1GCRYDEK4LZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYDEK4LZ112642 | 1GCRYDEK4LZ146452 | 1GCRYDEK4LZ178494 | 1GCRYDEK4LZ168693 | 1GCRYDEK4LZ157841; 1GCRYDEK4LZ117131 | 1GCRYDEK4LZ116612 | 1GCRYDEK4LZ106940; 1GCRYDEK4LZ159492

1GCRYDEK4LZ165499 | 1GCRYDEK4LZ192170 | 1GCRYDEK4LZ189981 | 1GCRYDEK4LZ185509 | 1GCRYDEK4LZ100135 | 1GCRYDEK4LZ137041 | 1GCRYDEK4LZ177247 | 1GCRYDEK4LZ165812 | 1GCRYDEK4LZ100250; 1GCRYDEK4LZ116822

1GCRYDEK4LZ190273 | 1GCRYDEK4LZ151571

1GCRYDEK4LZ102399 | 1GCRYDEK4LZ102810; 1GCRYDEK4LZ185090

1GCRYDEK4LZ103200

1GCRYDEK4LZ148511 | 1GCRYDEK4LZ108073; 1GCRYDEK4LZ161582 | 1GCRYDEK4LZ191049 | 1GCRYDEK4LZ168757 | 1GCRYDEK4LZ141641; 1GCRYDEK4LZ144037 | 1GCRYDEK4LZ101110; 1GCRYDEK4LZ197501; 1GCRYDEK4LZ168421 | 1GCRYDEK4LZ159105 | 1GCRYDEK4LZ147570 | 1GCRYDEK4LZ125696; 1GCRYDEK4LZ164367 | 1GCRYDEK4LZ109997 | 1GCRYDEK4LZ129960 | 1GCRYDEK4LZ174994; 1GCRYDEK4LZ159430

1GCRYDEK4LZ189530 | 1GCRYDEK4LZ119767 | 1GCRYDEK4LZ132227 | 1GCRYDEK4LZ175157 | 1GCRYDEK4LZ142031 | 1GCRYDEK4LZ196770 | 1GCRYDEK4LZ151618

1GCRYDEK4LZ111118 | 1GCRYDEK4LZ134995 | 1GCRYDEK4LZ163879 | 1GCRYDEK4LZ156544; 1GCRYDEK4LZ167060 | 1GCRYDEK4LZ186532 | 1GCRYDEK4LZ129327; 1GCRYDEK4LZ182836 | 1GCRYDEK4LZ156365; 1GCRYDEK4LZ104329 | 1GCRYDEK4LZ162425 | 1GCRYDEK4LZ173425

1GCRYDEK4LZ186398; 1GCRYDEK4LZ110342

1GCRYDEK4LZ174963; 1GCRYDEK4LZ144166 | 1GCRYDEK4LZ151733 | 1GCRYDEK4LZ148234; 1GCRYDEK4LZ131868 | 1GCRYDEK4LZ120319 | 1GCRYDEK4LZ150078 | 1GCRYDEK4LZ157905; 1GCRYDEK4LZ156978 | 1GCRYDEK4LZ174669 | 1GCRYDEK4LZ110924; 1GCRYDEK4LZ198521; 1GCRYDEK4LZ111524; 1GCRYDEK4LZ155118; 1GCRYDEK4LZ156320 | 1GCRYDEK4LZ182853 | 1GCRYDEK4LZ120899 | 1GCRYDEK4LZ110471 | 1GCRYDEK4LZ157273 | 1GCRYDEK4LZ117663; 1GCRYDEK4LZ142059; 1GCRYDEK4LZ191617

1GCRYDEK4LZ181704 | 1GCRYDEK4LZ184375 | 1GCRYDEK4LZ138528 | 1GCRYDEK4LZ150551; 1GCRYDEK4LZ102614 | 1GCRYDEK4LZ175854; 1GCRYDEK4LZ106310 | 1GCRYDEK4LZ117842 | 1GCRYDEK4LZ118702 | 1GCRYDEK4LZ120157 | 1GCRYDEK4LZ125682; 1GCRYDEK4LZ163364 | 1GCRYDEK4LZ180259

1GCRYDEK4LZ171741 | 1GCRYDEK4LZ114049; 1GCRYDEK4LZ189494 | 1GCRYDEK4LZ167821 | 1GCRYDEK4LZ198308 | 1GCRYDEK4LZ164885 | 1GCRYDEK4LZ163607 | 1GCRYDEK4LZ109627 | 1GCRYDEK4LZ157256; 1GCRYDEK4LZ146807; 1GCRYDEK4LZ190645; 1GCRYDEK4LZ165017 | 1GCRYDEK4LZ162747 | 1GCRYDEK4LZ131126; 1GCRYDEK4LZ108090 | 1GCRYDEK4LZ199278 | 1GCRYDEK4LZ107652 | 1GCRYDEK4LZ172808 | 1GCRYDEK4LZ195926 | 1GCRYDEK4LZ186062 | 1GCRYDEK4LZ191715 | 1GCRYDEK4LZ146578; 1GCRYDEK4LZ110227 | 1GCRYDEK4LZ192444 | 1GCRYDEK4LZ172050; 1GCRYDEK4LZ126668 | 1GCRYDEK4LZ156155 | 1GCRYDEK4LZ181234 | 1GCRYDEK4LZ177555 | 1GCRYDEK4LZ121633 | 1GCRYDEK4LZ189866 | 1GCRYDEK4LZ117081

1GCRYDEK4LZ198194; 1GCRYDEK4LZ128839; 1GCRYDEK4LZ120286 | 1GCRYDEK4LZ124225 | 1GCRYDEK4LZ194744 | 1GCRYDEK4LZ182027 | 1GCRYDEK4LZ144698 | 1GCRYDEK4LZ146645 | 1GCRYDEK4LZ137976; 1GCRYDEK4LZ142997; 1GCRYDEK4LZ165311 | 1GCRYDEK4LZ168452; 1GCRYDEK4LZ163817 | 1GCRYDEK4LZ191536 | 1GCRYDEK4LZ138917 | 1GCRYDEK4LZ142272 | 1GCRYDEK4LZ104038; 1GCRYDEK4LZ158486 | 1GCRYDEK4LZ131028 | 1GCRYDEK4LZ105805; 1GCRYDEK4LZ178981; 1GCRYDEK4LZ130736; 1GCRYDEK4LZ139520 | 1GCRYDEK4LZ182013

1GCRYDEK4LZ192802 | 1GCRYDEK4LZ156401 | 1GCRYDEK4LZ180116 | 1GCRYDEK4LZ129070 | 1GCRYDEK4LZ184506 | 1GCRYDEK4LZ126153 | 1GCRYDEK4LZ146726 |

1GCRYDEK4LZ144040

| 1GCRYDEK4LZ144569

1GCRYDEK4LZ194078; 1GCRYDEK4LZ181220 | 1GCRYDEK4LZ172789 | 1GCRYDEK4LZ108557; 1GCRYDEK4LZ123933 | 1GCRYDEK4LZ181797

1GCRYDEK4LZ155412; 1GCRYDEK4LZ137928 | 1GCRYDEK4LZ131871 | 1GCRYDEK4LZ143065

1GCRYDEK4LZ114620 | 1GCRYDEK4LZ192038 | 1GCRYDEK4LZ152929; 1GCRYDEK4LZ137945; 1GCRYDEK4LZ167009; 1GCRYDEK4LZ145236 | 1GCRYDEK4LZ177636 | 1GCRYDEK4LZ128422 | 1GCRYDEK4LZ165521 | 1GCRYDEK4LZ157645; 1GCRYDEK4LZ195344 | 1GCRYDEK4LZ134852 | 1GCRYDEK4LZ150128; 1GCRYDEK4LZ146287 | 1GCRYDEK4LZ119509; 1GCRYDEK4LZ151876; 1GCRYDEK4LZ146872

1GCRYDEK4LZ162568 | 1GCRYDEK4LZ117341 | 1GCRYDEK4LZ167365 | 1GCRYDEK4LZ158987 | 1GCRYDEK4LZ183498; 1GCRYDEK4LZ114228; 1GCRYDEK4LZ142756 | 1GCRYDEK4LZ180696 | 1GCRYDEK4LZ156866

1GCRYDEK4LZ167544 | 1GCRYDEK4LZ143034 | 1GCRYDEK4LZ166331 | 1GCRYDEK4LZ154812 | 1GCRYDEK4LZ160335 | 1GCRYDEK4LZ133541 | 1GCRYDEK4LZ165986 | 1GCRYDEK4LZ130235 | 1GCRYDEK4LZ124404 | 1GCRYDEK4LZ123995 | 1GCRYDEK4LZ116691; 1GCRYDEK4LZ126752 | 1GCRYDEK4LZ183100 | 1GCRYDEK4LZ131031 | 1GCRYDEK4LZ130820; 1GCRYDEK4LZ188653 | 1GCRYDEK4LZ154924 | 1GCRYDEK4LZ179144; 1GCRYDEK4LZ192055 | 1GCRYDEK4LZ174350 | 1GCRYDEK4LZ148508 | 1GCRYDEK4LZ103469 | 1GCRYDEK4LZ126086 | 1GCRYDEK4LZ195893; 1GCRYDEK4LZ180018 | 1GCRYDEK4LZ130042; 1GCRYDEK4LZ131630 | 1GCRYDEK4LZ113385 | 1GCRYDEK4LZ122457 | 1GCRYDEK4LZ135774 | 1GCRYDEK4LZ107148 | 1GCRYDEK4LZ101642; 1GCRYDEK4LZ148881; 1GCRYDEK4LZ194498; 1GCRYDEK4LZ184540; 1GCRYDEK4LZ169956; 1GCRYDEK4LZ166930 | 1GCRYDEK4LZ169049 | 1GCRYDEK4LZ179869; 1GCRYDEK4LZ144314 | 1GCRYDEK4LZ197658 | 1GCRYDEK4LZ156169 | 1GCRYDEK4LZ127531 | 1GCRYDEK4LZ126430 | 1GCRYDEK4LZ182349; 1GCRYDEK4LZ162750 | 1GCRYDEK4LZ102001 |

1GCRYDEK4LZ144264

| 1GCRYDEK4LZ137587; 1GCRYDEK4LZ168838; 1GCRYDEK4LZ155345; 1GCRYDEK4LZ100040; 1GCRYDEK4LZ197336 |

1GCRYDEK4LZ115153

| 1GCRYDEK4LZ138920; 1GCRYDEK4LZ129599 | 1GCRYDEK4LZ185431 | 1GCRYDEK4LZ159895

1GCRYDEK4LZ164000 | 1GCRYDEK4LZ179323; 1GCRYDEK4LZ157967 | 1GCRYDEK4LZ118456; 1GCRYDEK4LZ117744 | 1GCRYDEK4LZ121857 | 1GCRYDEK4LZ160996 | 1GCRYDEK4LZ120434 | 1GCRYDEK4LZ129716 | 1GCRYDEK4LZ106517 | 1GCRYDEK4LZ151179 | 1GCRYDEK4LZ124967 | 1GCRYDEK4LZ185011; 1GCRYDEK4LZ100068; 1GCRYDEK4LZ187423; 1GCRYDEK4LZ199152 | 1GCRYDEK4LZ112706 | 1GCRYDEK4LZ162120

1GCRYDEK4LZ156902; 1GCRYDEK4LZ156446 | 1GCRYDEK4LZ179645; 1GCRYDEK4LZ142109 | 1GCRYDEK4LZ155166 | 1GCRYDEK4LZ165230 | 1GCRYDEK4LZ101236; 1GCRYDEK4LZ117873; 1GCRYDEK4LZ136522 | 1GCRYDEK4LZ113743 | 1GCRYDEK4LZ140960 | 1GCRYDEK4LZ184487; 1GCRYDEK4LZ156804 | 1GCRYDEK4LZ113922

1GCRYDEK4LZ126380 | 1GCRYDEK4LZ106632 | 1GCRYDEK4LZ152185 | 1GCRYDEK4LZ137184

1GCRYDEK4LZ150985; 1GCRYDEK4LZ126606 | 1GCRYDEK4LZ115234; 1GCRYDEK4LZ138190 | 1GCRYDEK4LZ109904 | 1GCRYDEK4LZ146404 | 1GCRYDEK4LZ161825 | 1GCRYDEK4LZ193156 | 1GCRYDEK4LZ170122 | 1GCRYDEK4LZ157354 | 1GCRYDEK4LZ183338 | 1GCRYDEK4LZ184084; 1GCRYDEK4LZ138853; 1GCRYDEK4LZ151666 | 1GCRYDEK4LZ162229 | 1GCRYDEK4LZ183162; 1GCRYDEK4LZ184425 | 1GCRYDEK4LZ162232 | 1GCRYDEK4LZ102208 | 1GCRYDEK4LZ169259; 1GCRYDEK4LZ165714;

1GCRYDEK4LZ1345751GCRYDEK4LZ123012; 1GCRYDEK4LZ103360; 1GCRYDEK4LZ120031; 1GCRYDEK4LZ138982; 1GCRYDEK4LZ115427 | 1GCRYDEK4LZ139775 | 1GCRYDEK4LZ132714 | 1GCRYDEK4LZ146211 | 1GCRYDEK4LZ183291 | 1GCRYDEK4LZ155698; 1GCRYDEK4LZ177622; 1GCRYDEK4LZ136178 | 1GCRYDEK4LZ175840 | 1GCRYDEK4LZ151294; 1GCRYDEK4LZ132132 | 1GCRYDEK4LZ166149 | 1GCRYDEK4LZ122815; 1GCRYDEK4LZ124824; 1GCRYDEK4LZ117954 | 1GCRYDEK4LZ130302; 1GCRYDEK4LZ148220 | 1GCRYDEK4LZ108543 | 1GCRYDEK4LZ168824; 1GCRYDEK4LZ107229 | 1GCRYDEK4LZ150436 | 1GCRYDEK4LZ185025; 1GCRYDEK4LZ131711; 1GCRYDEK4LZ178317 | 1GCRYDEK4LZ191987 | 1GCRYDEK4LZ193884 | 1GCRYDEK4LZ123527 | 1GCRYDEK4LZ136682 | 1GCRYDEK4LZ109451; 1GCRYDEK4LZ168127; 1GCRYDEK4LZ189625 | 1GCRYDEK4LZ123088; 1GCRYDEK4LZ141235; 1GCRYDEK4LZ146497; 1GCRYDEK4LZ121325 |

1GCRYDEK4LZ165034

| 1GCRYDEK4LZ113838 | 1GCRYDEK4LZ149173 | 1GCRYDEK4LZ133412; 1GCRYDEK4LZ172386; 1GCRYDEK4LZ122572 | 1GCRYDEK4LZ109014 | 1GCRYDEK4LZ146015; 1GCRYDEK4LZ133653 | 1GCRYDEK4LZ199071

1GCRYDEK4LZ146998 | 1GCRYDEK4LZ143289 | 1GCRYDEK4LZ109062 | 1GCRYDEK4LZ135032 | 1GCRYDEK4LZ138707 | 1GCRYDEK4LZ149612 | 1GCRYDEK4LZ121647; 1GCRYDEK4LZ159301 | 1GCRYDEK4LZ136181; 1GCRYDEK4LZ138285 | 1GCRYDEK4LZ102113 | 1GCRYDEK4LZ155779 | 1GCRYDEK4LZ183596; 1GCRYDEK4LZ141249 | 1GCRYDEK4LZ146273; 1GCRYDEK4LZ119963 | 1GCRYDEK4LZ105190 | 1GCRYDEK4LZ145687 | 1GCRYDEK4LZ142496 | 1GCRYDEK4LZ142739 | 1GCRYDEK4LZ175059 | 1GCRYDEK4LZ139548; 1GCRYDEK4LZ162330

1GCRYDEK4LZ153188; 1GCRYDEK4LZ187762 | 1GCRYDEK4LZ155944 | 1GCRYDEK4LZ121888 | 1GCRYDEK4LZ132504 | 1GCRYDEK4LZ173537; 1GCRYDEK4LZ179774 | 1GCRYDEK4LZ158374 | 1GCRYDEK4LZ155362 | 1GCRYDEK4LZ111958 | 1GCRYDEK4LZ122183 | 1GCRYDEK4LZ175515 | 1GCRYDEK4LZ178415 | 1GCRYDEK4LZ104167 |

1GCRYDEK4LZ187390

| 1GCRYDEK4LZ184019; 1GCRYDEK4LZ167866 | 1GCRYDEK4LZ110650 | 1GCRYDEK4LZ132258; 1GCRYDEK4LZ193514 | 1GCRYDEK4LZ100376; 1GCRYDEK4LZ193738; 1GCRYDEK4LZ173506; 1GCRYDEK4LZ167091; 1GCRYDEK4LZ119428; 1GCRYDEK4LZ142692; 1GCRYDEK4LZ109434; 1GCRYDEK4LZ166135 | 1GCRYDEK4LZ101222 | 1GCRYDEK4LZ149237 | 1GCRYDEK4LZ176132

1GCRYDEK4LZ139291 | 1GCRYDEK4LZ121955; 1GCRYDEK4LZ174087; 1GCRYDEK4LZ102192 | 1GCRYDEK4LZ132289; 1GCRYDEK4LZ153353

1GCRYDEK4LZ198082 |

1GCRYDEK4LZ130459

; 1GCRYDEK4LZ174252; 1GCRYDEK4LZ153790; 1GCRYDEK4LZ102077 | 1GCRYDEK4LZ109482 | 1GCRYDEK4LZ194596 | 1GCRYDEK4LZ150405 | 1GCRYDEK4LZ197854 | 1GCRYDEK4LZ163722 | 1GCRYDEK4LZ152445 | 1GCRYDEK4LZ129313 | 1GCRYDEK4LZ135385 | 1GCRYDEK4LZ118974; 1GCRYDEK4LZ149688 | 1GCRYDEK4LZ190239 | 1GCRYDEK4LZ163641; 1GCRYDEK4LZ119560; 1GCRYDEK4LZ108106 | 1GCRYDEK4LZ135399 | 1GCRYDEK4LZ108977; 1GCRYDEK4LZ163803; 1GCRYDEK4LZ120207 | 1GCRYDEK4LZ161856 | 1GCRYDEK4LZ133068 | 1GCRYDEK4LZ166524 | 1GCRYDEK4LZ194758 | 1GCRYDEK4LZ129389; 1GCRYDEK4LZ124340; 1GCRYDEK4LZ112107 | 1GCRYDEK4LZ196672; 1GCRYDEK4LZ179306 | 1GCRYDEK4LZ192279

1GCRYDEK4LZ114634 | 1GCRYDEK4LZ198356 | 1GCRYDEK4LZ147391 | 1GCRYDEK4LZ192573; 1GCRYDEK4LZ165681; 1GCRYDEK4LZ104170

1GCRYDEK4LZ148976 | 1GCRYDEK4LZ157225 | 1GCRYDEK4LZ112222 | 1GCRYDEK4LZ175563 | 1GCRYDEK4LZ122247; 1GCRYDEK4LZ115881 | 1GCRYDEK4LZ120823 | 1GCRYDEK4LZ115539 | 1GCRYDEK4LZ138836; 1GCRYDEK4LZ139646; 1GCRYDEK4LZ124516 | 1GCRYDEK4LZ160545 | 1GCRYDEK4LZ108896 | 1GCRYDEK4LZ167270

1GCRYDEK4LZ128842

1GCRYDEK4LZ113483 | 1GCRYDEK4LZ122636 | 1GCRYDEK4LZ107764 | 1GCRYDEK4LZ133815; 1GCRYDEK4LZ152297; 1GCRYDEK4LZ106789 | 1GCRYDEK4LZ134463 | 1GCRYDEK4LZ128050 | 1GCRYDEK4LZ186059 | 1GCRYDEK4LZ135354; 1GCRYDEK4LZ184585; 1GCRYDEK4LZ164451 | 1GCRYDEK4LZ198423; 1GCRYDEK4LZ192024 | 1GCRYDEK4LZ118506; 1GCRYDEK4LZ171559 | 1GCRYDEK4LZ171917 | 1GCRYDEK4LZ126508; 1GCRYDEK4LZ132924 | 1GCRYDEK4LZ193867; 1GCRYDEK4LZ188927; 1GCRYDEK4LZ195005; 1GCRYDEK4LZ195912 | 1GCRYDEK4LZ128064; 1GCRYDEK4LZ118909 | 1GCRYDEK4LZ105545 | 1GCRYDEK4LZ117940 | 1GCRYDEK4LZ174722 | 1GCRYDEK4LZ112253 | 1GCRYDEK4LZ110454

1GCRYDEK4LZ171688 | 1GCRYDEK4LZ113970 | 1GCRYDEK4LZ123916 | 1GCRYDEK4LZ177488 | 1GCRYDEK4LZ157094; 1GCRYDEK4LZ183890

1GCRYDEK4LZ127335; 1GCRYDEK4LZ100393; 1GCRYDEK4LZ186613; 1GCRYDEK4LZ194338; 1GCRYDEK4LZ147164 | 1GCRYDEK4LZ135029; 1GCRYDEK4LZ117209 | 1GCRYDEK4LZ164739 | 1GCRYDEK4LZ105500; 1GCRYDEK4LZ193819 | 1GCRYDEK4LZ157998; 1GCRYDEK4LZ158925 | 1GCRYDEK4LZ147844; 1GCRYDEK4LZ165180 | 1GCRYDEK4LZ164997 | 1GCRYDEK4LZ104251 | 1GCRYDEK4LZ124063 | 1GCRYDEK4LZ189785; 1GCRYDEK4LZ134592 | 1GCRYDEK4LZ143261 | 1GCRYDEK4LZ107912 | 1GCRYDEK4LZ188717; 1GCRYDEK4LZ152204 | 1GCRYDEK4LZ144328 | 1GCRYDEK4LZ159699 | 1GCRYDEK4LZ170881; 1GCRYDEK4LZ191374 | 1GCRYDEK4LZ163249 | 1GCRYDEK4LZ111927 | 1GCRYDEK4LZ186224; 1GCRYDEK4LZ149030 | 1GCRYDEK4LZ115718; 1GCRYDEK4LZ179239 | 1GCRYDEK4LZ174008 | 1GCRYDEK4LZ102693 | 1GCRYDEK4LZ161050

1GCRYDEK4LZ133104

1GCRYDEK4LZ131160; 1GCRYDEK4LZ161176 | 1GCRYDEK4LZ100152 | 1GCRYDEK4LZ120224

1GCRYDEK4LZ111717 | 1GCRYDEK4LZ104962; 1GCRYDEK4LZ174509; 1GCRYDEK4LZ139405; 1GCRYDEK4LZ132373 | 1GCRYDEK4LZ199104; 1GCRYDEK4LZ107988 | 1GCRYDEK4LZ120742 | 1GCRYDEK4LZ142773; 1GCRYDEK4LZ120482; 1GCRYDEK4LZ194436; 1GCRYDEK4LZ135533 | 1GCRYDEK4LZ112396 | 1GCRYDEK4LZ112110 | 1GCRYDEK4LZ163865

1GCRYDEK4LZ103276 | 1GCRYDEK4LZ175062; 1GCRYDEK4LZ173893; 1GCRYDEK4LZ120952 | 1GCRYDEK4LZ190077; 1GCRYDEK4LZ110518 | 1GCRYDEK4LZ164689; 1GCRYDEK4LZ192699 | 1GCRYDEK4LZ192511; 1GCRYDEK4LZ185252 | 1GCRYDEK4LZ109028 | 1GCRYDEK4LZ129392 | 1GCRYDEK4LZ167933; 1GCRYDEK4LZ156253 | 1GCRYDEK4LZ135757; 1GCRYDEK4LZ193108 | 1GCRYDEK4LZ183632 | 1GCRYDEK4LZ154762 | 1GCRYDEK4LZ134947 | 1GCRYDEK4LZ121910; 1GCRYDEK4LZ114472

1GCRYDEK4LZ137458; 1GCRYDEK4LZ123365; 1GCRYDEK4LZ102953 | 1GCRYDEK4LZ137671 | 1GCRYDEK4LZ191956 | 1GCRYDEK4LZ198373 | 1GCRYDEK4LZ141428 | 1GCRYDEK4LZ135192; 1GCRYDEK4LZ173313; 1GCRYDEK4LZ154941; 1GCRYDEK4LZ188538 | 1GCRYDEK4LZ108039; 1GCRYDEK4LZ174090 | 1GCRYDEK4LZ105979 | 1GCRYDEK4LZ127299; 1GCRYDEK4LZ160836 | 1GCRYDEK4LZ167480 | 1GCRYDEK4LZ105559

1GCRYDEK4LZ140506 | 1GCRYDEK4LZ199460 | 1GCRYDEK4LZ160318 | 1GCRYDEK4LZ108185 | 1GCRYDEK4LZ195974 | 1GCRYDEK4LZ137511; 1GCRYDEK4LZ191309; 1GCRYDEK4LZ196798 | 1GCRYDEK4LZ172792; 1GCRYDEK4LZ155331 | 1GCRYDEK4LZ139923; 1GCRYDEK4LZ177913; 1GCRYDEK4LZ147827 | 1GCRYDEK4LZ155992 | 1GCRYDEK4LZ116173

1GCRYDEK4LZ131143 | 1GCRYDEK4LZ146483 | 1GCRYDEK4LZ192427 | 1GCRYDEK4LZ145611

1GCRYDEK4LZ172520; 1GCRYDEK4LZ122085; 1GCRYDEK4LZ151683 | 1GCRYDEK4LZ158519 | 1GCRYDEK4LZ187034 | 1GCRYDEK4LZ134916 | 1GCRYDEK4LZ107862 | 1GCRYDEK4LZ158861; 1GCRYDEK4LZ195151 | 1GCRYDEK4LZ126931 | 1GCRYDEK4LZ145379; 1GCRYDEK4LZ199670; 1GCRYDEK4LZ192718 | 1GCRYDEK4LZ117453 | 1GCRYDEK4LZ166619; 1GCRYDEK4LZ175224 | 1GCRYDEK4LZ104041;

1GCRYDEK4LZ178821

; 1GCRYDEK4LZ107277 | 1GCRYDEK4LZ180326 | 1GCRYDEK4LZ155295 | 1GCRYDEK4LZ167589 | 1GCRYDEK4LZ118036; 1GCRYDEK4LZ175353 | 1GCRYDEK4LZ142160; 1GCRYDEK4LZ133717

1GCRYDEK4LZ150291 | 1GCRYDEK4LZ180388 | 1GCRYDEK4LZ106193; 1GCRYDEK4LZ132485; 1GCRYDEK4LZ115735; 1GCRYDEK4LZ114035; 1GCRYDEK4LZ159654 | 1GCRYDEK4LZ191407

1GCRYDEK4LZ139811 | 1GCRYDEK4LZ100930; 1GCRYDEK4LZ114729 | 1GCRYDEK4LZ140893 | 1GCRYDEK4LZ191889 | 1GCRYDEK4LZ155622; 1GCRYDEK4LZ101155 | 1GCRYDEK4LZ155670; 1GCRYDEK4LZ179256 | 1GCRYDEK4LZ199815; 1GCRYDEK4LZ191763 | 1GCRYDEK4LZ171769 | 1GCRYDEK4LZ104721

1GCRYDEK4LZ146354; 1GCRYDEK4LZ175269 | 1GCRYDEK4LZ177068 | 1GCRYDEK4LZ133507; 1GCRYDEK4LZ167561

1GCRYDEK4LZ186322 | 1GCRYDEK4LZ151781 | 1GCRYDEK4LZ159072 | 1GCRYDEK4LZ148783 | 1GCRYDEK4LZ183078 | 1GCRYDEK4LZ173280 | 1GCRYDEK4LZ143146 | 1GCRYDEK4LZ163011; 1GCRYDEK4LZ123057; 1GCRYDEK4LZ139551; 1GCRYDEK4LZ114875; 1GCRYDEK4LZ161100; 1GCRYDEK4LZ180908; 1GCRYDEK4LZ163140; 1GCRYDEK4LZ169679 | 1GCRYDEK4LZ127349; 1GCRYDEK4LZ105867 | 1GCRYDEK4LZ155930

1GCRYDEK4LZ153921 | 1GCRYDEK4LZ188569

1GCRYDEK4LZ131708 | 1GCRYDEK4LZ167883; 1GCRYDEK4LZ110048 | 1GCRYDEK4LZ103228; 1GCRYDEK4LZ101804 | 1GCRYDEK4LZ144703 | 1GCRYDEK4LZ127514; 1GCRYDEK4LZ139694 | 1GCRYDEK4LZ160478; 1GCRYDEK4LZ185896; 1GCRYDEK4LZ111460 | 1GCRYDEK4LZ194842 | 1GCRYDEK4LZ123883 | 1GCRYDEK4LZ166586 | 1GCRYDEK4LZ152719 | 1GCRYDEK4LZ135189 | 1GCRYDEK4LZ174588; 1GCRYDEK4LZ192539; 1GCRYDEK4LZ199135 | 1GCRYDEK4LZ115010 | 1GCRYDEK4LZ181119 | 1GCRYDEK4LZ115928; 1GCRYDEK4LZ129442; 1GCRYDEK4LZ194677 |

1GCRYDEK4LZ173814

| 1GCRYDEK4LZ104542 | 1GCRYDEK4LZ171710 | 1GCRYDEK4LZ134639; 1GCRYDEK4LZ144345 | 1GCRYDEK4LZ134561; 1GCRYDEK4LZ196848 | 1GCRYDEK4LZ129635 | 1GCRYDEK4LZ169925

1GCRYDEK4LZ147116 | 1GCRYDEK4LZ102063 | 1GCRYDEK4LZ152090; 1GCRYDEK4LZ180343 | 1GCRYDEK4LZ140859; 1GCRYDEK4LZ143468; 1GCRYDEK4LZ188524 | 1GCRYDEK4LZ141025 | 1GCRYDEK4LZ131305; 1GCRYDEK4LZ123074 | 1GCRYDEK4LZ125035 | 1GCRYDEK4LZ107845;

1GCRYDEK4LZ115461

; 1GCRYDEK4LZ181329 | 1GCRYDEK4LZ167351; 1GCRYDEK4LZ181332 | 1GCRYDEK4LZ167916

1GCRYDEK4LZ135256

1GCRYDEK4LZ142921; 1GCRYDEK4LZ192248

1GCRYDEK4LZ152591 | 1GCRYDEK4LZ153868 | 1GCRYDEK4LZ178463; 1GCRYDEK4LZ153577 | 1GCRYDEK4LZ116142; 1GCRYDEK4LZ173747 | 1GCRYDEK4LZ165468 | 1GCRYDEK4LZ159668 | 1GCRYDEK4LZ130526; 1GCRYDEK4LZ127318 | 1GCRYDEK4LZ158424 | 1GCRYDEK4LZ186028 | 1GCRYDEK4LZ131367; 1GCRYDEK4LZ113354; 1GCRYDEK4LZ132437 |

1GCRYDEK4LZ175823

| 1GCRYDEK4LZ194761; 1GCRYDEK4LZ133538; 1GCRYDEK4LZ123754 | 1GCRYDEK4LZ128758; 1GCRYDEK4LZ137119 | 1GCRYDEK4LZ169603 | 1GCRYDEK4LZ109742 | 1GCRYDEK4LZ122412 | 1GCRYDEK4LZ167642; 1GCRYDEK4LZ112625 | 1GCRYDEK4LZ166720; 1GCRYDEK4LZ179497 | 1GCRYDEK4LZ161355 | 1GCRYDEK4LZ109921; 1GCRYDEK4LZ173022; 1GCRYDEK4LZ174915; 1GCRYDEK4LZ197563

1GCRYDEK4LZ116044 | 1GCRYDEK4LZ155748; 1GCRYDEK4LZ168936 | 1GCRYDEK4LZ123964 | 1GCRYDEK4LZ168032 | 1GCRYDEK4LZ184439 | 1GCRYDEK4LZ170220 | 1GCRYDEK4LZ133619; 1GCRYDEK4LZ102080 | 1GCRYDEK4LZ160464 | 1GCRYDEK4LZ135015 | 1GCRYDEK4LZ168855 | 1GCRYDEK4LZ168869 | 1GCRYDEK4LZ140246; 1GCRYDEK4LZ102788 | 1GCRYDEK4LZ144281; 1GCRYDEK4LZ119493 | 1GCRYDEK4LZ118201

1GCRYDEK4LZ199295 | 1GCRYDEK4LZ126329 | 1GCRYDEK4LZ139663

1GCRYDEK4LZ131207 | 1GCRYDEK4LZ125147 | 1GCRYDEK4LZ158021 | 1GCRYDEK4LZ120983 | 1GCRYDEK4LZ190810 | 1GCRYDEK4LZ184571; 1GCRYDEK4LZ190712; 1GCRYDEK4LZ123642 | 1GCRYDEK4LZ167737 | 1GCRYDEK4LZ135080

1GCRYDEK4LZ197370

1GCRYDEK4LZ122880; 1GCRYDEK4LZ163347 | 1GCRYDEK4LZ170783; 1GCRYDEK4LZ115489 | 1GCRYDEK4LZ164028

1GCRYDEK4LZ156818; 1GCRYDEK4LZ175580 | 1GCRYDEK4LZ128114 | 1GCRYDEK4LZ181878

1GCRYDEK4LZ198518 | 1GCRYDEK4LZ103939; 1GCRYDEK4LZ108607; 1GCRYDEK4LZ188250 | 1GCRYDEK4LZ146368; 1GCRYDEK4LZ167348 | 1GCRYDEK4LZ190998 | 1GCRYDEK4LZ119722 | 1GCRYDEK4LZ188488 | 1GCRYDEK4LZ150257; 1GCRYDEK4LZ187387 | 1GCRYDEK4LZ169598 | 1GCRYDEK4LZ170900; 1GCRYDEK4LZ133300; 1GCRYDEK4LZ154390

1GCRYDEK4LZ114133; 1GCRYDEK4LZ109207

1GCRYDEK4LZ146421; 1GCRYDEK4LZ188586; 1GCRYDEK4LZ183713 | 1GCRYDEK4LZ158603; 1GCRYDEK4LZ147696; 1GCRYDEK4LZ172162

1GCRYDEK4LZ184263 | 1GCRYDEK4LZ109210 | 1GCRYDEK4LZ116433 | 1GCRYDEK4LZ184361 | 1GCRYDEK4LZ121924 | 1GCRYDEK4LZ196476; 1GCRYDEK4LZ116254 | 1GCRYDEK4LZ108879; 1GCRYDEK4LZ147701 | 1GCRYDEK4LZ152848 | 1GCRYDEK4LZ118800 | 1GCRYDEK4LZ156916; 1GCRYDEK4LZ118473 | 1GCRYDEK4LZ149223 | 1GCRYDEK4LZ166975 | 1GCRYDEK4LZ195165 | 1GCRYDEK4LZ108087; 1GCRYDEK4LZ190614 | 1GCRYDEK4LZ158441 | 1GCRYDEK4LZ112804 | 1GCRYDEK4LZ165728 | 1GCRYDEK4LZ112382 | 1GCRYDEK4LZ160917; 1GCRYDEK4LZ101947 | 1GCRYDEK4LZ127562 | 1GCRYDEK4LZ100619; 1GCRYDEK4LZ139422 | 1GCRYDEK4LZ143938; 1GCRYDEK4LZ114746 | 1GCRYDEK4LZ100989; 1GCRYDEK4LZ185736

1GCRYDEK4LZ174235; 1GCRYDEK4LZ182030 | 1GCRYDEK4LZ117498 | 1GCRYDEK4LZ151537; 1GCRYDEK4LZ109711 | 1GCRYDEK4LZ116917; 1GCRYDEK4LZ178527

1GCRYDEK4LZ190290; 1GCRYDEK4LZ107179; 1GCRYDEK4LZ166443 | 1GCRYDEK4LZ130932; 1GCRYDEK4LZ122846 | 1GCRYDEK4LZ151490; 1GCRYDEK4LZ193996 | 1GCRYDEK4LZ176535 | 1GCRYDEK4LZ150338 | 1GCRYDEK4LZ115198; 1GCRYDEK4LZ163591; 1GCRYDEK4LZ194517; 1GCRYDEK4LZ175997 | 1GCRYDEK4LZ171464; 1GCRYDEK4LZ154289; 1GCRYDEK4LZ147293; 1GCRYDEK4LZ164661

1GCRYDEK4LZ149383; 1GCRYDEK4LZ139484 | 1GCRYDEK4LZ108378 | 1GCRYDEK4LZ154132

1GCRYDEK4LZ114147 | 1GCRYDEK4LZ144586; 1GCRYDEK4LZ185977 | 1GCRYDEK4LZ108672; 1GCRYDEK4LZ197840 | 1GCRYDEK4LZ173411 | 1GCRYDEK4LZ176566 | 1GCRYDEK4LZ120675; 1GCRYDEK4LZ183923

1GCRYDEK4LZ123298; 1GCRYDEK4LZ152235 | 1GCRYDEK4LZ142384 | 1GCRYDEK4LZ179483; 1GCRYDEK4LZ167947; 1GCRYDEK4LZ176180 | 1GCRYDEK4LZ154874 | 1GCRYDEK4LZ190449 | 1GCRYDEK4LZ156527 | 1GCRYDEK4LZ151098 | 1GCRYDEK4LZ139260 | 1GCRYDEK4LZ186546; 1GCRYDEK4LZ102984 | 1GCRYDEK4LZ143700; 1GCRYDEK4LZ131000 | 1GCRYDEK4LZ113869 | 1GCRYDEK4LZ110020 | 1GCRYDEK4LZ149951 | 1GCRYDEK4LZ137007; 1GCRYDEK4LZ185445 | 1GCRYDEK4LZ162246 | 1GCRYDEK4LZ151067 | 1GCRYDEK4LZ150520

1GCRYDEK4LZ138321; 1GCRYDEK4LZ147763 | 1GCRYDEK4LZ117226 | 1GCRYDEK4LZ121227; 1GCRYDEK4LZ134284 | 1GCRYDEK4LZ121454; 1GCRYDEK4LZ142370; 1GCRYDEK4LZ154406 | 1GCRYDEK4LZ125455; 1GCRYDEK4LZ142336 | 1GCRYDEK4LZ125617 | 1GCRYDEK4LZ161761 | 1GCRYDEK4LZ156494 | 1GCRYDEK4LZ158682 | 1GCRYDEK4LZ124130; 1GCRYDEK4LZ128517; 1GCRYDEK4LZ176261 | 1GCRYDEK4LZ131157 | 1GCRYDEK4LZ189608; 1GCRYDEK4LZ154616 | 1GCRYDEK4LZ155104 | 1GCRYDEK4LZ180715; 1GCRYDEK4LZ140747; 1GCRYDEK4LZ173876 | 1GCRYDEK4LZ163008 | 1GCRYDEK4LZ119249

1GCRYDEK4LZ182478 | 1GCRYDEK4LZ194825 | 1GCRYDEK4LZ121583; 1GCRYDEK4LZ182822; 1GCRYDEK4LZ159069; 1GCRYDEK4LZ187633 | 1GCRYDEK4LZ104699 | 1GCRYDEK4LZ193111 | 1GCRYDEK4LZ110888; 1GCRYDEK4LZ115377; 1GCRYDEK4LZ157113 | 1GCRYDEK4LZ100054; 1GCRYDEK4LZ140621; 1GCRYDEK4LZ184974; 1GCRYDEK4LZ100099; 1GCRYDEK4LZ140411 | 1GCRYDEK4LZ101964 | 1GCRYDEK4LZ122037 | 1GCRYDEK4LZ142420 | 1GCRYDEK4LZ152333 | 1GCRYDEK4LZ193965 | 1GCRYDEK4LZ173988 | 1GCRYDEK4LZ199636 | 1GCRYDEK4LZ137847 | 1GCRYDEK4LZ144913; 1GCRYDEK4LZ130199 | 1GCRYDEK4LZ155040; 1GCRYDEK4LZ141719 | 1GCRYDEK4LZ161405 | 1GCRYDEK4LZ141672; 1GCRYDEK4LZ161534 |

1GCRYDEK4LZ170265

; 1GCRYDEK4LZ168001 | 1GCRYDEK4LZ137069; 1GCRYDEK4LZ166877 | 1GCRYDEK4LZ110129

1GCRYDEK4LZ178480 | 1GCRYDEK4LZ187079 |

1GCRYDEK4LZ102211

| 1GCRYDEK4LZ191892 | 1GCRYDEK4LZ110082 | 1GCRYDEK4LZ102385 | 1GCRYDEK4LZ152882; 1GCRYDEK4LZ121017

1GCRYDEK4LZ162313 | 1GCRYDEK4LZ159573; 1GCRYDEK4LZ160268 | 1GCRYDEK4LZ167818

1GCRYDEK4LZ193383 | 1GCRYDEK4LZ147438 | 1GCRYDEK4LZ175711 | 1GCRYDEK4LZ119154 | 1GCRYDEK4LZ118327 | 1GCRYDEK4LZ126394 | 1GCRYDEK4LZ149920

1GCRYDEK4LZ180407; 1GCRYDEK4LZ175935; 1GCRYDEK4LZ152879 |

1GCRYDEK4LZ125259

; 1GCRYDEK4LZ176910; 1GCRYDEK4LZ191133; 1GCRYDEK4LZ150176; 1GCRYDEK4LZ144572 | 1GCRYDEK4LZ152588; 1GCRYDEK4LZ180892; 1GCRYDEK4LZ151148; 1GCRYDEK4LZ136309 | 1GCRYDEK4LZ175465;

1GCRYDEK4LZ125634

| 1GCRYDEK4LZ195375; 1GCRYDEK4LZ112298 | 1GCRYDEK4LZ162263; 1GCRYDEK4LZ138092 | 1GCRYDEK4LZ148766 | 1GCRYDEK4LZ173439 | 1GCRYDEK4LZ193173 | 1GCRYDEK4LZ184196

1GCRYDEK4LZ124788 | 1GCRYDEK4LZ161548; 1GCRYDEK4LZ118778 | 1GCRYDEK4LZ180441; 1GCRYDEK4LZ144961; 1GCRYDEK4LZ171657 | 1GCRYDEK4LZ170525 | 1GCRYDEK4LZ192976; 1GCRYDEK4LZ166426 | 1GCRYDEK4LZ189740 | 1GCRYDEK4LZ142207 | 1GCRYDEK4LZ165096

1GCRYDEK4LZ182304 | 1GCRYDEK4LZ102760; 1GCRYDEK4LZ134804; 1GCRYDEK4LZ139100; 1GCRYDEK4LZ124855 | 1GCRYDEK4LZ159153 | 1GCRYDEK4LZ133216 | 1GCRYDEK4LZ106694 | 1GCRYDEK4LZ170928; 1GCRYDEK4LZ156799 | 1GCRYDEK4LZ180228 | 1GCRYDEK4LZ164448 | 1GCRYDEK4LZ198583 | 1GCRYDEK4LZ106968 | 1GCRYDEK4LZ117159 | 1GCRYDEK4LZ123737 | 1GCRYDEK4LZ148301 | 1GCRYDEK4LZ144152 | 1GCRYDEK4LZ152624 | 1GCRYDEK4LZ130283 | 1GCRYDEK4LZ144636; 1GCRYDEK4LZ118361; 1GCRYDEK4LZ125245 | 1GCRYDEK4LZ147715 | 1GCRYDEK4LZ129568; 1GCRYDEK4LZ166863; 1GCRYDEK4LZ166913 | 1GCRYDEK4LZ196042 | 1GCRYDEK4LZ151909 | 1GCRYDEK4LZ176485; 1GCRYDEK4LZ180360 | 1GCRYDEK4LZ150890

1GCRYDEK4LZ182156; 1GCRYDEK4LZ133135 | 1GCRYDEK4LZ172422; 1GCRYDEK4LZ113936; 1GCRYDEK4LZ100541 | 1GCRYDEK4LZ192072 | 1GCRYDEK4LZ124841 | 1GCRYDEK4LZ169066 | 1GCRYDEK4LZ127013 | 1GCRYDEK4LZ149433; 1GCRYDEK4LZ191844; 1GCRYDEK4LZ196137; 1GCRYDEK4LZ188104 | 1GCRYDEK4LZ141820 | 1GCRYDEK4LZ179757 | 1GCRYDEK4LZ188295 | 1GCRYDEK4LZ183646 | 1GCRYDEK4LZ155457 | 1GCRYDEK4LZ172193 | 1GCRYDEK4LZ180245

1GCRYDEK4LZ169617; 1GCRYDEK4LZ140179 | 1GCRYDEK4LZ122751 | 1GCRYDEK4LZ175126 | 1GCRYDEK4LZ183744; 1GCRYDEK4LZ148458 | 1GCRYDEK4LZ177104; 1GCRYDEK4LZ190967; 1GCRYDEK4LZ126301 | 1GCRYDEK4LZ102435 | 1GCRYDEK4LZ144278; 1GCRYDEK4LZ180584 | 1GCRYDEK4LZ173473 | 1GCRYDEK4LZ119817; 1GCRYDEK4LZ147150 | 1GCRYDEK4LZ107067 | 1GCRYDEK4LZ150422 | 1GCRYDEK4LZ117601 | 1GCRYDEK4LZ166846 | 1GCRYDEK4LZ171934 | 1GCRYDEK4LZ160237 | 1GCRYDEK4LZ113063 | 1GCRYDEK4LZ181637 | 1GCRYDEK4LZ151019

1GCRYDEK4LZ101396 | 1GCRYDEK4LZ189107 | 1GCRYDEK4LZ147682 | 1GCRYDEK4LZ106436; 1GCRYDEK4LZ185669 | 1GCRYDEK4LZ100426 | 1GCRYDEK4LZ149500 | 1GCRYDEK4LZ184652 | 1GCRYDEK4LZ181640 | 1GCRYDEK4LZ156625 | 1GCRYDEK4LZ192797 | 1GCRYDEK4LZ160853; 1GCRYDEK4LZ133846 | 1GCRYDEK4LZ147472 | 1GCRYDEK4LZ140912

1GCRYDEK4LZ176924

1GCRYDEK4LZ186420 | 1GCRYDEK4LZ197157 | 1GCRYDEK4LZ144524 | 1GCRYDEK4LZ153207 | 1GCRYDEK4LZ170167; 1GCRYDEK4LZ100801 | 1GCRYDEK4LZ136813 | 1GCRYDEK4LZ144359 |

1GCRYDEK4LZ110597

; 1GCRYDEK4LZ132583 | 1GCRYDEK4LZ132793 | 1GCRYDEK4LZ192086; 1GCRYDEK4LZ152610; 1GCRYDEK4LZ189236; 1GCRYDEK4LZ110308 | 1GCRYDEK4LZ129683 | 1GCRYDEK4LZ154860 | 1GCRYDEK4LZ178642; 1GCRYDEK4LZ120904; 1GCRYDEK4LZ133586 | 1GCRYDEK4LZ104881 | 1GCRYDEK4LZ167415 | 1GCRYDEK4LZ178656 | 1GCRYDEK4LZ103102 | 1GCRYDEK4LZ173392 | 1GCRYDEK4LZ187602 | 1GCRYDEK4LZ169908

1GCRYDEK4LZ145558 | 1GCRYDEK4LZ119865; 1GCRYDEK4LZ164935 | 1GCRYDEK4LZ147097;

1GCRYDEK4LZ110437

| 1GCRYDEK4LZ109983 | 1GCRYDEK4LZ175286 | 1GCRYDEK4LZ172954; 1GCRYDEK4LZ132776

1GCRYDEK4LZ118649 | 1GCRYDEK4LZ190208 | 1GCRYDEK4LZ101480 | 1GCRYDEK4LZ196610 | 1GCRYDEK4LZ147892

1GCRYDEK4LZ183050 | 1GCRYDEK4LZ110521 | 1GCRYDEK4LZ121552

1GCRYDEK4LZ153448 | 1GCRYDEK4LZ159248 | 1GCRYDEK4LZ144670

1GCRYDEK4LZ135483 | 1GCRYDEK4LZ128033; 1GCRYDEK4LZ154003 | 1GCRYDEK4LZ158858; 1GCRYDEK4LZ113726 | 1GCRYDEK4LZ180150; 1GCRYDEK4LZ136133 | 1GCRYDEK4LZ168774 | 1GCRYDEK4LZ115900 | 1GCRYDEK4LZ106601; 1GCRYDEK4LZ166281 | 1GCRYDEK4LZ165826; 1GCRYDEK4LZ131482 | 1GCRYDEK4LZ117288; 1GCRYDEK4LZ190113

1GCRYDEK4LZ108283 | 1GCRYDEK4LZ110387 | 1GCRYDEK4LZ164160 | 1GCRYDEK4LZ171013 | 1GCRYDEK4LZ186496; 1GCRYDEK4LZ162070 | 1GCRYDEK4LZ104668; 1GCRYDEK4LZ130297 | 1GCRYDEK4LZ131627 | 1GCRYDEK4LZ171660

1GCRYDEK4LZ148816; 1GCRYDEK4LZ117548 | 1GCRYDEK4LZ133202

1GCRYDEK4LZ164465

1GCRYDEK4LZ169052; 1GCRYDEK4LZ178902

1GCRYDEK4LZ179385; 1GCRYDEK4LZ128534 | 1GCRYDEK4LZ126024 | 1GCRYDEK4LZ190094

1GCRYDEK4LZ193206 | 1GCRYDEK4LZ114259 | 1GCRYDEK4LZ133281 | 1GCRYDEK4LZ186577; 1GCRYDEK4LZ126959 | 1GCRYDEK4LZ176454; 1GCRYDEK4LZ127304 | 1GCRYDEK4LZ135287 | 1GCRYDEK4LZ193660 | 1GCRYDEK4LZ134656; 1GCRYDEK4LZ141400 | 1GCRYDEK4LZ134074 | 1GCRYDEK4LZ119283; 1GCRYDEK4LZ145205 | 1GCRYDEK4LZ159590 | 1GCRYDEK4LZ145155

1GCRYDEK4LZ137816 | 1GCRYDEK4LZ136987 | 1GCRYDEK4LZ196428 | 1GCRYDEK4LZ190774; 1GCRYDEK4LZ144247 | 1GCRYDEK4LZ131191 | 1GCRYDEK4LZ134964 | 1GCRYDEK4LZ155281 | 1GCRYDEK4LZ116965 | 1GCRYDEK4LZ119719 | 1GCRYDEK4LZ196980 | 1GCRYDEK4LZ113564 | 1GCRYDEK4LZ140490

1GCRYDEK4LZ119106; 1GCRYDEK4LZ103472; 1GCRYDEK4LZ173554; 1GCRYDEK4LZ137413 | 1GCRYDEK4LZ126332 | 1GCRYDEK4LZ150789 | 1GCRYDEK4LZ116898 | 1GCRYDEK4LZ182786; 1GCRYDEK4LZ156981; 1GCRYDEK4LZ171979; 1GCRYDEK4LZ146242 | 1GCRYDEK4LZ147018 | 1GCRYDEK4LZ147052 | 1GCRYDEK4LZ198888; 1GCRYDEK4LZ172243; 1GCRYDEK4LZ196297 | 1GCRYDEK4LZ119946; 1GCRYDEK4LZ130610 | 1GCRYDEK4LZ103844; 1GCRYDEK4LZ103066 | 1GCRYDEK4LZ188233 | 1GCRYDEK4LZ101883 | 1GCRYDEK4LZ150937; 1GCRYDEK4LZ149867; 1GCRYDEK4LZ147603; 1GCRYDEK4LZ191200 | 1GCRYDEK4LZ198292 | 1GCRYDEK4LZ106677

1GCRYDEK4LZ123253 | 1GCRYDEK4LZ167592; 1GCRYDEK4LZ188703 | 1GCRYDEK4LZ173683 | 1GCRYDEK4LZ104850 | 1GCRYDEK4LZ103052 | 1GCRYDEK4LZ132731 | 1GCRYDEK4LZ149156 | 1GCRYDEK4LZ150792 | 1GCRYDEK4LZ118053 | 1GCRYDEK4LZ115816 | 1GCRYDEK4LZ162053 | 1GCRYDEK4LZ164658 | 1GCRYDEK4LZ146547 | 1GCRYDEK4LZ120563

1GCRYDEK4LZ180763; 1GCRYDEK4LZ154423; 1GCRYDEK4LZ148167 | 1GCRYDEK4LZ191441 | 1GCRYDEK4LZ196655 | 1GCRYDEK4LZ108882; 1GCRYDEK4LZ129781

1GCRYDEK4LZ101169; 1GCRYDEK4LZ179998 | 1GCRYDEK4LZ101303 | 1GCRYDEK4LZ181668; 1GCRYDEK4LZ122913 | 1GCRYDEK4LZ145818 | 1GCRYDEK4LZ101799; 1GCRYDEK4LZ110809 | 1GCRYDEK4LZ141106 | 1GCRYDEK4LZ117484

1GCRYDEK4LZ142823 | 1GCRYDEK4LZ193772; 1GCRYDEK4LZ112947 | 1GCRYDEK4LZ116349 | 1GCRYDEK4LZ170850 | 1GCRYDEK4LZ151487; 1GCRYDEK4LZ166703 | 1GCRYDEK4LZ196574; 1GCRYDEK4LZ141932 | 1GCRYDEK4LZ167074 | 1GCRYDEK4LZ137878 | 1GCRYDEK4LZ111443; 1GCRYDEK4LZ142899; 1GCRYDEK4LZ165194 | 1GCRYDEK4LZ125861 | 1GCRYDEK4LZ175594 | 1GCRYDEK4LZ115671 | 1GCRYDEK4LZ109241 | 1GCRYDEK4LZ117033 | 1GCRYDEK4LZ111054; 1GCRYDEK4LZ144233; 1GCRYDEK4LZ188877; 1GCRYDEK4LZ143972 | 1GCRYDEK4LZ185350; 1GCRYDEK4LZ126251; 1GCRYDEK4LZ131465 | 1GCRYDEK4LZ100488; 1GCRYDEK4LZ180357

1GCRYDEK4LZ197238 | 1GCRYDEK4LZ158715; 1GCRYDEK4LZ139517 | 1GCRYDEK4LZ168743 | 1GCRYDEK4LZ117615 | 1GCRYDEK4LZ142398 | 1GCRYDEK4LZ105609 | 1GCRYDEK4LZ174218; 1GCRYDEK4LZ114701; 1GCRYDEK4LZ131398 | 1GCRYDEK4LZ160254; 1GCRYDEK4LZ128310 | 1GCRYDEK4LZ124970 | 1GCRYDEK4LZ154468 | 1GCRYDEK4LZ148752; 1GCRYDEK4LZ116626 | 1GCRYDEK4LZ108588 | 1GCRYDEK4LZ177782; 1GCRYDEK4LZ166538 | 1GCRYDEK4LZ187549 | 1GCRYDEK4LZ179547; 1GCRYDEK4LZ158231; 1GCRYDEK4LZ152946 | 1GCRYDEK4LZ109773 | 1GCRYDEK4LZ163980; 1GCRYDEK4LZ162912 | 1GCRYDEK4LZ190905 | 1GCRYDEK4LZ181055 | 1GCRYDEK4LZ188197

1GCRYDEK4LZ120028; 1GCRYDEK4LZ122703 | 1GCRYDEK4LZ155555; 1GCRYDEK4LZ187552 | 1GCRYDEK4LZ191231 | 1GCRYDEK4LZ109594; 1GCRYDEK4LZ158004; 1GCRYDEK4LZ156091 | 1GCRYDEK4LZ152963; 1GCRYDEK4LZ136228 | 1GCRYDEK4LZ172582 | 1GCRYDEK4LZ108932; 1GCRYDEK4LZ167673 | 1GCRYDEK4LZ169276;

1GCRYDEK4LZ172257

| 1GCRYDEK4LZ132597 | 1GCRYDEK4LZ170833 | 1GCRYDEK4LZ175451; 1GCRYDEK4LZ181959 | 1GCRYDEK4LZ143843 | 1GCRYDEK4LZ193450; 1GCRYDEK4LZ149528 | 1GCRYDEK4LZ118117 | 1GCRYDEK4LZ109255; 1GCRYDEK4LZ193478; 1GCRYDEK4LZ106582; 1GCRYDEK4LZ189575

1GCRYDEK4LZ137590 | 1GCRYDEK4LZ198244; 1GCRYDEK4LZ177958; 1GCRYDEK4LZ104900 | 1GCRYDEK4LZ107005 | 1GCRYDEK4LZ112141 | 1GCRYDEK4LZ168368

1GCRYDEK4LZ126010 | 1GCRYDEK4LZ194579; 1GCRYDEK4LZ107408 | 1GCRYDEK4LZ173800 | 1GCRYDEK4LZ178138

1GCRYDEK4LZ146791 | 1GCRYDEK4LZ110115; 1GCRYDEK4LZ166927 | 1GCRYDEK4LZ145866; 1GCRYDEK4LZ113953; 1GCRYDEK4LZ174364 | 1GCRYDEK4LZ158259; 1GCRYDEK4LZ157760; 1GCRYDEK4LZ140473 | 1GCRYDEK4LZ117503; 1GCRYDEK4LZ184781 | 1GCRYDEK4LZ187521

1GCRYDEK4LZ141770; 1GCRYDEK4LZ197580 | 1GCRYDEK4LZ190726; 1GCRYDEK4LZ181122; 1GCRYDEK4LZ147813 | 1GCRYDEK4LZ161484; 1GCRYDEK4LZ134849; 1GCRYDEK4LZ111622; 1GCRYDEK4LZ148363 | 1GCRYDEK4LZ155099; 1GCRYDEK4LZ151053 | 1GCRYDEK4LZ167950

1GCRYDEK4LZ177037

1GCRYDEK4LZ177748 | 1GCRYDEK4LZ171691; 1GCRYDEK4LZ122829; 1GCRYDEK4LZ123544 | 1GCRYDEK4LZ143521 | 1GCRYDEK4LZ111698; 1GCRYDEK4LZ124189 | 1GCRYDEK4LZ153398; 1GCRYDEK4LZ179225 | 1GCRYDEK4LZ168645 | 1GCRYDEK4LZ187308; 1GCRYDEK4LZ189253 | 1GCRYDEK4LZ136715 | 1GCRYDEK4LZ197496 | 1GCRYDEK4LZ151327; 1GCRYDEK4LZ148542; 1GCRYDEK4LZ125553 | 1GCRYDEK4LZ153854 | 1GCRYDEK4LZ102225 | 1GCRYDEK4LZ127576

1GCRYDEK4LZ147634 | 1GCRYDEK4LZ127951 | 1GCRYDEK4LZ123026 | 1GCRYDEK4LZ174784; 1GCRYDEK4LZ171030 | 1GCRYDEK4LZ193710 | 1GCRYDEK4LZ165308

1GCRYDEK4LZ124077 | 1GCRYDEK4LZ146841; 1GCRYDEK4LZ170508; 1GCRYDEK4LZ139274; 1GCRYDEK4LZ171996 | 1GCRYDEK4LZ104539; 1GCRYDEK4LZ181654 | 1GCRYDEK4LZ112740 | 1GCRYDEK4LZ189432; 1GCRYDEK4LZ158200 | 1GCRYDEK4LZ185154 | 1GCRYDEK4LZ191794 | 1GCRYDEK4LZ165759 | 1GCRYDEK4LZ175479; 1GCRYDEK4LZ174607; 1GCRYDEK4LZ166958 | 1GCRYDEK4LZ143275

1GCRYDEK4LZ125665; 1GCRYDEK4LZ182996 | 1GCRYDEK4LZ193321 | 1GCRYDEK4LZ131790 | 1GCRYDEK4LZ121731; 1GCRYDEK4LZ145883; 1GCRYDEK4LZ124368 |

1GCRYDEK4LZ129862

; 1GCRYDEK4LZ114858

1GCRYDEK4LZ171223; 1GCRYDEK4LZ114990; 1GCRYDEK4LZ168158 | 1GCRYDEK4LZ198177 | 1GCRYDEK4LZ145849

1GCRYDEK4LZ191911 | 1GCRYDEK4LZ183369; 1GCRYDEK4LZ181217 | 1GCRYDEK4LZ104864 | 1GCRYDEK4LZ151814 | 1GCRYDEK4LZ123494 | 1GCRYDEK4LZ149089 | 1GCRYDEK4LZ183579 | 1GCRYDEK4LZ146113 | 1GCRYDEK4LZ166765 | 1GCRYDEK4LZ140652 | 1GCRYDEK4LZ165129; 1GCRYDEK4LZ149884; 1GCRYDEK4LZ155541 | 1GCRYDEK4LZ125231; 1GCRYDEK4LZ140523; 1GCRYDEK4LZ176289; 1GCRYDEK4LZ128999 | 1GCRYDEK4LZ142093; 1GCRYDEK4LZ132700 | 1GCRYDEK4LZ190807

1GCRYDEK4LZ142644; 1GCRYDEK4LZ196493 | 1GCRYDEK4LZ165955 | 1GCRYDEK4LZ124290 | 1GCRYDEK4LZ131918 | 1GCRYDEK4LZ152655; 1GCRYDEK4LZ159119 | 1GCRYDEK4LZ104623; 1GCRYDEK4LZ177135; 1GCRYDEK4LZ166541 | 1GCRYDEK4LZ127173 | 1GCRYDEK4LZ128081 | 1GCRYDEK4LZ132129 | 1GCRYDEK4LZ182769 | 1GCRYDEK4LZ170413 | 1GCRYDEK4LZ173263; 1GCRYDEK4LZ196560; 1GCRYDEK4LZ195246 | 1GCRYDEK4LZ111832 | 1GCRYDEK4LZ168631 | 1GCRYDEK4LZ129456; 1GCRYDEK4LZ128694; 1GCRYDEK4LZ169696 | 1GCRYDEK4LZ144149; 1GCRYDEK4LZ118828 | 1GCRYDEK4LZ155894; 1GCRYDEK4LZ101009; 1GCRYDEK4LZ106792 | 1GCRYDEK4LZ171819 | 1GCRYDEK4LZ110177 | 1GCRYDEK4LZ181136

1GCRYDEK4LZ147942

1GCRYDEK4LZ140909; 1GCRYDEK4LZ150145 | 1GCRYDEK4LZ180178; 1GCRYDEK4LZ111121 | 1GCRYDEK4LZ152669 | 1GCRYDEK4LZ155247 | 1GCRYDEK4LZ141011; 1GCRYDEK4LZ102130 | 1GCRYDEK4LZ154552; 1GCRYDEK4LZ125293; 1GCRYDEK4LZ107196; 1GCRYDEK4LZ144104 | 1GCRYDEK4LZ184621 | 1GCRYDEK4LZ110373 | 1GCRYDEK4LZ144443 | 1GCRYDEK4LZ187695; 1GCRYDEK4LZ198678; 1GCRYDEK4LZ165664 | 1GCRYDEK4LZ199913 | 1GCRYDEK4LZ111393 | 1GCRYDEK4LZ168273 | 1GCRYDEK4LZ102578 | 1GCRYDEK4LZ176308 | 1GCRYDEK4LZ136195

1GCRYDEK4LZ175448; 1GCRYDEK4LZ176311 | 1GCRYDEK4LZ179578 | 1GCRYDEK4LZ187146; 1GCRYDEK4LZ138884 | 1GCRYDEK4LZ102886; 1GCRYDEK4LZ182335; 1GCRYDEK4LZ183811

1GCRYDEK4LZ181010 | 1GCRYDEK4LZ140957 | 1GCRYDEK4LZ177507; 1GCRYDEK4LZ100510 | 1GCRYDEK4LZ179855 | 1GCRYDEK4LZ124371; 1GCRYDEK4LZ141607 | 1GCRYDEK4LZ174168 | 1GCRYDEK4LZ106128 | 1GCRYDEK4LZ143048; 1GCRYDEK4LZ107070

1GCRYDEK4LZ120398; 1GCRYDEK4LZ157001; 1GCRYDEK4LZ127688; 1GCRYDEK4LZ109479 |

1GCRYDEK4LZ131854

; 1GCRYDEK4LZ123656; 1GCRYDEK4LZ168550

1GCRYDEK4LZ186756; 1GCRYDEK4LZ138318 | 1GCRYDEK4LZ141056; 1GCRYDEK4LZ100314; 1GCRYDEK4LZ116657 | 1GCRYDEK4LZ145401; 1GCRYDEK4LZ122524; 1GCRYDEK4LZ141008; 1GCRYDEK4LZ129215 | 1GCRYDEK4LZ107523 | 1GCRYDEK4LZ176986; 1GCRYDEK4LZ143955; 1GCRYDEK4LZ195733 | 1GCRYDEK4LZ162845; 1GCRYDEK4LZ128100 | 1GCRYDEK4LZ192914 | 1GCRYDEK4LZ105724 | 1GCRYDEK4LZ141073 | 1GCRYDEK4LZ197465 | 1GCRYDEK4LZ140327; 1GCRYDEK4LZ156088 | 1GCRYDEK4LZ177359; 1GCRYDEK4LZ193562; 1GCRYDEK4LZ117369; 1GCRYDEK4LZ118263 | 1GCRYDEK4LZ106680; 1GCRYDEK4LZ190886; 1GCRYDEK4LZ135919 | 1GCRYDEK4LZ131286 | 1GCRYDEK4LZ190421 |

1GCRYDEK4LZ147195

| 1GCRYDEK4LZ156785

1GCRYDEK4LZ158472 | 1GCRYDEK4LZ110485 | 1GCRYDEK4LZ193626; 1GCRYDEK4LZ178026 | 1GCRYDEK4LZ103665; 1GCRYDEK4LZ198101; 1GCRYDEK4LZ115864; 1GCRYDEK4LZ116495; 1GCRYDEK4LZ171612 | 1GCRYDEK4LZ187017 | 1GCRYDEK4LZ167124

1GCRYDEK4LZ181394 | 1GCRYDEK4LZ123222 | 1GCRYDEK4LZ104878 | 1GCRYDEK4LZ165566

1GCRYDEK4LZ107571;

1GCRYDEK4LZ158634

; 1GCRYDEK4LZ129196; 1GCRYDEK4LZ132552 | 1GCRYDEK4LZ141543 | 1GCRYDEK4LZ193447; 1GCRYDEK4LZ112091

1GCRYDEK4LZ168225 | 1GCRYDEK4LZ106162 | 1GCRYDEK4LZ184246 | 1GCRYDEK4LZ173540; 1GCRYDEK4LZ148993 | 1GCRYDEK4LZ128016; 1GCRYDEK4LZ138786 | 1GCRYDEK4LZ162151 | 1GCRYDEK4LZ117856; 1GCRYDEK4LZ197093 | 1GCRYDEK4LZ100295 | 1GCRYDEK4LZ148413; 1GCRYDEK4LZ184537; 1GCRYDEK4LZ126833; 1GCRYDEK4LZ100524; 1GCRYDEK4LZ151246

1GCRYDEK4LZ170976 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRYDEK4LZ1.
1GCRYDEK4LZ165518 | 1GCRYDEK4LZ100636 | 1GCRYDEK4LZ173330; 1GCRYDEK4LZ146399; 1GCRYDEK4LZ152011 | 1GCRYDEK4LZ108493; 1GCRYDEK4LZ197885 | 1GCRYDEK4LZ137914 | 1GCRYDEK4LZ165695; 1GCRYDEK4LZ146970 | 1GCRYDEK4LZ195859; 1GCRYDEK4LZ182528 | 1GCRYDEK4LZ112981 | 1GCRYDEK4LZ148461; 1GCRYDEK4LZ165700 | 1GCRYDEK4LZ147987 | 1GCRYDEK4LZ171643 | 1GCRYDEK4LZ115170 | 1GCRYDEK4LZ131420 | 1GCRYDEK4LZ143891 | 1GCRYDEK4LZ142305

1GCRYDEK4LZ138061

1GCRYDEK4LZ188247 | 1GCRYDEK4LZ197675 | 1GCRYDEK4LZ137055; 1GCRYDEK4LZ159279; 1GCRYDEK4LZ147732; 1GCRYDEK4LZ189057 | 1GCRYDEK4LZ118134; 1GCRYDEK4LZ122068; 1GCRYDEK4LZ179841 | 1GCRYDEK4LZ140053; 1GCRYDEK4LZ120692 | 1GCRYDEK4LZ176115; 1GCRYDEK4LZ194310 | 1GCRYDEK4LZ185624 | 1GCRYDEK4LZ184179

1GCRYDEK4LZ159461 |

1GCRYDEK4LZ160707

| 1GCRYDEK4LZ178236 | 1GCRYDEK4LZ160299; 1GCRYDEK4LZ199958; 1GCRYDEK4LZ105884 | 1GCRYDEK4LZ113905 | 1GCRYDEK4LZ115329 | 1GCRYDEK4LZ108946; 1GCRYDEK4LZ193190; 1GCRYDEK4LZ111779; 1GCRYDEK4LZ196557 | 1GCRYDEK4LZ171304; 1GCRYDEK4LZ169827; 1GCRYDEK4LZ137010; 1GCRYDEK4LZ176874; 1GCRYDEK4LZ151196 | 1GCRYDEK4LZ127495; 1GCRYDEK4LZ113340; 1GCRYDEK4LZ160383 | 1GCRYDEK4LZ103035; 1GCRYDEK4LZ144748 | 1GCRYDEK4LZ175658 | 1GCRYDEK4LZ118375 | 1GCRYDEK4LZ124452 | 1GCRYDEK4LZ169391 | 1GCRYDEK4LZ178639 | 1GCRYDEK4LZ199121; 1GCRYDEK4LZ113225 | 1GCRYDEK4LZ150811 | 1GCRYDEK4LZ185042 | 1GCRYDEK4LZ162389 | 1GCRYDEK4LZ124726; 1GCRYDEK4LZ176888 | 1GCRYDEK4LZ172534 | 1GCRYDEK4LZ118893 | 1GCRYDEK4LZ155572 | 1GCRYDEK4LZ168886; 1GCRYDEK4LZ180942 | 1GCRYDEK4LZ116674 | 1GCRYDEK4LZ128503 | 1GCRYDEK4LZ160223 | 1GCRYDEK4LZ111068

1GCRYDEK4LZ105738 | 1GCRYDEK4LZ133085 | 1GCRYDEK4LZ147522 | 1GCRYDEK4LZ126038 | 1GCRYDEK4LZ134088 | 1GCRYDEK4LZ127822 | 1GCRYDEK4LZ154728 | 1GCRYDEK4LZ105433 | 1GCRYDEK4LZ101740 | 1GCRYDEK4LZ186126 | 1GCRYDEK4LZ118389 | 1GCRYDEK4LZ166460 | 1GCRYDEK4LZ147911 | 1GCRYDEK4LZ131322 | 1GCRYDEK4LZ182299 | 1GCRYDEK4LZ164840 | 1GCRYDEK4LZ177491; 1GCRYDEK4LZ112513 | 1GCRYDEK4LZ133409; 1GCRYDEK4LZ130316 | 1GCRYDEK4LZ153465 | 1GCRYDEK4LZ151828; 1GCRYDEK4LZ147861

1GCRYDEK4LZ132020 | 1GCRYDEK4LZ112768 | 1GCRYDEK4LZ185395 | 1GCRYDEK4LZ109580 | 1GCRYDEK4LZ138979; 1GCRYDEK4LZ160061; 1GCRYDEK4LZ190371; 1GCRYDEK4LZ124791;

1GCRYDEK4LZ168760

| 1GCRYDEK4LZ158083 | 1GCRYDEK4LZ137654; 1GCRYDEK4LZ113709; 1GCRYDEK4LZ126265 | 1GCRYDEK4LZ141154;

1GCRYDEK4LZ100362

; 1GCRYDEK4LZ169150 | 1GCRYDEK4LZ117839 | 1GCRYDEK4LZ158262; 1GCRYDEK4LZ112897; 1GCRYDEK4LZ198311; 1GCRYDEK4LZ134902

1GCRYDEK4LZ183940 | 1GCRYDEK4LZ173912; 1GCRYDEK4LZ110678; 1GCRYDEK4LZ137833; 1GCRYDEK4LZ146077; 1GCRYDEK4LZ141364 | 1GCRYDEK4LZ117193 | 1GCRYDEK4LZ170993; 1GCRYDEK4LZ100037 | 1GCRYDEK4LZ177202 | 1GCRYDEK4LZ170458 | 1GCRYDEK4LZ171061 | 1GCRYDEK4LZ189964; 1GCRYDEK4LZ186921; 1GCRYDEK4LZ158164 | 1GCRYDEK4LZ192234; 1GCRYDEK4LZ121759 | 1GCRYDEK4LZ173778; 1GCRYDEK4LZ190547 | 1GCRYDEK4LZ168807 | 1GCRYDEK4LZ130848 | 1GCRYDEK4LZ191150; 1GCRYDEK4LZ124273; 1GCRYDEK4LZ165888; 1GCRYDEK4LZ154499; 1GCRYDEK4LZ139596; 1GCRYDEK4LZ198163; 1GCRYDEK4LZ105903; 1GCRYDEK4LZ104105; 1GCRYDEK4LZ159315

1GCRYDEK4LZ141946 | 1GCRYDEK4LZ138206 | 1GCRYDEK4LZ137234; 1GCRYDEK4LZ122006; 1GCRYDEK4LZ102595 | 1GCRYDEK4LZ154082

1GCRYDEK4LZ162165 | 1GCRYDEK4LZ164112 | 1GCRYDEK4LZ150503 | 1GCRYDEK4LZ112964 | 1GCRYDEK4LZ153658 | 1GCRYDEK4LZ157953 | 1GCRYDEK4LZ113810 | 1GCRYDEK4LZ188359 | 1GCRYDEK4LZ162828 | 1GCRYDEK4LZ139579; 1GCRYDEK4LZ175272 | 1GCRYDEK4LZ112835; 1GCRYDEK4LZ139629; 1GCRYDEK4LZ135810 | 1GCRYDEK4LZ154275

1GCRYDEK4LZ100555; 1GCRYDEK4LZ135600 | 1GCRYDEK4LZ150582; 1GCRYDEK4LZ110860 | 1GCRYDEK4LZ156222; 1GCRYDEK4LZ153370; 1GCRYDEK4LZ191942 | 1GCRYDEK4LZ125620

1GCRYDEK4LZ171609; 1GCRYDEK4LZ109417 | 1GCRYDEK4LZ115492 | 1GCRYDEK4LZ179094

1GCRYDEK4LZ186157 |

1GCRYDEK4LZ181265

| 1GCRYDEK4LZ179077 | 1GCRYDEK4LZ162988 | 1GCRYDEK4LZ156219 | 1GCRYDEK4LZ163672

1GCRYDEK4LZ183212 | 1GCRYDEK4LZ105044; 1GCRYDEK4LZ144538 | 1GCRYDEK4LZ116402; 1GCRYDEK4LZ110955 | 1GCRYDEK4LZ151408 | 1GCRYDEK4LZ156026 | 1GCRYDEK4LZ129179 | 1GCRYDEK4LZ163185; 1GCRYDEK4LZ181248; 1GCRYDEK4LZ119350; 1GCRYDEK4LZ119512; 1GCRYDEK4LZ160562 | 1GCRYDEK4LZ122149 | 1GCRYDEK4LZ178396 |

1GCRYDEK4LZ136035

; 1GCRYDEK4LZ196347 | 1GCRYDEK4LZ197403 | 1GCRYDEK4LZ183565

1GCRYDEK4LZ109059 | 1GCRYDEK4LZ149058 | 1GCRYDEK4LZ113466 | 1GCRYDEK4LZ105352; 1GCRYDEK4LZ174591 | 1GCRYDEK4LZ169200 | 1GCRYDEK4LZ105710 | 1GCRYDEK4LZ182450;

1GCRYDEK4LZ104444

| 1GCRYDEK4LZ150484; 1GCRYDEK4LZ176521 | 1GCRYDEK4LZ115959

1GCRYDEK4LZ173599 | 1GCRYDEK4LZ187292 | 1GCRYDEK4LZ195747 | 1GCRYDEK4LZ138397

1GCRYDEK4LZ127769; 1GCRYDEK4LZ142174 | 1GCRYDEK4LZ102824 | 1GCRYDEK4LZ134124 | 1GCRYDEK4LZ192587; 1GCRYDEK4LZ153966 | 1GCRYDEK4LZ152834; 1GCRYDEK4LZ173523; 1GCRYDEK4LZ169309 | 1GCRYDEK4LZ168547 | 1GCRYDEK4LZ140618 | 1GCRYDEK4LZ187504

1GCRYDEK4LZ187180 | 1GCRYDEK4LZ189348;

1GCRYDEK4LZ132549

| 1GCRYDEK4LZ178088; 1GCRYDEK4LZ128985; 1GCRYDEK4LZ177975 | 1GCRYDEK4LZ198910; 1GCRYDEK4LZ130851 | 1GCRYDEK4LZ176809; 1GCRYDEK4LZ139355 | 1GCRYDEK4LZ100815 | 1GCRYDEK4LZ105366 | 1GCRYDEK4LZ164241; 1GCRYDEK4LZ155474

1GCRYDEK4LZ131272

| 1GCRYDEK4LZ120238 | 1GCRYDEK4LZ137508; 1GCRYDEK4LZ168600 | 1GCRYDEK4LZ178785; 1GCRYDEK4LZ123723 | 1GCRYDEK4LZ115105

1GCRYDEK4LZ156575; 1GCRYDEK4LZ184568 | 1GCRYDEK4LZ199118;

1GCRYDEK4LZ116593

| 1GCRYDEK4LZ173621 | 1GCRYDEK4LZ197983 | 1GCRYDEK4LZ126119 | 1GCRYDEK4LZ119459; 1GCRYDEK4LZ125763; 1GCRYDEK4LZ167253; 1GCRYDEK4LZ125746; 1GCRYDEK4LZ170640 | 1GCRYDEK4LZ196199 | 1GCRYDEK4LZ172338 | 1GCRYDEK4LZ145026 | 1GCRYDEK4LZ130395 | 1GCRYDEK4LZ160805 | 1GCRYDEK4LZ147939; 1GCRYDEK4LZ181072; 1GCRYDEK4LZ194064; 1GCRYDEK4LZ102497 | 1GCRYDEK4LZ106629 | 1GCRYDEK4LZ178558 | 1GCRYDEK4LZ159024 | 1GCRYDEK4LZ157970 | 1GCRYDEK4LZ170752 | 1GCRYDEK4LZ138027 | 1GCRYDEK4LZ156477 | 1GCRYDEK4LZ117727 | 1GCRYDEK4LZ116321 | 1GCRYDEK4LZ176406 | 1GCRYDEK4LZ119848; 1GCRYDEK4LZ104279; 1GCRYDEK4LZ159377 | 1GCRYDEK4LZ136942; 1GCRYDEK4LZ170296; 1GCRYDEK4LZ178835 | 1GCRYDEK4LZ152638

1GCRYDEK4LZ169553 | 1GCRYDEK4LZ144720 | 1GCRYDEK4LZ186207 | 1GCRYDEK4LZ103746

1GCRYDEK4LZ199426 | 1GCRYDEK4LZ170346; 1GCRYDEK4LZ112169 | 1GCRYDEK4LZ150453 | 1GCRYDEK4LZ148279; 1GCRYDEK4LZ193366 | 1GCRYDEK4LZ170427 | 1GCRYDEK4LZ156429 | 1GCRYDEK4LZ132678; 1GCRYDEK4LZ139680 | 1GCRYDEK4LZ120854 | 1GCRYDEK4LZ175238 | 1GCRYDEK4LZ195019

1GCRYDEK4LZ139713; 1GCRYDEK4LZ160206

1GCRYDEK4LZ119915; 1GCRYDEK4LZ138383; 1GCRYDEK4LZ184313 | 1GCRYDEK4LZ156463 | 1GCRYDEK4LZ121941; 1GCRYDEK4LZ103696 | 1GCRYDEK4LZ172405 | 1GCRYDEK4LZ164644 | 1GCRYDEK4LZ119669 | 1GCRYDEK4LZ177619; 1GCRYDEK4LZ164546 | 1GCRYDEK4LZ152073 | 1GCRYDEK4LZ198616 | 1GCRYDEK4LZ171738 | 1GCRYDEK4LZ176518 | 1GCRYDEK4LZ154356 | 1GCRYDEK4LZ124046 | 1GCRYDEK4LZ188572; 1GCRYDEK4LZ163199 | 1GCRYDEK4LZ195411 | 1GCRYDEK4LZ197515 | 1GCRYDEK4LZ153403

1GCRYDEK4LZ148198 | 1GCRYDEK4LZ111541 | 1GCRYDEK4LZ153756 | 1GCRYDEK4LZ115301 | 1GCRYDEK4LZ189396; 1GCRYDEK4LZ126511 | 1GCRYDEK4LZ192900 | 1GCRYDEK4LZ118750; 1GCRYDEK4LZ107411 | 1GCRYDEK4LZ130753; 1GCRYDEK4LZ132955 | 1GCRYDEK4LZ142708 | 1GCRYDEK4LZ132826 | 1GCRYDEK4LZ157743 | 1GCRYDEK4LZ102709 | 1GCRYDEK4LZ116478; 1GCRYDEK4LZ186725 | 1GCRYDEK4LZ173327 | 1GCRYDEK4LZ111071; 1GCRYDEK4LZ153661 | 1GCRYDEK4LZ172906 | 1GCRYDEK4LZ177071 | 1GCRYDEK4LZ158651 | 1GCRYDEK4LZ176602 | 1GCRYDEK4LZ127593; 1GCRYDEK4LZ185834 | 1GCRYDEK4LZ181427

1GCRYDEK4LZ117114

1GCRYDEK4LZ139792 | 1GCRYDEK4LZ109398 | 1GCRYDEK4LZ178768

1GCRYDEK4LZ187437; 1GCRYDEK4LZ170539 | 1GCRYDEK4LZ157032 |

1GCRYDEK4LZ129473

; 1GCRYDEK4LZ172131 | 1GCRYDEK4LZ114603 | 1GCRYDEK4LZ100233; 1GCRYDEK4LZ154339; 1GCRYDEK4LZ112026 | 1GCRYDEK4LZ145222 | 1GCRYDEK4LZ193058 | 1GCRYDEK4LZ121907 | 1GCRYDEK4LZ162697; 1GCRYDEK4LZ122569 | 1GCRYDEK4LZ198535; 1GCRYDEK4LZ102452 | 1GCRYDEK4LZ170606; 1GCRYDEK4LZ153773; 1GCRYDEK4LZ192430 | 1GCRYDEK4LZ195635; 1GCRYDEK4LZ185297 | 1GCRYDEK4LZ115895; 1GCRYDEK4LZ136598 | 1GCRYDEK4LZ156589

1GCRYDEK4LZ195960; 1GCRYDEK4LZ115038 | 1GCRYDEK4LZ151330 | 1GCRYDEK4LZ108610; 1GCRYDEK4LZ199491 | 1GCRYDEK4LZ104122 | 1GCRYDEK4LZ158780 | 1GCRYDEK4LZ179533 | 1GCRYDEK4LZ116576 | 1GCRYDEK4LZ184957 | 1GCRYDEK4LZ104394; 1GCRYDEK4LZ168189 | 1GCRYDEK4LZ134205 | 1GCRYDEK4LZ192184

1GCRYDEK4LZ103648 | 1GCRYDEK4LZ102094 | 1GCRYDEK4LZ141266 | 1GCRYDEK4LZ173750; 1GCRYDEK4LZ170119; 1GCRYDEK4LZ148265 | 1GCRYDEK4LZ122166 | 1GCRYDEK4LZ150548 | 1GCRYDEK4LZ130543

1GCRYDEK4LZ115184

1GCRYDEK4LZ143339; 1GCRYDEK4LZ141459 | 1GCRYDEK4LZ186594 | 1GCRYDEK4LZ141168 | 1GCRYDEK4LZ186773 | 1GCRYDEK4LZ140019

1GCRYDEK4LZ117128 | 1GCRYDEK4LZ199801; 1GCRYDEK4LZ143003 | 1GCRYDEK4LZ149741 | 1GCRYDEK4LZ157208 | 1GCRYDEK4LZ190502 | 1GCRYDEK4LZ145561; 1GCRYDEK4LZ164966; 1GCRYDEK4LZ100216 |

1GCRYDEK4LZ114343

; 1GCRYDEK4LZ122653; 1GCRYDEK4LZ136570 | 1GCRYDEK4LZ148329 | 1GCRYDEK4LZ176423; 1GCRYDEK4LZ136665 | 1GCRYDEK4LZ183176; 1GCRYDEK4LZ172159; 1GCRYDEK4LZ148380 | 1GCRYDEK4LZ106842 | 1GCRYDEK4LZ190046 | 1GCRYDEK4LZ124239 | 1GCRYDEK4LZ113676; 1GCRYDEK4LZ112799 | 1GCRYDEK4LZ143616; 1GCRYDEK4LZ177524; 1GCRYDEK4LZ166104 | 1GCRYDEK4LZ194954 | 1GCRYDEK4LZ195506 | 1GCRYDEK4LZ163588

1GCRYDEK4LZ102242 | 1GCRYDEK4LZ159945 | 1GCRYDEK4LZ181346 | 1GCRYDEK4LZ185204 | 1GCRYDEK4LZ139937 | 1GCRYDEK4LZ128436 | 1GCRYDEK4LZ189849 | 1GCRYDEK4LZ161694 | 1GCRYDEK4LZ175093 | 1GCRYDEK4LZ196817; 1GCRYDEK4LZ164255; 1GCRYDEK4LZ141817 | 1GCRYDEK4LZ192413; 1GCRYDEK4LZ125651 | 1GCRYDEK4LZ177345 | 1GCRYDEK4LZ101978 | 1GCRYDEK4LZ178219 | 1GCRYDEK4LZ124984; 1GCRYDEK4LZ194114 | 1GCRYDEK4LZ130462 | 1GCRYDEK4LZ145415 | 1GCRYDEK4LZ164773 | 1GCRYDEK4LZ136729 | 1GCRYDEK4LZ198227 | 1GCRYDEK4LZ147777 | 1GCRYDEK4LZ195036; 1GCRYDEK4LZ164806; 1GCRYDEK4LZ155961 | 1GCRYDEK4LZ124242 | 1GCRYDEK4LZ156821; 1GCRYDEK4LZ106999; 1GCRYDEK4LZ195232 | 1GCRYDEK4LZ110132; 1GCRYDEK4LZ197966; 1GCRYDEK4LZ116884 | 1GCRYDEK4LZ193500; 1GCRYDEK4LZ179192 | 1GCRYDEK4LZ107991; 1GCRYDEK4LZ100863 | 1GCRYDEK4LZ192850 | 1GCRYDEK4LZ186658; 1GCRYDEK4LZ125813 | 1GCRYDEK4LZ145396 | 1GCRYDEK4LZ177460 | 1GCRYDEK4LZ115931 | 1GCRYDEK4LZ154535 | 1GCRYDEK4LZ139162; 1GCRYDEK4LZ123799; 1GCRYDEK4LZ176082; 1GCRYDEK4LZ131983; 1GCRYDEK4LZ182741 | 1GCRYDEK4LZ189947

1GCRYDEK4LZ195649 | 1GCRYDEK4LZ160349 | 1GCRYDEK4LZ168239; 1GCRYDEK4LZ103231 | 1GCRYDEK4LZ128159 | 1GCRYDEK4LZ139243 | 1GCRYDEK4LZ127934 | 1GCRYDEK4LZ174428 | 1GCRYDEK4LZ119221 | 1GCRYDEK4LZ186840; 1GCRYDEK4LZ137993 | 1GCRYDEK4LZ169813 | 1GCRYDEK4LZ111345 | 1GCRYDEK4LZ122152 | 1GCRYDEK4LZ133197; 1GCRYDEK4LZ146550 | 1GCRYDEK4LZ199409; 1GCRYDEK4LZ128887; 1GCRYDEK4LZ119591; 1GCRYDEK4LZ199099 | 1GCRYDEK4LZ196591 | 1GCRYDEK4LZ142501

1GCRYDEK4LZ185770; 1GCRYDEK4LZ154776

1GCRYDEK4LZ108994; 1GCRYDEK4LZ118229; 1GCRYDEK4LZ114617

1GCRYDEK4LZ175949; 1GCRYDEK4LZ118599 | 1GCRYDEK4LZ111569; 1GCRYDEK4LZ100328 | 1GCRYDEK4LZ145642 | 1GCRYDEK4LZ155877 | 1GCRYDEK4LZ129165 | 1GCRYDEK4LZ170797 | 1GCRYDEK4LZ165938

1GCRYDEK4LZ146256; 1GCRYDEK4LZ137492 | 1GCRYDEK4LZ181041 |

1GCRYDEK4LZ132213

| 1GCRYDEK4LZ118862; 1GCRYDEK4LZ152039 | 1GCRYDEK4LZ125519; 1GCRYDEK4LZ159850 | 1GCRYDEK4LZ199605 | 1GCRYDEK4LZ134351 | 1GCRYDEK4LZ149979 | 1GCRYDEK4LZ149111 | 1GCRYDEK4LZ184148; 1GCRYDEK4LZ188300; 1GCRYDEK4LZ186174 | 1GCRYDEK4LZ164868 | 1GCRYDEK4LZ123558; 1GCRYDEK4LZ192542

1GCRYDEK4LZ134625; 1GCRYDEK4LZ104573 | 1GCRYDEK4LZ172226; 1GCRYDEK4LZ128498 | 1GCRYDEK4LZ132261; 1GCRYDEK4LZ150856; 1GCRYDEK4LZ116755; 1GCRYDEK4LZ115217; 1GCRYDEK4LZ148072; 1GCRYDEK4LZ105870; 1GCRYDEK4LZ135841; 1GCRYDEK4LZ168287 | 1GCRYDEK4LZ172212; 1GCRYDEK4LZ114813 | 1GCRYDEK4LZ140585 | 1GCRYDEK4LZ162733 | 1GCRYDEK4LZ129554 | 1GCRYDEK4LZ198924; 1GCRYDEK4LZ123043; 1GCRYDEK4LZ130400 | 1GCRYDEK4LZ170198; 1GCRYDEK4LZ144927 | 1GCRYDEK4LZ165065 | 1GCRYDEK4LZ174977

1GCRYDEK4LZ137475; 1GCRYDEK4LZ127884; 1GCRYDEK4LZ127819

1GCRYDEK4LZ179404 | 1GCRYDEK4LZ160111; 1GCRYDEK4LZ154602 | 1GCRYDEK4LZ192895 | 1GCRYDEK4LZ128274 | 1GCRYDEK4LZ105156 | 1GCRYDEK4LZ171240 | 1GCRYDEK4LZ181976; 1GCRYDEK4LZ169133 | 1GCRYDEK4LZ131661; 1GCRYDEK4LZ161937 | 1GCRYDEK4LZ168788; 1GCRYDEK4LZ100474 | 1GCRYDEK4LZ181542 | 1GCRYDEK4LZ199622; 1GCRYDEK4LZ164594 | 1GCRYDEK4LZ194128; 1GCRYDEK4LZ167687 | 1GCRYDEK4LZ169486

1GCRYDEK4LZ178057; 1GCRYDEK4LZ118294 | 1GCRYDEK4LZ112821 | 1GCRYDEK4LZ153739; 1GCRYDEK4LZ167558; 1GCRYDEK4LZ191083 | 1GCRYDEK4LZ146855; 1GCRYDEK4LZ189902; 1GCRYDEK4LZ165809 | 1GCRYDEK4LZ101785; 1GCRYDEK4LZ122944 | 1GCRYDEK4LZ190743

1GCRYDEK4LZ182495 | 1GCRYDEK4LZ194548 | 1GCRYDEK4LZ183873; 1GCRYDEK4LZ196641 | 1GCRYDEK4LZ136679; 1GCRYDEK4LZ193061; 1GCRYDEK4LZ150632; 1GCRYDEK4LZ198275 | 1GCRYDEK4LZ114360 | 1GCRYDEK4LZ131496 | 1GCRYDEK4LZ166880 | 1GCRYDEK4LZ189351; 1GCRYDEK4LZ174106; 1GCRYDEK4LZ159203 | 1GCRYDEK4LZ107554 | 1GCRYDEK4LZ129621; 1GCRYDEK4LZ153014; 1GCRYDEK4LZ150923; 1GCRYDEK4LZ188426 | 1GCRYDEK4LZ186370; 1GCRYDEK4LZ135452

1GCRYDEK4LZ198969; 1GCRYDEK4LZ181153 | 1GCRYDEK4LZ180617 | 1GCRYDEK4LZ158147 | 1GCRYDEK4LZ192041 | 1GCRYDEK4LZ184778

1GCRYDEK4LZ184750; 1GCRYDEK4LZ125360

1GCRYDEK4LZ132194; 1GCRYDEK4LZ118554 | 1GCRYDEK4LZ163056 | 1GCRYDEK4LZ195442; 1GCRYDEK4LZ105481 | 1GCRYDEK4LZ153675; 1GCRYDEK4LZ137766 | 1GCRYDEK4LZ119302

1GCRYDEK4LZ170069; 1GCRYDEK4LZ110938 | 1GCRYDEK4LZ197661 | 1GCRYDEK4LZ173361 | 1GCRYDEK4LZ187230 | 1GCRYDEK4LZ143180; 1GCRYDEK4LZ153031 | 1GCRYDEK4LZ121891 | 1GCRYDEK4LZ111877 | 1GCRYDEK4LZ125004; 1GCRYDEK4LZ165373 | 1GCRYDEK4LZ138125; 1GCRYDEK4LZ196333 | 1GCRYDEK4LZ181539; 1GCRYDEK4LZ149268 | 1GCRYDEK4LZ124483 | 1GCRYDEK4LZ152378 | 1GCRYDEK4LZ129229; 1GCRYDEK4LZ192475

1GCRYDEK4LZ135760

1GCRYDEK4LZ190175 | 1GCRYDEK4LZ108851; 1GCRYDEK4LZ150808 | 1GCRYDEK4LZ171299; 1GCRYDEK4LZ151389; 1GCRYDEK4LZ150596; 1GCRYDEK4LZ110633 | 1GCRYDEK4LZ185784 | 1GCRYDEK4LZ167771 | 1GCRYDEK4LZ116271 | 1GCRYDEK4LZ117730 | 1GCRYDEK4LZ184070; 1GCRYDEK4LZ170301 | 1GCRYDEK4LZ184151; 1GCRYDEK4LZ150744; 1GCRYDEK4LZ189852 | 1GCRYDEK4LZ145382 | 1GCRYDEK4LZ163350

1GCRYDEK4LZ188894 | 1GCRYDEK4LZ121289 | 1GCRYDEK4LZ104248 | 1GCRYDEK4LZ109787 | 1GCRYDEK4LZ137220;

1GCRYDEK4LZ172047

| 1GCRYDEK4LZ176244; 1GCRYDEK4LZ179564 | 1GCRYDEK4LZ115993 | 1GCRYDEK4LZ161601 | 1GCRYDEK4LZ123608 | 1GCRYDEK4LZ177409 | 1GCRYDEK4LZ147973 | 1GCRYDEK4LZ136990 | 1GCRYDEK4LZ185428 | 1GCRYDEK4LZ143454 | 1GCRYDEK4LZ107358 | 1GCRYDEK4LZ172839; 1GCRYDEK4LZ163574 | 1GCRYDEK4LZ126637 | 1GCRYDEK4LZ148864 | 1GCRYDEK4LZ111359 | 1GCRYDEK4LZ193044; 1GCRYDEK4LZ160156 | 1GCRYDEK4LZ178253 | 1GCRYDEK4LZ170041 | 1GCRYDEK4LZ148492; 1GCRYDEK4LZ148010; 1GCRYDEK4LZ116979 | 1GCRYDEK4LZ164319; 1GCRYDEK4LZ163168 | 1GCRYDEK4LZ101625; 1GCRYDEK4LZ192993 | 1GCRYDEK4LZ173036 | 1GCRYDEK4LZ196669 | 1GCRYDEK4LZ172551 | 1GCRYDEK4LZ154700; 1GCRYDEK4LZ124662 | 1GCRYDEK4LZ169665 | 1GCRYDEK4LZ158178; 1GCRYDEK4LZ124659 | 1GCRYDEK4LZ136343 | 1GCRYDEK4LZ120773 | 1GCRYDEK4LZ143714; 1GCRYDEK4LZ189043 | 1GCRYDEK4LZ112138 | 1GCRYDEK4LZ149187 | 1GCRYDEK4LZ122510 | 1GCRYDEK4LZ162554 | 1GCRYDEK4LZ152221; 1GCRYDEK4LZ134771 | 1GCRYDEK4LZ128713; 1GCRYDEK4LZ172677 | 1GCRYDEK4LZ146743 | 1GCRYDEK4LZ103312 | 1GCRYDEK4LZ110695; 1GCRYDEK4LZ159637 | 1GCRYDEK4LZ170847; 1GCRYDEK4LZ178270 | 1GCRYDEK4LZ175773

1GCRYDEK4LZ186319 | 1GCRYDEK4LZ186580 | 1GCRYDEK4LZ120885 | 1GCRYDEK4LZ138724; 1GCRYDEK4LZ150727 | 1GCRYDEK4LZ157502 | 1GCRYDEK4LZ109689; 1GCRYDEK4LZ124337; 1GCRYDEK4LZ102483

1GCRYDEK4LZ133314 | 1GCRYDEK4LZ183825 | 1GCRYDEK4LZ115265; 1GCRYDEK4LZ114309 | 1GCRYDEK4LZ163039 | 1GCRYDEK4LZ185767 | 1GCRYDEK4LZ161467 | 1GCRYDEK4LZ149870 | 1GCRYDEK4LZ117064 | 1GCRYDEK4LZ122250 | 1GCRYDEK4LZ185610 | 1GCRYDEK4LZ191634 | 1GCRYDEK4LZ124628 | 1GCRYDEK4LZ108865 | 1GCRYDEK4LZ165325 | 1GCRYDEK4LZ187440; 1GCRYDEK4LZ119011; 1GCRYDEK4LZ109370

1GCRYDEK4LZ185283 | 1GCRYDEK4LZ105240; 1GCRYDEK4LZ163252 | 1GCRYDEK4LZ177376; 1GCRYDEK4LZ134818 | 1GCRYDEK4LZ145530 | 1GCRYDEK4LZ149450 | 1GCRYDEK4LZ172744 | 1GCRYDEK4LZ134172

1GCRYDEK4LZ108297 | 1GCRYDEK4LZ146516 | 1GCRYDEK4LZ196963 | 1GCRYDEK4LZ161985 | 1GCRYDEK4LZ154387 | 1GCRYDEK4LZ158956 | 1GCRYDEK4LZ171402 | 1GCRYDEK4LZ131451; 1GCRYDEK4LZ176728 | 1GCRYDEK4LZ164949 | 1GCRYDEK4LZ181282; 1GCRYDEK4LZ137573; 1GCRYDEK4LZ112916 | 1GCRYDEK4LZ115122 | 1GCRYDEK4LZ122507; 1GCRYDEK4LZ140702 | 1GCRYDEK4LZ155328 | 1GCRYDEK4LZ141378 | 1GCRYDEK4LZ178995 | 1GCRYDEK4LZ141462 | 1GCRYDEK4LZ164353 | 1GCRYDEK4LZ138593 | 1GCRYDEK4LZ186871; 1GCRYDEK4LZ145589; 1GCRYDEK4LZ182948 | 1GCRYDEK4LZ193934 | 1GCRYDEK4LZ131014 | 1GCRYDEK4LZ120305; 1GCRYDEK4LZ115668; 1GCRYDEK4LZ170511 |

1GCRYDEK4LZ178964

; 1GCRYDEK4LZ178074 | 1GCRYDEK4LZ199829; 1GCRYDEK4LZ197692 | 1GCRYDEK4LZ110275; 1GCRYDEK4LZ196073 | 1GCRYDEK4LZ143177; 1GCRYDEK4LZ112933; 1GCRYDEK4LZ114004 | 1GCRYDEK4LZ124600; 1GCRYDEK4LZ130770; 1GCRYDEK4LZ115802; 1GCRYDEK4LZ120630 | 1GCRYDEK4LZ113757 |

1GCRYDEK4LZ158620

| 1GCRYDEK4LZ187776 | 1GCRYDEK4LZ184649 | 1GCRYDEK4LZ153692 | 1GCRYDEK4LZ152736 | 1GCRYDEK4LZ119168; 1GCRYDEK4LZ149562; 1GCRYDEK4LZ125987

1GCRYDEK4LZ180133 | 1GCRYDEK4LZ168113

1GCRYDEK4LZ146290; 1GCRYDEK4LZ136763 | 1GCRYDEK4LZ179158; 1GCRYDEK4LZ154972; 1GCRYDEK4LZ136472 | 1GCRYDEK4LZ107473 | 1GCRYDEK4LZ110843 | 1GCRYDEK4LZ121342; 1GCRYDEK4LZ171285 | 1GCRYDEK4LZ124743 |

1GCRYDEK4LZ141252

| 1GCRYDEK4LZ194520; 1GCRYDEK4LZ134107 | 1GCRYDEK4LZ106663; 1GCRYDEK4LZ156723 | 1GCRYDEK4LZ149318; 1GCRYDEK4LZ181783 | 1GCRYDEK4LZ145091 | 1GCRYDEK4LZ140666 | 1GCRYDEK4LZ187194; 1GCRYDEK4LZ192962 | 1GCRYDEK4LZ190581 | 1GCRYDEK4LZ145544 | 1GCRYDEK4LZ178575 | 1GCRYDEK4LZ132812; 1GCRYDEK4LZ144832 | 1GCRYDEK4LZ193898; 1GCRYDEK4LZ103763; 1GCRYDEK4LZ155393; 1GCRYDEK4LZ134267; 1GCRYDEK4LZ146628; 1GCRYDEK4LZ143342 | 1GCRYDEK4LZ104976 | 1GCRYDEK4LZ196624; 1GCRYDEK4LZ123821 | 1GCRYDEK4LZ174140 | 1GCRYDEK4LZ155636 | 1GCRYDEK4LZ159993; 1GCRYDEK4LZ172548; 1GCRYDEK4LZ131353; 1GCRYDEK4LZ198972;

1GCRYDEK4LZ151022

; 1GCRYDEK4LZ152512; 1GCRYDEK4LZ131384 | 1GCRYDEK4LZ143860; 1GCRYDEK4LZ128128 | 1GCRYDEK4LZ161372 | 1GCRYDEK4LZ131658

1GCRYDEK4LZ109272 | 1GCRYDEK4LZ110583 | 1GCRYDEK4LZ180309; 1GCRYDEK4LZ196915; 1GCRYDEK4LZ172016 | 1GCRYDEK4LZ116769 | 1GCRYDEK4LZ197594 | 1GCRYDEK4LZ161386 | 1GCRYDEK4LZ107392 | 1GCRYDEK4LZ116397; 1GCRYDEK4LZ140425 | 1GCRYDEK4LZ129182; 1GCRYDEK4LZ172940 |

1GCRYDEK4LZ113421

; 1GCRYDEK4LZ165485 | 1GCRYDEK4LZ189690 | 1GCRYDEK4LZ107201; 1GCRYDEK4LZ113290 | 1GCRYDEK4LZ141669 | 1GCRYDEK4LZ182366; 1GCRYDEK4LZ188782 | 1GCRYDEK4LZ196056; 1GCRYDEK4LZ140697; 1GCRYDEK4LZ152381 | 1GCRYDEK4LZ172579 | 1GCRYDEK4LZ162909 | 1GCRYDEK4LZ135404 | 1GCRYDEK4LZ137797 | 1GCRYDEK4LZ191701; 1GCRYDEK4LZ107344; 1GCRYDEK4LZ130039 | 1GCRYDEK4LZ108154 | 1GCRYDEK4LZ148623 | 1GCRYDEK4LZ173294 | 1GCRYDEK4LZ136360 | 1GCRYDEK4LZ100460 | 1GCRYDEK4LZ164921; 1GCRYDEK4LZ103682 | 1GCRYDEK4LZ130512; 1GCRYDEK4LZ158052 | 1GCRYDEK4LZ186241 | 1GCRYDEK4LZ159766; 1GCRYDEK4LZ120403 | 1GCRYDEK4LZ107215 | 1GCRYDEK4LZ145740 | 1GCRYDEK4LZ140022; 1GCRYDEK4LZ159928 | 1GCRYDEK4LZ176194 | 1GCRYDEK4LZ103049 | 1GCRYDEK4LZ181850 | 1GCRYDEK4LZ199006 | 1GCRYDEK4LZ199250 | 1GCRYDEK4LZ129344 | 1GCRYDEK4LZ107893; 1GCRYDEK4LZ132681 | 1GCRYDEK4LZ111409 | 1GCRYDEK4LZ176048; 1GCRYDEK4LZ185462 | 1GCRYDEK4LZ111538 | 1GCRYDEK4LZ143325; 1GCRYDEK4LZ185591; 1GCRYDEK4LZ157788 | 1GCRYDEK4LZ156267 | 1GCRYDEK4LZ120093 | 1GCRYDEK4LZ191469; 1GCRYDEK4LZ122460 | 1GCRYDEK4LZ181458; 1GCRYDEK4LZ190001; 1GCRYDEK4LZ107618 | 1GCRYDEK4LZ195943 | 1GCRYDEK4LZ155717 | 1GCRYDEK4LZ162764 | 1GCRYDEK4LZ137542; 1GCRYDEK4LZ177832 | 1GCRYDEK4LZ173697 | 1GCRYDEK4LZ160013; 1GCRYDEK4LZ111135 | 1GCRYDEK4LZ170685 | 1GCRYDEK4LZ190063; 1GCRYDEK4LZ125228; 1GCRYDEK4LZ102323; 1GCRYDEK4LZ160576 | 1GCRYDEK4LZ133782 | 1GCRYDEK4LZ106145; 1GCRYDEK4LZ156141; 1GCRYDEK4LZ123706; 1GCRYDEK4LZ170623; 1GCRYDEK4LZ137086 | 1GCRYDEK4LZ139601 | 1GCRYDEK4LZ192458

1GCRYDEK4LZ196722; 1GCRYDEK4LZ199765 | 1GCRYDEK4LZ158097; 1GCRYDEK4LZ193187 | 1GCRYDEK4LZ153305 | 1GCRYDEK4LZ175630 | 1GCRYDEK4LZ123382; 1GCRYDEK4LZ149786 |

1GCRYDEK4LZ189611

; 1GCRYDEK4LZ164224; 1GCRYDEK4LZ131675; 1GCRYDEK4LZ187406; 1GCRYDEK4LZ164126 | 1GCRYDEK4LZ103407; 1GCRYDEK4LZ132275 | 1GCRYDEK4LZ175112 | 1GCRYDEK4LZ176129 | 1GCRYDEK4LZ156950; 1GCRYDEK4LZ132664 | 1GCRYDEK4LZ162148 | 1GCRYDEK4LZ159900 | 1GCRYDEK4LZ124645 | 1GCRYDEK4LZ152994 | 1GCRYDEK4LZ199717 | 1GCRYDEK4LZ124614

1GCRYDEK4LZ189205 | 1GCRYDEK4LZ176020 | 1GCRYDEK4LZ157287; 1GCRYDEK4LZ183503 | 1GCRYDEK4LZ172324; 1GCRYDEK4LZ198597 | 1GCRYDEK4LZ199572 | 1GCRYDEK4LZ178933; 1GCRYDEK4LZ114150; 1GCRYDEK4LZ199555 | 1GCRYDEK4LZ133913 | 1GCRYDEK4LZ198633; 1GCRYDEK4LZ188801 | 1GCRYDEK4LZ127738 | 1GCRYDEK4LZ179970 | 1GCRYDEK4LZ171836 | 1GCRYDEK4LZ134141 | 1GCRYDEK4LZ178043; 1GCRYDEK4LZ113080 | 1GCRYDEK4LZ180830 | 1GCRYDEK4LZ178530; 1GCRYDEK4LZ152199; 1GCRYDEK4LZ125276 | 1GCRYDEK4LZ192296; 1GCRYDEK4LZ179046; 1GCRYDEK4LZ183467 | 1GCRYDEK4LZ157550; 1GCRYDEK4LZ175188 | 1GCRYDEK4LZ158665; 1GCRYDEK4LZ160741; 1GCRYDEK4LZ173828; 1GCRYDEK4LZ154731 | 1GCRYDEK4LZ166605 | 1GCRYDEK4LZ157838; 1GCRYDEK4LZ196445; 1GCRYDEK4LZ149822 | 1GCRYDEK4LZ105304 | 1GCRYDEK4LZ141753; 1GCRYDEK4LZ102905

1GCRYDEK4LZ142367; 1GCRYDEK4LZ186742 | 1GCRYDEK4LZ175675 | 1GCRYDEK4LZ138710 | 1GCRYDEK4LZ190497 |

1GCRYDEK4LZ128548

; 1GCRYDEK4LZ156110; 1GCRYDEK4LZ158553 | 1GCRYDEK4LZ169343 | 1GCRYDEK4LZ179113 | 1GCRYDEK4LZ140330 | 1GCRYDEK4LZ112950 | 1GCRYDEK4LZ104959 | 1GCRYDEK4LZ187082; 1GCRYDEK4LZ176096; 1GCRYDEK4LZ181508 | 1GCRYDEK4LZ145284 | 1GCRYDEK4LZ167463; 1GCRYDEK4LZ143390 | 1GCRYDEK4LZ104363 | 1GCRYDEK4LZ142983; 1GCRYDEK4LZ147049;

1GCRYDEK4LZ126640

| 1GCRYDEK4LZ113984 | 1GCRYDEK4LZ123219 | 1GCRYDEK4LZ182433 | 1GCRYDEK4LZ196221 | 1GCRYDEK4LZ108011 | 1GCRYDEK4LZ161789 | 1GCRYDEK4LZ174395 | 1GCRYDEK4LZ177944 |

1GCRYDEK4LZ115296

| 1GCRYDEK4LZ190984 | 1GCRYDEK4LZ187227 | 1GCRYDEK4LZ109305; 1GCRYDEK4LZ196123; 1GCRYDEK4LZ126900; 1GCRYDEK4LZ105965 | 1GCRYDEK4LZ165163; 1GCRYDEK4LZ112415 | 1GCRYDEK4LZ147584 | 1GCRYDEK4LZ159783 | 1GCRYDEK4LZ107604 | 1GCRYDEK4LZ100149 | 1GCRYDEK4LZ134835 | 1GCRYDEK4LZ145009 | 1GCRYDEK4LZ173571 | 1GCRYDEK4LZ126895 | 1GCRYDEK4LZ170556

1GCRYDEK4LZ183453; 1GCRYDEK4LZ123477; 1GCRYDEK4LZ196218 | 1GCRYDEK4LZ113239 | 1GCRYDEK4LZ139582; 1GCRYDEK4LZ169178 | 1GCRYDEK4LZ116996

1GCRYDEK4LZ149190 | 1GCRYDEK4LZ164529; 1GCRYDEK4LZ183131 | 1GCRYDEK4LZ150971 | 1GCRYDEK4LZ133894 | 1GCRYDEK4LZ188541 | 1GCRYDEK4LZ167155 | 1GCRYDEK4LZ191746 | 1GCRYDEK4LZ153983; 1GCRYDEK4LZ115413 | 1GCRYDEK4LZ130431 | 1GCRYDEK4LZ144488 | 1GCRYDEK4LZ154597 | 1GCRYDEK4LZ138058; 1GCRYDEK4LZ103004 | 1GCRYDEK4LZ190970 | 1GCRYDEK4LZ124953 | 1GCRYDEK4LZ131529; 1GCRYDEK4LZ190757; 1GCRYDEK4LZ195022; 1GCRYDEK4LZ163509; 1GCRYDEK4LZ147021 | 1GCRYDEK4LZ118537 | 1GCRYDEK4LZ162277 | 1GCRYDEK4LZ100071 | 1GCRYDEK4LZ150212 | 1GCRYDEK4LZ134821 | 1GCRYDEK4LZ121485 | 1GCRYDEK4LZ113824 | 1GCRYDEK4LZ155815; 1GCRYDEK4LZ127948 | 1GCRYDEK4LZ195571 | 1GCRYDEK4LZ129361 | 1GCRYDEK4LZ162294; 1GCRYDEK4LZ134222 | 1GCRYDEK4LZ133880 | 1GCRYDEK4LZ177880; 1GCRYDEK4LZ155538 | 1GCRYDEK4LZ103634 | 1GCRYDEK4LZ190256 | 1GCRYDEK4LZ188166 | 1GCRYDEK4LZ111099; 1GCRYDEK4LZ168953; 1GCRYDEK4LZ189835 | 1GCRYDEK4LZ187759 | 1GCRYDEK4LZ171335;

1GCRYDEK4LZ130106

| 1GCRYDEK4LZ106839 | 1GCRYDEK4LZ145334; 1GCRYDEK4LZ140148 | 1GCRYDEK4LZ174025; 1GCRYDEK4LZ106520; 1GCRYDEK4LZ150873 |

1GCRYDEK4LZ1286011GCRYDEK4LZ134673; 1GCRYDEK4LZ129506; 1GCRYDEK4LZ118652; 1GCRYDEK4LZ138657 | 1GCRYDEK4LZ128744; 1GCRYDEK4LZ198325; 1GCRYDEK4LZ103830 | 1GCRYDEK4LZ131823 | 1GCRYDEK4LZ153059 | 1GCRYDEK4LZ184747 | 1GCRYDEK4LZ176230

1GCRYDEK4LZ112477

1GCRYDEK4LZ192346 | 1GCRYDEK4LZ166409 | 1GCRYDEK4LZ118005 | 1GCRYDEK4LZ119381 | 1GCRYDEK4LZ178947 | 1GCRYDEK4LZ158939; 1GCRYDEK4LZ122328; 1GCRYDEK4LZ149299

1GCRYDEK4LZ122605;

1GCRYDEK4LZ167429

; 1GCRYDEK4LZ181511 | 1GCRYDEK4LZ178012 | 1GCRYDEK4LZ114682; 1GCRYDEK4LZ174378; 1GCRYDEK4LZ127559 | 1GCRYDEK4LZ146192 | 1GCRYDEK4LZ164188; 1GCRYDEK4LZ111846 | 1GCRYDEK4LZ133247; 1GCRYDEK4LZ192007 | 1GCRYDEK4LZ142255; 1GCRYDEK4LZ178107; 1GCRYDEK4LZ178804; 1GCRYDEK4LZ183758 | 1GCRYDEK4LZ180469 | 1GCRYDEK4LZ156883

1GCRYDEK4LZ165910 | 1GCRYDEK4LZ138464 | 1GCRYDEK4LZ148105 | 1GCRYDEK4LZ170444 | 1GCRYDEK4LZ100281 | 1GCRYDEK4LZ165731; 1GCRYDEK4LZ159864 | 1GCRYDEK4LZ128730 | 1GCRYDEK4LZ145303 | 1GCRYDEK4LZ110549 | 1GCRYDEK4LZ133751; 1GCRYDEK4LZ194629 | 1GCRYDEK4LZ120644; 1GCRYDEK4LZ166314; 1GCRYDEK4LZ110079

1GCRYDEK4LZ172372; 1GCRYDEK4LZ193822 | 1GCRYDEK4LZ192606; 1GCRYDEK4LZ133121 | 1GCRYDEK4LZ150162; 1GCRYDEK4LZ157497; 1GCRYDEK4LZ195313 | 1GCRYDEK4LZ185039 | 1GCRYDEK4LZ163669; 1GCRYDEK4LZ122331 | 1GCRYDEK4LZ153997 | 1GCRYDEK4LZ157371; 1GCRYDEK4LZ180732 | 1GCRYDEK4LZ103987 | 1GCRYDEK4LZ148914 | 1GCRYDEK4LZ181007 | 1GCRYDEK4LZ127917; 1GCRYDEK4LZ131689

1GCRYDEK4LZ183081;

1GCRYDEK4LZ144202

| 1GCRYDEK4LZ156690 | 1GCRYDEK4LZ130123 | 1GCRYDEK4LZ130011; 1GCRYDEK4LZ140845; 1GCRYDEK4LZ168709 | 1GCRYDEK4LZ146466 | 1GCRYDEK4LZ121020 | 1GCRYDEK4LZ175921; 1GCRYDEK4LZ108168; 1GCRYDEK4LZ150467

1GCRYDEK4LZ112060 | 1GCRYDEK4LZ149285; 1GCRYDEK4LZ196736 | 1GCRYDEK4LZ141185; 1GCRYDEK4LZ128257; 1GCRYDEK4LZ136553

1GCRYDEK4LZ142000; 1GCRYDEK4LZ156334; 1GCRYDEK4LZ139761 | 1GCRYDEK4LZ108025 | 1GCRYDEK4LZ178320 | 1GCRYDEK4LZ189771 | 1GCRYDEK4LZ100121 | 1GCRYDEK4LZ112611; 1GCRYDEK4LZ168578 | 1GCRYDEK4LZ106811 | 1GCRYDEK4LZ164286; 1GCRYDEK4LZ113371 | 1GCRYDEK4LZ144779 | 1GCRYDEK4LZ137959

1GCRYDEK4LZ137489; 1GCRYDEK4LZ161663 | 1GCRYDEK4LZ165177 | 1GCRYDEK4LZ101107 | 1GCRYDEK4LZ141834; 1GCRYDEK4LZ160447; 1GCRYDEK4LZ111457 | 1GCRYDEK4LZ104783

1GCRYDEK4LZ129943 | 1GCRYDEK4LZ149643; 1GCRYDEK4LZ180004; 1GCRYDEK4LZ104346 | 1GCRYDEK4LZ177846; 1GCRYDEK4LZ162537 | 1GCRYDEK4LZ184392; 1GCRYDEK4LZ139193; 1GCRYDEK4LZ167690; 1GCRYDEK4LZ169620 | 1GCRYDEK4LZ162571 | 1GCRYDEK4LZ125326

1GCRYDEK4LZ120501; 1GCRYDEK4LZ124211 | 1GCRYDEK4LZ107733 | 1GCRYDEK4LZ152672; 1GCRYDEK4LZ113435; 1GCRYDEK4LZ131904; 1GCRYDEK4LZ192931 | 1GCRYDEK4LZ185008; 1GCRYDEK4LZ123611; 1GCRYDEK4LZ176678

1GCRYDEK4LZ150775; 1GCRYDEK4LZ109191 | 1GCRYDEK4LZ171576; 1GCRYDEK4LZ194551 | 1GCRYDEK4LZ132809 | 1GCRYDEK4LZ108395 | 1GCRYDEK4LZ153787; 1GCRYDEK4LZ144474 | 1GCRYDEK4LZ162358 | 1GCRYDEK4LZ168919; 1GCRYDEK4LZ173764 | 1GCRYDEK4LZ178267; 1GCRYDEK4LZ115041; 1GCRYDEK4LZ185347 | 1GCRYDEK4LZ157709; 1GCRYDEK4LZ187485 | 1GCRYDEK4LZ157239 | 1GCRYDEK4LZ140196; 1GCRYDEK4LZ180603 | 1GCRYDEK4LZ142112 | 1GCRYDEK4LZ164272; 1GCRYDEK4LZ118280; 1GCRYDEK4LZ123852 | 1GCRYDEK4LZ137685 | 1GCRYDEK4LZ184215 | 1GCRYDEK4LZ197790; 1GCRYDEK4LZ163512 | 1GCRYDEK4LZ111166; 1GCRYDEK4LZ169083; 1GCRYDEK4LZ193643 | 1GCRYDEK4LZ139064 | 1GCRYDEK4LZ196543 | 1GCRYDEK4LZ161128

1GCRYDEK4LZ164191; 1GCRYDEK4LZ153644; 1GCRYDEK4LZ155183; 1GCRYDEK4LZ190306 | 1GCRYDEK4LZ131787 | 1GCRYDEK4LZ106971

1GCRYDEK4LZ198132 | 1GCRYDEK4LZ180181 | 1GCRYDEK4LZ185848 | 1GCRYDEK4LZ155801 | 1GCRYDEK4LZ182397 | 1GCRYDEK4LZ185199 | 1GCRYDEK4LZ131515

1GCRYDEK4LZ135421 | 1GCRYDEK4LZ148959 | 1GCRYDEK4LZ151313; 1GCRYDEK4LZ184683 | 1GCRYDEK4LZ178625; 1GCRYDEK4LZ111006 | 1GCRYDEK4LZ133555

1GCRYDEK4LZ151702 | 1GCRYDEK4LZ122099; 1GCRYDEK4LZ138304 | 1GCRYDEK4LZ115119

1GCRYDEK4LZ188913 | 1GCRYDEK4LZ165275 | 1GCRYDEK4LZ106419 | 1GCRYDEK4LZ107974 | 1GCRYDEK4LZ123561; 1GCRYDEK4LZ164823; 1GCRYDEK4LZ147990 | 1GCRYDEK4LZ113855 | 1GCRYDEK4LZ177765 | 1GCRYDEK4LZ108901 | 1GCRYDEK4LZ129439; 1GCRYDEK4LZ128212 | 1GCRYDEK4LZ113841

1GCRYDEK4LZ114486

1GCRYDEK4LZ126962 | 1GCRYDEK4LZ186997 | 1GCRYDEK4LZ146810 | 1GCRYDEK4LZ112365

1GCRYDEK4LZ141042

1GCRYDEK4LZ161369; 1GCRYDEK4LZ110647 | 1GCRYDEK4LZ128565 | 1GCRYDEK4LZ197420 | 1GCRYDEK4LZ170315 | 1GCRYDEK4LZ135273

1GCRYDEK4LZ178737 | 1GCRYDEK4LZ163834; 1GCRYDEK4LZ132857 | 1GCRYDEK4LZ146600 | 1GCRYDEK4LZ137296 | 1GCRYDEK4LZ159685 | 1GCRYDEK4LZ126671 | 1GCRYDEK4LZ191262 | 1GCRYDEK4LZ173943 | 1GCRYDEK4LZ173098; 1GCRYDEK4LZ129201; 1GCRYDEK4LZ104377 | 1GCRYDEK4LZ163929; 1GCRYDEK4LZ143471 | 1GCRYDEK4LZ166300 | 1GCRYDEK4LZ109899 | 1GCRYDEK4LZ179807 | 1GCRYDEK4LZ170475 | 1GCRYDEK4LZ128923; 1GCRYDEK4LZ196588; 1GCRYDEK4LZ188314 | 1GCRYDEK4LZ194811; 1GCRYDEK4LZ169763; 1GCRYDEK4LZ138352 | 1GCRYDEK4LZ142403; 1GCRYDEK4LZ175160; 1GCRYDEK4LZ112348 | 1GCRYDEK4LZ122801 | 1GCRYDEK4LZ151845 | 1GCRYDEK4LZ124306; 1GCRYDEK4LZ100720 | 1GCRYDEK4LZ159833; 1GCRYDEK4LZ125486 | 1GCRYDEK4LZ194145 | 1GCRYDEK4LZ199314; 1GCRYDEK4LZ155443 | 1GCRYDEK4LZ106338; 1GCRYDEK4LZ111751; 1GCRYDEK4LZ143373 | 1GCRYDEK4LZ179127; 1GCRYDEK4LZ141882; 1GCRYDEK4LZ101057; 1GCRYDEK4LZ114357

1GCRYDEK4LZ156608 | 1GCRYDEK4LZ149464; 1GCRYDEK4LZ165874 | 1GCRYDEK4LZ146614 | 1GCRYDEK4LZ176552 | 1GCRYDEK4LZ137024 | 1GCRYDEK4LZ163901; 1GCRYDEK4LZ113578 | 1GCRYDEK4LZ150002 | 1GCRYDEK4LZ122278 | 1GCRYDEK4LZ132647; 1GCRYDEK4LZ158729 | 1GCRYDEK4LZ101933 | 1GCRYDEK4LZ135466; 1GCRYDEK4LZ157306 | 1GCRYDEK4LZ161131 | 1GCRYDEK4LZ124919 | 1GCRYDEK4LZ167625 | 1GCRYDEK4LZ187907; 1GCRYDEK4LZ115203; 1GCRYDEK4LZ132972; 1GCRYDEK4LZ163882 | 1GCRYDEK4LZ188684 | 1GCRYDEK4LZ169360 | 1GCRYDEK4LZ114200; 1GCRYDEK4LZ122443; 1GCRYDEK4LZ133779 | 1GCRYDEK4LZ122491

1GCRYDEK4LZ190600 | 1GCRYDEK4LZ175529; 1GCRYDEK4LZ191875 | 1GCRYDEK4LZ154650 | 1GCRYDEK4LZ177412; 1GCRYDEK4LZ171707 | 1GCRYDEK4LZ154566 | 1GCRYDEK4LZ166474; 1GCRYDEK4LZ144667; 1GCRYDEK4LZ157757 | 1GCRYDEK4LZ111605 | 1GCRYDEK4LZ104587; 1GCRYDEK4LZ195148; 1GCRYDEK4LZ119073 | 1GCRYDEK4LZ118991 | 1GCRYDEK4LZ106307; 1GCRYDEK4LZ197112 | 1GCRYDEK4LZ198650 | 1GCRYDEK4LZ184098 | 1GCRYDEK4LZ174641 | 1GCRYDEK4LZ115363 | 1GCRYDEK4LZ108526; 1GCRYDEK4LZ199488 | 1GCRYDEK4LZ145723; 1GCRYDEK4LZ124922; 1GCRYDEK4LZ196381 | 1GCRYDEK4LZ161758; 1GCRYDEK4LZ183985 | 1GCRYDEK4LZ191486 | 1GCRYDEK4LZ155135 | 1GCRYDEK4LZ140733 | 1GCRYDEK4LZ143549; 1GCRYDEK4LZ198499; 1GCRYDEK4LZ132471 | 1GCRYDEK4LZ126587 | 1GCRYDEK4LZ102256; 1GCRYDEK4LZ141137

1GCRYDEK4LZ129134 | 1GCRYDEK4LZ139324 | 1GCRYDEK4LZ128968 | 1GCRYDEK4LZ105271 | 1GCRYDEK4LZ101768 | 1GCRYDEK4LZ166359 | 1GCRYDEK4LZ189365; 1GCRYDEK4LZ121356 | 1GCRYDEK4LZ176163; 1GCRYDEK4LZ141431 | 1GCRYDEK4LZ149819; 1GCRYDEK4LZ145012 | 1GCRYDEK4LZ122670 | 1GCRYDEK4LZ148136 | 1GCRYDEK4LZ144930 | 1GCRYDEK4LZ180634 | 1GCRYDEK4LZ141445; 1GCRYDEK4LZ161629 | 1GCRYDEK4LZ168418; 1GCRYDEK4LZ109806; 1GCRYDEK4LZ150615

1GCRYDEK4LZ166345

1GCRYDEK4LZ105402 | 1GCRYDEK4LZ156933 | 1GCRYDEK4LZ188345 | 1GCRYDEK4LZ141039 | 1GCRYDEK4LZ173974 | 1GCRYDEK4LZ144412; 1GCRYDEK4LZ128162; 1GCRYDEK4LZ133099 | 1GCRYDEK4LZ192329; 1GCRYDEK4LZ132762 | 1GCRYDEK4LZ101415 | 1GCRYDEK4LZ164918; 1GCRYDEK4LZ112074; 1GCRYDEK4LZ171920

1GCRYDEK4LZ198261 | 1GCRYDEK4LZ115055 | 1GCRYDEK4LZ119364; 1GCRYDEK4LZ158763; 1GCRYDEK4LZ173456 | 1GCRYDEK4LZ161873 | 1GCRYDEK4LZ179354 | 1GCRYDEK4LZ107716 | 1GCRYDEK4LZ157242 | 1GCRYDEK4LZ119185; 1GCRYDEK4LZ108249 | 1GCRYDEK4LZ107022 | 1GCRYDEK4LZ195067 | 1GCRYDEK4LZ146984; 1GCRYDEK4LZ168922

1GCRYDEK4LZ140229 | 1GCRYDEK4LZ137329; 1GCRYDEK4LZ195327; 1GCRYDEK4LZ108428 | 1GCRYDEK4LZ131742; 1GCRYDEK4LZ101673; 1GCRYDEK4LZ172890 | 1GCRYDEK4LZ102743 | 1GCRYDEK4LZ188667 | 1GCRYDEK4LZ156673 | 1GCRYDEK4LZ139212; 1GCRYDEK4LZ146709; 1GCRYDEK4LZ161453 | 1GCRYDEK4LZ129800;

1GCRYDEK4LZ103424

| 1GCRYDEK4LZ195702;

1GCRYDEK4LZ150159

; 1GCRYDEK4LZ167804; 1GCRYDEK4LZ150730; 1GCRYDEK4LZ154065; 1GCRYDEK4LZ195053; 1GCRYDEK4LZ158617; 1GCRYDEK4LZ127996

1GCRYDEK4LZ151358; 1GCRYDEK4LZ124578; 1GCRYDEK4LZ173215 | 1GCRYDEK4LZ135144; 1GCRYDEK4LZ115282 | 1GCRYDEK4LZ197269 | 1GCRYDEK4LZ156687 | 1GCRYDEK4LZ113628 | 1GCRYDEK4LZ142434; 1GCRYDEK4LZ194081; 1GCRYDEK4LZ195084 | 1GCRYDEK4LZ149707; 1GCRYDEK4LZ143874 | 1GCRYDEK4LZ120529 | 1GCRYDEK4LZ197949; 1GCRYDEK4LZ146337; 1GCRYDEK4LZ170153

1GCRYDEK4LZ110664 | 1GCRYDEK4LZ165843; 1GCRYDEK4LZ112205; 1GCRYDEK4LZ136696 | 1GCRYDEK4LZ110034; 1GCRYDEK4LZ132535;

1GCRYDEK4LZ188880

; 1GCRYDEK4LZ133992 | 1GCRYDEK4LZ150341 | 1GCRYDEK4LZ175689 | 1GCRYDEK4LZ172341 | 1GCRYDEK4LZ137265 | 1GCRYDEK4LZ126718 | 1GCRYDEK4LZ197935; 1GCRYDEK4LZ130719 | 1GCRYDEK4LZ109918 | 1GCRYDEK4LZ176177 | 1GCRYDEK4LZ106503 | 1GCRYDEK4LZ109286 | 1GCRYDEK4LZ194968 | 1GCRYDEK4LZ198664; 1GCRYDEK4LZ135516; 1GCRYDEK4LZ160786 | 1GCRYDEK4LZ168192 | 1GCRYDEK4LZ122877

1GCRYDEK4LZ101897; 1GCRYDEK4LZ126881 | 1GCRYDEK4LZ138514

1GCRYDEK4LZ168046; 1GCRYDEK4LZ175496; 1GCRYDEK4LZ160500; 1GCRYDEK4LZ103343; 1GCRYDEK4LZ189995 | 1GCRYDEK4LZ153384 | 1GCRYDEK4LZ100359 | 1GCRYDEK4LZ111880 | 1GCRYDEK4LZ195750 | 1GCRYDEK4LZ198504 | 1GCRYDEK4LZ148749 | 1GCRYDEK4LZ137072 | 1GCRYDEK4LZ143633 | 1GCRYDEK4LZ195764 | 1GCRYDEK4LZ173229 | 1GCRYDEK4LZ198289; 1GCRYDEK4LZ152526; 1GCRYDEK4LZ166684 | 1GCRYDEK4LZ163316; 1GCRYDEK4LZ193268 | 1GCRYDEK4LZ192959; 1GCRYDEK4LZ170380 | 1GCRYDEK4LZ100278; 1GCRYDEK4LZ139842 | 1GCRYDEK4LZ165339 |

1GCRYDEK4LZ199300

| 1GCRYDEK4LZ192069 | 1GCRYDEK4LZ188619 | 1GCRYDEK4LZ193691; 1GCRYDEK4LZ123978 | 1GCRYDEK4LZ169245; 1GCRYDEK4LZ152798 | 1GCRYDEK4LZ148699 | 1GCRYDEK4LZ103391

1GCRYDEK4LZ139419; 1GCRYDEK4LZ123771 | 1GCRYDEK4LZ152347 | 1GCRYDEK4LZ178706; 1GCRYDEK4LZ174946; 1GCRYDEK4LZ186823; 1GCRYDEK4LZ140294; 1GCRYDEK4LZ195361 | 1GCRYDEK4LZ190631 | 1GCRYDEK4LZ141963; 1GCRYDEK4LZ106775 | 1GCRYDEK4LZ150629 | 1GCRYDEK4LZ176003; 1GCRYDEK4LZ155023

1GCRYDEK4LZ101902; 1GCRYDEK4LZ164952 | 1GCRYDEK4LZ119610 | 1GCRYDEK4LZ136777 | 1GCRYDEK4LZ197353 | 1GCRYDEK4LZ121213; 1GCRYDEK4LZ149755; 1GCRYDEK4LZ185932; 1GCRYDEK4LZ168581 | 1GCRYDEK4LZ191021; 1GCRYDEK4LZ166989 | 1GCRYDEK4LZ160450; 1GCRYDEK4LZ138688 | 1GCRYDEK4LZ171142; 1GCRYDEK4LZ134785 | 1GCRYDEK4LZ111796 | 1GCRYDEK4LZ145771 | 1GCRYDEK4LZ159296; 1GCRYDEK4LZ164790 | 1GCRYDEK4LZ107456 | 1GCRYDEK4LZ190872 | 1GCRYDEK4LZ130834 | 1GCRYDEK4LZ142580 | 1GCRYDEK4LZ170816; 1GCRYDEK4LZ157886

1GCRYDEK4LZ125780; 1GCRYDEK4LZ196686 | 1GCRYDEK4LZ110602; 1GCRYDEK4LZ184733 | 1GCRYDEK4LZ160366 | 1GCRYDEK4LZ138366; 1GCRYDEK4LZ171531 | 1GCRYDEK4LZ121082; 1GCRYDEK4LZ144295; 1GCRYDEK4LZ129358; 1GCRYDEK4LZ161016 | 1GCRYDEK4LZ113595 | 1GCRYDEK4LZ148184 | 1GCRYDEK4LZ161260 | 1GCRYDEK4LZ161727; 1GCRYDEK4LZ192380; 1GCRYDEK4LZ197725; 1GCRYDEK4LZ163235 | 1GCRYDEK4LZ152140 | 1GCRYDEK4LZ137430; 1GCRYDEK4LZ151621 | 1GCRYDEK4LZ187048

1GCRYDEK4LZ189091

| 1GCRYDEK4LZ139968

1GCRYDEK4LZ171626 | 1GCRYDEK4LZ140165 | 1GCRYDEK4LZ171416 | 1GCRYDEK4LZ110793 | 1GCRYDEK4LZ108817

1GCRYDEK4LZ125374 | 1GCRYDEK4LZ163378 | 1GCRYDEK4LZ148377 | 1GCRYDEK4LZ130591; 1GCRYDEK4LZ102175 | 1GCRYDEK4LZ158908 | 1GCRYDEK4LZ134334 | 1GCRYDEK4LZ125911 | 1GCRYDEK4LZ165552; 1GCRYDEK4LZ117579 | 1GCRYDEK4LZ105643 | 1GCRYDEK4LZ107943; 1GCRYDEK4LZ163848 | 1GCRYDEK4LZ109319 | 1GCRYDEK4LZ146788; 1GCRYDEK4LZ195568 | 1GCRYDEK4LZ127870 | 1GCRYDEK4LZ137895 | 1GCRYDEK4LZ195599

1GCRYDEK4LZ193271 | 1GCRYDEK4LZ101219 | 1GCRYDEK4LZ123415; 1GCRYDEK4LZ169701 | 1GCRYDEK4LZ107425 | 1GCRYDEK4LZ105898 | 1GCRYDEK4LZ149903 | 1GCRYDEK4LZ120353; 1GCRYDEK4LZ142224; 1GCRYDEK4LZ135984 | 1GCRYDEK4LZ134690; 1GCRYDEK4LZ194632 | 1GCRYDEK4LZ176826; 1GCRYDEK4LZ100331; 1GCRYDEK4LZ114696; 1GCRYDEK4LZ134981 | 1GCRYDEK4LZ156060 | 1GCRYDEK4LZ120868

1GCRYDEK4LZ141803 | 1GCRYDEK4LZ113662 | 1GCRYDEK4LZ188152 | 1GCRYDEK4LZ160304 | 1GCRYDEK4LZ118392; 1GCRYDEK4LZ181749

1GCRYDEK4LZ124676

| 1GCRYDEK4LZ168466 | 1GCRYDEK4LZ189916 | 1GCRYDEK4LZ143678

1GCRYDEK4LZ117632 | 1GCRYDEK4LZ159959 | 1GCRYDEK4LZ174512; 1GCRYDEK4LZ137315; 1GCRYDEK4LZ189513; 1GCRYDEK4LZ151716 | 1GCRYDEK4LZ199264; 1GCRYDEK4LZ155782 | 1GCRYDEK4LZ132888 | 1GCRYDEK4LZ159511 | 1GCRYDEK4LZ178852 | 1GCRYDEK4LZ174266 | 1GCRYDEK4LZ146712 | 1GCRYDEK4LZ133426 | 1GCRYDEK4LZ177328 | 1GCRYDEK4LZ169410

1GCRYDEK4LZ152283; 1GCRYDEK4LZ167768 | 1GCRYDEK4LZ185722 | 1GCRYDEK4LZ126864; 1GCRYDEK4LZ112446 | 1GCRYDEK4LZ146757; 1GCRYDEK4LZ176390; 1GCRYDEK4LZ199734 | 1GCRYDEK4LZ194808

1GCRYDEK4LZ145852; 1GCRYDEK4LZ145902; 1GCRYDEK4LZ185137 | 1GCRYDEK4LZ113547 | 1GCRYDEK4LZ116786 | 1GCRYDEK4LZ147620;

1GCRYDEK4LZ125875

; 1GCRYDEK4LZ115525; 1GCRYDEK4LZ100765 | 1GCRYDEK4LZ128372 | 1GCRYDEK4LZ178141 | 1GCRYDEK4LZ192766 | 1GCRYDEK4LZ158522 | 1GCRYDEK4LZ121146 | 1GCRYDEK4LZ115556 | 1GCRYDEK4LZ128078 |

1GCRYDEK4LZ110146

| 1GCRYDEK4LZ144765 | 1GCRYDEK4LZ167611 | 1GCRYDEK4LZ198745 | 1GCRYDEK4LZ187535; 1GCRYDEK4LZ186417; 1GCRYDEK4LZ124113 | 1GCRYDEK4LZ197188; 1GCRYDEK4LZ121163 | 1GCRYDEK4LZ193027 | 1GCRYDEK4LZ193836 | 1GCRYDEK4LZ164854 | 1GCRYDEK4LZ138013 | 1GCRYDEK4LZ188040 | 1GCRYDEK4LZ146127 | 1GCRYDEK4LZ132745

1GCRYDEK4LZ151943 | 1GCRYDEK4LZ154373; 1GCRYDEK4LZ120658; 1GCRYDEK4LZ142790; 1GCRYDEK4LZ117534 | 1GCRYDEK4LZ135063; 1GCRYDEK4LZ184859 | 1GCRYDEK4LZ149481 | 1GCRYDEK4LZ197742 | 1GCRYDEK4LZ109935; 1GCRYDEK4LZ178950 | 1GCRYDEK4LZ171903 | 1GCRYDEK4LZ138562 | 1GCRYDEK4LZ188183 | 1GCRYDEK4LZ192721 |

1GCRYDEK4LZ115783

| 1GCRYDEK4LZ166782 | 1GCRYDEK4LZ197837; 1GCRYDEK4LZ157712; 1GCRYDEK4LZ185560; 1GCRYDEK4LZ187986 | 1GCRYDEK4LZ190760 | 1GCRYDEK4LZ108574 | 1GCRYDEK4LZ122619 | 1GCRYDEK4LZ132339

1GCRYDEK4LZ124256 | 1GCRYDEK4LZ152722; 1GCRYDEK4LZ185378 | 1GCRYDEK4LZ109403 | 1GCRYDEK4LZ182691 | 1GCRYDEK4LZ130977 | 1GCRYDEK4LZ103732

1GCRYDEK4LZ194582 | 1GCRYDEK4LZ194419 | 1GCRYDEK4LZ137900; 1GCRYDEK4LZ121499 | 1GCRYDEK4LZ146774

1GCRYDEK4LZ153899 | 1GCRYDEK4LZ182688 | 1GCRYDEK4LZ113029 | 1GCRYDEK4LZ177362

1GCRYDEK4LZ150680; 1GCRYDEK4LZ126749; 1GCRYDEK4LZ199510 | 1GCRYDEK4LZ151070; 1GCRYDEK4LZ199569 | 1GCRYDEK4LZ109188 | 1GCRYDEK4LZ165101;

1GCRYDEK4LZ103018

; 1GCRYDEK4LZ162182 | 1GCRYDEK4LZ161579 | 1GCRYDEK4LZ165860 | 1GCRYDEK4LZ197000 | 1GCRYDEK4LZ148430; 1GCRYDEK4LZ136049; 1GCRYDEK4LZ199863; 1GCRYDEK4LZ121244

1GCRYDEK4LZ135306 | 1GCRYDEK4LZ178169 | 1GCRYDEK4LZ183517; 1GCRYDEK4LZ137444 | 1GCRYDEK4LZ165745; 1GCRYDEK4LZ121437 | 1GCRYDEK4LZ158035 | 1GCRYDEK4LZ171173 | 1GCRYDEK4LZ120935 | 1GCRYDEK4LZ193755 | 1GCRYDEK4LZ141901; 1GCRYDEK4LZ175434; 1GCRYDEK4LZ198728; 1GCRYDEK4LZ161274; 1GCRYDEK4LZ163445 | 1GCRYDEK4LZ187647 | 1GCRYDEK4LZ104430 | 1GCRYDEK4LZ118859 | 1GCRYDEK4LZ102726; 1GCRYDEK4LZ145043; 1GCRYDEK4LZ143115 | 1GCRYDEK4LZ189382 | 1GCRYDEK4LZ147262 | 1GCRYDEK4LZ138481 | 1GCRYDEK4LZ102659 | 1GCRYDEK4LZ111331 | 1GCRYDEK4LZ111720; 1GCRYDEK4LZ122362 | 1GCRYDEK4LZ160626; 1GCRYDEK4LZ128808; 1GCRYDEK4LZ176597; 1GCRYDEK4LZ184604; 1GCRYDEK4LZ179399; 1GCRYDEK4LZ160657 | 1GCRYDEK4LZ129036 | 1GCRYDEK4LZ149948;

1GCRYDEK4LZ134320

| 1GCRYDEK4LZ173733; 1GCRYDEK4LZ103357 | 1GCRYDEK4LZ167740 | 1GCRYDEK4LZ114780 | 1GCRYDEK4LZ187275 | 1GCRYDEK4LZ198034; 1GCRYDEK4LZ168323; 1GCRYDEK4LZ158942

1GCRYDEK4LZ168726 | 1GCRYDEK4LZ134897 | 1GCRYDEK4LZ144507; 1GCRYDEK4LZ108459 | 1GCRYDEK4LZ180858 | 1GCRYDEK4LZ174798; 1GCRYDEK4LZ181444 | 1GCRYDEK4LZ117095 | 1GCRYDEK4LZ139081; 1GCRYDEK4LZ194095; 1GCRYDEK4LZ186627 | 1GCRYDEK4LZ142045 | 1GCRYDEK4LZ138139; 1GCRYDEK4LZ167298; 1GCRYDEK4LZ117260 | 1GCRYDEK4LZ160089; 1GCRYDEK4LZ107103 | 1GCRYDEK4LZ119137 | 1GCRYDEK4LZ153904 | 1GCRYDEK4LZ199944

1GCRYDEK4LZ113774; 1GCRYDEK4LZ190550

1GCRYDEK4LZ178186 | 1GCRYDEK4LZ140750

1GCRYDEK4LZ117789; 1GCRYDEK4LZ130638; 1GCRYDEK4LZ185946 | 1GCRYDEK4LZ135418 | 1GCRYDEK4LZ110261; 1GCRYDEK4LZ136486; 1GCRYDEK4LZ164045 | 1GCRYDEK4LZ182268 | 1GCRYDEK4LZ183209

1GCRYDEK4LZ138805 | 1GCRYDEK4LZ171867 | 1GCRYDEK4LZ109238; 1GCRYDEK4LZ198714 | 1GCRYDEK4LZ166118 | 1GCRYDEK4LZ108199; 1GCRYDEK4LZ155720 | 1GCRYDEK4LZ139887 | 1GCRYDEK4LZ198826; 1GCRYDEK4LZ177992; 1GCRYDEK4LZ180066 | 1GCRYDEK4LZ167107

1GCRYDEK4LZ176325 | 1GCRYDEK4LZ183954

1GCRYDEK4LZ174882 | 1GCRYDEK4LZ177930; 1GCRYDEK4LZ127142 | 1GCRYDEK4LZ110325 | 1GCRYDEK4LZ161517

1GCRYDEK4LZ157368 | 1GCRYDEK4LZ177863; 1GCRYDEK4LZ187700; 1GCRYDEK4LZ181945; 1GCRYDEK4LZ109496 | 1GCRYDEK4LZ133765 | 1GCRYDEK4LZ129067

1GCRYDEK4LZ175384

1GCRYDEK4LZ119252 | 1GCRYDEK4LZ161338; 1GCRYDEK4LZ174980; 1GCRYDEK4LZ194713; 1GCRYDEK4LZ158911 | 1GCRYDEK4LZ190953 | 1GCRYDEK4LZ191729 | 1GCRYDEK4LZ121826 | 1GCRYDEK4LZ132065 | 1GCRYDEK4LZ119140; 1GCRYDEK4LZ190032 | 1GCRYDEK4LZ169262; 1GCRYDEK4LZ144250 | 1GCRYDEK4LZ130803; 1GCRYDEK4LZ190936; 1GCRYDEK4LZ102404; 1GCRYDEK4LZ194694 | 1GCRYDEK4LZ175109 | 1GCRYDEK4LZ191990 | 1GCRYDEK4LZ142076 | 1GCRYDEK4LZ154115; 1GCRYDEK4LZ154955 | 1GCRYDEK4LZ103245 | 1GCRYDEK4LZ194789; 1GCRYDEK4LZ167236; 1GCRYDEK4LZ175661 | 1GCRYDEK4LZ144118

1GCRYDEK4LZ154633 | 1GCRYDEK4LZ108400 | 1GCRYDEK4LZ111247; 1GCRYDEK4LZ196946

1GCRYDEK4LZ100670; 1GCRYDEK4LZ191424 | 1GCRYDEK4LZ116416 | 1GCRYDEK4LZ166054 | 1GCRYDEK4LZ194985; 1GCRYDEK4LZ111829

1GCRYDEK4LZ159251; 1GCRYDEK4LZ159489 | 1GCRYDEK4LZ122538 | 1GCRYDEK4LZ179130; 1GCRYDEK4LZ162957; 1GCRYDEK4LZ101124; 1GCRYDEK4LZ147228 | 1GCRYDEK4LZ109966 | 1GCRYDEK4LZ177166 | 1GCRYDEK4LZ182934; 1GCRYDEK4LZ176616 | 1GCRYDEK4LZ166152; 1GCRYDEK4LZ193948 | 1GCRYDEK4LZ125794; 1GCRYDEK4LZ178382 | 1GCRYDEK4LZ165471 | 1GCRYDEK4LZ152509; 1GCRYDEK4LZ135712 | 1GCRYDEK4LZ183615 | 1GCRYDEK4LZ108798 | 1GCRYDEK4LZ153496; 1GCRYDEK4LZ168077

1GCRYDEK4LZ185185; 1GCRYDEK4LZ164062; 1GCRYDEK4LZ118831 | 1GCRYDEK4LZ128811; 1GCRYDEK4LZ188037; 1GCRYDEK4LZ186739 | 1GCRYDEK4LZ155524; 1GCRYDEK4LZ174574 | 1GCRYDEK4LZ158701; 1GCRYDEK4LZ186353 | 1GCRYDEK4LZ156270 | 1GCRYDEK4LZ130588; 1GCRYDEK4LZ177314 | 1GCRYDEK4LZ159508; 1GCRYDEK4LZ140392 | 1GCRYDEK4LZ159931 | 1GCRYDEK4LZ170248 | 1GCRYDEK4LZ111894 | 1GCRYDEK4LZ196090 | 1GCRYDEK4LZ190127; 1GCRYDEK4LZ108770; 1GCRYDEK4LZ192783 | 1GCRYDEK4LZ154244 | 1GCRYDEK4LZ126296 | 1GCRYDEK4LZ129523 | 1GCRYDEK4LZ103603 | 1GCRYDEK4LZ140943 | 1GCRYDEK4LZ161212; 1GCRYDEK4LZ131109 | 1GCRYDEK4LZ159976 | 1GCRYDEK4LZ156558 | 1GCRYDEK4LZ178124; 1GCRYDEK4LZ161744 | 1GCRYDEK4LZ187132; 1GCRYDEK4LZ160173

1GCRYDEK4LZ197756; 1GCRYDEK4LZ121101; 1GCRYDEK4LZ157581; 1GCRYDEK4LZ159802; 1GCRYDEK4LZ118781 | 1GCRYDEK4LZ135788 | 1GCRYDEK4LZ188071 | 1GCRYDEK4LZ163624; 1GCRYDEK4LZ121597 | 1GCRYDEK4LZ131062 | 1GCRYDEK4LZ142448 | 1GCRYDEK4LZ128260; 1GCRYDEK4LZ127285; 1GCRYDEK4LZ113533; 1GCRYDEK4LZ127741

1GCRYDEK4LZ115475 | 1GCRYDEK4LZ175501

1GCRYDEK4LZ158195 | 1GCRYDEK4LZ114973; 1GCRYDEK4LZ135502 | 1GCRYDEK4LZ199698 | 1GCRYDEK4LZ137721 | 1GCRYDEK4LZ114326; 1GCRYDEK4LZ175143 | 1GCRYDEK4LZ169939 | 1GCRYDEK4LZ178818 | 1GCRYDEK4LZ164742 | 1GCRYDEK4LZ105268 | 1GCRYDEK4LZ183789; 1GCRYDEK4LZ177569 | 1GCRYDEK4LZ120661;

1GCRYDEK4LZ148489

; 1GCRYDEK4LZ119297 | 1GCRYDEK4LZ112639 | 1GCRYDEK4LZ173585; 1GCRYDEK4LZ102189; 1GCRYDEK4LZ192847 | 1GCRYDEK4LZ112978 | 1GCRYDEK4LZ137427; 1GCRYDEK4LZ101186 | 1GCRYDEK4LZ100247 | 1GCRYDEK4LZ111104; 1GCRYDEK4LZ105531 | 1GCRYDEK4LZ164515 | 1GCRYDEK4LZ103617; 1GCRYDEK4LZ169861 | 1GCRYDEK4LZ189169; 1GCRYDEK4LZ109501

1GCRYDEK4LZ119607 | 1GCRYDEK4LZ155488; 1GCRYDEK4LZ137539 | 1GCRYDEK4LZ159007 | 1GCRYDEK4LZ101284; 1GCRYDEK4LZ147858 | 1GCRYDEK4LZ170704 | 1GCRYDEK4LZ134706 | 1GCRYDEK4LZ190516 | 1GCRYDEK4LZ194100; 1GCRYDEK4LZ199684; 1GCRYDEK4LZ142966 | 1GCRYDEK4LZ145429 | 1GCRYDEK4LZ185543; 1GCRYDEK4LZ173960 | 1GCRYDEK4LZ154194; 1GCRYDEK4LZ108929 | 1GCRYDEK4LZ114312; 1GCRYDEK4LZ187177; 1GCRYDEK4LZ115394 | 1GCRYDEK4LZ135709 | 1GCRYDEK4LZ142871 | 1GCRYDEK4LZ113760 | 1GCRYDEK4LZ160058 |

1GCRYDEK4LZ1980171GCRYDEK4LZ154051 | 1GCRYDEK4LZ111765 | 1GCRYDEK4LZ182903 | 1GCRYDEK4LZ108803 | 1GCRYDEK4LZ159671; 1GCRYDEK4LZ198907

1GCRYDEK4LZ188765 | 1GCRYDEK4LZ164899; 1GCRYDEK4LZ138643; 1GCRYDEK4LZ102631 | 1GCRYDEK4LZ138531

1GCRYDEK4LZ119199 | 1GCRYDEK4LZ122958 | 1GCRYDEK4LZ196106 | 1GCRYDEK4LZ170914; 1GCRYDEK4LZ101477

1GCRYDEK4LZ193951; 1GCRYDEK4LZ190189 | 1GCRYDEK4LZ161775 | 1GCRYDEK4LZ194906; 1GCRYDEK4LZ198485 | 1GCRYDEK4LZ196851 | 1GCRYDEK4LZ106047 | 1GCRYDEK4LZ144068; 1GCRYDEK4LZ177894; 1GCRYDEK4LZ170878 | 1GCRYDEK4LZ124497 | 1GCRYDEK4LZ133362 | 1GCRYDEK4LZ127920

1GCRYDEK4LZ145527 | 1GCRYDEK4LZ118232 | 1GCRYDEK4LZ167723 | 1GCRYDEK4LZ111085; 1GCRYDEK4LZ104640 | 1GCRYDEK4LZ125679 | 1GCRYDEK4LZ194680; 1GCRYDEK4LZ109823 | 1GCRYDEK4LZ131580; 1GCRYDEK4LZ188412; 1GCRYDEK4LZ162327 | 1GCRYDEK4LZ185557 | 1GCRYDEK4LZ160481 | 1GCRYDEK4LZ185803 | 1GCRYDEK4LZ195795; 1GCRYDEK4LZ157600; 1GCRYDEK4LZ191777; 1GCRYDEK4LZ145978 | 1GCRYDEK4LZ130963 | 1GCRYDEK4LZ142949 | 1GCRYDEK4LZ136827; 1GCRYDEK4LZ126203; 1GCRYDEK4LZ150694 | 1GCRYDEK4LZ163218; 1GCRYDEK4LZ178771; 1GCRYDEK4LZ152154 | 1GCRYDEK4LZ152543 | 1GCRYDEK4LZ119400; 1GCRYDEK4LZ125441 | 1GCRYDEK4LZ133345 | 1GCRYDEK4LZ181525 | 1GCRYDEK4LZ185641; 1GCRYDEK4LZ117811; 1GCRYDEK4LZ128632 | 1GCRYDEK4LZ155314 | 1GCRYDEK4LZ114164 | 1GCRYDEK4LZ166698 | 1GCRYDEK4LZ102869 | 1GCRYDEK4LZ191293 | 1GCRYDEK4LZ102855 | 1GCRYDEK4LZ148850 | 1GCRYDEK4LZ166006 | 1GCRYDEK4LZ103021; 1GCRYDEK4LZ117467 | 1GCRYDEK4LZ140036; 1GCRYDEK4LZ118540 | 1GCRYDEK4LZ160495; 1GCRYDEK4LZ161520 | 1GCRYDEK4LZ173716 | 1GCRYDEK4LZ136441 | 1GCRYDEK4LZ182738 | 1GCRYDEK4LZ165549 | 1GCRYDEK4LZ120840 | 1GCRYDEK4LZ171206 | 1GCRYDEK4LZ127058 | 1GCRYDEK4LZ194288 | 1GCRYDEK4LZ121406 | 1GCRYDEK4LZ167785; 1GCRYDEK4LZ119543; 1GCRYDEK4LZ187020 | 1GCRYDEK4LZ129747 | 1GCRYDEK4LZ123138 | 1GCRYDEK4LZ152865; 1GCRYDEK4LZ112284 | 1GCRYDEK4LZ185882 | 1GCRYDEK4LZ170105 | 1GCRYDEK4LZ116061 | 1GCRYDEK4LZ166751; 1GCRYDEK4LZ199183; 1GCRYDEK4LZ141347

1GCRYDEK4LZ139839; 1GCRYDEK4LZ161999 | 1GCRYDEK4LZ106565 | 1GCRYDEK4LZ138898 | 1GCRYDEK4LZ142451 | 1GCRYDEK4LZ168399 | 1GCRYDEK4LZ116559 | 1GCRYDEK4LZ159847; 1GCRYDEK4LZ191858 | 1GCRYDEK4LZ105416 | 1GCRYDEK4LZ183484 | 1GCRYDEK4LZ119462 | 1GCRYDEK4LZ118487 | 1GCRYDEK4LZ144555 | 1GCRYDEK4LZ117291; 1GCRYDEK4LZ130137 | 1GCRYDEK4LZ116934 | 1GCRYDEK4LZ161310 | 1GCRYDEK4LZ137802 | 1GCRYDEK4LZ128369 | 1GCRYDEK4LZ100958

1GCRYDEK4LZ127772 | 1GCRYDEK4LZ126198

1GCRYDEK4LZ140540 | 1GCRYDEK4LZ197109 | 1GCRYDEK4LZ184280; 1GCRYDEK4LZ116531 | 1GCRYDEK4LZ136956

1GCRYDEK4LZ165387 | 1GCRYDEK4LZ187955 | 1GCRYDEK4LZ119753

1GCRYDEK4LZ197482 | 1GCRYDEK4LZ156611 | 1GCRYDEK4LZ140134; 1GCRYDEK4LZ155006 | 1GCRYDEK4LZ101950; 1GCRYDEK4LZ172274 | 1GCRYDEK4LZ100605 | 1GCRYDEK4LZ105528 | 1GCRYDEK4LZ146533; 1GCRYDEK4LZ120336 | 1GCRYDEK4LZ145639; 1GCRYDEK4LZ119820 | 1GCRYDEK4LZ153613

1GCRYDEK4LZ134091 | 1GCRYDEK4LZ130185 | 1GCRYDEK4LZ180682 | 1GCRYDEK4LZ174185 | 1GCRYDEK4LZ112494 | 1GCRYDEK4LZ138948

1GCRYDEK4LZ141610 |

1GCRYDEK4LZ135967

; 1GCRYDEK4LZ176759;

1GCRYDEK4LZ160660

| 1GCRYDEK4LZ160934 | 1GCRYDEK4LZ143423 | 1GCRYDEK4LZ130073; 1GCRYDEK4LZ185963; 1GCRYDEK4LZ100846 | 1GCRYDEK4LZ118845 | 1GCRYDEK4LZ163798; 1GCRYDEK4LZ180195; 1GCRYDEK4LZ162778; 1GCRYDEK4LZ103651; 1GCRYDEK4LZ190323; 1GCRYDEK4LZ191651 | 1GCRYDEK4LZ106808; 1GCRYDEK4LZ103083 | 1GCRYDEK4LZ164207; 1GCRYDEK4LZ163171; 1GCRYDEK4LZ130686 | 1GCRYDEK4LZ119218; 1GCRYDEK4LZ103584; 1GCRYDEK4LZ103620 | 1GCRYDEK4LZ154180; 1GCRYDEK4LZ129926 | 1GCRYDEK4LZ166622; 1GCRYDEK4LZ102354; 1GCRYDEK4LZ173196 | 1GCRYDEK4LZ167897 | 1GCRYDEK4LZ105139; 1GCRYDEK4LZ100829; 1GCRYDEK4LZ133989; 1GCRYDEK4LZ155958 | 1GCRYDEK4LZ161159 | 1GCRYDEK4LZ113399; 1GCRYDEK4LZ120580; 1GCRYDEK4LZ115962; 1GCRYDEK4LZ153515; 1GCRYDEK4LZ191438 | 1GCRYDEK4LZ142241 | 1GCRYDEK4LZ120174 | 1GCRYDEK4LZ152803 | 1GCRYDEK4LZ143499 | 1GCRYDEK4LZ187941 | 1GCRYDEK4LZ176583; 1GCRYDEK4LZ178351; 1GCRYDEK4LZ154793 | 1GCRYDEK4LZ133720; 1GCRYDEK4LZ153935 | 1GCRYDEK4LZ129666 | 1GCRYDEK4LZ137217; 1GCRYDEK4LZ109269 | 1GCRYDEK4LZ161243 | 1GCRYDEK4LZ109577 | 1GCRYDEK4LZ105934 | 1GCRYDEK4LZ118683; 1GCRYDEK4LZ194775; 1GCRYDEK4LZ136519; 1GCRYDEK4LZ114570; 1GCRYDEK4LZ187809; 1GCRYDEK4LZ145785; 1GCRYDEK4LZ144605 | 1GCRYDEK4LZ102161 | 1GCRYDEK4LZ162344; 1GCRYDEK4LZ141221 | 1GCRYDEK4LZ149240 | 1GCRYDEK4LZ133961; 1GCRYDEK4LZ127545; 1GCRYDEK4LZ149061 | 1GCRYDEK4LZ158228; 1GCRYDEK4LZ151831; 1GCRYDEK4LZ182108; 1GCRYDEK4LZ188202 | 1GCRYDEK4LZ162442 |

1GCRYDEK4LZ136424

; 1GCRYDEK4LZ161436 | 1GCRYDEK4LZ109644 | 1GCRYDEK4LZ152123 | 1GCRYDEK4LZ179614 |

1GCRYDEK4LZ124418

| 1GCRYDEK4LZ188135

1GCRYDEK4LZ181752; 1GCRYDEK4LZ113452 | 1GCRYDEK4LZ139095; 1GCRYDEK4LZ104833 | 1GCRYDEK4LZ105657 | 1GCRYDEK4LZ106727 | 1GCRYDEK4LZ198051; 1GCRYDEK4LZ186966 | 1GCRYDEK4LZ120577 | 1GCRYDEK4LZ137461 | 1GCRYDEK4LZ184876 | 1GCRYDEK4LZ171724; 1GCRYDEK4LZ149075 | 1GCRYDEK4LZ192864; 1GCRYDEK4LZ103116

1GCRYDEK4LZ103679 | 1GCRYDEK4LZ180438; 1GCRYDEK4LZ105111 | 1GCRYDEK4LZ136116 | 1GCRYDEK4LZ186093 | 1GCRYDEK4LZ119882 | 1GCRYDEK4LZ128243 | 1GCRYDEK4LZ144054 | 1GCRYDEK4LZ185901 | 1GCRYDEK4LZ196414 | 1GCRYDEK4LZ178155 | 1GCRYDEK4LZ184554; 1GCRYDEK4LZ197479; 1GCRYDEK4LZ199832 | 1GCRYDEK4LZ110941; 1GCRYDEK4LZ151926 | 1GCRYDEK4LZ131210; 1GCRYDEK4LZ152252; 1GCRYDEK4LZ172615 | 1GCRYDEK4LZ102015 | 1GCRYDEK4LZ107585 | 1GCRYDEK4LZ108431 | 1GCRYDEK4LZ189897 | 1GCRYDEK4LZ189088 | 1GCRYDEK4LZ185672 | 1GCRYDEK4LZ130414; 1GCRYDEK4LZ138478; 1GCRYDEK4LZ102516 | 1GCRYDEK4LZ174431 | 1GCRYDEK4LZ123284 | 1GCRYDEK4LZ114987; 1GCRYDEK4LZ181587; 1GCRYDEK4LZ162652 | 1GCRYDEK4LZ191519 | 1GCRYDEK4LZ175255 | 1GCRYDEK4LZ159539 | 1GCRYDEK4LZ169018; 1GCRYDEK4LZ193092; 1GCRYDEK4LZ164532; 1GCRYDEK4LZ134270 | 1GCRYDEK4LZ192220 | 1GCRYDEK4LZ183808

1GCRYDEK4LZ161906; 1GCRYDEK4LZ116545

1GCRYDEK4LZ120921 | 1GCRYDEK4LZ115976 | 1GCRYDEK4LZ163655; 1GCRYDEK4LZ139890 | 1GCRYDEK4LZ177006; 1GCRYDEK4LZ165132; 1GCRYDEK4LZ131840 | 1GCRYDEK4LZ174476 | 1GCRYDEK4LZ194212 | 1GCRYDEK4LZ164577 | 1GCRYDEK4LZ169889; 1GCRYDEK4LZ135323; 1GCRYDEK4LZ196865; 1GCRYDEK4LZ115914 | 1GCRYDEK4LZ166393

1GCRYDEK4LZ185140 | 1GCRYDEK4LZ107246;

1GCRYDEK4LZ175837

| 1GCRYDEK4LZ184358; 1GCRYDEK4LZ169407; 1GCRYDEK4LZ134446 | 1GCRYDEK4LZ109000; 1GCRYDEK4LZ108686

1GCRYDEK4LZ190130 | 1GCRYDEK4LZ168211 | 1GCRYDEK4LZ116318 | 1GCRYDEK4LZ140375 | 1GCRYDEK4LZ132616 | 1GCRYDEK4LZ163557 | 1GCRYDEK4LZ112608

1GCRYDEK4LZ135158 | 1GCRYDEK4LZ186000; 1GCRYDEK4LZ185655; 1GCRYDEK4LZ188751; 1GCRYDEK4LZ139470; 1GCRYDEK4LZ111314 | 1GCRYDEK4LZ183906 | 1GCRYDEK4LZ182612 | 1GCRYDEK4LZ139145;

1GCRYDEK4LZ140568

; 1GCRYDEK4LZ188796 | 1GCRYDEK4LZ142157; 1GCRYDEK4LZ167706; 1GCRYDEK4LZ163560; 1GCRYDEK4LZ184442 | 1GCRYDEK4LZ167141; 1GCRYDEK4LZ126461 | 1GCRYDEK4LZ101995 | 1GCRYDEK4LZ153627 | 1GCRYDEK4LZ197871 | 1GCRYDEK4LZ170721; 1GCRYDEK4LZ137962 | 1GCRYDEK4LZ185459 | 1GCRYDEK4LZ139372 | 1GCRYDEK4LZ129957 | 1GCRYDEK4LZ161646 | 1GCRYDEK4LZ145088 | 1GCRYDEK4LZ107120 | 1GCRYDEK4LZ106730; 1GCRYDEK4LZ119834 | 1GCRYDEK4LZ124886; 1GCRYDEK4LZ142014; 1GCRYDEK4LZ150050; 1GCRYDEK4LZ136925 | 1GCRYDEK4LZ171500 | 1GCRYDEK4LZ182383 | 1GCRYDEK4LZ171965 | 1GCRYDEK4LZ130655 | 1GCRYDEK4LZ150193 | 1GCRYDEK4LZ129697; 1GCRYDEK4LZ196283; 1GCRYDEK4LZ197160; 1GCRYDEK4LZ144717 | 1GCRYDEK4LZ133037 | 1GCRYDEK4LZ167219 | 1GCRYDEK4LZ185106 | 1GCRYDEK4LZ122216 | 1GCRYDEK4LZ195814 | 1GCRYDEK4LZ108963 | 1GCRYDEK4LZ155846

1GCRYDEK4LZ179709; 1GCRYDEK4LZ115606; 1GCRYDEK4LZ163896 | 1GCRYDEK4LZ112334 | 1GCRYDEK4LZ172937; 1GCRYDEK4LZ111040 | 1GCRYDEK4LZ180598; 1GCRYDEK4LZ190080 | 1GCRYDEK4LZ106954 | 1GCRYDEK4LZ128954 | 1GCRYDEK4LZ152106 | 1GCRYDEK4LZ127111 | 1GCRYDEK4LZ145916 | 1GCRYDEK4LZ112530 | 1GCRYDEK4LZ195957; 1GCRYDEK4LZ108056 | 1GCRYDEK4LZ128856; 1GCRYDEK4LZ189673 | 1GCRYDEK4LZ127190 | 1GCRYDEK4LZ182660 | 1GCRYDEK4LZ103181; 1GCRYDEK4LZ171884 | 1GCRYDEK4LZ191410; 1GCRYDEK4LZ126475 | 1GCRYDEK4LZ196185 | 1GCRYDEK4LZ173277; 1GCRYDEK4LZ119333 | 1GCRYDEK4LZ168984 | 1GCRYDEK4LZ196249 | 1GCRYDEK4LZ146595 | 1GCRYDEK4LZ136102; 1GCRYDEK4LZ108137; 1GCRYDEK4LZ129831 | 1GCRYDEK4LZ118148

1GCRYDEK4LZ113001

1GCRYDEK4LZ114469

1GCRYDEK4LZ107666 | 1GCRYDEK4LZ150940; 1GCRYDEK4LZ144023 | 1GCRYDEK4LZ151103 | 1GCRYDEK4LZ170489; 1GCRYDEK4LZ127626; 1GCRYDEK4LZ135581 | 1GCRYDEK4LZ126542 | 1GCRYDEK4LZ146449; 1GCRYDEK4LZ111944 | 1GCRYDEK4LZ132910 | 1GCRYDEK4LZ135953

1GCRYDEK4LZ168841; 1GCRYDEK4LZ100913;

1GCRYDEK4LZ164627

| 1GCRYDEK4LZ117551; 1GCRYDEK4LZ102919 | 1GCRYDEK4LZ166734 | 1GCRYDEK4LZ115699 | 1GCRYDEK4LZ105223 | 1GCRYDEK4LZ114567 | 1GCRYDEK4LZ141784

1GCRYDEK4LZ106713; 1GCRYDEK4LZ197806 | 1GCRYDEK4LZ150081; 1GCRYDEK4LZ107960 | 1GCRYDEK4LZ173005 | 1GCRYDEK4LZ129120 | 1GCRYDEK4LZ139078; 1GCRYDEK4LZ132146; 1GCRYDEK4LZ111295 | 1GCRYDEK4LZ199359; 1GCRYDEK4LZ193142 | 1GCRYDEK4LZ124581 | 1GCRYDEK4LZ174610; 1GCRYDEK4LZ112088; 1GCRYDEK4LZ191245 | 1GCRYDEK4LZ152932

1GCRYDEK4LZ194453 | 1GCRYDEK4LZ137136; 1GCRYDEK4LZ163736; 1GCRYDEK4LZ177281; 1GCRYDEK4LZ103827; 1GCRYDEK4LZ100183 | 1GCRYDEK4LZ162781 | 1GCRYDEK4LZ184005 | 1GCRYDEK4LZ183680; 1GCRYDEK4LZ134754; 1GCRYDEK4LZ193030 | 1GCRYDEK4LZ121194 | 1GCRYDEK4LZ143308; 1GCRYDEK4LZ173067; 1GCRYDEK4LZ160044 | 1GCRYDEK4LZ179838

1GCRYDEK4LZ156768 | 1GCRYDEK4LZ169729; 1GCRYDEK4LZ166488 | 1GCRYDEK4LZ182402; 1GCRYDEK4LZ111149 | 1GCRYDEK4LZ142286; 1GCRYDEK4LZ143602 | 1GCRYDEK4LZ147200; 1GCRYDEK4LZ142210; 1GCRYDEK4LZ154714 | 1GCRYDEK4LZ188958

1GCRYDEK4LZ107957 | 1GCRYDEK4LZ106825; 1GCRYDEK4LZ152266; 1GCRYDEK4LZ194131 | 1GCRYDEK4LZ155376 | 1GCRYDEK4LZ189592 | 1GCRYDEK4LZ172033 | 1GCRYDEK4LZ156303; 1GCRYDEK4LZ162408; 1GCRYDEK4LZ156771 | 1GCRYDEK4LZ184327 | 1GCRYDEK4LZ155197; 1GCRYDEK4LZ174753; 1GCRYDEK4LZ120126 | 1GCRYDEK4LZ109661 | 1GCRYDEK4LZ151974 | 1GCRYDEK4LZ191505 | 1GCRYDEK4LZ138934 | 1GCRYDEK4LZ153224; 1GCRYDEK4LZ192377; 1GCRYDEK4LZ175983 | 1GCRYDEK4LZ144989 | 1GCRYDEK4LZ127108 | 1GCRYDEK4LZ147181 | 1GCRYDEK4LZ163073 | 1GCRYDEK4LZ179290

1GCRYDEK4LZ175577 | 1GCRYDEK4LZ197384; 1GCRYDEK4LZ107909; 1GCRYDEK4LZ189124 | 1GCRYDEK4LZ125066 | 1GCRYDEK4LZ159816 | 1GCRYDEK4LZ107540 | 1GCRYDEK4LZ146922 | 1GCRYDEK4LZ151117 | 1GCRYDEK4LZ161324 | 1GCRYDEK4LZ179502; 1GCRYDEK4LZ123169; 1GCRYDEK4LZ183601 | 1GCRYDEK4LZ141140 | 1GCRYDEK4LZ127982; 1GCRYDEK4LZ134723; 1GCRYDEK4LZ194002 | 1GCRYDEK4LZ183520; 1GCRYDEK4LZ189799 | 1GCRYDEK4LZ154258 | 1GCRYDEK4LZ110339 | 1GCRYDEK4LZ153689 | 1GCRYDEK4LZ190144; 1GCRYDEK4LZ184618; 1GCRYDEK4LZ122393; 1GCRYDEK4LZ175899 | 1GCRYDEK4LZ121776; 1GCRYDEK4LZ134737 | 1GCRYDEK4LZ149738; 1GCRYDEK4LZ148119; 1GCRYDEK4LZ165292 | 1GCRYDEK4LZ199328 | 1GCRYDEK4LZ117985; 1GCRYDEK4LZ129828; 1GCRYDEK4LZ145592

1GCRYDEK4LZ156009 | 1GCRYDEK4LZ131112 | 1GCRYDEK4LZ139226 | 1GCRYDEK4LZ145981; 1GCRYDEK4LZ158844 | 1GCRYDEK4LZ183002 | 1GCRYDEK4LZ127755; 1GCRYDEK4LZ138822 | 1GCRYDEK4LZ194937 | 1GCRYDEK4LZ167382 | 1GCRYDEK4LZ113273; 1GCRYDEK4LZ196879 | 1GCRYDEK4LZ146905 | 1GCRYDEK4LZ110440 | 1GCRYDEK4LZ116092 | 1GCRYDEK4LZ152560

1GCRYDEK4LZ175546 | 1GCRYDEK4LZ178446 | 1GCRYDEK4LZ120711 | 1GCRYDEK4LZ166278 | 1GCRYDEK4LZ160142 | 1GCRYDEK4LZ195845 | 1GCRYDEK4LZ154843 | 1GCRYDEK4LZ185400 | 1GCRYDEK4LZ183775 | 1GCRYDEK4LZ116206 | 1GCRYDEK4LZ114018 | 1GCRYDEK4LZ167334; 1GCRYDEK4LZ141171; 1GCRYDEK4LZ194226; 1GCRYDEK4LZ157869; 1GCRYDEK4LZ195781 | 1GCRYDEK4LZ135936 | 1GCRYDEK4LZ180875 | 1GCRYDEK4LZ161940 | 1GCRYDEK4LZ137556 | 1GCRYDEK4LZ171111 | 1GCRYDEK4LZ194792 | 1GCRYDEK4LZ140604; 1GCRYDEK4LZ189026 | 1GCRYDEK4LZ193920 | 1GCRYDEK4LZ109692 | 1GCRYDEK4LZ165406 |

1GCRYDEK4LZ122555

| 1GCRYDEK4LZ101091 | 1GCRYDEK4LZ146385 | 1GCRYDEK4LZ193724; 1GCRYDEK4LZ140439 | 1GCRYDEK4LZ158343 | 1GCRYDEK4LZ100264 | 1GCRYDEK4LZ136746 | 1GCRYDEK4LZ108591 |

1GCRYDEK4LZ129005

| 1GCRYDEK4LZ132941 | 1GCRYDEK4LZ196784; 1GCRYDEK4LZ113046 | 1GCRYDEK4LZ182223 | 1GCRYDEK4LZ154857; 1GCRYDEK4LZ190824 | 1GCRYDEK4LZ107599; 1GCRYDEK4LZ114942; 1GCRYDEK4LZ197255 | 1GCRYDEK4LZ115752; 1GCRYDEK4LZ104718 | 1GCRYDEK4LZ159167 |

1GCRYDEK4LZ170573

| 1GCRYDEK4LZ188149 | 1GCRYDEK4LZ163462; 1GCRYDEK4LZ199149; 1GCRYDEK4LZ186465

1GCRYDEK4LZ198762 | 1GCRYDEK4LZ112673; 1GCRYDEK4LZ128663 | 1GCRYDEK4LZ188507 | 1GCRYDEK4LZ107800 | 1GCRYDEK4LZ165907

1GCRYDEK4LZ172646; 1GCRYDEK4LZ144894; 1GCRYDEK4LZ121681 | 1GCRYDEK4LZ125343; 1GCRYDEK4LZ148086 | 1GCRYDEK4LZ163414 | 1GCRYDEK4LZ117257; 1GCRYDEK4LZ184330 | 1GCRYDEK4LZ178690 | 1GCRYDEK4LZ107506 | 1GCRYDEK4LZ143583 | 1GCRYDEK4LZ112270 | 1GCRYDEK4LZ176776; 1GCRYDEK4LZ170010; 1GCRYDEK4LZ194534 | 1GCRYDEK4LZ141736; 1GCRYDEK4LZ103147 | 1GCRYDEK4LZ186305 | 1GCRYDEK4LZ192752

1GCRYDEK4LZ180486; 1GCRYDEK4LZ189527 | 1GCRYDEK4LZ135550 | 1GCRYDEK4LZ195666 | 1GCRYDEK4LZ121079 | 1GCRYDEK4LZ194615 | 1GCRYDEK4LZ166670; 1GCRYDEK4LZ136164 | 1GCRYDEK4LZ117694 | 1GCRYDEK4LZ177670; 1GCRYDEK4LZ148041 | 1GCRYDEK4LZ169682 | 1GCRYDEK4LZ118103 | 1GCRYDEK4LZ125830 | 1GCRYDEK4LZ152901; 1GCRYDEK4LZ122376; 1GCRYDEK4LZ102676 | 1GCRYDEK4LZ114925; 1GCRYDEK4LZ101429 | 1GCRYDEK4LZ160738 | 1GCRYDEK4LZ116688 | 1GCRYDEK4LZ135886; 1GCRYDEK4LZ112303 | 1GCRYDEK4LZ103486 | 1GCRYDEK4LZ131532 | 1GCRYDEK4LZ137606 | 1GCRYDEK4LZ151697 | 1GCRYDEK4LZ190578; 1GCRYDEK4LZ188720 | 1GCRYDEK4LZ130025; 1GCRYDEK4LZ137248 | 1GCRYDEK4LZ186076 | 1GCRYDEK4LZ169228 | 1GCRYDEK4LZ141381 | 1GCRYDEK4LZ187244

1GCRYDEK4LZ114651; 1GCRYDEK4LZ128419 | 1GCRYDEK4LZ121339 | 1GCRYDEK4LZ138951 | 1GCRYDEK4LZ163333; 1GCRYDEK4LZ155264;

1GCRYDEK4LZ129585

; 1GCRYDEK4LZ160870 | 1GCRYDEK4LZ192556; 1GCRYDEK4LZ141302 | 1GCRYDEK4LZ181699 | 1GCRYDEK4LZ152820 | 1GCRYDEK4LZ105030 | 1GCRYDEK4LZ150355 | 1GCRYDEK4LZ161792 | 1GCRYDEK4LZ137377 | 1GCRYDEK4LZ111863 | 1GCRYDEK4LZ115332 | 1GCRYDEK4LZ163851 | 1GCRYDEK4LZ122717 | 1GCRYDEK4LZ141588 | 1GCRYDEK4LZ136391 | 1GCRYDEK4LZ121311 | 1GCRYDEK4LZ139730; 1GCRYDEK4LZ152316 |

1GCRYDEK4LZ132244

; 1GCRYDEK4LZ175627; 1GCRYDEK4LZ184456; 1GCRYDEK4LZ177250 | 1GCRYDEK4LZ172078 | 1GCRYDEK4LZ129263 | 1GCRYDEK4LZ136262

1GCRYDEK4LZ130901; 1GCRYDEK4LZ126282; 1GCRYDEK4LZ151473 | 1GCRYDEK4LZ150288 | 1GCRYDEK4LZ171271 | 1GCRYDEK4LZ173635 | 1GCRYDEK4LZ142143

1GCRYDEK4LZ198891 | 1GCRYDEK4LZ181914; 1GCRYDEK4LZ175885; 1GCRYDEK4LZ126105 | 1GCRYDEK4LZ166944

1GCRYDEK4LZ134057

1GCRYDEK4LZ112687 | 1GCRYDEK4LZ192203 | 1GCRYDEK4LZ130817; 1GCRYDEK4LZ158990 | 1GCRYDEK4LZ172145; 1GCRYDEK4LZ107795; 1GCRYDEK4LZ100006 | 1GCRYDEK4LZ100698;

1GCRYDEK4LZ150579

| 1GCRYDEK4LZ182657 | 1GCRYDEK4LZ160772 | 1GCRYDEK4LZ179662 | 1GCRYDEK4LZ116304 | 1GCRYDEK4LZ155037; 1GCRYDEK4LZ189317 | 1GCRYDEK4LZ184795 | 1GCRYDEK4LZ157158 | 1GCRYDEK4LZ158116

1GCRYDEK4LZ160433 | 1GCRYDEK4LZ139632 | 1GCRYDEK4LZ174624

1GCRYDEK4LZ161615 | 1GCRYDEK4LZ134043; 1GCRYDEK4LZ146144 | 1GCRYDEK4LZ110423 | 1GCRYDEK4LZ183405 | 1GCRYDEK4LZ195991; 1GCRYDEK4LZ135564

1GCRYDEK4LZ170945 | 1GCRYDEK4LZ147889 | 1GCRYDEK4LZ128209 | 1GCRYDEK4LZ173568;

1GCRYDEK4LZ140201

| 1GCRYDEK4LZ198566; 1GCRYDEK4LZ107263 | 1GCRYDEK4LZ157872; 1GCRYDEK4LZ142725; 1GCRYDEK4LZ127450

1GCRYDEK4LZ168998; 1GCRYDEK4LZ147441 | 1GCRYDEK4LZ161002

1GCRYDEK4LZ163154 | 1GCRYDEK4LZ101754; 1GCRYDEK4LZ153708;

1GCRYDEK4LZ161257

| 1GCRYDEK4LZ111216 | 1GCRYDEK4LZ156172 | 1GCRYDEK4LZ164787 | 1GCRYDEK4LZ199507

1GCRYDEK4LZ153028 | 1GCRYDEK4LZ189480 | 1GCRYDEK4LZ131885 | 1GCRYDEK4LZ117176 | 1GCRYDEK4LZ190158; 1GCRYDEK4LZ187616 | 1GCRYDEK4LZ118960 | 1GCRYDEK4LZ192623; 1GCRYDEK4LZ176681 | 1GCRYDEK4LZ192282; 1GCRYDEK4LZ194341 | 1GCRYDEK4LZ103178; 1GCRYDEK4LZ104203; 1GCRYDEK4LZ149657 | 1GCRYDEK4LZ161095

1GCRYDEK4LZ175241; 1GCRYDEK4LZ106484 | 1GCRYDEK4LZ183839; 1GCRYDEK4LZ117520 | 1GCRYDEK4LZ112589 | 1GCRYDEK4LZ105982 | 1GCRYDEK4LZ120627 | 1GCRYDEK4LZ194422 | 1GCRYDEK4LZ100927 | 1GCRYDEK4LZ192119 | 1GCRYDEK4LZ185123 | 1GCRYDEK4LZ128355; 1GCRYDEK4LZ162117; 1GCRYDEK4LZ171027

1GCRYDEK4LZ175966; 1GCRYDEK4LZ157791 | 1GCRYDEK4LZ146676 | 1GCRYDEK4LZ149674 | 1GCRYDEK4LZ107361 | 1GCRYDEK4LZ183386

1GCRYDEK4LZ116481 | 1GCRYDEK4LZ160688; 1GCRYDEK4LZ134382; 1GCRYDEK4LZ148024; 1GCRYDEK4LZ109630 | 1GCRYDEK4LZ128615 | 1GCRYDEK4LZ127836 | 1GCRYDEK4LZ123110

1GCRYDEK4LZ183677; 1GCRYDEK4LZ167527 | 1GCRYDEK4LZ123835 | 1GCRYDEK4LZ187289; 1GCRYDEK4LZ109837 | 1GCRYDEK4LZ140120; 1GCRYDEK4LZ186482 | 1GCRYDEK4LZ165258 | 1GCRYDEK4LZ154177 | 1GCRYDEK4LZ147035 | 1GCRYDEK4LZ123673

1GCRYDEK4LZ152980 | 1GCRYDEK4LZ157693 | 1GCRYDEK4LZ186238; 1GCRYDEK4LZ156639 | 1GCRYDEK4LZ196929; 1GCRYDEK4LZ117808 | 1GCRYDEK4LZ197627 | 1GCRYDEK4LZ134009 | 1GCRYDEK4LZ184053; 1GCRYDEK4LZ169293 | 1GCRYDEK4LZ164434 | 1GCRYDEK4LZ165762 | 1GCRYDEK4LZ169441 | 1GCRYDEK4LZ166412 | 1GCRYDEK4LZ151392 | 1GCRYDEK4LZ122992; 1GCRYDEK4LZ146418 | 1GCRYDEK4LZ101849; 1GCRYDEK4LZ102757; 1GCRYDEK4LZ105013; 1GCRYDEK4LZ167608 | 1GCRYDEK4LZ186563 | 1GCRYDEK4LZ152364; 1GCRYDEK4LZ146435; 1GCRYDEK4LZ150307 | 1GCRYDEK4LZ125567; 1GCRYDEK4LZ145737 | 1GCRYDEK4LZ180746 | 1GCRYDEK4LZ164496 |

1GCRYDEK4LZ161193

| 1GCRYDEK4LZ181489 | 1GCRYDEK4LZ189737 | 1GCRYDEK4LZ157810 | 1GCRYDEK4LZ193688 | 1GCRYDEK4LZ173375; 1GCRYDEK4LZ196008 | 1GCRYDEK4LZ128792; 1GCRYDEK4LZ198695; 1GCRYDEK4LZ104055 | 1GCRYDEK4LZ124757 | 1GCRYDEK4LZ195456 | 1GCRYDEK4LZ149559 | 1GCRYDEK4LZ193870 | 1GCRYDEK4LZ113256; 1GCRYDEK4LZ182254 | 1GCRYDEK4LZ143311; 1GCRYDEK4LZ111152; 1GCRYDEK4LZ191908 | 1GCRYDEK4LZ104086; 1GCRYDEK4LZ141624 | 1GCRYDEK4LZ138500; 1GCRYDEK4LZ142935; 1GCRYDEK4LZ156396 | 1GCRYDEK4LZ191861 | 1GCRYDEK4LZ113502 | 1GCRYDEK4LZ193917; 1GCRYDEK4LZ195988

1GCRYDEK4LZ107683 | 1GCRYDEK4LZ162179 | 1GCRYDEK4LZ169116 | 1GCRYDEK4LZ130879 | 1GCRYDEK4LZ198387 | 1GCRYDEK4LZ174848; 1GCRYDEK4LZ152896 | 1GCRYDEK4LZ103973 | 1GCRYDEK4LZ162103; 1GCRYDEK4LZ101558 | 1GCRYDEK4LZ183856; 1GCRYDEK4LZ164109 | 1GCRYDEK4LZ136231 |

1GCRYDEK4LZ129991

| 1GCRYDEK4LZ160724; 1GCRYDEK4LZ182240 | 1GCRYDEK4LZ145138 | 1GCRYDEK4LZ133572; 1GCRYDEK4LZ105853; 1GCRYDEK4LZ105142; 1GCRYDEK4LZ164322

1GCRYDEK4LZ183288 | 1GCRYDEK4LZ172856 | 1GCRYDEK4LZ107876; 1GCRYDEK4LZ183663; 1GCRYDEK4LZ136018 | 1GCRYDEK4LZ199345 | 1GCRYDEK4LZ172100

1GCRYDEK4LZ118215 | 1GCRYDEK4LZ153918 | 1GCRYDEK4LZ153580; 1GCRYDEK4LZ167057; 1GCRYDEK4LZ143163; 1GCRYDEK4LZ105254 | 1GCRYDEK4LZ170377 | 1GCRYDEK4LZ132017; 1GCRYDEK4LZ158973 | 1GCRYDEK4LZ115508 | 1GCRYDEK4LZ101527 | 1GCRYDEK4LZ121471; 1GCRYDEK4LZ121714 | 1GCRYDEK4LZ184599; 1GCRYDEK4LZ173408; 1GCRYDEK4LZ139310 | 1GCRYDEK4LZ138111; 1GCRYDEK4LZ165356 | 1GCRYDEK4LZ111278 | 1GCRYDEK4LZ118585;

1GCRYDEK4LZ175370

| 1GCRYDEK4LZ172498; 1GCRYDEK4LZ126699 | 1GCRYDEK4LZ168516

1GCRYDEK4LZ150260 | 1GCRYDEK4LZ156995 | 1GCRYDEK4LZ127853 | 1GCRYDEK4LZ159749 | 1GCRYDEK4LZ102628 | 1GCRYDEK4LZ126704 | 1GCRYDEK4LZ179273 | 1GCRYDEK4LZ187664 | 1GCRYDEK4LZ120871; 1GCRYDEK4LZ149447 | 1GCRYDEK4LZ110731 | 1GCRYDEK4LZ127206; 1GCRYDEK4LZ163395; 1GCRYDEK4LZ176213 | 1GCRYDEK4LZ143888; 1GCRYDEK4LZ108767 | 1GCRYDEK4LZ193223 | 1GCRYDEK4LZ147276 | 1GCRYDEK4LZ160108; 1GCRYDEK4LZ114374 | 1GCRYDEK4LZ149335

1GCRYDEK4LZ187566 | 1GCRYDEK4LZ150999 | 1GCRYDEK4LZ134432 | 1GCRYDEK4LZ176275 | 1GCRYDEK4LZ119431; 1GCRYDEK4LZ145706 | 1GCRYDEK4LZ101320 | 1GCRYDEK4LZ116447 | 1GCRYDEK4LZ125133

1GCRYDEK4LZ152462; 1GCRYDEK4LZ123172 | 1GCRYDEK4LZ117629; 1GCRYDEK4LZ177099; 1GCRYDEK4LZ191584; 1GCRYDEK4LZ117582 | 1GCRYDEK4LZ121616; 1GCRYDEK4LZ194372

1GCRYDEK4LZ169214

1GCRYDEK4LZ118344 | 1GCRYDEK4LZ163543 | 1GCRYDEK4LZ104735 | 1GCRYDEK4LZ144846 | 1GCRYDEK4LZ169388 | 1GCRYDEK4LZ116027 | 1GCRYDEK4LZ117419 | 1GCRYDEK4LZ117999

1GCRYDEK4LZ178916 | 1GCRYDEK4LZ132096 |

1GCRYDEK4LZ198096

| 1GCRYDEK4LZ168449 | 1GCRYDEK4LZ140215 | 1GCRYDEK4LZ168175 | 1GCRYDEK4LZ185266 | 1GCRYDEK4LZ153806

1GCRYDEK4LZ123639

| 1GCRYDEK4LZ195862; 1GCRYDEK4LZ186689 | 1GCRYDEK4LZ122488 | 1GCRYDEK4LZ132518; 1GCRYDEK4LZ106758 | 1GCRYDEK4LZ167639 | 1GCRYDEK4LZ163266 | 1GCRYDEK4LZ112558; 1GCRYDEK4LZ113886 | 1GCRYDEK4LZ126735 | 1GCRYDEK4LZ158794 | 1GCRYDEK4LZ186692 | 1GCRYDEK4LZ174817; 1GCRYDEK4LZ188118 | 1GCRYDEK4LZ197143 | 1GCRYDEK4LZ169231; 1GCRYDEK4LZ133927; 1GCRYDEK4LZ144409; 1GCRYDEK4LZ193237; 1GCRYDEK4LZ180620 | 1GCRYDEK4LZ111703 | 1GCRYDEK4LZ123401 | 1GCRYDEK4LZ153479; 1GCRYDEK4LZ150906 | 1GCRYDEK4LZ151151; 1GCRYDEK4LZ126167 | 1GCRYDEK4LZ111636 | 1GCRYDEK4LZ114584; 1GCRYDEK4LZ150839; 1GCRYDEK4LZ122622 | 1GCRYDEK4LZ111507

1GCRYDEK4LZ113516; 1GCRYDEK4LZ152218; 1GCRYDEK4LZ141090 | 1GCRYDEK4LZ174199

1GCRYDEK4LZ174834 | 1GCRYDEK4LZ184716 | 1GCRYDEK4LZ165857 | 1GCRYDEK4LZ129151 | 1GCRYDEK4LZ191360

1GCRYDEK4LZ165003 | 1GCRYDEK4LZ126458 | 1GCRYDEK4LZ159735 | 1GCRYDEK4LZ174770 | 1GCRYDEK4LZ169911

1GCRYDEK4LZ172601 | 1GCRYDEK4LZ115380 | 1GCRYDEK4LZ192816 | 1GCRYDEK4LZ125407; 1GCRYDEK4LZ142952; 1GCRYDEK4LZ195103 | 1GCRYDEK4LZ102550 | 1GCRYDEK4LZ146967

1GCRYDEK4LZ144782 | 1GCRYDEK4LZ119879; 1GCRYDEK4LZ183047; 1GCRYDEK4LZ181718; 1GCRYDEK4LZ121440; 1GCRYDEK4LZ126220 | 1GCRYDEK4LZ180262 | 1GCRYDEK4LZ194291 | 1GCRYDEK4LZ193299

1GCRYDEK4LZ160965; 1GCRYDEK4LZ158181 | 1GCRYDEK4LZ133264; 1GCRYDEK4LZ152784 | 1GCRYDEK4LZ185879 | 1GCRYDEK4LZ146175; 1GCRYDEK4LZ154342 |

1GCRYDEK4LZ171786

; 1GCRYDEK4LZ114861; 1GCRYDEK4LZ179368; 1GCRYDEK4LZ187731 | 1GCRYDEK4LZ186045 | 1GCRYDEK4LZ147679 | 1GCRYDEK4LZ199197 | 1GCRYDEK4LZ191939; 1GCRYDEK4LZ197417; 1GCRYDEK4LZ123155 | 1GCRYDEK4LZ172176 | 1GCRYDEK4LZ124998; 1GCRYDEK4LZ153871; 1GCRYDEK4LZ119395; 1GCRYDEK4LZ197532 | 1GCRYDEK4LZ165969 | 1GCRYDEK4LZ179788 |

1GCRYDEK4LZ108333

; 1GCRYDEK4LZ196901 | 1GCRYDEK4LZ133684; 1GCRYDEK4LZ151084 | 1GCRYDEK4LZ193013; 1GCRYDEK4LZ184408; 1GCRYDEK4LZ128307 | 1GCRYDEK4LZ114231 | 1GCRYDEK4LZ157404 | 1GCRYDEK4LZ175868 | 1GCRYDEK4LZ103519; 1GCRYDEK4LZ112379 | 1GCRYDEK4LZ142613 | 1GCRYDEK4LZ190838 | 1GCRYDEK4LZ158133; 1GCRYDEK4LZ186255 | 1GCRYDEK4LZ152851 | 1GCRYDEK4LZ148007; 1GCRYDEK4LZ104766; 1GCRYDEK4LZ104895; 1GCRYDEK4LZ155989 | 1GCRYDEK4LZ137122

1GCRYDEK4LZ132650 | 1GCRYDEK4LZ116660; 1GCRYDEK4LZ190788 | 1GCRYDEK4LZ114276 | 1GCRYDEK4LZ165454 | 1GCRYDEK4LZ189379

1GCRYDEK4LZ129764 | 1GCRYDEK4LZ111961; 1GCRYDEK4LZ166796 | 1GCRYDEK4LZ135094

1GCRYDEK4LZ163476; 1GCRYDEK4LZ180567 | 1GCRYDEK4LZ172517; 1GCRYDEK4LZ192928 | 1GCRYDEK4LZ114245 | 1GCRYDEK4LZ135743

1GCRYDEK4LZ149321; 1GCRYDEK4LZ197529

1GCRYDEK4LZ180102

1GCRYDEK4LZ160187 | 1GCRYDEK4LZ193352 | 1GCRYDEK4LZ155359; 1GCRYDEK4LZ123625 | 1GCRYDEK4LZ180052; 1GCRYDEK4LZ169522 | 1GCRYDEK4LZ102306; 1GCRYDEK4LZ107568 | 1GCRYDEK4LZ137282; 1GCRYDEK4LZ159704 | 1GCRYDEK4LZ125102 | 1GCRYDEK4LZ190791; 1GCRYDEK4LZ109871 | 1GCRYDEK4LZ153823; 1GCRYDEK4LZ126850; 1GCRYDEK4LZ198549; 1GCRYDEK4LZ188698 | 1GCRYDEK4LZ136830 | 1GCRYDEK4LZ142658 | 1GCRYDEK4LZ190385 | 1GCRYDEK4LZ109708 | 1GCRYDEK4LZ151585 | 1GCRYDEK4LZ134298 | 1GCRYDEK4LZ104072 | 1GCRYDEK4LZ119672 | 1GCRYDEK4LZ101821; 1GCRYDEK4LZ179449 | 1GCRYDEK4LZ108042 | 1GCRYDEK4LZ191732 | 1GCRYDEK4LZ105593

1GCRYDEK4LZ195425; 1GCRYDEK4LZ120076 | 1GCRYDEK4LZ165504; 1GCRYDEK4LZ194355 | 1GCRYDEK4LZ193285 | 1GCRYDEK4LZ188068; 1GCRYDEK4LZ175742 | 1GCRYDEK4LZ176471 | 1GCRYDEK4LZ178429

1GCRYDEK4LZ135676 | 1GCRYDEK4LZ185171; 1GCRYDEK4LZ184800 | 1GCRYDEK4LZ161551 | 1GCRYDEK4LZ180410; 1GCRYDEK4LZ162067 | 1GCRYDEK4LZ106324; 1GCRYDEK4LZ119347 | 1GCRYDEK4LZ187650; 1GCRYDEK4LZ163963; 1GCRYDEK4LZ145169 | 1GCRYDEK4LZ115251; 1GCRYDEK4LZ132843; 1GCRYDEK4LZ175725 | 1GCRYDEK4LZ172503; 1GCRYDEK4LZ103875; 1GCRYDEK4LZ112009 | 1GCRYDEK4LZ180293 | 1GCRYDEK4LZ159718 | 1GCRYDEK4LZ131417; 1GCRYDEK4LZ160593; 1GCRYDEK4LZ144426 | 1GCRYDEK4LZ163400; 1GCRYDEK4LZ153272

1GCRYDEK4LZ175417 | 1GCRYDEK4LZ184702 | 1GCRYDEK4LZ118568 | 1GCRYDEK4LZ139808 | 1GCRYDEK4LZ171318 | 1GCRYDEK4LZ107294 | 1GCRYDEK4LZ199720 | 1GCRYDEK4LZ181024 | 1GCRYDEK4LZ108347 | 1GCRYDEK4LZ193402 | 1GCRYDEK4LZ133703 | 1GCRYDEK4LZ108915

1GCRYDEK4LZ120112; 1GCRYDEK4LZ190483 | 1GCRYDEK4LZ146239 | 1GCRYDEK4LZ170332 | 1GCRYDEK4LZ139940 | 1GCRYDEK4LZ118666; 1GCRYDEK4LZ111667 | 1GCRYDEK4LZ175031 | 1GCRYDEK4LZ177278; 1GCRYDEK4LZ135368 | 1GCRYDEK4LZ124161 | 1GCRYDEK4LZ177796 | 1GCRYDEK4LZ136312 | 1GCRYDEK4LZ107778

1GCRYDEK4LZ167186; 1GCRYDEK4LZ132308 | 1GCRYDEK4LZ126766; 1GCRYDEK4LZ151635 | 1GCRYDEK4LZ127867; 1GCRYDEK4LZ167303 |

1GCRYDEK4LZ157340

| 1GCRYDEK4LZ101348

1GCRYDEK4LZ125858; 1GCRYDEK4LZ179631; 1GCRYDEK4LZ199331 | 1GCRYDEK4LZ115685

1GCRYDEK4LZ153420

1GCRYDEK4LZ155491; 1GCRYDEK4LZ128971 | 1GCRYDEK4LZ131773 | 1GCRYDEK4LZ156124; 1GCRYDEK4LZ144880; 1GCRYDEK4LZ168662 | 1GCRYDEK4LZ166071; 1GCRYDEK4LZ105478; 1GCRYDEK4LZ100572 | 1GCRYDEK4LZ126654; 1GCRYDEK4LZ182447 | 1GCRYDEK4LZ172209; 1GCRYDEK4LZ178723; 1GCRYDEK4LZ169004 | 1GCRYDEK4LZ130221 | 1GCRYDEK4LZ147486; 1GCRYDEK4LZ118330 | 1GCRYDEK4LZ165647 | 1GCRYDEK4LZ165597 | 1GCRYDEK4LZ130154

1GCRYDEK4LZ188460 | 1GCRYDEK4LZ106887

1GCRYDEK4LZ127268; 1GCRYDEK4LZ104802; 1GCRYDEK4LZ160030 | 1GCRYDEK4LZ146886 | 1GCRYDEK4LZ159265 | 1GCRYDEK4LZ138030 |

1GCRYDEK4LZ112883

| 1GCRYDEK4LZ120160 | 1GCRYDEK4LZ179967 | 1GCRYDEK4LZ138741; 1GCRYDEK4LZ121034 | 1GCRYDEK4LZ156897 |

1GCRYDEK4LZ147102

; 1GCRYDEK4LZ181864 | 1GCRYDEK4LZ148153 | 1GCRYDEK4LZ182562 | 1GCRYDEK4LZ138447 | 1GCRYDEK4LZ151540 | 1GCRYDEK4LZ108669 |

1GCRYDEK4LZ125908

; 1GCRYDEK4LZ194923

1GCRYDEK4LZ186708 | 1GCRYDEK4LZ134186 | 1GCRYDEK4LZ136911 |

1GCRYDEK4LZ179287

; 1GCRYDEK4LZ127965; 1GCRYDEK4LZ112463; 1GCRYDEK4LZ183016 | 1GCRYDEK4LZ107621 | 1GCRYDEK4LZ165423; 1GCRYDEK4LZ190693 | 1GCRYDEK4LZ195120

1GCRYDEK4LZ156656 | 1GCRYDEK4LZ121468

1GCRYDEK4LZ199393; 1GCRYDEK4LZ159136; 1GCRYDEK4LZ163767; 1GCRYDEK4LZ151568 | 1GCRYDEK4LZ148721; 1GCRYDEK4LZ157919 | 1GCRYDEK4LZ106114; 1GCRYDEK4LZ138240; 1GCRYDEK4LZ165261 | 1GCRYDEK4LZ170072

1GCRYDEK4LZ174039 | 1GCRYDEK4LZ117307; 1GCRYDEK4LZ175871; 1GCRYDEK4LZ138626 | 1GCRYDEK4LZ179001 | 1GCRYDEK4LZ110003 | 1GCRYDEK4LZ118442

1GCRYDEK4LZ113368 | 1GCRYDEK4LZ176857 | 1GCRYDEK4LZ149917 | 1GCRYDEK4LZ103553 | 1GCRYDEK4LZ143437 | 1GCRYDEK4LZ193254 | 1GCRYDEK4LZ164238; 1GCRYDEK4LZ193397; 1GCRYDEK4LZ136438 | 1GCRYDEK4LZ130767; 1GCRYDEK4LZ141767 | 1GCRYDEK4LZ144183; 1GCRYDEK4LZ126914; 1GCRYDEK4LZ147178; 1GCRYDEK4LZ118246 | 1GCRYDEK4LZ105206 | 1GCRYDEK4LZ106002 | 1GCRYDEK4LZ185865; 1GCRYDEK4LZ142191; 1GCRYDEK4LZ150470 | 1GCRYDEK4LZ174557 | 1GCRYDEK4LZ164420; 1GCRYDEK4LZ114911 | 1GCRYDEK4LZ185526 |

1GCRYDEK4LZ110907

; 1GCRYDEK4LZ187681 | 1GCRYDEK4LZ197224

1GCRYDEK4LZ103133 | 1GCRYDEK4LZ191570; 1GCRYDEK4LZ187826 | 1GCRYDEK4LZ152428; 1GCRYDEK4LZ130669 | 1GCRYDEK4LZ183730; 1GCRYDEK4LZ157662 | 1GCRYDEK4LZ163431 | 1GCRYDEK4LZ116562 | 1GCRYDEK4LZ106615; 1GCRYDEK4LZ106257; 1GCRYDEK4LZ106422; 1GCRYDEK4LZ140182 | 1GCRYDEK4LZ147746; 1GCRYDEK4LZ129912; 1GCRYDEK4LZ103262 | 1GCRYDEK4LZ147083; 1GCRYDEK4LZ196512 | 1GCRYDEK4LZ160979 | 1GCRYDEK4LZ170802 | 1GCRYDEK4LZ180861

1GCRYDEK4LZ114889 | 1GCRYDEK4LZ198874; 1GCRYDEK4LZ167513; 1GCRYDEK4LZ102564; 1GCRYDEK4LZ129330; 1GCRYDEK4LZ103195 | 1GCRYDEK4LZ118957 | 1GCRYDEK4LZ148671

1GCRYDEK4LZ193139 | 1GCRYDEK4LZ174302 | 1GCRYDEK4LZ137394 | 1GCRYDEK4LZ103522 | 1GCRYDEK4LZ116156 | 1GCRYDEK4LZ134379; 1GCRYDEK4LZ110714; 1GCRYDEK4LZ171948 | 1GCRYDEK4LZ196302 | 1GCRYDEK4LZ166748 | 1GCRYDEK4LZ170864 | 1GCRYDEK4LZ125472 | 1GCRYDEK4LZ121115; 1GCRYDEK4LZ110762 | 1GCRYDEK4LZ152977 | 1GCRYDEK4LZ155703; 1GCRYDEK4LZ111555 | 1GCRYDEK4LZ149402; 1GCRYDEK4LZ142630 | 1GCRYDEK4LZ176440 | 1GCRYDEK4LZ148346; 1GCRYDEK4LZ101379

1GCRYDEK4LZ122927 | 1GCRYDEK4LZ162795 | 1GCRYDEK4LZ122040; 1GCRYDEK4LZ157211 | 1GCRYDEK4LZ170590; 1GCRYDEK4LZ183324; 1GCRYDEK4LZ116853 | 1GCRYDEK4LZ197711 | 1GCRYDEK4LZ157466 | 1GCRYDEK4LZ177927 | 1GCRYDEK4LZ105318

1GCRYDEK4LZ106243

1GCRYDEK4LZ110535; 1GCRYDEK4LZ132969 | 1GCRYDEK4LZ182061 | 1GCRYDEK4LZ126816; 1GCRYDEK4LZ124936 | 1GCRYDEK4LZ127528 | 1GCRYDEK4LZ179175 | 1GCRYDEK4LZ181413; 1GCRYDEK4LZ122054 | 1GCRYDEK4LZ131692; 1GCRYDEK4LZ151442; 1GCRYDEK4LZ144829; 1GCRYDEK4LZ118182

1GCRYDEK4LZ194887 | 1GCRYDEK4LZ188779

1GCRYDEK4LZ180505

1GCRYDEK4LZ133359 | 1GCRYDEK4LZ189706 | 1GCRYDEK4LZ108462; 1GCRYDEK4LZ172565

1GCRYDEK4LZ199961 | 1GCRYDEK4LZ175756 | 1GCRYDEK4LZ160691 | 1GCRYDEK4LZ133166 | 1GCRYDEK4LZ100622 | 1GCRYDEK4LZ130476 | 1GCRYDEK4LZ173618

1GCRYDEK4LZ101589

; 1GCRYDEK4LZ126279; 1GCRYDEK4LZ113189; 1GCRYDEK4LZ193240; 1GCRYDEK4LZ116190 | 1GCRYDEK4LZ117680; 1GCRYDEK4LZ152350 | 1GCRYDEK4LZ118764; 1GCRYDEK4LZ116187 | 1GCRYDEK4LZ180813

1GCRYDEK4LZ136004; 1GCRYDEK4LZ104685; 1GCRYDEK4LZ170203 | 1GCRYDEK4LZ165440; 1GCRYDEK4LZ143924 | 1GCRYDEK4LZ124449; 1GCRYDEK4LZ188815; 1GCRYDEK4LZ163106

1GCRYDEK4LZ180455; 1GCRYDEK4LZ175532 | 1GCRYDEK4LZ157385

1GCRYDEK4LZ122975 | 1GCRYDEK4LZ128453 | 1GCRYDEK4LZ157452 | 1GCRYDEK4LZ182514; 1GCRYDEK4LZ107389; 1GCRYDEK4LZ103956

1GCRYDEK4LZ151425; 1GCRYDEK4LZ102581 | 1GCRYDEK4LZ115086 | 1GCRYDEK4LZ179029; 1GCRYDEK4LZ147231 | 1GCRYDEK4LZ152168; 1GCRYDEK4LZ144216 | 1GCRYDEK4LZ116528 | 1GCRYDEK4LZ183727 | 1GCRYDEK4LZ141493 | 1GCRYDEK4LZ121308; 1GCRYDEK4LZ104007 | 1GCRYDEK4LZ152137; 1GCRYDEK4LZ118621; 1GCRYDEK4LZ185087 | 1GCRYDEK4LZ191195 | 1GCRYDEK4LZ106856 | 1GCRYDEK4LZ197451; 1GCRYDEK4LZ179810 | 1GCRYDEK4LZ159427 | 1GCRYDEK4LZ118165; 1GCRYDEK4LZ145690; 1GCRYDEK4LZ151862; 1GCRYDEK4LZ187891 | 1GCRYDEK4LZ151988 | 1GCRYDEK4LZ133605 | 1GCRYDEK4LZ150274; 1GCRYDEK4LZ113807; 1GCRYDEK4LZ139033 | 1GCRYDEK4LZ179919; 1GCRYDEK4LZ108624; 1GCRYDEK4LZ125939; 1GCRYDEK4LZ178298 | 1GCRYDEK4LZ134558 | 1GCRYDEK4LZ153062 | 1GCRYDEK4LZ187678; 1GCRYDEK4LZ184165; 1GCRYDEK4LZ142868; 1GCRYDEK4LZ136651 | 1GCRYDEK4LZ156317 | 1GCRYDEK4LZ194503 | 1GCRYDEK4LZ146936

1GCRYDEK4LZ112155 | 1GCRYDEK4LZ143258; 1GCRYDEK4LZ105514

1GCRYDEK4LZ184523; 1GCRYDEK4LZ170766 | 1GCRYDEK4LZ103813 | 1GCRYDEK4LZ135824 | 1GCRYDEK4LZ195473 | 1GCRYDEK4LZ129280; 1GCRYDEK4LZ159170

1GCRYDEK4LZ140831 | 1GCRYDEK4LZ145365

1GCRYDEK4LZ152915 | 1GCRYDEK4LZ118523 | 1GCRYDEK4LZ191391 | 1GCRYDEK4LZ169634; 1GCRYDEK4LZ150663 | 1GCRYDEK4LZ178561 | 1GCRYDEK4LZ103567 | 1GCRYDEK4LZ157922; 1GCRYDEK4LZ140554; 1GCRYDEK4LZ166068 | 1GCRYDEK4LZ122667 | 1GCRYDEK4LZ111801 | 1GCRYDEK4LZ134317 | 1GCRYDEK4LZ121292 | 1GCRYDEK4LZ144877 | 1GCRYDEK4LZ162831; 1GCRYDEK4LZ149934; 1GCRYDEK4LZ126797 | 1GCRYDEK4LZ175790; 1GCRYDEK4LZ174283 | 1GCRYDEK4LZ114844; 1GCRYDEK4LZ165793 | 1GCRYDEK4LZ110972; 1GCRYDEK4LZ117338 | 1GCRYDEK4LZ150887; 1GCRYDEK4LZ154504 | 1GCRYDEK4LZ154549 | 1GCRYDEK4LZ143552; 1GCRYDEK4LZ112043 | 1GCRYDEK4LZ163493 | 1GCRYDEK4LZ199023 | 1GCRYDEK4LZ186837; 1GCRYDEK4LZ196820 | 1GCRYDEK4LZ101575 | 1GCRYDEK4LZ145432 | 1GCRYDEK4LZ164093 | 1GCRYDEK4LZ147004 | 1GCRYDEK4LZ194470; 1GCRYDEK4LZ160559 | 1GCRYDEK4LZ117517 | 1GCRYDEK4LZ155796 | 1GCRYDEK4LZ161923 | 1GCRYDEK4LZ187373 | 1GCRYDEK4LZ143728; 1GCRYDEK4LZ152770 | 1GCRYDEK4LZ194999 | 1GCRYDEK4LZ134883; 1GCRYDEK4LZ139050 | 1GCRYDEK4LZ128629; 1GCRYDEK4LZ121180 | 1GCRYDEK4LZ165244; 1GCRYDEK4LZ125195 | 1GCRYDEK4LZ110700; 1GCRYDEK4LZ130784 | 1GCRYDEK4LZ109420 | 1GCRYDEK4LZ152607 | 1GCRYDEK4LZ108638 | 1GCRYDEK4LZ199281; 1GCRYDEK4LZ135998; 1GCRYDEK4LZ155278 | 1GCRYDEK4LZ191066; 1GCRYDEK4LZ117016 | 1GCRYDEK4LZ197921; 1GCRYDEK4LZ114410; 1GCRYDEK4LZ182075 | 1GCRYDEK4LZ179337 | 1GCRYDEK4LZ123186; 1GCRYDEK4LZ141851 | 1GCRYDEK4LZ166894 | 1GCRYDEK4LZ114181 | 1GCRYDEK4LZ191326 | 1GCRYDEK4LZ164983 |

1GCRYDEK4LZ166829

; 1GCRYDEK4LZ120269 | 1GCRYDEK4LZ154230; 1GCRYDEK4LZ132177

1GCRYDEK4LZ150209; 1GCRYDEK4LZ156284; 1GCRYDEK4LZ185476 | 1GCRYDEK4LZ124354 | 1GCRYDEK4LZ166183; 1GCRYDEK4LZ197644 | 1GCRYDEK4LZ172436 | 1GCRYDEK4LZ196171 | 1GCRYDEK4LZ193089

1GCRYDEK4LZ178754 | 1GCRYDEK4LZ192010 |

1GCRYDEK4LZ148282

; 1GCRYDEK4LZ192881; 1GCRYDEK4LZ186272 | 1GCRYDEK4LZ154311 | 1GCRYDEK4LZ114679 | 1GCRYDEK4LZ176812; 1GCRYDEK4LZ100894 | 1GCRYDEK4LZ185221; 1GCRYDEK4LZ109546 | 1GCRYDEK4LZ140263 | 1GCRYDEK4LZ174865; 1GCRYDEK4LZ192198 |

1GCRYDEK4LZ190242

| 1GCRYDEK4LZ197210

1GCRYDEK4LZ125777; 1GCRYDEK4LZ100961 | 1GCRYDEK4LZ171593 | 1GCRYDEK4LZ175000

1GCRYDEK4LZ104931

1GCRYDEK4LZ157676; 1GCRYDEK4LZ125388; 1GCRYDEK4LZ188264 | 1GCRYDEK4LZ137525; 1GCRYDEK4LZ157659; 1GCRYDEK4LZ106890; 1GCRYDEK4LZ154888 | 1GCRYDEK4LZ128002 | 1GCRYDEK4LZ117243 | 1GCRYDEK4LZ145317 | 1GCRYDEK4LZ120949

1GCRYDEK4LZ116819 | 1GCRYDEK4LZ125892 | 1GCRYDEK4LZ129019; 1GCRYDEK4LZ125438 | 1GCRYDEK4LZ180729 | 1GCRYDEK4LZ163638 | 1GCRYDEK4LZ155684; 1GCRYDEK4LZ186952; 1GCRYDEK4LZ142787 | 1GCRYDEK4LZ127402 | 1GCRYDEK4LZ148573 | 1GCRYDEK4LZ156138 | 1GCRYDEK4LZ194565 | 1GCRYDEK4LZ161341 | 1GCRYDEK4LZ119798 | 1GCRYDEK4LZ148394 | 1GCRYDEK4LZ136973; 1GCRYDEK4LZ197868 | 1GCRYDEK4LZ174459 | 1GCRYDEK4LZ158570; 1GCRYDEK4LZ109840 | 1GCRYDEK4LZ129294 | 1GCRYDEK4LZ124693; 1GCRYDEK4LZ108381 | 1GCRYDEK4LZ144653; 1GCRYDEK4LZ100507 | 1GCRYDEK4LZ160139; 1GCRYDEK4LZ100586 | 1GCRYDEK4LZ112429; 1GCRYDEK4LZ151263; 1GCRYDEK4LZ150226

1GCRYDEK4LZ131188; 1GCRYDEK4LZ157175 | 1GCRYDEK4LZ196638 | 1GCRYDEK4LZ168595 | 1GCRYDEK4LZ124547 | 1GCRYDEK4LZ156107 | 1GCRYDEK4LZ167835 | 1GCRYDEK4LZ162618 | 1GCRYDEK4LZ160240; 1GCRYDEK4LZ137749; 1GCRYDEK4LZ106744; 1GCRYDEK4LZ121423 | 1GCRYDEK4LZ144099 | 1GCRYDEK4LZ186188; 1GCRYDEK4LZ160528 | 1GCRYDEK4LZ154325 | 1GCRYDEK4LZ191164 | 1GCRYDEK4LZ134477 | 1GCRYDEK4LZ177779 | 1GCRYDEK4LZ177734 | 1GCRYDEK4LZ176762 | 1GCRYDEK4LZ189446; 1GCRYDEK4LZ172484 | 1GCRYDEK4LZ191178 | 1GCRYDEK4LZ194050 | 1GCRYDEK4LZ144197 | 1GCRYDEK4LZ197241; 1GCRYDEK4LZ162134 | 1GCRYDEK4LZ101141 | 1GCRYDEK4LZ157189; 1GCRYDEK4LZ116772 | 1GCRYDEK4LZ134348 | 1GCRYDEK4LZ148217 | 1GCRYDEK4LZ155734 |

1GCRYDEK4LZ175319

| 1GCRYDEK4LZ105075; 1GCRYDEK4LZ139453; 1GCRYDEK4LZ135693 | 1GCRYDEK4LZ159055; 1GCRYDEK4LZ138433 | 1GCRYDEK4LZ192394 | 1GCRYDEK4LZ184926; 1GCRYDEK4LZ199989 | 1GCRYDEK4LZ176468 | 1GCRYDEK4LZ183971; 1GCRYDEK4LZ141686; 1GCRYDEK4LZ102449 | 1GCRYDEK4LZ142417 | 1GCRYDEK4LZ144619 | 1GCRYDEK4LZ126590 | 1GCRYDEK4LZ121373 | 1GCRYDEK4LZ133863 | 1GCRYDEK4LZ115847; 1GCRYDEK4LZ100667 | 1GCRYDEK4LZ177572 | 1GCRYDEK4LZ171528; 1GCRYDEK4LZ121096; 1GCRYDEK4LZ162893 | 1GCRYDEK4LZ116710 | 1GCRYDEK4LZ102807; 1GCRYDEK4LZ183548; 1GCRYDEK4LZ151747 | 1GCRYDEK4LZ104797; 1GCRYDEK4LZ135337 | 1GCRYDEK4LZ147925 | 1GCRYDEK4LZ101382 | 1GCRYDEK4LZ166121; 1GCRYDEK4LZ135869; 1GCRYDEK4LZ101916 | 1GCRYDEK4LZ168404 | 1GCRYDEK4LZ139789 | 1GCRYDEK4LZ175739 | 1GCRYDEK4LZ117100 | 1GCRYDEK4LZ115749 | 1GCRYDEK4LZ125410 | 1GCRYDEK4LZ110566 | 1GCRYDEK4LZ134480 | 1GCRYDEK4LZ151134 | 1GCRYDEK4LZ190211 | 1GCRYDEK4LZ177538 | 1GCRYDEK4LZ198941 | 1GCRYDEK4LZ101205 | 1GCRYDEK4LZ110194; 1GCRYDEK4LZ189723 | 1GCRYDEK4LZ151912 | 1GCRYDEK4LZ133152 | 1GCRYDEK4LZ151795; 1GCRYDEK4LZ145060; 1GCRYDEK4LZ128386; 1GCRYDEK4LZ160531 | 1GCRYDEK4LZ103701 | 1GCRYDEK4LZ139498 | 1GCRYDEK4LZ186286; 1GCRYDEK4LZ129084; 1GCRYDEK4LZ191603 | 1GCRYDEK4LZ151991;

1GCRYDEK4LZ129375

| 1GCRYDEK4LZ109160; 1GCRYDEK4LZ150534; 1GCRYDEK4LZ114522

1GCRYDEK4LZ122426 | 1GCRYDEK4LZ195215; 1GCRYDEK4LZ188409 | 1GCRYDEK4LZ198065; 1GCRYDEK4LZ172629 | 1GCRYDEK4LZ104671; 1GCRYDEK4LZ151280 | 1GCRYDEK4LZ128047

1GCRYDEK4LZ150131; 1GCRYDEK4LZ101835; 1GCRYDEK4LZ119316 | 1GCRYDEK4LZ192105; 1GCRYDEK4LZ199782; 1GCRYDEK4LZ175692; 1GCRYDEK4LZ181198; 1GCRYDEK4LZ179984 | 1GCRYDEK4LZ188376; 1GCRYDEK4LZ143292 | 1GCRYDEK4LZ151120 | 1GCRYDEK4LZ111202 | 1GCRYDEK4LZ107702; 1GCRYDEK4LZ171495; 1GCRYDEK4LZ177586 | 1GCRYDEK4LZ146824 | 1GCRYDEK4LZ133796;

1GCRYDEK4LZ174719

| 1GCRYDEK4LZ180424; 1GCRYDEK4LZ176504; 1GCRYDEK4LZ163459 | 1GCRYDEK4LZ104928 | 1GCRYDEK4LZ109790 | 1GCRYDEK4LZ137783 | 1GCRYDEK4LZ134429 | 1GCRYDEK4LZ180164 | 1GCRYDEK4LZ136892 | 1GCRYDEK4LZ123334; 1GCRYDEK4LZ148170 | 1GCRYDEK4LZ182724 | 1GCRYDEK4LZ100796 | 1GCRYDEK4LZ199457 | 1GCRYDEK4LZ139825 | 1GCRYDEK4LZ144622 | 1GCRYDEK4LZ105576 | 1GCRYDEK4LZ112592 | 1GCRYDEK4LZ195294; 1GCRYDEK4LZ120370 | 1GCRYDEK4LZ140537; 1GCRYDEK4LZ199412 | 1GCRYDEK4LZ128775 | 1GCRYDEK4LZ181816

1GCRYDEK4LZ155202; 1GCRYDEK4LZ126539 | 1GCRYDEK4LZ141297 | 1GCRYDEK4LZ112852 | 1GCRYDEK4LZ172307 | 1GCRYDEK4LZ121650 | 1GCRYDEK4LZ138996 | 1GCRYDEK4LZ116111 | 1GCRYDEK4LZ149304 | 1GCRYDEK4LZ120837 | 1GCRYDEK4LZ135239 | 1GCRYDEK4LZ116285; 1GCRYDEK4LZ196705 | 1GCRYDEK4LZ190662 | 1GCRYDEK4LZ116030; 1GCRYDEK4LZ107814; 1GCRYDEK4LZ101561; 1GCRYDEK4LZ111250

1GCRYDEK4LZ173117 | 1GCRYDEK4LZ112317 | 1GCRYDEK4LZ140988 | 1GCRYDEK4LZ153191 | 1GCRYDEK4LZ162411; 1GCRYDEK4LZ134365 | 1GCRYDEK4LZ111328 | 1GCRYDEK4LZ136603 | 1GCRYDEK4LZ195277; 1GCRYDEK4LZ164305; 1GCRYDEK4LZ198437; 1GCRYDEK4LZ130381; 1GCRYDEK4LZ140795; 1GCRYDEK4LZ171092 | 1GCRYDEK4LZ162943 | 1GCRYDEK4LZ176695; 1GCRYDEK4LZ103097 | 1GCRYDEK4LZ148685 | 1GCRYDEK4LZ163204; 1GCRYDEK4LZ108655 | 1GCRYDEK4LZ154017 | 1GCRYDEK4LZ165583; 1GCRYDEK4LZ132938 | 1GCRYDEK4LZ158746 | 1GCRYDEK4LZ176843; 1GCRYDEK4LZ181279 | 1GCRYDEK4LZ177295 | 1GCRYDEK4LZ110681 | 1GCRYDEK4LZ104654 | 1GCRYDEK4LZ120997; 1GCRYDEK4LZ159556

1GCRYDEK4LZ129571 | 1GCRYDEK4LZ170668; 1GCRYDEK4LZ101639; 1GCRYDEK4LZ125603 | 1GCRYDEK4LZ138870; 1GCRYDEK4LZ131370 | 1GCRYDEK4LZ102029 | 1GCRYDEK4LZ107134; 1GCRYDEK4LZ183761; 1GCRYDEK4LZ167852 | 1GCRYDEK4LZ145107

1GCRYDEK4LZ186384 | 1GCRYDEK4LZ147147 | 1GCRYDEK4LZ174347 | 1GCRYDEK4LZ146094; 1GCRYDEK4LZ156754 | 1GCRYDEK4LZ166636; 1GCRYDEK4LZ143129 | 1GCRYDEK4LZ196154

1GCRYDEK4LZ113967 | 1GCRYDEK4LZ172095; 1GCRYDEK4LZ164630 | 1GCRYDEK4LZ176745 | 1GCRYDEK4LZ190340 | 1GCRYDEK4LZ112561; 1GCRYDEK4LZ155751 | 1GCRYDEK4LZ179936 | 1GCRYDEK4LZ154485 | 1GCRYDEK4LZ123950; 1GCRYDEK4LZ111183; 1GCRYDEK4LZ110759 | 1GCRYDEK4LZ162585; 1GCRYDEK4LZ154048 | 1GCRYDEK4LZ122930; 1GCRYDEK4LZ190287; 1GCRYDEK4LZ134611 | 1GCRYDEK4LZ111782

1GCRYDEK4LZ146046 | 1GCRYDEK4LZ134303 | 1GCRYDEK4LZ138450; 1GCRYDEK4LZ175904; 1GCRYDEK4LZ166250; 1GCRYDEK4LZ187129 | 1GCRYDEK4LZ176034 | 1GCRYDEK4LZ103505; 1GCRYDEK4LZ102368 | 1GCRYDEK4LZ198339; 1GCRYDEK4LZ153109 | 1GCRYDEK4LZ147214 | 1GCRYDEK4LZ177877 | 1GCRYDEK4LZ148427 | 1GCRYDEK4LZ102127; 1GCRYDEK4LZ170038 | 1GCRYDEK4LZ189320; 1GCRYDEK4LZ109725

1GCRYDEK4LZ156561; 1GCRYDEK4LZ127187 | 1GCRYDEK4LZ140358 | 1GCRYDEK4LZ127481; 1GCRYDEK4LZ124421 | 1GCRYDEK4LZ101656; 1GCRYDEK4LZ184473 | 1GCRYDEK4LZ169519 | 1GCRYDEK4LZ148475 | 1GCRYDEK4LZ161162; 1GCRYDEK4LZ143809 | 1GCRYDEK4LZ116903

1GCRYDEK4LZ194730 | 1GCRYDEK4LZ142840 | 1GCRYDEK4LZ130560

1GCRYDEK4LZ152302 | 1GCRYDEK4LZ123849; 1GCRYDEK4LZ120417

1GCRYDEK4LZ112575; 1GCRYDEK4LZ123107 | 1GCRYDEK4LZ119526 | 1GCRYDEK4LZ147388 | 1GCRYDEK4LZ160898 | 1GCRYDEK4LZ193495 |

1GCRYDEK4LZ117596

| 1GCRYDEK4LZ187311; 1GCRYDEK4LZ136858

1GCRYDEK4LZ179872; 1GCRYDEK4LZ101317 | 1GCRYDEK4LZ117646; 1GCRYDEK4LZ145219; 1GCRYDEK4LZ129540; 1GCRYDEK4LZ172288; 1GCRYDEK4LZ156642; 1GCRYDEK4LZ109739; 1GCRYDEK4LZ108509; 1GCRYDEK4LZ168063 | 1GCRYDEK4LZ174526; 1GCRYDEK4LZ120708; 1GCRYDEK4LZ178303; 1GCRYDEK4LZ179242; 1GCRYDEK4LZ169438; 1GCRYDEK4LZ133491 | 1GCRYDEK4LZ198020; 1GCRYDEK4LZ147956 | 1GCRYDEK4LZ167026 | 1GCRYDEK4LZ143695; 1GCRYDEK4LZ149593; 1GCRYDEK4LZ161081; 1GCRYDEK4LZ114505 | 1GCRYDEK4LZ132163; 1GCRYDEK4LZ148802 | 1GCRYDEK4LZ168340 | 1GCRYDEK4LZ198342 | 1GCRYDEK4LZ180794 | 1GCRYDEK4LZ128761; 1GCRYDEK4LZ165115; 1GCRYDEK4LZ153837; 1GCRYDEK4LZ186885; 1GCRYDEK4LZ162005 | 1GCRYDEK4LZ165602 |

1GCRYDEK4LZ131577

| 1GCRYDEK4LZ103794 | 1GCRYDEK4LZ164904 | 1GCRYDEK4LZ119624; 1GCRYDEK4LZ136701 | 1GCRYDEK4LZ129408 | 1GCRYDEK4LZ191827 | 1GCRYDEK4LZ140344 | 1GCRYDEK4LZ133667; 1GCRYDEK4LZ173084 | 1GCRYDEK4LZ155054 | 1GCRYDEK4LZ193531; 1GCRYDEK4LZ114083

1GCRYDEK4LZ179080

1GCRYDEK4LZ121728 | 1GCRYDEK4LZ159606 | 1GCRYDEK4LZ120806 | 1GCRYDEK4LZ148900 | 1GCRYDEK4LZ121843 | 1GCRYDEK4LZ191925; 1GCRYDEK4LZ167995 | 1GCRYDEK4LZ170184

1GCRYDEK4LZ101513 | 1GCRYDEK4LZ124838; 1GCRYDEK4LZ195828; 1GCRYDEK4LZ138142; 1GCRYDEK4LZ182884 | 1GCRYDEK4LZ194873; 1GCRYDEK4LZ100703 | 1GCRYDEK4LZ135838; 1GCRYDEK4LZ178978; 1GCRYDEK4LZ149626 | 1GCRYDEK4LZ123592 | 1GCRYDEK4LZ153725 | 1GCRYDEK4LZ134253 | 1GCRYDEK4LZ195537; 1GCRYDEK4LZ186501 | 1GCRYDEK4LZ145804 | 1GCRYDEK4LZ137881 | 1GCRYDEK4LZ165437 | 1GCRYDEK4LZ170637 | 1GCRYDEK4LZ194839

1GCRYDEK4LZ154518

1GCRYDEK4LZ129604; 1GCRYDEK4LZ135547; 1GCRYDEK4LZ106341 | 1GCRYDEK4LZ119042; 1GCRYDEK4LZ194159 | 1GCRYDEK4LZ189401 | 1GCRYDEK4LZ120000 | 1GCRYDEK4LZ158312; 1GCRYDEK4LZ100166; 1GCRYDEK4LZ155569 | 1GCRYDEK4LZ124631 | 1GCRYDEK4LZ170735 | 1GCRYDEK4LZ105948; 1GCRYDEK4LZ171254; 1GCRYDEK4LZ187258 | 1GCRYDEK4LZ198115 | 1GCRYDEK4LZ134236 | 1GCRYDEK4LZ162036 | 1GCRYDEK4LZ104816 | 1GCRYDEK4LZ177023 | 1GCRYDEK4LZ158018; 1GCRYDEK4LZ149206; 1GCRYDEK4LZ119980; 1GCRYDEK4LZ165535; 1GCRYDEK4LZ197448; 1GCRYDEK4LZ137637 | 1GCRYDEK4LZ160951;

1GCRYDEK4LZ163610

| 1GCRYDEK4LZ144006 | 1GCRYDEK4LZ136066 | 1GCRYDEK4LZ182089; 1GCRYDEK4LZ140649 | 1GCRYDEK4LZ127383; 1GCRYDEK4LZ136794;

1GCRYDEK4LZ156740

| 1GCRYDEK4LZ186448; 1GCRYDEK4LZ189687 | 1GCRYDEK4LZ186529; 1GCRYDEK4LZ135807 | 1GCRYDEK4LZ121745

1GCRYDEK4LZ162473; 1GCRYDEK4LZ101401 | 1GCRYDEK4LZ104752 | 1GCRYDEK4LZ158777; 1GCRYDEK4LZ189933; 1GCRYDEK4LZ101074 | 1GCRYDEK4LZ180844; 1GCRYDEK4LZ106081;

1GCRYDEK4LZ110244

| 1GCRYDEK4LZ108641 | 1GCRYDEK4LZ135578 | 1GCRYDEK4LZ131434 | 1GCRYDEK4LZ163042 | 1GCRYDEK4LZ168483; 1GCRYDEK4LZ175613 | 1GCRYDEK4LZ180911 | 1GCRYDEK4LZ173909 | 1GCRYDEK4LZ193075 | 1GCRYDEK4LZ122409; 1GCRYDEK4LZ182321 | 1GCRYDEK4LZ150565 | 1GCRYDEK4LZ191388 | 1GCRYDEK4LZ145480; 1GCRYDEK4LZ164871 | 1GCRYDEK4LZ101771; 1GCRYDEK4LZ129148; 1GCRYDEK4LZ140456; 1GCRYDEK4LZ178513 | 1GCRYDEK4LZ178477; 1GCRYDEK4LZ137346 | 1GCRYDEK4LZ177197

1GCRYDEK4LZ162361 | 1GCRYDEK4LZ120143; 1GCRYDEK4LZ148203

1GCRYDEK4LZ196459; 1GCRYDEK4LZ150713 | 1GCRYDEK4LZ179824; 1GCRYDEK4LZ115542 | 1GCRYDEK4LZ125648; 1GCRYDEK4LZ197286; 1GCRYDEK4LZ171805 | 1GCRYDEK4LZ131725 | 1GCRYDEK4LZ138335; 1GCRYDEK4LZ133328 | 1GCRYDEK4LZ146161; 1GCRYDEK4LZ133734; 1GCRYDEK4LZ189219 | 1GCRYDEK4LZ124080 | 1GCRYDEK4LZ156947; 1GCRYDEK4LZ121874; 1GCRYDEK4LZ139131 | 1GCRYDEK4LZ180522 | 1GCRYDEK4LZ150842 | 1GCRYDEK4LZ140084 | 1GCRYDEK4LZ186949; 1GCRYDEK4LZ189639 | 1GCRYDEK4LZ193576 | 1GCRYDEK4LZ180956; 1GCRYDEK4LZ167110; 1GCRYDEK4LZ140487; 1GCRYDEK4LZ130347 | 1GCRYDEK4LZ140070; 1GCRYDEK4LZ162392

1GCRYDEK4LZ133930 | 1GCRYDEK4LZ158505 | 1GCRYDEK4LZ111992; 1GCRYDEK4LZ147259 | 1GCRYDEK4LZ100880 | 1GCRYDEK4LZ196039; 1GCRYDEK4LZ133250 | 1GCRYDEK4LZ123981; 1GCRYDEK4LZ149691 | 1GCRYDEK4LZ110101 | 1GCRYDEK4LZ179581; 1GCRYDEK4LZ166362; 1GCRYDEK4LZ195330 | 1GCRYDEK4LZ139744; 1GCRYDEK4LZ144734; 1GCRYDEK4LZ148038 | 1GCRYDEK4LZ147875; 1GCRYDEK4LZ100779

1GCRYDEK4LZ176437 | 1GCRYDEK4LZ173991; 1GCRYDEK4LZ121518; 1GCRYDEK4LZ117002 | 1GCRYDEK4LZ105397 | 1GCRYDEK4LZ122345 | 1GCRYDEK4LZ114178 | 1GCRYDEK4LZ154583 | 1GCRYDEK4LZ193609

1GCRYDEK4LZ185817; 1GCRYDEK4LZ153482 | 1GCRYDEK4LZ185414 | 1GCRYDEK4LZ131644; 1GCRYDEK4LZ148718 | 1GCRYDEK4LZ107487

1GCRYDEK4LZ142742 | 1GCRYDEK4LZ115072 | 1GCRYDEK4LZ128890; 1GCRYDEK4LZ104508 | 1GCRYDEK4LZ175191 | 1GCRYDEK4LZ167902 | 1GCRYDEK4LZ124144 | 1GCRYDEK4LZ113337 | 1GCRYDEK4LZ187213 | 1GCRYDEK4LZ106596 | 1GCRYDEK4LZ115220 | 1GCRYDEK4LZ181928 | 1GCRYDEK4LZ157290 | 1GCRYDEK4LZ115007 | 1GCRYDEK4LZ182271; 1GCRYDEK4LZ187356 | 1GCRYDEK4LZ164756 | 1GCRYDEK4LZ175482; 1GCRYDEK4LZ188863 | 1GCRYDEK4LZ138173 | 1GCRYDEK4LZ146001 | 1GCRYDEK4LZ147651 | 1GCRYDEK4LZ104198

1GCRYDEK4LZ153269; 1GCRYDEK4LZ148668; 1GCRYDEK4LZ187583 | 1GCRYDEK4LZ166099 | 1GCRYDEK4LZ113872; 1GCRYDEK4LZ151201 | 1GCRYDEK4LZ182187 | 1GCRYDEK4LZ160092 | 1GCRYDEK4LZ101270 | 1GCRYDEK4LZ186806 | 1GCRYDEK4LZ166247; 1GCRYDEK4LZ188944 | 1GCRYDEK4LZ158102 | 1GCRYDEK4LZ191102; 1GCRYDEK4LZ109031 | 1GCRYDEK4LZ111619 | 1GCRYDEK4LZ172887

1GCRYDEK4LZ141977 | 1GCRYDEK4LZ190192; 1GCRYDEK4LZ177653

1GCRYDEK4LZ195554 | 1GCRYDEK4LZ172758 | 1GCRYDEK4LZ107649 | 1GCRYDEK4LZ154096 | 1GCRYDEK4LZ137704 | 1GCRYDEK4LZ136276 | 1GCRYDEK4LZ137279; 1GCRYDEK4LZ127027

1GCRYDEK4LZ129795 | 1GCRYDEK4LZ122894

1GCRYDEK4LZ126489; 1GCRYDEK4LZ182285 | 1GCRYDEK4LZ143597

1GCRYDEK4LZ108753

1GCRYDEK4LZ117775 | 1GCRYDEK4LZ169732 | 1GCRYDEK4LZ137850 | 1GCRYDEK4LZ180701; 1GCRYDEK4LZ145964 | 1GCRYDEK4LZ141865 | 1GCRYDEK4LZ166510; 1GCRYDEK4LZ182125; 1GCRYDEK4LZ150954

1GCRYDEK4LZ183128; 1GCRYDEK4LZ120014 | 1GCRYDEK4LZ185980; 1GCRYDEK4LZ103326; 1GCRYDEK4LZ182531; 1GCRYDEK4LZ147407

1GCRYDEK4LZ123351; 1GCRYDEK4LZ124709 | 1GCRYDEK4LZ127657; 1GCRYDEK4LZ107165; 1GCRYDEK4LZ158360 | 1GCRYDEK4LZ189138; 1GCRYDEK4LZ188555 | 1GCRYDEK4LZ118571 | 1GCRYDEK4LZ136326 | 1GCRYDEK4LZ182237 | 1GCRYDEK4LZ104184

1GCRYDEK4LZ158309; 1GCRYDEK4LZ127786; 1GCRYDEK4LZ172291 | 1GCRYDEK4LZ115721 | 1GCRYDEK4LZ194405 | 1GCRYDEK4LZ161890 | 1GCRYDEK4LZ104427 | 1GCRYDEK4LZ143017 | 1GCRYDEK4LZ135208 | 1GCRYDEK4LZ148315 | 1GCRYDEK4LZ118943 | 1GCRYDEK4LZ172632

1GCRYDEK4LZ123530; 1GCRYDEK4LZ153126; 1GCRYDEK4LZ114794; 1GCRYDEK4LZ115315; 1GCRYDEK4LZ122202; 1GCRYDEK4LZ110230; 1GCRYDEK4LZ171125 | 1GCRYDEK4LZ183159 | 1GCRYDEK4LZ106873; 1GCRYDEK4LZ111510 | 1GCRYDEK4LZ191097 | 1GCRYDEK4LZ142319; 1GCRYDEK4LZ182044 | 1GCRYDEK4LZ191679; 1GCRYDEK4LZ196753 | 1GCRYDEK4LZ173019 |

1GCRYDEK4LZ192122

| 1GCRYDEK4LZ114052 | 1GCRYDEK4LZ143504

1GCRYDEK4LZ148833 | 1GCRYDEK4LZ199586 | 1GCRYDEK4LZ199040; 1GCRYDEK4LZ101723 | 1GCRYDEK4LZ129618; 1GCRYDEK4LZ113791

1GCRYDEK4LZ195909; 1GCRYDEK4LZ184828 | 1GCRYDEK4LZ127223

1GCRYDEK4LZ102774 | 1GCRYDEK4LZ166507 | 1GCRYDEK4LZ131921 | 1GCRYDEK4LZ168614; 1GCRYDEK4LZ135371 | 1GCRYDEK4LZ140828; 1GCRYDEK4LZ152557; 1GCRYDEK4LZ173652 | 1GCRYDEK4LZ112866 | 1GCRYDEK4LZ169374 | 1GCRYDEK4LZ195263; 1GCRYDEK4LZ187468 | 1GCRYDEK4LZ136147 | 1GCRYDEK4LZ157855; 1GCRYDEK4LZ108266 | 1GCRYDEK4LZ125942 | 1GCRYDEK4LZ155880 | 1GCRYDEK4LZ125178; 1GCRYDEK4LZ184182 | 1GCRYDEK4LZ120109 | 1GCRYDEK4LZ164711 | 1GCRYDEK4LZ100832 | 1GCRYDEK4LZ177801; 1GCRYDEK4LZ118425 | 1GCRYDEK4LZ138075 | 1GCRYDEK4LZ182173 | 1GCRYDEK4LZ174901; 1GCRYDEK4LZ162196; 1GCRYDEK4LZ123897 | 1GCRYDEK4LZ127352 | 1GCRYDEK4LZ197207 | 1GCRYDEK4LZ147665; 1GCRYDEK4LZ187874; 1GCRYDEK4LZ167656

1GCRYDEK4LZ113497 | 1GCRYDEK4LZ148945; 1GCRYDEK4LZ124595 | 1GCRYDEK4LZ156348; 1GCRYDEK4LZ134950 | 1GCRYDEK4LZ193416 | 1GCRYDEK4LZ107537 | 1GCRYDEK4LZ135290 | 1GCRYDEK4LZ167012; 1GCRYDEK4LZ126525; 1GCRYDEK4LZ122135 | 1GCRYDEK4LZ183372 | 1GCRYDEK4LZ154647 | 1GCRYDEK4LZ119087 | 1GCRYDEK4LZ120725 | 1GCRYDEK4LZ136407; 1GCRYDEK4LZ117386; 1GCRYDEK4LZ114956; 1GCRYDEK4LZ163915 | 1GCRYDEK4LZ168967 | 1GCRYDEK4LZ168659 | 1GCRYDEK4LZ183033 | 1GCRYDEK4LZ185493 | 1GCRYDEK4LZ102466 | 1GCRYDEK4LZ122989 | 1GCRYDEK4LZ157547; 1GCRYDEK4LZ194257 | 1GCRYDEK4LZ173487; 1GCRYDEK4LZ119784

1GCRYDEK4LZ106498; 1GCRYDEK4LZ104217; 1GCRYDEK4LZ117470 | 1GCRYDEK4LZ123740; 1GCRYDEK4LZ179712 | 1GCRYDEK4LZ121048 | 1GCRYDEK4LZ190161

1GCRYDEK4LZ149996 | 1GCRYDEK4LZ143079

1GCRYDEK4LZ177443; 1GCRYDEK4LZ158584; 1GCRYDEK4LZ158388 | 1GCRYDEK4LZ154910; 1GCRYDEK4LZ126170; 1GCRYDEK4LZ195585; 1GCRYDEK4LZ104993; 1GCRYDEK4LZ150114 | 1GCRYDEK4LZ180889 | 1GCRYDEK4LZ118067 | 1GCRYDEK4LZ161498 | 1GCRYDEK4LZ124399; 1GCRYDEK4LZ129814 | 1GCRYDEK4LZ147536 | 1GCRYDEK4LZ106064; 1GCRYDEK4LZ181203; 1GCRYDEK4LZ170654; 1GCRYDEK4LZ167849 | 1GCRYDEK4LZ118313; 1GCRYDEK4LZ191312 | 1GCRYDEK4LZ116240 | 1GCRYDEK4LZ181430 | 1GCRYDEK4LZ126072; 1GCRYDEK4LZ161047; 1GCRYDEK4LZ154986 | 1GCRYDEK4LZ105612 | 1GCRYDEK4LZ187812 | 1GCRYDEK4LZ117792; 1GCRYDEK4LZ132048; 1GCRYDEK4LZ190841 | 1GCRYDEK4LZ116299 | 1GCRYDEK4LZ194971 | 1GCRYDEK4LZ145446

1GCRYDEK4LZ137203; 1GCRYDEK4LZ185607

1GCRYDEK4LZ174929 | 1GCRYDEK4LZ118747 | 1GCRYDEK4LZ118277; 1GCRYDEK4LZ121261 | 1GCRYDEK4LZ119929; 1GCRYDEK4LZ185851

1GCRYDEK4LZ190676 | 1GCRYDEK4LZ188670 | 1GCRYDEK4LZ150033; 1GCRYDEK4LZ109675; 1GCRYDEK4LZ117887; 1GCRYDEK4LZ176664; 1GCRYDEK4LZ100734 | 1GCRYDEK4LZ157029 | 1GCRYDEK4LZ148069 | 1GCRYDEK4LZ102239 | 1GCRYDEK4LZ189267 | 1GCRYDEK4LZ165079; 1GCRYDEK4LZ104220 | 1GCRYDEK4LZ180035 | 1GCRYDEK4LZ186644; 1GCRYDEK4LZ101138 | 1GCRYDEK4LZ125181; 1GCRYDEK4LZ115346 | 1GCRYDEK4LZ159282 | 1GCRYDEK4LZ181833 | 1GCRYDEK4LZ107926; 1GCRYDEK4LZ162666

1GCRYDEK4LZ136648 | 1GCRYDEK4LZ174073; 1GCRYDEK4LZ134933

1GCRYDEK4LZ149349 | 1GCRYDEK4LZ183436 | 1GCRYDEK4LZ142482; 1GCRYDEK4LZ195182;

1GCRYDEK4LZ148332

; 1GCRYDEK4LZ196607; 1GCRYDEK4LZ188961 | 1GCRYDEK4LZ152574 | 1GCRYDEK4LZ145768; 1GCRYDEK4LZ145172 | 1GCRYDEK4LZ158827 | 1GCRYDEK4LZ144801 | 1GCRYDEK4LZ161808 | 1GCRYDEK4LZ127805; 1GCRYDEK4LZ113094; 1GCRYDEK4LZ134219; 1GCRYDEK4LZ193657 | 1GCRYDEK4LZ143776

1GCRYDEK4LZ168208 | 1GCRYDEK4LZ105299 | 1GCRYDEK4LZ102967 | 1GCRYDEK4LZ130249; 1GCRYDEK4LZ118697 | 1GCRYDEK4LZ171237 |

1GCRYDEK4LZ135046

| 1GCRYDEK4LZ157533 | 1GCRYDEK4LZ113693; 1GCRYDEK4LZ193903 | 1GCRYDEK4LZ174381 | 1GCRYDEK4LZ141655 | 1GCRYDEK4LZ193559 | 1GCRYDEK4LZ165941; 1GCRYDEK4LZ101530 | 1GCRYDEK4LZ143731; 1GCRYDEK4LZ176860 | 1GCRYDEK4LZ101852 | 1GCRYDEK4LZ144376 | 1GCRYDEK4LZ128405

1GCRYDEK4LZ126346; 1GCRYDEK4LZ194646 | 1GCRYDEK4LZ106078 | 1GCRYDEK4LZ136052; 1GCRYDEK4LZ167284 |

1GCRYDEK4LZ116237

; 1GCRYDEK4LZ114827 | 1GCRYDEK4LZ186854 | 1GCRYDEK4LZ132986 | 1GCRYDEK4LZ127030; 1GCRYDEK4LZ175174 | 1GCRYDEK4LZ128906 | 1GCRYDEK4LZ146063 | 1GCRYDEK4LZ177684 | 1GCRYDEK4LZ131403; 1GCRYDEK4LZ178866 | 1GCRYDEK4LZ133149 | 1GCRYDEK4LZ165891 | 1GCRYDEK4LZ127710 | 1GCRYDEK4LZ198776 | 1GCRYDEK4LZ193528; 1GCRYDEK4LZ179600 | 1GCRYDEK4LZ127478 | 1GCRYDEK4LZ115833 | 1GCRYDEK4LZ146919

1GCRYDEK4LZ107019 | 1GCRYDEK4LZ198454 |

1GCRYDEK4LZ187860

; 1GCRYDEK4LZ103990 | 1GCRYDEK4LZ110776 | 1GCRYDEK4LZ117372; 1GCRYDEK4LZ123818 | 1GCRYDEK4LZ130087; 1GCRYDEK4LZ105836 | 1GCRYDEK4LZ108736

1GCRYDEK4LZ147469; 1GCRYDEK4LZ107375; 1GCRYDEK4LZ169164 | 1GCRYDEK4LZ152087; 1GCRYDEK4LZ188734 | 1GCRYDEK4LZ151232 | 1GCRYDEK4LZ190399 | 1GCRYDEK4LZ150968 | 1GCRYDEK4LZ104475; 1GCRYDEK4LZ179340 | 1GCRYDEK4LZ106985 | 1GCRYDEK4LZ175420 | 1GCRYDEK4LZ107053 | 1GCRYDEK4LZ146659; 1GCRYDEK4LZ100944 | 1GCRYDEK4LZ125083 | 1GCRYDEK4LZ196235 | 1GCRYDEK4LZ123124 | 1GCRYDEK4LZ184943 | 1GCRYDEK4LZ174333 | 1GCRYDEK4LZ155913 | 1GCRYDEK4LZ188281 | 1GCRYDEK4LZ109157 | 1GCRYDEK4LZ176731 | 1GCRYDEK4LZ163784 | 1GCRYDEK4LZ141980; 1GCRYDEK4LZ103598; 1GCRYDEK4LZ139534; 1GCRYDEK4LZ123463; 1GCRYDEK4LZ169648 | 1GCRYDEK4LZ147309; 1GCRYDEK4LZ173649;

1GCRYDEK4LZ155667

| 1GCRYDEK4LZ120191 | 1GCRYDEK4LZ187163 | 1GCRYDEK4LZ136861

1GCRYDEK4LZ189303; 1GCRYDEK4LZ158567 | 1GCRYDEK4LZ151649; 1GCRYDEK4LZ189589 | 1GCRYDEK4LZ165213 | 1GCRYDEK4LZ161596;

1GCRYDEK4LZ134396

| 1GCRYDEK4LZ167222; 1GCRYDEK4LZ135077; 1GCRYDEK4LZ197126 | 1GCRYDEK4LZ114293 | 1GCRYDEK4LZ123429; 1GCRYDEK4LZ127397; 1GCRYDEK4LZ157063 | 1GCRYDEK4LZ135905; 1GCRYDEK4LZ125021 | 1GCRYDEK4LZ107036 | 1GCRYDEK4LZ145320 | 1GCRYDEK4LZ108350 | 1GCRYDEK4LZ180312; 1GCRYDEK4LZ122748 | 1GCRYDEK4LZ184201 | 1GCRYDEK4LZ199748 | 1GCRYDEK4LZ109854 | 1GCRYDEK4LZ186336; 1GCRYDEK4LZ135175 | 1GCRYDEK4LZ120188; 1GCRYDEK4LZ105495 | 1GCRYDEK4LZ101043 | 1GCRYDEK4LZ167964; 1GCRYDEK4LZ178589; 1GCRYDEK4LZ112818 | 1GCRYDEK4LZ175787 | 1GCRYDEK4LZ160397 | 1GCRYDEK4LZ195652 | 1GCRYDEK4LZ186210; 1GCRYDEK4LZ186269 | 1GCRYDEK4LZ104265

1GCRYDEK4LZ182965 | 1GCRYDEK4LZ191035 | 1GCRYDEK4LZ114715 |

1GCRYDEK4LZ119235

| 1GCRYDEK4LZ115587 | 1GCRYDEK4LZ143406; 1GCRYDEK4LZ157578 | 1GCRYDEK4LZ181301; 1GCRYDEK4LZ160027 | 1GCRYDEK4LZ138271 | 1GCRYDEK4LZ140635 | 1GCRYDEK4LZ179452

1GCRYDEK4LZ148525; 1GCRYDEK4LZ168094 | 1GCRYDEK4LZ173795 | 1GCRYDEK4LZ186479 | 1GCRYDEK4LZ146953

1GCRYDEK4LZ138299; 1GCRYDEK4LZ105027; 1GCRYDEK4LZ174204 | 1GCRYDEK4LZ147553 | 1GCRYDEK4LZ171352 | 1GCRYDEK4LZ173232 | 1GCRYDEK4LZ184831 | 1GCRYDEK4LZ156530; 1GCRYDEK4LZ162490 | 1GCRYDEK4LZ177118 | 1GCRYDEK4LZ145513 | 1GCRYDEK4LZ146208 | 1GCRYDEK4LZ151957

1GCRYDEK4LZ184411 | 1GCRYDEK4LZ133636 | 1GCRYDEK4LZ191780 | 1GCRYDEK4LZ121003 | 1GCRYDEK4LZ158245 | 1GCRYDEK4LZ177667 | 1GCRYDEK4LZ116058; 1GCRYDEK4LZ183887; 1GCRYDEK4LZ135855 | 1GCRYDEK4LZ155832; 1GCRYDEK4LZ129117 | 1GCRYDEK4LZ101544 | 1GCRYDEK4LZ186403 | 1GCRYDEK4LZ181993; 1GCRYDEK4LZ137752; 1GCRYDEK4LZ174736; 1GCRYDEK4LZ196252 | 1GCRYDEK4LZ110499; 1GCRYDEK4LZ169472

1GCRYDEK4LZ108364

1GCRYDEK4LZ174414; 1GCRYDEK4LZ149416 | 1GCRYDEK4LZ121387 | 1GCRYDEK4LZ114665

1GCRYDEK4LZ195487

1GCRYDEK4LZ149092 | 1GCRYDEK4LZ113158 | 1GCRYDEK4LZ122295; 1GCRYDEK4LZ138402 | 1GCRYDEK4LZ162604

1GCRYDEK4LZ127254 | 1GCRYDEK4LZ193304; 1GCRYDEK4LZ193593; 1GCRYDEK4LZ156057; 1GCRYDEK4LZ178365; 1GCRYDEK4LZ152025; 1GCRYDEK4LZ120613 | 1GCRYDEK4LZ135001 | 1GCRYDEK4LZ127674 | 1GCRYDEK4LZ125729; 1GCRYDEK4LZ126685 | 1GCRYDEK4LZ190452

1GCRYDEK4LZ108414 | 1GCRYDEK4LZ167799; 1GCRYDEK4LZ114407; 1GCRYDEK4LZ147360; 1GCRYDEK4LZ195523; 1GCRYDEK4LZ180648 | 1GCRYDEK4LZ182500 | 1GCRYDEK4LZ182643; 1GCRYDEK4LZ166457 | 1GCRYDEK4LZ161288 | 1GCRYDEK4LZ169892 | 1GCRYDEK4LZ119736; 1GCRYDEK4LZ133958 | 1GCRYDEK4LZ169780 | 1GCRYDEK4LZ115430 | 1GCRYDEK4LZ129988; 1GCRYDEK4LZ133524; 1GCRYDEK4LZ193349; 1GCRYDEK4LZ178348; 1GCRYDEK4LZ196803 | 1GCRYDEK4LZ183257 | 1GCRYDEK4LZ107747; 1GCRYDEK4LZ163977; 1GCRYDEK4LZ134026 | 1GCRYDEK4LZ174543; 1GCRYDEK4LZ128470 | 1GCRYDEK4LZ187339; 1GCRYDEK4LZ122586 | 1GCRYDEK4LZ189950 | 1GCRYDEK4LZ135242 | 1GCRYDEK4LZ174171 | 1GCRYDEK4LZ170170 | 1GCRYDEK4LZ192492; 1GCRYDEK4LZ175952 | 1GCRYDEK4LZ105819 | 1GCRYDEK4LZ151859 | 1GCRYDEK4LZ134530 | 1GCRYDEK4LZ180097 | 1GCRYDEK4LZ107117 | 1GCRYDEK4LZ178849 | 1GCRYDEK4LZ109952; 1GCRYDEK4LZ123866 | 1GCRYDEK4LZ154664; 1GCRYDEK4LZ138612; 1GCRYDEK4LZ135631 | 1GCRYDEK4LZ110616 | 1GCRYDEK4LZ138416 | 1GCRYDEK4LZ103908 | 1GCRYDEK4LZ121549; 1GCRYDEK4LZ196400 | 1GCRYDEK4LZ171108 | 1GCRYDEK4LZ143907; 1GCRYDEK4LZ189012

1GCRYDEK4LZ104136 | 1GCRYDEK4LZ166667; 1GCRYDEK4LZ198468

1GCRYDEK4LZ165082; 1GCRYDEK4LZ135497; 1GCRYDEK4LZ171156; 1GCRYDEK4LZ156592 | 1GCRYDEK4LZ137170; 1GCRYDEK4LZ117162 | 1GCRYDEK4LZ150758; 1GCRYDEK4LZ104380; 1GCRYDEK4LZ166555 | 1GCRYDEK4LZ141512; 1GCRYDEK4LZ171187 | 1GCRYDEK4LZ132874; 1GCRYDEK4LZ123320 | 1GCRYDEK4LZ151439; 1GCRYDEK4LZ135435; 1GCRYDEK4LZ138691; 1GCRYDEK4LZ167446

1GCRYDEK4LZ189186

1GCRYDEK4LZ100300 | 1GCRYDEK4LZ142627; 1GCRYDEK4LZ172985 | 1GCRYDEK4LZ147455; 1GCRYDEK4LZ118814; 1GCRYDEK4LZ187793 | 1GCRYDEK4LZ128937 | 1GCRYDEK4LZ118358; 1GCRYDEK4LZ158696; 1GCRYDEK4LZ162649 | 1GCRYDEK4LZ123267 | 1GCRYDEK4LZ131935; 1GCRYDEK4LZ140716

1GCRYDEK4LZ171268; 1GCRYDEK4LZ119414 | 1GCRYDEK4LZ156835 | 1GCRYDEK4LZ102662 | 1GCRYDEK4LZ145608 | 1GCRYDEK4LZ119977 | 1GCRYDEK4LZ189642 | 1GCRYDEK4LZ160402 | 1GCRYDEK4LZ153076 | 1GCRYDEK4LZ120479 | 1GCRYDEK4LZ143745; 1GCRYDEK4LZ132325; 1GCRYDEK4LZ154261 | 1GCRYDEK4LZ168161 | 1GCRYDEK4LZ167172; 1GCRYDEK4LZ168435; 1GCRYDEK4LZ163705 | 1GCRYDEK4LZ154826 | 1GCRYDEK4LZ130705 | 1GCRYDEK4LZ181573; 1GCRYDEK4LZ111572; 1GCRYDEK4LZ148556 | 1GCRYDEK4LZ192461 | 1GCRYDEK4LZ154163 | 1GCRYDEK4LZ162635 | 1GCRYDEK4LZ192167 | 1GCRYDEK4LZ106291 | 1GCRYDEK4LZ170671 | 1GCRYDEK4LZ171089

1GCRYDEK4LZ156964

1GCRYDEK4LZ194890 | 1GCRYDEK4LZ100538; 1GCRYDEK4LZ111653 | 1GCRYDEK4LZ176051; 1GCRYDEK4LZ186031

1GCRYDEK4LZ105996; 1GCRYDEK4LZ127433; 1GCRYDEK4LZ147794; 1GCRYDEK4LZ110891; 1GCRYDEK4LZ183534 | 1GCRYDEK4LZ115797 | 1GCRYDEK4LZ189656; 1GCRYDEK4LZ114598; 1GCRYDEK4LZ188006; 1GCRYDEK4LZ147343; 1GCRYDEK4LZ133233; 1GCRYDEK4LZ160285; 1GCRYDEK4LZ180679 | 1GCRYDEK4LZ136021 | 1GCRYDEK4LZ146564; 1GCRYDEK4LZ180214 | 1GCRYDEK4LZ173957; 1GCRYDEK4LZ189978 | 1GCRYDEK4LZ156074; 1GCRYDEK4LZ138609 | 1GCRYDEK4LZ119638 | 1GCRYDEK4LZ192315 | 1GCRYDEK4LZ141414 | 1GCRYDEK4LZ105464 | 1GCRYDEK4LZ183260; 1GCRYDEK4LZ126802; 1GCRYDEK4LZ171450 | 1GCRYDEK4LZ184845; 1GCRYDEK4LZ167317; 1GCRYDEK4LZ159525 | 1GCRYDEK4LZ107182; 1GCRYDEK4LZ138268 | 1GCRYDEK4LZ122541 | 1GCRYDEK4LZ166202; 1GCRYDEK4LZ116867 | 1GCRYDEK4LZ125049 | 1GCRYDEK4LZ177605

1GCRYDEK4LZ112186; 1GCRYDEK4LZ179211 | 1GCRYDEK4LZ120210 | 1GCRYDEK4LZ181931 | 1GCRYDEK4LZ143535 | 1GCRYDEK4LZ178611 | 1GCRYDEK4LZ189155 | 1GCRYDEK4LZ118876 | 1GCRYDEK4LZ133023 | 1GCRYDEK4LZ123205 | 1GCRYDEK4LZ103536 | 1GCRYDEK4LZ161145 | 1GCRYDEK4LZ119445 | 1GCRYDEK4LZ167205 | 1GCRYDEK4LZ182318; 1GCRYDEK4LZ105349 | 1GCRYDEK4LZ110356 | 1GCRYDEK4LZ155619 | 1GCRYDEK4LZ166832; 1GCRYDEK4LZ132406 | 1GCRYDEK4LZ146189 | 1GCRYDEK4LZ165972

1GCRYDEK4LZ104024; 1GCRYDEK4LZ167401 | 1GCRYDEK4LZ175076 | 1GCRYDEK4LZ170587 | 1GCRYDEK4LZ124905 | 1GCRYDEK4LZ199216 | 1GCRYDEK4LZ110292 | 1GCRYDEK4LZ184022; 1GCRYDEK4LZ160769 | 1GCRYDEK4LZ131448; 1GCRYDEK4LZ100443 | 1GCRYDEK4LZ161971; 1GCRYDEK4LZ111300; 1GCRYDEK4LZ179063; 1GCRYDEK4LZ197398; 1GCRYDEK4LZ186899 | 1GCRYDEK4LZ173120 | 1GCRYDEK4LZ176499; 1GCRYDEK4LZ161422; 1GCRYDEK4LZ184635; 1GCRYDEK4LZ168905 | 1GCRYDEK4LZ136245 | 1GCRYDEK4LZ198647 | 1GCRYDEK4LZ136620 | 1GCRYDEK4LZ100457 | 1GCRYDEK4LZ105562

1GCRYDEK4LZ163820 | 1GCRYDEK4LZ129246 | 1GCRYDEK4LZ152686 | 1GCRYDEK4LZ138965 | 1GCRYDEK4LZ176793; 1GCRYDEK4LZ180083; 1GCRYDEK4LZ162506; 1GCRYDEK4LZ121051; 1GCRYDEK4LZ151506 | 1GCRYDEK4LZ108560 | 1GCRYDEK4LZ164014 | 1GCRYDEK4LZ178799; 1GCRYDEK4LZ160884; 1GCRYDEK4LZ188748 | 1GCRYDEK4LZ148704 | 1GCRYDEK4LZ132079 | 1GCRYDEK4LZ198048 | 1GCRYDEK4LZ117565; 1GCRYDEK4LZ113032 | 1GCRYDEK4LZ126993 | 1GCRYDEK4LZ118098

1GCRYDEK4LZ156298; 1GCRYDEK4LZ191472; 1GCRYDEK4LZ141350; 1GCRYDEK4LZ133054 | 1GCRYDEK4LZ179760 | 1GCRYDEK4LZ148444 | 1GCRYDEK4LZ105917 |

1GCRYDEK4LZ1029221GCRYDEK4LZ151277 | 1GCRYDEK4LZ110017 | 1GCRYDEK4LZ168306; 1GCRYDEK4LZ133460 | 1GCRYDEK4LZ139128 | 1GCRYDEK4LZ163090 | 1GCRYDEK4LZ162456 | 1GCRYDEK4LZ183792 | 1GCRYDEK4LZ124029 | 1GCRYDEK4LZ162523 | 1GCRYDEK4LZ131076 | 1GCRYDEK4LZ124564 | 1GCRYDEK4LZ123768 | 1GCRYDEK4LZ141476 | 1GCRYDEK4LZ146502 | 1GCRYDEK4LZ198471 | 1GCRYDEK4LZ116125; 1GCRYDEK4LZ130509 | 1GCRYDEK4LZ101351 | 1GCRYDEK4LZ192637 | 1GCRYDEK4LZ189429; 1GCRYDEK4LZ120384 | 1GCRYDEK4LZ179886; 1GCRYDEK4LZ196882 | 1GCRYDEK4LZ193979; 1GCRYDEK4LZ121986 | 1GCRYDEK4LZ183422; 1GCRYDEK4LZ192153; 1GCRYDEK4LZ102502

1GCRYDEK4LZ135614 | 1GCRYDEK4LZ121762

1GCRYDEK4LZ171951; 1GCRYDEK4LZ179516 | 1GCRYDEK4LZ105741 | 1GCRYDEK4LZ191214; 1GCRYDEK4LZ187499 | 1GCRYDEK4LZ190869; 1GCRYDEK4LZ185316; 1GCRYDEK4LZ180147 | 1GCRYDEK4LZ150517 | 1GCRYDEK4LZ102046 | 1GCRYDEK4LZ192640 | 1GCRYDEK4LZ104489 | 1GCRYDEK4LZ174686 | 1GCRYDEK4LZ135922 | 1GCRYDEK4LZ187745 | 1GCRYDEK4LZ168810; 1GCRYDEK4LZ190919

1GCRYDEK4LZ177393 | 1GCRYDEK4LZ113550

1GCRYDEK4LZ111474 | 1GCRYDEK4LZ162862 | 1GCRYDEK4LZ103889; 1GCRYDEK4LZ194209; 1GCRYDEK4LZ149836 | 1GCRYDEK4LZ190337; 1GCRYDEK4LZ189110 | 1GCRYDEK4LZ167575; 1GCRYDEK4LZ155605; 1GCRYDEK4LZ159380 | 1GCRYDEK4LZ178222; 1GCRYDEK4LZ176969 | 1GCRYDEK4LZ162814 | 1GCRYDEK4LZ193805 | 1GCRYDEK4LZ118084; 1GCRYDEK4LZ170282 | 1GCRYDEK4LZ122359; 1GCRYDEK4LZ172968 | 1GCRYDEK4LZ167754 | 1GCRYDEK4LZ142188 | 1GCRYDEK4LZ168290; 1GCRYDEK4LZ152767 | 1GCRYDEK4LZ185364

1GCRYDEK4LZ161033 | 1GCRYDEK4LZ100345 | 1GCRYDEK4LZ197997 | 1GCRYDEK4LZ128582

1GCRYDEK4LZ148606 | 1GCRYDEK4LZ179161 | 1GCRYDEK4LZ195540; 1GCRYDEK4LZ170007 | 1GCRYDEK4LZ129098 | 1GCRYDEK4LZ121812 | 1GCRYDEK4LZ164157 | 1GCRYDEK4LZ142465 | 1GCRYDEK4LZ120689 | 1GCRYDEK4LZ190595 | 1GCRYDEK4LZ124001 | 1GCRYDEK4LZ139503 | 1GCRYDEK4LZ126041; 1GCRYDEK4LZ125214 | 1GCRYDEK4LZ111670 |

1GCRYDEK4LZ184893

; 1GCRYDEK4LZ189804 | 1GCRYDEK4LZ106923 | 1GCRYDEK4LZ131241 | 1GCRYDEK4LZ164692 | 1GCRYDEK4LZ195618; 1GCRYDEK4LZ137251; 1GCRYDEK4LZ122734 | 1GCRYDEK4LZ145625; 1GCRYDEK4LZ161565; 1GCRYDEK4LZ196834 | 1GCRYDEK4LZ117923 | 1GCRYDEK4LZ177829 | 1GCRYDEK4LZ163753; 1GCRYDEK4LZ175322 | 1GCRYDEK4LZ157046; 1GCRYDEK4LZ144815 | 1GCRYDEK4LZ109143 | 1GCRYDEK4LZ127061 | 1GCRYDEK4LZ110065 | 1GCRYDEK4LZ185588 | 1GCRYDEK4LZ170749 | 1GCRYDEK4LZ199880 | 1GCRYDEK4LZ139565 | 1GCRYDEK4LZ171349; 1GCRYDEK4LZ183193; 1GCRYDEK4LZ183145 | 1GCRYDEK4LZ123060; 1GCRYDEK4LZ194386 | 1GCRYDEK4LZ134608 | 1GCRYDEK4LZ112737 | 1GCRYDEK4LZ178673; 1GCRYDEK4LZ102998; 1GCRYDEK4LZ140117; 1GCRYDEK4LZ152042; 1GCRYDEK4LZ170699; 1GCRYDEK4LZ162683 | 1GCRYDEK4LZ129022 | 1GCRYDEK4LZ154809; 1GCRYDEK4LZ197773 | 1GCRYDEK4LZ154227 | 1GCRYDEK4LZ142806; 1GCRYDEK4LZ176079 | 1GCRYDEK4LZ193335 | 1GCRYDEK4LZ124287 | 1GCRYDEK4LZ136584 | 1GCRYDEK4LZ114763 | 1GCRYDEK4LZ145110; 1GCRYDEK4LZ165633 | 1GCRYDEK4LZ177149

1GCRYDEK4LZ144457 | 1GCRYDEK4LZ101267 | 1GCRYDEK4LZ173053 | 1GCRYDEK4LZ157421 | 1GCRYDEK4LZ101463; 1GCRYDEK4LZ133071 | 1GCRYDEK4LZ165776; 1GCRYDEK4LZ199653 | 1GCRYDEK4LZ144393 | 1GCRYDEK4LZ175045 | 1GCRYDEK4LZ118635 | 1GCRYDEK4LZ161307 | 1GCRYDEK4LZ109112 | 1GCRYDEK4LZ188846

1GCRYDEK4LZ153630 | 1GCRYDEK4LZ105674 | 1GCRYDEK4LZ103570 | 1GCRYDEK4LZ199474 | 1GCRYDEK4LZ194324 | 1GCRYDEK4LZ196204 | 1GCRYDEK4LZ132440 | 1GCRYDEK4LZ132907 | 1GCRYDEK4LZ121504; 1GCRYDEK4LZ182867; 1GCRYDEK4LZ181685; 1GCRYDEK4LZ128341; 1GCRYDEK4LZ116707 | 1GCRYDEK4LZ181802 | 1GCRYDEK4LZ179371

1GCRYDEK4LZ151456 | 1GCRYDEK4LZ103861; 1GCRYDEK4LZ160920 | 1GCRYDEK4LZ195280; 1GCRYDEK4LZ159878 | 1GCRYDEK4LZ118151; 1GCRYDEK4LZ124869

1GCRYDEK4LZ120448 | 1GCRYDEK4LZ160352

1GCRYDEK4LZ126976; 1GCRYDEK4LZ191357 | 1GCRYDEK4LZ191813 | 1GCRYDEK4LZ144460 | 1GCRYDEK4LZ121602 | 1GCRYDEK4LZ148640 | 1GCRYDEK4LZ108218 | 1GCRYDEK4LZ146662 | 1GCRYDEK4LZ185218 | 1GCRYDEK4LZ186661; 1GCRYDEK4LZ142529; 1GCRYDEK4LZ196719; 1GCRYDEK4LZ190418 | 1GCRYDEK4LZ166376; 1GCRYDEK4LZ153322 | 1GCRYDEK4LZ171190; 1GCRYDEK4LZ167530 | 1GCRYDEK4LZ128095; 1GCRYDEK4LZ148055 | 1GCRYDEK4LZ130168; 1GCRYDEK4LZ146340 | 1GCRYDEK4LZ105383; 1GCRYDEK4LZ148931

1GCRYDEK4LZ166166; 1GCRYDEK4LZ190922 | 1GCRYDEK4LZ199877

1GCRYDEK4LZ165020 | 1GCRYDEK4LZ129411; 1GCRYDEK4LZ181671 | 1GCRYDEK4LZ191259 | 1GCRYDEK4LZ156849 | 1GCRYDEK4LZ114195; 1GCRYDEK4LZ141705 | 1GCRYDEK4LZ120272 | 1GCRYDEK4LZ105125

1GCRYDEK4LZ117324; 1GCRYDEK4LZ111815 | 1GCRYDEK4LZ130056; 1GCRYDEK4LZ103715 | 1GCRYDEK4LZ194047; 1GCRYDEK4LZ180536; 1GCRYDEK4LZ119896; 1GCRYDEK4LZ138867 | 1GCRYDEK4LZ129893 | 1GCRYDEK4LZ104296; 1GCRYDEK4LZ133118; 1GCRYDEK4LZ118439 | 1GCRYDEK4LZ166992 | 1GCRYDEK4LZ104525 |

1GCRYDEK4LZ102712

| 1GCRYDEK4LZ132468; 1GCRYDEK4LZ184117 | 1GCRYDEK4LZ151764; 1GCRYDEK4LZ123141; 1GCRYDEK4LZ108476 | 1GCRYDEK4LZ164076 | 1GCRYDEK4LZ106159 | 1GCRYDEK4LZ115590 | 1GCRYDEK4LZ188121 | 1GCRYDEK4LZ197062 | 1GCRYDEK4LZ162084; 1GCRYDEK4LZ116335 | 1GCRYDEK4LZ149139; 1GCRYDEK4LZ198213 | 1GCRYDEK4LZ142028

1GCRYDEK4LZ155426; 1GCRYDEK4LZ125424; 1GCRYDEK4LZ146032 | 1GCRYDEK4LZ128288 | 1GCRYDEK4LZ184909; 1GCRYDEK4LZ171514 | 1GCRYDEK4LZ160643 | 1GCRYDEK4LZ166197 | 1GCRYDEK4LZ192735; 1GCRYDEK4LZ128131; 1GCRYDEK4LZ105688

1GCRYDEK4LZ125956 | 1GCRYDEK4LZ101608; 1GCRYDEK4LZ111264 | 1GCRYDEK4LZ195876; 1GCRYDEK4LZ189561 | 1GCRYDEK4LZ133698 | 1GCRYDEK4LZ145933 | 1GCRYDEK4LZ148248 | 1GCRYDEK4LZ183842 | 1GCRYDEK4LZ182206 | 1GCRYDEK4LZ151215; 1GCRYDEK4LZ196364 | 1GCRYDEK4LZ191665; 1GCRYDEK4LZ166040 | 1GCRYDEK4LZ176227 | 1GCRYDEK4LZ115069; 1GCRYDEK4LZ184960 | 1GCRYDEK4LZ120465; 1GCRYDEK4LZ183064 | 1GCRYDEK4LZ186014 | 1GCRYDEK4LZ151800; 1GCRYDEK4LZ191116 | 1GCRYDEK4LZ134138 | 1GCRYDEK4LZ143485 | 1GCRYDEK4LZ108221

1GCRYDEK4LZ140781 | 1GCRYDEK4LZ133569; 1GCRYDEK4LZ143812 | 1GCRYDEK4LZ154129; 1GCRYDEK4LZ136097; 1GCRYDEK4LZ112172; 1GCRYDEK4LZ161839 | 1GCRYDEK4LZ163932 | 1GCRYDEK4LZ195229

1GCRYDEK4LZ128324; 1GCRYDEK4LZ162800 | 1GCRYDEK4LZ122832 | 1GCRYDEK4LZ132499 | 1GCRYDEK4LZ181900 | 1GCRYDEK4LZ168242; 1GCRYDEK4LZ138772; 1GCRYDEK4LZ113449; 1GCRYDEK4LZ151523 | 1GCRYDEK4LZ123513; 1GCRYDEK4LZ125150 | 1GCRYDEK4LZ156737 | 1GCRYDEK4LZ184490; 1GCRYDEK4LZ153238 | 1GCRYDEK4LZ174879 | 1GCRYDEK4LZ164269 | 1GCRYDEK4LZ126945; 1GCRYDEK4LZ140103 |

1GCRYDEK4LZ166491

; 1GCRYDEK4LZ186935 | 1GCRYDEK4LZ136455 | 1GCRYDEK4LZ129750; 1GCRYDEK4LZ188605 | 1GCRYDEK4LZ178060 | 1GCRYDEK4LZ136410 | 1GCRYDEK4LZ199068

1GCRYDEK4LZ109532 | 1GCRYDEK4LZ146225 | 1GCRYDEK4LZ197899 | 1GCRYDEK4LZ120241; 1GCRYDEK4LZ105691; 1GCRYDEK4LZ186675; 1GCRYDEK4LZ134589 | 1GCRYDEK4LZ196932; 1GCRYDEK4LZ109885; 1GCRYDEK4LZ184912; 1GCRYDEK4LZ165678 | 1GCRYDEK4LZ102791 | 1GCRYDEK4LZ162599; 1GCRYDEK4LZ107828; 1GCRYDEK4LZ133006; 1GCRYDEK4LZ154891

1GCRYDEK4LZ161677 | 1GCRYDEK4LZ127156

1GCRYDEK4LZ196977; 1GCRYDEK4LZ145348 | 1GCRYDEK4LZ105450 | 1GCRYDEK4LZ143941 | 1GCRYDEK4LZ176339; 1GCRYDEK4LZ195716; 1GCRYDEK4LZ109658 | 1GCRYDEK4LZ140442; 1GCRYDEK4LZ186904

1GCRYDEK4LZ169505 | 1GCRYDEK4LZ147133 | 1GCRYDEK4LZ149965; 1GCRYDEK4LZ153112 | 1GCRYDEK4LZ147066 | 1GCRYDEK4LZ133443; 1GCRYDEK4LZ107330; 1GCRYDEK4LZ116013 | 1GCRYDEK4LZ178897; 1GCRYDEK4LZ142918 | 1GCRYDEK4LZ143440

1GCRYDEK4LZ106212 | 1GCRYDEK4LZ131238 | 1GCRYDEK4LZ173070; 1GCRYDEK4LZ101611 | 1GCRYDEK4LZ174297; 1GCRYDEK4LZ142675 | 1GCRYDEK4LZ162991 | 1GCRYDEK4LZ115167; 1GCRYDEK4LZ142238 | 1GCRYDEK4LZ190225; 1GCRYDEK4LZ131479; 1GCRYDEK4LZ129778; 1GCRYDEK4LZ131045 | 1GCRYDEK4LZ128193 | 1GCRYDEK4LZ129859 | 1GCRYDEK4LZ124094; 1GCRYDEK4LZ128940

1GCRYDEK4LZ198809 | 1GCRYDEK4LZ187518; 1GCRYDEK4LZ183243 | 1GCRYDEK4LZ110258 |

1GCRYDEK4LZ132082

| 1GCRYDEK4LZ186790 | 1GCRYDEK4LZ180777 | 1GCRYDEK4LZ131059; 1GCRYDEK4LZ193769 | 1GCRYDEK4LZ168015 | 1GCRYDEK4LZ158357; 1GCRYDEK4LZ178334; 1GCRYDEK4LZ103729 | 1GCRYDEK4LZ196168 | 1GCRYDEK4LZ168497

1GCRYDEK4LZ141722 | 1GCRYDEK4LZ154101 | 1GCRYDEK4LZ129425 | 1GCRYDEK4LZ143518 | 1GCRYDEK4LZ111930; 1GCRYDEK4LZ171058; 1GCRYDEK4LZ105335

1GCRYDEK4LZ179466

1GCRYDEK4LZ112432 | 1GCRYDEK4LZ123432

1GCRYDEK4LZ147505 | 1GCRYDEK4LZ182545 | 1GCRYDEK4LZ173182 | 1GCRYDEK4LZ119994 | 1GCRYDEK4LZ135127 | 1GCRYDEK4LZ167379; 1GCRYDEK4LZ152459; 1GCRYDEK4LZ190466 | 1GCRYDEK4LZ183355 | 1GCRYDEK4LZ179922; 1GCRYDEK4LZ134799 | 1GCRYDEK4LZ167043; 1GCRYDEK4LZ147374 | 1GCRYDEK4LZ122782 | 1GCRYDEK4LZ127240; 1GCRYDEK4LZ174154 | 1GCRYDEK4LZ165650 | 1GCRYDEK4LZ155409; 1GCRYDEK4LZ165227 | 1GCRYDEK4LZ100412; 1GCRYDEK4LZ132180; 1GCRYDEK4LZ121258 | 1GCRYDEK4LZ127691 | 1GCRYDEK4LZ166815 | 1GCRYDEK4LZ106095; 1GCRYDEK4LZ101432 | 1GCRYDEK4LZ199443

1GCRYDEK4LZ163087 | 1GCRYDEK4LZ197708; 1GCRYDEK4LZ109756 | 1GCRYDEK4LZ136939; 1GCRYDEK4LZ141509 | 1GCRYDEK4LZ125925 | 1GCRYDEK4LZ150100

1GCRYDEK4LZ194484 | 1GCRYDEK4LZ102337 | 1GCRYDEK4LZ172419 | 1GCRYDEK4LZ103777 | 1GCRYDEK4LZ142904; 1GCRYDEK4LZ191343 | 1GCRYDEK4LZ195070 | 1GCRYDEK4LZ176017; 1GCRYDEK4LZ127447 | 1GCRYDEK4LZ101592 | 1GCRYDEK4LZ156415 | 1GCRYDEK4LZ116738 | 1GCRYDEK4LZ118019 | 1GCRYDEK4LZ109109 | 1GCRYDEK4LZ125312 | 1GCRYDEK4LZ182951 | 1GCRYDEK4LZ137363 | 1GCRYDEK4LZ156236 | 1GCRYDEK4LZ174462 | 1GCRYDEK4LZ169536 | 1GCRYDEK4LZ104914 | 1GCRYDEK4LZ101172 | 1GCRYDEK4LZ138769 | 1GCRYDEK4LZ119705 | 1GCRYDEK4LZ193125

1GCRYDEK4LZ146306 | 1GCRYDEK4LZ138223; 1GCRYDEK4LZ114214 | 1GCRYDEK4LZ147598 | 1GCRYDEK4LZ121566 | 1GCRYDEK4LZ133975 | 1GCRYDEK4LZ132602; 1GCRYDEK4LZ154034; 1GCRYDEK4LZ155653

1GCRYDEK4LZ198406; 1GCRYDEK4LZ116089

1GCRYDEK4LZ134513 | 1GCRYDEK4LZ153742; 1GCRYDEK4LZ160190 | 1GCRYDEK4LZ145124 | 1GCRYDEK4LZ111734 | 1GCRYDEK4LZ160982 | 1GCRYDEK4LZ137718; 1GCRYDEK4LZ182142; 1GCRYDEK4LZ107750 | 1GCRYDEK4LZ134012 | 1GCRYDEK4LZ186918 | 1GCRYDEK4LZ180925

1GCRYDEK4LZ168970 | 1GCRYDEK4LZ135211; 1GCRYDEK4LZ143101

1GCRYDEK4LZ154146 | 1GCRYDEK4LZ198860 | 1GCRYDEK4LZ121972; 1GCRYDEK4LZ106548 | 1GCRYDEK4LZ111586; 1GCRYDEK4LZ182190; 1GCRYDEK4LZ195604 | 1GCRYDEK4LZ145351;

1GCRYDEK4LZ1299741GCRYDEK4LZ129652 | 1GCRYDEK4LZ138576 | 1GCRYDEK4LZ140991 | 1GCRYDEK4LZ117145 | 1GCRYDEK4LZ196994; 1GCRYDEK4LZ173490; 1GCRYDEK4LZ177040; 1GCRYDEK4LZ175708 | 1GCRYDEK4LZ108123 | 1GCRYDEK4LZ138660 | 1GCRYDEK4LZ109076 | 1GCRYDEK4LZ181315; 1GCRYDEK4LZ101365 | 1GCRYDEK4LZ119378 | 1GCRYDEK4LZ172923 | 1GCRYDEK4LZ145186 | 1GCRYDEK4LZ191648 | 1GCRYDEK4LZ140277 | 1GCRYDEK4LZ171898 | 1GCRYDEK4LZ170461

1GCRYDEK4LZ119655; 1GCRYDEK4LZ122104 | 1GCRYDEK4LZ113211; 1GCRYDEK4LZ111975 | 1GCRYDEK4LZ116464 | 1GCRYDEK4LZ139016 | 1GCRYDEK4LZ103388; 1GCRYDEK4LZ120515 | 1GCRYDEK4LZ181184 | 1GCRYDEK4LZ101737 | 1GCRYDEK4LZ107635 | 1GCRYDEK4LZ186160; 1GCRYDEK4LZ165289; 1GCRYDEK4LZ104704 | 1GCRYDEK4LZ155300; 1GCRYDEK4LZ110728

1GCRYDEK4LZ141204 | 1GCRYDEK4LZ106355 | 1GCRYDEK4LZ117310 | 1GCRYDEK4LZ126847 | 1GCRYDEK4LZ197059 | 1GCRYDEK4LZ196462 | 1GCRYDEK4LZ118490 | 1GCRYDEK4LZ128467; 1GCRYDEK4LZ171139

1GCRYDEK4LZ149898 | 1GCRYDEK4LZ198857 | 1GCRYDEK4LZ149142 | 1GCRYDEK4LZ172680; 1GCRYDEK4LZ165051 | 1GCRYDEK4LZ180553 | 1GCRYDEK4LZ136908 | 1GCRYDEK4LZ123317 | 1GCRYDEK4LZ107327; 1GCRYDEK4LZ173358 | 1GCRYDEK4LZ155507 | 1GCRYDEK4LZ100118 | 1GCRYDEK4LZ198986 | 1GCRYDEK4LZ115573; 1GCRYDEK4LZ141915; 1GCRYDEK4LZ133040 | 1GCRYDEK4LZ190404 | 1GCRYDEK4LZ176972;

1GCRYDEK4LZ113645

; 1GCRYDEK4LZ187101 | 1GCRYDEK4LZ103293; 1GCRYDEK4LZ139727 | 1GCRYDEK4LZ181735 | 1GCRYDEK4LZ181721 | 1GCRYDEK4LZ126556 | 1GCRYDEK4LZ128520 | 1GCRYDEK4LZ177300 | 1GCRYDEK4LZ108834; 1GCRYDEK4LZ191567 | 1GCRYDEK4LZ181847

1GCRYDEK4LZ153952; 1GCRYDEK4LZ147729; 1GCRYDEK4LZ165048 | 1GCRYDEK4LZ125598; 1GCRYDEK4LZ170718 | 1GCRYDEK4LZ143244 | 1GCRYDEK4LZ193786 | 1GCRYDEK4LZ187888

1GCRYDEK4LZ125018; 1GCRYDEK4LZ170136 | 1GCRYDEK4LZ185168 | 1GCRYDEK4LZ103911 | 1GCRYDEK4LZ106534 | 1GCRYDEK4LZ150016 | 1GCRYDEK4LZ190533; 1GCRYDEK4LZ107490 | 1GCRYDEK4LZ173702 | 1GCRYDEK4LZ185073 | 1GCRYDEK4LZ123690 | 1GCRYDEK4LZ169147

1GCRYDEK4LZ185056 | 1GCRYDEK4LZ139288 | 1GCRYDEK4LZ181167; 1GCRYDEK4LZ143194; 1GCRYDEK4LZ161114;

1GCRYDEK4LZ187325

| 1GCRYDEK4LZ166085 | 1GCRYDEK4LZ159413; 1GCRYDEK4LZ149125; 1GCRYDEK4LZ174820 | 1GCRYDEK4LZ192136 | 1GCRYDEK4LZ133510 | 1GCRYDEK4LZ174042 | 1GCRYDEK4LZ106405 | 1GCRYDEK4LZ102371 | 1GCRYDEK4LZ162974 | 1GCRYDEK4LZ159086 | 1GCRYDEK4LZ109322 | 1GCRYDEK4LZ130994 | 1GCRYDEK4LZ177720

1GCRYDEK4LZ103858 | 1GCRYDEK4LZ101687; 1GCRYDEK4LZ144300; 1GCRYDEK4LZ188085; 1GCRYDEK4LZ141798; 1GCRYDEK4LZ171562 | 1GCRYDEK4LZ196896

1GCRYDEK4LZ118070

; 1GCRYDEK4LZ185302; 1GCRYDEK4LZ111281 | 1GCRYDEK4LZ188054 | 1GCRYDEK4LZ113242 | 1GCRYDEK4LZ149660 | 1GCRYDEK4LZ179208 | 1GCRYDEK4LZ194243 | 1GCRYDEK4LZ192654; 1GCRYDEK4LZ177541 | 1GCRYDEK4LZ181492; 1GCRYDEK4LZ169097 | 1GCRYDEK4LZ110213 | 1GCRYDEK4LZ171433 | 1GCRYDEK4LZ186191 | 1GCRYDEK4LZ102645 | 1GCRYDEK4LZ117436; 1GCRYDEK4LZ169326 | 1GCRYDEK4LZ102936

1GCRYDEK4LZ178592; 1GCRYDEK4LZ175210 | 1GCRYDEK4LZ197546 | 1GCRYDEK4LZ177717 | 1GCRYDEK4LZ155765

1GCRYDEK4LZ143910; 1GCRYDEK4LZ191620 | 1GCRYDEK4LZ188216 | 1GCRYDEK4LZ134494

1GCRYDEK4LZ163137 | 1GCRYDEK4LZ124712 | 1GCRYDEK4LZ163719 | 1GCRYDEK4LZ178091 | 1GCRYDEK4LZ197630; 1GCRYDEK4LZ158648; 1GCRYDEK4LZ149772; 1GCRYDEK4LZ192363; 1GCRYDEK4LZ104556 | 1GCRYDEK4LZ199247 | 1GCRYDEK4LZ106453 | 1GCRYDEK4LZ158293 | 1GCRYDEK4LZ118988; 1GCRYDEK4LZ113144 | 1GCRYDEK4LZ134544; 1GCRYDEK4LZ179421 | 1GCRYDEK4LZ124032 |

1GCRYDEK4LZ143051

| 1GCRYDEK4LZ170394; 1GCRYDEK4LZ185381 | 1GCRYDEK4LZ182898; 1GCRYDEK4LZ159542; 1GCRYDEK4LZ197031; 1GCRYDEK4LZ174316 | 1GCRYDEK4LZ125357; 1GCRYDEK4LZ141123 | 1GCRYDEK4LZ188474 | 1GCRYDEK4LZ139341; 1GCRYDEK4LZ195389; 1GCRYDEK4LZ119770 | 1GCRYDEK4LZ189009 | 1GCRYDEK4LZ138545 | 1GCRYDEK4LZ113208 | 1GCRYDEK4LZ185798 | 1GCRYDEK4LZ180391; 1GCRYDEK4LZ165924 | 1GCRYDEK4LZ125844; 1GCRYDEK4LZ164725 | 1GCRYDEK4LZ121521 | 1GCRYDEK4LZ157824; 1GCRYDEK4LZ140280 | 1GCRYDEK4LZ125116 | 1GCRYDEK4LZ113712; 1GCRYDEK4LZ140926; 1GCRYDEK4LZ192508 | 1GCRYDEK4LZ149710 | 1GCRYDEK4LZ184764 | 1GCRYDEK4LZ134060 | 1GCRYDEK4LZ178687 | 1GCRYDEK4LZ141994 | 1GCRYDEK4LZ117906 | 1GCRYDEK4LZ187857 | 1GCRYDEK4LZ161713 | 1GCRYDEK4LZ130722 | 1GCRYDEK4LZ127903; 1GCRYDEK4LZ103441; 1GCRYDEK4LZ162022; 1GCRYDEK4LZ113306 | 1GCRYDEK4LZ173781

1GCRYDEK4LZ134740; 1GCRYDEK4LZ106551 | 1GCRYDEK4LZ139873; 1GCRYDEK4LZ116805 | 1GCRYDEK4LZ169567 | 1GCRYDEK4LZ147908; 1GCRYDEK4LZ158732; 1GCRYDEK4LZ170542

1GCRYDEK4LZ102547 | 1GCRYDEK4LZ170024; 1GCRYDEK4LZ121938 | 1GCRYDEK4LZ124192 | 1GCRYDEK4LZ182707 | 1GCRYDEK4LZ121535 | 1GCRYDEK4LZ194176 | 1GCRYDEK4LZ191598 | 1GCRYDEK4LZ111233 | 1GCRYDEK4LZ164059; 1GCRYDEK4LZ137153; 1GCRYDEK4LZ150372 | 1GCRYDEK4LZ158875; 1GCRYDEK4LZ168080 | 1GCRYDEK4LZ112351 | 1GCRYDEK4LZ127707; 1GCRYDEK4LZ122779 | 1GCRYDEK4LZ113161; 1GCRYDEK4LZ136150

1GCRYDEK4LZ140800 | 1GCRYDEK4LZ164210 | 1GCRYDEK4LZ158410 | 1GCRYDEK4LZ107781; 1GCRYDEK4LZ160321

1GCRYDEK4LZ112320 | 1GCRYDEK4LZ189270; 1GCRYDEK4LZ161078 | 1GCRYDEK4LZ128596 | 1GCRYDEK4LZ130140; 1GCRYDEK4LZ193464; 1GCRYDEK4LZ100653 | 1GCRYDEK4LZ156706; 1GCRYDEK4LZ123785 | 1GCRYDEK4LZ149545 | 1GCRYDEK4LZ130946 | 1GCRYDEK4LZ169312 | 1GCRYDEK4LZ116500 | 1GCRYDEK4LZ126377; 1GCRYDEK4LZ176941 | 1GCRYDEK4LZ161503 | 1GCRYDEK4LZ122474; 1GCRYDEK4LZ187843 | 1GCRYDEK4LZ139209 | 1GCRYDEK4LZ131899; 1GCRYDEK4LZ165342 |

1GCRYDEK4LZ101334

| 1GCRYDEK4LZ158679; 1GCRYDEK4LZ143096 | 1GCRYDEK4LZ168564; 1GCRYDEK4LZ150369 | 1GCRYDEK4LZ131739 | 1GCRYDEK4LZ189754 | 1GCRYDEK4LZ127464

1GCRYDEK4LZ122023; 1GCRYDEK4LZ145821; 1GCRYDEK4LZ127366; 1GCRYDEK4LZ159752; 1GCRYDEK4LZ139856 | 1GCRYDEK4LZ138738; 1GCRYDEK4LZ137038 | 1GCRYDEK4LZ109367

1GCRYDEK4LZ152395 | 1GCRYDEK4LZ106131 | 1GCRYDEK4LZ145897

1GCRYDEK4LZ146838

| 1GCRYDEK4LZ163025 | 1GCRYDEK4LZ155216

1GCRYDEK4LZ148962 | 1GCRYDEK4LZ155460; 1GCRYDEK4LZ159962; 1GCRYDEK4LZ131255; 1GCRYDEK4LZ163297 | 1GCRYDEK4LZ184862 | 1GCRYDEK4LZ174638 | 1GCRYDEK4LZ156379 | 1GCRYDEK4LZ192301 | 1GCRYDEK4LZ147245 | 1GCRYDEK4LZ123236; 1GCRYDEK4LZ107697 | 1GCRYDEK4LZ154471 | 1GCRYDEK4LZ105058 | 1GCRYDEK4LZ190435 | 1GCRYDEK4LZ107232; 1GCRYDEK4LZ136732 | 1GCRYDEK4LZ112544 | 1GCRYDEK4LZ153160 | 1GCRYDEK4LZ160271; 1GCRYDEK4LZ119588 | 1GCRYDEK4LZ191682 | 1GCRYDEK4LZ136536; 1GCRYDEK4LZ180200 | 1GCRYDEK4LZ174803 | 1GCRYDEK4LZ101253 | 1GCRYDEK4LZ173148 | 1GCRYDEK4LZ181377 | 1GCRYDEK4LZ185915 | 1GCRYDEK4LZ162960 | 1GCRYDEK4LZ199703 | 1GCRYDEK4LZ127092; 1GCRYDEK4LZ106579 | 1GCRYDEK4LZ182609; 1GCRYDEK4LZ114438 | 1GCRYDEK4LZ144541 | 1GCRYDEK4LZ127321 | 1GCRYDEK4LZ172114; 1GCRYDEK4LZ140862; 1GCRYDEK4LZ184232 | 1GCRYDEK4LZ126444; 1GCRYDEK4LZ107098; 1GCRYDEK4LZ111913 | 1GCRYDEK4LZ182819 | 1GCRYDEK4LZ199166; 1GCRYDEK4LZ117677 | 1GCRYDEK4LZ138237; 1GCRYDEK4LZ143969 | 1GCRYDEK4LZ108848 | 1GCRYDEK4LZ125262 | 1GCRYDEK4LZ100409 | 1GCRYDEK4LZ129909 | 1GCRYDEK4LZ151229; 1GCRYDEK4LZ102970 | 1GCRYDEK4LZ130350 | 1GCRYDEK4LZ189768 | 1GCRYDEK4LZ147312 | 1GCRYDEK4LZ153157; 1GCRYDEK4LZ185719 | 1GCRYDEK4LZ195179 | 1GCRYDEK4LZ141638;

1GCRYDEK4LZ139615

| 1GCRYDEK4LZ182755 | 1GCRYDEK4LZ171383; 1GCRYDEK4LZ102158; 1GCRYDEK4LZ179418 | 1GCRYDEK4LZ142711; 1GCRYDEK4LZ116870; 1GCRYDEK4LZ110180 | 1GCRYDEK4LZ162215 | 1GCRYDEK4LZ179791; 1GCRYDEK4LZ137301; 1GCRYDEK4LZ152249; 1GCRYDEK4LZ159332

1GCRYDEK4LZ139114 | 1GCRYDEK4LZ169746 | 1GCRYDEK4LZ122300 | 1GCRYDEK4LZ130672 | 1GCRYDEK4LZ175398 | 1GCRYDEK4LZ164580 | 1GCRYDEK4LZ104315; 1GCRYDEK4LZ135791;

1GCRYDEK4LZ157631

| 1GCRYDEK4LZ190029; 1GCRYDEK4LZ139002; 1GCRYDEK4LZ162280; 1GCRYDEK4LZ166233; 1GCRYDEK4LZ176549 | 1GCRYDEK4LZ104847 | 1GCRYDEK4LZ142689 | 1GCRYDEK4LZ101494

1GCRYDEK4LZ105660 | 1GCRYDEK4LZ159797 | 1GCRYDEK4LZ153594 | 1GCRYDEK4LZ189284 | 1GCRYDEK4LZ110826; 1GCRYDEK4LZ199796 | 1GCRYDEK4LZ184277 | 1GCRYDEK4LZ143213; 1GCRYDEK4LZ197174; 1GCRYDEK4LZ163428 | 1GCRYDEK4LZ198129 | 1GCRYDEK4LZ119090 | 1GCRYDEK4LZ122233 | 1GCRYDEK4LZ116268 | 1GCRYDEK4LZ158598

1GCRYDEK4LZ120546

1GCRYDEK4LZ130266 | 1GCRYDEK4LZ164675

1GCRYDEK4LZ154907 | 1GCRYDEK4LZ131837; 1GCRYDEK4LZ181296; 1GCRYDEK4LZ185235 | 1GCRYDEK4LZ151361 | 1GCRYDEK4LZ160125 | 1GCRYDEK4LZ180519 | 1GCRYDEK4LZ173831; 1GCRYDEK4LZ191228 | 1GCRYDEK4LZ194033

1GCRYDEK4LZ169715; 1GCRYDEK4LZ121132 | 1GCRYDEK4LZ178740 | 1GCRYDEK4LZ150761; 1GCRYDEK4LZ152008 | 1GCRYDEK4LZ164708 | 1GCRYDEK4LZ188023 | 1GCRYDEK4LZ159220

1GCRYDEK4LZ115640 | 1GCRYDEK4LZ125715 | 1GCRYDEK4LZ101060 | 1GCRYDEK4LZ178544; 1GCRYDEK4LZ198602; 1GCRYDEK4LZ123575; 1GCRYDEK4LZ120062; 1GCRYDEK4LZ103942; 1GCRYDEK4LZ194016; 1GCRYDEK4LZ130798

1GCRYDEK4LZ100085 | 1GCRYDEK4LZ180987; 1GCRYDEK4LZ102287 | 1GCRYDEK4LZ170234; 1GCRYDEK4LZ119803 | 1GCRYDEK4LZ148847

1GCRYDEK4LZ199992 | 1GCRYDEK4LZ198700 | 1GCRYDEK4LZ139954 |

1GCRYDEK4LZ123480

| 1GCRYDEK4LZ116643; 1GCRYDEK4LZ121809 | 1GCRYDEK4LZ112849 | 1GCRYDEK4LZ175644 | 1GCRYDEK4LZ147326; 1GCRYDEK4LZ108784 | 1GCRYDEK4LZ176065 | 1GCRYDEK4LZ116366

1GCRYDEK4LZ106372 | 1GCRYDEK4LZ125990 | 1GCRYDEK4LZ149769 | 1GCRYDEK4LZ105089 | 1GCRYDEK4LZ122765 | 1GCRYDEK4LZ173442 | 1GCRYDEK4LZ134169 | 1GCRYDEK4LZ162540 | 1GCRYDEK4LZ189821 | 1GCRYDEK4LZ177751 | 1GCRYDEK4LZ122314 | 1GCRYDEK4LZ196767 | 1GCRYDEK4LZ130607; 1GCRYDEK4LZ144362 | 1GCRYDEK4LZ187342 | 1GCRYDEK4LZ163123; 1GCRYDEK4LZ116352 | 1GCRYDEK4LZ127898 | 1GCRYDEK4LZ169987; 1GCRYDEK4LZ110874; 1GCRYDEK4LZ127500; 1GCRYDEK4LZ175918

1GCRYDEK4LZ150324

1GCRYDEK4LZ153093; 1GCRYDEK4LZ175014; 1GCRYDEK4LZ139971

1GCRYDEK4LZ143647 | 1GCRYDEK4LZ154938 | 1GCRYDEK4LZ124502 | 1GCRYDEK4LZ105092 | 1GCRYDEK4LZ133832; 1GCRYDEK4LZ106226 | 1GCRYDEK4LZ158391; 1GCRYDEK4LZ182982; 1GCRYDEK4LZ182559; 1GCRYDEK4LZ127643; 1GCRYDEK4LZ131756 | 1GCRYDEK4LZ193545 | 1GCRYDEK4LZ106260 | 1GCRYDEK4LZ145835; 1GCRYDEK4LZ199376 | 1GCRYDEK4LZ130364 | 1GCRYDEK4LZ182352; 1GCRYDEK4LZ156205 | 1GCRYDEK4LZ107831 | 1GCRYDEK4LZ154521; 1GCRYDEK4LZ115248 | 1GCRYDEK4LZ126623 | 1GCRYDEK4LZ131594; 1GCRYDEK4LZ127724 | 1GCRYDEK4LZ128226 | 1GCRYDEK4LZ176387; 1GCRYDEK4LZ154681 | 1GCRYDEK4LZ128873; 1GCRYDEK4LZ119641 | 1GCRYDEK4LZ160867 | 1GCRYDEK4LZ128484; 1GCRYDEK4LZ164143 | 1GCRYDEK4LZ181623 | 1GCRYDEK4LZ137640 | 1GCRYDEK4LZ190628 | 1GCRYDEK4LZ125505; 1GCRYDEK4LZ186451; 1GCRYDEK4LZ109353 | 1GCRYDEK4LZ113127 | 1GCRYDEK4LZ143986 | 1GCRYDEK4LZ113287 | 1GCRYDEK4LZ192671 | 1GCRYDEK4LZ198146

1GCRYDEK4LZ108302 | 1GCRYDEK4LZ125889; 1GCRYDEK4LZ156043

1GCRYDEK4LZ141218; 1GCRYDEK4LZ174400 | 1GCRYDEK4LZ125584; 1GCRYDEK4LZ182576 | 1GCRYDEK4LZ160755 | 1GCRYDEK4LZ171478 | 1GCRYDEK4LZ145270 | 1GCRYDEK4LZ186711; 1GCRYDEK4LZ136214; 1GCRYDEK4LZ189172

1GCRYDEK4LZ141896 | 1GCRYDEK4LZ110096 | 1GCRYDEK4LZ144863 | 1GCRYDEK4LZ167320; 1GCRYDEK4LZ164398 | 1GCRYDEK4LZ166961 | 1GCRYDEK4LZ148637 | 1GCRYDEK4LZ158469 | 1GCRYDEK4LZ164479 | 1GCRYDEK4LZ126055; 1GCRYDEK4LZ139467

1GCRYDEK4LZ122197 | 1GCRYDEK4LZ135113 | 1GCRYDEK4LZ168144 | 1GCRYDEK4LZ161887 | 1GCRYDEK4LZ156351 | 1GCRYDEK4LZ159881 | 1GCRYDEK4LZ109949 | 1GCRYDEK4LZ144944 | 1GCRYDEK4LZ199667 | 1GCRYDEK4LZ169875;

1GCRYDEK4LZ124435

| 1GCRYDEK4LZ188331 |

1GCRYDEK4LZ118411

| 1GCRYDEK4LZ106470 | 1GCRYDEK4LZ123902 | 1GCRYDEK4LZ101981; 1GCRYDEK4LZ167169 | 1GCRYDEK4LZ115637; 1GCRYDEK4LZ192265 | 1GCRYDEK4LZ183419 | 1GCRYDEK4LZ121700; 1GCRYDEK4LZ100751 | 1GCRYDEK4LZ106016 | 1GCRYDEK4LZ118618 | 1GCRYDEK4LZ114441

1GCRYDEK4LZ141199; 1GCRYDEK4LZ153501 | 1GCRYDEK4LZ197577 | 1GCRYDEK4LZ133670 | 1GCRYDEK4LZ188829

1GCRYDEK4LZ114097 | 1GCRYDEK4LZ131806 | 1GCRYDEK4LZ197613 | 1GCRYDEK4LZ178401 | 1GCRYDEK4LZ194663 | 1GCRYDEK4LZ152493 | 1GCRYDEK4LZ107859; 1GCRYDEK4LZ193982 | 1GCRYDEK4LZ181380; 1GCRYDEK4LZ108820 | 1GCRYDEK4LZ115945; 1GCRYDEK4LZ154213 | 1GCRYDEK4LZ192590 | 1GCRYDEK4LZ185333; 1GCRYDEK4LZ155975 | 1GCRYDEK4LZ136357; 1GCRYDEK4LZ190354 | 1GCRYDEK4LZ163221 | 1GCRYDEK4LZ197014 | 1GCRYDEK4LZ139047; 1GCRYDEK4LZ157483; 1GCRYDEK4LZ183310; 1GCRYDEK4LZ116836; 1GCRYDEK4LZ134527; 1GCRYDEK4LZ184344 | 1GCRYDEK4LZ140778

1GCRYDEK4LZ153840

; 1GCRYDEK4LZ199202 | 1GCRYDEK4LZ186983; 1GCRYDEK4LZ117405 | 1GCRYDEK4LZ138495; 1GCRYDEK4LZ118022 | 1GCRYDEK4LZ170931; 1GCRYDEK4LZ172713 | 1GCRYDEK4LZ159217; 1GCRYDEK4LZ179435 | 1GCRYDEK4LZ166216; 1GCRYDEK4LZ192833 | 1GCRYDEK4LZ108719 | 1GCRYDEK4LZ160609 | 1GCRYDEK4LZ181475 | 1GCRYDEK4LZ120790 | 1GCRYDEK4LZ151750; 1GCRYDEK4LZ144121; 1GCRYDEK4LZ143082 | 1GCRYDEK4LZ143566 | 1GCRYDEK4LZ100202 | 1GCRYDEK4LZ153532

1GCRYDEK4LZ172453 | 1GCRYDEK4LZ171481; 1GCRYDEK4LZ101866; 1GCRYDEK4LZ122684 | 1GCRYDEK4LZ140389; 1GCRYDEK4LZ172761; 1GCRYDEK4LZ148895; 1GCRYDEK4LZ123804 | 1GCRYDEK4LZ190368; 1GCRYDEK4LZ136505 | 1GCRYDEK4LZ119025; 1GCRYDEK4LZ156382; 1GCRYDEK4LZ120255 | 1GCRYDEK4LZ181606 | 1GCRYDEK4LZ108008 | 1GCRYDEK4LZ145754 | 1GCRYDEK4LZ151165; 1GCRYDEK4LZ161291 | 1GCRYDEK4LZ192217

1GCRYDEK4LZ132521

| 1GCRYDEK4LZ153434; 1GCRYDEK4LZ157614; 1GCRYDEK4LZ177233 | 1GCRYDEK4LZ172064; 1GCRYDEK4LZ100569 | 1GCRYDEK4LZ119851 | 1GCRYDEK4LZ143762; 1GCRYDEK4LZ153241; 1GCRYDEK4LZ172596; 1GCRYDEK4LZ192685 | 1GCRYDEK4LZ159234; 1GCRYDEK4LZ199233 | 1GCRYDEK4LZ183470 | 1GCRYDEK4LZ140876 | 1GCRYDEK4LZ166801 | 1GCRYDEK4LZ142885 | 1GCRYDEK4LZ199619 | 1GCRYDEK4LZ142126; 1GCRYDEK4LZ129876 | 1GCRYDEK4LZ159346 | 1GCRYDEK4LZ195683 | 1GCRYDEK4LZ114553 | 1GCRYDEK4LZ191553

1GCRYDEK4LZ126136 | 1GCRYDEK4LZ186515; 1GCRYDEK4LZ139677; 1GCRYDEK4LZ124323; 1GCRYDEK4LZ181556 | 1GCRYDEK4LZ111426 | 1GCRYDEK4LZ187065 | 1GCRYDEK4LZ136083; 1GCRYDEK4LZ159363; 1GCRYDEK4LZ104069 | 1GCRYDEK4LZ166295 | 1GCRYDEK4LZ117937; 1GCRYDEK4LZ171982 | 1GCRYDEK4LZ100684 | 1GCRYDEK4LZ114648 | 1GCRYDEK4LZ110163; 1GCRYDEK4LZ125536 | 1GCRYDEK4LZ174672; 1GCRYDEK4LZ159329; 1GCRYDEK4LZ169830 | 1GCRYDEK4LZ132051 | 1GCRYDEK4LZ132695 | 1GCRYDEK4LZ178432; 1GCRYDEK4LZ135628 | 1GCRYDEK4LZ187454; 1GCRYDEK4LZ143132

1GCRYDEK4LZ141283 | 1GCRYDEK4LZ169102; 1GCRYDEK4LZ157399 | 1GCRYDEK4LZ177510 | 1GCRYDEK4LZ110969

1GCRYDEK4LZ111197

1GCRYDEK4LZ177989 | 1GCRYDEK4LZ155233; 1GCRYDEK4LZ187924 | 1GCRYDEK4LZ196140; 1GCRYDEK4LZ113015 | 1GCRYDEK4LZ145463 | 1GCRYDEK4LZ137931 | 1GCRYDEK4LZ198812 | 1GCRYDEK4LZ191181 | 1GCRYDEK4LZ165390; 1GCRYDEK4LZ140599; 1GCRYDEK4LZ116920 | 1GCRYDEK4LZ174932

1GCRYDEK4LZ163283; 1GCRYDEK4LZ111412 | 1GCRYDEK4LZ195490 | 1GCRYDEK4LZ139906 | 1GCRYDEK4LZ161419 | 1GCRYDEK4LZ124175 | 1GCRYDEK4LZ110552;

1GCRYDEK4LZ188930

| 1GCRYDEK4LZ131997 | 1GCRYDEK4LZ123270 | 1GCRYDEK4LZ162926 | 1GCRYDEK4LZ172467 | 1GCRYDEK4LZ103892 | 1GCRYDEK4LZ130252; 1GCRYDEK4LZ176258 | 1GCRYDEK4LZ142062; 1GCRYDEK4LZ169021; 1GCRYDEK4LZ140005; 1GCRYDEK4LZ118926 | 1GCRYDEK4LZ159458 | 1GCRYDEK4LZ170217 | 1GCRYDEK4LZ103410 | 1GCRYDEK4LZ108140 | 1GCRYDEK4LZ181251 | 1GCRYDEK4LZ134401 | 1GCRYDEK4LZ104606 | 1GCRYDEK4LZ121969 | 1GCRYDEK4LZ104332; 1GCRYDEK4LZ162876 | 1GCRYDEK4LZ178883; 1GCRYDEK4LZ172825; 1GCRYDEK4LZ173134 | 1GCRYDEK4LZ185638; 1GCRYDEK4LZ127139;

1GCRYDEK4LZ104119

| 1GCRYDEK4LZ118179; 1GCRYDEK4LZ132034 | 1GCRYDEK4LZ172730; 1GCRYDEK4LZ144135 | 1GCRYDEK4LZ109224 | 1GCRYDEK4LZ149352

1GCRYDEK4LZ159041

1GCRYDEK4LZ160822 | 1GCRYDEK4LZ171772 | 1GCRYDEK4LZ146581 | 1GCRYDEK4LZ100992 | 1GCRYDEK4LZ113113; 1GCRYDEK4LZ109563; 1GCRYDEK4LZ182917 | 1GCRYDEK4LZ130171 | 1GCRYDEK4LZ105447 | 1GCRYDEK4LZ199538 | 1GCRYDEK4LZ189544 | 1GCRYDEK4LZ170329 | 1GCRYDEK4LZ114455 | 1GCRYDEK4LZ168628; 1GCRYDEK4LZ104153 | 1GCRYDEK4LZ114424 | 1GCRYDEK4LZ114908; 1GCRYDEK4LZ141560; 1GCRYDEK4LZ186143 | 1GCRYDEK4LZ110745 | 1GCRYDEK4LZ127089; 1GCRYDEK4LZ134866 | 1GCRYDEK4LZ175367; 1GCRYDEK4LZ122264 | 1GCRYDEK4LZ147617 | 1GCRYDEK4LZ189883 | 1GCRYDEK4LZ191696 | 1GCRYDEK4LZ189141 | 1GCRYDEK4LZ139386; 1GCRYDEK4LZ148878; 1GCRYDEK4LZ150386 | 1GCRYDEK4LZ109448; 1GCRYDEK4LZ121129; 1GCRYDEK4LZ106274 | 1GCRYDEK4LZ184991 | 1GCRYDEK4LZ139436 | 1GCRYDEK4LZ195117 | 1GCRYDEK4LZ174851 | 1GCRYDEK4LZ172663; 1GCRYDEK4LZ161680 | 1GCRYDEK4LZ102872 | 1GCRYDEK4LZ131952; 1GCRYDEK4LZ151182 | 1GCRYDEK4LZ138108; 1GCRYDEK4LZ171755 | 1GCRYDEK4LZ176700; 1GCRYDEK4LZ103309 | 1GCRYDEK4LZ130980 | 1GCRYDEK4LZ197787; 1GCRYDEK4LZ182058; 1GCRYDEK4LZ168029 | 1GCRYDEK4LZ152400 | 1GCRYDEK4LZ110289

1GCRYDEK4LZ122863 | 1GCRYDEK4LZ114102 | 1GCRYDEK4LZ171870; 1GCRYDEK4LZ111488; 1GCRYDEK4LZ151005 | 1GCRYDEK4LZ157516 | 1GCRYDEK4LZ149609 | 1GCRYDEK4LZ131269 | 1GCRYDEK4LZ142532; 1GCRYDEK4LZ188491

1GCRYDEK4LZ105822 | 1GCRYDEK4LZ196378

1GCRYDEK4LZ163302 | 1GCRYDEK4LZ113404 | 1GCRYDEK4LZ132891 | 1GCRYDEK4LZ161632 | 1GCRYDEK4LZ155071 | 1GCRYDEK4LZ101706; 1GCRYDEK4LZ104492 | 1GCRYDEK4LZ181895

1GCRYDEK4LZ175207; 1GCRYDEK4LZ175806; 1GCRYDEK4LZ157774; 1GCRYDEK4LZ179693 | 1GCRYDEK4LZ180021; 1GCRYDEK4LZ172999; 1GCRYDEK4LZ177152; 1GCRYDEK4LZ145995; 1GCRYDEK4LZ169469 | 1GCRYDEK4LZ132292 | 1GCRYDEK4LZ142353; 1GCRYDEK4LZ156513 | 1GCRYDEK4LZ155510; 1GCRYDEK4LZ162439 | 1GCRYDEK4LZ174655; 1GCRYDEK4LZ103150 | 1GCRYDEK4LZ167981; 1GCRYDEK4LZ119266; 1GCRYDEK4LZ171545 | 1GCRYDEK4LZ199541 | 1GCRYDEK4LZ141557 | 1GCRYDEK4LZ155121 | 1GCRYDEK4LZ128727

1GCRYDEK4LZ196395; 1GCRYDEK4LZ157161 | 1GCRYDEK4LZ136374; 1GCRYDEK4LZ127237; 1GCRYDEK4LZ149853 | 1GCRYDEK4LZ153143 | 1GCRYDEK4LZ187096; 1GCRYDEK4LZ109174 | 1GCRYDEK4LZ101012 | 1GCRYDEK4LZ120739 | 1GCRYDEK4LZ182772 | 1GCRYDEK4LZ146631; 1GCRYDEK4LZ197028; 1GCRYDEK4LZ137668 | 1GCRYDEK4LZ157323 | 1GCRYDEK4LZ161842; 1GCRYDEK4LZ159623 | 1GCRYDEK4LZ145950 | 1GCRYDEK4LZ177331; 1GCRYDEK4LZ191522

1GCRYDEK4LZ118716 | 1GCRYDEK4LZ177216 | 1GCRYDEK4LZ103780; 1GCRYDEK4LZ160948; 1GCRYDEK4LZ144751 | 1GCRYDEK4LZ193707

1GCRYDEK4LZ110406 | 1GCRYDEK4LZ163381; 1GCRYDEK4LZ111491; 1GCRYDEK4LZ162487; 1GCRYDEK4LZ143650 | 1GCRYDEK4LZ124810 | 1GCRYDEK4LZ193612 | 1GCRYDEK4LZ149254; 1GCRYDEK4LZ132566 | 1GCRYDEK4LZ107084; 1GCRYDEK4LZ120451 | 1GCRYDEK4LZ196509; 1GCRYDEK4LZ160710; 1GCRYDEK4LZ132342

1GCRYDEK4LZ164501 | 1GCRYDEK4LZ176292; 1GCRYDEK4LZ171366 | 1GCRYDEK4LZ182710 | 1GCRYDEK4LZ126878; 1GCRYDEK4LZ158813; 1GCRYDEK4LZ126363 | 1GCRYDEK4LZ141395; 1GCRYDEK4LZ186787; 1GCRYDEK4LZ178205

1GCRYDEK4LZ144992 | 1GCRYDEK4LZ146029 | 1GCRYDEK4LZ192704 | 1GCRYDEK4LZ173926; 1GCRYDEK4LZ123947 | 1GCRYDEK4LZ163946; 1GCRYDEK4LZ198079; 1GCRYDEK4LZ191455

1GCRYDEK4LZ109868 | 1GCRYDEK4LZ142546

1GCRYDEK4LZ191052 | 1GCRYDEK4LZ136259; 1GCRYDEK4LZ164403; 1GCRYDEK4LZ194940; 1GCRYDEK4LZ117355 | 1GCRYDEK4LZ180780 | 1GCRYDEK4LZ129487 | 1GCRYDEK4LZ141848; 1GCRYDEK4LZ180651 | 1GCRYDEK4LZ157564 | 1GCRYDEK4LZ112219; 1GCRYDEK4LZ121860; 1GCRYDEK4LZ128338 | 1GCRYDEK4LZ115458; 1GCRYDEK4LZ149495 | 1GCRYDEK4LZ129649 |

1GCRYDEK4LZ153045

| 1GCRYDEK4LZ151778 | 1GCRYDEK4LZ158889

1GCRYDEK4LZ172811; 1GCRYDEK4LZ151960; 1GCRYDEK4LZ196011

1GCRYDEK4LZ174705 | 1GCRYDEK4LZ190709

1GCRYDEK4LZ140151 | 1GCRYDEK4LZ175336 | 1GCRYDEK4LZ110051 | 1GCRYDEK4LZ125200 | 1GCRYDEK4LZ109613 | 1GCRYDEK4LZ195800 | 1GCRYDEK4LZ131613 | 1GCRYDEK4LZ145494 | 1GCRYDEK4LZ131224 | 1GCRYDEK4LZ119932 | 1GCRYDEK4LZ158438 | 1GCRYDEK4LZ123687; 1GCRYDEK4LZ106937; 1GCRYDEK4LZ176373; 1GCRYDEK4LZ177457; 1GCRYDEK4LZ199930; 1GCRYDEK4LZ117050 | 1GCRYDEK4LZ172310; 1GCRYDEK4LZ152431; 1GCRYDEK4LZ184036 | 1GCRYDEK4LZ140408; 1GCRYDEK4LZ182920 | 1GCRYDEK4LZ135726 | 1GCRYDEK4LZ150646 | 1GCRYDEK4LZ181363; 1GCRYDEK4LZ132390; 1GCRYDEK4LZ154745; 1GCRYDEK4LZ179953; 1GCRYDEK4LZ104945; 1GCRYDEK4LZ169990; 1GCRYDEK4LZ104458 | 1GCRYDEK4LZ161470 | 1GCRYDEK4LZ139176; 1GCRYDEK4LZ120532 | 1GCRYDEK4LZ149805; 1GCRYDEK4LZ130493 | 1GCRYDEK4LZ183274 | 1GCRYDEK4LZ155152; 1GCRYDEK4LZ162019 | 1GCRYDEK4LZ168533 | 1GCRYDEK4LZ198180 | 1GCRYDEK4LZ196266; 1GCRYDEK4LZ178284 | 1GCRYDEK4LZ135662; 1GCRYDEK4LZ138089; 1GCRYDEK4LZ158455; 1GCRYDEK4LZ181881; 1GCRYDEK4LZ140313; 1GCRYDEK4LZ154969 | 1GCRYDEK4LZ114892 | 1GCRYDEK4LZ195098 | 1GCRYDEK4LZ112690; 1GCRYDEK4LZ184988 | 1GCRYDEK4LZ153546 | 1GCRYDEK4LZ123379; 1GCRYDEK4LZ149531 | 1GCRYDEK4LZ118120 | 1GCRYDEK4LZ133748 | 1GCRYDEK4LZ179032; 1GCRYDEK4LZ179015 | 1GCRYDEK4LZ193674 | 1GCRYDEK4LZ153210 | 1GCRYDEK4LZ194260 | 1GCRYDEK4LZ132356 | 1GCRYDEK4LZ169858 | 1GCRYDEK4LZ102290

1GCRYDEK4LZ194601 | 1GCRYDEK4LZ110504 | 1GCRYDEK4LZ130218 | 1GCRYDEK4LZ162716 | 1GCRYDEK4LZ125164; 1GCRYDEK4LZ137167 | 1GCRYDEK4LZ109529; 1GCRYDEK4LZ112527 | 1GCRYDEK4LZ136780 | 1GCRYDEK4LZ169195; 1GCRYDEK4LZ167432 | 1GCRYDEK4LZ126122; 1GCRYDEK4LZ170895 | 1GCRYDEK4LZ123348 | 1GCRYDEK4LZ121695; 1GCRYDEK4LZ144975; 1GCRYDEK4LZ121664; 1GCRYDEK4LZ179726 | 1GCRYDEK4LZ184389 | 1GCRYDEK4LZ151036 | 1GCRYDEK4LZ162201; 1GCRYDEK4LZ164417; 1GCRYDEK4LZ140683 | 1GCRYDEK4LZ150064 | 1GCRYDEK4LZ116383 | 1GCRYDEK4LZ142322; 1GCRYDEK4LZ130915; 1GCRYDEK4LZ107313 | 1GCRYDEK4LZ158066; 1GCRYDEK4LZ174767; 1GCRYDEK4LZ130896 | 1GCRYDEK4LZ144085 | 1GCRYDEK4LZ145253 | 1GCRYDEK4LZ120594; 1GCRYDEK4LZ111748 | 1GCRYDEK4LZ135659 | 1GCRYDEK4LZ193481 | 1GCRYDEK4LZ188328 | 1GCRYDEK4LZ122720; 1GCRYDEK4LZ138559 | 1GCRYDEK4LZ175028 | 1GCRYDEK4LZ132728; 1GCRYDEK4LZ162859; 1GCRYDEK4LZ123091 | 1GCRYDEK4LZ133877; 1GCRYDEK4LZ146323 | 1GCRYDEK4LZ108316

1GCRYDEK4LZ126234; 1GCRYDEK4LZ171853 | 1GCRYDEK4LZ149366; 1GCRYDEK4LZ150498; 1GCRYDEK4LZ145298; 1GCRYDEK4LZ185753; 1GCRYDEK4LZ108204 | 1GCRYDEK4LZ113998 | 1GCRYDEK4LZ180276 | 1GCRYDEK4LZ131966 |

1GCRYDEK4LZ150310

| 1GCRYDEK4LZ159010

1GCRYDEK4LZ194856 | 1GCRYDEK4LZ197076 | 1GCRYDEK4LZ137864 | 1GCRYDEK4LZ128680; 1GCRYDEK4LZ189060 | 1GCRYDEK4LZ186434; 1GCRYDEK4LZ150095; 1GCRYDEK4LZ106050; 1GCRYDEK4LZ153174 | 1GCRYDEK4LZ197322; 1GCRYDEK4LZ100197 | 1GCRYDEK4LZ184294; 1GCRYDEK4LZ115654 | 1GCRYDEK4LZ144510 | 1GCRYDEK4LZ124466 | 1GCRYDEK4LZ112723 | 1GCRYDEK4LZ141087; 1GCRYDEK4LZ105187; 1GCRYDEK4LZ161064 | 1GCRYDEK4LZ154437 | 1GCRYDEK4LZ134642 | 1GCRYDEK4LZ103374 | 1GCRYDEK4LZ129537; 1GCRYDEK4LZ130378 | 1GCRYDEK4LZ176146; 1GCRYDEK4LZ111037 | 1GCRYDEK4LZ182416 | 1GCRYDEK4LZ104282; 1GCRYDEK4LZ118912; 1GCRYDEK4LZ150677 | 1GCRYDEK4LZ153000; 1GCRYDEK4LZ114777; 1GCRYDEK4LZ157628 | 1GCRYDEK4LZ128551 | 1GCRYDEK4LZ164613; 1GCRYDEK4LZ113077 | 1GCRYDEK4LZ156480 | 1GCRYDEK4LZ190015; 1GCRYDEK4LZ168371

1GCRYDEK4LZ141879; 1GCRYDEK4LZ112012; 1GCRYDEK4LZ198731 | 1GCRYDEK4LZ112902 | 1GCRYDEK4LZ119901; 1GCRYDEK4LZ157807 | 1GCRYDEK4LZ129103 | 1GCRYDEK4LZ130574 | 1GCRYDEK4LZ112401 | 1GCRYDEK4LZ167138 | 1GCRYDEK4LZ124550

1GCRYDEK4LZ169942 | 1GCRYDEK4LZ102144; 1GCRYDEK4LZ147648 | 1GCRYDEK4LZ143759 | 1GCRYDEK4LZ191276; 1GCRYDEK4LZ151652 | 1GCRYDEK4LZ164031 | 1GCRYDEK4LZ117968

1GCRYDEK4LZ115850 | 1GCRYDEK4LZ112057 | 1GCRYDEK4LZ114536 | 1GCRYDEK4LZ119171 | 1GCRYDEK4LZ125570; 1GCRYDEK4LZ161226 | 1GCRYDEK4LZ135970 | 1GCRYDEK4LZ160612

1GCRYDEK4LZ144071 | 1GCRYDEK4LZ151893 | 1GCRYDEK4LZ138044 | 1GCRYDEK4LZ167494 | 1GCRYDEK4LZ166779; 1GCRYDEK4LZ182139 | 1GCRYDEK4LZ105237 | 1GCRYDEK4LZ140067 | 1GCRYDEK4LZ113788 | 1GCRYDEK4LZ105951; 1GCRYDEK4LZ133488 | 1GCRYDEK4LZ117047; 1GCRYDEK4LZ109045 | 1GCRYDEK4LZ143227; 1GCRYDEK4LZ131336 | 1GCRYDEK4LZ120367; 1GCRYDEK4LZ113919; 1GCRYDEK4LZ153286 | 1GCRYDEK4LZ195358;

1GCRYDEK4LZ1247741GCRYDEK4LZ172775 | 1GCRYDEK4LZ194727 | 1GCRYDEK4LZ161968 | 1GCRYDEK4LZ130557; 1GCRYDEK4LZ173201 | 1GCRYDEK4LZ178172 | 1GCRYDEK4LZ112754; 1GCRYDEK4LZ121390 | 1GCRYDEK4LZ187115 | 1GCRYDEK4LZ166569 | 1GCRYDEK4LZ183694 | 1GCRYDEK4LZ139758 | 1GCRYDEK4LZ145673; 1GCRYDEK4LZ193853 | 1GCRYDEK4LZ102418; 1GCRYDEK4LZ105173 | 1GCRYDEK4LZ173103 | 1GCRYDEK4LZ199524 | 1GCRYDEK4LZ137332 | 1GCRYDEK4LZ117761 | 1GCRYDEK4LZ136889 | 1GCRYDEK4LZ127609; 1GCRYDEK4LZ141574 | 1GCRYDEK4LZ183551; 1GCRYDEK4LZ104511 | 1GCRYDEK4LZ140232 | 1GCRYDEK4LZ134155; 1GCRYDEK4LZ181461 | 1GCRYDEK4LZ157077 | 1GCRYDEK4LZ159640; 1GCRYDEK4LZ188992; 1GCRYDEK4LZ195392 | 1GCRYDEK4LZ198390 | 1GCRYDEK4LZ166264 | 1GCRYDEK4LZ173862 | 1GCRYDEK4LZ100023 | 1GCRYDEK4LZ137105 | 1GCRYDEK4LZ110857; 1GCRYDEK4LZ194307; 1GCRYDEK4LZ152753 | 1GCRYDEK4LZ140764 | 1GCRYDEK4LZ103259 | 1GCRYDEK4LZ194369 | 1GCRYDEK4LZ119039 | 1GCRYDEK4LZ153319 | 1GCRYDEK4LZ125052 | 1GCRYDEK4LZ174249 | 1GCRYDEK4LZ102421; 1GCRYDEK4LZ189477 | 1GCRYDEK4LZ153711 |

1GCRYDEK4LZ162702

| 1GCRYDEK4LZ119008 | 1GCRYDEK4LZ143681; 1GCRYDEK4LZ133393; 1GCRYDEK4LZ130333 | 1GCRYDEK4LZ168872; 1GCRYDEK4LZ122071 | 1GCRYDEK4LZ172128 | 1GCRYDEK4LZ177426 | 1GCRYDEK4LZ199054 | 1GCRYDEK4LZ126721; 1GCRYDEK4LZ124872; 1GCRYDEK4LZ174123 | 1GCRYDEK4LZ195778; 1GCRYDEK4LZ170279 | 1GCRYDEK4LZ183341 | 1GCRYDEK4LZ174896 | 1GCRYDEK4LZ144796; 1GCRYDEK4LZ152641 | 1GCRYDEK4LZ182481; 1GCRYDEK4LZ130428; 1GCRYDEK4LZ105108;

1GCRYDEK4LZ100717

| 1GCRYDEK4LZ167978 | 1GCRYDEK4LZ172971 | 1GCRYDEK4LZ127271 | 1GCRYDEK4LZ104234 | 1GCRYDEK4LZ130090 | 1GCRYDEK4LZ198793 | 1GCRYDEK4LZ154454; 1GCRYDEK4LZ185994 | 1GCRYDEK4LZ148251 | 1GCRYDEK4LZ171075; 1GCRYDEK4LZ157435; 1GCRYDEK4LZ132311 | 1GCRYDEK4LZ162098 | 1GCRYDEK4LZ184134 | 1GCRYDEK4LZ171822 | 1GCRYDEK4LZ183629; 1GCRYDEK4LZ154308; 1GCRYDEK4LZ172727

1GCRYDEK4LZ199751 | 1GCRYDEK4LZ157130 | 1GCRYDEK4LZ132633 | 1GCRYDEK4LZ179595; 1GCRYDEK4LZ173859; 1GCRYDEK4LZ118408; 1GCRYDEK4LZ192489 | 1GCRYDEK4LZ136388; 1GCRYDEK4LZ119574 | 1GCRYDEK4LZ192332 | 1GCRYDEK4LZ112995 | 1GCRYDEK4LZ181962 | 1GCRYDEK4LZ189415 | 1GCRYDEK4LZ194467; 1GCRYDEK4LZ157337; 1GCRYDEK4LZ136293; 1GCRYDEK4LZ186109 |

1GCRYDEK4LZ131563

; 1GCRYDEK4LZ189222 | 1GCRYDEK4LZ133376 | 1GCRYDEK4LZ139159 | 1GCRYDEK4LZ115766; 1GCRYDEK4LZ157595; 1GCRYDEK4LZ138187 | 1GCRYDEK4LZ149397; 1GCRYDEK4LZ192251; 1GCRYDEK4LZ172842 | 1GCRYDEK4LZ104590 | 1GCRYDEK4LZ183582; 1GCRYDEK4LZ106288; 1GCRYDEK4LZ139999; 1GCRYDEK4LZ111362; 1GCRYDEK4LZ161730 | 1GCRYDEK4LZ132115 | 1GCRYDEK4LZ177815 | 1GCRYDEK4LZ197952; 1GCRYDEK4LZ157418 | 1GCRYDEK4LZ139257; 1GCRYDEK4LZ120420; 1GCRYDEK4LZ146693 | 1GCRYDEK4LZ127612; 1GCRYDEK4LZ125097 | 1GCRYDEK4LZ153563; 1GCRYDEK4LZ151554 | 1GCRYDEK4LZ174493 | 1GCRYDEK4LZ188989 | 1GCRYDEK4LZ112267; 1GCRYDEK4LZ172081

1GCRYDEK4LZ148590 | 1GCRYDEK4LZ182805; 1GCRYDEK4LZ159721 | 1GCRYDEK4LZ173246 | 1GCRYDEK4LZ105786 | 1GCRYDEK4LZ154020 | 1GCRYDEK4LZ187003; 1GCRYDEK4LZ104637; 1GCRYDEK4LZ120496

1GCRYDEK4LZ192525 | 1GCRYDEK4LZ174560 | 1GCRYDEK4LZ121177; 1GCRYDEK4LZ137623 | 1GCRYDEK4LZ155149

1GCRYDEK4LZ171447; 1GCRYDEK4LZ130624 | 1GCRYDEK4LZ138755 | 1GCRYDEK4LZ197434 | 1GCRYDEK4LZ199846; 1GCRYDEK4LZ116948

1GCRYDEK4LZ146130 | 1GCRYDEK4LZ177264; 1GCRYDEK4LZ109384; 1GCRYDEK4LZ115136 | 1GCRYDEK4LZ164563 | 1GCRYDEK4LZ159444

1GCRYDEK4LZ145141; 1GCRYDEK4LZ139985 | 1GCRYDEK4LZ187051; 1GCRYDEK4LZ149478 | 1GCRYDEK4LZ174221

1GCRYDEK4LZ115511 | 1GCRYDEK4LZ121230

1GCRYDEK4LZ155068; 1GCRYDEK4LZ168256 | 1GCRYDEK4LZ117212 | 1GCRYDEK4LZ113418; 1GCRYDEK4LZ104010; 1GCRYDEK4LZ197918; 1GCRYDEK4LZ110468 | 1GCRYDEK4LZ166023; 1GCRYDEK4LZ147410 | 1GCRYDEK4LZ164482; 1GCRYDEK4LZ142661; 1GCRYDEK4LZ196316 | 1GCRYDEK4LZ131093; 1GCRYDEK4LZ169651; 1GCRYDEK4LZ143793 | 1GCRYDEK4LZ129702 | 1GCRYDEK4LZ182111 | 1GCRYDEK4LZ175305 | 1GCRYDEK4LZ105061; 1GCRYDEK4LZ117078 | 1GCRYDEK4LZ136200 | 1GCRYDEK4LZ114116; 1GCRYDEK4LZ106467; 1GCRYDEK4LZ191018; 1GCRYDEK4LZ138903 |

1GCRYDEK4LZ155250

| 1GCRYDEK4LZ192749; 1GCRYDEK4LZ146080 | 1GCRYDEK4LZ155863; 1GCRYDEK4LZ185249 | 1GCRYDEK4LZ136469 | 1GCRYDEK4LZ158892 | 1GCRYDEK4LZ125522; 1GCRYDEK4LZ159198; 1GCRYDEK4LZ183226 | 1GCRYDEK4LZ164370 | 1GCRYDEK4LZ176633; 1GCRYDEK4LZ133183; 1GCRYDEK4LZ198955 | 1GCRYDEK4LZ195697 | 1GCRYDEK4LZ193741; 1GCRYDEK4LZ197272; 1GCRYDEK4LZ106209 | 1GCRYDEK4LZ188975; 1GCRYDEK4LZ136875; 1GCRYDEK4LZ154695 | 1GCRYDEK4LZ116982 | 1GCRYDEK4LZ186630 | 1GCRYDEK4LZ136844; 1GCRYDEK4LZ170430; 1GCRYDEK4LZ108445; 1GCRYDEK4LZ132003 | 1GCRYDEK4LZ168354 | 1GCRYDEK4LZ179743 | 1GCRYDEK4LZ184697 | 1GCRYDEK4LZ114732 | 1GCRYDEK4LZ123589 | 1GCRYDEK4LZ134687

1GCRYDEK4LZ124208 | 1GCRYDEK4LZ173604 | 1GCRYDEK4LZ195831 | 1GCRYDEK4LZ118795; 1GCRYDEK4LZ101298 | 1GCRYDEK4LZ118196 | 1GCRYDEK4LZ194193 | 1GCRYDEK4LZ167088; 1GCRYDEK4LZ143387 | 1GCRYDEK4LZ120059 | 1GCRYDEK4LZ117825 | 1GCRYDEK4LZ138349 | 1GCRYDEK4LZ124158; 1GCRYDEK4LZ129053; 1GCRYDEK4LZ132387 | 1GCRYDEK4LZ176650 | 1GCRYDEK4LZ132860

1GCRYDEK4LZ119056 | 1GCRYDEK4LZ133331 | 1GCRYDEK4LZ182092; 1GCRYDEK4LZ161811 | 1GCRYDEK4LZ101818 | 1GCRYDEK4LZ143664

1GCRYDEK4LZ195621 | 1GCRYDEK4LZ187938; 1GCRYDEK4LZ172260; 1GCRYDEK4LZ189334; 1GCRYDEK4LZ199975 | 1GCRYDEK4LZ128646 | 1GCRYDEK4LZ184120; 1GCRYDEK4LZ119557 | 1GCRYDEK4LZ170055 | 1GCRYDEK4LZ130882; 1GCRYDEK4LZ112124; 1GCRYDEK4LZ143826; 1GCRYDEK4LZ108705; 1GCRYDEK4LZ105626 | 1GCRYDEK4LZ190855

1GCRYDEK4LZ153336; 1GCRYDEK4LZ138819 | 1GCRYDEK4LZ176891 | 1GCRYDEK4LZ124385; 1GCRYDEK4LZ126928

1GCRYDEK4LZ150419; 1GCRYDEK4LZ145057 | 1GCRYDEK4LZ104301 | 1GCRYDEK4LZ141316 | 1GCRYDEK4LZ157726; 1GCRYDEK4LZ177698; 1GCRYDEK4LZ149013; 1GCRYDEK4LZ108171; 1GCRYDEK4LZ114830; 1GCRYDEK4LZ148122; 1GCRYDEK4LZ126007 | 1GCRYDEK4LZ113600; 1GCRYDEK4LZ140361; 1GCRYDEK4LZ105321 | 1GCRYDEK4LZ113659 | 1GCRYDEK4LZ180973 | 1GCRYDEK4LZ113192; 1GCRYDEK4LZ180231 | 1GCRYDEK4LZ158326 | 1GCRYDEK4LZ197305; 1GCRYDEK4LZ188510 | 1GCRYDEK4LZ114388 | 1GCRYDEK4LZ126315 | 1GCRYDEK4LZ161209 | 1GCRYDEK4LZ185512

1GCRYDEK4LZ158536 | 1GCRYDEK4LZ159038; 1GCRYDEK4LZ125732;

1GCRYDEK4LZ109093

| 1GCRYDEK4LZ100491; 1GCRYDEK4LZ129277; 1GCRYDEK4LZ136634 | 1GCRYDEK4LZ159914

1GCRYDEK4LZ147519 | 1GCRYDEK4LZ133801 | 1GCRYDEK4LZ135130; 1GCRYDEK4LZ139369 | 1GCRYDEK4LZ160075; 1GCRYDEK4LZ103214 | 1GCRYDEK4LZ183999 | 1GCRYDEK4LZ126413 | 1GCRYDEK4LZ176342 | 1GCRYDEK4LZ120322 | 1GCRYDEK4LZ110812 | 1GCRYDEK4LZ111023 | 1GCRYDEK4LZ195196; 1GCRYDEK4LZ103455; 1GCRYDEK4LZ125391 | 1GCRYDEK4LZ155586 | 1GCRYDEK4LZ167477; 1GCRYDEK4LZ190659 | 1GCRYDEK4LZ113323;

1GCRYDEK4LZ112480

| 1GCRYDEK4LZ127125 | 1GCRYDEK4LZ137735 | 1GCRYDEK4LZ169777 | 1GCRYDEK4LZ197739 | 1GCRYDEK4LZ113175 | 1GCRYDEK4LZ124015 | 1GCRYDEK4LZ106646 | 1GCRYDEK4LZ135872 | 1GCRYDEK4LZ133622; 1GCRYDEK4LZ148735 | 1GCRYDEK4LZ138254 | 1GCRYDEK4LZ151599; 1GCRYDEK4LZ110986 | 1GCRYDEK4LZ122961 | 1GCRYDEK4LZ172002; 1GCRYDEK4LZ183307 | 1GCRYDEK4LZ105769

1GCRYDEK4LZ178379; 1GCRYDEK4LZ109465; 1GCRYDEK4LZ153451 | 1GCRYDEK4LZ199037; 1GCRYDEK4LZ192668; 1GCRYDEK4LZ105707 |

1GCRYDEK4LZ1162231GCRYDEK4LZ101026 | 1GCRYDEK4LZ130204; 1GCRYDEK4LZ142479 | 1GCRYDEK4LZ131174 | 1GCRYDEK4LZ157449 | 1GCRYDEK4LZ123396; 1GCRYDEK4LZ118604 | 1GCRYDEK4LZ185820

1GCRYDEK4LZ196431 | 1GCRYDEK4LZ111376; 1GCRYDEK4LZ116514 | 1GCRYDEK4LZ132101 | 1GCRYDEK4LZ110910 | 1GCRYDEK4LZ162621 | 1GCRYDEK4LZ116724; 1GCRYDEK4LZ145267 | 1GCRYDEK4LZ161954 | 1GCRYDEK4LZ167396;

1GCRYDEK4LZ181590

|

1GCRYDEK4LZ106176

; 1GCRYDEK4LZ101690 | 1GCRYDEK4LZ135645 | 1GCRYDEK4LZ141591 | 1GCRYDEK4LZ154292 | 1GCRYDEK4LZ122118; 1GCRYDEK4LZ113614

1GCRYDEK4LZ119476 | 1GCRYDEK4LZ173165 | 1GCRYDEK4LZ102841; 1GCRYDEK4LZ146158; 1GCRYDEK4LZ126783 | 1GCRYDEK4LZ115704 | 1GCRYDEK4LZ134415 | 1GCRYDEK4LZ169570 | 1GCRYDEK4LZ189074 | 1GCRYDEK4LZ135225 | 1GCRYDEK4LZ178009; 1GCRYDEK4LZ106761 | 1GCRYDEK4LZ124807 | 1GCRYDEK4LZ187972 | 1GCRYDEK4LZ195201; 1GCRYDEK4LZ154079 | 1GCRYDEK4LZ117890; 1GCRYDEK4LZ112656 | 1GCRYDEK4LZ151604 | 1GCRYDEK4LZ185705 | 1GCRYDEK4LZ183937; 1GCRYDEK4LZ157127

1GCRYDEK4LZ131501; 1GCRYDEK4LZ194274 | 1GCRYDEK4LZ176714; 1GCRYDEK4LZ119686 | 1GCRYDEK4LZ116609 | 1GCRYDEK4LZ110311

1GCRYDEK4LZ107151 | 1GCRYDEK4LZ153885 | 1GCRYDEK4LZ197045; 1GCRYDEK4LZ182979 | 1GCRYDEK4LZ192945 | 1GCRYDEK4LZ198230; 1GCRYDEK4LZ115279 | 1GCRYDEK4LZ101446

1GCRYDEK4LZ150243

1GCRYDEK4LZ133474 | 1GCRYDEK4LZ112236; 1GCRYDEK4LZ191004; 1GCRYDEK4LZ150601 | 1GCRYDEK4LZ132230; 1GCRYDEK4LZ166572; 1GCRYDEK4LZ180374 | 1GCRYDEK4LZ199085 | 1GCRYDEK4LZ128789 | 1GCRYDEK4LZ126573 | 1GCRYDEK4LZ116741 | 1GCRYDEK4LZ188636 | 1GCRYDEK4LZ137699 |

1GCRYDEK4LZ144958

| 1GCRYDEK4LZ187597; 1GCRYDEK4LZ102533 | 1GCRYDEK4LZ158214; 1GCRYDEK4LZ149724; 1GCRYDEK4LZ184666 | 1GCRYDEK4LZ197823 | 1GCRYDEK4LZ179189 | 1GCRYDEK4LZ199927 | 1GCRYDEK4LZ133457; 1GCRYDEK4LZ131319 | 1GCRYDEK4LZ170962 | 1GCRYDEK4LZ178110; 1GCRYDEK4LZ135340 | 1GCRYDEK4LZ108235 | 1GCRYDEK4LZ149514; 1GCRYDEK4LZ158276; 1GCRYDEK4LZ130865 | 1GCRYDEK4LZ170251; 1GCRYDEK4LZ196350; 1GCRYDEK4LZ139338 | 1GCRYDEK4LZ166653 | 1GCRYDEK4LZ180049 | 1GCRYDEK4LZ115444 | 1GCRYDEK4LZ135161 | 1GCRYDEK4LZ134978 | 1GCRYDEK4LZ156852 | 1GCRYDEK4LZ115024; 1GCRYDEK4LZ144491 | 1GCRYDEK4LZ136567 | 1GCRYDEK4LZ126069; 1GCRYDEK4LZ145477; 1GCRYDEK4LZ199779 | 1GCRYDEK4LZ182626 | 1GCRYDEK4LZ175403; 1GCRYDEK4LZ141929 | 1GCRYDEK4LZ179628 | 1GCRYDEK4LZ106386; 1GCRYDEK4LZ173344; 1GCRYDEK4LZ147780 | 1GCRYDEK4LZ154759 | 1GCRYDEK4LZ124760 | 1GCRYDEK4LZ117274; 1GCRYDEK4LZ181069 | 1GCRYDEK4LZ187261 | 1GCRYDEK4LZ177183 | 1GCRYDEK4LZ125827 | 1GCRYDEK4LZ121793 | 1GCRYDEK4LZ157015 | 1GCRYDEK4LZ100975 | 1GCRYDEK4LZ181766 | 1GCRYDEK4LZ156186

1GCRYDEK4LZ157080; 1GCRYDEK4LZ100748 | 1GCRYDEK4LZ126248 | 1GCRYDEK4LZ140571 | 1GCRYDEK4LZ180990 | 1GCRYDEK4LZ150825; 1GCRYDEK4LZ177703 | 1GCRYDEK4LZ108980; 1GCRYDEK4LZ172470

1GCRYDEK4LZ168337 | 1GCRYDEK4LZ103438; 1GCRYDEK4LZ148587 | 1GCRYDEK4LZ185574 | 1GCRYDEK4LZ159122; 1GCRYDEK4LZ137198 | 1GCRYDEK4LZ199362

1GCRYDEK4LZ139307 | 1GCRYDEK4LZ114066 | 1GCRYDEK4LZ185929 | 1GCRYDEK4LZ184103 | 1GCRYDEK4LZ114391 | 1GCRYDEK4LZ109515 | 1GCRYDEK4LZ134110 | 1GCRYDEK4LZ125701 | 1GCRYDEK4LZ155829 | 1GCRYDEK4LZ170086 | 1GCRYDEK4LZ191973 | 1GCRYDEK4LZ173151 | 1GCRYDEK4LZ133944 | 1GCRYDEK4LZ180472 | 1GCRYDEK4LZ157936 | 1GCRYDEK4LZ120756; 1GCRYDEK4LZ107280 | 1GCRYDEK4LZ104749; 1GCRYDEK4LZ128145; 1GCRYDEK4LZ148654 | 1GCRYDEK4LZ189818; 1GCRYDEK4LZ174137 | 1GCRYDEK4LZ147357 | 1GCRYDEK4LZ140814; 1GCRYDEK4LZ130641; 1GCRYDEK4LZ177961 | 1GCRYDEK4LZ152476 | 1GCRYDEK4LZ195134 | 1GCRYDEK4LZ131949 | 1GCRYDEK4LZ154440 | 1GCRYDEK4LZ122796; 1GCRYDEK4LZ102032; 1GCRYDEK4LZ120787; 1GCRYDEK4LZ147567 | 1GCRYDEK4LZ148539

1GCRYDEK4LZ179659 | 1GCRYDEK4LZ149982

1GCRYDEK4LZ108252 | 1GCRYDEK4LZ180939; 1GCRYDEK4LZ102273; 1GCRYDEK4LZ185686; 1GCRYDEK4LZ188393 | 1GCRYDEK4LZ146869 | 1GCRYDEK4LZ176356

1GCRYDEK4LZ159587 | 1GCRYDEK4LZ160903 | 1GCRYDEK4LZ169844; 1GCRYDEK4LZ132759; 1GCRYDEK4LZ114939 | 1GCRYDEK4LZ171674 | 1GCRYDEK4LZ106100 | 1GCRYDEK4LZ142563 | 1GCRYDEK4LZ153255 | 1GCRYDEK4LZ176907 | 1GCRYDEK4LZ168502 | 1GCRYDEK4LZ103925 | 1GCRYDEK4LZ105772 | 1GCRYDEK4LZ151344

1GCRYDEK4LZ128291

1GCRYDEK4LZ116951 | 1GCRYDEK4LZ137380 | 1GCRYDEK4LZ100782 | 1GCRYDEK4LZ170363 | 1GCRYDEK4LZ163994; 1GCRYDEK4LZ188622 | 1GCRYDEK4LZ125469; 1GCRYDEK4LZ170492 | 1GCRYDEK4LZ190564 | 1GCRYDEK4LZ197319; 1GCRYDEK4LZ169424 |

1GCRYDEK4LZ199894

; 1GCRYDEK4LZ194162 | 1GCRYDEK4LZ109336 | 1GCRYDEK4LZ119204 | 1GCRYDEK4LZ119123 |

1GCRYDEK4LZ158407

| 1GCRYDEK4LZ152171 | 1GCRYDEK4LZ152056 | 1GCRYDEK4LZ122281 | 1GCRYDEK4LZ143356; 1GCRYDEK4LZ102340; 1GCRYDEK4LZ174056; 1GCRYDEK4LZ169181

1GCRYDEK4LZ131546; 1GCRYDEK4LZ188099 | 1GCRYDEK4LZ149027 | 1GCRYDEK4LZ116108 | 1GCRYDEK4LZ173666 | 1GCRYDEK4LZ189298 | 1GCRYDEK4LZ104461 | 1GCRYDEK4LZ165616

1GCRYDEK4LZ177054 | 1GCRYDEK4LZ129733 | 1GCRYDEK4LZ153529 | 1GCRYDEK4LZ147830 | 1GCRYDEK4LZ113130 | 1GCRYDEK4LZ111989 | 1GCRYDEK4LZ165146

1GCRYDEK4LZ142594; 1GCRYDEK4LZ198003

1GCRYDEK4LZ121065; 1GCRYDEK4LZ147424 | 1GCRYDEK4LZ177474 | 1GCRYDEK4LZ187471 | 1GCRYDEK4LZ121678 | 1GCRYDEK4LZ196526 | 1GCRYDEK4LZ182593 | 1GCRYDEK4LZ174445; 1GCRYDEK4LZ198681 | 1GCRYDEK4LZ128176; 1GCRYDEK4LZ198759 | 1GCRYDEK4LZ173389 | 1GCRYDEK4LZ172355 | 1GCRYDEK4LZ150047 | 1GCRYDEK4LZ106033; 1GCRYDEK4LZ180665; 1GCRYDEK4LZ105755 | 1GCRYDEK4LZ146760 | 1GCRYDEK4LZ157144 | 1GCRYDEK4LZ157984 | 1GCRYDEK4LZ132454; 1GCRYDEK4LZ113631 | 1GCRYDEK4LZ186367 | 1GCRYDEK4LZ144684;

1GCRYDEK4LZ149271

| 1GCRYDEK4LZ153367 | 1GCRYDEK4LZ125309 | 1GCRYDEK4LZ182870; 1GCRYDEK4LZ187728 | 1GCRYDEK4LZ187910 | 1GCRYDEK4LZ176938 | 1GCRYDEK4LZ195408 | 1GCRYDEK4LZ187714 | 1GCRYDEK4LZ100104 | 1GCRYDEK4LZ187969 | 1GCRYDEK4LZ177121 | 1GCRYDEK4LZ164174 | 1GCRYDEK4LZ160416 | 1GCRYDEK4LZ171321; 1GCRYDEK4LZ134768 | 1GCRYDEK4LZ145074 | 1GCRYDEK4LZ124127; 1GCRYDEK4LZ198440 | 1GCRYDEK4LZ130445; 1GCRYDEK4LZ149108 | 1GCRYDEK4LZ133829 | 1GCRYDEK4LZ183968 | 1GCRYDEK4LZ110390; 1GCRYDEK4LZ128677 | 1GCRYDEK4LZ169035 | 1GCRYDEK4LZ197367 | 1GCRYDEK4LZ164336 | 1GCRYDEK4LZ184229 | 1GCRYDEK4LZ180570; 1GCRYDEK4LZ133295 | 1GCRYDEK4LZ188832; 1GCRYDEK4LZ126184

1GCRYDEK4LZ188457 | 1GCRYDEK4LZ104413 | 1GCRYDEK4LZ188443 | 1GCRYDEK4LZ163686 | 1GCRYDEK4LZ174011 | 1GCRYDEK4LZ188278 | 1GCRYDEK4LZ116450; 1GCRYDEK4LZ164837 | 1GCRYDEK4LZ158150 | 1GCRYDEK4LZ143230

1GCRYDEK4LZ142837 | 1GCRYDEK4LZ173179; 1GCRYDEK4LZ153417 | 1GCRYDEK4LZ121275; 1GCRYDEK4LZ176647 | 1GCRYDEK4LZ173845 | 1GCRYDEK4LZ163526 | 1GCRYDEK4LZ129845; 1GCRYDEK4LZ183114 | 1GCRYDEK4LZ128825; 1GCRYDEK4LZ124533 | 1GCRYDEK4LZ160819; 1GCRYDEK4LZ102838 | 1GCRYDEK4LZ142269 | 1GCRYDEK4LZ160674 | 1GCRYDEK4LZ191147; 1GCRYDEK4LZ122121; 1GCRYDEK4LZ166037; 1GCRYDEK4LZ115623; 1GCRYDEK4LZ148296 | 1GCRYDEK4LZ143857 | 1GCRYDEK4LZ126217 | 1GCRYDEK4LZ169584; 1GCRYDEK4LZ179676 | 1GCRYDEK4LZ167267; 1GCRYDEK4LZ178608; 1GCRYDEK4LZ116075 | 1GCRYDEK4LZ195439 | 1GCRYDEK4LZ123303 | 1GCRYDEK4LZ142577; 1GCRYDEK4LZ155085 | 1GCRYDEK4LZ168676 | 1GCRYDEK4LZ158049 | 1GCRYDEK4LZ112771 | 1GCRYDEK4LZ156432 | 1GCRYDEK4LZ152705 | 1GCRYDEK4LZ130929

1GCRYDEK4LZ141333; 1GCRYDEK4LZ129232; 1GCRYDEK4LZ117713; 1GCRYDEK4LZ172873 | 1GCRYDEK4LZ163770; 1GCRYDEK4LZ166328

1GCRYDEK4LZ179905 | 1GCRYDEK4LZ182674; 1GCRYDEK4LZ157192; 1GCRYDEK4LZ111684 | 1GCRYDEK4LZ120045 | 1GCRYDEK4LZ193318 | 1GCRYDEK4LZ123446 | 1GCRYDEK4LZ192878; 1GCRYDEK4LZ169973; 1GCRYDEK4LZ180827; 1GCRYDEK4LZ101088 | 1GCRYDEK4LZ151411 | 1GCRYDEK4LZ179550 | 1GCRYDEK4LZ135449 | 1GCRYDEK4LZ189463 | 1GCRYDEK4LZ144331 | 1GCRYDEK4LZ168791 | 1GCRYDEK4LZ197689

1GCRYDEK4LZ156012 | 1GCRYDEK4LZ198552; 1GCRYDEK4LZ198843 | 1GCRYDEK4LZ133278; 1GCRYDEK4LZ106906; 1GCRYDEK4LZ107439 | 1GCRYDEK4LZ115878 | 1GCRYDEK4LZ168130 | 1GCRYDEK4LZ123009 | 1GCRYDEK4LZ106369 | 1GCRYDEK4LZ181170 | 1GCRYDEK4LZ154678 | 1GCRYDEK4LZ118733 | 1GCRYDEK4LZ191830 | 1GCRYDEK4LZ198938 | 1GCRYDEK4LZ127660 | 1GCRYDEK4LZ176955 | 1GCRYDEK4LZ148928 | 1GCRYDEK4LZ158830; 1GCRYDEK4LZ171044 | 1GCRYDEK4LZ132423; 1GCRYDEK4LZ169357 | 1GCRYDEK4LZ117971

1GCRYDEK4LZ145799

1GCRYDEK4LZ149576 | 1GCRYDEK4LZ159475 | 1GCRYDEK4LZ140974 | 1GCRYDEK4LZ125973

1GCRYDEK4LZ128579 | 1GCRYDEK4LZ146371; 1GCRYDEK4LZ168712; 1GCRYDEK4LZ159394; 1GCRYDEK4LZ143020 | 1GCRYDEK4LZ160514 | 1GCRYDEK4LZ145656; 1GCRYDEK4LZ181086 | 1GCRYDEK4LZ114262; 1GCRYDEK4LZ145575; 1GCRYDEK4LZ152817

1GCRYDEK4LZ117422; 1GCRYDEK4LZ193433 | 1GCRYDEK4LZ164384; 1GCRYDEK4LZ109126; 1GCRYDEK4LZ188362; 1GCRYDEK4LZ171397 | 1GCRYDEK4LZ126427; 1GCRYDEK4LZ197904 | 1GCRYDEK4LZ181105; 1GCRYDEK4LZ120966; 1GCRYDEK4LZ148797 | 1GCRYDEK4LZ198258; 1GCRYDEK4LZ197191; 1GCRYDEK4LZ141526 | 1GCRYDEK4LZ149044

1GCRYDEK4LZ184814 | 1GCRYDEK4LZ140098 | 1GCRYDEK4LZ105285; 1GCRYDEK4LZ172694; 1GCRYDEK4LZ186868 | 1GCRYDEK4LZ169794; 1GCRYDEK4LZ129490; 1GCRYDEK4LZ127075 | 1GCRYDEK4LZ155927; 1GCRYDEK4LZ145947 | 1GCRYDEK4LZ122698 | 1GCRYDEK4LZ152414 | 1GCRYDEK4LZ102600; 1GCRYDEK4LZ142854 | 1GCRYDEK4LZ136617; 1GCRYDEK4LZ103164; 1GCRYDEK4LZ153949; 1GCRYDEK4LZ112785; 1GCRYDEK4LZ162375 | 1GCRYDEK4LZ126492 | 1GCRYDEK4LZ116139; 1GCRYDEK4LZ130008 | 1GCRYDEK4LZ172369; 1GCRYDEK4LZ107442 | 1GCRYDEK4LZ196025; 1GCRYDEK4LZ183095 | 1GCRYDEK4LZ184067 |

1GCRYDEK4LZ105920

| 1GCRYDEK4LZ127979 | 1GCRYDEK4LZ196087; 1GCRYDEK4LZ168385 | 1GCRYDEK4LZ127416 | 1GCRYDEK4LZ181038 |

1GCRYDEK4LZ120918

| 1GCRYDEK4LZ114519 | 1GCRYDEK4LZ176101

1GCRYDEK4LZ166717 | 1GCRYDEK4LZ100877 | 1GCRYDEK4LZ142515; 1GCRYDEK4LZ114021 | 1GCRYDEK4LZ138674; 1GCRYDEK4LZ135595; 1GCRYDEK4LZ182464 | 1GCRYDEK4LZ177085 | 1GCRYDEK4LZ138156 | 1GCRYDEK4LZ189558 | 1GCRYDEK4LZ151375 | 1GCRYDEK4LZ127044; 1GCRYDEK4LZ170959 | 1GCRYDEK4LZ117758 | 1GCRYDEK4LZ159184; 1GCRYDEK4LZ169455 | 1GCRYDEK4LZ108512; 1GCRYDEK4LZ113581; 1GCRYDEK4LZ186112 | 1GCRYDEK4LZ108722 |