP7GA130217; WA1VCAFP7GA121789 | WA1VCAFP7GA152959; WA1VCAFP7GA158518; WA1VCAFP7GA149169; WA1VCAFP7GA111179 | WA1VCAFP7GA127883; WA1VCAFP7GA197870 | WA1VCAFP7GA121792; WA1VCAFP7GA193768 | WA1VCAFP7GA122876 | WA1VCAFP7GA181023 | WA1VCAFP7GA192488; WA1VCAFP7GA118665; WA1VCAFP7GA194452 | WA1VCAFP7GA165968; WA1VCAFP7GA154016 | WA1VCAFP7GA197027; WA1VCAFP7GA107794 | WA1VCAFP7GA175643 | WA1VCAFP7GA107178 | WA1VCAFP7GA155702 | WA1VCAFP7GA113028; WA1VCAFP7GA104989; WA1VCAFP7GA147373 | WA1VCAFP7GA160821 | WA1VCAFP7GA181247 | WA1VCAFP7GA127219 | WA1VCAFP7GA158129 | WA1VCAFP7GA162312 | WA1VCAFP7GA150516 | WA1VCAFP7GA134641; WA1VCAFP7GA147843 | WA1VCAFP7GA180597 | WA1VCAFP7GA172600; WA1VCAFP7GA182883; WA1VCAFP7GA174329 | WA1VCAFP7GA108590 | WA1VCAFP7GA175139 | WA1VCAFP7GA109612 | WA1VCAFP7GA198338 | WA1VCAFP7GA109271 | WA1VCAFP7GA132243 | WA1VCAFP7GA196671; WA1VCAFP7GA141993; WA1VCAFP7GA120822 | WA1VCAFP7GA188487 | WA1VCAFP7GA197626 | WA1VCAFP7GA112252; WA1VCAFP7GA138642; WA1VCAFP7GA158874 | WA1VCAFP7GA102207 | WA1VCAFP7GA179708 | WA1VCAFP7GA132551 | WA1VCAFP7GA105009

WA1VCAFP7GA184441; WA1VCAFP7GA143386 | WA1VCAFP7GA176453 | WA1VCAFP7GA178106 | WA1VCAFP7GA154811 | WA1VCAFP7GA123090; WA1VCAFP7GA129813; WA1VCAFP7GA197903 | WA1VCAFP7GA176839; WA1VCAFP7GA132713; WA1VCAFP7GA193267 | WA1VCAFP7GA170250 | WA1VCAFP7GA163475 | WA1VCAFP7GA110873 | WA1VCAFP7GA168112 | WA1VCAFP7GA172287 | WA1VCAFP7GA161855; WA1VCAFP7GA195942; WA1VCAFP7GA167963; WA1VCAFP7GA115748 | WA1VCAFP7GA111134 | WA1VCAFP7GA187498

WA1VCAFP7GA106421; WA1VCAFP7GA170717 | WA1VCAFP7GA178414; WA1VCAFP7GA150788 | WA1VCAFP7GA142304 | WA1VCAFP7GA161483 | WA1VCAFP7GA148989 | WA1VCAFP7GA180471 | WA1VCAFP7GA130721 | WA1VCAFP7GA145140 | WA1VCAFP7GA137944 | WA1VCAFP7GA115989;

WA1VCAFP7GA199943

; WA1VCAFP7GA146353 | WA1VCAFP7GA191809 | WA1VCAFP7GA158891 | WA1VCAFP7GA187842; WA1VCAFP7GA158857 | WA1VCAFP7GA145719 | WA1VCAFP7GA125793 | WA1VCAFP7GA134669; WA1VCAFP7GA116785 | WA1VCAFP7GA111456 | WA1VCAFP7GA151519; WA1VCAFP7GA159586; WA1VCAFP7GA171723 | WA1VCAFP7GA186304 | WA1VCAFP7GA190790; WA1VCAFP7GA192023; WA1VCAFP7GA110601 | WA1VCAFP7GA192961

WA1VCAFP7GA141850; WA1VCAFP7GA113501; WA1VCAFP7GA105382 | WA1VCAFP7GA117581 | WA1VCAFP7GA165369 | WA1VCAFP7GA190577 | WA1VCAFP7GA177263; WA1VCAFP7GA158597 | WA1VCAFP7GA130914; WA1VCAFP7GA117306; WA1VCAFP7GA163752 | WA1VCAFP7GA128130; WA1VCAFP7GA177215

WA1VCAFP7GA142920

WA1VCAFP7GA173763; WA1VCAFP7GA176985 | WA1VCAFP7GA105267 | WA1VCAFP7GA165128; WA1VCAFP7GA115507; WA1VCAFP7GA175349; WA1VCAFP7GA198355; WA1VCAFP7GA114955;

WA1VCAFP7GA189574

| WA1VCAFP7GA167333; WA1VCAFP7GA141864 | WA1VCAFP7GA172788 | WA1VCAFP7GA173987 | WA1VCAFP7GA107360; WA1VCAFP7GA113384; WA1VCAFP7GA163220 | WA1VCAFP7GA194032; WA1VCAFP7GA174704; WA1VCAFP7GA172385 | WA1VCAFP7GA118293; WA1VCAFP7GA101980 | WA1VCAFP7GA185718 | WA1VCAFP7GA108637 | WA1VCAFP7GA187422 | WA1VCAFP7GA178056

WA1VCAFP7GA162553 | WA1VCAFP7GA156462 | WA1VCAFP7GA104233 | WA1VCAFP7GA106578 | WA1VCAFP7GA121369 | WA1VCAFP7GA112283 | WA1VCAFP7GA155263 | WA1VCAFP7GA167526 | WA1VCAFP7GA114146 | WA1VCAFP7GA148717 | WA1VCAFP7GA157482; WA1VCAFP7GA193026 | WA1VCAFP7GA105964 | WA1VCAFP7GA164853 | WA1VCAFP7GA156929 | WA1VCAFP7GA174007; WA1VCAFP7GA113014 | WA1VCAFP7GA195391; WA1VCAFP7GA154193 | WA1VCAFP7GA142111 | WA1VCAFP7GA185668 | WA1VCAFP7GA199781; WA1VCAFP7GA106032; WA1VCAFP7GA182205; WA1VCAFP7GA166831 | WA1VCAFP7GA171740; WA1VCAFP7GA176341; WA1VCAFP7GA173195

WA1VCAFP7GA162505 |

WA1VCAFP7GA181264

; WA1VCAFP7GA110999; WA1VCAFP7GA147616 | WA1VCAFP7GA141296 | WA1VCAFP7GA166506 | WA1VCAFP7GA146126; WA1VCAFP7GA181538; WA1VCAFP7GA190580

WA1VCAFP7GA184424; WA1VCAFP7GA181300 | WA1VCAFP7GA166408 | WA1VCAFP7GA166912 | WA1VCAFP7GA117743 | WA1VCAFP7GA120691 | WA1VCAFP7GA142190 | WA1VCAFP7GA164805; WA1VCAFP7GA130346 | WA1VCAFP7GA129942 | WA1VCAFP7GA198663; WA1VCAFP7GA193964 | WA1VCAFP7GA176601; WA1VCAFP7GA167509

WA1VCAFP7GA164724; WA1VCAFP7GA136728 | WA1VCAFP7GA110212; WA1VCAFP7GA169325 | WA1VCAFP7GA172578 | WA1VCAFP7GA196878 | WA1VCAFP7GA192121; WA1VCAFP7GA176324; WA1VCAFP7GA177277 | WA1VCAFP7GA144716; WA1VCAFP7GA130248 | WA1VCAFP7GA164013 | WA1VCAFP7GA193947; WA1VCAFP7GA137460; WA1VCAFP7GA160351 | WA1VCAFP7GA158342 | WA1VCAFP7GA120187 | WA1VCAFP7GA133974; WA1VCAFP7GA108024; WA1VCAFP7GA138625; WA1VCAFP7GA197030 | WA1VCAFP7GA142254 | WA1VCAFP7GA191180 | WA1VCAFP7GA180082 | WA1VCAFP7GA179532 | WA1VCAFP7GA126250; WA1VCAFP7GA130931 | WA1VCAFP7GA190854; WA1VCAFP7GA132906; WA1VCAFP7GA172256 | WA1VCAFP7GA167171; WA1VCAFP7GA120660 | WA1VCAFP7GA173892 | WA1VCAFP7GA187534 | WA1VCAFP7GA116270 | WA1VCAFP7GA110470 | WA1VCAFP7GA130296 | WA1VCAFP7GA165422

WA1VCAFP7GA108041 | WA1VCAFP7GA123056 | WA1VCAFP7GA115412 | WA1VCAFP7GA190966 | WA1VCAFP7GA148264; WA1VCAFP7GA131707; WA1VCAFP7GA115457 | WA1VCAFP7GA182768

WA1VCAFP7GA195486 | WA1VCAFP7GA153383 | WA1VCAFP7GA123543; WA1VCAFP7GA162567 | WA1VCAFP7GA118147; WA1VCAFP7GA145784

WA1VCAFP7GA130587 | WA1VCAFP7GA179370 | WA1VCAFP7GA113465

WA1VCAFP7GA103843 | WA1VCAFP7GA132985 | WA1VCAFP7GA146093; WA1VCAFP7GA134767; WA1VCAFP7GA199912 | WA1VCAFP7GA165761 | WA1VCAFP7GA140195; WA1VCAFP7GA102403 | WA1VCAFP7GA109237 | WA1VCAFP7GA147048; WA1VCAFP7GA170930; WA1VCAFP7GA117077 | WA1VCAFP7GA162066; WA1VCAFP7GA184973; WA1VCAFP7GA182933; WA1VCAFP7GA114633; WA1VCAFP7GA133294; WA1VCAFP7GA129522 | WA1VCAFP7GA180275 | WA1VCAFP7GA183337 | WA1VCAFP7GA197142

WA1VCAFP7GA147230 | WA1VCAFP7GA186321 | WA1VCAFP7GA167445; WA1VCAFP7GA134803 | WA1VCAFP7GA139743 | WA1VCAFP7GA166909

WA1VCAFP7GA181961 | WA1VCAFP7GA179529; WA1VCAFP7GA157465 | WA1VCAFP7GA186545 | WA1VCAFP7GA179997 | WA1VCAFP7GA178462; WA1VCAFP7GA172340; WA1VCAFP7GA135434 | WA1VCAFP7GA174301 | WA1VCAFP7GA112672 | WA1VCAFP7GA161466

WA1VCAFP7GA199117 | WA1VCAFP7GA135126 | WA1VCAFP7GA174623; WA1VCAFP7GA144456

WA1VCAFP7GA147101 | WA1VCAFP7GA149835; WA1VCAFP7GA119847 | WA1VCAFP7GA167137 | WA1VCAFP7GA115460 | WA1VCAFP7GA168353

WA1VCAFP7GA121436 | WA1VCAFP7GA197562 | WA1VCAFP7GA149088

WA1VCAFP7GA182866 | WA1VCAFP7GA123123 | WA1VCAFP7GA120920 | WA1VCAFP7GA156591 | WA1VCAFP7GA135322 | WA1VCAFP7GA196329 | WA1VCAFP7GA125759 | WA1VCAFP7GA119153; WA1VCAFP7GA146420 | WA1VCAFP7GA135093 | WA1VCAFP7GA185377; WA1VCAFP7GA194158 | WA1VCAFP7GA137118 | WA1VCAFP7GA187548 | WA1VCAFP7GA146627 | WA1VCAFP7GA155070 | WA1VCAFP7GA120996 | WA1VCAFP7GA119640 | WA1VCAFP7GA183595 | WA1VCAFP7GA125101 | WA1VCAFP7GA191017; WA1VCAFP7GA170667; WA1VCAFP7GA155019 | WA1VCAFP7GA192510 | WA1VCAFP7GA193365; WA1VCAFP7GA176002 | WA1VCAFP7GA141640; WA1VCAFP7GA144828 | WA1VCAFP7GA101025 | WA1VCAFP7GA125826 | WA1VCAFP7GA176467 | WA1VCAFP7GA199263 | WA1VCAFP7GA117225; WA1VCAFP7GA110159; WA1VCAFP7GA182673; WA1VCAFP7GA144957;

WA1VCAFP7GA138771

; WA1VCAFP7GA185914 | WA1VCAFP7GA114504 | WA1VCAFP7GA169955 | WA1VCAFP7GA185167; WA1VCAFP7GA147678 | WA1VCAFP7GA104636

WA1VCAFP7GA196167 | WA1VCAFP7GA148278 | WA1VCAFP7GA155716 | WA1VCAFP7GA152721; WA1VCAFP7GA193558

WA1VCAFP7GA114437 | WA1VCAFP7GA196850; WA1VCAFP7GA127253; WA1VCAFP7GA104166; WA1VCAFP7GA102272 | WA1VCAFP7GA105947; WA1VCAFP7GA114499; WA1VCAFP7GA175609 | WA1VCAFP7GA117001 | WA1VCAFP7GA195617 | WA1VCAFP7GA191941 | WA1VCAFP7GA199120 | WA1VCAFP7GA140617; WA1VCAFP7GA113451 | WA1VCAFP7GA169843; WA1VCAFP7GA120397; WA1VCAFP7GA120254 | WA1VCAFP7GA145364 | WA1VCAFP7GA196072 | WA1VCAFP7GA141959 | WA1VCAFP7GA140634; WA1VCAFP7GA181250 | WA1VCAFP7GA168739 | WA1VCAFP7GA110808 | WA1VCAFP7GA151312; WA1VCAFP7GA184181 | WA1VCAFP7GA114261; WA1VCAFP7GA119556 | WA1VCAFP7GA183029 | WA1VCAFP7GA110548 | WA1VCAFP7GA139032 | WA1VCAFP7GA120240; WA1VCAFP7GA136048; WA1VCAFP7GA119928

WA1VCAFP7GA191048

WA1VCAFP7GA156672 | WA1VCAFP7GA132422; WA1VCAFP7GA181958; WA1VCAFP7GA121355 | WA1VCAFP7GA117399

WA1VCAFP7GA162794; WA1VCAFP7GA143811 | WA1VCAFP7GA133179 | WA1VCAFP7GA162455 | WA1VCAFP7GA153688 | WA1VCAFP7GA141637; WA1VCAFP7GA124479 | WA1VCAFP7GA143548 | WA1VCAFP7GA196539

WA1VCAFP7GA158812 | WA1VCAFP7GA127186; WA1VCAFP7GA124661 | WA1VCAFP7GA163203 | WA1VCAFP7GA181328 | WA1VCAFP7GA197609; WA1VCAFP7GA140438 | WA1VCAFP7GA172015 | WA1VCAFP7GA186125 | WA1VCAFP7GA178333 | WA1VCAFP7GA148622 | WA1VCAFP7GA133246 | WA1VCAFP7GA165680 | WA1VCAFP7GA164626; WA1VCAFP7GA111523; WA1VCAFP7GA196590; WA1VCAFP7GA154050 | WA1VCAFP7GA179062; WA1VCAFP7GA132016 | WA1VCAFP7GA154551 | WA1VCAFP7GA196234 | WA1VCAFP7GA177134 | WA1VCAFP7GA163167 | WA1VCAFP7GA194015 | WA1VCAFP7GA128841 | WA1VCAFP7GA100117 | WA1VCAFP7GA115801 | WA1VCAFP7GA131027; WA1VCAFP7GA175304; WA1VCAFP7GA190353

WA1VCAFP7GA161161 | WA1VCAFP7GA145073 | WA1VCAFP7GA184651; WA1VCAFP7GA136213

WA1VCAFP7GA117564

WA1VCAFP7GA175481 | WA1VCAFP7GA170992 | WA1VCAFP7GA137085 | WA1VCAFP7GA171348

WA1VCAFP7GA130086; WA1VCAFP7GA199330; WA1VCAFP7GA191213 | WA1VCAFP7GA184472 | WA1VCAFP7GA187159

WA1VCAFP7GA171429 | WA1VCAFP7GA140309; WA1VCAFP7GA149124 | WA1VCAFP7GA126927 | WA1VCAFP7GA121565 | WA1VCAFP7GA136891 | WA1VCAFP7GA174024 | WA1VCAFP7GA126104; WA1VCAFP7GA164951 | WA1VCAFP7GA136678 | WA1VCAFP7GA127463

WA1VCAFP7GA189087 | WA1VCAFP7GA154582; WA1VCAFP7GA125986; WA1VCAFP7GA175674 | WA1VCAFP7GA101056; WA1VCAFP7GA129357

WA1VCAFP7GA148653; WA1VCAFP7GA138592; WA1VCAFP7GA138639 | WA1VCAFP7GA169678 | WA1VCAFP7GA168806 | WA1VCAFP7GA196296; WA1VCAFP7GA175156; WA1VCAFP7GA170345

WA1VCAFP7GA153576

WA1VCAFP7GA178803 | WA1VCAFP7GA164674

WA1VCAFP7GA156221 | WA1VCAFP7GA109030; WA1VCAFP7GA105530 | WA1VCAFP7GA197836 | WA1VCAFP7GA141086 | WA1VCAFP7GA160320

WA1VCAFP7GA109920 | WA1VCAFP7GA137538 | WA1VCAFP7GA102921; WA1VCAFP7GA170524 | WA1VCAFP7GA166649; WA1VCAFP7GA115426 | WA1VCAFP7GA104345

WA1VCAFP7GA141797 | WA1VCAFP7GA156932

WA1VCAFP7GA183287 | WA1VCAFP7GA147244; WA1VCAFP7GA153593 | WA1VCAFP7GA130606 | WA1VCAFP7GA117385 | WA1VCAFP7GA163850 | WA1VCAFP7GA160026 | WA1VCAFP7GA181507; WA1VCAFP7GA140536 | WA1VCAFP7GA131500; WA1VCAFP7GA189915; WA1VCAFP7GA168059 | WA1VCAFP7GA118875 | WA1VCAFP7GA172628; WA1VCAFP7GA166862 | WA1VCAFP7GA109447; WA1VCAFP7GA176534

WA1VCAFP7GA169616 | WA1VCAFP7GA163685 | WA1VCAFP7GA119198 | WA1VCAFP7GA103244 | WA1VCAFP7GA162987 | WA1VCAFP7GA151178; WA1VCAFP7GA129519; WA1VCAFP7GA116821; WA1VCAFP7GA101624

WA1VCAFP7GA178445 | WA1VCAFP7GA152671 | WA1VCAFP7GA127477 | WA1VCAFP7GA128550 | WA1VCAFP7GA153125; WA1VCAFP7GA125518

WA1VCAFP7GA185752 | WA1VCAFP7GA195374 | WA1VCAFP7GA131335; WA1VCAFP7GA115006 | WA1VCAFP7GA115121 | WA1VCAFP7GA187730 | WA1VCAFP7GA185525 | WA1VCAFP7GA111411; WA1VCAFP7GA183743 | WA1VCAFP7GA194046; WA1VCAFP7GA198002 | WA1VCAFP7GA129598; WA1VCAFP7GA130363 | WA1VCAFP7GA144330 | WA1VCAFP7GA124286 | WA1VCAFP7GA186612 | WA1VCAFP7GA103180 | WA1VCAFP7GA110520 | WA1VCAFP7GA143839; WA1VCAFP7GA147468; WA1VCAFP7GA186142 | WA1VCAFP7GA116690 | WA1VCAFP7GA140410; WA1VCAFP7GA144795 | WA1VCAFP7GA180972; WA1VCAFP7GA189851; WA1VCAFP7GA175979; WA1VCAFP7GA120965 | WA1VCAFP7GA133764 | WA1VCAFP7GA130749 | WA1VCAFP7GA113837

WA1VCAFP7GA150080; WA1VCAFP7GA161905 | WA1VCAFP7GA134204 | WA1VCAFP7GA190319

WA1VCAFP7GA174119 | WA1VCAFP7GA151424; WA1VCAFP7GA144280; WA1VCAFP7GA155280 | WA1VCAFP7GA146188 | WA1VCAFP7GA114180 | WA1VCAFP7GA149222 | WA1VCAFP7GA143906; WA1VCAFP7GA194290 | WA1VCAFP7GA179157 | WA1VCAFP7GA144098

WA1VCAFP7GA174542; WA1VCAFP7GA113840 | WA1VCAFP7GA197996; WA1VCAFP7GA193902

WA1VCAFP7GA177747 | WA1VCAFP7GA103793; WA1VCAFP7GA163069 | WA1VCAFP7GA165209 | WA1VCAFP7GA113479

WA1VCAFP7GA187937 | WA1VCAFP7GA193379 | WA1VCAFP7GA108234 | WA1VCAFP7GA127494 | WA1VCAFP7GA152766; WA1VCAFP7GA166067 | WA1VCAFP7GA115510 | WA1VCAFP7GA147096; WA1VCAFP7GA197187; WA1VCAFP7GA132212 | WA1VCAFP7GA137510 | WA1VCAFP7GA141377; WA1VCAFP7GA100473 | WA1VCAFP7GA178820; WA1VCAFP7GA180678 | WA1VCAFP7GA138589; WA1VCAFP7GA199795; WA1VCAFP7GA138415 | WA1VCAFP7GA114020

WA1VCAFP7GA156638 | WA1VCAFP7GA151343 | WA1VCAFP7GA133845 | WA1VCAFP7GA133473 | WA1VCAFP7GA117838 | WA1VCAFP7GA150564; WA1VCAFP7GA153237 | WA1VCAFP7GA126555

WA1VCAFP7GA137295; WA1VCAFP7GA126068; WA1VCAFP7GA142383; WA1VCAFP7GA115796 | WA1VCAFP7GA118763; WA1VCAFP7GA147776 | WA1VCAFP7GA153836 | WA1VCAFP7GA178655 | WA1VCAFP7GA120531; WA1VCAFP7GA191695 | WA1VCAFP7GA130136; WA1VCAFP7GA148524 | WA1VCAFP7GA104023 | WA1VCAFP7GA169891 | WA1VCAFP7GA101185

WA1VCAFP7GA114549; WA1VCAFP7GA178011 | WA1VCAFP7GA100781

WA1VCAFP7GA168966 | WA1VCAFP7GA132971 | WA1VCAFP7GA183385; WA1VCAFP7GA150712; WA1VCAFP7GA169907 | WA1VCAFP7GA139807

WA1VCAFP7GA117788 | WA1VCAFP7GA181135 | WA1VCAFP7GA161600; WA1VCAFP7GA160768 | WA1VCAFP7GA107598; WA1VCAFP7GA101428 | WA1VCAFP7GA198159 | WA1VCAFP7GA167560 | WA1VCAFP7GA183354 | WA1VCAFP7GA138933

WA1VCAFP7GA169356 | WA1VCAFP7GA182897 | WA1VCAFP7GA176064; WA1VCAFP7GA180146 | WA1VCAFP7GA115829 | WA1VCAFP7GA168529 | WA1VCAFP7GA180499 | WA1VCAFP7GA129536; WA1VCAFP7GA174461; WA1VCAFP7GA127897 | WA1VCAFP7GA189963; WA1VCAFP7GA139175 | WA1VCAFP7GA165730; WA1VCAFP7GA103292; WA1VCAFP7GA159796; WA1VCAFP7GA166621; WA1VCAFP7GA172760; WA1VCAFP7GA171592

WA1VCAFP7GA148216; WA1VCAFP7GA195908 | WA1VCAFP7GA195746 | WA1VCAFP7GA141671; WA1VCAFP7GA184911 | WA1VCAFP7GA188053 | WA1VCAFP7GA106998 | WA1VCAFP7GA184990; WA1VCAFP7GA198419 | WA1VCAFP7GA192913 | WA1VCAFP7GA154940; WA1VCAFP7GA127687 | WA1VCAFP7GA135577

WA1VCAFP7GA149365 | WA1VCAFP7GA191843 | WA1VCAFP7GA196640; WA1VCAFP7GA194581 | WA1VCAFP7GA107228 | WA1VCAFP7GA136907 | WA1VCAFP7GA181281 | WA1VCAFP7GA148877 | WA1VCAFP7GA177053 | WA1VCAFP7GA166991 | WA1VCAFP7GA197934 | WA1VCAFP7GA163279; WA1VCAFP7GA119878 | WA1VCAFP7GA109917 | WA1VCAFP7GA136731; WA1VCAFP7GA191504 | WA1VCAFP7GA187386; WA1VCAFP7GA156218 | WA1VCAFP7GA134252 | WA1VCAFP7GA156641 | WA1VCAFP7GA183936 | WA1VCAFP7GA102952; WA1VCAFP7GA107102 | WA1VCAFP7GA170426; WA1VCAFP7GA113482; WA1VCAFP7GA162732 | WA1VCAFP7GA195388 | WA1VCAFP7GA100098; WA1VCAFP7GA141816; WA1VCAFP7GA152749 | WA1VCAFP7GA194323 | WA1VCAFP7GA122389 | WA1VCAFP7GA108699 | WA1VCAFP7GA195150 | WA1VCAFP7GA116253 | WA1VCAFP7GA102188 | WA1VCAFP7GA105821 | WA1VCAFP7GA177702 | WA1VCAFP7GA146112; WA1VCAFP7GA103115 | WA1VCAFP7GA102126 | WA1VCAFP7GA180177 | WA1VCAFP7GA124014 | WA1VCAFP7GA101378 | WA1VCAFP7GA117273 | WA1VCAFP7GA140827; WA1VCAFP7GA175254 | WA1VCAFP7GA125115; WA1VCAFP7GA188957 | WA1VCAFP7GA185492 | WA1VCAFP7GA134672; WA1VCAFP7GA134638; WA1VCAFP7GA150614 | WA1VCAFP7GA170488 | WA1VCAFP7GA175657; WA1VCAFP7GA132825; WA1VCAFP7GA130122; WA1VCAFP7GA100280; WA1VCAFP7GA199232 | WA1VCAFP7GA142626 | WA1VCAFP7GA138947 | WA1VCAFP7GA183497 | WA1VCAFP7GA182771

WA1VCAFP7GA146059; WA1VCAFP7GA142366 | WA1VCAFP7GA135420; WA1VCAFP7GA162388 | WA1VCAFP7GA180194 | WA1VCAFP7GA167073 | WA1VCAFP7GA106466; WA1VCAFP7GA106158 | WA1VCAFP7GA108184 | WA1VCAFP7GA165839 | WA1VCAFP7GA109125; WA1VCAFP7GA151603; WA1VCAFP7GA181877; WA1VCAFP7GA134509 | WA1VCAFP7GA174248 | WA1VCAFP7GA173262; WA1VCAFP7GA123669 | WA1VCAFP7GA132792; WA1VCAFP7GA164948 | WA1VCAFP7GA129679 | WA1VCAFP7GA115166 | WA1VCAFP7GA136499 | WA1VCAFP7GA137958 | WA1VCAFP7GA114941; WA1VCAFP7GA123820 | WA1VCAFP7GA107357; WA1VCAFP7GA126748; WA1VCAFP7GA139810 | WA1VCAFP7GA110436 | WA1VCAFP7GA178252 | WA1VCAFP7GA116401; WA1VCAFP7GA170703 | WA1VCAFP7GA128760 | WA1VCAFP7GA133618; WA1VCAFP7GA116186 | WA1VCAFP7GA188215 | WA1VCAFP7GA150631; WA1VCAFP7GA194841; WA1VCAFP7GA111361; WA1VCAFP7GA168207 | WA1VCAFP7GA136342 | WA1VCAFP7GA152475 | WA1VCAFP7GA112011 | WA1VCAFP7GA111697

WA1VCAFP7GA108752 | WA1VCAFP7GA111652 | WA1VCAFP7GA140665 | WA1VCAFP7GA119802 | WA1VCAFP7GA103566 | WA1VCAFP7GA184245 | WA1VCAFP7GA102143 | WA1VCAFP7GA100294 | WA1VCAFP7GA126815; WA1VCAFP7GA123476; WA1VCAFP7GA157028 | WA1VCAFP7GA130265 | WA1VCAFP7GA179191; WA1VCAFP7GA187226 | WA1VCAFP7GA165954; WA1VCAFP7GA154422; WA1VCAFP7GA147910 | WA1VCAFP7GA179773

WA1VCAFP7GA199988; WA1VCAFP7GA151648; WA1VCAFP7GA150063 | WA1VCAFP7GA190904; WA1VCAFP7GA143131

WA1VCAFP7GA160592; WA1VCAFP7GA182947 | WA1VCAFP7GA151200; WA1VCAFP7GA146062 | WA1VCAFP7GA134798 | WA1VCAFP7GA138981; WA1VCAFP7GA119511; WA1VCAFP7GA185315 | WA1VCAFP7GA143288

WA1VCAFP7GA174492

WA1VCAFP7GA165789 | WA1VCAFP7GA171298

WA1VCAFP7GA100831; WA1VCAFP7GA154100; WA1VCAFP7GA147826

WA1VCAFP7GA156400; WA1VCAFP7GA131075 | WA1VCAFP7GA105561; WA1VCAFP7GA169129 | WA1VCAFP7GA160012 | WA1VCAFP7GA148183 | WA1VCAFP7GA123641 | WA1VCAFP7GA155991 | WA1VCAFP7GA186187 | WA1VCAFP7GA175397 | WA1VCAFP7GA106838; WA1VCAFP7GA166652 | WA1VCAFP7GA101669 | WA1VCAFP7GA119539;

WA1VCAFP7GA162925

| WA1VCAFP7GA132341; WA1VCAFP7GA161709 | WA1VCAFP7GA198548 | WA1VCAFP7GA124434; WA1VCAFP7GA111263 | WA1VCAFP7GA145798 | WA1VCAFP7GA121453 | WA1VCAFP7GA100442; WA1VCAFP7GA109190

WA1VCAFP7GA104443 | WA1VCAFP7GA180373; WA1VCAFP7GA148927 | WA1VCAFP7GA195259; WA1VCAFP7GA108329 | WA1VCAFP7GA163640; WA1VCAFP7GA196461; WA1VCAFP7GA142707; WA1VCAFP7GA142948; WA1VCAFP7GA136521 | WA1VCAFP7GA117855 | WA1VCAFP7GA119251; WA1VCAFP7GA194595 | WA1VCAFP7GA134302 | WA1VCAFP7GA162813 | WA1VCAFP7GA109058 | WA1VCAFP7GA175738

WA1VCAFP7GA146174; WA1VCAFP7GA163878 | WA1VCAFP7GA147485; WA1VCAFP7GA144778 | WA1VCAFP7GA164254; WA1VCAFP7GA178963; WA1VCAFP7GA124613 | WA1VCAFP7GA189512; WA1VCAFP7GA125678 | WA1VCAFP7GA105981; WA1VCAFP7GA199098; WA1VCAFP7GA168823

WA1VCAFP7GA107925 | WA1VCAFP7GA148197; WA1VCAFP7GA119993; WA1VCAFP7GA176257 | WA1VCAFP7GA178736 | WA1VCAFP7GA105849 | WA1VCAFP7GA101042 | WA1VCAFP7GA104765 | WA1VCAFP7GA189381; WA1VCAFP7GA131593 | WA1VCAFP7GA146594 | WA1VCAFP7GA174735; WA1VCAFP7GA182589 | WA1VCAFP7GA146000; WA1VCAFP7GA197772; WA1VCAFP7GA197786 | WA1VCAFP7GA153948 | WA1VCAFP7GA113238 | WA1VCAFP7GA148281 | WA1VCAFP7GA155960; WA1VCAFP7GA157045 | WA1VCAFP7GA157370 | WA1VCAFP7GA173360 | WA1VCAFP7GA103874; WA1VCAFP7GA111750 | WA1VCAFP7GA192572 |

WA1VCAFP7GA122991

| WA1VCAFP7GA113353; WA1VCAFP7GA136390; WA1VCAFP7GA105723 | WA1VCAFP7GA118178

WA1VCAFP7GA196976 | WA1VCAFP7GA186478 | WA1VCAFP7GA186335; WA1VCAFP7GA199456 | WA1VCAFP7GA100568 | WA1VCAFP7GA183855 | WA1VCAFP7GA134901; WA1VCAFP7GA168014 | WA1VCAFP7GA182995 | WA1VCAFP7GA109870

WA1VCAFP7GA168952; WA1VCAFP7GA185976 | WA1VCAFP7GA126524; WA1VCAFP7GA114356 | WA1VCAFP7GA121923 | WA1VCAFP7GA125373; WA1VCAFP7GA147714 | WA1VCAFP7GA123963; WA1VCAFP7GA128208 | WA1VCAFP7GA152735 | WA1VCAFP7GA108105; WA1VCAFP7GA111859 | WA1VCAFP7GA133523 | WA1VCAFP7GA184486; WA1VCAFP7GA131853; WA1VCAFP7GA110937 | WA1VCAFP7GA161158; WA1VCAFP7GA144067; WA1VCAFP7GA179871 | WA1VCAFP7GA198680 | WA1VCAFP7GA162861 |

WA1VCAFP7GA191891

| WA1VCAFP7GA154517 | WA1VCAFP7GA190238 | WA1VCAFP7GA190014 | WA1VCAFP7GA130444 | WA1VCAFP7GA198873; WA1VCAFP7GA153416; WA1VCAFP7GA153996 | WA1VCAFP7GA173519 | WA1VCAFP7GA161032 | WA1VCAFP7GA158230; WA1VCAFP7GA148443 | WA1VCAFP7GA189641; WA1VCAFP7GA154145

WA1VCAFP7GA160950 | WA1VCAFP7GA136454 | WA1VCAFP7GA131514 | WA1VCAFP7GA185573 | WA1VCAFP7GA118570 | WA1VCAFP7GA173083; WA1VCAFP7GA199599; WA1VCAFP7GA151553 | WA1VCAFP7GA163704 | WA1VCAFP7GA105575 | WA1VCAFP7GA147387; WA1VCAFP7GA148555; WA1VCAFP7GA146109 | WA1VCAFP7GA149902; WA1VCAFP7GA159233; WA1VCAFP7GA122120 | WA1VCAFP7GA142657 | WA1VCAFP7GA185671 | WA1VCAFP7GA170765; WA1VCAFP7GA189445; WA1VCAFP7GA187002 | WA1VCAFP7GA135370 | WA1VCAFP7GA181457; WA1VCAFP7GA104281; WA1VCAFP7GA135840; WA1VCAFP7GA199697; WA1VCAFP7GA111991; WA1VCAFP7GA100926 | WA1VCAFP7GA129326 | WA1VCAFP7GA138026; WA1VCAFP7GA145865 | WA1VCAFP7GA190224 | WA1VCAFP7GA191955 | WA1VCAFP7GA111148 | WA1VCAFP7GA115667 | WA1VCAFP7GA187663; WA1VCAFP7GA102255; WA1VCAFP7GA120755 | WA1VCAFP7GA145929 | WA1VCAFP7GA181846 | WA1VCAFP7GA164934 | WA1VCAFP7GA194712; WA1VCAFP7GA149110 | WA1VCAFP7GA100358; WA1VCAFP7GA167252 | WA1VCAFP7GA130797 | WA1VCAFP7GA183578 | WA1VCAFP7GA192491 | WA1VCAFP7GA181426; WA1VCAFP7GA195231 | WA1VCAFP7GA149897 | WA1VCAFP7GA169504; WA1VCAFP7GA116771 | WA1VCAFP7GA118701 | WA1VCAFP7GA144652 | WA1VCAFP7GA123767 | WA1VCAFP7GA148720 | WA1VCAFP7GA146708; WA1VCAFP7GA134493 | WA1VCAFP7GA191759 | WA1VCAFP7GA113725 | WA1VCAFP7GA159703 | WA1VCAFP7GA151116

WA1VCAFP7GA196086 | WA1VCAFP7GA103065; WA1VCAFP7GA138396 | WA1VCAFP7GA159295

WA1VCAFP7GA154131 | WA1VCAFP7GA134090 | WA1VCAFP7GA176050; WA1VCAFP7GA135384; WA1VCAFP7GA158504; WA1VCAFP7GA160088; WA1VCAFP7GA172404

WA1VCAFP7GA198422 | WA1VCAFP7GA103938 | WA1VCAFP7GA156557

WA1VCAFP7GA198808 | WA1VCAFP7GA197559 | WA1VCAFP7GA194872; WA1VCAFP7GA145252 | WA1VCAFP7GA149561 | WA1VCAFP7GA150421 | WA1VCAFP7GA107603 | WA1VCAFP7GA140651 | WA1VCAFP7GA168126 | WA1VCAFP7GA199487 | WA1VCAFP7GA195407 | WA1VCAFP7GA115944 | WA1VCAFP7GA132937 | WA1VCAFP7GA103647; WA1VCAFP7GA122859; WA1VCAFP7GA181085 | WA1VCAFP7GA108802 | WA1VCAFP7GA125504; WA1VCAFP7GA159460; WA1VCAFP7GA180132; WA1VCAFP7GA169566 | WA1VCAFP7GA130394 | WA1VCAFP7GA152878 | WA1VCAFP7GA159197; WA1VCAFP7GA193821 | WA1VCAFP7GA118164; WA1VCAFP7GA175965

WA1VCAFP7GA122909

WA1VCAFP7GA110534 | WA1VCAFP7GA133828

WA1VCAFP7GA150497; WA1VCAFP7GA126135; WA1VCAFP7GA184455 | WA1VCAFP7GA161340; WA1VCAFP7GA172435 | WA1VCAFP7GA132260 | WA1VCAFP7GA152864 | WA1VCAFP7GA159510 | WA1VCAFP7GA181927; WA1VCAFP7GA160057 | WA1VCAFP7GA128872 | WA1VCAFP7GA119623; WA1VCAFP7GA195164 | WA1VCAFP7GA139709 | WA1VCAFP7GA107326 | WA1VCAFP7GA185878;

WA1VCAFP7GA159359

; WA1VCAFP7GA124868; WA1VCAFP7GA107116 | WA1VCAFP7GA192619 | WA1VCAFP7GA133442

WA1VCAFP7GA162195 | WA1VCAFP7GA167381 | WA1VCAFP7GA172824 | WA1VCAFP7GA163797; WA1VCAFP7GA140178 | WA1VCAFP7GA171463 | WA1VCAFP7GA129231 | WA1VCAFP7GA186271; WA1VCAFP7GA100649 | WA1VCAFP7GA134333; WA1VCAFP7GA107505 | WA1VCAFP7GA177666; WA1VCAFP7GA118052 | WA1VCAFP7GA110274 | WA1VCAFP7GA102868

WA1VCAFP7GA179448; WA1VCAFP7GA192801 | WA1VCAFP7GA165548 | WA1VCAFP7GA171771 | WA1VCAFP7GA193561 | WA1VCAFP7GA112882; WA1VCAFP7GA148247 | WA1VCAFP7GA139886

WA1VCAFP7GA180342 | WA1VCAFP7GA146448 | WA1VCAFP7GA113000; WA1VCAFP7GA179966 | WA1VCAFP7GA142030 | WA1VCAFP7GA186318; WA1VCAFP7GA188036 | WA1VCAFP7GA165002 | WA1VCAFP7GA195682 | WA1VCAFP7GA131819 | WA1VCAFP7GA119024 | WA1VCAFP7GA185511 | WA1VCAFP7GA172547;

WA1VCAFP7GA105673

; WA1VCAFP7GA179126 | WA1VCAFP7GA129780; WA1VCAFP7GA137362 | WA1VCAFP7GA104099 | WA1VCAFP7GA140830; WA1VCAFP7GA104149 | WA1VCAFP7GA195424; WA1VCAFP7GA185010; WA1VCAFP7GA142965 | WA1VCAFP7GA129021 | WA1VCAFP7GA184035; WA1VCAFP7GA179627; WA1VCAFP7GA150967

WA1VCAFP7GA110792 | WA1VCAFP7GA153643 | WA1VCAFP7GA192894; WA1VCAFP7GA165212

WA1VCAFP7GA166537; WA1VCAFP7GA198629 | WA1VCAFP7GA190871; WA1VCAFP7GA114776; WA1VCAFP7GA132064

WA1VCAFP7GA109884 | WA1VCAFP7GA181488; WA1VCAFP7GA173780; WA1VCAFP7GA162682; WA1VCAFP7GA164366 | WA1VCAFP7GA121985

WA1VCAFP7GA198842 | WA1VCAFP7GA136082 | WA1VCAFP7GA140424; WA1VCAFP7GA106192 | WA1VCAFP7GA172158 | WA1VCAFP7GA114891 | WA1VCAFP7GA180700 | WA1VCAFP7GA121680; WA1VCAFP7GA105110; WA1VCAFP7GA107536 | WA1VCAFP7GA199389 | WA1VCAFP7GA143274

WA1VCAFP7GA145445 | WA1VCAFP7GA182138 | WA1VCAFP7GA164240; WA1VCAFP7GA126863 | WA1VCAFP7GA143002; WA1VCAFP7GA145705 | WA1VCAFP7GA101459; WA1VCAFP7GA110114 | WA1VCAFP7GA117760 | WA1VCAFP7GA195827; WA1VCAFP7GA154873 | WA1VCAFP7GA159135; WA1VCAFP7GA153562 | WA1VCAFP7GA193219 | WA1VCAFP7GA106239

WA1VCAFP7GA170443; WA1VCAFP7GA184987; WA1VCAFP7GA112560 | WA1VCAFP7GA161225 |

WA1VCAFP7GA101381

; WA1VCAFP7GA177067 | WA1VCAFP7GA136969 | WA1VCAFP7GA148975 | WA1VCAFP7GA173021 | WA1VCAFP7GA151195; WA1VCAFP7GA169941 | WA1VCAFP7GA171656 | WA1VCAFP7GA107388 | WA1VCAFP7GA184827

WA1VCAFP7GA128077; WA1VCAFP7GA116723 | WA1VCAFP7GA194127 | WA1VCAFP7GA181992; WA1VCAFP7GA103020; WA1VCAFP7GA108573; WA1VCAFP7GA130413 | WA1VCAFP7GA100604; WA1VCAFP7GA166859 | WA1VCAFP7GA149026 | WA1VCAFP7GA191454 | WA1VCAFP7GA148393 | WA1VCAFP7GA195410 | WA1VCAFP7GA110906 | WA1VCAFP7GA137216 | WA1VCAFP7GA153433 | WA1VCAFP7GA181975 | WA1VCAFP7GA152640 | WA1VCAFP7GA146952 | WA1VCAFP7GA113305 | WA1VCAFP7GA158616 | WA1VCAFP7GA183127 | WA1VCAFP7GA195102; WA1VCAFP7GA115152; WA1VCAFP7GA175285 | WA1VCAFP7GA157398 | WA1VCAFP7GA179451 | WA1VCAFP7GA137393 | WA1VCAFP7GA103082; WA1VCAFP7GA125051 | WA1VCAFP7GA128810 | WA1VCAFP7GA115409 | WA1VCAFP7GA143453 | WA1VCAFP7GA123588;

WA1VCAFP7GA139435

| WA1VCAFP7GA141749 | WA1VCAFP7GA118911 | WA1VCAFP7GA137278 | WA1VCAFP7GA163024 | WA1VCAFP7GA142450; WA1VCAFP7GA189557 | WA1VCAFP7GA180227; WA1VCAFP7GA100862 |

WA1VCAFP7GA138608

; WA1VCAFP7GA141265 | WA1VCAFP7GA171026 | WA1VCAFP7GA110971 | WA1VCAFP7GA169423 | WA1VCAFP7GA171141; WA1VCAFP7GA109691; WA1VCAFP7GA139449; WA1VCAFP7GA180695 | WA1VCAFP7GA139127 | WA1VCAFP7GA179790 | WA1VCAFP7GA148314 | WA1VCAFP7GA155277 | WA1VCAFP7GA178588

WA1VCAFP7GA175089; WA1VCAFP7GA152718; WA1VCAFP7GA137328 | WA1VCAFP7GA100196 | WA1VCAFP7GA108377 | WA1VCAFP7GA154601; WA1VCAFP7GA129486 | WA1VCAFP7GA122716 | WA1VCAFP7GA176646 | WA1VCAFP7GA178039 |

WA1VCAFP7GA150919

| WA1VCAFP7GA151584; WA1VCAFP7GA162715; WA1VCAFP7GA115569 | WA1VCAFP7GA110257 | WA1VCAFP7GA157210 | WA1VCAFP7GA188070 | WA1VCAFP7GA120769; WA1VCAFP7GA158292 | WA1VCAFP7GA155876; WA1VCAFP7GA194208; WA1VCAFP7GA198615 | WA1VCAFP7GA147647 | WA1VCAFP7GA160317; WA1VCAFP7GA152895 | WA1VCAFP7GA188814 | WA1VCAFP7GA109593; WA1VCAFP7GA115622 | WA1VCAFP7GA105298; WA1VCAFP7GA119833; WA1VCAFP7GA106712 | WA1VCAFP7GA103471; WA1VCAFP7GA158986 | WA1VCAFP7GA113515 | WA1VCAFP7GA179014 | WA1VCAFP7GA193351; WA1VCAFP7GA153528 | WA1VCAFP7GA135353; WA1VCAFP7GA108248; WA1VCAFP7GA197528 | WA1VCAFP7GA112073 | WA1VCAFP7GA137166 | WA1VCAFP7GA147082; WA1VCAFP7GA194001; WA1VCAFP7GA144571 | WA1VCAFP7GA173391 | WA1VCAFP7GA111571 | WA1VCAFP7GA197268 | WA1VCAFP7GA129097 | WA1VCAFP7GA113143

WA1VCAFP7GA185427 | WA1VCAFP7GA196766 | WA1VCAFP7GA112204 | WA1VCAFP7GA175836; WA1VCAFP7GA168692 | WA1VCAFP7GA189610; WA1VCAFP7GA127835; WA1VCAFP7GA164755 | WA1VCAFP7GA187016 | WA1VCAFP7GA143341 | WA1VCAFP7GA193172 | WA1VCAFP7GA106600

WA1VCAFP7GA177649;

WA1VCAFP7GA125714

| WA1VCAFP7GA114258; WA1VCAFP7GA114678 | WA1VCAFP7GA191342 | WA1VCAFP7GA144893; WA1VCAFP7GA167753 | WA1VCAFP7GA177876 | WA1VCAFP7GA176338 | WA1VCAFP7GA197304 | WA1VCAFP7GA117628 | WA1VCAFP7GA165274 | WA1VCAFP7GA120206; WA1VCAFP7GA139371; WA1VCAFP7GA149141; WA1VCAFP7GA191583 | WA1VCAFP7GA104118 | WA1VCAFP7GA113403; WA1VCAFP7GA154887; WA1VCAFP7GA170054 | WA1VCAFP7GA176887 | WA1VCAFP7GA115037; WA1VCAFP7GA171866; WA1VCAFP7GA181068 | WA1VCAFP7GA138043 | WA1VCAFP7GA185881 | WA1VCAFP7GA143632 | WA1VCAFP7GA174234; WA1VCAFP7GA127995; WA1VCAFP7GA134414; WA1VCAFP7GA180079 | WA1VCAFP7GA147681; WA1VCAFP7GA165629; WA1VCAFP7GA135949 | WA1VCAFP7GA127320 | WA1VCAFP7GA173830 | WA1VCAFP7GA141492 | WA1VCAFP7GA141072 | WA1VCAFP7GA139905

WA1VCAFP7GA156185 | WA1VCAFP7GA131397; WA1VCAFP7GA159409 | WA1VCAFP7GA167896; WA1VCAFP7GA196900 | WA1VCAFP7GA133053; WA1VCAFP7GA189607 | WA1VCAFP7GA180020 | WA1VCAFP7GA185234 |

WA1VCAFP7GA164979

| WA1VCAFP7GA183838 | WA1VCAFP7GA102224; WA1VCAFP7GA153514; WA1VCAFP7GA170409 | WA1VCAFP7GA165999 | WA1VCAFP7GA132596

WA1VCAFP7GA197223

WA1VCAFP7GA147423 | WA1VCAFP7GA193284 | WA1VCAFP7GA118326; WA1VCAFP7GA117113 | WA1VCAFP7GA194340 | WA1VCAFP7GA128225 | WA1VCAFP7GA165257 | WA1VCAFP7GA150046 | WA1VCAFP7GA153657 | WA1VCAFP7GA158356; WA1VCAFP7GA124322 | WA1VCAFP7GA101851; WA1VCAFP7GA122702 |

WA1VCAFP7GA132405

| WA1VCAFP7GA180955; WA1VCAFP7GA121081; WA1VCAFP7GA163783 | WA1VCAFP7GA140990 | WA1VCAFP7GA152377

WA1VCAFP7GA147731; WA1VCAFP7GA108914; WA1VCAFP7GA197495 | WA1VCAFP7GA184729; WA1VCAFP7GA126538 | WA1VCAFP7GA151858 | WA1VCAFP7GA106418 | WA1VCAFP7GA109433;

WA1VCAFP7GA182723

| WA1VCAFP7GA124062 | WA1VCAFP7GA126233 | WA1VCAFP7GA103969 | WA1VCAFP7GA135546 | WA1VCAFP7GA171530; WA1VCAFP7GA187694 | WA1VCAFP7GA105432; WA1VCAFP7GA128211 | WA1VCAFP7GA170023 | WA1VCAFP7GA196203 | WA1VCAFP7GA173018 | WA1VCAFP7GA126409 | WA1VCAFP7GA170913; WA1VCAFP7GA112901 | WA1VCAFP7GA168689 | WA1VCAFP7GA135689 | WA1VCAFP7GA171351; WA1VCAFP7GA143257 | WA1VCAFP7GA164397; WA1VCAFP7GA108282 | WA1VCAFP7GA198033 | WA1VCAFP7GA160365; WA1VCAFP7GA194306; WA1VCAFP7GA118374; WA1VCAFP7GA150449 | WA1VCAFP7GA114616 | WA1VCAFP7GA179692; WA1VCAFP7GA197271 | WA1VCAFP7GA101607; WA1VCAFP7GA147566 | WA1VCAFP7GA155568 | WA1VCAFP7GA173049 | WA1VCAFP7GA195844

WA1VCAFP7GA104362; WA1VCAFP7GA106662; WA1VCAFP7GA152024 | WA1VCAFP7GA196637 | WA1VCAFP7GA161578

WA1VCAFP7GA152413 | WA1VCAFP7GA124336 | WA1VCAFP7GA116494 | WA1VCAFP7GA197321 | WA1VCAFP7GA124398; WA1VCAFP7GA145199; WA1VCAFP7GA172497 | WA1VCAFP7GA140746 | WA1VCAFP7GA187713; WA1VCAFP7GA191244 | WA1VCAFP7GA147034 | WA1VCAFP7GA139516; WA1VCAFP7GA193401; WA1VCAFP7GA187355; WA1VCAFP7GA193477

WA1VCAFP7GA191812 | WA1VCAFP7GA179644; WA1VCAFP7GA180745 |

WA1VCAFP7GA155456

| WA1VCAFP7GA152203; WA1VCAFP7GA136440; WA1VCAFP7GA122182 | WA1VCAFP7GA163539; WA1VCAFP7GA178865

WA1VCAFP7GA164383 | WA1VCAFP7GA107729 | WA1VCAFP7GA196170 | WA1VCAFP7GA162651 | WA1VCAFP7GA109934; WA1VCAFP7GA172886 | WA1VCAFP7GA169115 | WA1VCAFP7GA117905 | WA1VCAFP7GA177540; WA1VCAFP7GA140262 | WA1VCAFP7GA133926; WA1VCAFP7GA167851; WA1VCAFP7GA149303 | WA1VCAFP7GA187551 | WA1VCAFP7GA144439 | WA1VCAFP7GA128984 | WA1VCAFP7GA171916 | WA1VCAFP7GA150399 | WA1VCAFP7GA167672 | WA1VCAFP7GA172676; WA1VCAFP7GA125681 | WA1VCAFP7GA142416; WA1VCAFP7GA146210 | WA1VCAFP7GA122862

WA1VCAFP7GA145820; WA1VCAFP7GA143968 | WA1VCAFP7GA105933; WA1VCAFP7GA191230 | WA1VCAFP7GA194600 | WA1VCAFP7GA150094

WA1VCAFP7GA124997 | WA1VCAFP7GA169289; WA1VCAFP7GA188313; WA1VCAFP7GA160933 | WA1VCAFP7GA106774 | WA1VCAFP7GA172645; WA1VCAFP7GA195570; WA1VCAFP7GA166232

WA1VCAFP7GA178087 | WA1VCAFP7GA145851; WA1VCAFP7GA155957 | WA1VCAFP7GA152329 | WA1VCAFP7GA167932 | WA1VCAFP7GA111084 | WA1VCAFP7GA121887 | WA1VCAFP7GA168725 | WA1VCAFP7GA123946 | WA1VCAFP7GA176937 | WA1VCAFP7GA134896; WA1VCAFP7GA118276 | WA1VCAFP7GA112798; WA1VCAFP7GA141332 | WA1VCAFP7GA103888 | WA1VCAFP7GA108878 | WA1VCAFP7GA172144 | WA1VCAFP7GA166716 | WA1VCAFP7GA139113 | WA1VCAFP7GA171611 | WA1VCAFP7GA177036 | WA1VCAFP7GA166442; WA1VCAFP7GA194905

WA1VCAFP7GA104975 | WA1VCAFP7GA112039 | WA1VCAFP7GA127351 | WA1VCAFP7GA127608; WA1VCAFP7GA182821; WA1VCAFP7GA164495 | WA1VCAFP7GA192880; WA1VCAFP7GA100330 | WA1VCAFP7GA123218 | WA1VCAFP7GA127737; WA1VCAFP7GA114759 | WA1VCAFP7GA137992 | WA1VCAFP7GA119718; WA1VCAFP7GA135076; WA1VCAFP7GA195939 | WA1VCAFP7GA185640 | WA1VCAFP7GA172631 | WA1VCAFP7GA146921; WA1VCAFP7GA144800 | WA1VCAFP7GA147759 | WA1VCAFP7GA199358; WA1VCAFP7GA124370; WA1VCAFP7GA185301

WA1VCAFP7GA109223

WA1VCAFP7GA145848; WA1VCAFP7GA104409 | WA1VCAFP7GA156560; WA1VCAFP7GA184200; WA1VCAFP7GA130184; WA1VCAFP7GA102367 | WA1VCAFP7GA167767 | WA1VCAFP7GA142349 | WA1VCAFP7GA126488 | WA1VCAFP7GA184861 | WA1VCAFP7GA139290 | WA1VCAFP7GA192233 | WA1VCAFP7GA122327 | WA1VCAFP7GA137670 | WA1VCAFP7GA159832 | WA1VCAFP7GA121033

WA1VCAFP7GA161497; WA1VCAFP7GA166957; WA1VCAFP7GA144277 | WA1VCAFP7GA114812; WA1VCAFP7GA139144; WA1VCAFP7GA112896; WA1VCAFP7GA136437; WA1VCAFP7GA196931 | WA1VCAFP7GA135966 | WA1VCAFP7GA192734 | WA1VCAFP7GA182432 | WA1VCAFP7GA184410 | WA1VCAFP7GA180809 | WA1VCAFP7GA195052; WA1VCAFP7GA114048 | WA1VCAFP7GA117709 | WA1VCAFP7GA190305

WA1VCAFP7GA187260 | WA1VCAFP7GA137541 | WA1VCAFP7GA156784; WA1VCAFP7GA131254 | WA1VCAFP7GA167901 | WA1VCAFP7GA140570 | WA1VCAFP7GA108900 | WA1VCAFP7GA172502; WA1VCAFP7GA164819 | WA1VCAFP7GA101705 | WA1VCAFP7GA153822 | WA1VCAFP7GA148765 | WA1VCAFP7GA120593; WA1VCAFP7GA118729 | WA1VCAFP7GA146465

WA1VCAFP7GA168370 | WA1VCAFP7GA129990; WA1VCAFP7GA145462 | WA1VCAFP7GA197237; WA1VCAFP7GA109500 | WA1VCAFP7GA160060; WA1VCAFP7GA192605 | WA1VCAFP7GA187582 | WA1VCAFP7GA135563; WA1VCAFP7GA112607; WA1VCAFP7GA114907; WA1VCAFP7GA160611

WA1VCAFP7GA111196 | WA1VCAFP7GA192183 | WA1VCAFP7GA155408 | WA1VCAFP7GA187873 | WA1VCAFP7GA147521 | WA1VCAFP7GA162536 | WA1VCAFP7GA159913 | WA1VCAFP7GA194449 | WA1VCAFP7GA171754; WA1VCAFP7GA175044 | WA1VCAFP7GA114017; WA1VCAFP7GA158521 | WA1VCAFP7GA143727; WA1VCAFP7GA143405 | WA1VCAFP7GA159300 | WA1VCAFP7GA156865; WA1VCAFP7GA101834 | WA1VCAFP7GA115488 | WA1VCAFP7GA110954 | WA1VCAFP7GA169261 | WA1VCAFP7GA181006; WA1VCAFP7GA157031 | WA1VCAFP7GA181541 | WA1VCAFP7GA173231 | WA1VCAFP7GA189171 | WA1VCAFP7GA130864 | WA1VCAFP7GA169146 | WA1VCAFP7GA196475 | WA1VCAFP7GA103261 | WA1VCAFP7GA138673; WA1VCAFP7GA181166 | WA1VCAFP7GA130153; WA1VCAFP7GA127785 | WA1VCAFP7GA192264 | WA1VCAFP7GA112655 | WA1VCAFP7GA198954 | WA1VCAFP7GA197738 |

WA1VCAFP7GA161614

; WA1VCAFP7GA194743 | WA1VCAFP7GA189347 | WA1VCAFP7GA124045 | WA1VCAFP7GA150371; WA1VCAFP7GA140441; WA1VCAFP7GA152928; WA1VCAFP7GA131030; WA1VCAFP7GA194886; WA1VCAFP7GA145011; WA1VCAFP7GA189395 | WA1VCAFP7GA142156; WA1VCAFP7GA182818 | WA1VCAFP7GA119931 | WA1VCAFP7GA194516; WA1VCAFP7GA147793 | WA1VCAFP7GA108153; WA1VCAFP7GA108315 | WA1VCAFP7GA105026 | WA1VCAFP7GA198551 | WA1VCAFP7GA184780; WA1VCAFP7GA133795 | WA1VCAFP7GA103289; WA1VCAFP7GA179594

WA1VCAFP7GA145879 | WA1VCAFP7GA139872; WA1VCAFP7GA108654 | WA1VCAFP7GA127656 | WA1VCAFP7GA112994 | WA1VCAFP7GA138124; WA1VCAFP7GA174895 | WA1VCAFP7GA121839; WA1VCAFP7GA139483 | WA1VCAFP7GA174699; WA1VCAFP7GA132324; WA1VCAFP7GA108301; WA1VCAFP7GA166425 | WA1VCAFP7GA108542 | WA1VCAFP7GA167607; WA1VCAFP7GA149382 | WA1VCAFP7GA100215; WA1VCAFP7GA117435; WA1VCAFP7GA163301 | WA1VCAFP7GA145767 | WA1VCAFP7GA157434 | WA1VCAFP7GA118827 | WA1VCAFP7GA103311

WA1VCAFP7GA107651; WA1VCAFP7GA176971 | WA1VCAFP7GA123803; WA1VCAFP7GA108833; WA1VCAFP7GA135613

WA1VCAFP7GA117449 | WA1VCAFP7GA129049; WA1VCAFP7GA160561; WA1VCAFP7GA142934 | WA1VCAFP7GA102787 | WA1VCAFP7GA118861 | WA1VCAFP7GA140780 | WA1VCAFP7GA105043; WA1VCAFP7GA151259; WA1VCAFP7GA187971 | WA1VCAFP7GA141928 | WA1VCAFP7GA178672 | WA1VCAFP7GA105365 | WA1VCAFP7GA153870 | WA1VCAFP7GA146644 | WA1VCAFP7GA147051 | WA1VCAFP7GA199618; WA1VCAFP7GA159572 | WA1VCAFP7GA149009

WA1VCAFP7GA188909 | WA1VCAFP7GA192359 | WA1VCAFP7GA125499 | WA1VCAFP7GA175951 | WA1VCAFP7GA145493 | WA1VCAFP7GA118620; WA1VCAFP7GA104670 | WA1VCAFP7GA139256 | WA1VCAFP7GA101333 | WA1VCAFP7GA190286; WA1VCAFP7GA191079; WA1VCAFP7GA137703 | WA1VCAFP7GA135319; WA1VCAFP7GA173651; WA1VCAFP7GA192457 | WA1VCAFP7GA145610

WA1VCAFP7GA192054 | WA1VCAFP7GA165470; WA1VCAFP7GA124482 | WA1VCAFP7GA180552; WA1VCAFP7GA140407; WA1VCAFP7GA170118; WA1VCAFP7GA151634; WA1VCAFP7GA175545; WA1VCAFP7GA149107 | WA1VCAFP7GA139418; WA1VCAFP7GA193317 | WA1VCAFP7GA198646; WA1VCAFP7GA121095 | WA1VCAFP7GA109853; WA1VCAFP7GA168675 | WA1VCAFP7GA150032 | WA1VCAFP7GA164335 | WA1VCAFP7GA166599; WA1VCAFP7GA102532

WA1VCAFP7GA106404; WA1VCAFP7GA116981

WA1VCAFP7GA106841

WA1VCAFP7GA174136 | WA1VCAFP7GA116219; WA1VCAFP7GA102918 | WA1VCAFP7GA177506; WA1VCAFP7GA174945 | WA1VCAFP7GA140200; WA1VCAFP7GA187405 | WA1VCAFP7GA133702

WA1VCAFP7GA112218 | WA1VCAFP7GA154680 | WA1VCAFP7GA169468; WA1VCAFP7GA190983 | WA1VCAFP7GA116172 | WA1VCAFP7GA190773 | WA1VCAFP7GA108167 | WA1VCAFP7GA143338; WA1VCAFP7GA103454 | WA1VCAFP7GA139919 | WA1VCAFP7GA188568; WA1VCAFP7GA153190; WA1VCAFP7GA143128; WA1VCAFP7GA198887 | WA1VCAFP7GA123980; WA1VCAFP7GA167056; WA1VCAFP7GA173648 | WA1VCAFP7GA152007 | WA1VCAFP7GA110985 | WA1VCAFP7GA107231; WA1VCAFP7GA117497;

WA1VCAFP7GA151021

| WA1VCAFP7GA159474; WA1VCAFP7GA152184 | WA1VCAFP7GA157918 | WA1VCAFP7GA124126 | WA1VCAFP7GA172533; WA1VCAFP7GA104216 | WA1VCAFP7GA100327 | WA1VCAFP7GA199991 | WA1VCAFP7GA126796; WA1VCAFP7GA141346 | WA1VCAFP7GA153268; WA1VCAFP7GA102062 | WA1VCAFP7GA169373 | WA1VCAFP7GA152542; WA1VCAFP7GA133201 | WA1VCAFP7GA157904

WA1VCAFP7GA134011 | WA1VCAFP7GA102286; WA1VCAFP7GA187307; WA1VCAFP7GA171172 | WA1VCAFP7GA181152 | WA1VCAFP7GA146918; WA1VCAFP7GA120917; WA1VCAFP7GA120237 | WA1VCAFP7GA183984; WA1VCAFP7GA126975 | WA1VCAFP7GA117452; WA1VCAFP7GA119394; WA1VCAFP7GA193494 | WA1VCAFP7GA163654; WA1VCAFP7GA116110 | WA1VCAFP7GA107892; WA1VCAFP7GA194936; WA1VCAFP7GA158650 | WA1VCAFP7GA132047; WA1VCAFP7GA194354; WA1VCAFP7GA123672; WA1VCAFP7GA142853 | WA1VCAFP7GA198744 | WA1VCAFP7GA175402 | WA1VCAFP7GA177375 | WA1VCAFP7GA144117 | WA1VCAFP7GA168899; WA1VCAFP7GA162942 | WA1VCAFP7GA124840; WA1VCAFP7GA165047

WA1VCAFP7GA132372 | WA1VCAFP7GA179143; WA1VCAFP7GA166036 | WA1VCAFP7GA178784; WA1VCAFP7GA151150 | WA1VCAFP7GA120853; WA1VCAFP7GA104782; WA1VCAFP7GA196069; WA1VCAFP7GA140715

WA1VCAFP7GA189297 | WA1VCAFP7GA108072

WA1VCAFP7GA139399; WA1VCAFP7GA172452 | WA1VCAFP7GA125776; WA1VCAFP7GA170944 | WA1VCAFP7GA131674 | WA1VCAFP7GA112123 | WA1VCAFP7GA140682 | WA1VCAFP7GA177392 | WA1VCAFP7GA177523; WA1VCAFP7GA152198; WA1VCAFP7GA133022; WA1VCAFP7GA114471 | WA1VCAFP7GA189865; WA1VCAFP7GA112137 | WA1VCAFP7GA104278 | WA1VCAFP7GA118746 | WA1VCAFP7GA113174 | WA1VCAFP7GA109951; WA1VCAFP7GA113823 | WA1VCAFP7GA116625 | WA1VCAFP7GA117693 | WA1VCAFP7GA118407 | WA1VCAFP7GA116463 | WA1VCAFP7GA139452; WA1VCAFP7GA126331; WA1VCAFP7GA182236 | WA1VCAFP7GA133571; WA1VCAFP7GA183547; WA1VCAFP7GA137409 | WA1VCAFP7GA124305; WA1VCAFP7GA120402; WA1VCAFP7GA188165 | WA1VCAFP7GA165355; WA1VCAFP7GA196332; WA1VCAFP7GA178526; WA1VCAFP7GA192846 | WA1VCAFP7GA122523 | WA1VCAFP7GA136776 | WA1VCAFP7GA117872 | WA1VCAFP7GA134817 | WA1VCAFP7GA127933; WA1VCAFP7GA126653 | WA1VCAFP7GA198940 | WA1VCAFP7GA186450; WA1VCAFP7GA101235 | WA1VCAFP7GA114924; WA1VCAFP7GA155697 | WA1VCAFP7GA117337; WA1VCAFP7GA134378 | WA1VCAFP7GA189185; WA1VCAFP7GA198971 | WA1VCAFP7GA178848 | WA1VCAFP7GA176095 | WA1VCAFP7GA170362; WA1VCAFP7GA196685; WA1VCAFP7GA134297 | WA1VCAFP7GA100067 | WA1VCAFP7GA186495 | WA1VCAFP7GA148801 | WA1VCAFP7GA154906 | WA1VCAFP7GA176565 | WA1VCAFP7GA169602; WA1VCAFP7GA184357; WA1VCAFP7GA168269 | WA1VCAFP7GA182026

WA1VCAFP7GA123347 | WA1VCAFP7GA190918 | WA1VCAFP7GA157529 | WA1VCAFP7GA180129 | WA1VCAFP7GA144747; WA1VCAFP7GA149334 | WA1VCAFP7GA153755 | WA1VCAFP7GA146773; WA1VCAFP7GA174203; WA1VCAFP7GA144540; WA1VCAFP7GA140035 | WA1VCAFP7GA168644; WA1VCAFP7GA143758 | WA1VCAFP7GA114034; WA1VCAFP7GA185864 | WA1VCAFP7GA165131

WA1VCAFP7GA105155 | WA1VCAFP7GA169079; WA1VCAFP7GA156753; WA1VCAFP7GA177862 | WA1VCAFP7GA129844 | WA1VCAFP7GA168594 | WA1VCAFP7GA101770; WA1VCAFP7GA151620 | WA1VCAFP7GA124210 | WA1VCAFP7GA199523; WA1VCAFP7GA118150 | WA1VCAFP7GA136406 | WA1VCAFP7GA102434; WA1VCAFP7GA178980; WA1VCAFP7GA103986; WA1VCAFP7GA156445; WA1VCAFP7GA145932 | WA1VCAFP7GA195312; WA1VCAFP7GA180406

WA1VCAFP7GA116656

WA1VCAFP7GA192300

; WA1VCAFP7GA197092 | WA1VCAFP7GA172855; WA1VCAFP7GA146983;

WA1VCAFP7GA103163

; WA1VCAFP7GA196606; WA1VCAFP7GA124627 | WA1VCAFP7GA132761 | WA1VCAFP7GA114440; WA1VCAFP7GA108766; WA1VCAFP7GA107567; WA1VCAFP7GA119413; WA1VCAFP7GA176744

WA1VCAFP7GA120903; WA1VCAFP7GA177408 | WA1VCAFP7GA117676; WA1VCAFP7GA134607 | WA1VCAFP7GA108217 | WA1VCAFP7GA150578

WA1VCAFP7GA169499; WA1VCAFP7GA109013; WA1VCAFP7GA191535 | WA1VCAFP7GA177151 | WA1VCAFP7GA179224 | WA1VCAFP7GA189333

WA1VCAFP7GA128368 | WA1VCAFP7GA152945 | WA1VCAFP7GA105348 | WA1VCAFP7GA131383; WA1VCAFP7GA128323; WA1VCAFP7GA110758 | WA1VCAFP7GA165338; WA1VCAFP7GA142528 | WA1VCAFP7GA102885; WA1VCAFP7GA172242; WA1VCAFP7GA109805 | WA1VCAFP7GA167574 | WA1VCAFP7GA177294 | WA1VCAFP7GA194144

WA1VCAFP7GA168336 | WA1VCAFP7GA100411; WA1VCAFP7GA172175 | WA1VCAFP7GA167848 |

WA1VCAFP7GA133554

; WA1VCAFP7GA199974 | WA1VCAFP7GA164609; WA1VCAFP7GA111229 | WA1VCAFP7GA115085; WA1VCAFP7GA135109; WA1VCAFP7GA149379; WA1VCAFP7GA141668; WA1VCAFP7GA122344 | WA1VCAFP7GA104779 | WA1VCAFP7GA128662 | WA1VCAFP7GA104104 | WA1VCAFP7GA120836 | WA1VCAFP7GA140729 | WA1VCAFP7GA175514 | WA1VCAFP7GA155165; WA1VCAFP7GA176856 | WA1VCAFP7GA195178; WA1VCAFP7GA124255 | WA1VCAFP7GA155943; WA1VCAFP7GA176078; WA1VCAFP7GA133411

WA1VCAFP7GA107200 | WA1VCAFP7GA161127; WA1VCAFP7GA103891; WA1VCAFP7GA151326 | WA1VCAFP7GA154775; WA1VCAFP7GA159538 |

WA1VCAFP7GA117323

| WA1VCAFP7GA189476; WA1VCAFP7GA142223 | WA1VCAFP7GA114566 | WA1VCAFP7GA163363 | WA1VCAFP7GA159555; WA1VCAFP7GA164965 | WA1VCAFP7GA198064 | WA1VCAFP7GA154484 | WA1VCAFP7GA161452 | WA1VCAFP7GA106161 | WA1VCAFP7GA158146 | WA1VCAFP7GA180289 | WA1VCAFP7GA156624 | WA1VCAFP7GA164884; WA1VCAFP7GA107679 | WA1VCAFP7GA149138 | WA1VCAFP7GA188585; WA1VCAFP7GA119654; WA1VCAFP7GA176579 | WA1VCAFP7GA167820 | WA1VCAFP7GA147146

WA1VCAFP7GA109335 | WA1VCAFP7GA131738; WA1VCAFP7GA129665 | WA1VCAFP7GA172838; WA1VCAFP7GA190093; WA1VCAFP7GA133716; WA1VCAFP7GA129374; WA1VCAFP7GA105589 | WA1VCAFP7GA124157 | WA1VCAFP7GA143310; WA1VCAFP7GA172225 | WA1VCAFP7GA142044 | WA1VCAFP7GA103194; WA1VCAFP7GA101722 | WA1VCAFP7GA136115 | WA1VCAFP7GA121288 | WA1VCAFP7GA139645

WA1VCAFP7GA147941 | WA1VCAFP7GA126099 | WA1VCAFP7GA170006 | WA1VCAFP7GA186982 | WA1VCAFP7GA177960 | WA1VCAFP7GA199652 | WA1VCAFP7GA111120 | WA1VCAFP7GA150547

WA1VCAFP7GA110209 | WA1VCAFP7GA140150; WA1VCAFP7GA170605 | WA1VCAFP7GA145591; WA1VCAFP7GA135014; WA1VCAFP7GA136325 | WA1VCAFP7GA142576; WA1VCAFP7GA111621; WA1VCAFP7GA190840 | WA1VCAFP7GA137202; WA1VCAFP7GA150984; WA1VCAFP7GA165713; WA1VCAFP7GA171995 | WA1VCAFP7GA133943; WA1VCAFP7GA142996 | WA1VCAFP7GA154467 | WA1VCAFP7GA113577 | WA1VCAFP7GA113885 | WA1VCAFP7GA164156 | WA1VCAFP7GA152251 | WA1VCAFP7GA198694 | WA1VCAFP7GA134431 | WA1VCAFP7GA125227 | WA1VCAFP7GA140939 | WA1VCAFP7GA189252 | WA1VCAFP7GA195276; WA1VCAFP7GA137782; WA1VCAFP7GA194192; WA1VCAFP7GA191700

WA1VCAFP7GA114583; WA1VCAFP7GA124756 | WA1VCAFP7GA177618 | WA1VCAFP7GA146403; WA1VCAFP7GA136745 | WA1VCAFP7GA161001; WA1VCAFP7GA136650

WA1VCAFP7GA174556 | WA1VCAFP7GA103373 | WA1VCAFP7GA151309 | WA1VCAFP7GA140259 | WA1VCAFP7GA130833

WA1VCAFP7GA159958; WA1VCAFP7GA149270; WA1VCAFP7GA171186; WA1VCAFP7GA147745 | WA1VCAFP7GA133456 | WA1VCAFP7GA193236 | WA1VCAFP7GA116561 | WA1VCAFP7GA128807 | WA1VCAFP7GA144263 | WA1VCAFP7GA140892 | WA1VCAFP7GA125163 | WA1VCAFP7GA157367 |

WA1VCAFP7GA175352WA1VCAFP7GA169292; WA1VCAFP7GA104054 | WA1VCAFP7GA146272; WA1VCAFP7GA156803 | WA1VCAFP7GA132498; WA1VCAFP7GA126166; WA1VCAFP7GA194662; WA1VCAFP7GA146319

WA1VCAFP7GA138379 | WA1VCAFP7GA141380 | WA1VCAFP7GA137815 | WA1VCAFP7GA187176 | WA1VCAFP7GA177280 | WA1VCAFP7GA158860 | WA1VCAFP7GA145655 | WA1VCAFP7GA101039; WA1VCAFP7GA135983; WA1VCAFP7GA118259 | WA1VCAFP7GA186349; WA1VCAFP7GA199778 | WA1VCAFP7GA184794; WA1VCAFP7GA190417; WA1VCAFP7GA135806; WA1VCAFP7GA195858; WA1VCAFP7GA159491 | WA1VCAFP7GA196587 | WA1VCAFP7GA109643

WA1VCAFP7GA139967

WA1VCAFP7GA112624; WA1VCAFP7GA182852 | WA1VCAFP7GA154324; WA1VCAFP7GA117662; WA1VCAFP7GA179661; WA1VCAFP7GA184634 | WA1VCAFP7GA183614; WA1VCAFP7GA117046 | WA1VCAFP7GA179305 | WA1VCAFP7GA152170; WA1VCAFP7GA118486 | WA1VCAFP7GA101803; WA1VCAFP7GA191664 | WA1VCAFP7GA168868; WA1VCAFP7GA149768 | WA1VCAFP7GA192409 | WA1VCAFP7GA197450 | WA1VCAFP7GA155375; WA1VCAFP7GA126801; WA1VCAFP7GA197822; WA1VCAFP7GA110016 | WA1VCAFP7GA163198 | WA1VCAFP7GA175450 | WA1VCAFP7GA190725; WA1VCAFP7GA101252 | WA1VCAFP7GA144702; WA1VCAFP7GA185265; WA1VCAFP7GA137121; WA1VCAFP7GA170264 | WA1VCAFP7GA120321; WA1VCAFP7GA151701 | WA1VCAFP7GA159720 | WA1VCAFP7GA195925 | WA1VCAFP7GA160124 | WA1VCAFP7GA139760 | WA1VCAFP7GA122943; WA1VCAFP7GA130511 | WA1VCAFP7GA175268; WA1VCAFP7GA112414 | WA1VCAFP7GA131710 | WA1VCAFP7GA190949; WA1VCAFP7GA108007 | WA1VCAFP7GA185086 | WA1VCAFP7GA197724 | WA1VCAFP7GA167512; WA1VCAFP7GA125633; WA1VCAFP7GA172841 | WA1VCAFP7GA189073

WA1VCAFP7GA138205; WA1VCAFP7GA152167; WA1VCAFP7GA126720; WA1VCAFP7GA169342 | WA1VCAFP7GA121890; WA1VCAFP7GA189154 | WA1VCAFP7GA176212; WA1VCAFP7GA109819 | WA1VCAFP7GA171169; WA1VCAFP7GA111618 | WA1VCAFP7GA157255 | WA1VCAFP7GA101929 | WA1VCAFP7GA137846; WA1VCAFP7GA156851 | WA1VCAFP7GA123574 | WA1VCAFP7GA138219; WA1VCAFP7GA127480; WA1VCAFP7GA100389 | WA1VCAFP7GA152346 | WA1VCAFP7GA178400 | WA1VCAFP7GA100683; WA1VCAFP7GA105138 | WA1VCAFP7GA186223 | WA1VCAFP7GA175108 | WA1VCAFP7GA116074 | WA1VCAFP7GA166005 | WA1VCAFP7GA126667; WA1VCAFP7GA129620 | WA1VCAFP7GA119850 | WA1VCAFP7GA119668; WA1VCAFP7GA123395 | WA1VCAFP7GA177859 | WA1VCAFP7GA150161; WA1VCAFP7GA176369 | WA1VCAFP7GA157823 | WA1VCAFP7GA100585 | WA1VCAFP7GA121713 | WA1VCAFP7GA190269 | WA1VCAFP7GA124577

WA1VCAFP7GA108413 | WA1VCAFP7GA101249 | WA1VCAFP7GA169793

WA1VCAFP7GA149740 | WA1VCAFP7GA114597; WA1VCAFP7GA138284; WA1VCAFP7GA135448 | WA1VCAFP7GA178364;

WA1VCAFP7GA193012WA1VCAFP7GA117158; WA1VCAFP7GA194029 | WA1VCAFP7GA167719 |

WA1VCAFP7GA195066

; WA1VCAFP7GA154730 | WA1VCAFP7GA166358 | WA1VCAFP7GA130542 | WA1VCAFP7GA112770; WA1VCAFP7GA167283

WA1VCAFP7GA195620 | WA1VCAFP7GA175173 |

WA1VCAFP7GA166182

; WA1VCAFP7GA157479 | WA1VCAFP7GA127415 | WA1VCAFP7GA186576 | WA1VCAFP7GA101154 | WA1VCAFP7GA121162; WA1VCAFP7GA139757; WA1VCAFP7GA122666 | WA1VCAFP7GA144148; WA1VCAFP7GA139550 | WA1VCAFP7GA140357 | WA1VCAFP7GA160219 | WA1VCAFP7GA112297; WA1VCAFP7GA143016 | WA1VCAFP7GA151391 | WA1VCAFP7GA196122 | WA1VCAFP7GA121808 | WA1VCAFP7GA133120

WA1VCAFP7GA135465 | WA1VCAFP7GA133957

WA1VCAFP7GA134784; WA1VCAFP7GA133568; WA1VCAFP7GA176470

WA1VCAFP7GA150869 | WA1VCAFP7GA198369 | WA1VCAFP7GA189316 | WA1VCAFP7GA170135; WA1VCAFP7GA169809

WA1VCAFP7GA129827 | WA1VCAFP7GA118455 | WA1VCAFP7GA178395 | WA1VCAFP7GA123235 | WA1VCAFP7GA117127 | WA1VCAFP7GA104507 | WA1VCAFP7GA108492 | WA1VCAFP7GA153710;

WA1VCAFP7GA113126

|

WA1VCAFP7GA184469

| WA1VCAFP7GA188859 | WA1VCAFP7GA154209; WA1VCAFP7GA142531; WA1VCAFP7GA195262; WA1VCAFP7GA110307 | WA1VCAFP7GA190708 | WA1VCAFP7GA128127; WA1VCAFP7GA187288 | WA1VCAFP7GA116818 | WA1VCAFP7GA169664 | WA1VCAFP7GA145025; WA1VCAFP7GA121470; WA1VCAFP7GA190739; WA1VCAFP7GA178316 | WA1VCAFP7GA139662; WA1VCAFP7GA163346 | WA1VCAFP7GA131951 | WA1VCAFP7GA191910 | WA1VCAFP7GA196654 | WA1VCAFP7GA135398 | WA1VCAFP7GA189042 | WA1VCAFP7GA139354

WA1VCAFP7GA180003 | WA1VCAFP7GA168711; WA1VCAFP7GA111067 | WA1VCAFP7GA102109 | WA1VCAFP7GA181359 | WA1VCAFP7GA133361 | WA1VCAFP7GA105706 | WA1VCAFP7GA100702 | WA1VCAFP7GA166022; WA1VCAFP7GA158910 | WA1VCAFP7GA186481 |

WA1VCAFP7GA173598

| WA1VCAFP7GA145638; WA1VCAFP7GA149883 | WA1VCAFP7GA156459; WA1VCAFP7GA145090 | WA1VCAFP7GA194225; WA1VCAFP7GA126197; WA1VCAFP7GA145753; WA1VCAFP7GA151410; WA1VCAFP7GA135305

WA1VCAFP7GA170782; WA1VCAFP7GA149513 | WA1VCAFP7GA175741; WA1VCAFP7GA191163 | WA1VCAFP7GA162004 | WA1VCAFP7GA100909 | WA1VCAFP7GA169471; WA1VCAFP7GA163699 | WA1VCAFP7GA134316 | WA1VCAFP7GA132548 | WA1VCAFP7GA184164;

WA1VCAFP7GA164531

| WA1VCAFP7GA143100; WA1VCAFP7GA103650 | WA1VCAFP7GA151911 | WA1VCAFP7GA158244; WA1VCAFP7GA102837 | WA1VCAFP7GA166134 | WA1VCAFP7GA109075 | WA1VCAFP7GA123719 | WA1VCAFP7GA157496 | WA1VCAFP7GA139340

WA1VCAFP7GA185931; WA1VCAFP7GA127740; WA1VCAFP7GA191647 | WA1VCAFP7GA160575; WA1VCAFP7GA165436 | WA1VCAFP7GA178882 | WA1VCAFP7GA199196 | WA1VCAFP7GA149964 | WA1VCAFP7GA192331 | WA1VCAFP7GA111442

WA1VCAFP7GA172922 | WA1VCAFP7GA112459 | WA1VCAFP7GA152699; WA1VCAFP7GA138690; WA1VCAFP7GA147440; WA1VCAFP7GA131920 | WA1VCAFP7GA129889; WA1VCAFP7GA160771; WA1VCAFP7GA134753; WA1VCAFP7GA157062 | WA1VCAFP7GA169700; WA1VCAFP7GA112946; WA1VCAFP7GA143467 | WA1VCAFP7GA131321; WA1VCAFP7GA196282 | WA1VCAFP7GA126345 | WA1VCAFP7GA160883; WA1VCAFP7GA132470 | WA1VCAFP7GA152072; WA1VCAFP7GA137037; WA1VCAFP7GA110677

WA1VCAFP7GA197058; WA1VCAFP7GA118200; WA1VCAFP7GA129178; WA1VCAFP7GA160270

WA1VCAFP7GA112235; WA1VCAFP7GA193835

WA1VCAFP7GA147194 | WA1VCAFP7GA118939 | WA1VCAFP7GA143775 | WA1VCAFP7GA143162 | WA1VCAFP7GA193091 | WA1VCAFP7GA187193 | WA1VCAFP7GA110856 | WA1VCAFP7GA118830; WA1VCAFP7GA189784 | WA1VCAFP7GA188103

WA1VCAFP7GA133280 | WA1VCAFP7GA163332; WA1VCAFP7GA107262 | WA1VCAFP7GA131187 | WA1VCAFP7GA150015 | WA1VCAFP7GA175528; WA1VCAFP7GA155831; WA1VCAFP7GA184083; WA1VCAFP7GA114342 | WA1VCAFP7GA178123; WA1VCAFP7GA120724 | WA1VCAFP7GA119864; WA1VCAFP7GA157241

WA1VCAFP7GA137832 | WA1VCAFP7GA172483; WA1VCAFP7GA112784 | WA1VCAFP7GA123591 | WA1VCAFP7GA101512

WA1VCAFP7GA103177 | WA1VCAFP7GA138494 | WA1VCAFP7GA130492 | WA1VCAFP7GA120514 | WA1VCAFP7GA153450; WA1VCAFP7GA196573; WA1VCAFP7GA153917 | WA1VCAFP7GA124935 | WA1VCAFP7GA132114 | WA1VCAFP7GA119752; WA1VCAFP7GA129181 | WA1VCAFP7GA168143 | WA1VCAFP7GA132338 | WA1VCAFP7GA134249; WA1VCAFP7GA193589; WA1VCAFP7GA151097; WA1VCAFP7GA173990 | WA1VCAFP7GA116897 | WA1VCAFP7GA163413; WA1VCAFP7GA174279 | WA1VCAFP7GA185430 | WA1VCAFP7GA150466; WA1VCAFP7GA142447 | WA1VCAFP7GA125857; WA1VCAFP7GA154579 | WA1VCAFP7GA128936; WA1VCAFP7GA198498 | WA1VCAFP7GA196668; WA1VCAFP7GA192085 | WA1VCAFP7GA102739; WA1VCAFP7GA141203

WA1VCAFP7GA182012; WA1VCAFP7GA136079; WA1VCAFP7GA108122; WA1VCAFP7GA132677 | WA1VCAFP7GA145686 | WA1VCAFP7GA116687 | WA1VCAFP7GA109738 | WA1VCAFP7GA189896 | WA1VCAFP7GA125096 | WA1VCAFP7GA157630; WA1VCAFP7GA106628

WA1VCAFP7GA142898 | WA1VCAFP7GA153089 | WA1VCAFP7GA152363; WA1VCAFP7GA139015; WA1VCAFP7GA163427 | WA1VCAFP7GA101994 | WA1VCAFP7GA199408 | WA1VCAFP7GA114714 | WA1VCAFP7GA168773 | WA1VCAFP7GA125275 | WA1VCAFP7GA181829 | WA1VCAFP7GA179515 | WA1VCAFP7GA196489 | WA1VCAFP7GA139841; WA1VCAFP7GA114826 | WA1VCAFP7GA197982; WA1VCAFP7GA186609 | WA1VCAFP7GA151570; WA1VCAFP7GA186366

WA1VCAFP7GA103678

WA1VCAFP7GA101283; WA1VCAFP7GA148121 | WA1VCAFP7GA160253 | WA1VCAFP7GA196251; WA1VCAFP7GA119461 | WA1VCAFP7GA169051

WA1VCAFP7GA157899 | WA1VCAFP7GA135823 | WA1VCAFP7GA151407 | WA1VCAFP7GA180986; WA1VCAFP7GA120741 | WA1VCAFP7GA113191 | WA1VCAFP7GA117466

WA1VCAFP7GA155618 | WA1VCAFP7GA135028 | WA1VCAFP7GA170197; WA1VCAFP7GA173438 | WA1VCAFP7GA143369; WA1VCAFP7GA162116 | WA1VCAFP7GA188151 | WA1VCAFP7GA143842

WA1VCAFP7GA161922 | WA1VCAFP7GA139306; WA1VCAFP7GA111389 | WA1VCAFP7GA195729; WA1VCAFP7GA189039; WA1VCAFP7GA123445; WA1VCAFP7GA136762; WA1VCAFP7GA162391 | WA1VCAFP7GA194628 | WA1VCAFP7GA104328; WA1VCAFP7GA181510 | WA1VCAFP7GA181989 | WA1VCAFP7GA186402; WA1VCAFP7GA163153 | WA1VCAFP7GA105866; WA1VCAFP7GA198596; WA1VCAFP7GA149687; WA1VCAFP7GA166523

WA1VCAFP7GA161385; WA1VCAFP7GA185203 | WA1VCAFP7GA110646;

WA1VCAFP7GA132758WA1VCAFP7GA182544 | WA1VCAFP7GA185654 | WA1VCAFP7GA152315; WA1VCAFP7GA152265 | WA1VCAFP7GA163735; WA1VCAFP7GA144392; WA1VCAFP7GA111358 | WA1VCAFP7GA128628; WA1VCAFP7GA120948; WA1VCAFP7GA174850

WA1VCAFP7GA197867 | WA1VCAFP7GA149284; WA1VCAFP7GA143534; WA1VCAFP7GA137264; WA1VCAFP7GA119492 | WA1VCAFP7GA112350; WA1VCAFP7GA194614 | WA1VCAFP7GA149866

WA1VCAFP7GA122764 | WA1VCAFP7GA135210; WA1VCAFP7GA139614 | WA1VCAFP7GA135241; WA1VCAFP7GA162844

WA1VCAFP7GA113322; WA1VCAFP7GA153240 | WA1VCAFP7GA126359 | WA1VCAFP7GA162021 | WA1VCAFP7GA161693; WA1VCAFP7GA123977 | WA1VCAFP7GA142559; WA1VCAFP7GA158566; WA1VCAFP7GA183662; WA1VCAFP7GA124174; WA1VCAFP7GA124384; WA1VCAFP7GA107391; WA1VCAFP7GA121517 | WA1VCAFP7GA133148; WA1VCAFP7GA148734 | WA1VCAFP7GA160480 | WA1VCAFP7GA160835 | WA1VCAFP7GA170684 | WA1VCAFP7GA188554 | WA1VCAFP7GA144781; WA1VCAFP7GA149057; WA1VCAFP7GA190448 | WA1VCAFP7GA130539 |

WA1VCAFP7GA186707

| WA1VCAFP7GA109528 | WA1VCAFP7GA119136; WA1VCAFP7GA146790 | WA1VCAFP7GA163105 | WA1VCAFP7GA107018 | WA1VCAFP7GA199103 | WA1VCAFP7GA174640 | WA1VCAFP7GA185413 | WA1VCAFP7GA116916; WA1VCAFP7GA184567 | WA1VCAFP7GA186528 | WA1VCAFP7GA144666 | WA1VCAFP7GA152458; WA1VCAFP7GA169485 | WA1VCAFP7GA193799; WA1VCAFP7GA199814 | WA1VCAFP7GA139189 | WA1VCAFP7GA100800 | WA1VCAFP7GA174265; WA1VCAFP7GA185458; WA1VCAFP7GA190157; WA1VCAFP7GA145168 | WA1VCAFP7GA135160; WA1VCAFP7GA194788 | WA1VCAFP7GA159748 | WA1VCAFP7GA170295 | WA1VCAFP7GA189249; WA1VCAFP7GA160673 | WA1VCAFP7GA190675 | WA1VCAFP7GA121016 | WA1VCAFP7GA116639 | WA1VCAFP7GA105737 | WA1VCAFP7GA130895 | WA1VCAFP7GA180213 | WA1VCAFP7GA109688 | WA1VCAFP7GA142013 | WA1VCAFP7GA117144; WA1VCAFP7GA112736; WA1VCAFP7GA180762 | WA1VCAFP7GA102871 | WA1VCAFP7GA180485 | WA1VCAFP7GA187890 | WA1VCAFP7GA199585

WA1VCAFP7GA110565 | WA1VCAFP7GA125955; WA1VCAFP7GA128306; WA1VCAFP7GA100814 | WA1VCAFP7GA168398; WA1VCAFP7GA141685

WA1VCAFP7GA130668; WA1VCAFP7GA156736; WA1VCAFP7GA178574; WA1VCAFP7GA183273 | WA1VCAFP7GA186562

WA1VCAFP7GA123834; WA1VCAFP7GA112865 | WA1VCAFP7GA111277; WA1VCAFP7GA126054; WA1VCAFP7GA145378 | WA1VCAFP7GA108556 | WA1VCAFP7GA189722 | WA1VCAFP7GA139693; WA1VCAFP7GA103096 | WA1VCAFP7GA188991 | WA1VCAFP7GA127205 | WA1VCAFP7GA107939; WA1VCAFP7GA174573 | WA1VCAFP7GA199666 | WA1VCAFP7GA177070 | WA1VCAFP7GA183922 | WA1VCAFP7GA153139 | WA1VCAFP7GA126765; WA1VCAFP7GA165064

WA1VCAFP7GA155294 | WA1VCAFP7GA146241

WA1VCAFP7GA198789 | WA1VCAFP7GA126071 | WA1VCAFP7GA110629 | WA1VCAFP7GA127690 | WA1VCAFP7GA145431 | WA1VCAFP7GA152590 | WA1VCAFP7GA168840

WA1VCAFP7GA149060 | WA1VCAFP7GA109481 | WA1VCAFP7GA196802 | WA1VCAFP7GA185105 | WA1VCAFP7GA144232; WA1VCAFP7GA166781 | WA1VCAFP7GA146904

WA1VCAFP7GA132582; WA1VCAFP7GA133098; WA1VCAFP7GA176615; WA1VCAFP7GA174931 | WA1VCAFP7GA145350 | WA1VCAFP7GA100716 | WA1VCAFP7GA108718 | WA1VCAFP7GA174802; WA1VCAFP7GA153867 | WA1VCAFP7GA104720 | WA1VCAFP7GA184116; WA1VCAFP7GA199621 | WA1VCAFP7GA142691 | WA1VCAFP7GA191051 | WA1VCAFP7GA143730; WA1VCAFP7GA153903 | WA1VCAFP7GA112753 | WA1VCAFP7GA100246 | WA1VCAFP7GA130735;

WA1VCAFP7GA191924

;

WA1VCAFP7GA123784WA1VCAFP7GA180437; WA1VCAFP7GA168174

WA1VCAFP7GA129701; WA1VCAFP7GA180292 | WA1VCAFP7GA166148 | WA1VCAFP7GA106323; WA1VCAFP7GA170829 | WA1VCAFP7GA118617 | WA1VCAFP7GA154369 | WA1VCAFP7GA178901; WA1VCAFP7GA122294 | WA1VCAFP7GA151052 | WA1VCAFP7GA109741; WA1VCAFP7GA132940

WA1VCAFP7GA198260 | WA1VCAFP7GA114132 | WA1VCAFP7GA188263 | WA1VCAFP7GA144019 | WA1VCAFP7GA131786 | WA1VCAFP7GA104300; WA1VCAFP7GA121307; WA1VCAFP7GA181054 | WA1VCAFP7GA192197 | WA1VCAFP7GA129228; WA1VCAFP7GA193978 | WA1VCAFP7GA116852 | WA1VCAFP7GA106502 | WA1VCAFP7GA126152; WA1VCAFP7GA130203; WA1VCAFP7GA134459; WA1VCAFP7GA190191 | WA1VCAFP7GA104703; WA1VCAFP7GA124353 | WA1VCAFP7GA140908 | WA1VCAFP7GA165906; WA1VCAFP7GA114325 | WA1VCAFP7GA185959 | WA1VCAFP7GA104085; WA1VCAFP7GA184049 | WA1VCAFP7GA129245 | WA1VCAFP7GA124689 | WA1VCAFP7GA134025 | WA1VCAFP7GA198078 | WA1VCAFP7GA111666 | WA1VCAFP7GA160902; WA1VCAFP7GA103700 | WA1VCAFP7GA166215; WA1VCAFP7GA142318 | WA1VCAFP7GA169003 | WA1VCAFP7GA123154 | WA1VCAFP7GA114244 | WA1VCAFP7GA140763

WA1VCAFP7GA196721; WA1VCAFP7GA136566 | WA1VCAFP7GA156106; WA1VCAFP7GA121954 | WA1VCAFP7GA167302; WA1VCAFP7GA112090 | WA1VCAFP7GA124773 | WA1VCAFP7GA158955 | WA1VCAFP7GA172323; WA1VCAFP7GA134235; WA1VCAFP7GA109299 | WA1VCAFP7GA124532 | WA1VCAFP7GA198565 | WA1VCAFP7GA191065; WA1VCAFP7GA165758 | WA1VCAFP7GA108508; WA1VCAFP7GA112588 | WA1VCAFP7GA107049 | WA1VCAFP7GA111473 |

WA1VCAFP7GA146417

| WA1VCAFP7GA180390; WA1VCAFP7GA173665 | WA1VCAFP7GA130525 | WA1VCAFP7GA159247 | WA1VCAFP7GA189994 | WA1VCAFP7GA160947 | WA1VCAFP7GA198257; WA1VCAFP7GA132209 | WA1VCAFP7GA111005

WA1VCAFP7GA114518

WA1VCAFP7GA189400 | WA1VCAFP7GA174315; WA1VCAFP7GA125843 | WA1VCAFP7GA115197 | WA1VCAFP7GA116589

WA1VCAFP7GA146160 | WA1VCAFP7GA128869 | WA1VCAFP7GA161211 | WA1VCAFP7GA194466; WA1VCAFP7GA125244 | WA1VCAFP7GA151665

WA1VCAFP7GA152086

| WA1VCAFP7GA141198; WA1VCAFP7GA109156; WA1VCAFP7GA194922; WA1VCAFP7GA146854 | WA1VCAFP7GA180602 | WA1VCAFP7GA150760 | WA1VCAFP7GA158471

WA1VCAFP7GA131125 | WA1VCAFP7GA122683; WA1VCAFP7GA151682; WA1VCAFP7GA115605 | WA1VCAFP7GA113756; WA1VCAFP7GA152055 | WA1VCAFP7GA121601 | WA1VCAFP7GA196718 | WA1VCAFP7GA113319; WA1VCAFP7GA107780; WA1VCAFP7GA195035; WA1VCAFP7GA183807 | WA1VCAFP7GA172306; WA1VCAFP7GA115779; WA1VCAFP7GA145512

WA1VCAFP7GA165114

WA1VCAFP7GA184309 | WA1VCAFP7GA135644 | WA1VCAFP7GA182592 | WA1VCAFP7GA104412; WA1VCAFP7GA119895; WA1VCAFP7GA139533 | WA1VCAFP7GA184956 | WA1VCAFP7GA164349; WA1VCAFP7GA142089; WA1VCAFP7GA105222 | WA1VCAFP7GA167087 | WA1VCAFP7GA167042 | WA1VCAFP7GA148359; WA1VCAFP7GA120710

WA1VCAFP7GA128029 | WA1VCAFP7GA111019 | WA1VCAFP7GA166361; WA1VCAFP7GA141248 | WA1VCAFP7GA125082 | WA1VCAFP7GA146935 | WA1VCAFP7GA183113; WA1VCAFP7GA197075

WA1VCAFP7GA144697 | WA1VCAFP7GA108430 | WA1VCAFP7GA195763 | WA1VCAFP7GA118410 | WA1VCAFP7GA119766; WA1VCAFP7GA120884 | WA1VCAFP7GA151844; WA1VCAFP7GA179935 | WA1VCAFP7GA125910; WA1VCAFP7GA147339 | WA1VCAFP7GA140276 | WA1VCAFP7GA104183 | WA1VCAFP7GA160818; WA1VCAFP7GA170894; WA1VCAFP7GA185962 | WA1VCAFP7GA193348 | WA1VCAFP7GA177828 | WA1VCAFP7GA173567 | WA1VCAFP7GA169194 | WA1VCAFP7GA114793 | WA1VCAFP7GA124966 | WA1VCAFP7GA109545 | WA1VCAFP7GA131464; WA1VCAFP7GA145283 | WA1VCAFP7GA103129 | WA1VCAFP7GA164111; WA1VCAFP7GA146384; WA1VCAFP7GA162908 | WA1VCAFP7GA197898 | WA1VCAFP7GA184259 | WA1VCAFP7GA123557 | WA1VCAFP7GA109304 | WA1VCAFP7GA137233 | WA1VCAFP7GA156039; WA1VCAFP7GA172726 | WA1VCAFP7GA138236 | WA1VCAFP7GA112915; WA1VCAFP7GA151388 | WA1VCAFP7GA115328; WA1VCAFP7GA119914 | WA1VCAFP7GA187212; WA1VCAFP7GA156669 | WA1VCAFP7GA100571 | WA1VCAFP7GA137765; WA1VCAFP7GA112932 | WA1VCAFP7GA174847 | WA1VCAFP7GA193141 | WA1VCAFP7GA177800 | WA1VCAFP7GA171799; WA1VCAFP7GA194404 | WA1VCAFP7GA153464 | WA1VCAFP7GA187632 | WA1VCAFP7GA164058 | WA1VCAFP7GA133196 | WA1VCAFP7GA191728 | WA1VCAFP7GA182091 | WA1VCAFP7GA110582 | WA1VCAFP7GA102417; WA1VCAFP7GA155392; WA1VCAFP7GA153612 | WA1VCAFP7GA131755 | WA1VCAFP7GA199540 | WA1VCAFP7GA121193

WA1VCAFP7GA111540; WA1VCAFP7GA188490; WA1VCAFP7GA101798; WA1VCAFP7GA147986; WA1VCAFP7GA167834 | WA1VCAFP7GA105236; WA1VCAFP7GA123297 | WA1VCAFP7GA122019 | WA1VCAFP7GA101008 | WA1VCAFP7GA128175 | WA1VCAFP7GA196704 | WA1VCAFP7GA119587; WA1VCAFP7GA115071; WA1VCAFP7GA123462 | WA1VCAFP7GA176923; WA1VCAFP7GA189638 | WA1VCAFP7GA107309

WA1VCAFP7GA129438; WA1VCAFP7GA148815 | WA1VCAFP7GA158633 | WA1VCAFP7GA137586 | WA1VCAFP7GA138477; WA1VCAFP7GA193625; WA1VCAFP7GA185072; WA1VCAFP7GA124367 | WA1VCAFP7GA128435; WA1VCAFP7GA199537; WA1VCAFP7GA109383; WA1VCAFP7GA133070; WA1VCAFP7GA176789 | WA1VCAFP7GA165324 | WA1VCAFP7GA119279 | WA1VCAFP7GA122599; WA1VCAFP7GA128967 | WA1VCAFP7GA193804; WA1VCAFP7GA142464 | WA1VCAFP7GA153805 | WA1VCAFP7GA107214; WA1VCAFP7GA169714 | WA1VCAFP7GA187923; WA1VCAFP7GA180048; WA1VCAFP7GA199683

WA1VCAFP7GA139080 | WA1VCAFP7GA119010 | WA1VCAFP7GA114115 | WA1VCAFP7GA162617 | WA1VCAFP7GA160513 | WA1VCAFP7GA152038 | WA1VCAFP7GA198100; WA1VCAFP7GA134588

WA1VCAFP7GA147664 | WA1VCAFP7GA131237; WA1VCAFP7GA181653 | WA1VCAFP7GA188022 | WA1VCAFP7GA100182 | WA1VCAFP7GA172743; WA1VCAFP7GA130573; WA1VCAFP7GA161242 | WA1VCAFP7GA108119

WA1VCAFP7GA113207; WA1VCAFP7GA184519 | WA1VCAFP7GA159006; WA1VCAFP7GA132453 | WA1VCAFP7GA127169 | WA1VCAFP7GA117810; WA1VCAFP7GA176694 | WA1VCAFP7GA168742

WA1VCAFP7GA160463 | WA1VCAFP7GA105463 | WA1VCAFP7GA102210 | WA1VCAFP7GA127530 | WA1VCAFP7GA112395; WA1VCAFP7GA134610; WA1VCAFP7GA118214 | WA1VCAFP7GA175576 | WA1VCAFP7GA167493 | WA1VCAFP7GA191938 | WA1VCAFP7GA127284

WA1VCAFP7GA100957 | WA1VCAFP7GA101588; WA1VCAFP7GA107455 | WA1VCAFP7GA134848; WA1VCAFP7GA139029 | WA1VCAFP7GA113417; WA1VCAFP7GA161841

WA1VCAFP7GA145459 | WA1VCAFP7GA149950 | WA1VCAFP7GA195584 | WA1VCAFP7GA110789; WA1VCAFP7GA140858 | WA1VCAFP7GA180910; WA1VCAFP7GA140147; WA1VCAFP7GA169230 | WA1VCAFP7GA185542 | WA1VCAFP7GA137412; WA1VCAFP7GA123526 | WA1VCAFP7GA139161; WA1VCAFP7GA113210; WA1VCAFP7GA175707 | WA1VCAFP7GA108735 | WA1VCAFP7GA156879; WA1VCAFP7GA173584; WA1VCAFP7GA139287; WA1VCAFP7GA196010; WA1VCAFP7GA158261; WA1VCAFP7GA109044

WA1VCAFP7GA150158 | WA1VCAFP7GA138169 | WA1VCAFP7GA135921; WA1VCAFP7GA128516 | WA1VCAFP7GA141878; WA1VCAFP7GA143890; WA1VCAFP7GA107441 | WA1VCAFP7GA106354 | WA1VCAFP7GA175433 | WA1VCAFP7GA132288 | WA1VCAFP7GA181393; WA1VCAFP7GA187579 | WA1VCAFP7GA188148; WA1VCAFP7GA143761 | WA1VCAFP7GA148751 | WA1VCAFP7GA103826 | WA1VCAFP7GA151973; WA1VCAFP7GA151357 | WA1VCAFP7GA144733 | WA1VCAFP7GA110324 | WA1VCAFP7GA170555 | WA1VCAFP7GA101400; WA1VCAFP7GA100456

WA1VCAFP7GA110422 | WA1VCAFP7GA128600 | WA1VCAFP7GA142481 | WA1VCAFP7GA111974 | WA1VCAFP7GA126457 | WA1VCAFP7GA176226 | WA1VCAFP7GA161080 | WA1VCAFP7GA153495; WA1VCAFP7GA150581; WA1VCAFP7GA129102 | WA1VCAFP7GA163265 | WA1VCAFP7GA191440; WA1VCAFP7GA173441

WA1VCAFP7GA124739; WA1VCAFP7GA115958; WA1VCAFP7GA193883 | WA1VCAFP7GA189204; WA1VCAFP7GA176016; WA1VCAFP7GA174475 | WA1VCAFP7GA102756 | WA1VCAFP7GA101915; WA1VCAFP7GA104510; WA1VCAFP7GA175125 | WA1VCAFP7GA172550 | WA1VCAFP7GA104524; WA1VCAFP7GA117242 | WA1VCAFP7GA155795 | WA1VCAFP7GA135790 | WA1VCAFP7GA172063 | WA1VCAFP7GA143209; WA1VCAFP7GA121971 | WA1VCAFP7GA130329 | WA1VCAFP7GA191888 | WA1VCAFP7GA164304 | WA1VCAFP7GA169812 | WA1VCAFP7GA102059 | WA1VCAFP7GA143078 | WA1VCAFP7GA184326 | WA1VCAFP7GA189221

WA1VCAFP7GA127639 | WA1VCAFP7GA143629; WA1VCAFP7GA185282 | WA1VCAFP7GA101753

WA1VCAFP7GA174038 | WA1VCAFP7GA127544 | WA1VCAFP7GA144814 | WA1VCAFP7GA157935 | WA1VCAFP7GA149575

WA1VCAFP7GA190885; WA1VCAFP7GA142688 | WA1VCAFP7GA116513 | WA1VCAFP7GA130251 | WA1VCAFP7GA159040 | WA1VCAFP7GA176484 | WA1VCAFP7GA171222 | WA1VCAFP7GA183449; WA1VCAFP7GA108475 | WA1VCAFP7GA126247 | WA1VCAFP7GA135899 | WA1VCAFP7GA198727; WA1VCAFP7GA177585; WA1VCAFP7GA153299 | WA1VCAFP7GA177750

WA1VCAFP7GA102577; WA1VCAFP7GA108881; WA1VCAFP7GA184360; WA1VCAFP7GA146823

WA1VCAFP7GA163668; WA1VCAFP7GA175805 | WA1VCAFP7GA148569 | WA1VCAFP7GA156266 | WA1VCAFP7GA190756; WA1VCAFP7GA146191 | WA1VCAFP7GA191227 | WA1VCAFP7GA155862 | WA1VCAFP7GA196847 | WA1VCAFP7GA113286; WA1VCAFP7GA105818

WA1VCAFP7GA195911

WA1VCAFP7GA158678 | WA1VCAFP7GA176291; WA1VCAFP7GA136129 | WA1VCAFP7GA172161 | WA1VCAFP7GA142805; WA1VCAFP7GA167882; WA1VCAFP7GA151780 | WA1VCAFP7GA101820

WA1VCAFP7GA113532; WA1VCAFP7GA141444 | WA1VCAFP7GA103521; WA1VCAFP7GA106984; WA1VCAFP7GA117967 | WA1VCAFP7GA199019 | WA1VCAFP7GA102451 | WA1VCAFP7GA159989; WA1VCAFP7GA192149; WA1VCAFP7GA170457 | WA1VCAFP7GA193639; WA1VCAFP7GA130783 | WA1VCAFP7GA151987; WA1VCAFP7GA157658 | WA1VCAFP7GA115278; WA1VCAFP7GA194239 | WA1VCAFP7GA151164 | WA1VCAFP7GA125406; WA1VCAFP7GA171608 | WA1VCAFP7GA118956; WA1VCAFP7GA158695 | WA1VCAFP7GA184844

WA1VCAFP7GA133506; WA1VCAFP7GA135787; WA1VCAFP7GA103146 | WA1VCAFP7GA120870; WA1VCAFP7GA150998; WA1VCAFP7GA116012 | WA1VCAFP7GA172080 | WA1VCAFP7GA195195 |

WA1VCAFP7GA116429

; WA1VCAFP7GA135711; WA1VCAFP7GA195200; WA1VCAFP7GA122506 | WA1VCAFP7GA156820

WA1VCAFP7GA136230 | WA1VCAFP7GA186092 | WA1VCAFP7GA182107 | WA1VCAFP7GA176968; WA1VCAFP7GA155926; WA1VCAFP7GA159023 | WA1VCAFP7GA166151 | WA1VCAFP7GA147437 | WA1VCAFP7GA157336; WA1VCAFP7GA149172 | WA1VCAFP7GA186206; WA1VCAFP7GA125860 | WA1VCAFP7GA187484 | WA1VCAFP7GA184813 | WA1VCAFP7GA143808 | WA1VCAFP7GA128192 | WA1VCAFP7GA111912 | WA1VCAFP7GA126216 | WA1VCAFP7GA142285 | WA1VCAFP7GA122537 | WA1VCAFP7GA109464 | WA1VCAFP7GA125468 | WA1VCAFP7GA170720

WA1VCAFP7GA125874; WA1VCAFP7GA113658; WA1VCAFP7GA159068; WA1VCAFP7GA141539; WA1VCAFP7GA166943; WA1VCAFP7GA114311; WA1VCAFP7GA175917 | WA1VCAFP7GA185895; WA1VCAFP7GA153724 | WA1VCAFP7GA176775 | WA1VCAFP7GA123610; WA1VCAFP7GA118505 | WA1VCAFP7GA198839; WA1VCAFP7GA116379 | WA1VCAFP7GA185993 | WA1VCAFP7GA119105 | WA1VCAFP7GA142125

WA1VCAFP7GA196055 | WA1VCAFP7GA107844; WA1VCAFP7GA130461 | WA1VCAFP7GA118083; WA1VCAFP7GA140584 | WA1VCAFP7GA188621; WA1VCAFP7GA146336 | WA1VCAFP7GA144831 | WA1VCAFP7GA111392 | WA1VCAFP7GA194502; WA1VCAFP7GA107410 | WA1VCAFP7GA113899; WA1VCAFP7GA122196; WA1VCAFP7GA122957 | WA1VCAFP7GA175464; WA1VCAFP7GA111053

WA1VCAFP7GA194273

WA1VCAFP7GA136714 | WA1VCAFP7GA114275 | WA1VCAFP7GA137653; WA1VCAFP7GA157613; WA1VCAFP7GA126698; WA1VCAFP7GA196007 | WA1VCAFP7GA153707 | WA1VCAFP7GA150645 | WA1VCAFP7GA118858; WA1VCAFP7GA135272 | WA1VCAFP7GA153187; WA1VCAFP7GA128774 | WA1VCAFP7GA195567; WA1VCAFP7GA134722 | WA1VCAFP7GA198517 | WA1VCAFP7GA162049; WA1VCAFP7GA109352 | WA1VCAFP7GA179336 | WA1VCAFP7GA187324 | WA1VCAFP7GA108394 | WA1VCAFP7GA158776; WA1VCAFP7GA148572 | WA1VCAFP7GA178428 | WA1VCAFP7GA102174; WA1VCAFP7GA177957; WA1VCAFP7GA137989; WA1VCAFP7GA119637; WA1VCAFP7GA138334; WA1VCAFP7GA149544 | WA1VCAFP7GA156140 | WA1VCAFP7GA158390 | WA1VCAFP7GA157305; WA1VCAFP7GA147177; WA1VCAFP7GA119220 | WA1VCAFP7GA128404 | WA1VCAFP7GA133425 | WA1VCAFP7GA155490 | WA1VCAFP7GA174976

WA1VCAFP7GA150855 | WA1VCAFP7GA138737; WA1VCAFP7GA104605 | WA1VCAFP7GA180826

WA1VCAFP7GA106595 | WA1VCAFP7GA156834

WA1VCAFP7GA163041; WA1VCAFP7GA193074 | WA1VCAFP7GA182964 | WA1VCAFP7GA136535 | WA1VCAFP7GA186819 | WA1VCAFP7GA112879; WA1VCAFP7GA142173; WA1VCAFP7GA155747 | WA1VCAFP7GA197710 | WA1VCAFP7GA138902

WA1VCAFP7GA132355 | WA1VCAFP7GA142786 | WA1VCAFP7GA182009 | WA1VCAFP7GA105804 | WA1VCAFP7GA121825; WA1VCAFP7GA153335; WA1VCAFP7GA125809; WA1VCAFP7GA138575; WA1VCAFP7GA132663 | WA1VCAFP7GA110923 | WA1VCAFP7GA130105 | WA1VCAFP7GA113529 | WA1VCAFP7GA198291 | WA1VCAFP7GA147907 | WA1VCAFP7GA192006

WA1VCAFP7GA137250 | WA1VCAFP7GA106273 | WA1VCAFP7GA117080; WA1VCAFP7GA190482 | WA1VCAFP7GA195147; WA1VCAFP7GA121467 | WA1VCAFP7GA160477; WA1VCAFP7GA171673; WA1VCAFP7GA198534 | WA1VCAFP7GA148166 | WA1VCAFP7GA138740; WA1VCAFP7GA107181 | WA1VCAFP7GA146997 | WA1VCAFP7GA128483 | WA1VCAFP7GA191194 | WA1VCAFP7GA168191 | WA1VCAFP7GA130704 | WA1VCAFP7GA163508 | WA1VCAFP7GA194371 | WA1VCAFP7GA136308 | WA1VCAFP7GA116124; WA1VCAFP7GA145834 | WA1VCAFP7GA118973 | WA1VCAFP7GA166845 | WA1VCAFP7GA157983 | WA1VCAFP7GA147650 | WA1VCAFP7GA129147 | WA1VCAFP7GA123512; WA1VCAFP7GA184004; WA1VCAFP7GA165405; WA1VCAFP7GA150256 | WA1VCAFP7GA170751

WA1VCAFP7GA123798 | WA1VCAFP7GA181930; WA1VCAFP7GA172421; WA1VCAFP7GA165453 | WA1VCAFP7GA179501 | WA1VCAFP7GA134915; WA1VCAFP7GA148796 | WA1VCAFP7GA163718; WA1VCAFP7GA146966; WA1VCAFP7GA179806; WA1VCAFP7GA115118; WA1VCAFP7GA189753; WA1VCAFP7GA124711

WA1VCAFP7GA134865 | WA1VCAFP7GA170216 | WA1VCAFP7GA163248 | WA1VCAFP7GA106256 | WA1VCAFP7GA147535 | WA1VCAFP7GA142836 | WA1VCAFP7GA167140

WA1VCAFP7GA163864 | WA1VCAFP7GA102031; WA1VCAFP7GA125311 | WA1VCAFP7GA163217

WA1VCAFP7GA121291; WA1VCAFP7GA155196 | WA1VCAFP7GA114194 | WA1VCAFP7GA165856; WA1VCAFP7GA137894

WA1VCAFP7GA120500; WA1VCAFP7GA180163; WA1VCAFP7GA170961 | WA1VCAFP7GA197884; WA1VCAFP7GA125650 | WA1VCAFP7GA134655 | WA1VCAFP7GA121534; WA1VCAFP7GA142075; WA1VCAFP7GA145218 | WA1VCAFP7GA145669 | WA1VCAFP7GA105060 | WA1VCAFP7GA105608 | WA1VCAFP7GA183841 | WA1VCAFP7GA171334; WA1VCAFP7GA110338; WA1VCAFP7GA130301; WA1VCAFP7GA107259 | WA1VCAFP7GA162746; WA1VCAFP7GA149396 | WA1VCAFP7GA126491; WA1VCAFP7GA185749 | WA1VCAFP7GA145803; WA1VCAFP7GA124658 | WA1VCAFP7GA125308; WA1VCAFP7GA101638; WA1VCAFP7GA156655 | WA1VCAFP7GA166778; WA1VCAFP7GA182480 | WA1VCAFP7GA151049 | WA1VCAFP7GA161824; WA1VCAFP7GA155389 | WA1VCAFP7GA150676 | WA1VCAFP7GA167199 | WA1VCAFP7GA103616; WA1VCAFP7GA158194; WA1VCAFP7GA174413 | WA1VCAFP7GA116141; WA1VCAFP7GA145042; WA1VCAFP7GA143999; WA1VCAFP7GA154310 |

WA1VCAFP7GA181863

; WA1VCAFP7GA191857

WA1VCAFP7GA199277 | WA1VCAFP7GA114406 | WA1VCAFP7GA124451

WA1VCAFP7GA136938 | WA1VCAFP7GA159216

WA1VCAFP7GA148684; WA1VCAFP7GA127849 | WA1VCAFP7GA172998 | WA1VCAFP7GA120030

WA1VCAFP7GA197447 | WA1VCAFP7GA186948 | WA1VCAFP7GA195892 | WA1VCAFP7GA158440 | WA1VCAFP7GA143694; WA1VCAFP7GA117239 | WA1VCAFP7GA161984 | WA1VCAFP7GA124417; WA1VCAFP7GA188604 | WA1VCAFP7GA121159 | WA1VCAFP7GA176680 | WA1VCAFP7GA190143 | WA1VCAFP7GA173259 | WA1VCAFP7GA144926 | WA1VCAFP7GA123185; WA1VCAFP7GA172757 | WA1VCAFP7GA175111 | WA1VCAFP7GA197576 | WA1VCAFP7GA171897

WA1VCAFP7GA117922; WA1VCAFP7GA101719 | WA1VCAFP7GA151827 | WA1VCAFP7GA187033

WA1VCAFP7GA179899; WA1VCAFP7GA107133; WA1VCAFP7GA114485 | WA1VCAFP7GA199005 | WA1VCAFP7GA114910; WA1VCAFP7GA159605 | WA1VCAFP7GA158115 | WA1VCAFP7GA193253 | WA1VCAFP7GA170233 | WA1VCAFP7GA183452 | WA1VCAFP7GA118018 | WA1VCAFP7GA143260 | WA1VCAFP7GA186772

WA1VCAFP7GA121422; WA1VCAFP7GA154856 | WA1VCAFP7GA193155; WA1VCAFP7GA158549 | WA1VCAFP7GA137684 | WA1VCAFP7GA160527; WA1VCAFP7GA115443 | WA1VCAFP7GA180521; WA1VCAFP7GA102157; WA1VCAFP7GA187145 | WA1VCAFP7GA162200 | WA1VCAFP7GA189462; WA1VCAFP7GA188442 | WA1VCAFP7GA124143

WA1VCAFP7GA121937 | WA1VCAFP7GA123073; WA1VCAFP7GA137720

WA1VCAFP7GA181491 | WA1VCAFP7GA117161 | WA1VCAFP7GA174346; WA1VCAFP7GA149480 | WA1VCAFP7GA114082 | WA1VCAFP7GA120951

WA1VCAFP7GA192507

WA1VCAFP7GA196184 | WA1VCAFP7GA139547 | WA1VCAFP7GA159782 | WA1VCAFP7GA146840 | WA1VCAFP7GA146675 | WA1VCAFP7GA139564 | WA1VCAFP7GA195956 | WA1VCAFP7GA157952

WA1VCAFP7GA174041 | WA1VCAFP7GA105611; WA1VCAFP7GA196136; WA1VCAFP7GA140052; WA1VCAFP7GA175206; WA1VCAFP7GA143937 | WA1VCAFP7GA125969; WA1VCAFP7GA135031; WA1VCAFP7GA128788 | WA1VCAFP7GA125454; WA1VCAFP7GA179482 | WA1VCAFP7GA198775; WA1VCAFP7GA150936 | WA1VCAFP7GA163573; WA1VCAFP7GA101297 | WA1VCAFP7GA114681 | WA1VCAFP7GA128709 | WA1VCAFP7GA141525; WA1VCAFP7GA174489 | WA1VCAFP7GA105303 | WA1VCAFP7GA121615 | WA1VCAFP7GA160608; WA1VCAFP7GA140598; WA1VCAFP7GA154212 | WA1VCAFP7GA182561 | WA1VCAFP7GA188540 | WA1VCAFP7GA136289; WA1VCAFP7GA127852; WA1VCAFP7GA155487 | WA1VCAFP7GA112106; WA1VCAFP7GA123283 | WA1VCAFP7GA132890; WA1VCAFP7GA140794; WA1VCAFP7GA178753 | WA1VCAFP7GA168434 | WA1VCAFP7GA138172; WA1VCAFP7GA168448 | WA1VCAFP7GA132999; WA1VCAFP7GA163430

WA1VCAFP7GA165615 | WA1VCAFP7GA146028 | WA1VCAFP7GA180017 | WA1VCAFP7GA189929

WA1VCAFP7GA140519 | WA1VCAFP7GA149186 | WA1VCAFP7GA120867

WA1VCAFP7GA129035; WA1VCAFP7GA150595 | WA1VCAFP7GA189140; WA1VCAFP7GA174380; WA1VCAFP7GA137247 | WA1VCAFP7GA131643

WA1VCAFP7GA129164; WA1VCAFP7GA173911; WA1VCAFP7GA141718; WA1VCAFP7GA112445 | WA1VCAFP7GA170975; WA1VCAFP7GA147180; WA1VCAFP7GA180065 | WA1VCAFP7GA154002; WA1VCAFP7GA178770 |

WA1VCAFP7GA186755

| WA1VCAFP7GA162424 | WA1VCAFP7GA115099; WA1VCAFP7GA116396 | WA1VCAFP7GA121811; WA1VCAFP7GA132954 | WA1VCAFP7GA135224; WA1VCAFP7GA196945; WA1VCAFP7GA153920 | WA1VCAFP7GA175769; WA1VCAFP7GA192328 | WA1VCAFP7GA106905; WA1VCAFP7GA173813 | WA1VCAFP7GA122067 | WA1VCAFP7GA176193 | WA1VCAFP7GA145204 | WA1VCAFP7GA116575 | WA1VCAFP7GA199859 | WA1VCAFP7GA141010; WA1VCAFP7GA116530 | WA1VCAFP7GA133537 | WA1VCAFP7GA165484 | WA1VCAFP7GA181751 | WA1VCAFP7GA149804 | WA1VCAFP7GA112025; WA1VCAFP7GA121940 | WA1VCAFP7GA111716 | WA1VCAFP7GA180244 | WA1VCAFP7GA138611; WA1VCAFP7GA136387 | WA1VCAFP7GA166618 | WA1VCAFP7GA180681; WA1VCAFP7GA116804 | WA1VCAFP7GA109769 | WA1VCAFP7GA146868 | WA1VCAFP7GA159541 | WA1VCAFP7GA139337; WA1VCAFP7GA158423; WA1VCAFP7GA190529 | WA1VCAFP7GA192135; WA1VCAFP7GA123302; WA1VCAFP7GA186089 | WA1VCAFP7GA156414 | WA1VCAFP7GA122084 | WA1VCAFP7GA157563 | WA1VCAFP7GA147549 | WA1VCAFP7GA182981 | WA1VCAFP7GA175934 | WA1VCAFP7GA142268 | WA1VCAFP7GA133439 | WA1VCAFP7GA100795; WA1VCAFP7GA158468 | WA1VCAFP7GA171124 | WA1VCAFP7GA153769 | WA1VCAFP7GA194256; WA1VCAFP7GA167980 |

WA1VCAFP7GA151889

; WA1VCAFP7GA143159 | WA1VCAFP7GA148779 | WA1VCAFP7GA179885 | WA1VCAFP7GA190594 | WA1VCAFP7GA197481 | WA1VCAFP7GA101882

WA1VCAFP7GA167946 | WA1VCAFP7GA130458 | WA1VCAFP7GA185394 | WA1VCAFP7GA127916

WA1VCAFP7GA149530 | WA1VCAFP7GA183001 | WA1VCAFP7GA122747 | WA1VCAFP7GA127558 | WA1VCAFP7GA121694; WA1VCAFP7GA195438 | WA1VCAFP7GA180096; WA1VCAFP7GA164125 | WA1VCAFP7GA121856 | WA1VCAFP7GA131173; WA1VCAFP7GA142321; WA1VCAFP7GA171317 | WA1VCAFP7GA113398 | WA1VCAFP7GA127298; WA1VCAFP7GA150077 | WA1VCAFP7GA182477 | WA1VCAFP7GA121999; WA1VCAFP7GA170460 | WA1VCAFP7GA183659; WA1VCAFP7GA152394; WA1VCAFP7GA144585 | WA1VCAFP7GA118696; WA1VCAFP7GA154128; WA1VCAFP7GA119038 | WA1VCAFP7GA122652 | WA1VCAFP7GA179479 | WA1VCAFP7GA167316; WA1VCAFP7GA153982 | WA1VCAFP7GA154243 | WA1VCAFP7GA119542 | WA1VCAFP7GA182074 | WA1VCAFP7GA196881; WA1VCAFP7GA190935; WA1VCAFP7GA163590; WA1VCAFP7GA126541 | WA1VCAFP7GA106208

WA1VCAFP7GA186190

WA1VCAFP7GA157580 | WA1VCAFP7GA104197; WA1VCAFP7GA131223

WA1VCAFP7GA166117 | WA1VCAFP7GA126085; WA1VCAFP7GA128659 | WA1VCAFP7GA125325 | WA1VCAFP7GA181913; WA1VCAFP7GA118469 | WA1VCAFP7GA103597; WA1VCAFP7GA151567 | WA1VCAFP7GA131352 | WA1VCAFP7GA136955 | WA1VCAFP7GA191437; WA1VCAFP7GA154632; WA1VCAFP7GA153853; WA1VCAFP7GA123249 | WA1VCAFP7GA178641 |

WA1VCAFP7GA192247

| WA1VCAFP7GA118598 | WA1VCAFP7GA150922 | WA1VCAFP7GA173388 | WA1VCAFP7GA140553 | WA1VCAFP7GA138480 | WA1VCAFP7GA146949 | WA1VCAFP7GA101879 | WA1VCAFP7GA109979 | WA1VCAFP7GA115023 | WA1VCAFP7GA165663; WA1VCAFP7GA182558; WA1VCAFP7GA154033 |

WA1VCAFP7GA194242

| WA1VCAFP7GA187064; WA1VCAFP7GA135403; WA1VCAFP7GA108847 | WA1VCAFP7GA132789 | WA1VCAFP7GA192202; WA1VCAFP7GA156395; WA1VCAFP7GA132050; WA1VCAFP7GA103275 | WA1VCAFP7GA184018

WA1VCAFP7GA125888 | WA1VCAFP7GA136552 | WA1VCAFP7GA147258 | WA1VCAFP7GA163038; WA1VCAFP7GA171883; WA1VCAFP7GA165288; WA1VCAFP7GA137457 | WA1VCAFP7GA182124; WA1VCAFP7GA136292

WA1VCAFP7GA134395 | WA1VCAFP7GA138432 | WA1VCAFP7GA103714 | WA1VCAFP7GA189803

WA1VCAFP7GA160267; WA1VCAFP7GA116205 | WA1VCAFP7GA164173; WA1VCAFP7GA177926 | WA1VCAFP7GA164352; WA1VCAFP7GA186111; WA1VCAFP7GA165162 | WA1VCAFP7GA126846; WA1VCAFP7GA148930 | WA1VCAFP7GA152962 | WA1VCAFP7GA177442 | WA1VCAFP7GA136146; WA1VCAFP7GA116947; WA1VCAFP7GA131576 | WA1VCAFP7GA165100 | WA1VCAFP7GA117290;

WA1VCAFP7GA115295

| WA1VCAFP7GA187100; WA1VCAFP7GA149639 | WA1VCAFP7GA180566; WA1VCAFP7GA127365; WA1VCAFP7GA161869; WA1VCAFP7GA195293; WA1VCAFP7GA120089 | WA1VCAFP7GA190210; WA1VCAFP7GA198081 | WA1VCAFP7GA179367 | WA1VCAFP7GA183483 | WA1VCAFP7GA144070 | WA1VCAFP7GA185704; WA1VCAFP7GA157594 | WA1VCAFP7GA189235 | WA1VCAFP7GA170863 | WA1VCAFP7GA197478; WA1VCAFP7GA109822 | WA1VCAFP7GA157451 | WA1VCAFP7GA153898; WA1VCAFP7GA114700; WA1VCAFP7GA189669; WA1VCAFP7GA171446 | WA1VCAFP7GA111988 | WA1VCAFP7GA177604 | WA1VCAFP7GA134719 | WA1VCAFP7GA150662 | WA1VCAFP7GA104264

WA1VCAFP7GA116902; WA1VCAFP7GA122618; WA1VCAFP7GA143193 | WA1VCAFP7GA148071; WA1VCAFP7GA107648 | WA1VCAFP7GA144442 | WA1VCAFP7GA188361 | WA1VCAFP7GA144764 | WA1VCAFP7GA151536 | WA1VCAFP7GA108640 | WA1VCAFP7GA125535 | WA1VCAFP7GA178459; WA1VCAFP7GA183208 | WA1VCAFP7GA142500 | WA1VCAFP7GA154436 | WA1VCAFP7GA148362; WA1VCAFP7GA144912 | WA1VCAFP7GA160687; WA1VCAFP7GA125194; WA1VCAFP7GA137426; WA1VCAFP7GA197139; WA1VCAFP7GA100974; WA1VCAFP7GA145333 | WA1VCAFP7GA109903 | WA1VCAFP7GA125728;

WA1VCAFP7GA135708

; WA1VCAFP7GA170247 | WA1VCAFP7GA110940; WA1VCAFP7GA193981 | WA1VCAFP7GA108816 | WA1VCAFP7GA188098 | WA1VCAFP7GA196914; WA1VCAFP7GA157420 | WA1VCAFP7GA100666 | WA1VCAFP7GA135756; WA1VCAFP7GA175755; WA1VCAFP7GA179689 | WA1VCAFP7GA125745 | WA1VCAFP7GA113806; WA1VCAFP7GA156154; WA1VCAFP7GA114101 | WA1VCAFP7GA120819; WA1VCAFP7GA171561; WA1VCAFP7GA147261; WA1VCAFP7GA135255; WA1VCAFP7GA198906 | WA1VCAFP7GA158437

WA1VCAFP7GA129505 | WA1VCAFP7GA102675; WA1VCAFP7GA136003 | WA1VCAFP7GA142738 | WA1VCAFP7GA197674; WA1VCAFP7GA126944 | WA1VCAFP7GA154839 | WA1VCAFP7GA158972; WA1VCAFP7GA179840

WA1VCAFP7GA139838 | WA1VCAFP7GA133277 | WA1VCAFP7GA181605 | WA1VCAFP7GA158163; WA1VCAFP7GA164027 | WA1VCAFP7GA110131; WA1VCAFP7GA105656 | WA1VCAFP7GA109710 | WA1VCAFP7GA166876 | WA1VCAFP7GA169745 | WA1VCAFP7GA128144 | WA1VCAFP7GA153951; WA1VCAFP7GA131884 | WA1VCAFP7GA125261 | WA1VCAFP7GA163489 | WA1VCAFP7GA179918; WA1VCAFP7GA165419 | WA1VCAFP7GA139631; WA1VCAFP7GA155103 | WA1VCAFP7GA137863; WA1VCAFP7GA158289; WA1VCAFP7GA139869 | WA1VCAFP7GA181278 | WA1VCAFP7GA155232 | WA1VCAFP7GA117614 | WA1VCAFP7GA127429 | WA1VCAFP7GA112719 | WA1VCAFP7GA195536 | WA1VCAFP7GA127026; WA1VCAFP7GA147860 | WA1VCAFP7GA187209

WA1VCAFP7GA175075; WA1VCAFP7GA193723 | WA1VCAFP7GA172659 | WA1VCAFP7GA111327 | WA1VCAFP7GA153772 | WA1VCAFP7GA134154 | WA1VCAFP7GA142514 | WA1VCAFP7GA103468 | WA1VCAFP7GA163377

WA1VCAFP7GA117340 | WA1VCAFP7GA131531; WA1VCAFP7GA170328 | WA1VCAFP7GA143940 | WA1VCAFP7GA166666 | WA1VCAFP7GA161354 | WA1VCAFP7GA176176 | WA1VCAFP7GA195455; WA1VCAFP7GA123414 | WA1VCAFP7GA100747 | WA1VCAFP7GA136812 | WA1VCAFP7GA102160 | WA1VCAFP7GA147499 | WA1VCAFP7GA128645 | WA1VCAFP7GA118309 | WA1VCAFP7GA116740 | WA1VCAFP7GA179398; WA1VCAFP7GA159619; WA1VCAFP7GA197416; WA1VCAFP7GA121176 | WA1VCAFP7GA148202; WA1VCAFP7GA192930 | WA1VCAFP7GA145882 | WA1VCAFP7GA151746

WA1VCAFP7GA152234; WA1VCAFP7GA100618; WA1VCAFP7GA189817 | WA1VCAFP7GA192667; WA1VCAFP7GA169860; WA1VCAFP7GA139063 | WA1VCAFP7GA196959; WA1VCAFP7GA178493

WA1VCAFP7GA166392 | WA1VCAFP7GA146255 | WA1VCAFP7GA181619 | WA1VCAFP7GA111344; WA1VCAFP7GA192555; WA1VCAFP7GA150354

WA1VCAFP7GA176355

WA1VCAFP7GA107861; WA1VCAFP7GA195973 | WA1VCAFP7GA180938; WA1VCAFP7GA164688 | WA1VCAFP7GA146207

WA1VCAFP7GA193737; WA1VCAFP7GA104071 | WA1VCAFP7GA121372 | WA1VCAFP7GA198632 | WA1VCAFP7GA166571; WA1VCAFP7GA145123 | WA1VCAFP7GA141170 | WA1VCAFP7GA174962 | WA1VCAFP7GA158602; WA1VCAFP7GA185508; WA1VCAFP7GA101493; WA1VCAFP7GA151830; WA1VCAFP7GA187906

WA1VCAFP7GA111232; WA1VCAFP7GA120271 | WA1VCAFP7GA109397 | WA1VCAFP7GA101137 | WA1VCAFP7GA161208 | WA1VCAFP7GA124188

WA1VCAFP7GA135157 | WA1VCAFP7GA166697 | WA1VCAFP7GA135630; WA1VCAFP7GA102479 | WA1VCAFP7GA192104 | WA1VCAFP7GA132467; WA1VCAFP7GA153609 | WA1VCAFP7GA133652; WA1VCAFP7GA188800 | WA1VCAFP7GA191745 | WA1VCAFP7GA184598 | WA1VCAFP7GA162598 | WA1VCAFP7GA106368 | WA1VCAFP7GA198050; WA1VCAFP7GA173472 | WA1VCAFP7GA150757; WA1VCAFP7GA123252; WA1VCAFP7GA129200; WA1VCAFP7GA162701 | WA1VCAFP7GA149155 | WA1VCAFP7GA108928 | WA1VCAFP7GA162018; WA1VCAFP7GA127012 | WA1VCAFP7GA110727; WA1VCAFP7GA132274 | WA1VCAFP7GA186853 | WA1VCAFP7GA123655 | WA1VCAFP7GA101445 | WA1VCAFP7GA100361

WA1VCAFP7GA119072 | WA1VCAFP7GA169521; WA1VCAFP7GA197660 | WA1VCAFP7GA122005 | WA1VCAFP7GA193530 | WA1VCAFP7GA135661; WA1VCAFP7GA102241

WA1VCAFP7GA190515 | WA1VCAFP7GA156249; WA1VCAFP7GA159331 | WA1VCAFP7GA157577 | WA1VCAFP7GA128158 | WA1VCAFP7GA133814 | WA1VCAFP7GA183158 | WA1VCAFP7GA179241; WA1VCAFP7GA126992

WA1VCAFP7GA131349 | WA1VCAFP7GA151102

WA1VCAFP7GA153223 | WA1VCAFP7GA126782; WA1VCAFP7GA109254

WA1VCAFP7GA192815 | WA1VCAFP7GA110713

WA1VCAFP7GA187419

WA1VCAFP7GA181782 | WA1VCAFP7GA139211 | WA1VCAFP7GA161810 | WA1VCAFP7GA120688; WA1VCAFP7GA123896; WA1VCAFP7GA179725 | WA1VCAFP7GA109402 | WA1VCAFP7GA122621 | WA1VCAFP7GA177490 | WA1VCAFP7GA112431; WA1VCAFP7GA185766 | WA1VCAFP7GA128578 | WA1VCAFP7GA173407 | WA1VCAFP7GA169275 | WA1VCAFP7GA186898 | WA1VCAFP7GA143145 | WA1VCAFP7GA165601

WA1VCAFP7GA163170 | WA1VCAFP7GA119945; WA1VCAFP7GA129570 | WA1VCAFP7GA164996 | WA1VCAFP7GA189106 | WA1VCAFP7GA141489 | WA1VCAFP7GA163444 | WA1VCAFP7GA184391 | WA1VCAFP7GA113921 | WA1VCAFP7GA102949; WA1VCAFP7GA117368 | WA1VCAFP7GA180308 | WA1VCAFP7GA153979 | WA1VCAFP7GA182687; WA1VCAFP7GA174654 | WA1VCAFP7GA194211 | WA1VCAFP7GA112977 | WA1VCAFP7GA192071 | WA1VCAFP7GA147079 | WA1VCAFP7GA165579 | WA1VCAFP7GA195732; WA1VCAFP7GA119959; WA1VCAFP7GA105107; WA1VCAFP7GA170748 | WA1VCAFP7GA140813 | WA1VCAFP7GA192684; WA1VCAFP7GA181071; WA1VCAFP7GA159426; WA1VCAFP7GA108976 | WA1VCAFP7GA134168 | WA1VCAFP7GA135885 | WA1VCAFP7GA137197; WA1VCAFP7GA117824; WA1VCAFP7GA191406; WA1VCAFP7GA149785; WA1VCAFP7GA156946 | WA1VCAFP7GA124580 | WA1VCAFP7GA177327; WA1VCAFP7GA184830 | WA1VCAFP7GA116091; WA1VCAFP7GA129682; WA1VCAFP7GA134008 | WA1VCAFP7GA133991 | WA1VCAFP7GA188649 | WA1VCAFP7GA185041; WA1VCAFP7GA198503

WA1VCAFP7GA126040 | WA1VCAFP7GA178767 | WA1VCAFP7GA100103 | WA1VCAFP7GA170698 | WA1VCAFP7GA120142 | WA1VCAFP7GA159779 | WA1VCAFP7GA133604; WA1VCAFP7GA129360 | WA1VCAFP7GA121341; WA1VCAFP7GA118021; WA1VCAFP7GA174668 | WA1VCAFP7GA160138; WA1VCAFP7GA172709; WA1VCAFP7GA122893 | WA1VCAFP7GA131948 |

WA1VCAFP7GA121131WA1VCAFP7GA130010; WA1VCAFP7GA111943 | WA1VCAFP7GA187758; WA1VCAFP7GA131044 | WA1VCAFP7GA173164; WA1VCAFP7GA119296; WA1VCAFP7GA199957; WA1VCAFP7GA113773; WA1VCAFP7GA165307 | WA1VCAFP7GA165095 | WA1VCAFP7GA115913; WA1VCAFP7GA107150 | WA1VCAFP7GA102269; WA1VCAFP7GA147812 | WA1VCAFP7GA161676 | WA1VCAFP7GA166246; WA1VCAFP7GA104586 | WA1VCAFP7GA142397 | WA1VCAFP7GA188134 | WA1VCAFP7GA129391 | WA1VCAFP7GA108038 | WA1VCAFP7GA137149; WA1VCAFP7GA129553; WA1VCAFP7GA127706 | WA1VCAFP7GA193690; WA1VCAFP7GA192040; WA1VCAFP7GA132419; WA1VCAFP7GA180616 | WA1VCAFP7GA154047 | WA1VCAFP7GA103132 | WA1VCAFP7GA179238 | WA1VCAFP7GA147406; WA1VCAFP7GA136261; WA1VCAFP7GA144134 | WA1VCAFP7GA101736 | WA1VCAFP7GA152105; WA1VCAFP7GA152279; WA1VCAFP7GA144103 | WA1VCAFP7GA108086; WA1VCAFP7GA136986;

WA1VCAFP7GA136695

| WA1VCAFP7GA116768 | WA1VCAFP7GA182303 | WA1VCAFP7GA194984 | WA1VCAFP7GA170510; WA1VCAFP7GA130430; WA1VCAFP7GA136826 | WA1VCAFP7GA192586; WA1VCAFP7GA165078 | WA1VCAFP7GA115135; WA1VCAFP7GA183998 | WA1VCAFP7GA193107;

WA1VCAFP7GA146286

; WA1VCAFP7GA148152 | WA1VCAFP7GA190109; WA1VCAFP7GA142187 | WA1VCAFP7GA156512 | WA1VCAFP7GA178008 | WA1VCAFP7GA124983

WA1VCAFP7GA168627

WA1VCAFP7GA118942 | WA1VCAFP7GA127057 | WA1VCAFP7GA103485 | WA1VCAFP7GA144974 | WA1VCAFP7GA172077 | WA1VCAFP7GA127527

WA1VCAFP7GA138706 | WA1VCAFP7GA117578 | WA1VCAFP7GA173536

WA1VCAFP7GA186951 | WA1VCAFP7GA137877; WA1VCAFP7GA158275; WA1VCAFP7GA127947 | WA1VCAFP7GA131206

WA1VCAFP7GA111960; WA1VCAFP7GA188974 | WA1VCAFP7GA140973; WA1VCAFP7GA153027; WA1VCAFP7GA132629 | WA1VCAFP7GA130234; WA1VCAFP7GA145770 | WA1VCAFP7GA123106 | WA1VCAFP7GA102627 | WA1VCAFP7GA136910; WA1VCAFP7GA194547; WA1VCAFP7GA100425

WA1VCAFP7GA179045; WA1VCAFP7GA114213 | WA1VCAFP7GA150810; WA1VCAFP7GA106533; WA1VCAFP7GA158762

WA1VCAFP7GA198713 | WA1VCAFP7GA145235 |

WA1VCAFP7GA181622

; WA1VCAFP7GA156543

WA1VCAFP7GA185850 | WA1VCAFP7GA137605 | WA1VCAFP7GA182334 | WA1VCAFP7GA154663 | WA1VCAFP7GA121551 | WA1VCAFP7GA161175 | WA1VCAFP7GA180549; WA1VCAFP7GA149611; WA1VCAFP7GA150242 | WA1VCAFP7GA115586 | WA1VCAFP7GA137748 | WA1VCAFP7GA185038; WA1VCAFP7GA101848; WA1VCAFP7GA144313; WA1VCAFP7GA199716; WA1VCAFP7GA123493; WA1VCAFP7GA120139 | WA1VCAFP7GA180535 | WA1VCAFP7GA143419 | WA1VCAFP7GA188893; WA1VCAFP7GA186397 | WA1VCAFP7GA194998 | WA1VCAFP7GA145154 | WA1VCAFP7GA147289 | WA1VCAFP7GA149947 | WA1VCAFP7GA111635 | WA1VCAFP7GA102823 | WA1VCAFP7GA149463; WA1VCAFP7GA170376

WA1VCAFP7GA134946 | WA1VCAFP7GA163623; WA1VCAFP7GA160298 | WA1VCAFP7GA192099 | WA1VCAFP7GA106953 | WA1VCAFP7GA183791 | WA1VCAFP7GA162214; WA1VCAFP7GA104880; WA1VCAFP7GA183225 | WA1VCAFP7GA111425; WA1VCAFP7GA177098 | WA1VCAFP7GA196962 | WA1VCAFP7GA195794 | WA1VCAFP7GA114695; WA1VCAFP7GA169647 | WA1VCAFP7GA160978; WA1VCAFP7GA154260; WA1VCAFP7GA144487 | WA1VCAFP7GA185136 | WA1VCAFP7GA163928 | WA1VCAFP7GA128421; WA1VCAFP7GA148104 | WA1VCAFP7GA155442 | WA1VCAFP7GA143565; WA1VCAFP7GA128371 | WA1VCAFP7GA183340 | WA1VCAFP7GA192958 | WA1VCAFP7GA183404; WA1VCAFP7GA168904 | WA1VCAFP7GA122361 | WA1VCAFP7GA175819; WA1VCAFP7GA144425 | WA1VCAFP7GA181572 | WA1VCAFP7GA173293 | WA1VCAFP7GA119282 | WA1VCAFP7GA167736 | WA1VCAFP7GA123560 | WA1VCAFP7GA157742 | WA1VCAFP7GA101610; WA1VCAFP7GA155182; WA1VCAFP7GA172791 | WA1VCAFP7GA162097; WA1VCAFP7GA150418 | WA1VCAFP7GA134929

WA1VCAFP7GA111795 | WA1VCAFP7GA129617 | WA1VCAFP7GA126328; WA1VCAFP7GA173973 | WA1VCAFP7GA174055; WA1VCAFP7GA188988 | WA1VCAFP7GA127964; WA1VCAFP7GA107813; WA1VCAFP7GA163315 | WA1VCAFP7GA128726 | WA1VCAFP7GA193916; WA1VCAFP7GA174072 | WA1VCAFP7GA112767; WA1VCAFP7GA167221; WA1VCAFP7GA185279

WA1VCAFP7GA137474 | WA1VCAFP7GA120934 | WA1VCAFP7GA191101 | WA1VCAFP7GA117256 | WA1VCAFP7GA169776; WA1VCAFP7GA146479

WA1VCAFP7GA179434 | WA1VCAFP7GA196542; WA1VCAFP7GA100506; WA1VCAFP7GA182740 | WA1VCAFP7GA141329 | WA1VCAFP7GA168658; WA1VCAFP7GA107746; WA1VCAFP7GA110517 | WA1VCAFP7GA133599; WA1VCAFP7GA118181 | WA1VCAFP7GA102028; WA1VCAFP7GA193222; WA1VCAFP7GA176873; WA1VCAFP7GA169132 | WA1VCAFP7GA131917

WA1VCAFP7GA187629 | WA1VCAFP7GA149219; WA1VCAFP7GA110680; WA1VCAFP7GA156347 | WA1VCAFP7GA155148; WA1VCAFP7GA106015 | WA1VCAFP7GA159393; WA1VCAFP7GA163086 | WA1VCAFP7GA112333 | WA1VCAFP7GA118035 | WA1VCAFP7GA158387 | WA1VCAFP7GA102319 | WA1VCAFP7GA175335 | WA1VCAFP7GA109531 | WA1VCAFP7GA138298 | WA1VCAFP7GA155358; WA1VCAFP7GA191292; WA1VCAFP7GA120805

WA1VCAFP7GA145381 | WA1VCAFP7GA186836 | WA1VCAFP7GA105415 | WA1VCAFP7GA190644; WA1VCAFP7GA170393 | WA1VCAFP7GA111649 | WA1VCAFP7GA156378 | WA1VCAFP7GA109366 | WA1VCAFP7GA141041 | WA1VCAFP7GA129939 | WA1VCAFP7GA159104

WA1VCAFP7GA130766; WA1VCAFP7GA154727 | WA1VCAFP7GA109982; WA1VCAFP7GA135501 | WA1VCAFP7GA186254; WA1VCAFP7GA113370; WA1VCAFP7GA139595 | WA1VCAFP7GA121064 | WA1VCAFP7GA126510 | WA1VCAFP7GA112574 | WA1VCAFP7GA195648 | WA1VCAFP7GA144473 | WA1VCAFP7GA177571 | WA1VCAFP7GA156493; WA1VCAFP7GA188439; WA1VCAFP7GA135367 | WA1VCAFP7GA187503; WA1VCAFP7GA154758 | WA1VCAFP7GA147857; WA1VCAFP7GA197917 | WA1VCAFP7GA138558 | WA1VCAFP7GA180891; WA1VCAFP7GA122358

WA1VCAFP7GA137488;

WA1VCAFP7GA136664

; WA1VCAFP7GA122456; WA1VCAFP7GA158227 | WA1VCAFP7GA173522 | WA1VCAFP7GA104541 | WA1VCAFP7GA130752 | WA1VCAFP7GA104894; WA1VCAFP7GA150113; WA1VCAFP7GA127222 | WA1VCAFP7GA191969 | WA1VCAFP7GA120366

WA1VCAFP7GA105317; WA1VCAFP7GA146515 | WA1VCAFP7GA146238; WA1VCAFP7GA157806 | WA1VCAFP7GA148510 | WA1VCAFP7GA154534 | WA1VCAFP7GA134218 | WA1VCAFP7GA149043; WA1VCAFP7GA144604 | WA1VCAFP7GA188201 | WA1VCAFP7GA162181; WA1VCAFP7GA115765; WA1VCAFP7GA103308 | WA1VCAFP7GA180776 | WA1VCAFP7GA171236 | WA1VCAFP7GA127074; WA1VCAFP7GA141573 | WA1VCAFP7GA167459 | WA1VCAFP7GA120299; WA1VCAFP7GA106676; WA1VCAFP7GA190627 | WA1VCAFP7GA163976; WA1VCAFP7GA158745 | WA1VCAFP7GA199604 | WA1VCAFP7GA130377 | WA1VCAFP7GA102689 | WA1VCAFP7GA105379 | WA1VCAFP7GA116236 | WA1VCAFP7GA143789 | WA1VCAFP7GA144053

WA1VCAFP7GA173181 | WA1VCAFP7GA192460

WA1VCAFP7GA153531 | WA1VCAFP7GA103809 | WA1VCAFP7GA197013; WA1VCAFP7GA101347 | WA1VCAFP7GA161628 | WA1VCAFP7GA196783 | WA1VCAFP7GA111568 | WA1VCAFP7GA142352; WA1VCAFP7GA173150; WA1VCAFP7GA190742 | WA1VCAFP7GA109108; WA1VCAFP7GA113708; WA1VCAFP7GA151942 | WA1VCAFP7GA120352 | WA1VCAFP7GA182219 | WA1VCAFP7GA188117 | WA1VCAFP7GA104734 | WA1VCAFP7GA120898 | WA1VCAFP7GA118391; WA1VCAFP7GA195309; WA1VCAFP7GA156896 | WA1VCAFP7GA130041 | WA1VCAFP7GA101509; WA1VCAFP7GA103728; WA1VCAFP7GA179255 | WA1VCAFP7GA131190

WA1VCAFP7GA107715

WA1VCAFP7GA177439 | WA1VCAFP7GA150659

WA1VCAFP7GA122568 | WA1VCAFP7GA190031 | WA1VCAFP7GA160074

WA1VCAFP7GA125390 | WA1VCAFP7GA131447 | WA1VCAFP7GA173617 | WA1VCAFP7GA138088; WA1VCAFP7GA106743 | WA1VCAFP7GA106130; WA1VCAFP7GA101672 | WA1VCAFP7GA183144 | WA1VCAFP7GA140987; WA1VCAFP7GA122926

WA1VCAFP7GA196895 | WA1VCAFP7GA194368 | WA1VCAFP7GA166344 | WA1VCAFP7GA156316 | WA1VCAFP7GA141279; WA1VCAFP7GA158017 | WA1VCAFP7GA117547 | WA1VCAFP7GA111599 | WA1VCAFP7GA126734

WA1VCAFP7GA195813 | WA1VCAFP7GA143680 | WA1VCAFP7GA103101; WA1VCAFP7GA138348; WA1VCAFP7GA158132; WA1VCAFP7GA162584 | WA1VCAFP7GA103812 | WA1VCAFP7GA112820 | WA1VCAFP7GA138186; WA1VCAFP7GA161791 | WA1VCAFP7GA111165 | WA1VCAFP7GA140567; WA1VCAFP7GA111280; WA1VCAFP7GA161788 | WA1VCAFP7GA164223; WA1VCAFP7GA135868 | WA1VCAFP7GA139855; WA1VCAFP7GA127642 | WA1VCAFP7GA152444; WA1VCAFP7GA150791 | WA1VCAFP7GA185296

WA1VCAFP7GA115300 | WA1VCAFP7GA123333;

WA1VCAFP7GA111117

; WA1VCAFP7GA154372; WA1VCAFP7GA100859 | WA1VCAFP7GA190126; WA1VCAFP7GA184777 | WA1VCAFP7GA146689 | WA1VCAFP7GA144991; WA1VCAFP7GA184875; WA1VCAFP7GA159149 | WA1VCAFP7GA166814 | WA1VCAFP7GA137572; WA1VCAFP7GA129133; WA1VCAFP7GA108606 | WA1VCAFP7GA132100 | WA1VCAFP7GA127575 | WA1VCAFP7GA173875; WA1VCAFP7GA107469 | WA1VCAFP7GA136860; WA1VCAFP7GA199750; WA1VCAFP7GA127673 | WA1VCAFP7GA142612; WA1VCAFP7GA179496 | WA1VCAFP7GA179207 | WA1VCAFP7GA116849 | WA1VCAFP7GA140956 | WA1VCAFP7GA182737; WA1VCAFP7GA138351 | WA1VCAFP7GA190479; WA1VCAFP7GA171382 | WA1VCAFP7GA101686; WA1VCAFP7GA113854 | WA1VCAFP7GA188067 | WA1VCAFP7GA134462; WA1VCAFP7GA170801 | WA1VCAFP7GA122845 | WA1VCAFP7GA194760 | WA1VCAFP7GA105558 | WA1VCAFP7GA130623 | WA1VCAFP7GA186786;

WA1VCAFP7GA110050

; WA1VCAFP7GA104796 | WA1VCAFP7GA161290; WA1VCAFP7GA118195 | WA1VCAFP7GA141511 | WA1VCAFP7GA109089; WA1VCAFP7GA163931 | WA1VCAFP7GA159376 | WA1VCAFP7GA147003 | WA1VCAFP7GA162374 | WA1VCAFP7GA166389 | WA1VCAFP7GA191762; WA1VCAFP7GA136163 | WA1VCAFP7GA145994 | WA1VCAFP7GA100070; WA1VCAFP7GA111246

WA1VCAFP7GA149818

| WA1VCAFP7GA131304; WA1VCAFP7GA102692 | WA1VCAFP7GA167994; WA1VCAFP7GA147390; WA1VCAFP7GA126829 | WA1VCAFP7GA198937 | WA1VCAFP7GA188845 | WA1VCAFP7GA100344

WA1VCAFP7GA158065 | WA1VCAFP7GA162326; WA1VCAFP7GA176999 | WA1VCAFP7GA139208; WA1VCAFP7GA153271 | WA1VCAFP7GA110288

WA1VCAFP7GA119119; WA1VCAFP7GA155036 | WA1VCAFP7GA130850 | WA1VCAFP7GA101087 | WA1VCAFP7GA153108; WA1VCAFP7GA196024; WA1VCAFP7GA143596 | WA1VCAFP7GA188862; WA1VCAFP7GA138964 | WA1VCAFP7GA165890; WA1VCAFP7GA125048; WA1VCAFP7GA178168; WA1VCAFP7GA148586 | WA1VCAFP7GA133733 | WA1VCAFP7GA199182 | WA1VCAFP7GA149298 | WA1VCAFP7GA151505 | WA1VCAFP7GA143520; WA1VCAFP7GA145347; WA1VCAFP7GA103633; WA1VCAFP7GA155005 | WA1VCAFP7GA117600 | WA1VCAFP7GA154954; WA1VCAFP7GA132291

WA1VCAFP7GA141654 | WA1VCAFP7GA126121; WA1VCAFP7GA152587; WA1VCAFP7GA101977; WA1VCAFP7GA178140; WA1VCAFP7GA176372 | WA1VCAFP7GA186660 | WA1VCAFP7GA104247; WA1VCAFP7GA120190 | WA1VCAFP7GA113224; WA1VCAFP7GA112378 | WA1VCAFP7GA151083 | WA1VCAFP7GA157790 | WA1VCAFP7GA138110 | WA1VCAFP7GA109092; WA1VCAFP7GA192717; WA1VCAFP7GA193785; WA1VCAFP7GA118794 | WA1VCAFP7GA111585 | WA1VCAFP7GA159085; WA1VCAFP7GA108346 | WA1VCAFP7GA197156; WA1VCAFP7GA195861 | WA1VCAFP7GA128466 | WA1VCAFP7GA162777; WA1VCAFP7GA119329; WA1VCAFP7GA100201 | WA1VCAFP7GA138317 | WA1VCAFP7GA148944 | WA1VCAFP7GA106757 | WA1VCAFP7GA163492 | WA1VCAFP7GA127902 | WA1VCAFP7GA129648 | WA1VCAFP7GA193124 | WA1VCAFP7GA191261; WA1VCAFP7GA104569 | WA1VCAFP7GA179188 | WA1VCAFP7GA174833; WA1VCAFP7GA169681; WA1VCAFP7GA177165; WA1VCAFP7GA115877 | WA1VCAFP7GA123204; WA1VCAFP7GA184925

WA1VCAFP7GA112400 | WA1VCAFP7GA195665

WA1VCAFP7GA195018 | WA1VCAFP7GA102790; WA1VCAFP7GA186674; WA1VCAFP7GA132078 | WA1VCAFP7GA116060; WA1VCAFP7GA140343 | WA1VCAFP7GA113918 | WA1VCAFP7GA159717 | WA1VCAFP7GA114969 | WA1VCAFP7GA137300 | WA1VCAFP7GA162911; WA1VCAFP7GA186285; WA1VCAFP7GA172919 | WA1VCAFP7GA173374 | WA1VCAFP7GA178560 | WA1VCAFP7GA172905; WA1VCAFP7GA118584 | WA1VCAFP7GA165677 | WA1VCAFP7GA106807 | WA1VCAFP7GA117807 | WA1VCAFP7GA115104; WA1VCAFP7GA178817; WA1VCAFP7GA104474; WA1VCAFP7GA169213; WA1VCAFP7GA190062; WA1VCAFP7GA148913 | WA1VCAFP7GA122750 | WA1VCAFP7GA186724; WA1VCAFP7GA131982

WA1VCAFP7GA141783 | WA1VCAFP7GA134364 | WA1VCAFP7GA183550; WA1VCAFP7GA123087 | WA1VCAFP7GA116043 | WA1VCAFP7GA129018; WA1VCAFP7GA131626 | WA1VCAFP7GA134557; WA1VCAFP7GA105480 | WA1VCAFP7GA122246; WA1VCAFP7GA159734 | WA1VCAFP7GA121761; WA1VCAFP7GA160172; WA1VCAFP7GA139001 | WA1VCAFP7GA109755 | WA1VCAFP7GA155781; WA1VCAFP7GA144036 | WA1VCAFP7GA199876 | WA1VCAFP7GA197125 | WA1VCAFP7GA135515 | WA1VCAFP7GA130332; WA1VCAFP7GA190370 | WA1VCAFP7GA158339 | WA1VCAFP7GA185699 | WA1VCAFP7GA115832; WA1VCAFP7GA158096 | WA1VCAFP7GA104846 |

WA1VCAFP7GA180356

| WA1VCAFP7GA190028; WA1VCAFP7GA192992 | WA1VCAFP7GA162441 | WA1VCAFP7GA137281; WA1VCAFP7GA103955; WA1VCAFP7GA148832 | WA1VCAFP7GA131903 | WA1VCAFP7GA119685 | WA1VCAFP7GA103664 | WA1VCAFP7GA117774 | WA1VCAFP7GA159622 | WA1VCAFP7GA143551 | WA1VCAFP7GA134851; WA1VCAFP7GA183872; WA1VCAFP7GA168451; WA1VCAFP7GA112705; WA1VCAFP7GA176792 | WA1VCAFP7GA154548; WA1VCAFP7GA152539 | WA1VCAFP7GA162729 | WA1VCAFP7GA159281 | WA1VCAFP7GA170037 | WA1VCAFP7GA188120; WA1VCAFP7GA123431; WA1VCAFP7GA114602; WA1VCAFP7GA119508; WA1VCAFP7GA168580; WA1VCAFP7GA164044 | WA1VCAFP7GA112557; WA1VCAFP7GA153075 | WA1VCAFP7GA130590 | WA1VCAFP7GA162410; WA1VCAFP7GA140066; WA1VCAFP7GA128614; WA1VCAFP7GA191678

WA1VCAFP7GA159930

WA1VCAFP7GA133960 | WA1VCAFP7GA132503 | WA1VCAFP7GA125079 | WA1VCAFP7GA134624; WA1VCAFP7GA188182 | WA1VCAFP7GA109626; WA1VCAFP7GA166313 | WA1VCAFP7GA144988 | WA1VCAFP7GA144005; WA1VCAFP7GA131867 | WA1VCAFP7GA106483 | WA1VCAFP7GA113630 | WA1VCAFP7GA188327; WA1VCAFP7GA149933; WA1VCAFP7GA115670 | WA1VCAFP7GA138382

WA1VCAFP7GA164092 | WA1VCAFP7GA126684 | WA1VCAFP7GA149737 | WA1VCAFP7GA156588 | WA1VCAFP7GA118049 | WA1VCAFP7GA191082; WA1VCAFP7GA173570 | WA1VCAFP7GA117371; WA1VCAFP7GA106788 | WA1VCAFP7GA140455; WA1VCAFP7GA138835; WA1VCAFP7GA198243 | WA1VCAFP7GA174105 | WA1VCAFP7GA163945

WA1VCAFP7GA186061

WA1VCAFP7GA185220; WA1VCAFP7GA112722; WA1VCAFP7GA152010 | WA1VCAFP7GA148474 | WA1VCAFP7GA153965 | WA1VCAFP7GA131545

WA1VCAFP7GA116351 | WA1VCAFP7GA178686 | WA1VCAFP7GA183645 | WA1VCAFP7GA116706 | WA1VCAFP7GA140469; WA1VCAFP7GA121209

WA1VCAFP7GA167347; WA1VCAFP7GA125471 | WA1VCAFP7GA193818 | WA1VCAFP7GA168515 | WA1VCAFP7GA117208; WA1VCAFP7GA162486 | WA1VCAFP7GA102935; WA1VCAFP7GA189350; WA1VCAFP7GA167364 | WA1VCAFP7GA113272; WA1VCAFP7GA113076 | WA1VCAFP7GA136096

WA1VCAFP7GA150970 | WA1VCAFP7GA135918

WA1VCAFP7GA158700 | WA1VCAFP7GA120612; WA1VCAFP7GA144358 | WA1VCAFP7GA111182; WA1VCAFP7GA109142 | WA1VCAFP7GA105253 | WA1VCAFP7GA109948 | WA1VCAFP7GA111554 | WA1VCAFP7GA126149 | WA1VCAFP7GA118360; WA1VCAFP7GA176727; WA1VCAFP7GA185380 | WA1VCAFP7GA100277 | WA1VCAFP7GA140293 | WA1VCAFP7GA177120 | WA1VCAFP7GA154999

WA1VCAFP7GA167249 | WA1VCAFP7GA103342 | WA1VCAFP7GA189848; WA1VCAFP7GA105396 | WA1VCAFP7GA139273; WA1VCAFP7GA198341; WA1VCAFP7GA135627; WA1VCAFP7GA198386 | WA1VCAFP7GA185346 | WA1VCAFP7GA138074; WA1VCAFP7GA133389

WA1VCAFP7GA189459 | WA1VCAFP7GA194550; WA1VCAFP7GA103776; WA1VCAFP7GA176663; WA1VCAFP7GA198307 | WA1VCAFP7GA113420 | WA1VCAFP7GA116303; WA1VCAFP7GA169633 | WA1VCAFP7GA110694 | WA1VCAFP7GA170880 | WA1VCAFP7GA112140; WA1VCAFP7GA185606 | WA1VCAFP7GA184553; WA1VCAFP7GA157840; WA1VCAFP7GA134736 | WA1VCAFP7GA156090 | WA1VCAFP7GA197352 | WA1VCAFP7GA113031; WA1VCAFP7GA156235 | WA1VCAFP7GA156350; WA1VCAFP7GA182110 | WA1VCAFP7GA172192 | WA1VCAFP7GA111909; WA1VCAFP7GA188702 | WA1VCAFP7GA143646 | WA1VCAFP7GA150208 | WA1VCAFP7GA133666; WA1VCAFP7GA121047; WA1VCAFP7GA168871; WA1VCAFP7GA171575 | WA1VCAFP7GA106385 | WA1VCAFP7GA119184

WA1VCAFP7GA102708 | WA1VCAFP7GA112008; WA1VCAFP7GA122375 | WA1VCAFP7GA132887 | WA1VCAFP7GA116592 | WA1VCAFP7GA122960 | WA1VCAFP7GA178705 | WA1VCAFP7GA197206 | WA1VCAFP7GA104684 | WA1VCAFP7GA172581; WA1VCAFP7GA167400

WA1VCAFP7GA188084 | WA1VCAFP7GA198470

WA1VCAFP7GA168305 | WA1VCAFP7GA181295 | WA1VCAFP7GA143470 | WA1VCAFP7GA163007 | WA1VCAFP7GA159927 | WA1VCAFP7GA114650 | WA1VCAFP7GA113997; WA1VCAFP7GA199473; WA1VCAFP7GA180860 | WA1VCAFP7GA192782 | WA1VCAFP7GA167929 | WA1VCAFP7GA155067 | WA1VCAFP7GA171964 | WA1VCAFP7GA144022; WA1VCAFP7GA134221 | WA1VCAFP7GA195875; WA1VCAFP7GA153447 | WA1VCAFP7GA160107; WA1VCAFP7GA141945 | WA1VCAFP7GA171060 | WA1VCAFP7GA175710 | WA1VCAFP7GA192278 | WA1VCAFP7GA161533 | WA1VCAFP7GA119475 | WA1VCAFP7GA128905 | WA1VCAFP7GA195116; WA1VCAFP7GA134087; WA1VCAFP7GA124224; WA1VCAFP7GA155988 | WA1VCAFP7GA177814 | WA1VCAFP7GA126460 | WA1VCAFP7GA153660 | WA1VCAFP7GA107407 | WA1VCAFP7GA111408 | WA1VCAFP7GA108380 | WA1VCAFP7GA137345

WA1VCAFP7GA198792; WA1VCAFP7GA107584 | WA1VCAFP7GA103583 | WA1VCAFP7GA112641 | WA1VCAFP7GA138818 | WA1VCAFP7GA193852 | WA1VCAFP7GA155893

WA1VCAFP7GA167588 | WA1VCAFP7GA122425

WA1VCAFP7GA180728; WA1VCAFP7GA155330; WA1VCAFP7GA105950 | WA1VCAFP7GA175299 | WA1VCAFP7GA107438 | WA1VCAFP7GA191549

WA1VCAFP7GA138995; WA1VCAFP7GA179983 | WA1VCAFP7GA124319 | WA1VCAFP7GA116107 | WA1VCAFP7GA149981 | WA1VCAFP7GA175996 | WA1VCAFP7GA168238 | WA1VCAFP7GA114843 | WA1VCAFP7GA106693 | WA1VCAFP7GA115572 | WA1VCAFP7GA135773 | WA1VCAFP7GA142402; WA1VCAFP7GA188232 | WA1VCAFP7GA186156 | WA1VCAFP7GA162102 | WA1VCAFP7GA125762

WA1VCAFP7GA115703 | WA1VCAFP7GA154968 | WA1VCAFP7GA135692 | WA1VCAFP7GA156770 | WA1VCAFP7GA126751; WA1VCAFP7GA155814

WA1VCAFP7GA118004

WA1VCAFP7GA113160; WA1VCAFP7GA180650; WA1VCAFP7GA144568 | WA1VCAFP7GA134056 | WA1VCAFP7GA103860 | WA1VCAFP7GA134445; WA1VCAFP7GA187243; WA1VCAFP7GA182284; WA1VCAFP7GA108069; WA1VCAFP7GA188277 | WA1VCAFP7GA121128 | WA1VCAFP7GA166330; WA1VCAFP7GA101218; WA1VCAFP7GA127155 | WA1VCAFP7GA151472 | WA1VCAFP7GA128631; WA1VCAFP7GA131061 | WA1VCAFP7GA137961; WA1VCAFP7GA127723 | WA1VCAFP7GA157112 | WA1VCAFP7GA141427 | WA1VCAFP7GA160642 | WA1VCAFP7GA186870; WA1VCAFP7GA161239; WA1VCAFP7GA118116

WA1VCAFP7GA178137 | WA1VCAFP7GA165050 | WA1VCAFP7GA180664; WA1VCAFP7GA120318 | WA1VCAFP7GA153738 | WA1VCAFP7GA187968 | WA1VCAFP7GA114129; WA1VCAFP7GA183371 | WA1VCAFP7GA195469; WA1VCAFP7GA167641 | WA1VCAFP7GA172273; WA1VCAFP7GA110095 | WA1VCAFP7GA160706; WA1VCAFP7GA136468 | WA1VCAFP7GA123686; WA1VCAFP7GA123879; WA1VCAFP7GA185833 | WA1VCAFP7GA184228 | WA1VCAFP7GA150841 | WA1VCAFP7GA106337 | WA1VCAFP7GA174010 | WA1VCAFP7GA112526 | WA1VCAFP7GA182754; WA1VCAFP7GA153061 | WA1VCAFP7GA198890

WA1VCAFP7GA129441 | WA1VCAFP7GA189901 | WA1VCAFP7GA144683 | WA1VCAFP7GA157708 | WA1VCAFP7GA169101 | WA1VCAFP7GA198579 | WA1VCAFP7GA183130; WA1VCAFP7GA187999 | WA1VCAFP7GA142271; WA1VCAFP7GA110890 | WA1VCAFP7GA107195 | WA1VCAFP7GA169826

WA1VCAFP7GA177537 | WA1VCAFP7GA196363; WA1VCAFP7GA177330 | WA1VCAFP7GA152220 | WA1VCAFP7GA117483 | WA1VCAFP7GA116544

WA1VCAFP7GA155523 | WA1VCAFP7GA193186; WA1VCAFP7GA128533; WA1VCAFP7GA138785 | WA1VCAFP7GA139712 | WA1VCAFP7GA115247 | WA1VCAFP7GA108945 | WA1VCAFP7GA191602; WA1VCAFP7GA184102

WA1VCAFP7GA106760 | WA1VCAFP7GA152783; WA1VCAFP7GA190451; WA1VCAFP7GA108444 | WA1VCAFP7GA132081 | WA1VCAFP7GA164416

WA1VCAFP7GA157675; WA1VCAFP7GA153321 | WA1VCAFP7GA134171 | WA1VCAFP7GA177795

WA1VCAFP7GA160429 | WA1VCAFP7GA175593; WA1VCAFP7GA133747

WA1VCAFP7GA132226; WA1VCAFP7GA107035 | WA1VCAFP7GA175187 | WA1VCAFP7GA185363; WA1VCAFP7GA194063 | WA1VCAFP7GA122800 | WA1VCAFP7GA175870; WA1VCAFP7GA146837 | WA1VCAFP7GA199649; WA1VCAFP7GA151438 | WA1VCAFP7GA130038 | WA1VCAFP7GA114664 | WA1VCAFP7GA184438; WA1VCAFP7GA118228 | WA1VCAFP7GA110291 | WA1VCAFP7GA121579 | WA1VCAFP7GA156428 | WA1VCAFP7GA184407 | WA1VCAFP7GA146563 | WA1VCAFP7GA141475; WA1VCAFP7GA101073 | WA1VCAFP7GA180969; WA1VCAFP7GA182379 | WA1VCAFP7GA134526 | WA1VCAFP7GA178249 | WA1VCAFP7GA132436; WA1VCAFP7GA183192; WA1VCAFP7GA147471 | WA1VCAFP7GA141122; WA1VCAFP7GA150533 | WA1VCAFP7GA151925 | WA1VCAFP7GA147695; WA1VCAFP7GA197335 | WA1VCAFP7GA182785; WA1VCAFP7GA157966; WA1VCAFP7GA176307;

WA1VCAFP7GA112087

; WA1VCAFP7GA178932 | WA1VCAFP7GA138138 | WA1VCAFP7GA157143 | WA1VCAFP7GA124059 | WA1VCAFP7GA189798 | WA1VCAFP7GA119962

WA1VCAFP7GA188912 | WA1VCAFP7GA174864 | WA1VCAFP7GA152119 | WA1VCAFP7GA194869 | WA1VCAFP7GA125549; WA1VCAFP7GA106872; WA1VCAFP7GA184617 | WA1VCAFP7GA164271; WA1VCAFP7GA175531 | WA1VCAFP7GA119122; WA1VCAFP7GA103745 | WA1VCAFP7GA148300 | WA1VCAFP7GA177411 | WA1VCAFP7GA100053 | WA1VCAFP7GA166439; WA1VCAFP7GA162083 | WA1VCAFP7GA189655 | WA1VCAFP7GA144635 | WA1VCAFP7GA122439 | WA1VCAFP7GA102305 | WA1VCAFP7GA147308; WA1VCAFP7GA155361 | WA1VCAFP7GA189199 | WA1VCAFP7GA195133 | WA1VCAFP7GA168661

WA1VCAFP7GA186237; WA1VCAFP7GA141007 | WA1VCAFP7GA194807; WA1VCAFP7GA110615 | WA1VCAFP7GA128161; WA1VCAFP7GA119671 | WA1VCAFP7GA102773 | WA1VCAFP7GA189980;

WA1VCAFP7GA183869

| WA1VCAFP7GA169535; WA1VCAFP7GA116432 | WA1VCAFP7GA154162; WA1VCAFP7GA198145; WA1VCAFP7GA157188; WA1VCAFP7GA160639; WA1VCAFP7GA157501; WA1VCAFP7GA102613; WA1VCAFP7GA102076

WA1VCAFP7GA189493

WA1VCAFP7GA179563 | WA1VCAFP7GA162133

WA1VCAFP7GA173777 | WA1VCAFP7GA198310 | WA1VCAFP7GA102661 | WA1VCAFP7GA125132 | WA1VCAFP7GA142495; WA1VCAFP7GA106144 | WA1VCAFP7GA113448; WA1VCAFP7GA111862 | WA1VCAFP7GA113739 | WA1VCAFP7GA109836;

WA1VCAFP7GA171494

| WA1VCAFP7GA114521; WA1VCAFP7GA161631; WA1VCAFP7GA121596; WA1VCAFP7GA125423 | WA1VCAFP7GA132520 | WA1VCAFP7GA116320 | WA1VCAFP7GA141136 | WA1VCAFP7GA177568 | WA1VCAFP7GA120075; WA1VCAFP7GA148118 | WA1VCAFP7GA194967 | WA1VCAFP7GA145963 | WA1VCAFP7GA111439 | WA1VCAFP7GA192796 | WA1VCAFP7GA103518; WA1VCAFP7GA103440; WA1VCAFP7GA180518

WA1VCAFP7GA198131

; WA1VCAFP7GA182365; WA1VCAFP7GA176100 | WA1VCAFP7GA178851 | WA1VCAFP7GA155313 | WA1VCAFP7GA184150 | WA1VCAFP7GA126877; WA1VCAFP7GA110744 | WA1VCAFP7GA132534; WA1VCAFP7GA177148 | WA1VCAFP7GA120349 | WA1VCAFP7GA140228 | WA1VCAFP7GA192832 | WA1VCAFP7GA126989 | WA1VCAFP7GA156302 | WA1VCAFP7GA197691 | WA1VCAFP7GA197366 | WA1VCAFP7GA116995 | WA1VCAFP7GA156204 | WA1VCAFP7GA111604; WA1VCAFP7GA104538 | WA1VCAFP7GA176047; WA1VCAFP7GA111313 | WA1VCAFP7GA111800 | WA1VCAFP7GA148488; WA1VCAFP7GA144618 | WA1VCAFP7GA180731 | WA1VCAFP7GA159961; WA1VCAFP7GA185900 | WA1VCAFP7GA156333

WA1VCAFP7GA170149 | WA1VCAFP7GA187775; WA1VCAFP7GA137054; WA1VCAFP7GA115281

WA1VCAFP7GA118424; WA1VCAFP7GA164710 | WA1VCAFP7GA152153; WA1VCAFP7GA196377 | WA1VCAFP7GA133490 | WA1VCAFP7GA125597 | WA1VCAFP7GA171852 | WA1VCAFP7GA134476 | WA1VCAFP7GA136759 | WA1VCAFP7GA107245

WA1VCAFP7GA146370 | WA1VCAFP7GA168921; WA1VCAFP7GA114292 | WA1VCAFP7GA136681 | WA1VCAFP7GA122165 | WA1VCAFP7GA190711; WA1VCAFP7GA145543 | WA1VCAFP7GA176288; WA1VCAFP7GA166960 | WA1VCAFP7GA196119 | WA1VCAFP7GA135580; WA1VCAFP7GA178042; WA1VCAFP7GA188828 | WA1VCAFP7GA194399

WA1VCAFP7GA178543; WA1VCAFP7GA160236 | WA1VCAFP7GA119881 | WA1VCAFP7GA129052 | WA1VCAFP7GA142822 | WA1VCAFP7GA157739 | WA1VCAFP7GA196220 | WA1VCAFP7GA160222 | WA1VCAFP7GA103762 | WA1VCAFP7GA167378 | WA1VCAFP7GA170491 | WA1VCAFP7GA121758 | WA1VCAFP7GA143856 | WA1VCAFP7GA188392; WA1VCAFP7GA112834; WA1VCAFP7GA142982 | WA1VCAFP7GA167168 | WA1VCAFP7GA157871; WA1VCAFP7GA148085; WA1VCAFP7GA114762 | WA1VCAFP7GA143744; WA1VCAFP7GA194418 | WA1VCAFP7GA191566 | WA1VCAFP7GA180339 | WA1VCAFP7GA122697 | WA1VCAFP7GA181880 | WA1VCAFP7GA151441 | WA1VCAFP7GA164285; WA1VCAFP7GA133215 | WA1VCAFP7GA174881; WA1VCAFP7GA109786 | WA1VCAFP7GA165176 | WA1VCAFP7GA140648 | WA1VCAFP7GA131433 | WA1VCAFP7GA138270; WA1VCAFP7GA116737 | WA1VCAFP7GA159992

WA1VCAFP7GA169308 | WA1VCAFP7GA100408 | WA1VCAFP7GA168224 | WA1VCAFP7GA185489; WA1VCAFP7GA125583 | WA1VCAFP7GA101316 | WA1VCAFP7GA176954 | WA1VCAFP7GA178235; WA1VCAFP7GA143923; WA1VCAFP7GA149477; WA1VCAFP7GA154985 | WA1VCAFP7GA106564; WA1VCAFP7GA165811 | WA1VCAFP7GA112316 | WA1VCAFP7GA106225; WA1VCAFP7GA166974 | WA1VCAFP7GA169759 | WA1VCAFP7GA113434; WA1VCAFP7GA123168 | WA1VCAFP7GA126023 | WA1VCAFP7GA137975; WA1VCAFP7GA104250

WA1VCAFP7GA189428 | WA1VCAFP7GA138060 | WA1VCAFP7GA102353 | WA1VCAFP7GA161743 | WA1VCAFP7GA158499 | WA1VCAFP7GA171818 | WA1VCAFP7GA155571 | WA1VCAFP7GA121324; WA1VCAFP7GA116933; WA1VCAFP7GA189820 | WA1VCAFP7GA101011 | WA1VCAFP7GA174752 | WA1VCAFP7GA124594; WA1VCAFP7GA136888; WA1VCAFP7GA171768; WA1VCAFP7GA149852 | WA1VCAFP7GA124949 | WA1VCAFP7GA154064; WA1VCAFP7GA120674 | WA1VCAFP7GA125938 | WA1VCAFP7GA161662 | WA1VCAFP7GA109772 | WA1VCAFP7GA147518; WA1VCAFP7GA156980 | WA1VCAFP7GA168918; WA1VCAFP7GA103390 | WA1VCAFP7GA105771 | WA1VCAFP7GA152248 | WA1VCAFP7GA176033; WA1VCAFP7GA176128; WA1VCAFP7GA167025; WA1VCAFP7GA194645; WA1VCAFP7GA191521 | WA1VCAFP7GA120643 | WA1VCAFP7GA171088 | WA1VCAFP7GA170796 | WA1VCAFP7GA148670

WA1VCAFP7GA183628 | WA1VCAFP7GA104815; WA1VCAFP7GA159152; WA1VCAFP7GA172354 | WA1VCAFP7GA143355 | WA1VCAFP7GA104927 | WA1VCAFP7GA117645; WA1VCAFP7GA122148; WA1VCAFP7GA160303 | WA1VCAFP7GA176730 | WA1VCAFP7GA171365 | WA1VCAFP7GA138754; WA1VCAFP7GA176596; WA1VCAFP7GA149821 | WA1VCAFP7GA160446 | WA1VCAFP7GA154453; WA1VCAFP7GA170071

WA1VCAFP7GA100599 | WA1VCAFP7GA171009; WA1VCAFP7GA152914; WA1VCAFP7GA187761

WA1VCAFP7GA130220; WA1VCAFP7GA155053 | WA1VCAFP7GA196380; WA1VCAFP7GA198405 |

WA1VCAFP7GA119573

| WA1VCAFP7GA144750 | WA1VCAFP7GA123171; WA1VCAFP7GA163959 | WA1VCAFP7GA163895; WA1VCAFP7GA192474; WA1VCAFP7GA187131 | WA1VCAFP7GA104801 | WA1VCAFP7GA169177 | WA1VCAFP7GA125177; WA1VCAFP7GA157787 | WA1VCAFP7GA163671

WA1VCAFP7GA149799 | WA1VCAFP7GA109416 | WA1VCAFP7GA129584; WA1VCAFP7GA161192; WA1VCAFP7GA134770 | WA1VCAFP7GA170040 | WA1VCAFP7GA128922; WA1VCAFP7GA177764 | WA1VCAFP7GA171558 | WA1VCAFP7GA123459 |

WA1VCAFP7GA146613

; WA1VCAFP7GA172046 | WA1VCAFP7GA137569; WA1VCAFP7GA102983 | WA1VCAFP7GA100912; WA1VCAFP7GA194791 | WA1VCAFP7GA159183

WA1VCAFP7GA180115 | WA1VCAFP7GA161094; WA1VCAFP7GA165551; WA1VCAFP7GA172449; WA1VCAFP7GA129567; WA1VCAFP7GA124000 | WA1VCAFP7GA151956; WA1VCAFP7GA123316; WA1VCAFP7GA171379 | WA1VCAFP7GA151214 | WA1VCAFP7GA187162

WA1VCAFP7GA115653; WA1VCAFP7GA128273

WA1VCAFP7GA197612 | WA1VCAFP7GA126376; WA1VCAFP7GA126393; WA1VCAFP7GA199134 | WA1VCAFP7GA101395 | WA1VCAFP7GA182348 | WA1VCAFP7GA100523; WA1VCAFP7GA172869; WA1VCAFP7GA158924 | WA1VCAFP7GA102496; WA1VCAFP7GA122635 | WA1VCAFP7GA103213

WA1VCAFP7GA134123 | WA1VCAFP7GA193740 | WA1VCAFP7GA118519 | WA1VCAFP7GA146630 | WA1VCAFP7GA107021 | WA1VCAFP7GA181717 | WA1VCAFP7GA137104; WA1VCAFP7GA107620; WA1VCAFP7GA110811; WA1VCAFP7GA112381 | WA1VCAFP7GA165842 | WA1VCAFP7GA157854 | WA1VCAFP7GA130069; WA1VCAFP7GA121274; WA1VCAFP7GA181149 | WA1VCAFP7GA188344; WA1VCAFP7GA185329 | WA1VCAFP7GA197173 | WA1VCAFP7GA114972 | WA1VCAFP7GA192703 | WA1VCAFP7GA181796; WA1VCAFP7GA170541; WA1VCAFP7GA103535 | WA1VCAFP7GA168420 | WA1VCAFP7GA116155; WA1VCAFP7GA182639; WA1VCAFP7GA115720 | WA1VCAFP7GA177182 | WA1VCAFP7GA156915 | WA1VCAFP7GA165520

WA1VCAFP7GA164660 | WA1VCAFP7GA197948 | WA1VCAFP7GA134266; WA1VCAFP7GA141394

WA1VCAFP7GA141508; WA1VCAFP7GA193706 | WA1VCAFP7GA134820 | WA1VCAFP7GA195049; WA1VCAFP7GA119606; WA1VCAFP7GA130119; WA1VCAFP7GA101963 | WA1VCAFP7GA186447 |

WA1VCAFP7GA169762

| WA1VCAFP7GA194189; WA1VCAFP7GA139502 | WA1VCAFP7GA177893 | WA1VCAFP7GA128001; WA1VCAFP7GA137913 | WA1VCAFP7GA110100; WA1VCAFP7GA107312 | WA1VCAFP7GA150435 | WA1VCAFP7GA196248; WA1VCAFP7GA144201 | WA1VCAFP7GA165226; WA1VCAFP7GA172614

WA1VCAFP7GA191325 | WA1VCAFP7GA131688 | WA1VCAFP7GA192698; WA1VCAFP7GA150743 | WA1VCAFP7GA194855 | WA1VCAFP7GA185623; WA1VCAFP7GA166795 | WA1VCAFP7GA165694 | WA1VCAFP7GA169454

WA1VCAFP7GA121730; WA1VCAFP7GA120335 | WA1VCAFP7GA108458 | WA1VCAFP7GA149916 | WA1VCAFP7GA176758 | WA1VCAFP7GA130055 | WA1VCAFP7GA136857; WA1VCAFP7GA136017 | WA1VCAFP7GA116642 | WA1VCAFP7GA107732; WA1VCAFP7GA197089; WA1VCAFP7GA134932; WA1VCAFP7GA120108 | WA1VCAFP7GA155117

WA1VCAFP7GA120979 | WA1VCAFP7GA108427; WA1VCAFP7GA114051; WA1VCAFP7GA185475;

WA1VCAFP7GA182415

| WA1VCAFP7GA104491

WA1VCAFP7GA159412 | WA1VCAFP7GA178834 | WA1VCAFP7GA104152 | WA1VCAFP7GA160379 | WA1VCAFP7GA138656 | WA1VCAFP7GA188294

WA1VCAFP7GA110968 | WA1VCAFP7GA154405 | WA1VCAFP7GA129150 | WA1VCAFP7GA129911 | WA1VCAFP7GA173116

WA1VCAFP7GA142674 | WA1VCAFP7GA121677 | WA1VCAFP7GA161936; WA1VCAFP7GA152301 | WA1VCAFP7GA159829; WA1VCAFP7GA195214 | WA1VCAFP7GA182446; WA1VCAFP7GA179837 | WA1VCAFP7GA138852; WA1VCAFP7GA156364 | WA1VCAFP7GA174122 | WA1VCAFP7GA198212; WA1VCAFP7GA123266 | WA1VCAFP7GA182186 | WA1VCAFP7GA120433 | WA1VCAFP7GA165808; WA1VCAFP7GA179420

WA1VCAFP7GA186996 | WA1VCAFP7GA177974 | WA1VCAFP7GA187095; WA1VCAFP7GA197965 | WA1VCAFP7GA193642;

WA1VCAFP7GA135062

| WA1VCAFP7GA138804 | WA1VCAFP7GA155098 | WA1VCAFP7GA139242 | WA1VCAFP7GA170734 | WA1VCAFP7GA140388; WA1VCAFP7GA162634; WA1VCAFP7GA191146 | WA1VCAFP7GA169549; WA1VCAFP7GA120058 | WA1VCAFP7GA111764;

WA1VCAFP7GA164450

| WA1VCAFP7GA114423 | WA1VCAFP7GA155764; WA1VCAFP7GA171477; WA1VCAFP7GA108864; WA1VCAFP7GA110419 | WA1VCAFP7GA190689 | WA1VCAFP7GA127110 |

WA1VCAFP7GA105270

; WA1VCAFP7GA105124; WA1VCAFP7GA169695 | WA1VCAFP7GA195505 | WA1VCAFP7GA177733; WA1VCAFP7GA157711 | WA1VCAFP7GA128452 | WA1VCAFP7GA153934; WA1VCAFP7GA152217 | WA1VCAFP7GA151018 | WA1VCAFP7GA199361 | WA1VCAFP7GA195651; WA1VCAFP7GA132128; WA1VCAFP7GA127818; WA1VCAFP7GA162052; WA1VCAFP7GA117094

WA1VCAFP7GA121632 | WA1VCAFP7GA145901 | WA1VCAFP7GA120450 | WA1VCAFP7GA110078 | WA1VCAFP7GA196749 | WA1VCAFP7GA146014; WA1VCAFP7GA189736

WA1VCAFP7GA153545 | WA1VCAFP7GA169731; WA1VCAFP7GA155649 | WA1VCAFP7GA157191; WA1VCAFP7GA164500 | WA1VCAFP7GA168062; WA1VCAFP7GA171821

WA1VCAFP7GA165517 | WA1VCAFP7GA191776 | WA1VCAFP7GA171219 | WA1VCAFP7GA158938 | WA1VCAFP7GA163380; WA1VCAFP7GA149592 | WA1VCAFP7GA114308; WA1VCAFP7GA152461; WA1VCAFP7GA105219; WA1VCAFP7GA110386 |

WA1VCAFP7GA140942

; WA1VCAFP7GA155411; WA1VCAFP7GA140732 | WA1VCAFP7GA173732 | WA1VCAFP7GA165775 | WA1VCAFP7GA198467 | WA1VCAFP7GA135207 | WA1VCAFP7GA107276 | WA1VCAFP7GA168563; WA1VCAFP7GA168787; WA1VCAFP7GA183211

WA1VCAFP7GA183502 | WA1VCAFP7GA179322; WA1VCAFP7GA186710 | WA1VCAFP7GA120576 | WA1VCAFP7GA170166; WA1VCAFP7GA138530 | WA1VCAFP7GA100733 | WA1VCAFP7GA107519 | WA1VCAFP7GA168885; WA1VCAFP7GA165923; WA1VCAFP7GA189414; WA1VCAFP7GA144599; WA1VCAFP7GA190367 | WA1VCAFP7GA149429; WA1VCAFP7GA124465 | WA1VCAFP7GA191681 | WA1VCAFP7GA189977; WA1VCAFP7GA176548 | WA1VCAFP7GA117791 | WA1VCAFP7GA133263

WA1VCAFP7GA186691; WA1VCAFP7GA198372; WA1VCAFP7GA174153; WA1VCAFP7GA123624 | WA1VCAFP7GA164139; WA1VCAFP7GA135725 | WA1VCAFP7GA152668; WA1VCAFP7GA158003; WA1VCAFP7GA172127 | WA1VCAFP7GA184648 | WA1VCAFP7GA178073 | WA1VCAFP7GA181474 | WA1VCAFP7GA117550 | WA1VCAFP7GA115538 | WA1VCAFP7GA124207; WA1VCAFP7GA140889 | WA1VCAFP7GA104006

WA1VCAFP7GA124904 | WA1VCAFP7GA184858 | WA1VCAFP7GA167204 | WA1VCAFP7GA191986

WA1VCAFP7GA119427 | WA1VCAFP7GA166098

WA1VCAFP7GA157949

| WA1VCAFP7GA193849; WA1VCAFP7GA159202; WA1VCAFP7GA167669; WA1VCAFP7GA171981 | WA1VCAFP7GA100845 | WA1VCAFP7GA146367 | WA1VCAFP7GA107004 | WA1VCAFP7GA138253 | WA1VCAFP7GA131870; WA1VCAFP7GA131769; WA1VCAFP7GA115734 | WA1VCAFP7GA106547; WA1VCAFP7GA114227 | WA1VCAFP7GA191423; WA1VCAFP7GA149320 | WA1VCAFP7GA109268; WA1VCAFP7GA158213 | WA1VCAFP7GA197397 | WA1VCAFP7GA187050 | WA1VCAFP7GA113546 | WA1VCAFP7GA131898 | WA1VCAFP7GA150838 | WA1VCAFP7GA131139; WA1VCAFP7GA184388 | WA1VCAFP7GA161595 | WA1VCAFP7GA171589; WA1VCAFP7GA113045 | WA1VCAFP7GA102899 | WA1VCAFP7GA162262 | WA1VCAFP7GA114387 | WA1VCAFP7GA113269 | WA1VCAFP7GA109657; WA1VCAFP7GA110503 | WA1VCAFP7GA192829 |

WA1VCAFP7GA177697

; WA1VCAFP7GA126717; WA1VCAFP7GA183239 | WA1VCAFP7GA149754

WA1VCAFP7GA183712 | WA1VCAFP7GA164562 | WA1VCAFP7GA174914 | WA1VCAFP7GA147891 | WA1VCAFP7GA102093 | WA1VCAFP7GA162259 | WA1VCAFP7GA106127

WA1VCAFP7GA128385 | WA1VCAFP7GA157885 | WA1VCAFP7GA145221 | WA1VCAFP7GA156848 | WA1VCAFP7GA172953 | WA1VCAFP7GA103079; WA1VCAFP7GA101123; WA1VCAFP7GA141251 | WA1VCAFP7GA104622 | WA1VCAFP7GA137930; WA1VCAFP7GA179465 | WA1VCAFP7GA178283 | WA1VCAFP7GA150693 | WA1VCAFP7GA121405 | WA1VCAFP7GA186965; WA1VCAFP7GA125230 | WA1VCAFP7GA142660 | WA1VCAFP7GA116608 | WA1VCAFP7GA104555; WA1VCAFP7GA155585 | WA1VCAFP7GA171804; WA1VCAFP7GA115491

WA1VCAFP7GA198453 | WA1VCAFP7GA178266 | WA1VCAFP7GA193575 | WA1VCAFP7GA122036 | WA1VCAFP7GA173858; WA1VCAFP7GA167817

WA1VCAFP7GA171284 | WA1VCAFP7GA126295 | WA1VCAFP7GA196394

WA1VCAFP7GA143422 | WA1VCAFP7GA191793

WA1VCAFP7GA100988 | WA1VCAFP7GA184505 | WA1VCAFP7GA185069

WA1VCAFP7GA174363 | WA1VCAFP7GA126362 | WA1VCAFP7GA168532 | WA1VCAFP7GA162973 | WA1VCAFP7GA159264 | WA1VCAFP7GA137359; WA1VCAFP7GA154114 | WA1VCAFP7GA138009; WA1VCAFP7GA192779 | WA1VCAFP7GA186917; WA1VCAFP7GA135529

WA1VCAFP7GA163816

WA1VCAFP7GA165792 | WA1VCAFP7GA143792; WA1VCAFP7GA196508 | WA1VCAFP7GA117516; WA1VCAFP7GA123638; WA1VCAFP7GA164836; WA1VCAFP7GA123137; WA1VCAFP7GA187825 | WA1VCAFP7GA164643 | WA1VCAFP7GA106435 | WA1VCAFP7GA139046 | WA1VCAFP7GA174525; WA1VCAFP7GA156719; WA1VCAFP7GA186657 | WA1VCAFP7GA138866 | WA1VCAFP7GA152881 | WA1VCAFP7GA118472 | WA1VCAFP7GA191115 | WA1VCAFP7GA145607 | WA1VCAFP7GA199490 | WA1VCAFP7GA113787; WA1VCAFP7GA122330

The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a Sq5 according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1VCAFP7GA1.
WA1VCAFP7GA165632 | WA1VCAFP7GA128791; WA1VCAFP7GA104040; WA1VCAFP7GA138527

WA1VCAFP7GA114809 | WA1VCAFP7GA124109 | WA1VCAFP7GA114096 | WA1VCAFP7GA106855; WA1VCAFP7GA109321 | WA1VCAFP7GA176520 | WA1VCAFP7GA160799 | WA1VCAFP7GA154503; WA1VCAFP7GA153111 | WA1VCAFP7GA125521 | WA1VCAFP7GA176713 | WA1VCAFP7GA160530 | WA1VCAFP7GA122215 | WA1VCAFP7GA121663; WA1VCAFP7GA188425 | WA1VCAFP7GA130489 | WA1VCAFP7GA182172 | WA1VCAFP7GA186299 | WA1VCAFP7GA193110; WA1VCAFP7GA103731 | WA1VCAFP7GA159457 | WA1VCAFP7GA102546 | WA1VCAFP7GA175724 | WA1VCAFP7GA162519

WA1VCAFP7GA173729 | WA1VCAFP7GA189011 | WA1VCAFP7GA127141; WA1VCAFP7GA131724 | WA1VCAFP7GA163458 | WA1VCAFP7GA170099 | WA1VCAFP7GA124403 | WA1VCAFP7GA197500 | WA1VCAFP7GA123865 | WA1VCAFP7GA127611; WA1VCAFP7GA164707; WA1VCAFP7GA122070 | WA1VCAFP7GA100778 | WA1VCAFP7GA127088; WA1VCAFP7GA187839 | WA1VCAFP7GA150290 | WA1VCAFP7GA106791 |

WA1VCAFP7GA174993

; WA1VCAFP7GA122912; WA1VCAFP7GA199313 |

WA1VCAFP7GA101140

| WA1VCAFP7GA196993 | WA1VCAFP7GA152802 | WA1VCAFP7GA155859 | WA1VCAFP7GA199344 | WA1VCAFP7GA188330 | WA1VCAFP7GA128676 | WA1VCAFP7GA150628; WA1VCAFP7GA163900 | WA1VCAFP7GA170314 |

WA1VCAFP7GA128340

| WA1VCAFP7GA140245; WA1VCAFP7GA158308 | WA1VCAFP7GA165310; WA1VCAFP7GA156171

WA1VCAFP7GA150452; WA1VCAFP7GA125180 | WA1VCAFP7GA175318 | WA1VCAFP7GA190501 | WA1VCAFP7GA116088 |

WA1VCAFP7GA116382

; WA1VCAFP7GA114163; WA1VCAFP7GA177456; WA1VCAFP7GA163511 | WA1VCAFP7GA166604; WA1VCAFP7GA100764 | WA1VCAFP7GA161337 | WA1VCAFP7GA188019 | WA1VCAFP7GA134381 | WA1VCAFP7GA142951 | WA1VCAFP7GA123753; WA1VCAFP7GA168093; WA1VCAFP7GA159684 | WA1VCAFP7GA133649 | WA1VCAFP7GA189168 | WA1VCAFP7GA118343; WA1VCAFP7GA129214 | WA1VCAFP7GA174511 | WA1VCAFP7GA109318 | WA1VCAFP7GA171933 | WA1VCAFP7GA190952 | WA1VCAFP7GA158647 | WA1VCAFP7GA130928; WA1VCAFP7GA196041; WA1VCAFP7GA199201 | WA1VCAFP7GA105205 |

WA1VCAFP7GA102904

; WA1VCAFP7GA112476 | WA1VCAFP7GA161418 | WA1VCAFP7GA159801; WA1VCAFP7GA157059; WA1VCAFP7GA135496; WA1VCAFP7GA193897; WA1VCAFP7GA193673; WA1VCAFP7GA166635 | WA1VCAFP7GA100084 | WA1VCAFP7GA150144; WA1VCAFP7GA182530; WA1VCAFP7GA147132 | WA1VCAFP7GA167803

WA1VCAFP7GA195987 | WA1VCAFP7GA105852 | WA1VCAFP7GA170572; WA1VCAFP7GA104958; WA1VCAFP7GA168160 | WA1VCAFP7GA179272; WA1VCAFP7GA170085 | WA1VCAFP7GA166828 | WA1VCAFP7GA192426 | WA1VCAFP7GA185248 | WA1VCAFP7GA121727 | WA1VCAFP7GA164903; WA1VCAFP7GA108993 | WA1VCAFP7GA105639 | WA1VCAFP7GA142092 | WA1VCAFP7GA175660; WA1VCAFP7GA168109; WA1VCAFP7GA172984; WA1VCAFP7GA171270; WA1VCAFP7GA144375 | WA1VCAFP7GA193544; WA1VCAFP7GA157014 | WA1VCAFP7GA187646 | WA1VCAFP7GA141881;

WA1VCAFP7GA126880

| WA1VCAFP7GA178171 | WA1VCAFP7GA124790; WA1VCAFP7GA111845 | WA1VCAFP7GA133358; WA1VCAFP7GA170300; WA1VCAFP7GA187436 | WA1VCAFP7GA186934; WA1VCAFP7GA135269 | WA1VCAFP7GA110775 | WA1VCAFP7GA143517 | WA1VCAFP7GA164772 | WA1VCAFP7GA193298 | WA1VCAFP7GA147311 | WA1VCAFP7GA128712 | WA1VCAFP7GA136373; WA1VCAFP7GA196833; WA1VCAFP7GA190806;

WA1VCAFP7GA112249

| WA1VCAFP7GA183435 | WA1VCAFP7GA153254 | WA1VCAFP7GA173844

WA1VCAFP7GA184276; WA1VCAFP7GA107908;

WA1VCAFP7GA161077

| WA1VCAFP7GA186643; WA1VCAFP7GA199036 | WA1VCAFP7GA171432 | WA1VCAFP7GA163122; WA1VCAFP7GA173701

WA1VCAFP7GA187470

WA1VCAFP7GA166926 | WA1VCAFP7GA133165; WA1VCAFP7GA138687 | WA1VCAFP7GA157692 | WA1VCAFP7GA116138; WA1VCAFP7GA153674 | WA1VCAFP7GA140004 | WA1VCAFP7GA199246; WA1VCAFP7GA124269; WA1VCAFP7GA164657 | WA1VCAFP7GA108363;

WA1VCAFP7GA159362

| WA1VCAFP7GA196105 | WA1VCAFP7GA175562; WA1VCAFP7GA160169 | WA1VCAFP7GA102711 | WA1VCAFP7GA147275

WA1VCAFP7GA137829 | WA1VCAFP7GA140472 |

WA1VCAFP7GA100263

| WA1VCAFP7GA141590 | WA1VCAFP7GA193303 | WA1VCAFP7GA161144; WA1VCAFP7GA177487 | WA1VCAFP7GA155652 | WA1VCAFP7GA182527 | WA1VCAFP7GA188411

WA1VCAFP7GA141542; WA1VCAFP7GA155425; WA1VCAFP7GA131058 | WA1VCAFP7GA149625; WA1VCAFP7GA162620 | WA1VCAFP7GA168983 | WA1VCAFP7GA169597; WA1VCAFP7GA133392 | WA1VCAFP7GA120223; WA1VCAFP7GA159667 | WA1VCAFP7GA124854 | WA1VCAFP7GA105091 | WA1VCAFP7GA182267 | WA1VCAFP7GA181748; WA1VCAFP7GA162892 | WA1VCAFP7GA143243; WA1VCAFP7GA157868; WA1VCAFP7GA116835 | WA1VCAFP7GA189672; WA1VCAFP7GA179904; WA1VCAFP7GA106659 | WA1VCAFP7GA167039 | WA1VCAFP7GA199375; WA1VCAFP7GA198677 | WA1VCAFP7GA160740; WA1VCAFP7GA161273; WA1VCAFP7GA170958; WA1VCAFP7GA128080 | WA1VCAFP7GA132811; WA1VCAFP7GA124241; WA1VCAFP7GA158177; WA1VCAFP7GA197707 | WA1VCAFP7GA141184 | WA1VCAFP7GA156722; WA1VCAFP7GA108461 | WA1VCAFP7GA163525; WA1VCAFP7GA150905 | WA1VCAFP7GA114535 | WA1VCAFP7GA168790 | WA1VCAFP7GA125146; WA1VCAFP7GA186559; WA1VCAFP7GA131285 | WA1VCAFP7GA150211 | WA1VCAFP7GA173214 | WA1VCAFP7GA189509 | WA1VCAFP7GA104961; WA1VCAFP7GA199926; WA1VCAFP7GA186738

WA1VCAFP7GA115555; WA1VCAFP7GA199084; WA1VCAFP7GA172094 | WA1VCAFP7GA129830 | WA1VCAFP7GA191972 | WA1VCAFP7GA156526 | WA1VCAFP7GA156073 | WA1VCAFP7GA192541 | WA1VCAFP7GA110145 |

WA1VCAFP7GA153352

| WA1VCAFP7GA136471

WA1VCAFP7GA125387 | WA1VCAFP7GA132968 | WA1VCAFP7GA119170 | WA1VCAFP7GA155151 | WA1VCAFP7GA188716; WA1VCAFP7GA106371 | WA1VCAFP7GA139130; WA1VCAFP7GA125731

WA1VCAFP7GA125647 | WA1VCAFP7GA177991 | WA1VCAFP7GA150029; WA1VCAFP7GA111683 | WA1VCAFP7GA192670 | WA1VCAFP7GA158079; WA1VCAFP7GA140374; WA1VCAFP7GA124191 | WA1VCAFP7GA179417; WA1VCAFP7GA151469 | WA1VCAFP7GA156767 | WA1VCAFP7GA112848 | WA1VCAFP7GA101946; WA1VCAFP7GA132162 | WA1VCAFP7GA177344 | WA1VCAFP7GA184682; WA1VCAFP7GA168613 | WA1VCAFP7GA172810 | WA1VCAFP7GA130976 | WA1VCAFP7GA156042 | WA1VCAFP7GA149236; WA1VCAFP7GA100893 | WA1VCAFP7GA191874 | WA1VCAFP7GA144960

WA1VCAFP7GA169017; WA1VCAFP7GA123817 | WA1VCAFP7GA197657 | WA1VCAFP7GA166487; WA1VCAFP7GA136633 | WA1VCAFP7GA104653; WA1VCAFP7GA148782; WA1VCAFP7GA196038 | WA1VCAFP7GA161015

WA1VCAFP7GA177635 |

WA1VCAFP7GA138320

; WA1VCAFP7GA161998; WA1VCAFP7GA153349 | WA1VCAFP7GA185444 | WA1VCAFP7GA154288 | WA1VCAFP7GA131657; WA1VCAFP7GA190420; WA1VCAFP7GA144554 | WA1VCAFP7GA185721 | WA1VCAFP7GA108685 | WA1VCAFP7GA179949; WA1VCAFP7GA171785 | WA1VCAFP7GA183032; WA1VCAFP7GA185007 | WA1VCAFP7GA141721 | WA1VCAFP7GA139788 | WA1VCAFP7GA156087

WA1VCAFP7GA157837

WA1VCAFP7GA194774; WA1VCAFP7GA103695;

WA1VCAFP7GA189008

; WA1VCAFP7GA143887; WA1VCAFP7GA140021 | WA1VCAFP7GA135935 | WA1VCAFP7GA155621 | WA1VCAFP7GA182222 | WA1VCAFP7GA117631 | WA1VCAFP7GA170927 | WA1VCAFP7GA171513 | WA1VCAFP7GA184195; WA1VCAFP7GA197593 | WA1VCAFP7GA159698 |

WA1VCAFP7GA187517

| WA1VCAFP7GA127348; WA1VCAFP7GA166473

WA1VCAFP7GA136020 | WA1VCAFP7GA190174 | WA1VCAFP7GA175495; WA1VCAFP7GA137152 | WA1VCAFP7GA102563 | WA1VCAFP7GA162522; WA1VCAFP7GA101865; WA1VCAFP7GA131108; WA1VCAFP7GA159765

WA1VCAFP7GA150953; WA1VCAFP7GA149558 | WA1VCAFP7GA187338; WA1VCAFP7GA119380; WA1VCAFP7GA189090 | WA1VCAFP7GA163282 | WA1VCAFP7GA162603; WA1VCAFP7GA138799

WA1VCAFP7GA167722 | WA1VCAFP7GA104460; WA1VCAFP7GA131268

WA1VCAFP7GA142058 | WA1VCAFP7GA105186; WA1VCAFP7GA107634 | WA1VCAFP7GA162679 | WA1VCAFP7GA137491 | WA1VCAFP7GA119783 | WA1VCAFP7GA102529 | WA1VCAFP7GA163136

WA1VCAFP7GA166070; WA1VCAFP7GA124272 | WA1VCAFP7GA151729 | WA1VCAFP7GA117175; WA1VCAFP7GA121419; WA1VCAFP7GA123882 | WA1VCAFP7GA129259

WA1VCAFP7GA130962 | WA1VCAFP7GA160382 | WA1VCAFP7GA135997 | WA1VCAFP7GA153058 | WA1VCAFP7GA164089 | WA1VCAFP7GA139953 | WA1VCAFP7GA155845; WA1VCAFP7GA181412 | WA1VCAFP7GA128855 | WA1VCAFP7GA160334 | WA1VCAFP7GA156168 | WA1VCAFP7GA175383 | WA1VCAFP7GA100652 | WA1VCAFP7GA110887 | WA1VCAFP7GA166702; WA1VCAFP7GA174069; WA1VCAFP7GA133005; WA1VCAFP7GA110193 | WA1VCAFP7GA129777; WA1VCAFP7GA184889 | WA1VCAFP7GA108749 | WA1VCAFP7GA126670 | WA1VCAFP7GA188506 | WA1VCAFP7GA178347 | WA1VCAFP7GA146224 | WA1VCAFP7GA163296 | WA1VCAFP7GA181720 | WA1VCAFP7GA109609 | WA1VCAFP7GA136518 | WA1VCAFP7GA187792; WA1VCAFP7GA101221 | WA1VCAFP7GA145588; WA1VCAFP7GA134350 | WA1VCAFP7GA125941 | WA1VCAFP7GA149673 | WA1VCAFP7GA107083

WA1VCAFP7GA171091 | WA1VCAFP7GA172807 | WA1VCAFP7GA182849; WA1VCAFP7GA158101 | WA1VCAFP7GA158731 | WA1VCAFP7GA104135 | WA1VCAFP7GA111506; WA1VCAFP7GA174749 | WA1VCAFP7GA107830; WA1VCAFP7GA162357 | WA1VCAFP7GA169972 | WA1VCAFP7GA164738 | WA1VCAFP7GA175898 | WA1VCAFP7GA160348 | WA1VCAFP7GA178946; WA1VCAFP7GA116950 | WA1VCAFP7GA191390 | WA1VCAFP7GA141587 | WA1VCAFP7GA114647 | WA1VCAFP7GA151522 | WA1VCAFP7GA124837; WA1VCAFP7GA131142 | WA1VCAFP7GA144490; WA1VCAFP7GA145557 | WA1VCAFP7GA121338 | WA1VCAFP7GA136700 | WA1VCAFP7GA146532; WA1VCAFP7GA119704 | WA1VCAFP7GA173245 | WA1VCAFP7GA115717; WA1VCAFP7GA181099 | WA1VCAFP7GA199828 | WA1VCAFP7GA106449 | WA1VCAFP7GA116673; WA1VCAFP7GA186769 | WA1VCAFP7GA122232 | WA1VCAFP7GA142478 | WA1VCAFP7GA115314 | WA1VCAFP7GA182317 | WA1VCAFP7GA139421; WA1VCAFP7GA111375

WA1VCAFP7GA142142

WA1VCAFP7GA134879 | WA1VCAFP7GA111733; WA1VCAFP7GA140777 | WA1VCAFP7GA166375; WA1VCAFP7GA122828; WA1VCAFP7GA146143; WA1VCAFP7GA113188 | WA1VCAFP7GA193608 | WA1VCAFP7GA108587 | WA1VCAFP7GA111781; WA1VCAFP7GA155537 | WA1VCAFP7GA178638 | WA1VCAFP7GA168241

WA1VCAFP7GA164206; WA1VCAFP7GA132808 | WA1VCAFP7GA170331 | WA1VCAFP7GA132775

WA1VCAFP7GA107617

WA1VCAFP7GA173276; WA1VCAFP7GA114003; WA1VCAFP7GA194287; WA1VCAFP7GA156607 | WA1VCAFP7GA195598

WA1VCAFP7GA181779; WA1VCAFP7GA130279 | WA1VCAFP7GA120464 | WA1VCAFP7GA144389; WA1VCAFP7GA191485; WA1VCAFP7GA188005 | WA1VCAFP7GA106824; WA1VCAFP7GA191650; WA1VCAFP7GA109061; WA1VCAFP7GA182351 | WA1VCAFP7GA196217 | WA1VCAFP7GA189283; WA1VCAFP7GA175691; WA1VCAFP7GA168482 | WA1VCAFP7GA197349 | WA1VCAFP7GA195634; WA1VCAFP7GA129410 | WA1VCAFP7GA122408

WA1VCAFP7GA163802 | WA1VCAFP7GA168854 |

WA1VCAFP7GA177473

| WA1VCAFP7GA190255; WA1VCAFP7GA149656; WA1VCAFP7GA101526

WA1VCAFP7GA143601 | WA1VCAFP7GA164867 | WA1VCAFP7GA116477 | WA1VCAFP7GA140231 | WA1VCAFP7GA154341 | WA1VCAFP7GA122649 | WA1VCAFP7GA117659; WA1VCAFP7GA158051 | WA1VCAFP7GA191020; WA1VCAFP7GA104572 | WA1VCAFP7GA188733 | WA1VCAFP7GA165744 | WA1VCAFP7GA106113 | WA1VCAFP7GA136843 |

WA1VCAFP7GA109514

| WA1VCAFP7GA164593 | WA1VCAFP7GA155733; WA1VCAFP7GA182141; WA1VCAFP7GA151231 | WA1VCAFP7GA126474 | WA1VCAFP7GA100540 | WA1VCAFP7GA178350; WA1VCAFP7GA104121 | WA1VCAFP7GA128953; WA1VCAFP7GA168479 | WA1VCAFP7GA163637 | WA1VCAFP7GA191003; WA1VCAFP7GA132873

WA1VCAFP7GA126961 | WA1VCAFP7GA153559 | WA1VCAFP7GA190613 | WA1VCAFP7GA151861 | WA1VCAFP7GA178185; WA1VCAFP7GA149690; WA1VCAFP7GA135482 | WA1VCAFP7GA160544 | WA1VCAFP7GA107942 | WA1VCAFP7GA149351 | WA1VCAFP7GA143503

WA1VCAFP7GA195097 | WA1VCAFP7GA196265 | WA1VCAFP7GA155506; WA1VCAFP7GA142593 | WA1VCAFP7GA134428

WA1VCAFP7GA169938; WA1VCAFP7GA171544 | WA1VCAFP7GA133182 | WA1VCAFP7GA148863 | WA1VCAFP7GA163072; WA1VCAFP7GA160849 | WA1VCAFP7GA109867 | WA1VCAFP7GA192250 | WA1VCAFP7GA150337 | WA1VCAFP7GA194810; WA1VCAFP7GA174928; WA1VCAFP7GA196556; WA1VCAFP7GA141024 | WA1VCAFP7GA193592 | WA1VCAFP7GA131495 | WA1VCAFP7GA109495; WA1VCAFP7GA192362; WA1VCAFP7GA180941 |

WA1VCAFP7GA102630

; WA1VCAFP7GA158311 | WA1VCAFP7GA186352;

WA1VCAFP7GA193527

| WA1VCAFP7GA197643 | WA1VCAFP7GA183290 | WA1VCAFP7GA105978 | WA1VCAFP7GA120481 | WA1VCAFP7GA180034 | WA1VCAFP7GA174332

WA1VCAFP7GA124644; WA1VCAFP7GA148667 | WA1VCAFP7GA178624 | WA1VCAFP7GA182656 | WA1VCAFP7GA174444 | WA1VCAFP7GA188280; WA1VCAFP7GA111022; WA1VCAFP7GA125891 | WA1VCAFP7GA106614 | WA1VCAFP7GA113935

WA1VCAFP7GA160186 | WA1VCAFP7GA196752 | WA1VCAFP7GA130671 | WA1VCAFP7GA165940 | WA1VCAFP7GA183886 | WA1VCAFP7GA113112; WA1VCAFP7GA110002; WA1VCAFP7GA136244 | WA1VCAFP7GA110033 | WA1VCAFP7GA147325 | WA1VCAFP7GA127267 | WA1VCAFP7GA164870 | WA1VCAFP7GA128886 | WA1VCAFP7GA190899 | WA1VCAFP7GA174086; WA1VCAFP7GA164433 | WA1VCAFP7GA153318 | WA1VCAFP7GA100019 | WA1VCAFP7GA131299; WA1VCAFP7GA144411 | WA1VCAFP7GA185170

WA1VCAFP7GA183824 | WA1VCAFP7GA175478 | WA1VCAFP7GA110341 | WA1VCAFP7GA104717 | WA1VCAFP7GA190630; WA1VCAFP7GA169857 | WA1VCAFP7GA102000; WA1VCAFP7GA167235 | WA1VCAFP7GA176811; WA1VCAFP7GA114373 | WA1VCAFP7GA170989 | WA1VCAFP7GA194113; WA1VCAFP7GA180647 | WA1VCAFP7GA136616 | WA1VCAFP7GA119363 | WA1VCAFP7GA153478 | WA1VCAFP7GA183242

WA1VCAFP7GA112963

WA1VCAFP7GA182169 | WA1VCAFP7GA189218 | WA1VCAFP7GA141282

WA1VCAFP7GA131562 | WA1VCAFP7GA151939 | WA1VCAFP7GA140133 | WA1VCAFP7GA185217; WA1VCAFP7GA107553 | WA1VCAFP7GA155084; WA1VCAFP7GA143226; WA1VCAFP7GA181765; WA1VCAFP7GA140116; WA1VCAFP7GA187453; WA1VCAFP7GA157160

WA1VCAFP7GA161970 | WA1VCAFP7GA122733 | WA1VCAFP7GA175190 | WA1VCAFP7GA154419 | WA1VCAFP7GA138849

WA1VCAFP7GA176582 | WA1VCAFP7GA145560; WA1VCAFP7GA134140

WA1VCAFP7GA164464; WA1VCAFP7GA110243 | WA1VCAFP7GA114860; WA1VCAFP7GA145946; WA1VCAFP7GA193754; WA1VCAFP7GA130699 | WA1VCAFP7GA152511

WA1VCAFP7GA150886 | WA1VCAFP7GA129455; WA1VCAFP7GA163881 | WA1VCAFP7GA196301; WA1VCAFP7GA182396 | WA1VCAFP7GA104037; WA1VCAFP7GA123025 |

WA1VCAFP7GA178722WA1VCAFP7GA161029 | WA1VCAFP7GA193933 | WA1VCAFP7GA109173 | WA1VCAFP7GA161547; WA1VCAFP7GA197853; WA1VCAFP7GA153304 | WA1VCAFP7GA182978 | WA1VCAFP7GA179756 | WA1VCAFP7GA129763 | WA1VCAFP7GA123994 | WA1VCAFP7GA170653; WA1VCAFP7GA103437

WA1VCAFP7GA143114; WA1VCAFP7GA174637 | WA1VCAFP7GA107374 | WA1VCAFP7GA130072 | WA1VCAFP7GA113644; WA1VCAFP7GA167431 | WA1VCAFP7GA107164; WA1VCAFP7GA188408 | WA1VCAFP7GA125065; WA1VCAFP7GA183533 | WA1VCAFP7GA198825; WA1VCAFP7GA130007; WA1VCAFP7GA172774; WA1VCAFP7GA184343 | WA1VCAFP7GA115751 | WA1VCAFP7GA117192

WA1VCAFP7GA158583; WA1VCAFP7GA174718

WA1VCAFP7GA180793; WA1VCAFP7GA121744

WA1VCAFP7GA119489; WA1VCAFP7GA199425 | WA1VCAFP7GA167462; WA1VCAFP7GA155778 | WA1VCAFP7GA105785 | WA1VCAFP7GA159863 | WA1VCAFP7GA106175 | WA1VCAFP7GA142108 | WA1VCAFP7GA162231 | WA1VCAFP7GA157224 | WA1VCAFP7GA166165; WA1VCAFP7GA174430 | WA1VCAFP7GA132694 | WA1VCAFP7GA184262; WA1VCAFP7GA155604 | WA1VCAFP7GA180261; WA1VCAFP7GA144327; WA1VCAFP7GA127396 | WA1VCAFP7GA104863 | WA1VCAFP7GA132730 | WA1VCAFP7GA197108 | WA1VCAFP7GA196623 | WA1VCAFP7GA128547 | WA1VCAFP7GA168837; WA1VCAFP7GA161189; WA1VCAFP7GA163587; WA1VCAFP7GA171110 | WA1VCAFP7GA135191 | WA1VCAFP7GA164447; WA1VCAFP7GA131366 | WA1VCAFP7GA157997 | WA1VCAFP7GA119167 | WA1VCAFP7GA165646 | WA1VCAFP7GA180454 | WA1VCAFP7GA115149 | WA1VCAFP7GA138463 | WA1VCAFP7GA164187

WA1VCAFP7GA115331 | WA1VCAFP7GA149706

WA1VCAFP7GA103602 | WA1VCAFP7GA194497 | WA1VCAFP7GA178994 | WA1VCAFP7GA112171; WA1VCAFP7GA199053; WA1VCAFP7GA189882 | WA1VCAFP7GA121243; WA1VCAFP7GA177229 | WA1VCAFP7GA197545 | WA1VCAFP7GA133375 | WA1VCAFP7GA179286 | WA1VCAFP7GA161046 | WA1VCAFP7GA124112 | WA1VCAFP7GA145297 | WA1VCAFP7GA141735;

WA1VCAFP7GA165372

| WA1VCAFP7GA120125

WA1VCAFP7GA158714 | WA1VCAFP7GA150130 | WA1VCAFP7GA125339 | WA1VCAFP7GA182320; WA1VCAFP7GA106936 | WA1VCAFP7GA192765 | WA1VCAFP7GA198209; WA1VCAFP7GA106919 |

WA1VCAFP7GA164268WA1VCAFP7GA128502; WA1VCAFP7GA189767 | WA1VCAFP7GA121002 | WA1VCAFP7GA173794; WA1VCAFP7GA194080; WA1VCAFP7GA174296 | WA1VCAFP7GA169034

WA1VCAFP7GA162570; WA1VCAFP7GA161919 | WA1VCAFP7GA192622; WA1VCAFP7GA108055 | WA1VCAFP7GA154971 | WA1VCAFP7GA133232

WA1VCAFP7GA163833

WA1VCAFP7GA151374 | WA1VCAFP7GA145574; WA1VCAFP7GA150807 | WA1VCAFP7GA123851 | WA1VCAFP7GA164528 | WA1VCAFP7GA129276 | WA1VCAFP7GA176761 | WA1VCAFP7GA156008

WA1VCAFP7GA131416; WA1VCAFP7GA194757 | WA1VCAFP7GA110730; WA1VCAFP7GA186741; WA1VCAFP7GA112056 | WA1VCAFP7GA196430 | WA1VCAFP7GA144859 | WA1VCAFP7GA195245 | WA1VCAFP7GA136132;

WA1VCAFP7GA185251

| WA1VCAFP7GA188246 | WA1VCAFP7GA157515 | WA1VCAFP7GA128189 | WA1VCAFP7GA175058 | WA1VCAFP7GA192166; WA1VCAFP7GA132307 | WA1VCAFP7GA106399; WA1VCAFP7GA174217 | WA1VCAFP7GA143615 | WA1VCAFP7GA155750; WA1VCAFP7GA192118 | WA1VCAFP7GA144621; WA1VCAFP7GA183063; WA1VCAFP7GA175982 |

WA1VCAFP7GA153092

; WA1VCAFP7GA163749; WA1VCAFP7GA159944; WA1VCAFP7GA173696 | WA1VCAFP7GA169065 | WA1VCAFP7GA132615; WA1VCAFP7GA123199 | WA1VCAFP7GA186593 | WA1VCAFP7GA182642 | WA1VCAFP7GA130640 | WA1VCAFP7GA147065 | WA1VCAFP7GA176503 | WA1VCAFP7GA199215 | WA1VCAFP7GA190403; WA1VCAFP7GA138401 | WA1VCAFP7GA171074 | WA1VCAFP7GA156901 | WA1VCAFP7GA106631; WA1VCAFP7GA165971; WA1VCAFP7GA167879; WA1VCAFP7GA126605; WA1VCAFP7GA139581 | WA1VCAFP7GA152931 | WA1VCAFP7GA178719; WA1VCAFP7GA137068; WA1VCAFP7GA100960 | WA1VCAFP7GA113868; WA1VCAFP7GA176677 | WA1VCAFP7GA184536 | WA1VCAFP7GA128015; WA1VCAFP7GA118732 | WA1VCAFP7GA164576 | WA1VCAFP7GA121873

WA1VCAFP7GA111103 | WA1VCAFP7GA148703 | WA1VCAFP7GA194970 | WA1VCAFP7GA188523 | WA1VCAFP7GA133408 | WA1VCAFP7GA169339; WA1VCAFP7GA129746 | WA1VCAFP7GA191731; WA1VCAFP7GA148992 | WA1VCAFP7GA104457; WA1VCAFP7GA146451 | WA1VCAFP7GA114065 | WA1VCAFP7GA199800 | WA1VCAFP7GA103759; WA1VCAFP7GA198856; WA1VCAFP7GA178025 | WA1VCAFP7GA157126; WA1VCAFP7GA180759 | WA1VCAFP7GA184147 | WA1VCAFP7GA121226; WA1VCAFP7GA184570; WA1VCAFP7GA140486 | WA1VCAFP7GA138544; WA1VCAFP7GA146725 | WA1VCAFP7GA162827; WA1VCAFP7GA113949 | WA1VCAFP7GA158681

WA1VCAFP7GA147972; WA1VCAFP7GA131934; WA1VCAFP7GA155635 | WA1VCAFP7GA183774 | WA1VCAFP7GA148135 | WA1VCAFP7GA148880 | WA1VCAFP7GA106869 | WA1VCAFP7GA109187 | WA1VCAFP7GA199070 | WA1VCAFP7GA120982 |

WA1VCAFP7GA190322

; WA1VCAFP7GA113580 | WA1VCAFP7GA133781 | WA1VCAFP7GA178669 | WA1VCAFP7GA177196 | WA1VCAFP7GA143582 | WA1VCAFP7GA114390 | WA1VCAFP7GA190336 | WA1VCAFP7GA178610 | WA1VCAFP7GA194385 | WA1VCAFP7GA166568; WA1VCAFP7GA176114 | WA1VCAFP7GA107777; WA1VCAFP7GA188683; WA1VCAFP7GA151732; WA1VCAFP7GA177022 | WA1VCAFP7GA159670; WA1VCAFP7GA103325; WA1VCAFP7GA180812 | WA1VCAFP7GA130685 | WA1VCAFP7GA148250 | WA1VCAFP7GA113594 | WA1VCAFP7GA108203 | WA1VCAFP7GA175786; WA1VCAFP7GA152606 | WA1VCAFP7GA153156 | WA1VCAFP7GA132856; WA1VCAFP7GA114874;

WA1VCAFP7GA142240

| WA1VCAFP7GA133635; WA1VCAFP7GA114986; WA1VCAFP7GA152993 | WA1VCAFP7GA148894 | WA1VCAFP7GA191826

WA1VCAFP7GA118388; WA1VCAFP7GA172662 | WA1VCAFP7GA148054 | WA1VCAFP7GA111893; WA1VCAFP7GA167798 | WA1VCAFP7GA146496; WA1VCAFP7GA173827 | WA1VCAFP7GA195603 | WA1VCAFP7GA152430; WA1VCAFP7GA144229 | WA1VCAFP7GA199392; WA1VCAFP7GA114552 | WA1VCAFP7GA103499 | WA1VCAFP7GA164142 | WA1VCAFP7GA175416 | WA1VCAFP7GA197061

WA1VCAFP7GA163962 | WA1VCAFP7GA152525 | WA1VCAFP7GA146269 | WA1VCAFP7GA169440 | WA1VCAFP7GA139578; WA1VCAFP7GA124501; WA1VCAFP7GA101266 | WA1VCAFP7GA132565 | WA1VCAFP7GA197044; WA1VCAFP7GA175903; WA1VCAFP7GA182690 | WA1VCAFP7GA110176; WA1VCAFP7GA187372 | WA1VCAFP7GA146434; WA1VCAFP7GA184522 | WA1VCAFP7GA115362; WA1VCAFP7GA173620 | WA1VCAFP7GA129858; WA1VCAFP7GA140861; WA1VCAFP7GA115068

WA1VCAFP7GA159507 | WA1VCAFP7GA129472 | WA1VCAFP7GA190384 | WA1VCAFP7GA133344 | WA1VCAFP7GA107701 | WA1VCAFP7GA145817 | WA1VCAFP7GA190868 | WA1VCAFP7GA113613; WA1VCAFP7GA160043 | WA1VCAFP7GA151360

WA1VCAFP7GA122103 | WA1VCAFP7GA105446 | WA1VCAFP7GA148748; WA1VCAFP7GA117886; WA1VCAFP7GA128046

WA1VCAFP7GA164917 | WA1VCAFP7GA120304; WA1VCAFP7GA114857 | WA1VCAFP7GA131240 | WA1VCAFP7GA187310; WA1VCAFP7GA181555 | WA1VCAFP7GA188635 | WA1VCAFP7GA193432 | WA1VCAFP7GA121775; WA1VCAFP7GA127978 | WA1VCAFP7GA189266

WA1VCAFP7GA131481 | WA1VCAFP7GA190823 | WA1VCAFP7GA143985; WA1VCAFP7GA174282 | WA1VCAFP7GA174797; WA1VCAFP7GA118715; WA1VCAFP7GA133585 | WA1VCAFP7GA161726; WA1VCAFP7GA127771 | WA1VCAFP7GA127446 | WA1VCAFP7GA107665; WA1VCAFP7GA150306; WA1VCAFP7GA139970

WA1VCAFP7GA152282 | WA1VCAFP7GA162990 | WA1VCAFP7GA129343 | WA1VCAFP7GA136602; WA1VCAFP7GA161550 | WA1VCAFP7GA168076 | WA1VCAFP7GA142870; WA1VCAFP7GA137023 | WA1VCAFP7GA186240 | WA1VCAFP7GA172211 | WA1VCAFP7GA160737 | WA1VCAFP7GA129312 | WA1VCAFP7GA118813 | WA1VCAFP7GA161435; WA1VCAFP7GA190658

WA1VCAFP7GA197318 | WA1VCAFP7GA156137; WA1VCAFP7GA143971 | WA1VCAFP7GA185928 | WA1VCAFP7GA148006 | WA1VCAFP7GA160009 |

WA1VCAFP7GA100991

| WA1VCAFP7GA199165

WA1VCAFP7GA133103 | WA1VCAFP7GA138365 | WA1VCAFP7GA139922 | WA1VCAFP7GA191308; WA1VCAFP7GA115250; WA1VCAFP7GA167414; WA1VCAFP7GA187744; WA1VCAFP7GA194483 | WA1VCAFP7GA190241; WA1VCAFP7GA166277; WA1VCAFP7GA192636 | WA1VCAFP7GA139385 | WA1VCAFP7GA199635 | WA1VCAFP7GA113675 | WA1VCAFP7GA154677 |

WA1VCAFP7GA155134

| WA1VCAFP7GA191096 | WA1VCAFP7GA187677 | WA1VCAFP7GA135904

WA1VCAFP7GA138267; WA1VCAFP7GA150550 | WA1VCAFP7GA195696 | WA1VCAFP7GA161645; WA1VCAFP7GA185783 | WA1VCAFP7GA161063 | WA1VCAFP7GA172564

WA1VCAFP7GA108783 | WA1VCAFP7GA176551; WA1VCAFP7GA182155

WA1VCAFP7GA159636 | WA1VCAFP7GA188747 | WA1VCAFP7GA170636; WA1VCAFP7GA197299 | WA1VCAFP7GA102806 | WA1VCAFP7GA187047 | WA1VCAFP7GA119301; WA1VCAFP7GA139323; WA1VCAFP7GA148376 | WA1VCAFP7GA194564; WA1VCAFP7GA162360; WA1VCAFP7GA158485;

WA1VCAFP7GA198601

| WA1VCAFP7GA137040 | WA1VCAFP7GA125907 | WA1VCAFP7GA150709 | WA1VCAFP7GA166084; WA1VCAFP7GA179854 | WA1VCAFP7GA153013 | WA1VCAFP7GA134073

WA1VCAFP7GA151455 | WA1VCAFP7GA189378; WA1VCAFP7GA183676 | WA1VCAFP7GA143825; WA1VCAFP7GA145977

WA1VCAFP7GA181118 | WA1VCAFP7GA101591; WA1VCAFP7GA163556 | WA1VCAFP7GA188229 | WA1VCAFP7GA130475; WA1VCAFP7GA120111 | WA1VCAFP7GA109206 | WA1VCAFP7GA140522 |

WA1VCAFP7GA184066

| WA1VCAFP7GA132842; WA1VCAFP7GA101168 | WA1VCAFP7GA108489; WA1VCAFP7GA142741 | WA1VCAFP7GA116222 | WA1VCAFP7GA118441; WA1VCAFP7GA169244 | WA1VCAFP7GA122473; WA1VCAFP7GA183516 | WA1VCAFP7GA108721 | WA1VCAFP7GA102725; WA1VCAFP7GA123770; WA1VCAFP7GA173682 | WA1VCAFP7GA144344

WA1VCAFP7GA195004; WA1VCAFP7GA113742; WA1VCAFP7GA191714; WA1VCAFP7GA146577; WA1VCAFP7GA154081 | WA1VCAFP7GA137314 | WA1VCAFP7GA134882 |

WA1VCAFP7GA129388

| WA1VCAFP7GA190692 | WA1VCAFP7GA179868; WA1VCAFP7GA133893

WA1VCAFP7GA105799

WA1VCAFP7GA117936 | WA1VCAFP7GA128581 | WA1VCAFP7GA130945

WA1VCAFP7GA171057; WA1VCAFP7GA176517 | WA1VCAFP7GA121386; WA1VCAFP7GA141914 | WA1VCAFP7GA184620 | WA1VCAFP7GA136227 | WA1VCAFP7GA155473 | WA1VCAFP7GA186139; WA1VCAFP7GA108220 | WA1VCAFP7GA154355

WA1VCAFP7GA133117; WA1VCAFP7GA195181; WA1VCAFP7GA110047 | WA1VCAFP7GA117032; WA1VCAFP7GA164481; WA1VCAFP7GA179076 | WA1VCAFP7GA118312; WA1VCAFP7GA191907; WA1VCAFP7GA100022; WA1VCAFP7GA133859 | WA1VCAFP7GA110453 | WA1VCAFP7GA104667; WA1VCAFP7GA176260 | WA1VCAFP7GA179787 | WA1VCAFP7GA142724 | WA1VCAFP7GA112817 | WA1VCAFP7GA121310

WA1VCAFP7GA172970 | WA1VCAFP7GA135174 | WA1VCAFP7GA141220 | WA1VCAFP7GA171527; WA1VCAFP7GA127513 | WA1VCAFP7GA135045 | WA1VCAFP7GA115040 | WA1VCAFP7GA191356 | WA1VCAFP7GA119458 | WA1VCAFP7GA125289; WA1VCAFP7GA134977; WA1VCAFP7GA183631 | WA1VCAFP7GA172239; WA1VCAFP7GA185945 | WA1VCAFP7GA199442 | WA1VCAFP7GA154596; WA1VCAFP7GA176131; WA1VCAFP7GA173746

WA1VCAFP7GA174170 | WA1VCAFP7GA176498 | WA1VCAFP7GA131741; WA1VCAFP7GA176906; WA1VCAFP7GA114289 | WA1VCAFP7GA187601 | WA1VCAFP7GA179028 | WA1VCAFP7GA159328 | WA1VCAFP7GA193088 | WA1VCAFP7GA125292 | WA1VCAFP7GA108962; WA1VCAFP7GA145526; WA1VCAFP7GA121548; WA1VCAFP7GA103924; WA1VCAFP7GA173486; WA1VCAFP7GA150774 | WA1VCAFP7GA199148

WA1VCAFP7GA190496 | WA1VCAFP7GA157076 | WA1VCAFP7GA182088

WA1VCAFP7GA138012 | WA1VCAFP7GA126118 | WA1VCAFP7GA126894 | WA1VCAFP7GA169986 | WA1VCAFP7GA168210 | WA1VCAFP7GA152508 | WA1VCAFP7GA162780; WA1VCAFP7GA179658 | WA1VCAFP7GA166747 | WA1VCAFP7GA175772; WA1VCAFP7GA117726 | WA1VCAFP7GA108895; WA1VCAFP7GA194130 | WA1VCAFP7GA149432; WA1VCAFP7GA100375 | WA1VCAFP7GA171642 | WA1VCAFP7GA106581; WA1VCAFP7GA127270 | WA1VCAFP7GA142867 | WA1VCAFP7GA120383 | WA1VCAFP7GA143873; WA1VCAFP7GA138513 | WA1VCAFP7GA124871; WA1VCAFP7GA133697 | WA1VCAFP7GA161516 | WA1VCAFP7GA179000 | WA1VCAFP7GA124093; WA1VCAFP7GA101414; WA1VCAFP7GA165565 | WA1VCAFP7GA173004 | WA1VCAFP7GA152492 | WA1VCAFP7GA129651 | WA1VCAFP7GA179269; WA1VCAFP7GA112462 | WA1VCAFP7GA169437 | WA1VCAFP7GA108170; WA1VCAFP7GA175092 | WA1VCAFP7GA130816; WA1VCAFP7GA146580 | WA1VCAFP7GA144120; WA1VCAFP7GA131609 | WA1VCAFP7GA165985 | WA1VCAFP7GA151262 | WA1VCAFP7GA150368 | WA1VCAFP7GA146661; WA1VCAFP7GA180907; WA1VCAFP7GA131092 | WA1VCAFP7GA170877 | WA1VCAFP7GA105835; WA1VCAFP7GA100439 | WA1VCAFP7GA134137 | WA1VCAFP7GA154498 | WA1VCAFP7GA169227; WA1VCAFP7GA128290 | WA1VCAFP7GA169163 | WA1VCAFP7GA101462 | WA1VCAFP7GA146742 | WA1VCAFP7GA126037 | WA1VCAFP7GA165503 | WA1VCAFP7GA180504

WA1VCAFP7GA196427 | WA1VCAFP7GA105625 | WA1VCAFP7GA149527 | WA1VCAFP7GA172032 | WA1VCAFP7GA182043

WA1VCAFP7GA185847 | WA1VCAFP7GA180230 | WA1VCAFP7GA173133 | WA1VCAFP7GA128564; WA1VCAFP7GA149205 | WA1VCAFP7GA148099 | WA1VCAFP7GA173052; WA1VCAFP7GA189719 | WA1VCAFP7GA126507; WA1VCAFP7GA178431; WA1VCAFP7GA192748; WA1VCAFP7GA174900 | WA1VCAFP7GA141699; WA1VCAFP7GA168496; WA1VCAFP7GA108265 | WA1VCAFP7GA182401 | WA1VCAFP7GA171950

WA1VCAFP7GA127561; WA1VCAFP7GA102336 | WA1VCAFP7GA171267 | WA1VCAFP7GA133876; WA1VCAFP7GA105351 | WA1VCAFP7GA173908 | WA1VCAFP7GA190532; WA1VCAFP7GA159121 | WA1VCAFP7GA184052; WA1VCAFP7GA108539

WA1VCAFP7GA161967; WA1VCAFP7GA105642 | WA1VCAFP7GA117189 | WA1VCAFP7GA117418; WA1VCAFP7GA168157 |

WA1VCAFP7GA112347

| WA1VCAFP7GA199327; WA1VCAFP7GA133778 | WA1VCAFP7GA164318 | WA1VCAFP7GA149267 | WA1VCAFP7GA187954 | WA1VCAFP7GA154792; WA1VCAFP7GA179823; WA1VCAFP7GA177201 | WA1VCAFP7GA125485; WA1VCAFP7GA105429 | WA1VCAFP7GA188781 | WA1VCAFP7GA112199; WA1VCAFP7GA162889 | WA1VCAFP7GA197688 | WA1VCAFP7GA149348 | WA1VCAFP7GA179112 | WA1VCAFP7GA146045 | WA1VCAFP7GA166327 | WA1VCAFP7GA106516; WA1VCAFP7GA162150; WA1VCAFP7GA101171 | WA1VCAFP7GA131836 | WA1VCAFP7GA118262 | WA1VCAFP7GA179319 | WA1VCAFP7GA145980 | WA1VCAFP7GA114230; WA1VCAFP7GA103258 | WA1VCAFP7GA197531; WA1VCAFP7GA132646; WA1VCAFP7GA180924; WA1VCAFP7GA194435 | WA1VCAFP7GA181586; WA1VCAFP7GA157286 | WA1VCAFP7GA155179 | WA1VCAFP7GA109285 | WA1VCAFP7GA130654; WA1VCAFP7GA106922 | WA1VCAFP7GA114731 | WA1VCAFP7GA138897 | WA1VCAFP7GA178929 | WA1VCAFP7GA176419 | WA1VCAFP7GA147356; WA1VCAFP7GA174671 | WA1VCAFP7GA110467 | WA1VCAFP7GA182950 | WA1VCAFP7GA122487 | WA1VCAFP7GA148426 | WA1VCAFP7GA168031; WA1VCAFP7GA159880; WA1VCAFP7GA192975

WA1VCAFP7GA142335 | WA1VCAFP7GA156381; WA1VCAFP7GA131156 | WA1VCAFP7GA178221; WA1VCAFP7GA161404 | WA1VCAFP7GA114728 | WA1VCAFP7GA111814 | WA1VCAFP7GA177019; WA1VCAFP7GA153402 | WA1VCAFP7GA134591 | WA1VCAFP7GA156817; WA1VCAFP7GA122151; WA1VCAFP7GA131089 | WA1VCAFP7GA179546 | WA1VCAFP7GA143484 | WA1VCAFP7GA119444 | WA1VCAFP7GA194337; WA1VCAFP7GA175948; WA1VCAFP7GA185735; WA1VCAFP7GA195889 | WA1VCAFP7GA183189 | WA1VCAFP7GA128337; WA1VCAFP7GA140326 | WA1VCAFP7GA186626 | WA1VCAFP7GA145395 | WA1VCAFP7GA146711; WA1VCAFP7GA157546; WA1VCAFP7GA163184 | WA1VCAFP7GA103339 | WA1VCAFP7GA191468 | WA1VCAFP7GA163394; WA1VCAFP7GA124952 | WA1VCAFP7GA160656 | WA1VCAFP7GA199022 | WA1VCAFP7GA126572 | WA1VCAFP7GA106029; WA1VCAFP7GA107522; WA1VCAFP7GA104698

WA1VCAFP7GA127799 | WA1VCAFP7GA136597; WA1VCAFP7GA170538 | WA1VCAFP7GA140018 | WA1VCAFP7GA187467 | WA1VCAFP7GA177361 | WA1VCAFP7GA129407 | WA1VCAFP7GA109965 |

WA1VCAFP7GA151875

| WA1VCAFP7GA143663 | WA1VCAFP7GA189123 | WA1VCAFP7GA154825

WA1VCAFP7GA158535 | WA1VCAFP7GA173469 | WA1VCAFP7GA167106 | WA1VCAFP7GA110551; WA1VCAFP7GA145039 | WA1VCAFP7GA102238; WA1VCAFP7GA149401 | WA1VCAFP7GA116964 | WA1VCAFP7GA170586

WA1VCAFP7GA118603 | WA1VCAFP7GA182463 | WA1VCAFP7GA106709 | WA1VCAFP7GA117953 | WA1VCAFP7GA148961 | WA1VCAFP7GA196864; WA1VCAFP7GA193446 | WA1VCAFP7GA186416 | WA1VCAFP7GA173326 | WA1VCAFP7GA187887 | WA1VCAFP7GA132632; WA1VCAFP7GA130959; WA1VCAFP7GA173178 | WA1VCAFP7GA159524; WA1VCAFP7GA129892 | WA1VCAFP7GA105592; WA1VCAFP7GA134705; WA1VCAFP7GA100165; WA1VCAFP7GA191597 | WA1VCAFP7GA192720 | WA1VCAFP7GA102644 | WA1VCAFP7GA199733; WA1VCAFP7GA183581 | WA1VCAFP7GA110355

WA1VCAFP7GA182799 | WA1VCAFP7GA159751; WA1VCAFP7GA162245; WA1VCAFP7GA159975 | WA1VCAFP7GA151679; WA1VCAFP7GA197240 | WA1VCAFP7GA129794 | WA1VCAFP7GA198016; WA1VCAFP7GA199294 | WA1VCAFP7GA144165; WA1VCAFP7GA132176 | WA1VCAFP7GA116026

WA1VCAFP7GA137880; WA1VCAFP7GA103910 | WA1VCAFP7GA128743 | WA1VCAFP7GA127236;

WA1VCAFP7GA121114

| WA1VCAFP7GA148460; WA1VCAFP7GA122974 | WA1VCAFP7GA149317 | WA1VCAFP7GA155215

WA1VCAFP7GA139368 | WA1VCAFP7GA101641; WA1VCAFP7GA181734 | WA1VCAFP7GA112543; WA1VCAFP7GA127043 | WA1VCAFP7GA113241 | WA1VCAFP7GA118438 | WA1VCAFP7GA178090 | WA1VCAFP7GA164982

WA1VCAFP7GA155439 | WA1VCAFP7GA175366 | WA1VCAFP7GA107682 | WA1VCAFP7GA188375 | WA1VCAFP7GA125812 | WA1VCAFP7GA106080

WA1VCAFP7GA184763 | WA1VCAFP7GA156963 | WA1VCAFP7GA134283 | WA1VCAFP7GA156056 | WA1VCAFP7GA145087 | WA1VCAFP7GA115474

WA1VCAFP7GA110632; WA1VCAFP7GA153397 | WA1VCAFP7GA112980 | WA1VCAFP7GA195701; WA1VCAFP7GA173228; WA1VCAFP7GA136275 | WA1VCAFP7GA171401 | WA1VCAFP7GA161256 | WA1VCAFP7GA126832 | WA1VCAFP7GA157000

WA1VCAFP7GA136034 | WA1VCAFP7GA167591; WA1VCAFP7GA187985 | WA1VCAFP7GA164786; WA1VCAFP7GA186514 | WA1VCAFP7GA102370 | WA1VCAFP7GA100036

WA1VCAFP7GA156574 | WA1VCAFP7GA193205; WA1VCAFP7GA179160 | WA1VCAFP7GA125034; WA1VCAFP7GA170359; WA1VCAFP7GA161113; WA1VCAFP7GA124692 | WA1VCAFP7GA104331; WA1VCAFP7GA170068 | WA1VCAFP7GA160804 | WA1VCAFP7GA117130; WA1VCAFP7GA161323 | WA1VCAFP7GA156705; WA1VCAFP7GA118066 | WA1VCAFP7GA168255

WA1VCAFP7GA110484 | WA1VCAFP7GA132744 | WA1VCAFP7GA115782; WA1VCAFP7GA199960 | WA1VCAFP7GA102658 | WA1VCAFP7GA169583 | WA1VCAFP7GA112512

WA1VCAFP7GA195326; WA1VCAFP7GA177313 | WA1VCAFP7GA168272 | WA1VCAFP7GA152900 | WA1VCAFP7GA120447 | WA1VCAFP7GA122392 | WA1VCAFP7GA144084; WA1VCAFP7GA112168; WA1VCAFP7GA161449 |

WA1VCAFP7GA175142

| WA1VCAFP7GA192376; WA1VCAFP7GA128693; WA1VCAFP7GA181376 | WA1VCAFP7GA168286 | WA1VCAFP7GA141458; WA1VCAFP7GA141234 | WA1VCAFP7GA108525 | WA1VCAFP7GA199554; WA1VCAFP7GA169180; WA1VCAFP7GA195780 | WA1VCAFP7GA189588 | WA1VCAFP7GA159345 | WA1VCAFP7GA161371; WA1VCAFP7GA175321 | WA1VCAFP7GA145896 | WA1VCAFP7GA142061; WA1VCAFP7GA137622 | WA1VCAFP7GA105401; WA1VCAFP7GA129875 | WA1VCAFP7GA184021; WA1VCAFP7GA161757; WA1VCAFP7GA107763; WA1VCAFP7GA100487 | WA1VCAFP7GA115992 | WA1VCAFP7GA130637; WA1VCAFP7GA130993 | WA1VCAFP7GA179174; WA1VCAFP7GA118990; WA1VCAFP7GA188537 | WA1VCAFP7GA184732

WA1VCAFP7GA133313 | WA1VCAFP7GA129195 | WA1VCAFP7GA187341; WA1VCAFP7GA182060; WA1VCAFP7GA153044 | WA1VCAFP7GA199439; WA1VCAFP7GA181197 | WA1VCAFP7GA158941; WA1VCAFP7GA131559 | WA1VCAFP7GA135286 | WA1VCAFP7GA127821 | WA1VCAFP7GA198968 | WA1VCAFP7GA128032 | WA1VCAFP7GA169048; WA1VCAFP7GA169874 | WA1VCAFP7GA146756; WA1VCAFP7GA162178 | WA1VCAFP7GA138091; WA1VCAFP7GA181443; WA1VCAFP7GA175688 | WA1VCAFP7GA141752 | WA1VCAFP7GA103230 | WA1VCAFP7GA115636 | WA1VCAFP7GA160690 | WA1VCAFP7GA123932 | WA1VCAFP7GA183094 | WA1VCAFP7GA146076 | WA1VCAFP7GA120416 | WA1VCAFP7GA196444 | WA1VCAFP7GA160754; WA1VCAFP7GA175612; WA1VCAFP7GA171012

WA1VCAFP7GA123381;

WA1VCAFP7GA157109

;

WA1VCAFP7GA110128

| WA1VCAFP7GA101655 |

WA1VCAFP7GA117919

; WA1VCAFP7GA171902 | WA1VCAFP7GA127625 | WA1VCAFP7GA164478; WA1VCAFP7GA134963; WA1VCAFP7GA146739; WA1VCAFP7GA152847; WA1VCAFP7GA101106; WA1VCAFP7GA161838 | WA1VCAFP7GA119900 | WA1VCAFP7GA185332; WA1VCAFP7GA136972 | WA1VCAFP7GA113496 | WA1VCAFP7GA121842 | WA1VCAFP7GA112803 | WA1VCAFP7GA165887 | WA1VCAFP7GA168000; WA1VCAFP7GA106726 | WA1VCAFP7GA119041; WA1VCAFP7GA123915 | WA1VCAFP7GA120495 | WA1VCAFP7GA139936; WA1VCAFP7GA177943 | WA1VCAFP7GA112185 | WA1VCAFP7GA130315; WA1VCAFP7GA173715; WA1VCAFP7GA135188

WA1VCAFP7GA143498

; WA1VCAFP7GA161130 | WA1VCAFP7GA183046 | WA1VCAFP7GA136180 | WA1VCAFP7GA135336; WA1VCAFP7GA178591; WA1VCAFP7GA129696 | WA1VCAFP7GA183757 | WA1VCAFP7GA190787

WA1VCAFP7GA136809 | WA1VCAFP7GA143047

WA1VCAFP7GA197805 | WA1VCAFP7GA192653 | WA1VCAFP7GA168935; WA1VCAFP7GA145736 | WA1VCAFP7GA163055 | WA1VCAFP7GA171107 | WA1VCAFP7GA113952 | WA1VCAFP7GA178154; WA1VCAFP7GA115619 | WA1VCAFP7GA193429 | WA1VCAFP7GA148491 | WA1VCAFP7GA183905 | WA1VCAFP7GA147020; WA1VCAFP7GA103017; WA1VCAFP7GA125003 | WA1VCAFP7GA124076 | WA1VCAFP7GA132484 | WA1VCAFP7GA166540

WA1VCAFP7GA170104; WA1VCAFP7GA132159; WA1VCAFP7GA180440 | WA1VCAFP7GA156011 | WA1VCAFP7GA150225

WA1VCAFP7GA158907

WA1VCAFP7GA134199 | WA1VCAFP7GA117029 | WA1VCAFP7GA185556 | WA1VCAFP7GA157773 | WA1VCAFP7GA147292 | WA1VCAFP7GA163234; WA1VCAFP7GA129603 | WA1VCAFP7GA110310 | WA1VCAFP7GA188666; WA1VCAFP7GA188196; WA1VCAFP7GA128242 | WA1VCAFP7GA165498; WA1VCAFP7GA131450; WA1VCAFP7GA198985; WA1VCAFP7GA147552 | WA1VCAFP7GA100621 | WA1VCAFP7GA191616 | WA1VCAFP7GA175237 | WA1VCAFP7GA180714 | WA1VCAFP7GA124725 | WA1VCAFP7GA153206 | WA1VCAFP7GA105012 | WA1VCAFP7GA198582 | WA1VCAFP7GA132727; WA1VCAFP7GA174167; WA1VCAFP7GA133988; WA1VCAFP7GA100148 | WA1VCAFP7GA101543 | WA1VCAFP7GA134512; WA1VCAFP7GA175061; WA1VCAFP7GA184715 | WA1VCAFP7GA153626 | WA1VCAFP7GA118780 | WA1VCAFP7GA166179 | WA1VCAFP7GA127124; WA1VCAFP7GA155909; WA1VCAFP7GA197819 | WA1VCAFP7GA104944; WA1VCAFP7GA141895; WA1VCAFP7GA163542 | WA1VCAFP7GA116446 | WA1VCAFP7GA184603 | WA1VCAFP7GA190000; WA1VCAFP7GA192443

WA1VCAFP7GA102465; WA1VCAFP7GA148605 | WA1VCAFP7GA117533 | WA1VCAFP7GA158020; WA1VCAFP7GA113692

WA1VCAFP7GA172371 | WA1VCAFP7GA103387 | WA1VCAFP7GA184312 | WA1VCAFP7GA170474 | WA1VCAFP7GA107827 | WA1VCAFP7GA167865; WA1VCAFP7GA133151; WA1VCAFP7GA154078 | WA1VCAFP7GA144943 | WA1VCAFP7GA163119 | WA1VCAFP7GA146529; WA1VCAFP7GA166456 | WA1VCAFP7GA165467 | WA1VCAFP7GA126913 | WA1VCAFP7GA179093 | WA1VCAFP7GA193382 | WA1VCAFP7GA121100 | WA1VCAFP7GA119590 | WA1VCAFP7GA128399 | WA1VCAFP7GA183421 | WA1VCAFP7GA107570; WA1VCAFP7GA184133 | WA1VCAFP7GA101767 | WA1VCAFP7GA158325; WA1VCAFP7GA180258 | WA1VCAFP7GA116883 | WA1VCAFP7GA132517 | WA1VCAFP7GA167655 | WA1VCAFP7GA131691 | WA1VCAFP7GA117998; WA1VCAFP7GA164075 | WA1VCAFP7GA189056; WA1VCAFP7GA187789; WA1VCAFP7GA171687 | WA1VCAFP7GA142979; WA1VCAFP7GA127589 | WA1VCAFP7GA168045 | WA1VCAFP7GA125602 | WA1VCAFP7GA154646 | WA1VCAFP7GA185816 | WA1VCAFP7GA146899; WA1VCAFP7GA111036 | WA1VCAFP7GA128287 | WA1VCAFP7GA106967 | WA1VCAFP7GA191339; WA1VCAFP7GA133540; WA1VCAFP7GA110372 | WA1VCAFP7GA121629 | WA1VCAFP7GA117063; WA1VCAFP7GA119203 | WA1VCAFP7GA114079; WA1VCAFP7GA143095 | WA1VCAFP7GA103857 | WA1VCAFP7GA109660 | WA1VCAFP7GA141704 | WA1VCAFP7GA149253 | WA1VCAFP7GA183161 | WA1VCAFP7GA118651 | WA1VCAFP7GA144523; WA1VCAFP7GA174766; WA1VCAFP7GA179952 | WA1VCAFP7GA135451; WA1VCAFP7GA104314 | WA1VCAFP7GA152654; WA1VCAFP7GA173634 | WA1VCAFP7GA183600; WA1VCAFP7GA164898; WA1VCAFP7GA137667 | WA1VCAFP7GA148023; WA1VCAFP7GA196458 | WA1VCAFP7GA151813

WA1VCAFP7GA121257 | WA1VCAFP7GA171706 | WA1VCAFP7GA170412

WA1VCAFP7GA154095 | WA1VCAFP7GA185119;

WA1VCAFP7GA129732

| WA1VCAFP7GA190837; WA1VCAFP7GA139466 | WA1VCAFP7GA153285 | WA1VCAFP7GA106287 | WA1VCAFP7GA102014 | WA1VCAFP7GA124515 | WA1VCAFP7GA117015 | WA1VCAFP7GA120786; WA1VCAFP7GA186822 | WA1VCAFP7GA152380; WA1VCAFP7GA189526 | WA1VCAFP7GA188778 | WA1VCAFP7GA190921; WA1VCAFP7GA127754 | WA1VCAFP7GA134042 | WA1VCAFP7GA198176 | WA1VCAFP7GA157353 | WA1VCAFP7GA169969

WA1VCAFP7GA125020 | WA1VCAFP7GA131979; WA1VCAFP7GA189624; WA1VCAFP7GA177778

WA1VCAFP7GA181345 | WA1VCAFP7GA154386

WA1VCAFP7GA108332; WA1VCAFP7GA101817; WA1VCAFP7GA181409 | WA1VCAFP7GA138723; WA1VCAFP7GA196511; WA1VCAFP7GA110260 | WA1VCAFP7GA153030 | WA1VCAFP7GA149642; WA1VCAFP7GA148636 | WA1VCAFP7GA182625 | WA1VCAFP7GA132839 | WA1VCAFP7GA101574 | WA1VCAFP7GA128970

WA1VCAFP7GA191633 | WA1VCAFP7GA187940 | WA1VCAFP7GA192412; WA1VCAFP7GA168949 | WA1VCAFP7GA117211; WA1VCAFP7GA172693 | WA1VCAFP7GA173861 | WA1VCAFP7GA122229; WA1VCAFP7GA170779; WA1VCAFP7GA156686 | WA1VCAFP7GA168577 | WA1VCAFP7GA151035 | WA1VCAFP7GA133229; WA1VCAFP7GA180633 | WA1VCAFP7GA120173

WA1VCAFP7GA142206

WA1VCAFP7GA147938 | WA1VCAFP7GA120772; WA1VCAFP7GA186867 | WA1VCAFP7GA118102 | WA1VCAFP7GA193480 | WA1VCAFP7GA142027 | WA1VCAFP7GA192927; WA1VCAFP7GA195990; WA1VCAFP7GA175027; WA1VCAFP7GA183564 | WA1VCAFP7GA160141 | WA1VCAFP7GA155022 | WA1VCAFP7GA147597 | WA1VCAFP7GA161807 | WA1VCAFP7GA170202 | WA1VCAFP7GA143050 | WA1VCAFP7GA151651 | WA1VCAFP7GA167218; WA1VCAFP7GA178509 | WA1VCAFP7GA177232 | WA1VCAFP7GA127009 | WA1VCAFP7GA106290 | WA1VCAFP7GA138883; WA1VCAFP7GA115359 | WA1VCAFP7GA138222 | WA1VCAFP7GA154226

WA1VCAFP7GA131013 | WA1VCAFP7GA152833 | WA1VCAFP7GA176159; WA1VCAFP7GA160866; WA1VCAFP7GA157319 | WA1VCAFP7GA165193 | WA1VCAFP7GA129634 | WA1VCAFP7GA117712 | WA1VCAFP7GA192944 | WA1VCAFP7GA165291; WA1VCAFP7GA102840 | WA1VCAFP7GA165873 | WA1VCAFP7GA132131 | WA1VCAFP7GA198047 | WA1VCAFP7GA162939 | WA1VCAFP7GA116978 | WA1VCAFP7GA182835 | WA1VCAFP7GA167154 | WA1VCAFP7GA169552; WA1VCAFP7GA137619 | WA1VCAFP7GA186688 | WA1VCAFP7GA121646

WA1VCAFP7GA178512 | WA1VCAFP7GA172368 | WA1VCAFP7GA166554; WA1VCAFP7GA124918; WA1VCAFP7GA119332 | WA1VCAFP7GA183323; WA1VCAFP7GA100232 | WA1VCAFP7GA166490 | WA1VCAFP7GA151908 | WA1VCAFP7GA145624; WA1VCAFP7GA177845 | WA1VCAFP7GA161368; WA1VCAFP7GA146806 | WA1VCAFP7GA174184; WA1VCAFP7GA152332; WA1VCAFP7GA113157 | WA1VCAFP7GA103907; WA1VCAFP7GA193415 | WA1VCAFP7GA160091; WA1VCAFP7GA152122 | WA1VCAFP7GA171303; WA1VCAFP7GA151696; WA1VCAFP7GA188960 | WA1VCAFP7GA157384 | WA1VCAFP7GA146322; WA1VCAFP7GA121050 | WA1VCAFP7GA166800; WA1VCAFP7GA161421 | WA1VCAFP7GA182057 | WA1VCAFP7GA140701; WA1VCAFP7GA163010; WA1VCAFP7GA187727 | WA1VCAFP7GA143291 | WA1VCAFP7GA179109 | WA1VCAFP7GA102448; WA1VCAFP7GA151598 | WA1VCAFP7GA101199 | WA1VCAFP7GA187369 | WA1VCAFP7GA118682 | WA1VCAFP7GA162875 | WA1VCAFP7GA122540 | WA1VCAFP7GA164299; WA1VCAFP7GA188876; WA1VCAFP7GA110162; WA1VCAFP7GA102384 | WA1VCAFP7GA171415 | WA1VCAFP7GA135059; WA1VCAFP7GA192569 | WA1VCAFP7GA119525; WA1VCAFP7GA160558 | WA1VCAFP7GA139497 | WA1VCAFP7GA145249 | WA1VCAFP7GA105740; WA1VCAFP7GA113661

WA1VCAFP7GA176940; WA1VCAFP7GA158258 | WA1VCAFP7GA148040 | WA1VCAFP7GA167266; WA1VCAFP7GA107987 | WA1VCAFP7GA135854 | WA1VCAFP7GA173102 | WA1VCAFP7GA119721 | WA1VCAFP7GA161760 | WA1VCAFP7GA194838

WA1VCAFP7GA106211 | WA1VCAFP7GA198226; WA1VCAFP7GA173603 | WA1VCAFP7GA181636; WA1VCAFP7GA198999; WA1VCAFP7GA169888 | WA1VCAFP7GA129715 | WA1VCAFP7GA189879; WA1VCAFP7GA110761 | WA1VCAFP7GA199862; WA1VCAFP7GA141413 | WA1VCAFP7GA171320 | WA1VCAFP7GA175240; WA1VCAFP7GA160625 | WA1VCAFP7GA162696 | WA1VCAFP7GA112221; WA1VCAFP7GA199845 | WA1VCAFP7GA135000 | WA1VCAFP7GA140391 | WA1VCAFP7GA162469 | WA1VCAFP7GA151293; WA1VCAFP7GA189591; WA1VCAFP7GA116558; WA1VCAFP7GA182298; WA1VCAFP7GA177988 | WA1VCAFP7GA120626; WA1VCAFP7GA182611 |

WA1VCAFP7GA132680WA1VCAFP7GA131660 | WA1VCAFP7GA155540; WA1VCAFP7GA109562 | WA1VCAFP7GA184665; WA1VCAFP7GA195360 | WA1VCAFP7GA138429; WA1VCAFP7GA122201; WA1VCAFP7GA187078; WA1VCAFP7GA176422 | WA1VCAFP7GA137734

WA1VCAFP7GA117404

WA1VCAFP7GA108198; WA1VCAFP7GA156297 | WA1VCAFP7GA195441 | WA1VCAFP7GA193169 | WA1VCAFP7GA194631 | WA1VCAFP7GA135675; WA1VCAFP7GA166053; WA1VCAFP7GA160723 | WA1VCAFP7GA144182 | WA1VCAFP7GA166893 | WA1VCAFP7GA166120

WA1VCAFP7GA182608 | WA1VCAFP7GA120707 | WA1VCAFP7GA105544 | WA1VCAFP7GA122280; WA1VCAFP7GA140214 | WA1VCAFP7GA168384 | WA1VCAFP7GA104748; WA1VCAFP7GA163461 | WA1VCAFP7GA120609

WA1VCAFP7GA100697 | WA1VCAFP7GA183953 | WA1VCAFP7GA140102 | WA1VCAFP7GA126622 | WA1VCAFP7GA189834 | WA1VCAFP7GA164514; WA1VCAFP7GA164402 | WA1VCAFP7GA145414

WA1VCAFP7GA154159 | WA1VCAFP7GA165145 | WA1VCAFP7GA178378 | WA1VCAFP7GA135417 | WA1VCAFP7GA152573 | WA1VCAFP7GA168188 | WA1VCAFP7GA161287 | WA1VCAFP7GA127379

WA1VCAFP7GA118987; WA1VCAFP7GA122988 | WA1VCAFP7GA169387; WA1VCAFP7GA113062 | WA1VCAFP7GA167428 | WA1VCAFP7GA143081; WA1VCAFP7GA126569 | WA1VCAFP7GA122022

WA1VCAFP7GA104877 | WA1VCAFP7GA177117

WA1VCAFP7GA162665

WA1VCAFP7GA147227; WA1VCAFP7GA197190 | WA1VCAFP7GA183418; WA1VCAFP7GA189705; WA1VCAFP7GA171480 | WA1VCAFP7GA191132 | WA1VCAFP7GA131478 | WA1VCAFP7GA101350 | WA1VCAFP7GA160995; WA1VCAFP7GA113093; WA1VCAFP7GA154744 | WA1VCAFP7GA188750 | WA1VCAFP7GA146482 | WA1VCAFP7GA113966; WA1VCAFP7GA167008 | WA1VCAFP7GA111702 | WA1VCAFP7GA165243 | WA1VCAFP7GA155599 | WA1VCAFP7GA198923; WA1VCAFP7GA162147

WA1VCAFP7GA193396

WA1VCAFP7GA133330 | WA1VCAFP7GA162407 | WA1VCAFP7GA122571 | WA1VCAFP7GA129729; WA1VCAFP7GA124787 | WA1VCAFP7GA115975; WA1VCAFP7GA182382; WA1VCAFP7GA106452 |

WA1VCAFP7GA184939

; WA1VCAFP7GA106497 |

WA1VCAFP7GA140844

; WA1VCAFP7GA139600 | WA1VCAFP7GA145008 | WA1VCAFP7GA160401

WA1VCAFP7GA155800; WA1VCAFP7GA171690 | WA1VCAFP7GA148409 | WA1VCAFP7GA168501 | WA1VCAFP7GA199893; WA1VCAFP7GA104393

WA1VCAFP7GA120545 | WA1VCAFP7GA178977 | WA1VCAFP7GA182575 | WA1VCAFP7GA121212

WA1VCAFP7GA120738; WA1VCAFP7GA128838; WA1VCAFP7GA154520 | WA1VCAFP7GA123509 | WA1VCAFP7GA174458 | WA1VCAFP7GA112686 | WA1VCAFP7GA193334 | WA1VCAFP7GA113336 | WA1VCAFP7GA155201 | WA1VCAFP7GA115345; WA1VCAFP7GA132193; WA1VCAFP7GA196153 | WA1VCAFP7GA152136; WA1VCAFP7GA192314 | WA1VCAFP7GA173889 | WA1VCAFP7GA144506 | WA1VCAFP7GA133800; WA1VCAFP7GA149415; WA1VCAFP7GA156610; WA1VCAFP7GA157207 | WA1VCAFP7GA140049 | WA1VCAFP7GA143033 | WA1VCAFP7GA181667; WA1VCAFP7GA150502 | WA1VCAFP7GA131528; WA1VCAFP7GA108704 | WA1VCAFP7GA141606; WA1VCAFP7GA147129 | WA1VCAFP7GA152976; WA1VCAFP7GA154937; WA1VCAFP7GA120478 | WA1VCAFP7GA158406 | WA1VCAFP7GA188179 | WA1VCAFP7GA155229 | WA1VCAFP7GA148328 | WA1VCAFP7GA178204; WA1VCAFP7GA157532; WA1VCAFP7GA176310 | WA1VCAFP7GA179921; WA1VCAFP7GA165341 | WA1VCAFP7GA137927 | WA1VCAFP7GA180051

WA1VCAFP7GA109349; WA1VCAFP7GA142884 | WA1VCAFP7GA172001 | WA1VCAFP7GA177599 | WA1VCAFP7GA122098 | WA1VCAFP7GA130900 | WA1VCAFP7GA194824 | WA1VCAFP7GA167011; WA1VCAFP7GA145056; WA1VCAFP7GA112509 | WA1VCAFP7GA159894 | WA1VCAFP7GA174251 | WA1VCAFP7GA155974 | WA1VCAFP7GA177425 | WA1VCAFP7GA140360; WA1VCAFP7GA148829 | WA1VCAFP7GA124806 | WA1VCAFP7GA147969 | WA1VCAFP7GA112851 | WA1VCAFP7GA148538 | WA1VCAFP7GA151245 | WA1VCAFP7GA196315 | WA1VCAFP7GA111926; WA1VCAFP7GA133621 | WA1VCAFP7GA123140; WA1VCAFP7GA196198; WA1VCAFP7GA144151 | WA1VCAFP7GA162164 | WA1VCAFP7GA101476

WA1VCAFP7GA126278 | WA1VCAFP7GA172712 | WA1VCAFP7GA164237 | WA1VCAFP7GA120027 | WA1VCAFP7GA194919

WA1VCAFP7GA150483 | WA1VCAFP7GA109139; WA1VCAFP7GA103423 | WA1VCAFP7GA158373 | WA1VCAFP7GA177358 | WA1VCAFP7GA115376 | WA1VCAFP7GA154615; WA1VCAFP7GA186268; WA1VCAFP7GA129956; WA1VCAFP7GA154789 | WA1VCAFP7GA109996; WA1VCAFP7GA120044 | WA1VCAFP7GA111490 | WA1VCAFP7GA118567 | WA1VCAFP7GA119086 | WA1VCAFP7GA152041 | WA1VCAFP7GA127060 | WA1VCAFP7GA162343; WA1VCAFP7GA168417 | WA1VCAFP7GA184097 | WA1VCAFP7GA187114 | WA1VCAFP7GA108511; WA1VCAFP7GA147809; WA1VCAFP7GA158843; WA1VCAFP7GA100179; WA1VCAFP7GA141038; WA1VCAFP7GA179384 | WA1VCAFP7GA135952 |

WA1VCAFP7GA178896

| WA1VCAFP7GA180468; WA1VCAFP7GA169390 | WA1VCAFP7GA199702 | WA1VCAFP7GA155554

WA1VCAFP7GA163721 | WA1VCAFP7GA177246 | WA1VCAFP7GA191552; WA1VCAFP7GA103972; WA1VCAFP7GA148698; WA1VCAFP7GA109450 | WA1VCAFP7GA128919; WA1VCAFP7GA181460 | WA1VCAFP7GA177389; WA1VCAFP7GA190059 | WA1VCAFP7GA102482; WA1VCAFP7GA153173 | WA1VCAFP7GA115698 | WA1VCAFP7GA113367; WA1VCAFP7GA151617; WA1VCAFP7GA145509 | WA1VCAFP7GA159846 | WA1VCAFP7GA176890 | WA1VCAFP7GA105057 | WA1VCAFP7GA166411 | WA1VCAFP7GA153481 | WA1VCAFP7GA191387 | WA1VCAFP7GA198520 | WA1VCAFP7GA154291 | WA1VCAFP7GA133036; WA1VCAFP7GA197254; WA1VCAFP7GA155327; WA1VCAFP7GA152623 | WA1VCAFP7GA141301 | WA1VCAFP7GA181832; WA1VCAFP7GA159278; WA1VCAFP7GA191289 | WA1VCAFP7GA133909; WA1VCAFP7GA135742; WA1VCAFP7GA157269; WA1VCAFP7GA191373

WA1VCAFP7GA176145 |

WA1VCAFP7GA164612

; WA1VCAFP7GA140679 | WA1VCAFP7GA152850 | WA1VCAFP7GA167915 | WA1VCAFP7GA137801 | WA1VCAFP7GA182253 | WA1VCAFP7GA131318 | WA1VCAFP7GA147888; WA1VCAFP7GA159071 | WA1VCAFP7GA116480 | WA1VCAFP7GA191471

WA1VCAFP7GA147213

WA1VCAFP7GA119069; WA1VCAFP7GA168708

WA1VCAFP7GA106242 | WA1VCAFP7GA190076 | WA1VCAFP7GA145672; WA1VCAFP7GA197979 | WA1VCAFP7GA118648 | WA1VCAFP7GA170281

WA1VCAFP7GA198484

| WA1VCAFP7GA143176; WA1VCAFP7GA134347 | WA1VCAFP7GA137331; WA1VCAFP7GA123848; WA1VCAFP7GA195830; WA1VCAFP7GA160284; WA1VCAFP7GA198761 | WA1VCAFP7GA199411 | WA1VCAFP7GA124420 | WA1VCAFP7GA127303 | WA1VCAFP7GA119234 | WA1VCAFP7GA180311 | WA1VCAFP7GA187081

WA1VCAFP7GA172337 | WA1VCAFP7GA185587 | WA1VCAFP7GA174606 | WA1VCAFP7GA130198 | WA1VCAFP7GA159054; WA1VCAFP7GA137507; WA1VCAFP7GA141802 |

WA1VCAFP7GA197285

; WA1VCAFP7GA155912

WA1VCAFP7GA102045; WA1VCAFP7GA144408; WA1VCAFP7GA149723 | WA1VCAFP7GA107973 | WA1VCAFP7GA176629; WA1VCAFP7GA150340; WA1VCAFP7GA147633 | WA1VCAFP7GA134106 | WA1VCAFP7GA107911 | WA1VCAFP7GA108136 | WA1VCAFP7GA108959 | WA1VCAFP7GA114938; WA1VCAFP7GA173357 | WA1VCAFP7GA184942 | WA1VCAFP7GA162472 | WA1VCAFP7GA115202 | WA1VCAFP7GA178557 | WA1VCAFP7GA187520 | WA1VCAFP7GA127768 | WA1VCAFP7GA124546 | WA1VCAFP7GA125664 | WA1VCAFP7GA132033; WA1VCAFP7GA107858 | WA1VCAFP7GA179403; WA1VCAFP7GA119377 | WA1VCAFP7GA181362; WA1VCAFP7GA161581 | WA1VCAFP7GA129083; WA1VCAFP7GA136874 | WA1VCAFP7GA167624 | WA1VCAFP7GA143677 | WA1VCAFP7GA129469

WA1VCAFP7GA157272

WA1VCAFP7GA122604; WA1VCAFP7GA157661 | WA1VCAFP7GA127138 | WA1VCAFP7GA195228 | WA1VCAFP7GA199280; WA1VCAFP7GA184701

WA1VCAFP7GA136793 | WA1VCAFP7GA104832; WA1VCAFP7GA102580 | WA1VCAFP7GA165937; WA1VCAFP7GA102966 | WA1VCAFP7GA173505 | WA1VCAFP7GA153884; WA1VCAFP7GA162763; WA1VCAFP7GA136647; WA1VCAFP7GA166019 | WA1VCAFP7GA149608; WA1VCAFP7GA126619 | WA1VCAFP7GA179210 | WA1VCAFP7GA195357; WA1VCAFP7GA141315; WA1VCAFP7GA167770 | WA1VCAFP7GA159250; WA1VCAFP7GA197920 |

WA1VCAFP7GA154629

| WA1VCAFP7GA142545; WA1VCAFP7GA175271 | WA1VCAFP7GA100635 | WA1VCAFP7GA164559; WA1VCAFP7GA183709; WA1VCAFP7GA104488 | WA1VCAFP7GA126636 | WA1VCAFP7GA145302; WA1VCAFP7GA186433 | WA1VCAFP7GA194953 | WA1VCAFP7GA118553 | WA1VCAFP7GA199571; WA1VCAFP7GA104992 | WA1VCAFP7GA111537; WA1VCAFP7GA160396; WA1VCAFP7GA195522; WA1VCAFP7GA108623 | WA1VCAFP7GA149012; WA1VCAFP7GA178879 | WA1VCAFP7GA129309 | WA1VCAFP7GA175626 | WA1VCAFP7GA140925 | WA1VCAFP7GA171835; WA1VCAFP7GA134834 | WA1VCAFP7GA102420 | WA1VCAFP7GA112364 | WA1VCAFP7GA154176 | WA1VCAFP7GA156882; WA1VCAFP7GA163847; WA1VCAFP7GA149074 | WA1VCAFP7GA176162; WA1VCAFP7GA125017; WA1VCAFP7GA173343 | WA1VCAFP7GA116799; WA1VCAFP7GA170507; WA1VCAFP7GA180325; WA1VCAFP7GA168546; WA1VCAFP7GA194709; WA1VCAFP7GA192216 | WA1VCAFP7GA183080 | WA1VCAFP7GA118536; WA1VCAFP7GA104426 | WA1VCAFP7GA186173 |

WA1VCAFP7GA126443

| WA1VCAFP7GA171737 | WA1VCAFP7GA119007 | WA1VCAFP7GA161306; WA1VCAFP7GA116611 | WA1VCAFP7GA171043 | WA1VCAFP7GA118357 | WA1VCAFP7GA196735 | WA1VCAFP7GA123736 | WA1VCAFP7GA159166 | WA1VCAFP7GA141430 | WA1VCAFP7GA106886 | WA1VCAFP7GA123364 | WA1VCAFP7GA148457 | WA1VCAFP7GA142755 | WA1VCAFP7GA180888 | WA1VCAFP7GA174721 | WA1VCAFP7GA150600

WA1VCAFP7GA117841 | WA1VCAFP7GA111831; WA1VCAFP7GA146398 | WA1VCAFP7GA180180 | WA1VCAFP7GA150273 | WA1VCAFP7GA138978 | WA1VCAFP7GA182270; WA1VCAFP7GA181040 |

WA1VCAFP7GA159653

| WA1VCAFP7GA190207; WA1VCAFP7GA147115 | WA1VCAFP7GA163993; WA1VCAFP7GA116348; WA1VCAFP7GA167395 | WA1VCAFP7GA145400 | WA1VCAFP7GA136051; WA1VCAFP7GA145428 | WA1VCAFP7GA127091; WA1VCAFP7GA161774; WA1VCAFP7GA190160 | WA1VCAFP7GA120092 | WA1VCAFP7GA112428 | WA1VCAFP7GA137376; WA1VCAFP7GA194161 | WA1VCAFP7GA165033 | WA1VCAFP7GA156199 | WA1VCAFP7GA196525; WA1VCAFP7GA123400 | WA1VCAFP7GA189686 | WA1VCAFP7GA188599; WA1VCAFP7GA123428; WA1VCAFP7GA175867; WA1VCAFP7GA190434 | WA1VCAFP7GA179675; WA1VCAFP7GA199506; WA1VCAFP7GA190398; WA1VCAFP7GA166294 | WA1VCAFP7GA165596; WA1VCAFP7GA186979 | WA1VCAFP7GA162648; WA1VCAFP7GA173553 | WA1VCAFP7GA177716

WA1VCAFP7GA122554 | WA1VCAFP7GA193611 | WA1VCAFP7GA126300 | WA1VCAFP7GA116057; WA1VCAFP7GA142562 | WA1VCAFP7GA151066 | WA1VCAFP7GA134980; WA1VCAFP7GA147955 | WA1VCAFP7GA173200 | WA1VCAFP7GA146031; WA1VCAFP7GA135238 | WA1VCAFP7GA198811 | WA1VCAFP7GA188943; WA1VCAFP7GA155666 | WA1VCAFP7GA142819 | WA1VCAFP7GA167610; WA1VCAFP7GA119749 | WA1VCAFP7GA157689; WA1VCAFP7GA164108 | WA1VCAFP7GA107875 | WA1VCAFP7GA102997 | WA1VCAFP7GA103941

WA1VCAFP7GA159877; WA1VCAFP7GA179613; WA1VCAFP7GA157725; WA1VCAFP7GA159443

WA1VCAFP7GA148846 | WA1VCAFP7GA125342; WA1VCAFP7GA183015 | WA1VCAFP7GA138107; WA1VCAFP7GA130878; WA1VCAFP7GA144649 | WA1VCAFP7GA199151 | WA1VCAFP7GA122179 | WA1VCAFP7GA122795 | WA1VCAFP7GA102594; WA1VCAFP7GA168028 | WA1VCAFP7GA163606; WA1VCAFP7GA156977; WA1VCAFP7GA153786; WA1VCAFP7GA188618 | WA1VCAFP7GA105527 | WA1VCAFP7GA124031 | WA1VCAFP7GA105513; WA1VCAFP7GA100313; WA1VCAFP7GA141217 | WA1VCAFP7GA185153 | WA1VCAFP7GA128497 | WA1VCAFP7GA122442; WA1VCAFP7GA168322; WA1VCAFP7GA198095 | WA1VCAFP7GA111294 | WA1VCAFP7GA164190 | WA1VCAFP7GA120562 | WA1VCAFP7GA187856

WA1VCAFP7GA129116 | WA1VCAFP7GA183077 | WA1VCAFP7GA191518; WA1VCAFP7GA132145; WA1VCAFP7GA189946; WA1VCAFP7GA153500 | WA1VCAFP7GA145185; WA1VCAFP7GA131271 | WA1VCAFP7GA141153 | WA1VCAFP7GA125972; WA1VCAFP7GA128449; WA1VCAFP7GA155120 | WA1VCAFP7GA114339; WA1VCAFP7GA177103;

WA1VCAFP7GA170278

; WA1VCAFP7GA105995; WA1VCAFP7GA135739 | WA1VCAFP7GA180843; WA1VCAFP7GA195472 | WA1VCAFP7GA111957 | WA1VCAFP7GA174198; WA1VCAFP7GA142710 | WA1VCAFP7GA140312; WA1VCAFP7GA148507 | WA1VCAFP7GA194676; WA1VCAFP7GA135871 | WA1VCAFP7GA177831; WA1VCAFP7GA145316 | WA1VCAFP7GA150872 | WA1VCAFP7GA144909; WA1VCAFP7GA113563 | WA1VCAFP7GA177005 | WA1VCAFP7GA181233 | WA1VCAFP7GA172516 | WA1VCAFP7GA110064 | WA1VCAFP7GA105768 | WA1VCAFP7GA174816 | WA1VCAFP7GA134400

WA1VCAFP7GA176436 | WA1VCAFP7GA180423; WA1VCAFP7GA127432 | WA1VCAFP7GA119265; WA1VCAFP7GA141119 | WA1VCAFP7GA173455 | WA1VCAFP7GA195553 | WA1VCAFP7GA147700 | WA1VCAFP7GA172113 | WA1VCAFP7GA111778 | WA1VCAFP7GA107696 | WA1VCAFP7GA199909; WA1VCAFP7GA137071 | WA1VCAFP7GA169924 | WA1VCAFP7GA175559 | WA1VCAFP7GA179353; WA1VCAFP7GA126412 | WA1VCAFP7GA166764; WA1VCAFP7GA183368; WA1VCAFP7GA112669 | WA1VCAFP7GA158728 | WA1VCAFP7GA159099 | WA1VCAFP7GA130802; WA1VCAFP7GA144196; WA1VCAFP7GA184214; WA1VCAFP7GA136194 | WA1VCAFP7GA148037 | WA1VCAFP7GA119735; WA1VCAFP7GA188697 | WA1VCAFP7GA106340 | WA1VCAFP7GA167185 | WA1VCAFP7GA109111 | WA1VCAFP7GA106970; WA1VCAFP7GA144215 | WA1VCAFP7GA133831 | WA1VCAFP7GA150287 | WA1VCAFP7GA143212 | WA1VCAFP7GA106046

WA1VCAFP7GA136311; WA1VCAFP7GA154808 | WA1VCAFP7GA181698 | WA1VCAFP7GA109478 | WA1VCAFP7GA167705; WA1VCAFP7GA190546; WA1VCAFP7GA114177 | WA1VCAFP7GA192863; WA1VCAFP7GA115684

WA1VCAFP7GA147017; WA1VCAFP7GA186075 | WA1VCAFP7GA147728 | WA1VCAFP7GA165386; WA1VCAFP7GA139824 | WA1VCAFP7GA143372 | WA1VCAFP7GA148412

WA1VCAFP7GA157403 | WA1VCAFP7GA110226

WA1VCAFP7GA171625 | WA1VCAFP7GA174539 | WA1VCAFP7GA164691 | WA1VCAFP7GA167090 | WA1VCAFP7GA152685; WA1VCAFP7GA121498 | WA1VCAFP7GA154842 | WA1VCAFP7GA161872 | WA1VCAFP7GA107147 | WA1VCAFP7GA156994 | WA1VCAFP7GA141847; WA1VCAFP7GA161502 | WA1VCAFP7GA183919 | WA1VCAFP7GA142769 | WA1VCAFP7GA185802 | WA1VCAFP7GA108296; WA1VCAFP7GA148149 | WA1VCAFP7GA160852 | WA1VCAFP7GA122313 | WA1VCAFP7GA163251 | WA1VCAFP7GA162276; WA1VCAFP7GA160981 | WA1VCAFP7GA115930 | WA1VCAFP7GA107424 | WA1VCAFP7GA160916 | WA1VCAFP7GA139225 | WA1VCAFP7GA168403 | WA1VCAFP7GA187811 | WA1VCAFP7GA177084 | WA1VCAFP7GA150175 | WA1VCAFP7GA151763 | WA1VCAFP7GA190563 | WA1VCAFP7GA145722 | WA1VCAFP7GA194175 | WA1VCAFP7GA145915; WA1VCAFP7GA181216 |

WA1VCAFP7GA129293

| WA1VCAFP7GA139239 | WA1VCAFP7GA161953 | WA1VCAFP7GA105074; WA1VCAFP7GA181121; WA1VCAFP7GA191034; WA1VCAFP7GA166263 | WA1VCAFP7GA176386 | WA1VCAFP7GA154274; WA1VCAFP7GA181815 | WA1VCAFP7GA103406 | WA1VCAFP7GA129987; WA1VCAFP7GA172399; WA1VCAFP7GA197951 | WA1VCAFP7GA145266 | WA1VCAFP7GA105088; WA1VCAFP7GA117970 | WA1VCAFP7GA103051 | WA1VCAFP7GA198324 | WA1VCAFP7GA148345 | WA1VCAFP7GA189543 |

WA1VCAFP7GA118908

| WA1VCAFP7GA123705 | WA1VCAFP7GA151794 | WA1VCAFP7GA154890; WA1VCAFP7GA186383 | WA1VCAFP7GA188652 | WA1VCAFP7GA124160 | WA1VCAFP7GA127950; WA1VCAFP7GA161659 | WA1VCAFP7GA169910 | WA1VCAFP7GA119315 | WA1VCAFP7GA172418; WA1VCAFP7GA139628 | WA1VCAFP7GA115815; WA1VCAFP7GA122490 | WA1VCAFP7GA174685 | WA1VCAFP7GA106645 | WA1VCAFP7GA122117 | WA1VCAFP7GA133862 | WA1VCAFP7GA171396; WA1VCAFP7GA175500; WA1VCAFP7GA159037 | WA1VCAFP7GA146871 | WA1VCAFP7GA108671 | WA1VCAFP7GA118634; WA1VCAFP7GA133327 | WA1VCAFP7GA158454 | WA1VCAFP7GA192524; WA1VCAFP7GA184178 | WA1VCAFP7GA198128 | WA1VCAFP7GA124885 | WA1VCAFP7GA195679; WA1VCAFP7GA117595; WA1VCAFP7GA131111 | WA1VCAFP7GA104930; WA1VCAFP7GA197741; WA1VCAFP7GA136356; WA1VCAFP7GA107293

WA1VCAFP7GA177554 | WA1VCAFP7GA177909 | WA1VCAFP7GA192037 | WA1VCAFP7GA144537 | WA1VCAFP7GA151004; WA1VCAFP7GA138561 | WA1VCAFP7GA158180; WA1VCAFP7GA199067 | WA1VCAFP7GA199179 | WA1VCAFP7GA125356 | WA1VCAFP7GA157627; WA1VCAFP7GA181569 | WA1VCAFP7GA130427 | WA1VCAFP7GA106306 | WA1VCAFP7GA104359 | WA1VCAFP7GA102112 | WA1VCAFP7GA136339 | WA1VCAFP7GA184908; WA1VCAFP7GA151892 | WA1VCAFP7GA144845 | WA1VCAFP7GA132369 | WA1VCAFP7GA125566 | WA1VCAFP7GA169406 | WA1VCAFP7GA101090; WA1VCAFP7GA115894; WA1VCAFP7GA155246 | WA1VCAFP7GA185539

WA1VCAFP7GA105916; WA1VCAFP7GA112042; WA1VCAFP7GA127107 | WA1VCAFP7GA186030; WA1VCAFP7GA184374; WA1VCAFP7GA125129 | WA1VCAFP7GA167297 | WA1VCAFP7GA111828 | WA1VCAFP7GA103048 | WA1VCAFP7GA136924; WA1VCAFP7GA140911 | WA1VCAFP7GA116284 | WA1VCAFP7GA164321 | WA1VCAFP7GA154713; WA1VCAFP7GA140875 | WA1VCAFP7GA184231 | WA1VCAFP7GA113109 | WA1VCAFP7GA190997 | WA1VCAFP7GA164920 | WA1VCAFP7GA189025 | WA1VCAFP7GA118231

WA1VCAFP7GA183466; WA1VCAFP7GA132095

WA1VCAFP7GA165582; WA1VCAFP7GA100392; WA1VCAFP7GA141461 | WA1VCAFP7GA182916 | WA1VCAFP7GA139726 | WA1VCAFP7GA111201 | WA1VCAFP7GA138057; WA1VCAFP7GA132923; WA1VCAFP7GA127382 | WA1VCAFP7GA159314;

WA1VCAFP7GA135532

; WA1VCAFP7GA136941; WA1VCAFP7GA152797 | WA1VCAFP7GA136485; WA1VCAFP7GA145476; WA1VCAFP7GA147163; WA1VCAFP7GA101204 | WA1VCAFP7GA102742; WA1VCAFP7GA148295 | WA1VCAFP7GA150239 | WA1VCAFP7GA193270 | WA1VCAFP7GA176808; WA1VCAFP7GA165159 | WA1VCAFP7GA173939 | WA1VCAFP7GA185184 | WA1VCAFP7GA191860 | WA1VCAFP7GA170183 | WA1VCAFP7GA132002 | WA1VCAFP7GA196413 | WA1VCAFP7GA134994; WA1VCAFP7GA194094; WA1VCAFP7GA111151 | WA1VCAFP7GA107066; WA1VCAFP7GA160205 | WA1VCAFP7GA141556 | WA1VCAFP7GA198758 |

WA1VCAFP7GA105477

| WA1VCAFP7GA123042 | WA1VCAFP7GA177912

WA1VCAFP7GA192295 | WA1VCAFP7GA138155 | WA1VCAFP7GA167543; WA1VCAFP7GA193866 | WA1VCAFP7GA193687; WA1VCAFP7GA118522 | WA1VCAFP7GA104913; WA1VCAFP7GA151133 | WA1VCAFP7GA137099 | WA1VCAFP7GA117984; WA1VCAFP7GA183693; WA1VCAFP7GA141833 | WA1VCAFP7GA128354 | WA1VCAFP7GA178302 | WA1VCAFP7GA147874; WA1VCAFP7GA147602 | WA1VCAFP7GA135837 |

WA1VCAFP7GA147583

| WA1VCAFP7GA106189 | WA1VCAFP7GA140083

WA1VCAFP7GA190045 | WA1VCAFP7GA197402 | WA1VCAFP7GA137717; WA1VCAFP7GA176209; WA1VCAFP7GA152637 | WA1VCAFP7GA107052

WA1VCAFP7GA164741; WA1VCAFP7GA129861 | WA1VCAFP7GA120528 | WA1VCAFP7GA118097; WA1VCAFP7GA176825 | WA1VCAFP7GA100151; WA1VCAFP7GA110369; WA1VCAFP7GA170622 | WA1VCAFP7GA181684 | WA1VCAFP7GA182902

WA1VCAFP7GA119976 | WA1VCAFP7GA158552 | WA1VCAFP7GA137636 | WA1VCAFP7GA149849 | WA1VCAFP7GA111747 | WA1VCAFP7GA152296 | WA1VCAFP7GA175920 | WA1VCAFP7GA167638 | WA1VCAFP7GA117502 | WA1VCAFP7GA121260 | WA1VCAFP7GA147762 | WA1VCAFP7GA162228; WA1VCAFP7GA173424 | WA1VCAFP7GA111330; WA1VCAFP7GA119699 | WA1VCAFP7GA187128 | WA1VCAFP7GA164545 | WA1VCAFP7GA127804 | WA1VCAFP7GA110839; WA1VCAFP7GA140603 |

WA1VCAFP7GA165081

; WA1VCAFP7GA123929 | WA1VCAFP7GA121484 | WA1VCAFP7GA166988 | WA1VCAFP7GA179580; WA1VCAFP7GA171947 | WA1VCAFP7GA192877 | WA1VCAFP7GA190112; WA1VCAFP7GA178798

WA1VCAFP7GA106094 | WA1VCAFP7GA156252 | WA1VCAFP7GA160785 | WA1VCAFP7GA138303; WA1VCAFP7GA135143; WA1VCAFP7GA166750 | WA1VCAFP7GA116009 | WA1VCAFP7GA128824 | WA1VCAFP7GA198193 | WA1VCAFP7GA102501

WA1VCAFP7GA144246 | WA1VCAFP7GA128239 | WA1VCAFP7GA187615 | WA1VCAFP7GA169650 | WA1VCAFP7GA169082 | WA1VCAFP7GA137006; WA1VCAFP7GA157157 | WA1VCAFP7GA138768 | WA1VCAFP7GA105690 | WA1VCAFP7GA139998

WA1VCAFP7GA115216 | WA1VCAFP7GA150726; WA1VCAFP7GA149589; WA1VCAFP7GA170815; WA1VCAFP7GA139158 | WA1VCAFP7GA100750 | WA1VCAFP7GA148068 | WA1VCAFP7GA166229; WA1VCAFP7GA130170 | WA1VCAFP7GA121582 | WA1VCAFP7GA157417; WA1VCAFP7GA175447 | WA1VCAFP7GA108797

WA1VCAFP7GA193771; WA1VCAFP7GA193513 | WA1VCAFP7GA128757 | WA1VCAFP7GA171155 | WA1VCAFP7GA124563 | WA1VCAFP7GA132310 | WA1VCAFP7GA106063 | WA1VCAFP7GA187680 | WA1VCAFP7GA180387; WA1VCAFP7GA137555 | WA1VCAFP7GA146658

WA1VCAFP7GA153142; WA1VCAFP7GA131402; WA1VCAFP7GA146305 | WA1VCAFP7GA112302

WA1VCAFP7GA147924 | WA1VCAFP7GA181104 | WA1VCAFP7GA124028; WA1VCAFP7GA140620 | WA1VCAFP7GA116866 | WA1VCAFP7GA142139 | WA1VCAFP7GA165727; WA1VCAFP7GA192068; WA1VCAFP7GA101431 | WA1VCAFP7GA137443 | WA1VCAFP7GA169258 | WA1VCAFP7GA153819 | WA1VCAFP7GA129908 | WA1VCAFP7GA196492; WA1VCAFP7GA181037 | WA1VCAFP7GA177621; WA1VCAFP7GA165260; WA1VCAFP7GA118777; WA1VCAFP7GA172936 | WA1VCAFP7GA136583 | WA1VCAFP7GA160110 | WA1VCAFP7GA142433 | WA1VCAFP7GA135594 | WA1VCAFP7GA131772 | WA1VCAFP7GA126183; WA1VCAFP7GA196279; WA1VCAFP7GA164822; WA1VCAFP7GA183256 | WA1VCAFP7GA122814

WA1VCAFP7GA113871 | WA1VCAFP7GA136549 | WA1VCAFP7GA139094 | WA1VCAFP7GA139774 | WA1VCAFP7GA171205 | WA1VCAFP7GA172466; WA1VCAFP7GA124708

WA1VCAFP7GA194077 | WA1VCAFP7GA159815 | WA1VCAFP7GA160432 | WA1VCAFP7GA157174; WA1VCAFP7GA124630; WA1VCAFP7GA130024

WA1VCAFP7GA118245; WA1VCAFP7GA185637 | WA1VCAFP7GA150404 | WA1VCAFP7GA175030 | WA1VCAFP7GA186044 | WA1VCAFP7GA110405; WA1VCAFP7GA104202; WA1VCAFP7GA170619 | WA1VCAFP7GA182513; WA1VCAFP7GA192989; WA1VCAFP7GA168997 | WA1VCAFP7GA180101; WA1VCAFP7GA134574; WA1VCAFP7GA192281 | WA1VCAFP7GA101557; WA1VCAFP7GA101901; WA1VCAFP7GA124675 | WA1VCAFP7GA163914 |

WA1VCAFP7GA174878

; WA1VCAFP7GA176405 | WA1VCAFP7GA152704 | WA1VCAFP7GA168630; WA1VCAFP7GA108931 | WA1VCAFP7GA159488 | WA1VCAFP7GA106810; WA1VCAFP7GA157093 | WA1VCAFP7GA102398 | WA1VCAFP7GA171138;

WA1VCAFP7GA119430

| WA1VCAFP7GA157448 | WA1VCAFP7GA181703

WA1VCAFP7GA175822 | WA1VCAFP7GA139404 | WA1VCAFP7GA185122

WA1VCAFP7GA133750 | WA1VCAFP7GA181801 | WA1VCAFP7GA179742 | WA1VCAFP7GA154257 | WA1VCAFP7GA103356 | WA1VCAFP7GA186920; WA1VCAFP7GA112154; WA1VCAFP7GA134686 | WA1VCAFP7GA102854

WA1VCAFP7GA164769 | WA1VCAFP7GA149978 | WA1VCAFP7GA185461 | WA1VCAFP7GA105902; WA1VCAFP7GA131996 | WA1VCAFP7GA176274; WA1VCAFP7GA193057 | WA1VCAFP7GA133019; WA1VCAFP7GA143324 | WA1VCAFP7GA188571 | WA1VCAFP7GA154338 | WA1VCAFP7GA111487; WA1VCAFP7GA188764; WA1VCAFP7GA146501; WA1VCAFP7GA107343

WA1VCAFP7GA103034 | WA1VCAFP7GA102322 | WA1VCAFP7GA124742; WA1VCAFP7GA190465 | WA1VCAFP7GA160964; WA1VCAFP7GA194533; WA1VCAFP7GA182804 | WA1VCAFP7GA173035; WA1VCAFP7GA141962 | WA1VCAFP7GA133487; WA1VCAFP7GA151486 | WA1VCAFP7GA138916 | WA1VCAFP7GA142917; WA1VCAFP7GA154307 | WA1VCAFP7GA176842 | WA1VCAFP7GA194659

WA1VCAFP7GA187596 | WA1VCAFP7GA123722 | WA1VCAFP7GA106550 | WA1VCAFP7GA127334

WA1VCAFP7GA141900 | WA1VCAFP7GA126314 | WA1VCAFP7GA119055 | WA1VCAFP7GA137796; WA1VCAFP7GA172967 | WA1VCAFP7GA123607 | WA1VCAFP7GA171978; WA1VCAFP7GA133912 | WA1VCAFP7GA181944 | WA1VCAFP7GA120061

WA1VCAFP7GA132579; WA1VCAFP7GA113627 | WA1VCAFP7GA193656; WA1VCAFP7GA194421; WA1VCAFP7GA188473; WA1VCAFP7GA104829 | WA1VCAFP7GA161399 | WA1VCAFP7GA161712; WA1VCAFP7GA115054; WA1VCAFP7GA151990 | WA1VCAFP7GA140696 | WA1VCAFP7GA143436; WA1VCAFP7GA130508; WA1VCAFP7GA101560 | WA1VCAFP7GA140097 | WA1VCAFP7GA166103 | WA1VCAFP7GA126264 | WA1VCAFP7GA116754 | WA1VCAFP7GA131965 | WA1VCAFP7GA166585 | WA1VCAFP7GA186500; WA1VCAFP7GA146157 | WA1VCAFP7GA196699 | WA1VCAFP7GA112638 | WA1VCAFP7GA190188 | WA1VCAFP7GA179711 | WA1VCAFP7GA107956 | WA1VCAFP7GA110579 | WA1VCAFP7GA164061; WA1VCAFP7GA198288; WA1VCAFP7GA147504 | WA1VCAFP7GA173312 | WA1VCAFP7GA107889 | WA1VCAFP7GA136177 | WA1VCAFP7GA152489 | WA1VCAFP7GA168465 | WA1VCAFP7GA141766 | WA1VCAFP7GA191129

WA1VCAFP7GA100490 | WA1VCAFP7GA178607 | WA1VCAFP7GA149446 | WA1VCAFP7GA141069 | WA1VCAFP7GA126930;

WA1VCAFP7GA115524

| WA1VCAFP7GA194693 | WA1VCAFP7GA125258; WA1VCAFP7GA179577; WA1VCAFP7GA198162; WA1VCAFP7GA133067 | WA1VCAFP7GA125700; WA1VCAFP7GA150385; WA1VCAFP7GA172595 | WA1VCAFP7GA192152; WA1VCAFP7GA130847 | WA1VCAFP7GA168756 | WA1VCAFP7GA100876 | WA1VCAFP7GA173066; WA1VCAFP7GA174587 | WA1VCAFP7GA103549 | WA1VCAFP7GA141167 | WA1VCAFP7GA121906; WA1VCAFP7GA129004

WA1VCAFP7GA174959 | WA1VCAFP7GA100554 | WA1VCAFP7GA128595 | WA1VCAFP7GA173147 | WA1VCAFP7GA140505 | WA1VCAFP7GA142903; WA1VCAFP7GA144294; WA1VCAFP7GA184746; WA1VCAFP7GA171253 | WA1VCAFP7GA189431 | WA1VCAFP7GA126703 | WA1VCAFP7GA121503 | WA1VCAFP7GA144876 | WA1VCAFP7GA185024; WA1VCAFP7GA108279 | WA1VCAFP7GA108668 | WA1VCAFP7GA177781; WA1VCAFP7GA158664 | WA1VCAFP7GA193995

WA1VCAFP7GA118892 | WA1VCAFP7GA125440 | WA1VCAFP7GA198730 | WA1VCAFP7GA122134; WA1VCAFP7GA189770 | WA1VCAFP7GA145106 | WA1VCAFP7GA122277 | WA1VCAFP7GA167977 |

WA1VCAFP7GA149771

| WA1VCAFP7GA115961; WA1VCAFP7GA109027 | WA1VCAFP7GA166201 | WA1VCAFP7GA125213; WA1VCAFP7GA157921 | WA1VCAFP7GA170832 | WA1VCAFP7GA154694 | WA1VCAFP7GA100537; WA1VCAFP7GA158809 | WA1VCAFP7GA187565 | WA1VCAFP7GA192393 | WA1VCAFP7GA155344 | WA1VCAFP7GA168319 | WA1VCAFP7GA194726 | WA1VCAFP7GA100943 | WA1VCAFP7GA150824; WA1VCAFP7GA166196

WA1VCAFP7GA173942 | WA1VCAFP7GA153691 | WA1VCAFP7GA193463 | WA1VCAFP7GA195021 | WA1VCAFP7GA178199

WA1VCAFP7GA119346 | WA1VCAFP7GA174783 | WA1VCAFP7GA162293; WA1VCAFP7GA158034; WA1VCAFP7GA145171 | WA1VCAFP7GA139077 | WA1VCAFP7GA187291 | WA1VCAFP7GA137183 | WA1VCAFP7GA176243; WA1VCAFP7GA183726 | WA1VCAFP7GA169518

WA1VCAFP7GA158048; WA1VCAFP7GA181314 | WA1VCAFP7GA114468 | WA1VCAFP7GA128094; WA1VCAFP7GA117287 | WA1VCAFP7GA197464 | WA1VCAFP7GA175884; WA1VCAFP7GA160415 | WA1VCAFP7GA111215 | WA1VCAFP7GA184892; WA1VCAFP7GA174508 | WA1VCAFP7GA195519; WA1VCAFP7GA183970 |

WA1VCAFP7GA158969

; WA1VCAFP7GA138141 | WA1VCAFP7GA149091 | WA1VCAFP7GA104619 | WA1VCAFP7GA142299 | WA1VCAFP7GA136065 | WA1VCAFP7GA116169 | WA1VCAFP7GA197514 | WA1VCAFP7GA115880 | WA1VCAFP7GA189364 | WA1VCAFP7GA130718 | WA1VCAFP7GA154761 | WA1VCAFP7GA173956 | WA1VCAFP7GA108850 | WA1VCAFP7GA189560 | WA1VCAFP7GA183788 | WA1VCAFP7GA115393 | WA1VCAFP7GA169728 | WA1VCAFP7GA182429 | WA1VCAFP7GA170121 | WA1VCAFP7GA160155; WA1VCAFP7GA119797 | WA1VCAFP7GA104376 | WA1VCAFP7GA188926 | WA1VCAFP7GA117354 | WA1VCAFP7GA152556

WA1VCAFP7GA181202 | WA1VCAFP7GA123039; WA1VCAFP7GA185198 | WA1VCAFP7GA197769

WA1VCAFP7GA112591; WA1VCAFP7GA149995 | WA1VCAFP7GA177179 | WA1VCAFP7GA172290

WA1VCAFP7GA124899 | WA1VCAFP7GA125924 | WA1VCAFP7GA166683 | WA1VCAFP7GA154470 | WA1VCAFP7GA156123 | WA1VCAFP7GA148541 | WA1VCAFP7GA155828 | WA1VCAFP7GA156509 | WA1VCAFP7GA125437 | WA1VCAFP7GA186027 | WA1VCAFP7GA156798; WA1VCAFP7GA100134; WA1VCAFP7GA199229 | WA1VCAFP7GA196928 | WA1VCAFP7GA148331; WA1VCAFP7GA173925; WA1VCAFP7GA122585; WA1VCAFP7GA127592 | WA1VCAFP7GA167476; WA1VCAFP7GA175853 | WA1VCAFP7GA183967; WA1VCAFP7GA162309

WA1VCAFP7GA157322 | WA1VCAFP7GA188389; WA1VCAFP7GA112266; WA1VCAFP7GA105494 | WA1VCAFP7GA101364; WA1VCAFP7GA193950 | WA1VCAFP7GA118925 | WA1VCAFP7GA115541;

WA1VCAFP7GA123221

| WA1VCAFP7GA181331; WA1VCAFP7GA157644 | WA1VCAFP7GA174220; WA1VCAFP7GA118133 | WA1VCAFP7GA137135; WA1VCAFP7GA124529; WA1VCAFP7GA165016; WA1VCAFP7GA142643 | WA1VCAFP7GA141623

WA1VCAFP7GA143579 | WA1VCAFP7GA152816 | WA1VCAFP7GA118844 | WA1VCAFP7GA120268 | WA1VCAFP7GA139984; WA1VCAFP7GA129262 | WA1VCAFP7GA155683; WA1VCAFP7GA121145 | WA1VCAFP7GA143713 | WA1VCAFP7GA176081; WA1VCAFP7GA110081 | WA1VCAFP7GA181894 | WA1VCAFP7GA193060 | WA1VCAFP7GA142237; WA1VCAFP7GA171639 | WA1VCAFP7GA156476 | WA1VCAFP7GA146692 | WA1VCAFP7GA101302; WA1VCAFP7GA129424 | WA1VCAFP7GA159118 | WA1VCAFP7GA161564; WA1VCAFP7GA148958 | WA1VCAFP7GA110663 | WA1VCAFP7GA157756; WA1VCAFP7GA157238 | WA1VCAFP7GA116415 | WA1VCAFP7GA103552 | WA1VCAFP7GA162438; WA1VCAFP7GA150323; WA1VCAFP7GA135658 | WA1VCAFP7GA126958; WA1VCAFP7GA123378; WA1VCAFP7GA180874 | WA1VCAFP7GA186903; WA1VCAFP7GA105169 | WA1VCAFP7GA115846 | WA1VCAFP7GA165534 | WA1VCAFP7GA178297; WA1VCAFP7GA144361 | WA1VCAFP7GA105897 | WA1VCAFP7GA158082 | WA1VCAFP7GA120013; WA1VCAFP7GA191311 | WA1VCAFP7GA150001 | WA1VCAFP7GA195083 | WA1VCAFP7GA166280 | WA1VCAFP7GA109707 | WA1VCAFP7GA100229; WA1VCAFP7GA113711 | WA1VCAFP7GA181670 | WA1VCAFP7GA122263 | WA1VCAFP7GA174377 |

WA1VCAFP7GA166733

| WA1VCAFP7GA115183; WA1VCAFP7GA104751

WA1VCAFP7GA178218

WA1VCAFP7GA197111

; WA1VCAFP7GA178476 | WA1VCAFP7GA147342 | WA1VCAFP7GA143307 | WA1VCAFP7GA114888 | WA1VCAFP7GA125695 | WA1VCAFP7GA102515 | WA1VCAFP7GA122053 | WA1VCAFP7GA171849; WA1VCAFP7GA192538 | WA1VCAFP7GA127401; WA1VCAFP7GA132601; WA1VCAFP7GA128418 | WA1VCAFP7GA183175 | WA1VCAFP7GA180857; WA1VCAFP7GA135112; WA1VCAFP7GA128063 | WA1VCAFP7GA164030 | WA1VCAFP7GA188831 | WA1VCAFP7GA124448 | WA1VCAFP7GA158759; WA1VCAFP7GA167784 | WA1VCAFP7GA173097

WA1VCAFP7GA179059 | WA1VCAFP7GA124823 | WA1VCAFP7GA113790 | WA1VCAFP7GA180583; WA1VCAFP7GA115264 |

WA1VCAFP7GA191258

| WA1VCAFP7GA175223; WA1VCAFP7GA130881 | WA1VCAFP7GA185055 | WA1VCAFP7GA121078;

WA1VCAFP7GA136258

;

WA1VCAFP7GA126202

| WA1VCAFP7GA188795; WA1VCAFP7GA151276; WA1VCAFP7GA177652

WA1VCAFP7GA126586 | WA1VCAFP7GA110498; WA1VCAFP7GA126281 | WA1VCAFP7GA169020 | WA1VCAFP7GA197433; WA1VCAFP7GA173410 | WA1VCAFP7GA140181 | WA1VCAFP7GA132386 | WA1VCAFP7GA114454

WA1VCAFP7GA152069 | WA1VCAFP7GA117421 | WA1VCAFP7GA162956 | WA1VCAFP7GA100828 | WA1VCAFP7GA186884 | WA1VCAFP7GA163766 | WA1VCAFP7GA195715; WA1VCAFP7GA192751; WA1VCAFP7GA179031 | WA1VCAFP7GA126426 | WA1VCAFP7GA112929 | WA1VCAFP7GA132257 | WA1VCAFP7GA146885 | WA1VCAFP7GA137751; WA1VCAFP7GA167686; WA1VCAFP7GA190661; WA1VCAFP7GA138950 | WA1VCAFP7GA156025 | WA1VCAFP7GA133683 | WA1VCAFP7GA123008; WA1VCAFP7GA151715

WA1VCAFP7GA118679 | WA1VCAFP7GA146546; WA1VCAFP7GA116317 | WA1VCAFP7GA176632 | WA1VCAFP7GA179630 | WA1VCAFP7GA102191 | WA1VCAFP7GA151147 | WA1VCAFP7GA158826

WA1VCAFP7GA167557 | WA1VCAFP7GA141105; WA1VCAFP7GA118889 | WA1VCAFP7GA106001 | WA1VCAFP7GA186058 | WA1VCAFP7GA111098; WA1VCAFP7GA196346; WA1VCAFP7GA143064 | WA1VCAFP7GA136101 | WA1VCAFP7GA122778; WA1VCAFP7GA116298 | WA1VCAFP7GA121520; WA1VCAFP7GA113255 | WA1VCAFP7GA188358 | WA1VCAFP7GA179739; WA1VCAFP7GA165825; WA1VCAFP7GA148619

WA1VCAFP7GA172029; WA1VCAFP7GA139192

WA1VCAFP7GA195777; WA1VCAFP7GA184679;

WA1VCAFP7GA160589

; WA1VCAFP7GA113689 | WA1VCAFP7GA105141 | WA1VCAFP7GA143954 | WA1VCAFP7GA105284; WA1VCAFP7GA125552 | WA1VCAFP7GA191275; WA1VCAFP7GA148233 | WA1VCAFP7GA123901 | WA1VCAFP7GA181183; WA1VCAFP7GA196797 | WA1VCAFP7GA193009 | WA1VCAFP7GA162858 | WA1VCAFP7GA101784; WA1VCAFP7GA199764; WA1VCAFP7GA106077 | WA1VCAFP7GA128998 | WA1VCAFP7GA116527 | WA1VCAFP7GA123350; WA1VCAFP7GA173679; WA1VCAFP7GA101896 | WA1VCAFP7GA130556 | WA1VCAFP7GA154565 | WA1VCAFP7GA173309 | WA1VCAFP7GA172208 |

WA1VCAFP7GA178915

| WA1VCAFP7GA138446 | WA1VCAFP7GA184584; WA1VCAFP7GA105687 | WA1VCAFP7GA109559 | WA1VCAFP7GA107486 | WA1VCAFP7GA184293; WA1VCAFP7GA152752; WA1VCAFP7GA153366 | WA1VCAFP7GA182706 | WA1VCAFP7GA116267 | WA1VCAFP7GA126006 | WA1VCAFP7GA124496

WA1VCAFP7GA113904; WA1VCAFP7GA198274 | WA1VCAFP7GA113983; WA1VCAFP7GA115927; WA1VCAFP7GA193043 | WA1VCAFP7GA113059 | WA1VCAFP7GA134560 | WA1VCAFP7GA191499; WA1VCAFP7GA145137 | WA1VCAFP7GA142772 | WA1VCAFP7GA119816 | WA1VCAFP7GA174394 | WA1VCAFP7GA185797; WA1VCAFP7GA128256 | WA1VCAFP7GA122411 | WA1VCAFP7GA121968 | WA1VCAFP7GA141363; WA1VCAFP7GA161886 | WA1VCAFP7GA134039

WA1VCAFP7GA158888 | WA1VCAFP7GA184696 | WA1VCAFP7GA198436 | WA1VCAFP7GA193138

WA1VCAFP7GA105320 | WA1VCAFP7GA160897 | WA1VCAFP7GA190272 | WA1VCAFP7GA146787 | WA1VCAFP7GA107097; WA1VCAFP7GA127317 | WA1VCAFP7GA111070 | WA1VCAFP7GA172189; WA1VCAFP7GA114745 | WA1VCAFP7GA183760; WA1VCAFP7GA115863; WA1VCAFP7GA163329 | WA1VCAFP7GA156431 | WA1VCAFP7GA120285 | WA1VCAFP7GA170846 | WA1VCAFP7GA112493 | WA1VCAFP7GA152427 | WA1VCAFP7GA108251 | WA1VCAFP7GA120156 | WA1VCAFP7GA109576 | WA1VCAFP7GA160494 | WA1VCAFP7GA126779; WA1VCAFP7GA151181 | WA1VCAFP7GA111876 | WA1VCAFP7GA123011

WA1VCAFP7GA195343; WA1VCAFP7GA134185 | WA1VCAFP7GA193320 | WA1VCAFP7GA169096 | WA1VCAFP7GA186464 | WA1VCAFP7GA141976 | WA1VCAFP7GA144179 | WA1VCAFP7GA185590;