1HGCT2B85GA0…

Honda

Accord

1HGCT2B85GA007180 | 1HGCT2B85GA012282 | 1HGCT2B85GA030720 | 1HGCT2B85GA013609 | 1HGCT2B85GA071963 | 1HGCT2B85GA015232; 1HGCT2B85GA026490 | 1HGCT2B85GA057836; 1HGCT2B85GA032502

1HGCT2B85GA048151 | 1HGCT2B85GA082025 | 1HGCT2B85GA082932 | 1HGCT2B85GA014291 | 1HGCT2B85GA032712 | 1HGCT2B85GA003856 | 1HGCT2B85GA092344; 1HGCT2B85GA009155; 1HGCT2B85GA083031 | 1HGCT2B85GA079545 | 1HGCT2B85GA023590; 1HGCT2B85GA003792; 1HGCT2B85GA084356; 1HGCT2B85GA027607; 1HGCT2B85GA032080

1HGCT2B85GA065550; 1HGCT2B85GA027672 | 1HGCT2B85GA082400; 1HGCT2B85GA073535

1HGCT2B85GA079609 | 1HGCT2B85GA083076; 1HGCT2B85GA065337; 1HGCT2B85GA062373 | 1HGCT2B85GA028594 |

1HGCT2B85GA008362

| 1HGCT2B85GA098905; 1HGCT2B85GA063961 | 1HGCT2B85GA071218; 1HGCT2B85GA099472; 1HGCT2B85GA012119; 1HGCT2B85GA015702 | 1HGCT2B85GA040373 | 1HGCT2B85GA073213 | 1HGCT2B85GA040776 | 1HGCT2B85GA065483; 1HGCT2B85GA078752 | 1HGCT2B85GA063880; 1HGCT2B85GA081960; 1HGCT2B85GA032676 | 1HGCT2B85GA035609; 1HGCT2B85GA019782 | 1HGCT2B85GA086091 | 1HGCT2B85GA064687; 1HGCT2B85GA022407; 1HGCT2B85GA063832; 1HGCT2B85GA078542 | 1HGCT2B85GA033598 | 1HGCT2B85GA025064

1HGCT2B85GA097110 | 1HGCT2B85GA065760; 1HGCT2B85GA034508

1HGCT2B85GA011455

1HGCT2B85GA066410 | 1HGCT2B85GA012685; 1HGCT2B85GA086673; 1HGCT2B85GA015652 | 1HGCT2B85GA029471; 1HGCT2B85GA080095 | 1HGCT2B85GA023430 | 1HGCT2B85GA079917 | 1HGCT2B85GA073440 | 1HGCT2B85GA051454 | 1HGCT2B85GA043676; 1HGCT2B85GA077570; 1HGCT2B85GA091842; 1HGCT2B85GA046710; 1HGCT2B85GA063684; 1HGCT2B85GA084129; 1HGCT2B85GA082557; 1HGCT2B85GA039076 | 1HGCT2B85GA032760 | 1HGCT2B85GA074538

1HGCT2B85GA094126; 1HGCT2B85GA016977 | 1HGCT2B85GA081828

1HGCT2B85GA000276 | 1HGCT2B85GA020401; 1HGCT2B85GA074734; 1HGCT2B85GA030037 | 1HGCT2B85GA015019 | 1HGCT2B85GA034721 | 1HGCT2B85GA052023 | 1HGCT2B85GA054533 | 1HGCT2B85GA004246; 1HGCT2B85GA093851 | 1HGCT2B85GA054631 | 1HGCT2B85GA095776 | 1HGCT2B85GA044777; 1HGCT2B85GA058730 | 1HGCT2B85GA019930; 1HGCT2B85GA085328; 1HGCT2B85GA091923 | 1HGCT2B85GA020334 | 1HGCT2B85GA005087; 1HGCT2B85GA094918 | 1HGCT2B85GA020382 | 1HGCT2B85GA048036; 1HGCT2B85GA085037 | 1HGCT2B85GA041930; 1HGCT2B85GA076435; 1HGCT2B85GA003498 | 1HGCT2B85GA061269; 1HGCT2B85GA055116; 1HGCT2B85GA035738 | 1HGCT2B85GA099178; 1HGCT2B85GA033584; 1HGCT2B85GA002030 | 1HGCT2B85GA000567 | 1HGCT2B85GA078878 | 1HGCT2B85GA058341 | 1HGCT2B85GA034475 | 1HGCT2B85GA079772

1HGCT2B85GA033438 | 1HGCT2B85GA058811 | 1HGCT2B85GA078511; 1HGCT2B85GA011617 | 1HGCT2B85GA030863; 1HGCT2B85GA032936

1HGCT2B85GA078234 | 1HGCT2B85GA044326; 1HGCT2B85GA098175; 1HGCT2B85GA078654 | 1HGCT2B85GA094207 | 1HGCT2B85GA065547 | 1HGCT2B85GA008314; 1HGCT2B85GA069534 | 1HGCT2B85GA007129 | 1HGCT2B85GA099410 | 1HGCT2B85GA048358 | 1HGCT2B85GA087662; 1HGCT2B85GA018485 | 1HGCT2B85GA073437; 1HGCT2B85GA065080 | 1HGCT2B85GA062499 | 1HGCT2B85GA011388 | 1HGCT2B85GA093459; 1HGCT2B85GA090240 | 1HGCT2B85GA078329

1HGCT2B85GA058985 | 1HGCT2B85GA033620 | 1HGCT2B85GA078444; 1HGCT2B85GA099018 | 1HGCT2B85GA005624 | 1HGCT2B85GA092618; 1HGCT2B85GA043614 | 1HGCT2B85GA029552 | 1HGCT2B85GA065001 | 1HGCT2B85GA009771 | 1HGCT2B85GA097074 | 1HGCT2B85GA049669 | 1HGCT2B85GA079013 | 1HGCT2B85GA013593 | 1HGCT2B85GA014047; 1HGCT2B85GA034685; 1HGCT2B85GA082333 | 1HGCT2B85GA031270 | 1HGCT2B85GA075060 | 1HGCT2B85GA033939; 1HGCT2B85GA095437

1HGCT2B85GA082011 | 1HGCT2B85GA041846 | 1HGCT2B85GA044181; 1HGCT2B85GA076564; 1HGCT2B85GA032614 | 1HGCT2B85GA090738; 1HGCT2B85GA054919; 1HGCT2B85GA034265 | 1HGCT2B85GA024738 | 1HGCT2B85GA020690 | 1HGCT2B85GA076807 | 1HGCT2B85GA087547 | 1HGCT2B85GA005963 | 1HGCT2B85GA012895 | 1HGCT2B85GA046304; 1HGCT2B85GA074703; 1HGCT2B85GA011598 | 1HGCT2B85GA011200 | 1HGCT2B85GA075575; 1HGCT2B85GA071848; 1HGCT2B85GA068867; 1HGCT2B85GA014615 | 1HGCT2B85GA045508 | 1HGCT2B85GA092098 | 1HGCT2B85GA005526 | 1HGCT2B85GA014002; 1HGCT2B85GA063815 | 1HGCT2B85GA089802; 1HGCT2B85GA021810; 1HGCT2B85GA053737 | 1HGCT2B85GA059621; 1HGCT2B85GA088293 | 1HGCT2B85GA093087; 1HGCT2B85GA070683 | 1HGCT2B85GA014050; 1HGCT2B85GA015408; 1HGCT2B85GA083417

1HGCT2B85GA040910 | 1HGCT2B85GA092036 | 1HGCT2B85GA088021 | 1HGCT2B85GA029003 | 1HGCT2B85GA008717 | 1HGCT2B85GA020897 | 1HGCT2B85GA056184; 1HGCT2B85GA036887 | 1HGCT2B85GA028756; 1HGCT2B85GA065306; 1HGCT2B85GA016980 | 1HGCT2B85GA057707 | 1HGCT2B85GA079576 | 1HGCT2B85GA011696 | 1HGCT2B85GA015571 | 1HGCT2B85GA067542 | 1HGCT2B85GA097480 | 1HGCT2B85GA034864 | 1HGCT2B85GA006451; 1HGCT2B85GA087807 | 1HGCT2B85GA091520 |

1HGCT2B85GA007115

| 1HGCT2B85GA050952 | 1HGCT2B85GA042091 | 1HGCT2B85GA094580; 1HGCT2B85GA019829 | 1HGCT2B85GA066701

1HGCT2B85GA023346 | 1HGCT2B85GA013626 | 1HGCT2B85GA094398 | 1HGCT2B85GA067055 | 1HGCT2B85GA097284 | 1HGCT2B85GA028952; 1HGCT2B85GA045489; 1HGCT2B85GA071560; 1HGCT2B85GA041023

1HGCT2B85GA074264 | 1HGCT2B85GA016753 |

1HGCT2B85GA023721

| 1HGCT2B85GA004277 | 1HGCT2B85GA005719; 1HGCT2B85GA015103 | 1HGCT2B85GA036145 | 1HGCT2B85GA046481 | 1HGCT2B85GA006630 | 1HGCT2B85GA090805 | 1HGCT2B85GA081683; 1HGCT2B85GA030538 | 1HGCT2B85GA062700 | 1HGCT2B85GA031981

1HGCT2B85GA017868 | 1HGCT2B85GA060607 | 1HGCT2B85GA093672; 1HGCT2B85GA070862 |

1HGCT2B85GA097530

| 1HGCT2B85GA025355 | 1HGCT2B85GA073695 | 1HGCT2B85GA000665 | 1HGCT2B85GA029227 | 1HGCT2B85GA083935 | 1HGCT2B85GA074877 | 1HGCT2B85GA082199 | 1HGCT2B85GA049946; 1HGCT2B85GA025212; 1HGCT2B85GA040597

1HGCT2B85GA002559 | 1HGCT2B85GA042060; 1HGCT2B85GA016400 | 1HGCT2B85GA036114; 1HGCT2B85GA008975 | 1HGCT2B85GA028191 | 1HGCT2B85GA018258; 1HGCT2B85GA026554 | 1HGCT2B85GA042866; 1HGCT2B85GA007017 | 1HGCT2B85GA090609 | 1HGCT2B85GA014663; 1HGCT2B85GA095342 | 1HGCT2B85GA055729 | 1HGCT2B85GA040664 | 1HGCT2B85GA084146 | 1HGCT2B85GA043208; 1HGCT2B85GA006076 | 1HGCT2B85GA095387 | 1HGCT2B85GA064706; 1HGCT2B85GA061403 | 1HGCT2B85GA044813 | 1HGCT2B85GA064043 | 1HGCT2B85GA042026 | 1HGCT2B85GA067265

1HGCT2B85GA096538 | 1HGCT2B85GA036775; 1HGCT2B85GA025078 | 1HGCT2B85GA018597 | 1HGCT2B85GA074037; 1HGCT2B85GA048621 | 1HGCT2B85GA054922; 1HGCT2B85GA027302; 1HGCT2B85GA069940; 1HGCT2B85GA084924 | 1HGCT2B85GA027316 | 1HGCT2B85GA099388 | 1HGCT2B85GA076693; 1HGCT2B85GA030832; 1HGCT2B85GA029728 | 1HGCT2B85GA070036 | 1HGCT2B85GA000598 | 1HGCT2B85GA058629; 1HGCT2B85GA012296 | 1HGCT2B85GA060963; 1HGCT2B85GA002755 | 1HGCT2B85GA005171; 1HGCT2B85GA020737 | 1HGCT2B85GA089170 | 1HGCT2B85GA092747; 1HGCT2B85GA031561 | 1HGCT2B85GA091856; 1HGCT2B85GA090318 | 1HGCT2B85GA052779; 1HGCT2B85GA066018 | 1HGCT2B85GA098483 | 1HGCT2B85GA096507 | 1HGCT2B85GA050563; 1HGCT2B85GA038249 | 1HGCT2B85GA044892 | 1HGCT2B85GA083448 | 1HGCT2B85GA092814

1HGCT2B85GA056301 | 1HGCT2B85GA055259 | 1HGCT2B85GA096331 | 1HGCT2B85GA024996; 1HGCT2B85GA011164 | 1HGCT2B85GA088780 | 1HGCT2B85GA047971 | 1HGCT2B85GA039658; 1HGCT2B85GA054354; 1HGCT2B85GA066892 | 1HGCT2B85GA041961 | 1HGCT2B85GA053902 | 1HGCT2B85GA013769 | 1HGCT2B85GA054595 | 1HGCT2B85GA095695 | 1HGCT2B85GA053057 | 1HGCT2B85GA068920 | 1HGCT2B85GA057853

1HGCT2B85GA005154 | 1HGCT2B85GA047209 | 1HGCT2B85GA072367; 1HGCT2B85GA039983; 1HGCT2B85GA088469

1HGCT2B85GA075446 | 1HGCT2B85GA031608; 1HGCT2B85GA002951 | 1HGCT2B85GA075625 | 1HGCT2B85GA057920 | 1HGCT2B85GA056587 | 1HGCT2B85GA008880 | 1HGCT2B85GA076404 | 1HGCT2B85GA025503; 1HGCT2B85GA046464 | 1HGCT2B85GA048294 | 1HGCT2B85GA026036 | 1HGCT2B85GA000102 | 1HGCT2B85GA042494 | 1HGCT2B85GA054094 | 1HGCT2B85GA071073; 1HGCT2B85GA044598 | 1HGCT2B85GA071252 | 1HGCT2B85GA094093; 1HGCT2B85GA062874; 1HGCT2B85GA098497

1HGCT2B85GA010516

| 1HGCT2B85GA052216 | 1HGCT2B85GA089492; 1HGCT2B85GA081554 | 1HGCT2B85GA096751 | 1HGCT2B85GA047498

1HGCT2B85GA050482

1HGCT2B85GA014906; 1HGCT2B85GA059134 | 1HGCT2B85GA088164 | 1HGCT2B85GA073003 | 1HGCT2B85GA085488 | 1HGCT2B85GA033391 | 1HGCT2B85GA006188; 1HGCT2B85GA029406; 1HGCT2B85GA047064 | 1HGCT2B85GA029972 | 1HGCT2B85GA096670 | 1HGCT2B85GA061661 | 1HGCT2B85GA019734 | 1HGCT2B85GA072983; 1HGCT2B85GA057271 | 1HGCT2B85GA020933; 1HGCT2B85GA029776 | 1HGCT2B85GA071980 | 1HGCT2B85GA084504 | 1HGCT2B85GA053706 | 1HGCT2B85GA002562 | 1HGCT2B85GA046528;

1HGCT2B85GA028112

; 1HGCT2B85GA032998; 1HGCT2B85GA072417 | 1HGCT2B85GA083627 | 1HGCT2B85GA007700 | 1HGCT2B85GA010578 | 1HGCT2B85GA038879 | 1HGCT2B85GA047663 | 1HGCT2B85GA042205 | 1HGCT2B85GA084101 | 1HGCT2B85GA051079

1HGCT2B85GA020561; 1HGCT2B85GA008197; 1HGCT2B85GA095079 | 1HGCT2B85GA058422 | 1HGCT2B85GA080632 | 1HGCT2B85GA037554 | 1HGCT2B85GA070084 | 1HGCT2B85GA049980; 1HGCT2B85GA069730 | 1HGCT2B85GA049929

1HGCT2B85GA070389 | 1HGCT2B85GA094286 |

1HGCT2B85GA094773

; 1HGCT2B85GA001430 | 1HGCT2B85GA073583; 1HGCT2B85GA068187 | 1HGCT2B85GA070831

1HGCT2B85GA068710 | 1HGCT2B85GA043404

1HGCT2B85GA046397 | 1HGCT2B85GA079836; 1HGCT2B85GA054550 | 1HGCT2B85GA052796 | 1HGCT2B85GA085717 | 1HGCT2B85GA093526 | 1HGCT2B85GA027980 | 1HGCT2B85GA090822 | 1HGCT2B85GA044925 | 1HGCT2B85GA082526 | 1HGCT2B85GA005140 | 1HGCT2B85GA087628 | 1HGCT2B85GA099195 | 1HGCT2B85GA096300 | 1HGCT2B85GA003162 | 1HGCT2B85GA030801 | 1HGCT2B85GA000696; 1HGCT2B85GA004523 |

1HGCT2B85GA002531

| 1HGCT2B85GA037179 | 1HGCT2B85GA092666 | 1HGCT2B85GA000956

1HGCT2B85GA074135; 1HGCT2B85GA084616; 1HGCT2B85GA015568 | 1HGCT2B85GA040227; 1HGCT2B85GA017465 | 1HGCT2B85GA019183; 1HGCT2B85GA078332 | 1HGCT2B85GA056072; 1HGCT2B85GA019491; 1HGCT2B85GA022410 | 1HGCT2B85GA037148 | 1HGCT2B85GA091310; 1HGCT2B85GA091937; 1HGCT2B85GA044231 | 1HGCT2B85GA054256; 1HGCT2B85GA097186 | 1HGCT2B85GA062065 | 1HGCT2B85GA022939 | 1HGCT2B85GA099519 | 1HGCT2B85GA000584 | 1HGCT2B85GA040972 | 1HGCT2B85GA092019 | 1HGCT2B85GA003629 | 1HGCT2B85GA001220 | 1HGCT2B85GA032161 | 1HGCT2B85GA009494 | 1HGCT2B85GA038932 | 1HGCT2B85GA052751; 1HGCT2B85GA014193 | 1HGCT2B85GA025856;

1HGCT2B85GA070134

; 1HGCT2B85GA080078 | 1HGCT2B85GA033407 | 1HGCT2B85GA068674 | 1HGCT2B85GA006661 | 1HGCT2B85GA030166; 1HGCT2B85GA074197; 1HGCT2B85GA079352 | 1HGCT2B85GA028823 | 1HGCT2B85GA068545; 1HGCT2B85GA039773; 1HGCT2B85GA064219 | 1HGCT2B85GA083160 | 1HGCT2B85GA004375

1HGCT2B85GA088987

1HGCT2B85GA015473 | 1HGCT2B85GA021998 | 1HGCT2B85GA073275 | 1HGCT2B85GA046867; 1HGCT2B85GA055990; 1HGCT2B85GA064608; 1HGCT2B85GA084034 | 1HGCT2B85GA097639 | 1HGCT2B85GA009706 | 1HGCT2B85GA040423 | 1HGCT2B85GA069016 | 1HGCT2B85GA043886 | 1HGCT2B85GA007423; 1HGCT2B85GA024982 | 1HGCT2B85GA022195 |

1HGCT2B85GA087161

| 1HGCT2B85GA034489 | 1HGCT2B85GA065631 | 1HGCT2B85GA003808

1HGCT2B85GA091260; 1HGCT2B85GA021872 | 1HGCT2B85GA015621 | 1HGCT2B85GA053768 | 1HGCT2B85GA032404 | 1HGCT2B85GA084566 | 1HGCT2B85GA052944

1HGCT2B85GA043290; 1HGCT2B85GA028918; 1HGCT2B85GA039997; 1HGCT2B85GA057013 | 1HGCT2B85GA086057 | 1HGCT2B85GA046173; 1HGCT2B85GA035965; 1HGCT2B85GA005400 | 1HGCT2B85GA017630; 1HGCT2B85GA049316 | 1HGCT2B85GA082249 | 1HGCT2B85GA017983 | 1HGCT2B85GA013724 | 1HGCT2B85GA068562; 1HGCT2B85GA060865; 1HGCT2B85GA056556 | 1HGCT2B85GA055844; 1HGCT2B85GA050515 | 1HGCT2B85GA055195; 1HGCT2B85GA043645; 1HGCT2B85GA033830; 1HGCT2B85GA037358 | 1HGCT2B85GA090111 | 1HGCT2B85GA059196 | 1HGCT2B85GA048392 | 1HGCT2B85GA044293; 1HGCT2B85GA004442 | 1HGCT2B85GA022391 | 1HGCT2B85GA077309 | 1HGCT2B85GA023136 | 1HGCT2B85GA072045; 1HGCT2B85GA082252; 1HGCT2B85GA013884 | 1HGCT2B85GA073471 | 1HGCT2B85GA030877; 1HGCT2B85GA067413 | 1HGCT2B85GA077858; 1HGCT2B85GA083336

1HGCT2B85GA078072; 1HGCT2B85GA012105; 1HGCT2B85GA038445 | 1HGCT2B85GA080596 | 1HGCT2B85GA000939; 1HGCT2B85GA080548; 1HGCT2B85GA037652 | 1HGCT2B85GA041345; 1HGCT2B85GA030068 | 1HGCT2B85GA076533 | 1HGCT2B85GA044858; 1HGCT2B85GA062678; 1HGCT2B85GA011794; 1HGCT2B85GA049378 | 1HGCT2B85GA092179; 1HGCT2B85GA091632; 1HGCT2B85GA022178 | 1HGCT2B85GA041748 | 1HGCT2B85GA071333 | 1HGCT2B85GA056783; 1HGCT2B85GA099214 | 1HGCT2B85GA097849 | 1HGCT2B85GA096801; 1HGCT2B85GA004568 | 1HGCT2B85GA096104 | 1HGCT2B85GA073728

1HGCT2B85GA020947 | 1HGCT2B85GA089685 | 1HGCT2B85GA078105 | 1HGCT2B85GA038784 | 1HGCT2B85GA081358; 1HGCT2B85GA038865; 1HGCT2B85GA036288 | 1HGCT2B85GA038199; 1HGCT2B85GA079870 | 1HGCT2B85GA024674

1HGCT2B85GA078296; 1HGCT2B85GA076614; 1HGCT2B85GA090870 | 1HGCT2B85GA004554; 1HGCT2B85GA083692 | 1HGCT2B85GA050823; 1HGCT2B85GA065127; 1HGCT2B85GA026358; 1HGCT2B85GA022875; 1HGCT2B85GA024111; 1HGCT2B85GA014095; 1HGCT2B85GA079206 | 1HGCT2B85GA085846 | 1HGCT2B85GA037215; 1HGCT2B85GA013402 | 1HGCT2B85GA029017; 1HGCT2B85GA073924 | 1HGCT2B85GA063054; 1HGCT2B85GA035271; 1HGCT2B85GA023718 | 1HGCT2B85GA065340 | 1HGCT2B85GA048540 | 1HGCT2B85GA078198 | 1HGCT2B85GA094434 | 1HGCT2B85GA059747 | 1HGCT2B85GA036470 | 1HGCT2B85GA026621 | 1HGCT2B85GA057156 | 1HGCT2B85GA098449; 1HGCT2B85GA068304; 1HGCT2B85GA072451; 1HGCT2B85GA012394; 1HGCT2B85GA089752 | 1HGCT2B85GA080517 | 1HGCT2B85GA098841 | 1HGCT2B85GA014968 | 1HGCT2B85GA072398

1HGCT2B85GA037800 | 1HGCT2B85GA077262; 1HGCT2B85GA093204 | 1HGCT2B85GA028630 | 1HGCT2B85GA089251; 1HGCT2B85GA096149; 1HGCT2B85GA010242 | 1HGCT2B85GA043998 | 1HGCT2B85GA099276; 1HGCT2B85GA038462 | 1HGCT2B85GA009298 | 1HGCT2B85GA050904 |

1HGCT2B85GA075978

; 1HGCT2B85GA004652 | 1HGCT2B85GA053513; 1HGCT2B85GA010158; 1HGCT2B85GA038607 | 1HGCT2B85GA094109; 1HGCT2B85GA035870; 1HGCT2B85GA084308 | 1HGCT2B85GA076595; 1HGCT2B85GA039711; 1HGCT2B85GA096541 | 1HGCT2B85GA089928 | 1HGCT2B85GA051759; 1HGCT2B85GA005929 | 1HGCT2B85GA060073 | 1HGCT2B85GA027543 |

1HGCT2B85GA097317

; 1HGCT2B85GA055925 | 1HGCT2B85GA025193 | 1HGCT2B85GA034749 | 1HGCT2B85GA090657; 1HGCT2B85GA095096 | 1HGCT2B85GA026814; 1HGCT2B85GA035092; 1HGCT2B85GA035089

1HGCT2B85GA007549 | 1HGCT2B85GA071378 | 1HGCT2B85GA043774 | 1HGCT2B85GA079884 | 1HGCT2B85GA099150 | 1HGCT2B85GA050000 | 1HGCT2B85GA039952; 1HGCT2B85GA037392; 1HGCT2B85GA087306; 1HGCT2B85GA022374; 1HGCT2B85GA083238 | 1HGCT2B85GA054600 | 1HGCT2B85GA074748 | 1HGCT2B85GA046609; 1HGCT2B85GA037165 | 1HGCT2B85GA001685; 1HGCT2B85GA053947 | 1HGCT2B85GA006658 |

1HGCT2B85GA096085

| 1HGCT2B85GA007857; 1HGCT2B85GA038915 | 1HGCT2B85GA041068; 1HGCT2B85GA091114

1HGCT2B85GA043726 | 1HGCT2B85GA037716; 1HGCT2B85GA066455; 1HGCT2B85GA025324 | 1HGCT2B85GA029440

1HGCT2B85GA072353 | 1HGCT2B85GA057027 | 1HGCT2B85GA046898 | 1HGCT2B85GA095759 | 1HGCT2B85GA099035 | 1HGCT2B85GA052362; 1HGCT2B85GA015439 | 1HGCT2B85GA020916; 1HGCT2B85GA016459 | 1HGCT2B85GA055214 | 1HGCT2B85GA030202 | 1HGCT2B85GA002822; 1HGCT2B85GA000200; 1HGCT2B85GA017224

1HGCT2B85GA084082; 1HGCT2B85GA004263; 1HGCT2B85GA040308 | 1HGCT2B85GA079612; 1HGCT2B85GA059148 | 1HGCT2B85GA026439 | 1HGCT2B85GA043015 | 1HGCT2B85GA049817 | 1HGCT2B85GA032483 | 1HGCT2B85GA014825 | 1HGCT2B85GA038123 | 1HGCT2B85GA040759; 1HGCT2B85GA063989 | 1HGCT2B85GA015635

1HGCT2B85GA072529; 1HGCT2B85GA093543 | 1HGCT2B85GA001489; 1HGCT2B85GA065645; 1HGCT2B85GA013321 | 1HGCT2B85GA097303; 1HGCT2B85GA097396 | 1HGCT2B85GA047551; 1HGCT2B85GA036825 | 1HGCT2B85GA021516 | 1HGCT2B85GA086186 | 1HGCT2B85GA030152 | 1HGCT2B85GA040065; 1HGCT2B85GA067573 | 1HGCT2B85GA029597 | 1HGCT2B85GA073163 | 1HGCT2B85GA068108; 1HGCT2B85GA066889 | 1HGCT2B85GA041412 | 1HGCT2B85GA036873; 1HGCT2B85GA098287 | 1HGCT2B85GA023668 | 1HGCT2B85GA069498 | 1HGCT2B85GA096314 | 1HGCT2B85GA046335 | 1HGCT2B85GA072790 | 1HGCT2B85GA092389; 1HGCT2B85GA045105

1HGCT2B85GA049624; 1HGCT2B85GA092327; 1HGCT2B85GA005283; 1HGCT2B85GA088536

1HGCT2B85GA094658; 1HGCT2B85GA008488 | 1HGCT2B85GA031012 | 1HGCT2B85GA028319 |

1HGCT2B85GA065211

| 1HGCT2B85GA078931 | 1HGCT2B85GA008085 | 1HGCT2B85GA064673; 1HGCT2B85GA077973 | 1HGCT2B85GA057951 | 1HGCT2B85GA033410 | 1HGCT2B85GA096328 | 1HGCT2B85GA049722 | 1HGCT2B85GA063460; 1HGCT2B85GA007230; 1HGCT2B85GA011648

1HGCT2B85GA057450; 1HGCT2B85GA013223; 1HGCT2B85GA050370 | 1HGCT2B85GA039708 | 1HGCT2B85GA072448; 1HGCT2B85GA072580 | 1HGCT2B85GA066620 | 1HGCT2B85GA003694

1HGCT2B85GA004487

1HGCT2B85GA090562 | 1HGCT2B85GA000021 | 1HGCT2B85GA062115 | 1HGCT2B85GA082929 | 1HGCT2B85GA080405; 1HGCT2B85GA090884 | 1HGCT2B85GA057352 | 1HGCT2B85GA089041 | 1HGCT2B85GA030541 | 1HGCT2B85GA073387 | 1HGCT2B85GA085751 | 1HGCT2B85GA095888; 1HGCT2B85GA047730; 1HGCT2B85GA040969 | 1HGCT2B85GA025937 | 1HGCT2B85GA049574

1HGCT2B85GA095650 | 1HGCT2B85GA083420 | 1HGCT2B85GA024450 | 1HGCT2B85GA038736

1HGCT2B85GA053379; 1HGCT2B85GA030569 | 1HGCT2B85GA078685 | 1HGCT2B85GA010080 | 1HGCT2B85GA052474 | 1HGCT2B85GA022830; 1HGCT2B85GA076502 | 1HGCT2B85GA005428 | 1HGCT2B85GA087970 | 1HGCT2B85GA088827; 1HGCT2B85GA030992; 1HGCT2B85GA060574; 1HGCT2B85GA084230 | 1HGCT2B85GA078928 | 1HGCT2B85GA005834 | 1HGCT2B85GA085927 | 1HGCT2B85GA010483 | 1HGCT2B85GA025436; 1HGCT2B85GA083854 | 1HGCT2B85GA081991; 1HGCT2B85GA078041 | 1HGCT2B85GA076600 | 1HGCT2B85GA055701 | 1HGCT2B85GA072871 | 1HGCT2B85GA062468 | 1HGCT2B85GA001878 | 1HGCT2B85GA014985 | 1HGCT2B85GA083059 | 1HGCT2B85GA072708 | 1HGCT2B85GA079920 | 1HGCT2B85GA085250 | 1HGCT2B85GA087337

1HGCT2B85GA092442 | 1HGCT2B85GA014646 | 1HGCT2B85GA035402 | 1HGCT2B85GA069162; 1HGCT2B85GA053186 | 1HGCT2B85GA062437

1HGCT2B85GA062311 | 1HGCT2B85GA085085 | 1HGCT2B85GA078069 | 1HGCT2B85GA063085; 1HGCT2B85GA068688

1HGCT2B85GA006370; 1HGCT2B85GA068321 | 1HGCT2B85GA028790; 1HGCT2B85GA020267 | 1HGCT2B85GA002156;

1HGCT2B85GA0914701HGCT2B85GA079996

; 1HGCT2B85GA088830 | 1HGCT2B85GA027719 | 1HGCT2B85GA093980; 1HGCT2B85GA074796; 1HGCT2B85GA007776 | 1HGCT2B85GA080386 | 1HGCT2B85GA070327 | 1HGCT2B85GA078301 | 1HGCT2B85GA066732 | 1HGCT2B85GA022214

1HGCT2B85GA058923 | 1HGCT2B85GA089167 | 1HGCT2B85GA005476

1HGCT2B85GA008829; 1HGCT2B85GA041474 | 1HGCT2B85GA043628 | 1HGCT2B85GA042902 | 1HGCT2B85GA057089; 1HGCT2B85GA035819 | 1HGCT2B85GA092117

1HGCT2B85GA033777 | 1HGCT2B85GA008961 | 1HGCT2B85GA014453 | 1HGCT2B85GA018843; 1HGCT2B85GA090433 | 1HGCT2B85GA039661;

1HGCT2B85GA019944

| 1HGCT2B85GA071705; 1HGCT2B85GA025288 | 1HGCT2B85GA032192 | 1HGCT2B85GA084695 | 1HGCT2B85GA090691 | 1HGCT2B85GA079366 | 1HGCT2B85GA078346 | 1HGCT2B85GA055584 | 1HGCT2B85GA082316 | 1HGCT2B85GA032225; 1HGCT2B85GA089380

1HGCT2B85GA051583 | 1HGCT2B85GA092585; 1HGCT2B85GA028255 | 1HGCT2B85GA025811; 1HGCT2B85GA097690 | 1HGCT2B85GA057349; 1HGCT2B85GA060221 | 1HGCT2B85GA063099 | 1HGCT2B85GA053558

1HGCT2B85GA088875 | 1HGCT2B85GA095289 | 1HGCT2B85GA025744; 1HGCT2B85GA061109 | 1HGCT2B85GA074216 | 1HGCT2B85GA034556; 1HGCT2B85GA069372; 1HGCT2B85GA053950; 1HGCT2B85GA034198

1HGCT2B85GA027204

| 1HGCT2B85GA073101 | 1HGCT2B85GA096281 | 1HGCT2B85GA067041 | 1HGCT2B85GA042365 | 1HGCT2B85GA052166

1HGCT2B85GA093008 | 1HGCT2B85GA049493 | 1HGCT2B85GA000407; 1HGCT2B85GA005784; 1HGCT2B85GA062227 | 1HGCT2B85GA039028; 1HGCT2B85GA091713; 1HGCT2B85GA050854; 1HGCT2B85GA058601; 1HGCT2B85GA014405; 1HGCT2B85GA099732; 1HGCT2B85GA057643 | 1HGCT2B85GA002349; 1HGCT2B85GA046951 | 1HGCT2B85GA059392; 1HGCT2B85GA044617; 1HGCT2B85GA066987; 1HGCT2B85GA015683 | 1HGCT2B85GA042804 | 1HGCT2B85GA041250; 1HGCT2B85GA005073; 1HGCT2B85GA063233; 1HGCT2B85GA050787; 1HGCT2B85GA094482 | 1HGCT2B85GA016204 | 1HGCT2B85GA084843; 1HGCT2B85GA008118; 1HGCT2B85GA097348 | 1HGCT2B85GA082218 | 1HGCT2B85GA097754 | 1HGCT2B85GA003386; 1HGCT2B85GA016767 | 1HGCT2B85GA044018 | 1HGCT2B85GA097222 | 1HGCT2B85GA076368; 1HGCT2B85GA011956; 1HGCT2B85GA042754 | 1HGCT2B85GA074846 | 1HGCT2B85GA037229 | 1HGCT2B85GA070876 | 1HGCT2B85GA019524; 1HGCT2B85GA040289 | 1HGCT2B85GA047288 | 1HGCT2B85GA060509 | 1HGCT2B85GA028000; 1HGCT2B85GA091811 | 1HGCT2B85GA055939; 1HGCT2B85GA051647 | 1HGCT2B85GA077889 | 1HGCT2B85GA034492 | 1HGCT2B85GA093882; 1HGCT2B85GA071042

1HGCT2B85GA029616; 1HGCT2B85GA071574; 1HGCT2B85GA039126 | 1HGCT2B85GA041880 | 1HGCT2B85GA085278; 1HGCT2B85GA054578 | 1HGCT2B85GA085880 | 1HGCT2B85GA020530; 1HGCT2B85GA059439; 1HGCT2B85GA033519 | 1HGCT2B85GA003131 | 1HGCT2B85GA020320 | 1HGCT2B85GA039515 | 1HGCT2B85GA097334;

1HGCT2B85GA077259

; 1HGCT2B85GA066522; 1HGCT2B85GA099116 | 1HGCT2B85GA010550 | 1HGCT2B85GA068285 | 1HGCT2B85GA060185 | 1HGCT2B85GA012511 | 1HGCT2B85GA036842 | 1HGCT2B85GA026053 | 1HGCT2B85GA096880; 1HGCT2B85GA059358; 1HGCT2B85GA021421 | 1HGCT2B85GA079092 | 1HGCT2B85GA094370 | 1HGCT2B85GA039272 | 1HGCT2B85GA000794 | 1HGCT2B85GA000519 | 1HGCT2B85GA005378

1HGCT2B85GA010340 | 1HGCT2B85GA054807; 1HGCT2B85GA062843 | 1HGCT2B85GA070022 | 1HGCT2B85GA008071; 1HGCT2B85GA033696 | 1HGCT2B85GA065418; 1HGCT2B85GA064110 | 1HGCT2B85GA065094 | 1HGCT2B85GA005512; 1HGCT2B85GA061952 | 1HGCT2B85GA028188 | 1HGCT2B85GA002738; 1HGCT2B85GA012413 | 1HGCT2B85GA024206; 1HGCT2B85GA098998 | 1HGCT2B85GA098435; 1HGCT2B85GA051793 | 1HGCT2B85GA026523 | 1HGCT2B85GA091839 | 1HGCT2B85GA097267 | 1HGCT2B85GA004814 | 1HGCT2B85GA060901 | 1HGCT2B85GA016185; 1HGCT2B85GA031933; 1HGCT2B85GA012797; 1HGCT2B85GA039532; 1HGCT2B85GA095678 | 1HGCT2B85GA085443; 1HGCT2B85GA013030 | 1HGCT2B85GA097821 | 1HGCT2B85GA009270 | 1HGCT2B85GA093705 | 1HGCT2B85GA013366 | 1HGCT2B85GA028160 | 1HGCT2B85GA050417 | 1HGCT2B85GA040454 | 1HGCT2B85GA043788 | 1HGCT2B85GA004473; 1HGCT2B85GA071803 | 1HGCT2B85GA088584 | 1HGCT2B85GA021824 | 1HGCT2B85GA015604 | 1HGCT2B85GA003033 | 1HGCT2B85GA087936 | 1HGCT2B85GA007146 | 1HGCT2B85GA036677; 1HGCT2B85GA064950; 1HGCT2B85GA016607 | 1HGCT2B85GA035383 | 1HGCT2B85GA069467 | 1HGCT2B85GA093347 | 1HGCT2B85GA013545; 1HGCT2B85GA049509 | 1HGCT2B85GA010192 | 1HGCT2B85GA042124 | 1HGCT2B85GA074328; 1HGCT2B85GA047999; 1HGCT2B85GA091744 | 1HGCT2B85GA024965 | 1HGCT2B85GA045511 | 1HGCT2B85GA088603 | 1HGCT2B85GA070554 | 1HGCT2B85GA009673 | 1HGCT2B85GA034377 | 1HGCT2B85GA018440; 1HGCT2B85GA004909 | 1HGCT2B85GA071476 | 1HGCT2B85GA001556; 1HGCT2B85GA056380; 1HGCT2B85GA092053; 1HGCT2B85GA006398; 1HGCT2B85GA083529 | 1HGCT2B85GA059070 | 1HGCT2B85GA042625; 1HGCT2B85GA053091 | 1HGCT2B85GA006255 | 1HGCT2B85GA062664 | 1HGCT2B85GA021046

1HGCT2B85GA086009

1HGCT2B85GA002853 | 1HGCT2B85GA048960 | 1HGCT2B85GA029180; 1HGCT2B85GA042690

1HGCT2B85GA071896 | 1HGCT2B85GA017000; 1HGCT2B85GA077679

1HGCT2B85GA070621; 1HGCT2B85GA098418 | 1HGCT2B85GA039031; 1HGCT2B85GA008698; 1HGCT2B85GA069842 | 1HGCT2B85GA013318 | 1HGCT2B85GA082347; 1HGCT2B85GA068948; 1HGCT2B85GA085183 | 1HGCT2B85GA009267; 1HGCT2B85GA043564; 1HGCT2B85GA039000 |

1HGCT2B85GA058971

| 1HGCT2B85GA076659 | 1HGCT2B85GA033181 | 1HGCT2B85GA089881; 1HGCT2B85GA065614 |

1HGCT2B85GA013240

; 1HGCT2B85GA032869; 1HGCT2B85GA065466 | 1HGCT2B85GA058260 | 1HGCT2B85GA067654 | 1HGCT2B85GA049767 | 1HGCT2B85GA030118 | 1HGCT2B85GA097432; 1HGCT2B85GA010774 | 1HGCT2B85GA065032; 1HGCT2B85GA081361; 1HGCT2B85GA062650 | 1HGCT2B85GA053883

1HGCT2B85GA038011; 1HGCT2B85GA047954; 1HGCT2B85GA012766 | 1HGCT2B85GA087810 | 1HGCT2B85GA049588 | 1HGCT2B85GA079786; 1HGCT2B85GA045914 | 1HGCT2B85GA053639 | 1HGCT2B85GA037845; 1HGCT2B85GA060705 | 1HGCT2B85GA011892; 1HGCT2B85GA025839; 1HGCT2B85GA059943 | 1HGCT2B85GA042673 | 1HGCT2B85GA070845 | 1HGCT2B85GA023038; 1HGCT2B85GA007907 | 1HGCT2B85GA082137 | 1HGCT2B85GA037134; 1HGCT2B85GA075852 | 1HGCT2B85GA042978; 1HGCT2B85GA048473 | 1HGCT2B85GA040924 | 1HGCT2B85GA099326 | 1HGCT2B85GA029146

1HGCT2B85GA064172; 1HGCT2B85GA011990

1HGCT2B85GA071879

1HGCT2B85GA025128 | 1HGCT2B85GA077830; 1HGCT2B85GA020544 | 1HGCT2B85GA062082; 1HGCT2B85GA071686 | 1HGCT2B85GA028837

1HGCT2B85GA041782 | 1HGCT2B85GA055875 | 1HGCT2B85GA003114 | 1HGCT2B85GA081277 | 1HGCT2B85GA031527 | 1HGCT2B85GA043287 | 1HGCT2B85GA094305; 1HGCT2B85GA069548 | 1HGCT2B85GA075107; 1HGCT2B85GA066262; 1HGCT2B85GA089248 | 1HGCT2B85GA017210 | 1HGCT2B85GA039367

1HGCT2B85GA093137 | 1HGCT2B85GA034413 | 1HGCT2B85GA018129 | 1HGCT2B85GA087788 | 1HGCT2B85GA002335 | 1HGCT2B85GA045024 | 1HGCT2B85GA083269; 1HGCT2B85GA001279 | 1HGCT2B85GA029311; 1HGCT2B85GA034878; 1HGCT2B85GA056640; 1HGCT2B85GA061207; 1HGCT2B85GA073115 |

1HGCT2B85GA066875

|

1HGCT2B85GA068030

| 1HGCT2B85GA046576 | 1HGCT2B85GA095034 | 1HGCT2B85GA044729; 1HGCT2B85GA097088; 1HGCT2B85GA054418; 1HGCT2B85GA034296 | 1HGCT2B85GA031513; 1HGCT2B85GA070375; 1HGCT2B85GA038347; 1HGCT2B85GA029535

1HGCT2B85GA038221 | 1HGCT2B85GA079190 | 1HGCT2B85GA086074; 1HGCT2B85GA037568 | 1HGCT2B85GA070215 | 1HGCT2B85GA042110 | 1HGCT2B85GA011536 | 1HGCT2B85GA007082; 1HGCT2B85GA052734 | 1HGCT2B85GA064835; 1HGCT2B85GA048747; 1HGCT2B85GA013268 | 1HGCT2B85GA050207 | 1HGCT2B85GA030359 | 1HGCT2B85GA038283 | 1HGCT2B85GA048442 | 1HGCT2B85GA043239 | 1HGCT2B85GA048845

1HGCT2B85GA022908 | 1HGCT2B85GA094806; 1HGCT2B85GA002206 | 1HGCT2B85GA045055; 1HGCT2B85GA001766; 1HGCT2B85GA032029; 1HGCT2B85GA000987 | 1HGCT2B85GA000195 | 1HGCT2B85GA094174 | 1HGCT2B85GA073311 | 1HGCT2B85GA048053 | 1HGCT2B85GA085779

1HGCT2B85GA076094; 1HGCT2B85GA071266 | 1HGCT2B85GA006031 | 1HGCT2B85GA080646 | 1HGCT2B85GA071591 | 1HGCT2B85GA001119 | 1HGCT2B85GA099245; 1HGCT2B85GA085782; 1HGCT2B85GA035898; 1HGCT2B85GA078024 | 1HGCT2B85GA047761 | 1HGCT2B85GA000486 | 1HGCT2B85GA054242 | 1HGCT2B85GA078945 | 1HGCT2B85GA023752; 1HGCT2B85GA001475

1HGCT2B85GA051499; 1HGCT2B85GA082087; 1HGCT2B85GA006000 | 1HGCT2B85GA056332 | 1HGCT2B85GA041894 | 1HGCT2B85GA036016; 1HGCT2B85GA065502 |

1HGCT2B85GA083093

| 1HGCT2B85GA038588 | 1HGCT2B85GA026876

1HGCT2B85GA075382 | 1HGCT2B85GA031690 | 1HGCT2B85GA073485 | 1HGCT2B85GA008359 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCT2B85GA0.
1HGCT2B85GA016235 | 1HGCT2B85GA022133; 1HGCT2B85GA026277; 1HGCT2B85GA073860 | 1HGCT2B85GA064124 | 1HGCT2B85GA082722

1HGCT2B85GA038493 | 1HGCT2B85GA040034; 1HGCT2B85GA083577 | 1HGCT2B85GA003551; 1HGCT2B85GA021581 | 1HGCT2B85GA090755; 1HGCT2B85GA097155

1HGCT2B85GA056377 | 1HGCT2B85GA076323 | 1HGCT2B85GA034606 | 1HGCT2B85GA009236 | 1HGCT2B85GA050126

1HGCT2B85GA039823 | 1HGCT2B85GA063538 | 1HGCT2B85GA048683 | 1HGCT2B85GA002979; 1HGCT2B85GA062860 | 1HGCT2B85GA050322 | 1HGCT2B85GA001816

1HGCT2B85GA071395; 1HGCT2B85GA091050; 1HGCT2B85GA086480 | 1HGCT2B85GA006157 | 1HGCT2B85GA036789; 1HGCT2B85GA012959 | 1HGCT2B85GA042477; 1HGCT2B85GA000052 | 1HGCT2B85GA041054 | 1HGCT2B85GA055049

1HGCT2B85GA059795 | 1HGCT2B85GA044536 | 1HGCT2B85GA095664 | 1HGCT2B85GA091579; 1HGCT2B85GA024898

1HGCT2B85GA077763 | 1HGCT2B85GA095275 | 1HGCT2B85GA067685 | 1HGCT2B85GA025906 | 1HGCT2B85GA073146 | 1HGCT2B85GA053365 | 1HGCT2B85GA095714 | 1HGCT2B85GA015599; 1HGCT2B85GA059540; 1HGCT2B85GA096782 | 1HGCT2B85GA087600; 1HGCT2B85GA035593; 1HGCT2B85GA002237; 1HGCT2B85GA032323 | 1HGCT2B85GA076385; 1HGCT2B85GA067038 | 1HGCT2B85GA079707; 1HGCT2B85GA078279; 1HGCT2B85GA055004 |

1HGCT2B85GA056573

; 1HGCT2B85GA023427

1HGCT2B85GA076984; 1HGCT2B85GA097673; 1HGCT2B85GA081571 | 1HGCT2B85GA096913

1HGCT2B85GA059084 | 1HGCT2B85GA073809 | 1HGCT2B85GA082476 | 1HGCT2B85GA048361 | 1HGCT2B85GA007356 | 1HGCT2B85GA086608 | 1HGCT2B85GA059991 | 1HGCT2B85GA034010 | 1HGCT2B85GA061644 | 1HGCT2B85GA002688; 1HGCT2B85GA092487 | 1HGCT2B85GA035772 | 1HGCT2B85GA042947; 1HGCT2B85GA027106 | 1HGCT2B85GA057237; 1HGCT2B85GA023363 | 1HGCT2B85GA071199; 1HGCT2B85GA026831 | 1HGCT2B85GA007793 | 1HGCT2B85GA052376; 1HGCT2B85GA038848; 1HGCT2B85GA071753; 1HGCT2B85GA025405 | 1HGCT2B85GA009110 | 1HGCT2B85GA056492; 1HGCT2B85GA032306 | 1HGCT2B85GA005817 | 1HGCT2B85GA059280 | 1HGCT2B85GA028949 | 1HGCT2B85GA021838 | 1HGCT2B85GA043581 | 1HGCT2B85GA018602 | 1HGCT2B85GA095874

1HGCT2B85GA084020 | 1HGCT2B85GA025274

1HGCT2B85GA062566 | 1HGCT2B85GA023251 | 1HGCT2B85GA014890; 1HGCT2B85GA056914 | 1HGCT2B85GA085460

1HGCT2B85GA097706 | 1HGCT2B85GA044911; 1HGCT2B85GA091243; 1HGCT2B85GA049297 | 1HGCT2B85GA058114; 1HGCT2B85GA026022; 1HGCT2B85GA061031

1HGCT2B85GA075379 | 1HGCT2B85GA037621 | 1HGCT2B85GA002089; 1HGCT2B85GA003596 | 1HGCT2B85GA067153 | 1HGCT2B85GA054189

1HGCT2B85GA098970; 1HGCT2B85GA076418 | 1HGCT2B85GA003291; 1HGCT2B85GA010032 | 1HGCT2B85GA076175 | 1HGCT2B85GA060266; 1HGCT2B85GA040213; 1HGCT2B85GA096247; 1HGCT2B85GA030734 | 1HGCT2B85GA000617

1HGCT2B85GA032290 |

1HGCT2B85GA031253

| 1HGCT2B85GA080923 | 1HGCT2B85GA075642; 1HGCT2B85GA063328 | 1HGCT2B85GA033309; 1HGCT2B85GA055150; 1HGCT2B85GA018020 | 1HGCT2B85GA096474 | 1HGCT2B85GA076936 | 1HGCT2B85GA034671

1HGCT2B85GA045203; 1HGCT2B85GA016333 | 1HGCT2B85GA080565; 1HGCT2B85GA093350; 1HGCT2B85GA031236; 1HGCT2B85GA085796; 1HGCT2B85GA007535; 1HGCT2B85GA095065 | 1HGCT2B85GA009205; 1HGCT2B85GA021211; 1HGCT2B85GA047825 | 1HGCT2B85GA058940 | 1HGCT2B85GA029678 | 1HGCT2B85GA020429

1HGCT2B85GA090481 | 1HGCT2B85GA038204; 1HGCT2B85GA044701 | 1HGCT2B85GA004084 | 1HGCT2B85GA029566; 1HGCT2B85GA020656 | 1HGCT2B85GA087323; 1HGCT2B85GA036596 | 1HGCT2B85GA005994; 1HGCT2B85GA091047 | 1HGCT2B85GA053625; 1HGCT2B85GA035447 | 1HGCT2B85GA062602; 1HGCT2B85GA081117; 1HGCT2B85GA051826 | 1HGCT2B85GA001248 | 1HGCT2B85GA024576 | 1HGCT2B85GA053205; 1HGCT2B85GA087984 | 1HGCT2B85GA022858 | 1HGCT2B85GA036954 | 1HGCT2B85GA063443; 1HGCT2B85GA031009 | 1HGCT2B85GA011634; 1HGCT2B85GA020768 | 1HGCT2B85GA053981 | 1HGCT2B85GA063314

1HGCT2B85GA032810 | 1HGCT2B85GA033908; 1HGCT2B85GA066259 | 1HGCT2B85GA005770 | 1HGCT2B85GA032287 | 1HGCT2B85GA099729 | 1HGCT2B85GA069579 | 1HGCT2B85GA019054; 1HGCT2B85GA014078 |

1HGCT2B85GA052572

| 1HGCT2B85GA065743 | 1HGCT2B85GA010998; 1HGCT2B85GA054905 | 1HGCT2B85GA027350; 1HGCT2B85GA065841 | 1HGCT2B85GA032015; 1HGCT2B85GA068691 | 1HGCT2B85GA060977 | 1HGCT2B85GA054127 | 1HGCT2B85GA092151 | 1HGCT2B85GA072630 | 1HGCT2B85GA094112 | 1HGCT2B85GA099522

1HGCT2B85GA081781; 1HGCT2B85GA004537 | 1HGCT2B85GA046738; 1HGCT2B85GA027199

1HGCT2B85GA084454

1HGCT2B85GA008684; 1HGCT2B85GA087452 | 1HGCT2B85GA044360 | 1HGCT2B85GA021449 | 1HGCT2B85GA099990; 1HGCT2B85GA022715 | 1HGCT2B85GA036095; 1HGCT2B85GA091307 | 1HGCT2B85GA008457; 1HGCT2B85GA025226; 1HGCT2B85GA031107

1HGCT2B85GA059067; 1HGCT2B85GA001928; 1HGCT2B85GA024108 | 1HGCT2B85GA075012 | 1HGCT2B85GA027333 | 1HGCT2B85GA004862 | 1HGCT2B85GA073423; 1HGCT2B85GA043595 | 1HGCT2B85GA022584; 1HGCT2B85GA060820; 1HGCT2B85GA037232; 1HGCT2B85GA062275 | 1HGCT2B85GA020396 | 1HGCT2B85GA054175 | 1HGCT2B85GA023556 | 1HGCT2B85GA073521; 1HGCT2B85GA092490 | 1HGCT2B85GA098158; 1HGCT2B85GA050871 | 1HGCT2B85GA016347 | 1HGCT2B85GA096720 | 1HGCT2B85GA032645 | 1HGCT2B85GA012542 | 1HGCT2B85GA004960; 1HGCT2B85GA082607 | 1HGCT2B85GA097740 | 1HGCT2B85GA010595 | 1HGCT2B85GA070408 | 1HGCT2B85GA058145; 1HGCT2B85GA048876 | 1HGCT2B85GA073230; 1HGCT2B85GA053334; 1HGCT2B85GA078783; 1HGCT2B85GA067346 | 1HGCT2B85GA056850; 1HGCT2B85GA088018 | 1HGCT2B85GA047601; 1HGCT2B85GA094143; 1HGCT2B85GA080971; 1HGCT2B85GA089847 | 1HGCT2B85GA065161; 1HGCT2B85GA094997 | 1HGCT2B85GA002626; 1HGCT2B85GA054659 | 1HGCT2B85GA048585; 1HGCT2B85GA098595 | 1HGCT2B85GA057321 | 1HGCT2B85GA009124 | 1HGCT2B85GA038686 | 1HGCT2B85GA050918 | 1HGCT2B85GA099312 | 1HGCT2B85GA029633 | 1HGCT2B85GA052507 | 1HGCT2B85GA038817 | 1HGCT2B85GA009320 | 1HGCT2B85GA076869 | 1HGCT2B85GA072370; 1HGCT2B85GA030250 | 1HGCT2B85GA062910 | 1HGCT2B85GA014839 | 1HGCT2B85GA078587 | 1HGCT2B85GA003453 | 1HGCT2B85GA002500; 1HGCT2B85GA078248 | 1HGCT2B85GA065497 | 1HGCT2B85GA053849; 1HGCT2B85GA002884 | 1HGCT2B85GA086527; 1HGCT2B85GA099228; 1HGCT2B85GA093820 | 1HGCT2B85GA095793 | 1HGCT2B85GA099925 | 1HGCT2B85GA029325; 1HGCT2B85GA043953; 1HGCT2B85GA012170 | 1HGCT2B85GA039630 | 1HGCT2B85GA019703 | 1HGCT2B85GA083966 | 1HGCT2B85GA080369 | 1HGCT2B85GA007499; 1HGCT2B85GA043189; 1HGCT2B85GA021791;

1HGCT2B85GA037764

; 1HGCT2B85GA048943; 1HGCT2B85GA055648 |

1HGCT2B85GA016011

| 1HGCT2B85GA063572 | 1HGCT2B85GA009592 | 1HGCT2B85GA034931 | 1HGCT2B85GA067198 | 1HGCT2B85GA046478 | 1HGCT2B85GA020043; 1HGCT2B85GA019698 | 1HGCT2B85GA077939; 1HGCT2B85GA091565 | 1HGCT2B85GA003209; 1HGCT2B85GA017966

1HGCT2B85GA014775; 1HGCT2B85GA002366 | 1HGCT2B85GA093896 | 1HGCT2B85GA086544 | 1HGCT2B85GA024030; 1HGCT2B85GA007437 |

1HGCT2B85GA089282

; 1HGCT2B85GA089086 | 1HGCT2B85GA015344 | 1HGCT2B85GA088150 | 1HGCT2B85GA037389 | 1HGCT2B85GA058162 | 1HGCT2B85GA012914; 1HGCT2B85GA007213 | 1HGCT2B85GA002187 | 1HGCT2B85GA054306 | 1HGCT2B85GA063975 | 1HGCT2B85GA068898 | 1HGCT2B85GA043113

1HGCT2B85GA055357; 1HGCT2B85GA075592 | 1HGCT2B85GA071297

1HGCT2B85GA013352 | 1HGCT2B85GA010709; 1HGCT2B85GA027929 | 1HGCT2B85GA072773 | 1HGCT2B85GA042219 | 1HGCT2B85GA064284 | 1HGCT2B85GA003887 | 1HGCT2B85GA064303; 1HGCT2B85GA096961 | 1HGCT2B85GA068612; 1HGCT2B85GA086110 | 1HGCT2B85GA008216 | 1HGCT2B85GA035111

1HGCT2B85GA032726 | 1HGCT2B85GA048067 | 1HGCT2B85GA089010; 1HGCT2B85GA023248 | 1HGCT2B85GA077147 | 1HGCT2B85GA064270 | 1HGCT2B85GA052443; 1HGCT2B85GA095616 | 1HGCT2B85GA058226 | 1HGCT2B85GA025615; 1HGCT2B85GA092635 | 1HGCT2B85GA050658 | 1HGCT2B85GA000116 | 1HGCT2B85GA024657 | 1HGCT2B85GA011021 | 1HGCT2B85GA013903; 1HGCT2B85GA066150 | 1HGCT2B85GA037313

1HGCT2B85GA058890

| 1HGCT2B85GA055634; 1HGCT2B85GA061756 | 1HGCT2B85GA037750 | 1HGCT2B85GA050840; 1HGCT2B85GA066441 | 1HGCT2B85GA028871; 1HGCT2B85GA057268; 1HGCT2B85GA014940 | 1HGCT2B85GA027624 | 1HGCT2B85GA010130; 1HGCT2B85GA097320; 1HGCT2B85GA014081

1HGCT2B85GA007292; 1HGCT2B85GA023167; 1HGCT2B85GA055388; 1HGCT2B85GA061028; 1HGCT2B85GA047582 | 1HGCT2B85GA053317; 1HGCT2B85GA035688; 1HGCT2B85GA069744 | 1HGCT2B85GA021614 | 1HGCT2B85GA052605; 1HGCT2B85GA037943 | 1HGCT2B85GA098936 | 1HGCT2B85GA033553 | 1HGCT2B85GA083028; 1HGCT2B85GA093378; 1HGCT2B85GA029888 | 1HGCT2B85GA052846 | 1HGCT2B85GA098273 | 1HGCT2B85GA066178; 1HGCT2B85GA099004; 1HGCT2B85GA074247; 1HGCT2B85GA044116

1HGCT2B85GA052295; 1HGCT2B85GA083479; 1HGCT2B85GA011746; 1HGCT2B85GA053172 | 1HGCT2B85GA052863; 1HGCT2B85GA006885 | 1HGCT2B85GA057111 | 1HGCT2B85GA004070 | 1HGCT2B85GA002870; 1HGCT2B85GA035433 | 1HGCT2B85GA036744; 1HGCT2B85GA095938 | 1HGCT2B85GA083255; 1HGCT2B85GA064818; 1HGCT2B85GA055858; 1HGCT2B85GA036985 |

1HGCT2B85GA038882

| 1HGCT2B85GA079061 | 1HGCT2B85GA045704

1HGCT2B85GA009902

1HGCT2B85GA095597; 1HGCT2B85GA033763 | 1HGCT2B85GA095647 | 1HGCT2B85GA050921 | 1HGCT2B85GA063913 | 1HGCT2B85GA036243 | 1HGCT2B85GA040275

1HGCT2B85GA098578 | 1HGCT2B85GA050076; 1HGCT2B85GA075317 | 1HGCT2B85GA088374; 1HGCT2B85GA032905; 1HGCT2B85GA004571; 1HGCT2B85GA044634; 1HGCT2B85GA052183; 1HGCT2B85GA099469; 1HGCT2B85GA007194; 1HGCT2B85GA051051; 1HGCT2B85GA032970; 1HGCT2B85GA006496 |

1HGCT2B85GA048425

| 1HGCT2B85GA088102; 1HGCT2B85GA017384 | 1HGCT2B85GA084938 | 1HGCT2B85GA081456; 1HGCT2B85GA050255 | 1HGCT2B85GA039434 | 1HGCT2B85GA000150 | 1HGCT2B85GA049106 | 1HGCT2B85GA033536 | 1HGCT2B85GA071915 | 1HGCT2B85GA064365 | 1HGCT2B85GA026084; 1HGCT2B85GA057433 | 1HGCT2B85GA038655 | 1HGCT2B85GA084180 | 1HGCT2B85GA029387

1HGCT2B85GA068559

1HGCT2B85GA035934

1HGCT2B85GA097978 | 1HGCT2B85GA057898; 1HGCT2B85GA097379; 1HGCT2B85GA094546 | 1HGCT2B85GA085216 |

1HGCT2B85GA0875021HGCT2B85GA070571 | 1HGCT2B85GA026408

1HGCT2B85GA040549 | 1HGCT2B85GA030149 | 1HGCT2B85GA087578 | 1HGCT2B85GA032841 | 1HGCT2B85GA015005; 1HGCT2B85GA034850 | 1HGCT2B85GA074457

1HGCT2B85GA029924

1HGCT2B85GA072112

1HGCT2B85GA058047 | 1HGCT2B85GA016705; 1HGCT2B85GA015375 | 1HGCT2B85GA031625 | 1HGCT2B85GA057948 | 1HGCT2B85GA038042; 1HGCT2B85GA067850 | 1HGCT2B85GA081778 | 1HGCT2B85GA078475 | 1HGCT2B85GA016655 | 1HGCT2B85GA047372 | 1HGCT2B85GA004912

1HGCT2B85GA024836; 1HGCT2B85GA077357 | 1HGCT2B85GA053432 | 1HGCT2B85GA087709 | 1HGCT2B85GA093252 | 1HGCT2B85GA081022

1HGCT2B85GA098838; 1HGCT2B85GA004358 | 1HGCT2B85GA033374; 1HGCT2B85GA092182; 1HGCT2B85GA043919; 1HGCT2B85GA028269 | 1HGCT2B85GA041569 | 1HGCT2B85GA070487; 1HGCT2B85GA046545

1HGCT2B85GA051096

1HGCT2B85GA023704 | 1HGCT2B85GA090268; 1HGCT2B85GA088486; 1HGCT2B85GA044195; 1HGCT2B85GA034735 | 1HGCT2B85GA002271; 1HGCT2B85GA066116; 1HGCT2B85GA032984; 1HGCT2B85GA066925; 1HGCT2B85GA082686 | 1HGCT2B85GA078637 | 1HGCT2B85GA029034; 1HGCT2B85GA068335; 1HGCT2B85GA004294

1HGCT2B85GA007583 | 1HGCT2B85GA049185 | 1HGCT2B85GA077083 | 1HGCT2B85GA079156; 1HGCT2B85GA021273 | 1HGCT2B85GA087581 | 1HGCT2B85GA005039 | 1HGCT2B85GA050448 | 1HGCT2B85GA065435 | 1HGCT2B85GA085331 | 1HGCT2B85GA012234 | 1HGCT2B85GA021483 | 1HGCT2B85GA000097 | 1HGCT2B85GA062003 | 1HGCT2B85GA043449 | 1HGCT2B85GA013027; 1HGCT2B85GA096054 | 1HGCT2B85GA058453 | 1HGCT2B85GA042141

1HGCT2B85GA075334 | 1HGCT2B85GA028014 | 1HGCT2B85GA067976 | 1HGCT2B85GA081179; 1HGCT2B85GA038381; 1HGCT2B85GA053561

1HGCT2B85GA026327

1HGCT2B85GA026716; 1HGCT2B85GA020432 | 1HGCT2B85GA081540; 1HGCT2B85GA049056 | 1HGCT2B85GA065192 | 1HGCT2B85GA079433 | 1HGCT2B85GA099780; 1HGCT2B85GA046190; 1HGCT2B85GA001783; 1HGCT2B85GA023301 | 1HGCT2B85GA036307 | 1HGCT2B85GA056797; 1HGCT2B85GA058548; 1HGCT2B85GA077956; 1HGCT2B85GA048506 | 1HGCT2B85GA048862; 1HGCT2B85GA048702 | 1HGCT2B85GA083790; 1HGCT2B85GA042348; 1HGCT2B85GA020866; 1HGCT2B85GA060476 | 1HGCT2B85GA021869 | 1HGCT2B85GA045721 | 1HGCT2B85GA074409; 1HGCT2B85GA010628; 1HGCT2B85GA038719 | 1HGCT2B85GA063846; 1HGCT2B85GA042107; 1HGCT2B85GA047677; 1HGCT2B85GA045556 | 1HGCT2B85GA039255; 1HGCT2B85GA012573 | 1HGCT2B85GA068643 | 1HGCT2B85GA081585 | 1HGCT2B85GA032564; 1HGCT2B85GA081196 | 1HGCT2B85GA060039; 1HGCT2B85GA078413 | 1HGCT2B85GA003016 | 1HGCT2B85GA018552 | 1HGCT2B85GA049400; 1HGCT2B85GA057674 | 1HGCT2B85GA091291 | 1HGCT2B85GA082753; 1HGCT2B85GA064740; 1HGCT2B85GA042480 | 1HGCT2B85GA068531; 1HGCT2B85GA030135 | 1HGCT2B85GA000164; 1HGCT2B85GA086866; 1HGCT2B85GA081070 | 1HGCT2B85GA028627 | 1HGCT2B85GA024660; 1HGCT2B85GA057075; 1HGCT2B85GA042575; 1HGCT2B85GA030748 | 1HGCT2B85GA082896 | 1HGCT2B85GA069081 | 1HGCT2B85GA049381 | 1HGCT2B85GA099181 | 1HGCT2B85GA062907; 1HGCT2B85GA088715; 1HGCT2B85GA071669 | 1HGCT2B85GA054435; 1HGCT2B85GA056878 | 1HGCT2B85GA073874 | 1HGCT2B85GA044973 | 1HGCT2B85GA075494; 1HGCT2B85GA071901 | 1HGCT2B85GA094756 | 1HGCT2B85GA040695; 1HGCT2B85GA005767 | 1HGCT2B85GA005669; 1HGCT2B85GA008006 | 1HGCT2B85GA001315; 1HGCT2B85GA094479; 1HGCT2B85GA027154; 1HGCT2B85GA054015; 1HGCT2B85GA050319; 1HGCT2B85GA029664 | 1HGCT2B85GA044827

1HGCT2B85GA002478 | 1HGCT2B85GA002352 | 1HGCT2B85GA063653 | 1HGCT2B85GA038929 | 1HGCT2B85GA005932; 1HGCT2B85GA093364

1HGCT2B85GA088214 | 1HGCT2B85GA079075; 1HGCT2B85GA007079 | 1HGCT2B85GA051244

1HGCT2B85GA015750 | 1HGCT2B85GA066231 | 1HGCT2B85GA048649 | 1HGCT2B85GA065600 | 1HGCT2B85GA015747 | 1HGCT2B85GA096037 | 1HGCT2B85GA029874; 1HGCT2B85GA032533 | 1HGCT2B85GA009995; 1HGCT2B85GA068416

1HGCT2B85GA095227 | 1HGCT2B85GA059893 | 1HGCT2B85GA040504; 1HGCT2B85GA071610; 1HGCT2B85GA028272 | 1HGCT2B85GA021340 | 1HGCT2B85GA086575 | 1HGCT2B85GA020124

1HGCT2B85GA085393 | 1HGCT2B85GA081909; 1HGCT2B85GA027395 | 1HGCT2B85GA071509 | 1HGCT2B85GA068075; 1HGCT2B85GA058386 | 1HGCT2B85GA013142 | 1HGCT2B85GA013853 |

1HGCT2B85GA007731

| 1HGCT2B85GA036176 | 1HGCT2B85GA046206 | 1HGCT2B85GA091176 | 1HGCT2B85GA016624; 1HGCT2B85GA038722 | 1HGCT2B85GA077116 | 1HGCT2B85GA022634 | 1HGCT2B85GA062096; 1HGCT2B85GA017871; 1HGCT2B85GA098631 | 1HGCT2B85GA076337 | 1HGCT2B85GA012993 | 1HGCT2B85GA091730 | 1HGCT2B85GA035481 |

1HGCT2B85GA015554

| 1HGCT2B85GA082798 | 1HGCT2B85GA097494 | 1HGCT2B85GA026988; 1HGCT2B85GA035612 | 1HGCT2B85GA061143 | 1HGCT2B85GA007812; 1HGCT2B85GA022892; 1HGCT2B85GA032399 | 1HGCT2B85GA047792 | 1HGCT2B85GA043970; 1HGCT2B85GA003937 | 1HGCT2B85GA087855 | 1HGCT2B85GA080310; 1HGCT2B85GA016882

1HGCT2B85GA015070 | 1HGCT2B85GA026618 | 1HGCT2B85GA062728 | 1HGCT2B85GA068481; 1HGCT2B85GA040681 | 1HGCT2B85GA049459 | 1HGCT2B85GA072269 | 1HGCT2B85GA076158; 1HGCT2B85GA079531; 1HGCT2B85GA060350 | 1HGCT2B85GA012668; 1HGCT2B85GA056170; 1HGCT2B85GA076712; 1HGCT2B85GA076497; 1HGCT2B85GA094966 | 1HGCT2B85GA018308 | 1HGCT2B85GA089038; 1HGCT2B85GA070280 | 1HGCT2B85GA082655 | 1HGCT2B85GA078153; 1HGCT2B85GA058338 | 1HGCT2B85GA039613 | 1HGCT2B85GA067668 | 1HGCT2B85GA068979; 1HGCT2B85GA085703; 1HGCT2B85GA086916; 1HGCT2B85GA000326 | 1HGCT2B85GA082851 | 1HGCT2B85GA031706; 1HGCT2B85GA069095; 1HGCT2B85GA096975; 1HGCT2B85GA037571; 1HGCT2B85GA038591 | 1HGCT2B85GA098967 | 1HGCT2B85GA079397; 1HGCT2B85GA038705 | 1HGCT2B85GA012346; 1HGCT2B85GA053897; 1HGCT2B85GA041328; 1HGCT2B85GA033097; 1HGCT2B85GA050112 | 1HGCT2B85GA063720

1HGCT2B85GA067881; 1HGCT2B85GA017434 | 1HGCT2B85GA093316; 1HGCT2B85GA024819

1HGCT2B85GA018681 | 1HGCT2B85GA017675 | 1HGCT2B85GA032774; 1HGCT2B85GA052104 | 1HGCT2B85GA069789 | 1HGCT2B85GA064849 | 1HGCT2B85GA041121; 1HGCT2B85GA035075; 1HGCT2B85GA044407; 1HGCT2B85GA004893 | 1HGCT2B85GA025470 |

1HGCT2B85GA012217

| 1HGCT2B85GA076631 | 1HGCT2B85GA070151; 1HGCT2B85GA022570 | 1HGCT2B85GA030295 | 1HGCT2B85GA033634 | 1HGCT2B85GA078847; 1HGCT2B85GA030376 | 1HGCT2B85GA094367 | 1HGCT2B85GA008507; 1HGCT2B85GA010144; 1HGCT2B85GA053415 |

1HGCT2B85GA080047

| 1HGCT2B85GA098628; 1HGCT2B85GA025372; 1HGCT2B85GA073289; 1HGCT2B85GA086785

1HGCT2B85GA063555 | 1HGCT2B85GA031656; 1HGCT2B85GA075284 | 1HGCT2B85GA034637 | 1HGCT2B85GA011844 | 1HGCT2B85GA002867

1HGCT2B85GA048988 | 1HGCT2B85GA027588

1HGCT2B85GA061482 | 1HGCT2B85GA067895 | 1HGCT2B85GA053348 | 1HGCT2B85GA083207 | 1HGCT2B85GA064530; 1HGCT2B85GA059330 | 1HGCT2B85GA060736

1HGCT2B85GA006174; 1HGCT2B85GA055231 | 1HGCT2B85GA058842 | 1HGCT2B85GA008586 | 1HGCT2B85GA022097 | 1HGCT2B85GA090447; 1HGCT2B85GA015148 | 1HGCT2B85GA030474 | 1HGCT2B85GA053303 | 1HGCT2B85GA001427 | 1HGCT2B85GA075236 | 1HGCT2B85GA008250 | 1HGCT2B85GA014484 | 1HGCT2B85GA062518 | 1HGCT2B85GA078086 | 1HGCT2B85GA064155 | 1HGCT2B85GA071820

1HGCT2B85GA054208; 1HGCT2B85GA010337 | 1HGCT2B85GA009284 | 1HGCT2B85GA032144; 1HGCT2B85GA096362

1HGCT2B85GA002433 | 1HGCT2B85GA063751 | 1HGCT2B85GA026487 | 1HGCT2B85GA059814 | 1HGCT2B85GA097298 | 1HGCT2B85GA024433; 1HGCT2B85GA029065 | 1HGCT2B85GA077505 | 1HGCT2B85GA083711 | 1HGCT2B85GA025954 | 1HGCT2B85GA027297 | 1HGCT2B85GA022469

1HGCT2B85GA042169; 1HGCT2B85GA068870 | 1HGCT2B85GA012976; 1HGCT2B85GA038574 | 1HGCT2B85GA070599 | 1HGCT2B85GA078055 | 1HGCT2B85GA042284 | 1HGCT2B85GA001251; 1HGCT2B85GA029230

1HGCT2B85GA000908; 1HGCT2B85GA075415; 1HGCT2B85GA049011; 1HGCT2B85GA051423; 1HGCT2B85GA004876 |

1HGCT2B85GA082882

; 1HGCT2B85GA030006 | 1HGCT2B85GA059571 | 1HGCT2B85GA026571; 1HGCT2B85GA085619 | 1HGCT2B85GA032791; 1HGCT2B85GA004439; 1HGCT2B85GA080324 | 1HGCT2B85GA022794 | 1HGCT2B85GA096488; 1HGCT2B85GA050899

1HGCT2B85GA027610 | 1HGCT2B85GA053978; 1HGCT2B85GA029793; 1HGCT2B85GA050143 |

1HGCT2B85GA096748

| 1HGCT2B85GA072059 | 1HGCT2B85GA034427 | 1HGCT2B85GA049266; 1HGCT2B85GA095048; 1HGCT2B85GA031592

1HGCT2B85GA040745 | 1HGCT2B85GA018874 | 1HGCT2B85GA035979 | 1HGCT2B85GA097236 | 1HGCT2B85GA016378 | 1HGCT2B85GA014520 | 1HGCT2B85GA048926 | 1HGCT2B85GA063734; 1HGCT2B85GA049638 | 1HGCT2B85GA046318; 1HGCT2B85GA029292 | 1HGCT2B85GA048232; 1HGCT2B85GA057612;

1HGCT2B85GA005865

| 1HGCT2B85GA065936; 1HGCT2B85GA078203 | 1HGCT2B85GA052684 | 1HGCT2B85GA085989 | 1HGCT2B85GA069386; 1HGCT2B85GA052801

1HGCT2B85GA054273; 1HGCT2B85GA041653; 1HGCT2B85GA032273 | 1HGCT2B85GA075950 | 1HGCT2B85GA026005 | 1HGCT2B85GA006367; 1HGCT2B85GA087841 | 1HGCT2B85GA020057; 1HGCT2B85GA099603; 1HGCT2B85GA039174 | 1HGCT2B85GA088777; 1HGCT2B85GA002545 | 1HGCT2B85GA061983 | 1HGCT2B85GA007924 | 1HGCT2B85GA043063 | 1HGCT2B85GA056704; 1HGCT2B85GA009849 | 1HGCT2B85GA081151

1HGCT2B85GA095700; 1HGCT2B85GA093168 | 1HGCT2B85GA096460 | 1HGCT2B85GA022438 | 1HGCT2B85GA099567; 1HGCT2B85GA021161 | 1HGCT2B85GA008345 | 1HGCT2B85GA074636 | 1HGCT2B85GA038798; 1HGCT2B85GA005221

1HGCT2B85GA068397 | 1HGCT2B85GA064592 | 1HGCT2B85GA085670 |

1HGCT2B85GA045864

| 1HGCT2B85GA021855

1HGCT2B85GA042639 | 1HGCT2B85GA080680 | 1HGCT2B85GA041393 | 1HGCT2B85GA028465; 1HGCT2B85GA045623; 1HGCT2B85GA071784 | 1HGCT2B85GA071459; 1HGCT2B85GA045492 | 1HGCT2B85GA060686; 1HGCT2B85GA086530 | 1HGCT2B85GA002982 | 1HGCT2B85GA086494 | 1HGCT2B85GA084650; 1HGCT2B85GA026599 | 1HGCT2B85GA056105

1HGCT2B85GA014503; 1HGCT2B85GA040194 | 1HGCT2B85GA091145

1HGCT2B85GA095180; 1HGCT2B85GA060025 | 1HGCT2B85GA090853

1HGCT2B85GA087614; 1HGCT2B85GA035707; 1HGCT2B85GA021502 | 1HGCT2B85GA011116 | 1HGCT2B85GA057058; 1HGCT2B85GA080338 | 1HGCT2B85GA034993 | 1HGCT2B85GA021645 | 1HGCT2B85GA072093 | 1HGCT2B85GA019278; 1HGCT2B85GA001508; 1HGCT2B85GA016476; 1HGCT2B85GA010662 | 1HGCT2B85GA071414 | 1HGCT2B85GA068822 | 1HGCT2B85GA034945 | 1HGCT2B85GA099083 | 1HGCT2B85GA092974 | 1HGCT2B85GA003081; 1HGCT2B85GA026747; 1HGCT2B85GA053267 | 1HGCT2B85GA014436

1HGCT2B85GA085720;

1HGCT2B85GA030782

| 1HGCT2B85GA038414 | 1HGCT2B85GA090304 | 1HGCT2B85GA079562; 1HGCT2B85GA056203 | 1HGCT2B85GA000634; 1HGCT2B85GA042446 | 1HGCT2B85GA088858

1HGCT2B85GA025971 | 1HGCT2B85GA089153 | 1HGCT2B85GA038459

1HGCT2B85GA065788 | 1HGCT2B85GA048909 | 1HGCT2B85GA027431; 1HGCT2B85GA032953 | 1HGCT2B85GA057190

1HGCT2B85GA059523 | 1HGCT2B85GA028143; 1HGCT2B85GA090254 | 1HGCT2B85GA012864; 1HGCT2B85GA064382 | 1HGCT2B85GA029308; 1HGCT2B85GA035027

1HGCT2B85GA040230 | 1HGCT2B85GA049221; 1HGCT2B85GA007440

1HGCT2B85GA058369; 1HGCT2B85GA014999; 1HGCT2B85GA042916 | 1HGCT2B85GA089640; 1HGCT2B85GA008619 | 1HGCT2B85GA076239; 1HGCT2B85GA062342

1HGCT2B85GA076211; 1HGCT2B85GA001346 | 1HGCT2B85GA001847 | 1HGCT2B85GA089878 | 1HGCT2B85GA016526 | 1HGCT2B85GA088763; 1HGCT2B85GA075897 | 1HGCT2B85GA079237 | 1HGCT2B85GA098791; 1HGCT2B85GA006420 | 1HGCT2B85GA003307; 1HGCT2B85GA047145; 1HGCT2B85GA043757 | 1HGCT2B85GA033455 | 1HGCT2B85GA036419 | 1HGCT2B85GA022181;

1HGCT2B85GA003405

| 1HGCT2B85GA041149 | 1HGCT2B85GA002769; 1HGCT2B85GA086964; 1HGCT2B85GA059974 | 1HGCT2B85GA032127 | 1HGCT2B85GA002836 | 1HGCT2B85GA089914 | 1HGCT2B85GA023816; 1HGCT2B85GA061594

1HGCT2B85GA044178 | 1HGCT2B85GA016431; 1HGCT2B85GA008670 | 1HGCT2B85GA091677 | 1HGCT2B85GA075009; 1HGCT2B85GA002674 | 1HGCT2B85GA018941 | 1HGCT2B85GA059098 | 1HGCT2B85GA042415

1HGCT2B85GA054516;

1HGCT2B85GA061675

; 1HGCT2B85GA029261 | 1HGCT2B85GA088892 | 1HGCT2B85GA018907 | 1HGCT2B85GA071431 | 1HGCT2B85GA093591 | 1HGCT2B85GA046092 | 1HGCT2B85GA009365 | 1HGCT2B85GA067704; 1HGCT2B85GA055665; 1HGCT2B85GA040955; 1HGCT2B85GA010211 | 1HGCT2B85GA035996 | 1HGCT2B85GA030619; 1HGCT2B85GA042771 | 1HGCT2B85GA038168 | 1HGCT2B85GA072305 | 1HGCT2B85GA024075; 1HGCT2B85GA067010; 1HGCT2B85GA016672; 1HGCT2B85GA045069 | 1HGCT2B85GA058579 | 1HGCT2B85GA022553 | 1HGCT2B85GA016154 | 1HGCT2B85GA062504 | 1HGCT2B85GA084745 | 1HGCT2B85GA004165 | 1HGCT2B85GA000455 | 1HGCT2B85GA006935 | 1HGCT2B85GA024688; 1HGCT2B85GA026540

1HGCT2B85GA070912; 1HGCT2B85GA070019 | 1HGCT2B85GA024187; 1HGCT2B85GA043712 | 1HGCT2B85GA024299 | 1HGCT2B85GA062888; 1HGCT2B85GA014811 | 1HGCT2B85GA029549 | 1HGCT2B85GA046495 | 1HGCT2B85GA060316

1HGCT2B85GA071865 | 1HGCT2B85GA086513 | 1HGCT2B85GA019099; 1HGCT2B85GA014419 | 1HGCT2B85GA026375; 1HGCT2B85GA082865 | 1HGCT2B85GA001962 | 1HGCT2B85GA097589; 1HGCT2B85GA026926 | 1HGCT2B85GA058968 | 1HGCT2B85GA053799 | 1HGCT2B85GA077410 | 1HGCT2B85GA041829; 1HGCT2B85GA067217; 1HGCT2B85GA071512 | 1HGCT2B85GA015991 | 1HGCT2B85GA064723 | 1HGCT2B85GA014288; 1HGCT2B85GA005607; 1HGCT2B85GA056167 | 1HGCT2B85GA022777

1HGCT2B85GA011374 | 1HGCT2B85GA039207; 1HGCT2B85GA039563

1HGCT2B85GA054225 | 1HGCT2B85GA068139 | 1HGCT2B85GA098354 | 1HGCT2B85GA035755 | 1HGCT2B85GA030653 | 1HGCT2B85GA010306; 1HGCT2B85GA022827 | 1HGCT2B85GA047923; 1HGCT2B85GA024951 | 1HGCT2B85GA056251 | 1HGCT2B85GA034217; 1HGCT2B85GA081084; 1HGCT2B85GA015215; 1HGCT2B85GA058212 | 1HGCT2B85GA091629; 1HGCT2B85GA096295; 1HGCT2B85GA040518; 1HGCT2B85GA001704 | 1HGCT2B85GA056928; 1HGCT2B85GA048022; 1HGCT2B85GA082980 | 1HGCT2B85GA048263 | 1HGCT2B85GA077486 | 1HGCT2B85GA031415 | 1HGCT2B85GA022455 | 1HGCT2B85GA014338 | 1HGCT2B85GA004974; 1HGCT2B85GA017241 | 1HGCT2B85GA097687; 1HGCT2B85GA004666; 1HGCT2B85GA058825

1HGCT2B85GA059537 | 1HGCT2B85GA062616 | 1HGCT2B85GA057741 | 1HGCT2B85GA036968 | 1HGCT2B85GA004229 | 1HGCT2B85GA032046; 1HGCT2B85GA017398 | 1HGCT2B85GA041779 | 1HGCT2B85GA060753; 1HGCT2B85GA062048 | 1HGCT2B85GA028109 | 1HGCT2B85GA037361; 1HGCT2B85GA010273 | 1HGCT2B85GA094000; 1HGCT2B85GA033312

1HGCT2B85GA010421; 1HGCT2B85GA064267 | 1HGCT2B85GA046707 | 1HGCT2B85GA084602; 1HGCT2B85GA062891 | 1HGCT2B85GA034315 | 1HGCT2B85GA040163; 1HGCT2B85GA096250 | 1HGCT2B85GA059506

1HGCT2B85GA073910 | 1HGCT2B85GA059117 | 1HGCT2B85GA002609 | 1HGCT2B85GA052040 | 1HGCT2B85GA072319 | 1HGCT2B85GA054192 | 1HGCT2B85GA073504; 1HGCT2B85GA023461

1HGCT2B85GA030345; 1HGCT2B85GA009219 | 1HGCT2B85GA004215 | 1HGCT2B85GA050613

1HGCT2B85GA050031 | 1HGCT2B85GA019605; 1HGCT2B85GA090352

1HGCT2B85GA045170; 1HGCT2B85GA091002 | 1HGCT2B85GA064964 | 1HGCT2B85GA019443 | 1HGCT2B85GA022763

1HGCT2B85GA074085; 1HGCT2B85GA099956 | 1HGCT2B85GA058016 | 1HGCT2B85GA051521 | 1HGCT2B85GA090769 | 1HGCT2B85GA055598 | 1HGCT2B85GA046299 | 1HGCT2B85GA004408 | 1HGCT2B85GA004490; 1HGCT2B85GA090920

1HGCT2B85GA081246; 1HGCT2B85GA006790

1HGCT2B85GA058243 | 1HGCT2B85GA059053 | 1HGCT2B85GA037960 | 1HGCT2B85GA010225; 1HGCT2B85GA063300 | 1HGCT2B85GA032094 | 1HGCT2B85GA063992 | 1HGCT2B85GA009396; 1HGCT2B85GA010161 | 1HGCT2B85GA014226 | 1HGCT2B85GA086415 | 1HGCT2B85GA040020; 1HGCT2B85GA001444 | 1HGCT2B85GA020771 | 1HGCT2B85GA031463 | 1HGCT2B85GA003310 | 1HGCT2B85GA081599 | 1HGCT2B85GA087127

1HGCT2B85GA061496

1HGCT2B85GA018387 | 1HGCT2B85GA090626 | 1HGCT2B85GA092070 | 1HGCT2B85GA084289; 1HGCT2B85GA041815 | 1HGCT2B85GA094336; 1HGCT2B85GA023296 | 1HGCT2B85GA084213; 1HGCT2B85GA006580 | 1HGCT2B85GA068741; 1HGCT2B85GA007678; 1HGCT2B85GA086835; 1HGCT2B85GA056623 | 1HGCT2B85GA044939 | 1HGCT2B85GA012198; 1HGCT2B85GA019314; 1HGCT2B85GA017403 | 1HGCT2B85GA082624

1HGCT2B85GA027185; 1HGCT2B85GA060297 | 1HGCT2B85GA057416

1HGCT2B85GA030331 | 1HGCT2B85GA042317 | 1HGCT2B85GA000858 | 1HGCT2B85GA064026 | 1HGCT2B85GA070702 | 1HGCT2B85GA051258; 1HGCT2B85GA019846; 1HGCT2B85GA068996 | 1HGCT2B85GA019569; 1HGCT2B85GA071364 | 1HGCT2B85GA080372 | 1HGCT2B85GA007521

1HGCT2B85GA063457 | 1HGCT2B85GA043094

1HGCT2B85GA008734; 1HGCT2B85GA079951 | 1HGCT2B85GA015053; 1HGCT2B85GA064933 | 1HGCT2B85GA076001; 1HGCT2B85GA077813; 1HGCT2B85GA024612 | 1HGCT2B85GA078539; 1HGCT2B85GA010404 | 1HGCT2B85GA008555; 1HGCT2B85GA004327 | 1HGCT2B85GA003582 | 1HGCT2B85GA007938; 1HGCT2B85GA069520; 1HGCT2B85GA081215; 1HGCT2B85GA059781 | 1HGCT2B85GA091789 | 1HGCT2B85GA034430 | 1HGCT2B85GA088598 | 1HGCT2B85GA005882 | 1HGCT2B85GA083739; 1HGCT2B85GA092702 | 1HGCT2B85GA032449 | 1HGCT2B85GA069873 | 1HGCT2B85GA056427; 1HGCT2B85GA032175 | 1HGCT2B85GA047047; 1HGCT2B85GA097169 | 1HGCT2B85GA036663; 1HGCT2B85GA098726 | 1HGCT2B85GA023749; 1HGCT2B85GA072501 | 1HGCT2B85GA063166; 1HGCT2B85GA077181; 1HGCT2B85GA089458 | 1HGCT2B85GA002514 | 1HGCT2B85GA032967 | 1HGCT2B85GA093171

1HGCT2B85GA011858; 1HGCT2B85GA000214; 1HGCT2B85GA036792 | 1HGCT2B85GA082395 | 1HGCT2B85GA071249; 1HGCT2B85GA069887 | 1HGCT2B85GA084132 | 1HGCT2B85GA065919 | 1HGCT2B85GA031267 | 1HGCT2B85GA043032 | 1HGCT2B85GA052250 | 1HGCT2B85GA031558 | 1HGCT2B85GA046965; 1HGCT2B85GA032242 | 1HGCT2B85GA045377 | 1HGCT2B85GA057593 | 1HGCT2B85GA010046 | 1HGCT2B85GA012699; 1HGCT2B85GA012878 | 1HGCT2B85GA045900; 1HGCT2B85GA067427 | 1HGCT2B85GA087595 | 1HGCT2B85GA010127

1HGCT2B85GA065015; 1HGCT2B85GA010452; 1HGCT2B85GA066097 | 1HGCT2B85GA032435 | 1HGCT2B85GA059456; 1HGCT2B85GA039899 | 1HGCT2B85GA066102; 1HGCT2B85GA015411 | 1HGCT2B85GA061871 | 1HGCT2B85GA011049 | 1HGCT2B85GA074815 | 1HGCT2B85GA087483; 1HGCT2B85GA027073 | 1HGCT2B85GA085006; 1HGCT2B85GA068349 | 1HGCT2B85GA025887 | 1HGCT2B85GA012024; 1HGCT2B85GA070313 | 1HGCT2B85GA096233 | 1HGCT2B85GA015294 | 1HGCT2B85GA051552 | 1HGCT2B85GA058274 | 1HGCT2B85GA083885 | 1HGCT2B85GA050420 | 1HGCT2B85GA032371; 1HGCT2B85GA001525 | 1HGCT2B85GA068982; 1HGCT2B85GA059408 | 1HGCT2B85GA087001 | 1HGCT2B85GA013822 | 1HGCT2B85GA032239; 1HGCT2B85GA090156 | 1HGCT2B85GA086379 | 1HGCT2B85GA070201 | 1HGCT2B85GA023234 | 1HGCT2B85GA041135; 1HGCT2B85GA083000 | 1HGCT2B85GA051924;

1HGCT2B85GA011357

| 1HGCT2B85GA029762 | 1HGCT2B85GA006482; 1HGCT2B85GA047744 | 1HGCT2B85GA065774; 1HGCT2B85GA022942 | 1HGCT2B85GA063765; 1HGCT2B85GA098676 | 1HGCT2B85GA065953; 1HGCT2B85GA067623 | 1HGCT2B85GA017904 | 1HGCT2B85GA055228; 1HGCT2B85GA033505; 1HGCT2B85GA046853 | 1HGCT2B85GA030040 | 1HGCT2B85GA077052; 1HGCT2B85GA038560; 1HGCT2B85GA017336 | 1HGCT2B85GA033603 | 1HGCT2B85GA088889 | 1HGCT2B85GA000844 | 1HGCT2B85GA089945 | 1HGCT2B85GA007650 |

1HGCT2B85GA065578

| 1HGCT2B85GA072613; 1HGCT2B85GA087659; 1HGCT2B85GA005672 | 1HGCT2B85GA091095; 1HGCT2B85GA029163 | 1HGCT2B85GA048120 | 1HGCT2B85GA064916 | 1HGCT2B85GA067315 | 1HGCT2B85GA025386 | 1HGCT2B85GA086236; 1HGCT2B85GA021399; 1HGCT2B85GA079819 | 1HGCT2B85GA034136 | 1HGCT2B85GA030927 | 1HGCT2B85GA009172; 1HGCT2B85GA021595

1HGCT2B85GA049932 | 1HGCT2B85GA087824; 1HGCT2B85GA046982; 1HGCT2B85GA033746 | 1HGCT2B85GA059599 | 1HGCT2B85GA080727 | 1HGCT2B85GA075138 | 1HGCT2B85GA023766; 1HGCT2B85GA089430 | 1HGCT2B85GA044133 | 1HGCT2B85GA074443; 1HGCT2B85GA025341 | 1HGCT2B85GA009334 | 1HGCT2B85GA016557 | 1HGCT2B85GA080016 | 1HGCT2B85GA010385; 1HGCT2B85GA013707; 1HGCT2B85GA034895; 1HGCT2B85GA086124 | 1HGCT2B85GA022519; 1HGCT2B85GA071994 | 1HGCT2B85GA071302; 1HGCT2B85GA041118; 1HGCT2B85GA097897; 1HGCT2B85GA088617; 1HGCT2B85GA063569 | 1HGCT2B85GA068576 | 1HGCT2B85GA058484 | 1HGCT2B85GA060641 | 1HGCT2B85GA058503 | 1HGCT2B85GA074667; 1HGCT2B85GA056296 | 1HGCT2B85GA059361 | 1HGCT2B85GA044875 | 1HGCT2B85GA047534 | 1HGCT2B85GA034394; 1HGCT2B85GA075088 | 1HGCT2B85GA050014 | 1HGCT2B85GA044150 | 1HGCT2B85GA049641

1HGCT2B85GA071221 | 1HGCT2B85GA051468 | 1HGCT2B85GA058808 | 1HGCT2B85GA021306; 1HGCT2B85GA099102 | 1HGCT2B85GA007860 | 1HGCT2B85GA070988 | 1HGCT2B85GA062308 | 1HGCT2B85GA069047; 1HGCT2B85GA054158 | 1HGCT2B85GA008068; 1HGCT2B85GA047632 |

1HGCT2B85GA077875

; 1HGCT2B85GA022505 | 1HGCT2B85GA096815 | 1HGCT2B85GA035531 | 1HGCT2B85GA009866; 1HGCT2B85GA032788 |

1HGCT2B85GA095311

| 1HGCT2B85GA053852 | 1HGCT2B85GA016008 | 1HGCT2B85GA097091; 1HGCT2B85GA044472; 1HGCT2B85GA086253 | 1HGCT2B85GA026733 | 1HGCT2B85GA028773; 1HGCT2B85GA010967 | 1HGCT2B85GA011861; 1HGCT2B85GA030460; 1HGCT2B85GA072403 | 1HGCT2B85GA029681; 1HGCT2B85GA084583; 1HGCT2B85GA068061 | 1HGCT2B85GA048439 | 1HGCT2B85GA095163; 1HGCT2B85GA018390 | 1HGCT2B85GA050157 | 1HGCT2B85GA034279 | 1HGCT2B85GA058727 | 1HGCT2B85GA027638 | 1HGCT2B85GA076919 | 1HGCT2B85GA034072 | 1HGCT2B85GA074331 | 1HGCT2B85GA039885 | 1HGCT2B85GA029499

1HGCT2B85GA022648 | 1HGCT2B85GA073812 | 1HGCT2B85GA066066 | 1HGCT2B85GA094739 | 1HGCT2B85GA051132; 1HGCT2B85GA096135; 1HGCT2B85GA018986 | 1HGCT2B85GA070490

1HGCT2B85GA069792 | 1HGCT2B85GA074507; 1HGCT2B85GA078606; 1HGCT2B85GA055181 | 1HGCT2B85GA030281 | 1HGCT2B85GA020298 | 1HGCT2B85GA014131; 1HGCT2B85GA044052 | 1HGCT2B85GA049090 | 1HGCT2B85GA003680

1HGCT2B85GA071641 | 1HGCT2B85GA083918

1HGCT2B85GA055441 | 1HGCT2B85GA009723 | 1HGCT2B85GA060932 | 1HGCT2B85GA094594; 1HGCT2B85GA055505 | 1HGCT2B85GA020642 | 1HGCT2B85GA086561 | 1HGCT2B85GA040356 | 1HGCT2B85GA042656 | 1HGCT2B85GA075026 | 1HGCT2B85GA072515; 1HGCT2B85GA064012 | 1HGCT2B85GA098550 | 1HGCT2B85GA012332

1HGCT2B85GA068660 | 1HGCT2B85GA087676; 1HGCT2B85GA033147 | 1HGCT2B85GA013433; 1HGCT2B85GA053995 | 1HGCT2B85GA018275 | 1HGCT2B85GA067721 | 1HGCT2B85GA009401; 1HGCT2B85GA091338 | 1HGCT2B85GA033262; 1HGCT2B85GA058906 | 1HGCT2B85GA049462; 1HGCT2B85GA004683

1HGCT2B85GA025579 | 1HGCT2B85GA035805 | 1HGCT2B85GA045301 | 1HGCT2B85GA037974

1HGCT2B85GA087919 | 1HGCT2B85GA058498 | 1HGCT2B85GA094322 | 1HGCT2B85GA093946 | 1HGCT2B85GA027865 | 1HGCT2B85GA068383 | 1HGCT2B85GA077794; 1HGCT2B85GA030393 | 1HGCT2B85GA009351; 1HGCT2B85GA071087 | 1HGCT2B85GA034041; 1HGCT2B85GA077553 | 1HGCT2B85GA060168 | 1HGCT2B85GA078881 | 1HGCT2B85GA072837 | 1HGCT2B85GA046139; 1HGCT2B85GA021662; 1HGCT2B85GA063894 | 1HGCT2B85GA092568 | 1HGCT2B85GA095132

1HGCT2B85GA057187 | 1HGCT2B85GA054676 | 1HGCT2B85GA034542 | 1HGCT2B85GA083501 | 1HGCT2B85GA046559; 1HGCT2B85GA004280; 1HGCT2B85GA006854 | 1HGCT2B85GA064401

1HGCT2B85GA067136 | 1HGCT2B85GA075463 | 1HGCT2B85GA056136

1HGCT2B85GA006448 | 1HGCT2B85GA008135 | 1HGCT2B85GA005753 | 1HGCT2B85GA061112 | 1HGCT2B85GA002402

1HGCT2B85GA012637 | 1HGCT2B85GA057934 | 1HGCT2B85GA023511 | 1HGCT2B85GA032919; 1HGCT2B85GA041555; 1HGCT2B85GA069341; 1HGCT2B85GA072241 | 1HGCT2B85GA099939; 1HGCT2B85GA098919; 1HGCT2B85GA046125 | 1HGCT2B85GA089721 | 1HGCT2B85GA083952; 1HGCT2B85GA088312; 1HGCT2B85GA086107 | 1HGCT2B85GA011780 |

1HGCT2B85GA025601

| 1HGCT2B85GA098421; 1HGCT2B85GA069923 | 1HGCT2B85GA094854 | 1HGCT2B85GA023637 | 1HGCT2B85GA029051 | 1HGCT2B85GA049798 | 1HGCT2B85GA072739; 1HGCT2B85GA035528 | 1HGCT2B85GA021533; 1HGCT2B85GA011830 | 1HGCT2B85GA073096; 1HGCT2B85GA050711 | 1HGCT2B85GA049171 | 1HGCT2B85GA035576; 1HGCT2B85GA084406; 1HGCT2B85GA009527; 1HGCT2B85GA036162 | 1HGCT2B85GA028711 | 1HGCT2B85GA093400 | 1HGCT2B85GA096510 | 1HGCT2B85GA018406 | 1HGCT2B85GA063118 | 1HGCT2B85GA047680

1HGCT2B85GA029504 | 1HGCT2B85GA085944 | 1HGCT2B85GA072210; 1HGCT2B85GA015909 | 1HGCT2B85GA040728 | 1HGCT2B85GA057576 | 1HGCT2B85GA089363; 1HGCT2B85GA049302; 1HGCT2B85GA014498 | 1HGCT2B85GA027591; 1HGCT2B85GA023329 | 1HGCT2B85GA037523 | 1HGCT2B85GA098404; 1HGCT2B85GA075947; 1HGCT2B85GA025713 | 1HGCT2B85GA087998 | 1HGCT2B85GA049851 | 1HGCT2B85GA078377; 1HGCT2B85GA092909 | 1HGCT2B85GA047937 | 1HGCT2B85GA017532; 1HGCT2B85GA075995 | 1HGCT2B85GA000391 | 1HGCT2B85GA018678; 1HGCT2B85GA094790 | 1HGCT2B85GA020303; 1HGCT2B85GA096619 | 1HGCT2B85GA011875; 1HGCT2B85GA044049; 1HGCT2B85GA026117

1HGCT2B85GA008524 | 1HGCT2B85GA065855 |

1HGCT2B85GA040535

| 1HGCT2B85GA066505

1HGCT2B85GA086902 | 1HGCT2B85GA037604 | 1HGCT2B85GA082381; 1HGCT2B85GA021404 | 1HGCT2B85GA010743 | 1HGCT2B85GA094465 | 1HGCT2B85GA008992 | 1HGCT2B85GA037327

1HGCT2B85GA024867 | 1HGCT2B85GA012069 | 1HGCT2B85GA083725 | 1HGCT2B85GA068352; 1HGCT2B85GA089203 | 1HGCT2B85GA055021; 1HGCT2B85GA068450 | 1HGCT2B85GA072496 | 1HGCT2B85GA000505; 1HGCT2B85GA012203; 1HGCT2B85GA020317 | 1HGCT2B85GA040521 | 1HGCT2B85GA033679 | 1HGCT2B85GA026019 | 1HGCT2B85GA022021 | 1HGCT2B85GA002691; 1HGCT2B85GA022813; 1HGCT2B85GA013271 | 1HGCT2B85GA016123 | 1HGCT2B85GA028885 | 1HGCT2B85GA051387 | 1HGCT2B85GA029115 | 1HGCT2B85GA023606 | 1HGCT2B85GA057822 | 1HGCT2B85GA087287 | 1HGCT2B85GA018499 | 1HGCT2B85GA024142 | 1HGCT2B85GA003419; 1HGCT2B85GA066343 | 1HGCT2B85GA062339; 1HGCT2B85GA044682 | 1HGCT2B85GA075155; 1HGCT2B85GA067279 | 1HGCT2B85GA011522 | 1HGCT2B85GA089072 | 1HGCT2B85GA086298; 1HGCT2B85GA068724 | 1HGCT2B85GA031723 | 1HGCT2B85GA059554 | 1HGCT2B85GA070795 | 1HGCT2B85GA010063 | 1HGCT2B85GA090612; 1HGCT2B85GA030880; 1HGCT2B85GA078556

1HGCT2B85GA070909 | 1HGCT2B85GA037375 | 1HGCT2B85GA067878 | 1HGCT2B85GA004179 | 1HGCT2B85GA068772 | 1HGCT2B85GA099259 | 1HGCT2B85GA077603; 1HGCT2B85GA022620 | 1HGCT2B85GA073308 | 1HGCT2B85GA028448; 1HGCT2B85GA010533

1HGCT2B85GA098225; 1HGCT2B85GA015960

1HGCT2B85GA031026 | 1HGCT2B85GA094742 | 1HGCT2B85GA096894

1HGCT2B85GA004781 | 1HGCT2B85GA020270; 1HGCT2B85GA017420; 1HGCT2B85GA044486 | 1HGCT2B85GA036520 | 1HGCT2B85GA032578 | 1HGCT2B85GA051034 | 1HGCT2B85GA012850 |

1HGCT2B85GA0135761HGCT2B85GA088357 | 1HGCT2B85GA039465 | 1HGCT2B85GA000360 |

1HGCT2B85GA066195

| 1HGCT2B85GA083367 | 1HGCT2B85GA079867 | 1HGCT2B85GA096345 | 1HGCT2B85GA005297; 1HGCT2B85GA020785; 1HGCT2B85GA053009 | 1HGCT2B85GA012900 | 1HGCT2B85GA060347; 1HGCT2B85GA057531; 1HGCT2B85GA090027 | 1HGCT2B85GA060283 | 1HGCT2B85GA053771; 1HGCT2B85GA060140 | 1HGCT2B85GA055293; 1HGCT2B85GA053026 | 1HGCT2B85GA056606 | 1HGCT2B85GA058615 | 1HGCT2B85GA029860 | 1HGCT2B85GA094076; 1HGCT2B85GA047565

1HGCT2B85GA051485; 1HGCT2B85GA091422; 1HGCT2B85GA048201 | 1HGCT2B85GA072062 | 1HGCT2B85GA059151 | 1HGCT2B85GA048974 | 1HGCT2B85GA083997 | 1HGCT2B85GA089783 | 1HGCT2B85GA083496 | 1HGCT2B85GA021239 | 1HGCT2B85GA023055 | 1HGCT2B85GA080288 | 1HGCT2B85GA098872; 1HGCT2B85GA057738 | 1HGCT2B85GA037487 | 1HGCT2B85GA076340 | 1HGCT2B85GA076645 | 1HGCT2B85GA038431 | 1HGCT2B85GA084115 | 1HGCT2B85GA001749 | 1HGCT2B85GA067069 | 1HGCT2B85GA032886 | 1HGCT2B85GA041281 | 1HGCT2B85GA052765 | 1HGCT2B85GA087371; 1HGCT2B85GA082543 | 1HGCT2B85GA016087; 1HGCT2B85GA020849; 1HGCT2B85GA021497 | 1HGCT2B85GA049848 | 1HGCT2B85GA025890; 1HGCT2B85GA017627 | 1HGCT2B85GA046142; 1HGCT2B85GA058307; 1HGCT2B85GA031835 | 1HGCT2B85GA083949; 1HGCT2B85GA012329 | 1HGCT2B85GA096684 | 1HGCT2B85GA095549; 1HGCT2B85GA086849; 1HGCT2B85GA092733 | 1HGCT2B85GA013156 | 1HGCT2B85GA054452; 1HGCT2B85GA079691; 1HGCT2B85GA040261; 1HGCT2B85GA052524 | 1HGCT2B85GA038557 | 1HGCT2B85GA049963 | 1HGCT2B85GA081750

1HGCT2B85GA044908

1HGCT2B85GA036159 | 1HGCT2B85GA011309; 1HGCT2B85GA051180; 1HGCT2B85GA011469 | 1HGCT2B85GA077276; 1HGCT2B85GA082817 | 1HGCT2B85GA009785; 1HGCT2B85GA030670 | 1HGCT2B85GA009303 | 1HGCT2B85GA087094 | 1HGCT2B85GA018079; 1HGCT2B85GA093302; 1HGCT2B85GA097799; 1HGCT2B85GA011813; 1HGCT2B85GA013867 | 1HGCT2B85GA081814; 1HGCT2B85GA037425 | 1HGCT2B85GA061045 | 1HGCT2B85GA043824 | 1HGCT2B85GA090478 | 1HGCT2B85GA015490 | 1HGCT2B85GA052829 | 1HGCT2B85GA022987; 1HGCT2B85GA047260; 1HGCT2B85GA022343; 1HGCT2B85GA084423 | 1HGCT2B85GA059876 | 1HGCT2B85GA098144; 1HGCT2B85GA005798 | 1HGCT2B85GA051390; 1HGCT2B85GA092876 | 1HGCT2B85GA075348 | 1HGCT2B85GA006059; 1HGCT2B85GA031477 | 1HGCT2B85GA042138; 1HGCT2B85GA081201 | 1HGCT2B85GA036582; 1HGCT2B85GA066858 | 1HGCT2B85GA062826 | 1HGCT2B85GA051437; 1HGCT2B85GA020236 | 1HGCT2B85GA019135 | 1HGCT2B85GA019779 | 1HGCT2B85GA085765 | 1HGCT2B85GA088410; 1HGCT2B85GA009057 | 1HGCT2B85GA008667; 1HGCT2B85GA092893 | 1HGCT2B85GA047081 | 1HGCT2B85GA012248 | 1HGCT2B85GA024240; 1HGCT2B85GA090903; 1HGCT2B85GA061627; 1HGCT2B85GA053219; 1HGCT2B85GA038770 | 1HGCT2B85GA036260 | 1HGCT2B85GA006501

1HGCT2B85GA046657 | 1HGCT2B85GA086818 | 1HGCT2B85GA036565 | 1HGCT2B85GA000620 | 1HGCT2B85GA080162; 1HGCT2B85GA035299; 1HGCT2B85GA023699; 1HGCT2B85GA001699 | 1HGCT2B85GA017269 | 1HGCT2B85GA001265; 1HGCT2B85GA026604

1HGCT2B85GA076726 | 1HGCT2B85GA005588 | 1HGCT2B85GA037702 | 1HGCT2B85GA026862 | 1HGCT2B85GA064754; 1HGCT2B85GA045217; 1HGCT2B85GA070585 | 1HGCT2B85GA091257; 1HGCT2B85GA055861; 1HGCT2B85GA010029 | 1HGCT2B85GA028076; 1HGCT2B85GA067749 | 1HGCT2B85GA051745; 1HGCT2B85GA038803; 1HGCT2B85GA099715 | 1HGCT2B85GA096099; 1HGCT2B85GA087354; 1HGCT2B85GA053608; 1HGCT2B85GA086642; 1HGCT2B85GA091940 | 1HGCT2B85GA029339 | 1HGCT2B85GA047579 | 1HGCT2B85GA043547 | 1HGCT2B85GA091324 | 1HGCT2B85GA069551 | 1HGCT2B85GA054385; 1HGCT2B85GA055424; 1HGCT2B85GA075429; 1HGCT2B85GA059750 | 1HGCT2B85GA051227 | 1HGCT2B85GA008863 | 1HGCT2B85GA084681; 1HGCT2B85GA076029; 1HGCT2B85GA093185; 1HGCT2B85GA003758; 1HGCT2B85GA026067 | 1HGCT2B85GA065239; 1HGCT2B85GA009687 | 1HGCT2B85GA012606 | 1HGCT2B85GA066147

1HGCT2B85GA004196 | 1HGCT2B85GA041071 | 1HGCT2B85GA067329; 1HGCT2B85GA090013 | 1HGCT2B85GA044696 | 1HGCT2B85GA017014 | 1HGCT2B85GA016221

1HGCT2B85GA098029 | 1HGCT2B85GA029129 | 1HGCT2B85GA062714; 1HGCT2B85GA086950; 1HGCT2B85GA034024; 1HGCT2B85GA069999 | 1HGCT2B85GA032550 | 1HGCT2B85GA008779; 1HGCT2B85GA006417; 1HGCT2B85GA050059; 1HGCT2B85GA090531 | 1HGCT2B85GA049560 | 1HGCT2B85GA094899 | 1HGCT2B85GA053298; 1HGCT2B85GA080744; 1HGCT2B85GA035643; 1HGCT2B85GA058081 | 1HGCT2B85GA026697

1HGCT2B85GA083840; 1HGCT2B85GA045041; 1HGCT2B85GA021029 | 1HGCT2B85GA036680; 1HGCT2B85GA035285 | 1HGCT2B85GA031818; 1HGCT2B85GA007633; 1HGCT2B85GA015666 | 1HGCT2B85GA057139; 1HGCT2B85GA039627; 1HGCT2B85GA030362 | 1HGCT2B85GA072286; 1HGCT2B85GA030779 | 1HGCT2B85GA090030; 1HGCT2B85GA028384 | 1HGCT2B85GA055035

1HGCT2B85GA064480 | 1HGCT2B85GA067122 | 1HGCT2B85GA014971 | 1HGCT2B85GA041295 | 1HGCT2B85GA064060; 1HGCT2B85GA092599; 1HGCT2B85GA048814 | 1HGCT2B85GA069338 | 1HGCT2B85GA056153; 1HGCT2B85GA060851 | 1HGCT2B85GA009009; 1HGCT2B85GA019037 | 1HGCT2B85GA039191 | 1HGCT2B85GA093090; 1HGCT2B85GA010256; 1HGCT2B85GA086155 | 1HGCT2B85GA055715 | 1HGCT2B85GA034170 | 1HGCT2B85GA062986 | 1HGCT2B85GA043354 | 1HGCT2B85GA088570 | 1HGCT2B85GA056735 | 1HGCT2B85GA081974 | 1HGCT2B85GA040390; 1HGCT2B85GA058372; 1HGCT2B85GA056993 | 1HGCT2B85GA024481 | 1HGCT2B85GA006644; 1HGCT2B85GA042074 | 1HGCT2B85GA036257 | 1HGCT2B85GA070828 | 1HGCT2B85GA029843; 1HGCT2B85GA080159; 1HGCT2B85GA000035 | 1HGCT2B85GA051681 | 1HGCT2B85GA069808 | 1HGCT2B85GA016932; 1HGCT2B85GA012220; 1HGCT2B85GA030605 | 1HGCT2B85GA009463 | 1HGCT2B85GA077312 | 1HGCT2B85GA073082 | 1HGCT2B85GA004151 | 1HGCT2B85GA084972 | 1HGCT2B85GA098984 | 1HGCT2B85GA075916; 1HGCT2B85GA054869 | 1HGCT2B85GA048019; 1HGCT2B85GA007826 | 1HGCT2B85GA000178 | 1HGCT2B85GA049557 | 1HGCT2B85GA060719 | 1HGCT2B85GA092991 | 1HGCT2B85GA055830; 1HGCT2B85GA054287 | 1HGCT2B85GA017093; 1HGCT2B85GA054144; 1HGCT2B85GA019264;

1HGCT2B85GA094837

; 1HGCT2B85GA033889 | 1HGCT2B85GA085054; 1HGCT2B85GA027445 | 1HGCT2B85GA077455 | 1HGCT2B85GA075902 | 1HGCT2B85GA075818 | 1HGCT2B85GA044505 | 1HGCT2B85GA046996; 1HGCT2B85GA037330; 1HGCT2B85GA023833 | 1HGCT2B85GA058355; 1HGCT2B85GA065029; 1HGCT2B85GA061711; 1HGCT2B85GA001492 | 1HGCT2B85GA070649 | 1HGCT2B85GA021984; 1HGCT2B85GA062924; 1HGCT2B85GA065175 | 1HGCT2B85GA099553 | 1HGCT2B85GA098600; 1HGCT2B85GA045315 |

1HGCT2B85GA006479

| 1HGCT2B85GA068223

1HGCT2B85GA024531 | 1HGCT2B85GA032256; 1HGCT2B85GA024691 | 1HGCT2B85GA059019; 1HGCT2B85GA023413 | 1HGCT2B85GA038963 | 1HGCT2B85GA019412; 1HGCT2B85GA007258; 1HGCT2B85GA063541 | 1HGCT2B85GA098063 | 1HGCT2B85GA042043 | 1HGCT2B85GA023895 | 1HGCT2B85GA092571 | 1HGCT2B85GA078430; 1HGCT2B85GA019409 |

1HGCT2B85GA044200

| 1HGCT2B85GA084793 | 1HGCT2B85GA081618 | 1HGCT2B85GA036436; 1HGCT2B85GA052748; 1HGCT2B85GA057030 | 1HGCT2B85GA023959 | 1HGCT2B85GA040602; 1HGCT2B85GA043483; 1HGCT2B85GA087077 | 1HGCT2B85GA021225; 1HGCT2B85GA069002 | 1HGCT2B85GA025131; 1HGCT2B85GA016042

1HGCT2B85GA033214; 1HGCT2B85GA056265 | 1HGCT2B85GA091663 | 1HGCT2B85GA003971 | 1HGCT2B85GA059716 | 1HGCT2B85GA073132 |

1HGCT2B85GA000732

; 1HGCT2B85GA008166 | 1HGCT2B85GA063863 | 1HGCT2B85GA063619; 1HGCT2B85GA084373; 1HGCT2B85GA014565 | 1HGCT2B85GA081392 | 1HGCT2B85GA062776; 1HGCT2B85GA089668 | 1HGCT2B85GA012122 | 1HGCT2B85GA043760 | 1HGCT2B85GA084096 | 1HGCT2B85GA011004 | 1HGCT2B85GA058517 | 1HGCT2B85GA029941; 1HGCT2B85GA006563 | 1HGCT2B85GA016140 | 1HGCT2B85GA019510 | 1HGCT2B85GA030829 | 1HGCT2B85GA079500 | 1HGCT2B85GA025159; 1HGCT2B85GA066407; 1HGCT2B85GA067900; 1HGCT2B85GA017885; 1HGCT2B85GA053494;

1HGCT2B85GA044228

; 1HGCT2B85GA007101 | 1HGCT2B85GA021550; 1HGCT2B85GA033150 | 1HGCT2B85GA015327

1HGCT2B85GA047503; 1HGCT2B85GA057092 | 1HGCT2B85GA017143; 1HGCT2B85GA000262 | 1HGCT2B85GA007910 | 1HGCT2B85GA000715; 1HGCT2B85GA044441 | 1HGCT2B85GA041927; 1HGCT2B85GA065354 | 1HGCT2B85GA074099

1HGCT2B85GA063796 | 1HGCT2B85GA037067

1HGCT2B85GA066942 | 1HGCT2B85GA046884 | 1HGCT2B85GA007132 | 1HGCT2B85GA002383 | 1HGCT2B85GA013044 | 1HGCT2B85GA016784 | 1HGCT2B85GA039014

1HGCT2B85GA030510 | 1HGCT2B85GA027879 | 1HGCT2B85GA033066 | 1HGCT2B85GA073518 | 1HGCT2B85GA014257

1HGCT2B85GA044942 | 1HGCT2B85GA025033 | 1HGCT2B85GA052457 | 1HGCT2B85GA082915 | 1HGCT2B85GA029213; 1HGCT2B85GA078959 | 1HGCT2B85GA083563

1HGCT2B85GA087144; 1HGCT2B85GA002061 | 1HGCT2B85GA077293 | 1HGCT2B85GA033682; 1HGCT2B85GA051003; 1HGCT2B85GA029583 |

1HGCT2B85GA087550

| 1HGCT2B85GA018356 | 1HGCT2B85GA019345 | 1HGCT2B85GA038767; 1HGCT2B85GA068609; 1HGCT2B85GA027137 | 1HGCT2B85GA076516; 1HGCT2B85GA030457 | 1HGCT2B85GA093901; 1HGCT2B85GA025680 | 1HGCT2B85GA040860 | 1HGCT2B85GA079299 | 1HGCT2B85GA056489; 1HGCT2B85GA018650 | 1HGCT2B85GA083515; 1HGCT2B85GA079464; 1HGCT2B85GA078251 | 1HGCT2B85GA089704; 1HGCT2B85GA044391; 1HGCT2B85GA034234 | 1HGCT2B85GA087712 | 1HGCT2B85GA070943 | 1HGCT2B85GA090321; 1HGCT2B85GA010094; 1HGCT2B85GA020219 | 1HGCT2B85GA028207

1HGCT2B85GA047985 | 1HGCT2B85GA073129 | 1HGCT2B85GA015067 | 1HGCT2B85GA029826 | 1HGCT2B85GA022312; 1HGCT2B85GA061904 | 1HGCT2B85GA004604 | 1HGCT2B85GA095454 | 1HGCT2B85GA049865; 1HGCT2B85GA011052 | 1HGCT2B85GA040843 | 1HGCT2B85GA037912 | 1HGCT2B85GA024352 | 1HGCT2B85GA074670 | 1HGCT2B85GA000889; 1HGCT2B85GA046433; 1HGCT2B85GA061997; 1HGCT2B85GA088181 | 1HGCT2B85GA017031 | 1HGCT2B85GA098368 | 1HGCT2B85GA082235 | 1HGCT2B85GA030054

1HGCT2B85GA089475 | 1HGCT2B85GA079447 | 1HGCT2B85GA083742 | 1HGCT2B85GA091484 | 1HGCT2B85GA094224 | 1HGCT2B85GA001864; 1HGCT2B85GA005509; 1HGCT2B85GA031379 | 1HGCT2B85GA036050 | 1HGCT2B85GA057657 | 1HGCT2B85GA089797 | 1HGCT2B85GA019331

1HGCT2B85GA009513

| 1HGCT2B85GA063345 | 1HGCT2B85GA065922; 1HGCT2B85GA051728; 1HGCT2B85GA048733 | 1HGCT2B85GA031060 | 1HGCT2B85GA078718 | 1HGCT2B85GA085975; 1HGCT2B85GA064561 | 1HGCT2B85GA003436; 1HGCT2B85GA045329 | 1HGCT2B85GA087872 | 1HGCT2B85GA037490 | 1HGCT2B85GA059831 | 1HGCT2B85GA087063; 1HGCT2B85GA044438 | 1HGCT2B85GA074412 | 1HGCT2B85GA020348 | 1HGCT2B85GA064771 | 1HGCT2B85GA059960 | 1HGCT2B85GA034122; 1HGCT2B85GA077424; 1HGCT2B85GA096359 | 1HGCT2B85GA035786 | 1HGCT2B85GA010189; 1HGCT2B85GA033780 | 1HGCT2B85GA048487; 1HGCT2B85GA083773 | 1HGCT2B85GA050272 | 1HGCT2B85GA050241; 1HGCT2B85GA047050 | 1HGCT2B85GA081053

1HGCT2B85GA070618 | 1HGCT2B85GA001010 | 1HGCT2B85GA037005 | 1HGCT2B85GA066388 | 1HGCT2B85GA014842 | 1HGCT2B85GA096622 | 1HGCT2B85GA026750; 1HGCT2B85GA092862 | 1HGCT2B85GA006353 | 1HGCT2B85GA096846 | 1HGCT2B85GA076872 | 1HGCT2B85GA020186 | 1HGCT2B85GA082171 | 1HGCT2B85GA014937 | 1HGCT2B85GA093574 | 1HGCT2B85GA033486; 1HGCT2B85GA059618 | 1HGCT2B85GA083546; 1HGCT2B85GA050532; 1HGCT2B85GA072787 | 1HGCT2B85GA089895 | 1HGCT2B85GA069677; 1HGCT2B85GA059828 | 1HGCT2B85GA060669; 1HGCT2B85GA042589; 1HGCT2B85GA023220

1HGCT2B85GA072143 | 1HGCT2B85GA061465 | 1HGCT2B85GA025999 | 1HGCT2B85GA001122 | 1HGCT2B85GA064432

1HGCT2B85GA069291; 1HGCT2B85GA086768 | 1HGCT2B85GA033441 | 1HGCT2B85GA036727; 1HGCT2B85GA060462 | 1HGCT2B85GA080677; 1HGCT2B85GA013111 | 1HGCT2B85GA081408 | 1HGCT2B85GA023962 | 1HGCT2B85GA000763 | 1HGCT2B85GA088942; 1HGCT2B85GA021080; 1HGCT2B85GA022147 | 1HGCT2B85GA024223 | 1HGCT2B85GA069825; 1HGCT2B85GA057965; 1HGCT2B85GA007034 | 1HGCT2B85GA047727 | 1HGCT2B85GA001654 | 1HGCT2B85GA019667 | 1HGCT2B85GA052068 | 1HGCT2B85GA038624 | 1HGCT2B85GA074233; 1HGCT2B85GA035464

1HGCT2B85GA083806 | 1HGCT2B85GA049168; 1HGCT2B85GA087189 | 1HGCT2B85GA087385 | 1HGCT2B85GA001234; 1HGCT2B85GA064978; 1HGCT2B85GA026330; 1HGCT2B85GA029423 | 1HGCT2B85GA048523 | 1HGCT2B85GA074278 | 1HGCT2B85GA011262 | 1HGCT2B85GA018860 | 1HGCT2B85GA022309 | 1HGCT2B85GA076144 | 1HGCT2B85GA069422 | 1HGCT2B85GA049543; 1HGCT2B85GA016543; 1HGCT2B85GA044830 | 1HGCT2B85GA036856 | 1HGCT2B85GA087421; 1HGCT2B85GA020446 | 1HGCT2B85GA063152 | 1HGCT2B85GA021709; 1HGCT2B85GA020852 | 1HGCT2B85GA054449; 1HGCT2B85GA072384 | 1HGCT2B85GA098712 | 1HGCT2B85GA032824; 1HGCT2B85GA075656

1HGCT2B85GA055133

1HGCT2B85GA060784 | 1HGCT2B85GA036940 | 1HGCT2B85GA044990 | 1HGCT2B85GA027266 | 1HGCT2B85GA027414 | 1HGCT2B85GA039644 | 1HGCT2B85GA009804 | 1HGCT2B85GA043340 | 1HGCT2B85GA068738; 1HGCT2B85GA065225 | 1HGCT2B85GA008040; 1HGCT2B85GA078038 | 1HGCT2B85GA074006; 1HGCT2B85GA037831 | 1HGCT2B85GA093929 | 1HGCT2B85GA034086 | 1HGCT2B85GA076757 | 1HGCT2B85GA057206; 1HGCT2B85GA069324 | 1HGCT2B85GA023671 | 1HGCT2B85GA069226; 1HGCT2B85GA064396 | 1HGCT2B85GA062390; 1HGCT2B85GA035562; 1HGCT2B85GA041619 | 1HGCT2B85GA045119 | 1HGCT2B85GA014680 | 1HGCT2B85GA006532; 1HGCT2B85GA085197 | 1HGCT2B85GA073017 | 1HGCT2B85GA052247

1HGCT2B85GA056802; 1HGCT2B85GA055570 | 1HGCT2B85GA069307 | 1HGCT2B85GA088441 | 1HGCT2B85GA011102 | 1HGCT2B85GA008796 | 1HGCT2B85GA090528; 1HGCT2B85GA057772 | 1HGCT2B85GA024478; 1HGCT2B85GA045458 | 1HGCT2B85GA070005; 1HGCT2B85GA080937 | 1HGCT2B85GA083594; 1HGCT2B85GA042267

1HGCT2B85GA029891 | 1HGCT2B85GA008846 | 1HGCT2B85GA066133 | 1HGCT2B85GA050451 | 1HGCT2B85GA065452 | 1HGCT2B85GA026151; 1HGCT2B85GA064186 | 1HGCT2B85GA088634 | 1HGCT2B85GA046156 | 1HGCT2B85GA078704 | 1HGCT2B85GA086432 | 1HGCT2B85GA014369 | 1HGCT2B85GA067105 | 1HGCT2B85GA061272 | 1HGCT2B85GA001895 | 1HGCT2B85GA063247 | 1HGCT2B85GA096202

1HGCT2B85GA041443; 1HGCT2B85GA052670 | 1HGCT2B85GA089511 | 1HGCT2B85GA047422; 1HGCT2B85GA034332 | 1HGCT2B85GA048571 | 1HGCT2B85GA079416 | 1HGCT2B85GA038218 | 1HGCT2B85GA069114 | 1HGCT2B85GA096877 | 1HGCT2B85GA024335 | 1HGCT2B85GA014243

1HGCT2B85GA078136; 1HGCT2B85GA061806; 1HGCT2B85GA067461 | 1HGCT2B85GA008264; 1HGCT2B85GA071722; 1HGCT2B85GA063507; 1HGCT2B85GA067377 | 1HGCT2B85GA079965 | 1HGCT2B85GA017353; 1HGCT2B85GA073373 | 1HGCT2B85GA033911 | 1HGCT2B85GA040146 | 1HGCT2B85GA017773; 1HGCT2B85GA084700 | 1HGCT2B85GA016283 | 1HGCT2B85GA023797

1HGCT2B85GA046836 | 1HGCT2B85GA072661; 1HGCT2B85GA047341 | 1HGCT2B85GA009947; 1HGCT2B85GA071347; 1HGCT2B85GA010953; 1HGCT2B85GA032354 | 1HGCT2B85GA014758 | 1HGCT2B85GA067170 | 1HGCT2B85GA028577 | 1HGCT2B85GA084549 | 1HGCT2B85GA077021; 1HGCT2B85GA019541 | 1HGCT2B85GA088696 | 1HGCT2B85GA071025 | 1HGCT2B85GA095891 | 1HGCT2B85GA087256 | 1HGCT2B85GA008538; 1HGCT2B85GA014064; 1HGCT2B85GA077441 | 1HGCT2B85GA024271; 1HGCT2B85GA074569 | 1HGCT2B85GA093395

1HGCT2B85GA040292 | 1HGCT2B85GA095535 | 1HGCT2B85GA003632 | 1HGCT2B85GA017188 | 1HGCT2B85GA049395 | 1HGCT2B85GA012184 | 1HGCT2B85GA021113 | 1HGCT2B85GA045945; 1HGCT2B85GA061000 | 1HGCT2B85GA019068; 1HGCT2B85GA008152

1HGCT2B85GA012430 | 1HGCT2B85GA077987; 1HGCT2B85GA076015

1HGCT2B85GA002173; 1HGCT2B85GA092408; 1HGCT2B85GA053382 | 1HGCT2B85GA043077 | 1HGCT2B85GA051843 | 1HGCT2B85GA005185 | 1HGCT2B85GA043807 | 1HGCT2B85GA065399; 1HGCT2B85GA061580; 1HGCT2B85GA059909

1HGCT2B85GA012038

1HGCT2B85GA041717 | 1HGCT2B85GA050160 | 1HGCT2B85GA003999

1HGCT2B85GA092229; 1HGCT2B85GA087208 | 1HGCT2B85GA077133 | 1HGCT2B85GA033861 | 1HGCT2B85GA027462 | 1HGCT2B85GA018311

1HGCT2B85GA097009 | 1HGCT2B85GA008281 | 1HGCT2B85GA036808 | 1HGCT2B85GA068819; 1HGCT2B85GA007485 | 1HGCT2B85GA065712 | 1HGCT2B85GA052393

1HGCT2B85GA049249; 1HGCT2B85GA013996; 1HGCT2B85GA036629 | 1HGCT2B85GA031849 | 1HGCT2B85GA042737 | 1HGCT2B85GA031947 | 1HGCT2B85GA011911 | 1HGCT2B85GA048912 | 1HGCT2B85GA061157; 1HGCT2B85GA027994 | 1HGCT2B85GA067007; 1HGCT2B85GA028899 | 1HGCT2B85GA058095; 1HGCT2B85GA008412; 1HGCT2B85GA097141 | 1HGCT2B85GA075480; 1HGCT2B85GA062194

1HGCT2B85GA062969 | 1HGCT2B85GA027770 | 1HGCT2B85GA095440; 1HGCT2B85GA075303

1HGCT2B85GA062941 | 1HGCT2B85GA038106; 1HGCT2B85GA006238; 1HGCT2B85GA088679 | 1HGCT2B85GA062180 | 1HGCT2B85GA085734 | 1HGCT2B85GA039854 | 1HGCT2B85GA033729 | 1HGCT2B85GA045654

1HGCT2B85GA025162 | 1HGCT2B85GA060459 | 1HGCT2B85GA065676; 1HGCT2B85GA016896 | 1HGCT2B85GA082767 | 1HGCT2B85GA080792 | 1HGCT2B85GA022360 | 1HGCT2B85GA092439 | 1HGCT2B85GA068271 | 1HGCT2B85GA002299

1HGCT2B85GA038994

| 1HGCT2B85GA029048 | 1HGCT2B85GA077620 | 1HGCT2B85GA050661 | 1HGCT2B85GA048859; 1HGCT2B85GA040566 | 1HGCT2B85GA023573 | 1HGCT2B85GA049154 | 1HGCT2B85GA077536 | 1HGCT2B85GA077651; 1HGCT2B85GA048828 | 1HGCT2B85GA045122 | 1HGCT2B85GA047176 | 1HGCT2B85GA056010; 1HGCT2B85GA049753 | 1HGCT2B85GA042852 | 1HGCT2B85GA029602 | 1HGCT2B85GA036209 | 1HGCT2B85GA061529

1HGCT2B85GA077732; 1HGCT2B85GA042222 | 1HGCT2B85GA075043 | 1HGCT2B85GA086043 | 1HGCT2B85GA016865 | 1HGCT2B85GA007972 | 1HGCT2B85GA045279 | 1HGCT2B85GA099097; 1HGCT2B85GA047355; 1HGCT2B85GA012072; 1HGCT2B85GA096166 | 1HGCT2B85GA071493; 1HGCT2B85GA017367 | 1HGCT2B85GA079853; 1HGCT2B85GA061126; 1HGCT2B85GA059845 | 1HGCT2B85GA080212; 1HGCT2B85GA071137 | 1HGCT2B85GA037666 | 1HGCT2B85GA051213; 1HGCT2B85GA074653 | 1HGCT2B85GA027087 | 1HGCT2B85GA052586; 1HGCT2B85GA011570 | 1HGCT2B85GA035822 | 1HGCT2B85GA094028 | 1HGCT2B85GA021337 | 1HGCT2B85GA026943; 1HGCT2B85GA080128 | 1HGCT2B85GA020950; 1HGCT2B85GA097835; 1HGCT2B85GA028501 | 1HGCT2B85GA089184; 1HGCT2B85GA050501

1HGCT2B85GA083921; 1HGCT2B85GA018423

1HGCT2B85GA011729 | 1HGCT2B85GA079223 | 1HGCT2B85GA096023 | 1HGCT2B85GA094787; 1HGCT2B85GA040941

1HGCT2B85GA092215

1HGCT2B85GA062535 | 1HGCT2B85GA072126; 1HGCT2B85GA037201 | 1HGCT2B85GA001394 | 1HGCT2B85GA055052; 1HGCT2B85GA070523; 1HGCT2B85GA091534 | 1HGCT2B85GA005851; 1HGCT2B85GA005252; 1HGCT2B85GA041006 | 1HGCT2B85GA035349 | 1HGCT2B85GA012380 | 1HGCT2B85GA002075 | 1HGCT2B85GA051762 | 1HGCT2B85GA013304; 1HGCT2B85GA093235

1HGCT2B85GA003663 | 1HGCT2B85GA029468 | 1HGCT2B85GA087242 | 1HGCT2B85GA091419 | 1HGCT2B85GA016641 | 1HGCT2B85GA090979 | 1HGCT2B85GA043161 | 1HGCT2B85GA086625 | 1HGCT2B85GA038266 | 1HGCT2B85GA057514 | 1HGCT2B85GA034007; 1HGCT2B85GA079481 | 1HGCT2B85GA099570 | 1HGCT2B85GA017580 | 1HGCT2B85GA060493; 1HGCT2B85GA085538 | 1HGCT2B85GA024061

1HGCT2B85GA083983 | 1HGCT2B85GA026148 | 1HGCT2B85GA097253 | 1HGCT2B85GA092330 | 1HGCT2B85GA018101 | 1HGCT2B85GA097012 | 1HGCT2B85GA044763; 1HGCT2B85GA033021 | 1HGCT2B85GA074975 | 1HGCT2B85GA041958 | 1HGCT2B85GA031348; 1HGCT2B85GA005901 | 1HGCT2B85GA011665 | 1HGCT2B85GA015456 | 1HGCT2B85GA021676 | 1HGCT2B85GA004540 | 1HGCT2B85GA064639 | 1HGCT2B85GA073356 | 1HGCT2B85GA056900 | 1HGCT2B85GA009382 | 1HGCT2B85GA084826

1HGCT2B85GA052328 | 1HGCT2B85GA073468; 1HGCT2B85GA015733 | 1HGCT2B85GA084874 | 1HGCT2B85GA029857; 1HGCT2B85GA050336

1HGCT2B85GA043306; 1HGCT2B85GA059635 | 1HGCT2B85GA063037 | 1HGCT2B85GA097818 | 1HGCT2B85GA094871 | 1HGCT2B85GA047968

1HGCT2B85GA031141 | 1HGCT2B85GA051633 | 1HGCT2B85GA057917 | 1HGCT2B85GA064883; 1HGCT2B85GA017207 | 1HGCT2B85GA021323 | 1HGCT2B85GA015828 | 1HGCT2B85GA051888 | 1HGCT2B85GA084860 |

1HGCT2B85GA003338

| 1HGCT2B85GA056895 | 1HGCT2B85GA065905 | 1HGCT2B85GA033035

1HGCT2B85GA090996 | 1HGCT2B85GA053155; 1HGCT2B85GA061935; 1HGCT2B85GA023072 | 1HGCT2B85GA053141 | 1HGCT2B85GA041572 | 1HGCT2B85GA037988; 1HGCT2B85GA071185 | 1HGCT2B85GA028644 | 1HGCT2B85GA041040

1HGCT2B85GA002044; 1HGCT2B85GA034251 | 1HGCT2B85GA053088 | 1HGCT2B85GA067430; 1HGCT2B85GA086284; 1HGCT2B85GA077472 | 1HGCT2B85GA031575; 1HGCT2B85GA007647 | 1HGCT2B85GA095843; 1HGCT2B85GA082039 | 1HGCT2B85GA023878 | 1HGCT2B85GA025727 | 1HGCT2B85GA045346; 1HGCT2B85GA041166

1HGCT2B85GA051776 | 1HGCT2B85GA061093 | 1HGCT2B85GA087273; 1HGCT2B85GA001914 | 1HGCT2B85GA035237 | 1HGCT2B85GA076242

1HGCT2B85GA011908 | 1HGCT2B85GA047940 | 1HGCT2B85GA013562; 1HGCT2B85GA036811 | 1HGCT2B85GA052815; 1HGCT2B85GA048182 | 1HGCT2B85GA031740; 1HGCT2B85GA072546 | 1HGCT2B85GA006742 | 1HGCT2B85GA026635 | 1HGCT2B85GA096734 | 1HGCT2B85GA007468 | 1HGCT2B85GA025145; 1HGCT2B85GA011987; 1HGCT2B85GA016106; 1HGCT2B85GA083384 |

1HGCT2B85GA070764

; 1HGCT2B85GA052135 | 1HGCT2B85GA043211 | 1HGCT2B85GA099407; 1HGCT2B85GA062809; 1HGCT2B85GA054841; 1HGCT2B85GA054838 | 1HGCT2B85GA057688; 1HGCT2B85GA065063 | 1HGCT2B85GA031589; 1HGCT2B85GA050210 | 1HGCT2B85GA088682; 1HGCT2B85GA028580 | 1HGCT2B85GA036999; 1HGCT2B85GA038901; 1HGCT2B85GA067475 | 1HGCT2B85GA079349; 1HGCT2B85GA006952 | 1HGCT2B85GA099875 | 1HGCT2B85GA098256 | 1HGCT2B85GA016803 | 1HGCT2B85GA050062 | 1HGCT2B85GA045444; 1HGCT2B85GA017546 | 1HGCT2B85GA007809; 1HGCT2B85GA076838 | 1HGCT2B85GA044424; 1HGCT2B85GA017823 | 1HGCT2B85GA047694 | 1HGCT2B85GA018700; 1HGCT2B85GA059389 | 1HGCT2B85GA093011 | 1HGCT2B85GA015425 | 1HGCT2B85GA013836

1HGCT2B85GA085104 | 1HGCT2B85GA066651

1HGCT2B85GA066911 | 1HGCT2B85GA039384 | 1HGCT2B85GA065970; 1HGCT2B85GA062485 | 1HGCT2B85GA000231 | 1HGCT2B85GA099746 | 1HGCT2B85GA042513; 1HGCT2B85GA025209; 1HGCT2B85GA084437; 1HGCT2B85GA035559 | 1HGCT2B85GA051129 | 1HGCT2B85GA099147

1HGCT2B85GA095681; 1HGCT2B85GA011178 | 1HGCT2B85GA061790 | 1HGCT2B85GA071106 | 1HGCT2B85GA080663 | 1HGCT2B85GA047419; 1HGCT2B85GA090495 | 1HGCT2B85GA088116 | 1HGCT2B85GA020611 | 1HGCT2B85GA021208 | 1HGCT2B85GA030815; 1HGCT2B85GA069470; 1HGCT2B85GA019488; 1HGCT2B85GA029437 | 1HGCT2B85GA016512; 1HGCT2B85GA042320; 1HGCT2B85GA075561 | 1HGCT2B85GA042432 | 1HGCT2B85GA050353

1HGCT2B85GA028403 | 1HGCT2B85GA098760 | 1HGCT2B85GA023444 | 1HGCT2B85GA056816

1HGCT2B85GA014629 |

1HGCT2B85GA073891

| 1HGCT2B85GA011553 | 1HGCT2B85GA005364; 1HGCT2B85GA092411 | 1HGCT2B85GA012640 | 1HGCT2B85GA015487 |

1HGCT2B85GA041085

| 1HGCT2B85GA042429 | 1HGCT2B85GA059411; 1HGCT2B85GA039059 | 1HGCT2B85GA005722; 1HGCT2B85GA051602; 1HGCT2B85GA032158 | 1HGCT2B85GA018616 | 1HGCT2B85GA025873;

1HGCT2B85GA059778

; 1HGCT2B85GA008572 | 1HGCT2B85GA008491; 1HGCT2B85GA053804 | 1HGCT2B85GA013738 | 1HGCT2B85GA044603 | 1HGCT2B85GA088391 | 1HGCT2B85GA081294; 1HGCT2B85GA025842; 1HGCT2B85GA035495 | 1HGCT2B85GA068044

1HGCT2B85GA015196

1HGCT2B85GA069274 | 1HGCT2B85GA027056; 1HGCT2B85GA015523;

1HGCT2B85GA073714

| 1HGCT2B85GA020821 | 1HGCT2B85GA093462; 1HGCT2B85GA035240 | 1HGCT2B85GA013013 | 1HGCT2B85GA039675 | 1HGCT2B85GA033794 | 1HGCT2B85GA042334; 1HGCT2B85GA008202 | 1HGCT2B85GA099648 |

1HGCT2B85GA096264

; 1HGCT2B85GA051566; 1HGCT2B85GA012492 | 1HGCT2B85GA082204; 1HGCT2B85GA087404 | 1HGCT2B85GA062051; 1HGCT2B85GA052653

1HGCT2B85GA055391 | 1HGCT2B85GA079321

1HGCT2B85GA072322 | 1HGCT2B85GA040857 | 1HGCT2B85GA071168; 1HGCT2B85GA038820 | 1HGCT2B85GA013397 | 1HGCT2B85GA037084 | 1HGCT2B85GA078220; 1HGCT2B85GA051874 | 1HGCT2B85GA027686 | 1HGCT2B85GA054967; 1HGCT2B85GA091033 | 1HGCT2B85GA099651 | 1HGCT2B85GA012783; 1HGCT2B85GA030099; 1HGCT2B85GA011939; 1HGCT2B85GA004022 | 1HGCT2B85GA043693 | 1HGCT2B85GA022651 | 1HGCT2B85GA043029 | 1HGCT2B85GA040017; 1HGCT2B85GA088553; 1HGCT2B85GA026537 | 1HGCT2B85GA092828; 1HGCT2B85GA072160; 1HGCT2B85GA034119 | 1HGCT2B85GA085412; 1HGCT2B85GA058176; 1HGCT2B85GA000181; 1HGCT2B85GA080467 | 1HGCT2B85GA020365 | 1HGCT2B85GA017594; 1HGCT2B85GA086947; 1HGCT2B85GA012881 | 1HGCT2B85GA074801 | 1HGCT2B85GA081859 | 1HGCT2B85GA038543; 1HGCT2B85GA017496 | 1HGCT2B85GA084471; 1HGCT2B85GA061479 | 1HGCT2B85GA051535 | 1HGCT2B85GA076743; 1HGCT2B85GA097172 | 1HGCT2B85GA019975 | 1HGCT2B85GA074359 | 1HGCT2B85GA096832 | 1HGCT2B85GA093817 | 1HGCT2B85GA074023

1HGCT2B85GA083403 | 1HGCT2B85GA030197; 1HGCT2B85GA090951; 1HGCT2B85GA041183; 1HGCT2B85GA090402 | 1HGCT2B85GA073390; 1HGCT2B85GA078976 | 1HGCT2B85GA028675 | 1HGCT2B85GA064611; 1HGCT2B85GA080999 | 1HGCT2B85GA054290 | 1HGCT2B85GA050367 | 1HGCT2B85GA052149; 1HGCT2B85GA001041 | 1HGCT2B85GA034153; 1HGCT2B85GA044956; 1HGCT2B85GA023640 | 1HGCT2B85GA091758; 1HGCT2B85GA007227; 1HGCT2B85GA038073 | 1HGCT2B85GA008815 | 1HGCT2B85GA073969 | 1HGCT2B85GA073552 | 1HGCT2B85GA022293 | 1HGCT2B85GA033987; 1HGCT2B85GA036548 | 1HGCT2B85GA071008 | 1HGCT2B85GA070893

1HGCT2B85GA047338 | 1HGCT2B85GA004201 | 1HGCT2B85GA083062 | 1HGCT2B85GA056931; 1HGCT2B85GA090139 | 1HGCT2B85GA072627; 1HGCT2B85GA061174 | 1HGCT2B85GA001671 | 1HGCT2B85GA069601; 1HGCT2B85GA043323; 1HGCT2B85GA055438; 1HGCT2B85GA075740 | 1HGCT2B85GA018728; 1HGCT2B85GA018132 | 1HGCT2B85GA036906 | 1HGCT2B85GA093381 | 1HGCT2B85GA003579 | 1HGCT2B85GA007955; 1HGCT2B85GA066939

1HGCT2B85GA070537; 1HGCT2B85GA066813 | 1HGCT2B85GA069615 | 1HGCT2B85GA003761 | 1HGCT2B85GA068125 | 1HGCT2B85GA065113

1HGCT2B85GA001329; 1HGCT2B85GA015120; 1HGCT2B85GA095213 | 1HGCT2B85GA086771 | 1HGCT2B85GA080825; 1HGCT2B85GA078993 | 1HGCT2B85GA057528 | 1HGCT2B85GA079125; 1HGCT2B85GA022598; 1HGCT2B85GA054497; 1HGCT2B85GA020740 | 1HGCT2B85GA060302

1HGCT2B85GA036291; 1HGCT2B85GA084647 | 1HGCT2B85GA047159 | 1HGCT2B85GA095101; 1HGCT2B85GA068402 | 1HGCT2B85GA021628;

1HGCT2B85GA067671

| 1HGCT2B85GA077214; 1HGCT2B85GA013173 | 1HGCT2B85GA079058 | 1HGCT2B85GA055746; 1HGCT2B85GA083188

1HGCT2B85GA024089 | 1HGCT2B85GA070974 | 1HGCT2B85GA004697 | 1HGCT2B85GA091162 | 1HGCT2B85GA064074 | 1HGCT2B85GA065421 | 1HGCT2B85GA044519 | 1HGCT2B85GA005591; 1HGCT2B85GA042835 | 1HGCT2B85GA068027 | 1HGCT2B85GA067797 | 1HGCT2B85GA069209 | 1HGCT2B85GA067394 | 1HGCT2B85GA010886 | 1HGCT2B85GA095292

1HGCT2B85GA089315; 1HGCT2B85GA093266; 1HGCT2B85GA056041 | 1HGCT2B85GA077164; 1HGCT2B85GA028174

1HGCT2B85GA086477; 1HGCT2B85GA066973 | 1HGCT2B85GA027946; 1HGCT2B85GA050546 | 1HGCT2B85GA006028 | 1HGCT2B85GA013710; 1HGCT2B85GA094725 | 1HGCT2B85GA004067 | 1HGCT2B85GA094238; 1HGCT2B85GA026294 | 1HGCT2B85GA025730; 1HGCT2B85GA085118 | 1HGCT2B85GA036212 | 1HGCT2B85GA082560 | 1HGCT2B85GA042897 | 1HGCT2B85GA050093 | 1HGCT2B85GA020639 | 1HGCT2B85GA041104; 1HGCT2B85GA000553; 1HGCT2B85GA046819 | 1HGCT2B85GA080503 | 1HGCT2B85GA006675 | 1HGCT2B85GA092604 | 1HGCT2B85GA093977 | 1HGCT2B85GA091274 | 1HGCT2B85GA015182 | 1HGCT2B85GA003615 | 1HGCT2B85GA072000; 1HGCT2B85GA016591 | 1HGCT2B85GA029907 | 1HGCT2B85GA025632; 1HGCT2B85GA027008; 1HGCT2B85GA077892 | 1HGCT2B85GA081666 | 1HGCT2B85GA046786 | 1HGCT2B85GA087953; 1HGCT2B85GA097804 | 1HGCT2B85GA083191 | 1HGCT2B85GA071672 | 1HGCT2B85GA086138 | 1HGCT2B85GA006904 | 1HGCT2B85GA090187

1HGCT2B85GA004182 | 1HGCT2B85GA061921 | 1HGCT2B85GA049977 | 1HGCT2B85GA071588 | 1HGCT2B85GA083322 | 1HGCT2B85GA009253 | 1HGCT2B85GA081263 | 1HGCT2B85GA093915 | 1HGCT2B85GA081120 | 1HGCT2B85GA023783 | 1HGCT2B85GA003243 | 1HGCT2B85GA079643 | 1HGCT2B85GA037070 | 1HGCT2B85GA061613; 1HGCT2B85GA018891; 1HGCT2B85GA054130;

1HGCT2B85GA090464

| 1HGCT2B85GA087340; 1HGCT2B85GA012718 | 1HGCT2B85GA041278; 1HGCT2B85GA000312 | 1HGCT2B85GA005896 | 1HGCT2B85GA085877

1HGCT2B85GA074202 | 1HGCT2B85GA096278; 1HGCT2B85GA092764 | 1HGCT2B85GA002965 | 1HGCT2B85GA049333; 1HGCT2B85GA095244 | 1HGCT2B85GA017062; 1HGCT2B85GA038638 | 1HGCT2B85GA013531 | 1HGCT2B85GA015649 | 1HGCT2B85GA002464; 1HGCT2B85GA094711 | 1HGCT2B85GA029521 | 1HGCT2B85GA083580; 1HGCT2B85GA084776 | 1HGCT2B85GA016946 |

1HGCT2B85GA098015

; 1HGCT2B85GA054824 | 1HGCT2B85GA015330; 1HGCT2B85GA061966 | 1HGCT2B85GA056055; 1HGCT2B85GA059702 | 1HGCT2B85GA054001; 1HGCT2B85GA092246 | 1HGCT2B85GA031429; 1HGCT2B85GA024710 | 1HGCT2B85GA052958; 1HGCT2B85GA066052; 1HGCT2B85GA097382 | 1HGCT2B85GA019474 | 1HGCT2B85GA093770

1HGCT2B85GA064527 | 1HGCT2B85GA011472 | 1HGCT2B85GA013786; 1HGCT2B85GA049445; 1HGCT2B85GA086740; 1HGCT2B85GA025968 | 1HGCT2B85GA046562 | 1HGCT2B85GA027932 | 1HGCT2B85GA082378; 1HGCT2B85GA008765 | 1HGCT2B85GA021371 | 1HGCT2B85GA013772 | 1HGCT2B85GA025985; 1HGCT2B85GA025677 | 1HGCT2B85GA022617; 1HGCT2B85GA030264 | 1HGCT2B85GA016879; 1HGCT2B85GA082283 | 1HGCT2B85GA009477; 1HGCT2B85GA057500 | 1HGCT2B85GA058596 | 1HGCT2B85GA034203 | 1HGCT2B85GA015036; 1HGCT2B85GA086804 | 1HGCT2B85GA093123 | 1HGCT2B85GA041510 | 1HGCT2B85GA091193 | 1HGCT2B85GA043337 | 1HGCT2B85GA087015

1HGCT2B85GA017501; 1HGCT2B85GA026473; 1HGCT2B85GA059957; 1HGCT2B85GA017840 | 1HGCT2B85GA058551 | 1HGCT2B85GA023539; 1HGCT2B85GA013951

1HGCT2B85GA066648 | 1HGCT2B85GA035853 | 1HGCT2B85GA065838 | 1HGCT2B85GA057240 | 1HGCT2B85GA050109 | 1HGCT2B85GA044620 | 1HGCT2B85GA021385 | 1HGCT2B85GA033973

1HGCT2B85GA060560 | 1HGCT2B85GA061014

1HGCT2B85GA088424 | 1HGCT2B85GA007728; 1HGCT2B85GA033925 | 1HGCT2B85GA028045 | 1HGCT2B85GA087029 | 1HGCT2B85GA011925 | 1HGCT2B85GA076788 | 1HGCT2B85GA024769 | 1HGCT2B85GA076354 | 1HGCT2B85GA004361 | 1HGCT2B85GA001752; 1HGCT2B85GA001850 | 1HGCT2B85GA085295 | 1HGCT2B85GA089489 | 1HGCT2B85GA042950 | 1HGCT2B85GA037506 | 1HGCT2B85GA001086; 1HGCT2B85GA001363 | 1HGCT2B85GA040616

1HGCT2B85GA033231 | 1HGCT2B85GA088097; 1HGCT2B85GA097916; 1HGCT2B85GA052930 | 1HGCT2B85GA097401; 1HGCT2B85GA016025 | 1HGCT2B85GA056525; 1HGCT2B85GA031365 | 1HGCT2B85GA046108

1HGCT2B85GA063622 | 1HGCT2B85GA037439 | 1HGCT2B85GA049705 | 1HGCT2B85GA040082 | 1HGCT2B85GA032628

1HGCT2B85GA092134 | 1HGCT2B85GA080498 | 1HGCT2B85GA041426; 1HGCT2B85GA080257 | 1HGCT2B85GA045749; 1HGCT2B85GA094823; 1HGCT2B85GA070263; 1HGCT2B85GA060400 | 1HGCT2B85GA032032 | 1HGCT2B85GA046013 | 1HGCT2B85GA072689 | 1HGCT2B85GA082302 | 1HGCT2B85GA042821 | 1HGCT2B85GA029373 | 1HGCT2B85GA008958 | 1HGCT2B85GA063281 | 1HGCT2B85GA045895 | 1HGCT2B85GA054032 | 1HGCT2B85GA054774

1HGCT2B85GA097964 | 1HGCT2B85GA031821; 1HGCT2B85GA057559 | 1HGCT2B85GA049655 | 1HGCT2B85GA088861; 1HGCT2B85GA044648 | 1HGCT2B85GA060445 | 1HGCT2B85GA003906 | 1HGCT2B85GA010371 | 1HGCT2B85GA060106; 1HGCT2B85GA001069; 1HGCT2B85GA037473 | 1HGCT2B85GA087645; 1HGCT2B85GA033701 | 1HGCT2B85GA039577 | 1HGCT2B85GA030071; 1HGCT2B85GA040468 | 1HGCT2B85GA054340 | 1HGCT2B85GA006983

1HGCT2B85GA074460; 1HGCT2B85GA006949; 1HGCT2B85GA024366; 1HGCT2B85GA096930 | 1HGCT2B85GA052832; 1HGCT2B85GA055827; 1HGCT2B85GA060834; 1HGCT2B85GA084986; 1HGCT2B85GA069484 | 1HGCT2B85GA045010 | 1HGCT2B85GA069288 | 1HGCT2B85GA067914 | 1HGCT2B85GA093655 | 1HGCT2B85GA052085 | 1HGCT2B85GA094868 | 1HGCT2B85GA057335 | 1HGCT2B85GA048215

1HGCT2B85GA081425; 1HGCT2B85GA023377 | 1HGCT2B85GA075527

1HGCT2B85GA067931; 1HGCT2B85GA018809 | 1HGCT2B85GA046240 | 1HGCT2B85GA087869; 1HGCT2B85GA062017 | 1HGCT2B85GA081327 | 1HGCT2B85GA097611 | 1HGCT2B85GA076273 | 1HGCT2B85GA072921; 1HGCT2B85GA050868; 1HGCT2B85GA017921 | 1HGCT2B85GA062213; 1HGCT2B85GA000522; 1HGCT2B85GA054953 | 1HGCT2B85GA015974; 1HGCT2B85GA019572; 1HGCT2B85GA013416 | 1HGCT2B85GA071882 | 1HGCT2B85GA067251 | 1HGCT2B85GA058792; 1HGCT2B85GA037926 | 1HGCT2B85GA008393 | 1HGCT2B85GA045878; 1HGCT2B85GA091646

1HGCT2B85GA032211 | 1HGCT2B85GA044455 | 1HGCT2B85GA079383 | 1HGCT2B85GA068299 | 1HGCT2B85GA092232

1HGCT2B85GA024593 | 1HGCT2B85GA098743 | 1HGCT2B85GA006739; 1HGCT2B85GA038154 | 1HGCT2B85GA081795; 1HGCT2B85GA084888

1HGCT2B85GA091775 | 1HGCT2B85GA071123 | 1HGCT2B85GA081439 | 1HGCT2B85GA010113 | 1HGCT2B85GA058324; 1HGCT2B85GA062681 | 1HGCT2B85GA046870

1HGCT2B85GA047274 | 1HGCT2B85GA062163; 1HGCT2B85GA013965 | 1HGCT2B85GA019880; 1HGCT2B85GA031916 | 1HGCT2B85GA025100 | 1HGCT2B85GA011777; 1HGCT2B85GA092165 | 1HGCT2B85GA084809 | 1HGCT2B85GA002707 | 1HGCT2B85GA035416 | 1HGCT2B85GA015893 | 1HGCT2B85GA099844 | 1HGCT2B85GA029938; 1HGCT2B85GA026120 | 1HGCT2B85GA033245 | 1HGCT2B85GA045363; 1HGCT2B85GA064348; 1HGCT2B85GA000245 | 1HGCT2B85GA022603; 1HGCT2B85GA009821 |

1HGCT2B85GA015764

; 1HGCT2B85GA051311 | 1HGCT2B85GA051356; 1HGCT2B85GA035903; 1HGCT2B85GA084714

1HGCT2B85GA046772 | 1HGCT2B85GA070540; 1HGCT2B85GA018292 | 1HGCT2B85GA075172 | 1HGCT2B85GA009446 | 1HGCT2B85GA017482; 1HGCT2B85GA094417 | 1HGCT2B85GA063944 | 1HGCT2B85GA003601; 1HGCT2B85GA095924 | 1HGCT2B85GA086334; 1HGCT2B85GA014677 | 1HGCT2B85GA043791 | 1HGCT2B85GA063023 | 1HGCT2B85GA069145 | 1HGCT2B85GA002643; 1HGCT2B85GA077696; 1HGCT2B85GA017370

1HGCT2B85GA037683

1HGCT2B85GA011584 | 1HGCT2B85GA003744 | 1HGCT2B85GA076046 | 1HGCT2B85GA012315; 1HGCT2B85GA083675 | 1HGCT2B85GA044147 | 1HGCT2B85GA091209 | 1HGCT2B85GA058789 | 1HGCT2B85GA008877 | 1HGCT2B85GA009480 | 1HGCT2B85GA033018 |

1HGCT2B85GA014260

| 1HGCT2B85GA081537

1HGCT2B85GA007762 | 1HGCT2B85GA010497 | 1HGCT2B85GA061420; 1HGCT2B85GA011231; 1HGCT2B85GA060204; 1HGCT2B85GA033827

1HGCT2B85GA093431

1HGCT2B85GA073759 |

1HGCT2B85GA018342

; 1HGCT2B85GA008247 | 1HGCT2B85GA074524; 1HGCT2B85GA045959 | 1HGCT2B85GA013075 | 1HGCT2B85GA090545

1HGCT2B85GA074426

1HGCT2B85GA013464; 1HGCT2B85GA070926 | 1HGCT2B85GA017756 | 1HGCT2B85GA012010 | 1HGCT2B85GA033228; 1HGCT2B85GA066567; 1HGCT2B85GA095969 | 1HGCT2B85GA071381 | 1HGCT2B85GA062549; 1HGCT2B85GA087564 | 1HGCT2B85GA037103; 1HGCT2B85GA098239; 1HGCT2B85GA006126; 1HGCT2B85GA046027; 1HGCT2B85GA063183 | 1HGCT2B85GA029356; 1HGCT2B85GA018647; 1HGCT2B85GA052717

1HGCT2B85GA002934 | 1HGCT2B85GA031737; 1HGCT2B85GA081473 | 1HGCT2B85GA064642; 1HGCT2B85GA099634 | 1HGCT2B85GA058694 | 1HGCT2B85GA019815 | 1HGCT2B85GA083434 | 1HGCT2B85GA013660; 1HGCT2B85GA019913 | 1HGCT2B85GA078573; 1HGCT2B85GA068268 | 1HGCT2B85GA079139 | 1HGCT2B85GA009799 | 1HGCT2B85GA010841; 1HGCT2B85GA017157 | 1HGCT2B85GA021760

1HGCT2B85GA034184; 1HGCT2B85GA017451; 1HGCT2B85GA007714 | 1HGCT2B85GA073566 | 1HGCT2B85GA041765 | 1HGCT2B85GA078489

1HGCT2B85GA046254; 1HGCT2B85GA048411; 1HGCT2B85GA034833; 1HGCT2B85GA086690; 1HGCT2B85GA051518 | 1HGCT2B85GA006272; 1HGCT2B85GA092313; 1HGCT2B85GA049087; 1HGCT2B85GA028336 | 1HGCT2B85GA014808 | 1HGCT2B85GA031799 | 1HGCT2B85GA008927 | 1HGCT2B85GA056394; 1HGCT2B85GA028787 | 1HGCT2B85GA048456 | 1HGCT2B85GA048084 | 1HGCT2B85GA005736 | 1HGCT2B85GA019362 | 1HGCT2B85GA078797 | 1HGCT2B85GA080873 | 1HGCT2B85GA023489 | 1HGCT2B85GA028482; 1HGCT2B85GA039871 | 1HGCT2B85GA081912 | 1HGCT2B85GA016493; 1HGCT2B85GA022973 | 1HGCT2B85GA065130 | 1HGCT2B85GA074992 | 1HGCT2B85GA050384 | 1HGCT2B85GA083157 | 1HGCT2B85GA049204 |

1HGCT2B85GA027249

| 1HGCT2B85GA049672

1HGCT2B85GA007289; 1HGCT2B85GA004425 | 1HGCT2B85GA073857

1HGCT2B85GA094255; 1HGCT2B85GA028224 | 1HGCT2B85GA043435; 1HGCT2B85GA094496; 1HGCT2B85GA076189; 1HGCT2B85GA003288 | 1HGCT2B85GA078914

1HGCT2B85GA031611 | 1HGCT2B85GA000004 | 1HGCT2B85GA096796 |

1HGCT2B85GA002285

; 1HGCT2B85GA058632; 1HGCT2B85GA086270 | 1HGCT2B85GA019426 | 1HGCT2B85GA087130

1HGCT2B85GA084261 | 1HGCT2B85GA014887 | 1HGCT2B85GA000682; 1HGCT2B85GA072076 | 1HGCT2B85GA037246 | 1HGCT2B85GA087158; 1HGCT2B85GA068707 | 1HGCT2B85GA046044 | 1HGCT2B85GA072434; 1HGCT2B85GA024741 | 1HGCT2B85GA040647; 1HGCT2B85GA033195; 1HGCT2B85GA088567 | 1HGCT2B85GA041460; 1HGCT2B85GA043192 | 1HGCT2B85GA022424 | 1HGCT2B85GA031530; 1HGCT2B85GA050594 | 1HGCT2B85GA095910 | 1HGCT2B85GA003078 | 1HGCT2B85GA021175 | 1HGCT2B85GA088956; 1HGCT2B85GA061949 | 1HGCT2B85GA064107; 1HGCT2B85GA058002; 1HGCT2B85GA044004 | 1HGCT2B85GA098788 | 1HGCT2B85GA095860 | 1HGCT2B85GA060980 | 1HGCT2B85GA093865 | 1HGCT2B85GA057996 | 1HGCT2B85GA050577

1HGCT2B85GA008023 | 1HGCT2B85GA089735 | 1HGCT2B85GA090237; 1HGCT2B85GA030717; 1HGCT2B85GA072465; 1HGCT2B85GA023217 | 1HGCT2B85GA044102 | 1HGCT2B85GA095518 | 1HGCT2B85GA077780 | 1HGCT2B85GA016297 | 1HGCT2B85GA073549 | 1HGCT2B85GA080811; 1HGCT2B85GA013805 | 1HGCT2B85GA070148; 1HGCT2B85GA041684 | 1HGCT2B85GA096068 | 1HGCT2B85GA077097

1HGCT2B85GA032337 | 1HGCT2B85GA068836; 1HGCT2B85GA092716 | 1HGCT2B85GA082736; 1HGCT2B85GA047226 | 1HGCT2B85GA081487; 1HGCT2B85GA096491; 1HGCT2B85GA080890 | 1HGCT2B85GA001881 | 1HGCT2B85GA071462; 1HGCT2B85GA011245; 1HGCT2B85GA015442 | 1HGCT2B85GA013612; 1HGCT2B85GA047291 | 1HGCT2B85GA034959 | 1HGCT2B85GA085264 | 1HGCT2B85GA089198 | 1HGCT2B85GA059182; 1HGCT2B85GA079495 | 1HGCT2B85GA014355 | 1HGCT2B85GA045184; 1HGCT2B85GA088178 | 1HGCT2B85GA067458 | 1HGCT2B85GA098211 | 1HGCT2B85GA097365 | 1HGCT2B85GA012752; 1HGCT2B85GA055326; 1HGCT2B85GA022522; 1HGCT2B85GA052667 | 1HGCT2B85GA031320 | 1HGCT2B85GA055472 | 1HGCT2B85GA038056 | 1HGCT2B85GA064494 | 1HGCT2B85GA023542; 1HGCT2B85GA087838 | 1HGCT2B85GA034802

1HGCT2B85GA044584 | 1HGCT2B85GA066603 | 1HGCT2B85GA092506 | 1HGCT2B85GA020222 | 1HGCT2B85GA035108; 1HGCT2B85GA089296 | 1HGCT2B85GA052118; 1HGCT2B85GA039241 | 1HGCT2B85GA001959; 1HGCT2B85GA025260; 1HGCT2B85GA028420

1HGCT2B85GA056413; 1HGCT2B85GA055911 | 1HGCT2B85GA032001 | 1HGCT2B85GA000729 | 1HGCT2B85GA060333 | 1HGCT2B85GA070960; 1HGCT2B85GA040731 | 1HGCT2B85GA033813 | 1HGCT2B85GA081649 | 1HGCT2B85GA087497 | 1HGCT2B85GA016669 | 1HGCT2B85GA047615

1HGCT2B85GA077407; 1HGCT2B85GA084387 | 1HGCT2B85GA033648 | 1HGCT2B85GA039787 | 1HGCT2B85GA090206; 1HGCT2B85GA080775 | 1HGCT2B85GA034847; 1HGCT2B85GA007518 | 1HGCT2B85GA041491

1HGCT2B85GA086317; 1HGCT2B85GA006160 | 1HGCT2B85GA020205 | 1HGCT2B85GA053060 | 1HGCT2B85GA010354; 1HGCT2B85GA005879 | 1HGCT2B85GA060655; 1HGCT2B85GA020835 | 1HGCT2B85GA026392 | 1HGCT2B85GA066391 | 1HGCT2B85GA007566; 1HGCT2B85GA009060 | 1HGCT2B85GA084907

1HGCT2B85GA069159; 1HGCT2B85GA048778 | 1HGCT2B85GA011360 | 1HGCT2B85GA005395 | 1HGCT2B85GA060395

1HGCT2B85GA005123; 1HGCT2B85GA019197; 1HGCT2B85GA028451; 1HGCT2B85GA096197 | 1HGCT2B85GA082610 | 1HGCT2B85GA012525 | 1HGCT2B85GA081280 | 1HGCT2B85GA003517; 1HGCT2B85GA082123 | 1HGCT2B85GA037263; 1HGCT2B85GA012055; 1HGCT2B85GA003775; 1HGCT2B85GA090710 | 1HGCT2B85GA014727 | 1HGCT2B85GA055245; 1HGCT2B85GA004778 | 1HGCT2B85GA050885 | 1HGCT2B85GA010239

1HGCT2B85GA027042; 1HGCT2B85GA072692 | 1HGCT2B85GA002898; 1HGCT2B85GA049736 | 1HGCT2B85GA073020 | 1HGCT2B85GA079755; 1HGCT2B85GA022990 | 1HGCT2B85GA051020; 1HGCT2B85GA061868 | 1HGCT2B85GA055567 | 1HGCT2B85GA061160; 1HGCT2B85GA078816 | 1HGCT2B85GA057609 | 1HGCT2B85GA092456

1HGCT2B85GA000973 | 1HGCT2B85GA096927; 1HGCT2B85GA099200; 1HGCT2B85GA039479 | 1HGCT2B85GA032208 | 1HGCT2B85GA062762

1HGCT2B85GA010788 | 1HGCT2B85GA058131 | 1HGCT2B85GA023069 | 1HGCT2B85GA001282 | 1HGCT2B85GA076080

1HGCT2B85GA095857; 1HGCT2B85GA088794; 1HGCT2B85GA063135 | 1HGCT2B85GA051597; 1HGCT2B85GA048196 | 1HGCT2B85GA058677; 1HGCT2B85GA078962; 1HGCT2B85GA073700 | 1HGCT2B85GA074362; 1HGCT2B85GA044259; 1HGCT2B85GA034587 | 1HGCT2B85GA019801 | 1HGCT2B85GA091128 | 1HGCT2B85GA085121; 1HGCT2B85GA065807; 1HGCT2B85GA043127; 1HGCT2B85GA025453 | 1HGCT2B85GA080579 | 1HGCT2B85GA091436

1HGCT2B85GA070358 | 1HGCT2B85GA010712

1HGCT2B85GA027574; 1HGCT2B85GA086852; 1HGCT2B85GA053592 | 1HGCT2B85GA029020; 1HGCT2B85GA002447; 1HGCT2B85GA059246

1HGCT2B85GA091288 | 1HGCT2B85GA049347 | 1HGCT2B85GA032547 | 1HGCT2B85GA064463 | 1HGCT2B85GA036453; 1HGCT2B85GA011567 | 1HGCT2B85GA055696 | 1HGCT2B85GA099133; 1HGCT2B85GA044665

1HGCT2B85GA023508; 1HGCT2B85GA063782 | 1HGCT2B85GA094420 | 1HGCT2B85GA036534; 1HGCT2B85GA080730

1HGCT2B85GA027235 | 1HGCT2B85GA020687 | 1HGCT2B85GA030507 | 1HGCT2B85GA091601; 1HGCT2B85GA003520 | 1HGCT2B85GA043273; 1HGCT2B85GA039238 | 1HGCT2B85GA070117 | 1HGCT2B85GA073258 | 1HGCT2B85GA012654; 1HGCT2B85GA072014 | 1HGCT2B85GA037294; 1HGCT2B85GA024044 | 1HGCT2B85GA032600 | 1HGCT2B85GA074944; 1HGCT2B85GA004845; 1HGCT2B85GA089766; 1HGCT2B85GA084065 | 1HGCT2B85GA023086 | 1HGCT2B85GA012475; 1HGCT2B85GA068366 | 1HGCT2B85GA053429 | 1HGCT2B85GA003422 | 1HGCT2B85GA060123; 1HGCT2B85GA044732; 1HGCT2B85GA074927 | 1HGCT2B85GA058419 | 1HGCT2B85GA075785 | 1HGCT2B85GA018812

1HGCT2B85GA011407 | 1HGCT2B85GA054421; 1HGCT2B85GA078802 | 1HGCT2B85GA023458 | 1HGCT2B85GA012962; 1HGCT2B85GA036064

1HGCT2B85GA018468 | 1HGCT2B85GA035304 | 1HGCT2B85GA050496; 1HGCT2B85GA044245 | 1HGCT2B85GA094062; 1HGCT2B85GA047517; 1HGCT2B85GA085359

1HGCT2B85GA011620 | 1HGCT2B85GA016851; 1HGCT2B85GA001637; 1HGCT2B85GA066570 | 1HGCT2B85GA098614 | 1HGCT2B85GA022441; 1HGCT2B85GA046724 | 1HGCT2B85GA044309; 1HGCT2B85GA087399; 1HGCT2B85GA086012 | 1HGCT2B85GA015781 | 1HGCT2B85GA078119 | 1HGCT2B85GA036890 | 1HGCT2B85GA003193 | 1HGCT2B85GA006403 |

1HGCT2B85GA088746

| 1HGCT2B85GA002254; 1HGCT2B85GA063930 | 1HGCT2B85GA038526 | 1HGCT2B85GA003226 | 1HGCT2B85GA078671

1HGCT2B85GA076032 | 1HGCT2B85GA062292 | 1HGCT2B85GA060638 | 1HGCT2B85GA027784; 1HGCT2B85GA074863; 1HGCT2B85GA077701; 1HGCT2B85GA031043; 1HGCT2B85GA036467 | 1HGCT2B85GA050742 | 1HGCT2B85GA089346 | 1HGCT2B85GA043130; 1HGCT2B85GA018583; 1HGCT2B85GA087239 | 1HGCT2B85GA083370 | 1HGCT2B85GA012623 | 1HGCT2B85GA079187 | 1HGCT2B85GA010435; 1HGCT2B85GA095762 | 1HGCT2B85GA034783; 1HGCT2B85GA075110 | 1HGCT2B85GA063474; 1HGCT2B85GA019300 |

1HGCT2B85GA0111951HGCT2B85GA050188 | 1HGCT2B85GA086723;

1HGCT2B85GA099889

| 1HGCT2B85GA016770 | 1HGCT2B85GA036226; 1HGCT2B85GA044214

1HGCT2B85GA087967; 1HGCT2B85GA012086 | 1HGCT2B85GA087368 | 1HGCT2B85GA075267 | 1HGCT2B85GA058470; 1HGCT2B85GA021922; 1HGCT2B85GA079450; 1HGCT2B85GA014713; 1HGCT2B85GA066830

1HGCT2B85GA005333; 1HGCT2B85GA059375

1HGCT2B85GA004764 | 1HGCT2B85GA001668 | 1HGCT2B85GA092926

1HGCT2B85GA050465 | 1HGCT2B85GA066004 | 1HGCT2B85GA012587 | 1HGCT2B85GA038008 | 1HGCT2B85GA003789

1HGCT2B85GA017479; 1HGCT2B85GA033617; 1HGCT2B85GA006837 | 1HGCT2B85GA018373 | 1HGCT2B85GA008183 | 1HGCT2B85GA073793 | 1HGCT2B85GA053446 | 1HGCT2B85GA085281 | 1HGCT2B85GA042530 | 1HGCT2B85GA077519 | 1HGCT2B85GA074913 | 1HGCT2B85GA013870 | 1HGCT2B85GA023900 | 1HGCT2B85GA075219 | 1HGCT2B85GA045850 | 1HGCT2B85GA035156

1HGCT2B85GA009544

1HGCT2B85GA031883 | 1HGCT2B85GA085832; 1HGCT2B85GA091159; 1HGCT2B85GA080582; 1HGCT2B85GA045816 | 1HGCT2B85GA014582; 1HGCT2B85GA061899 | 1HGCT2B85GA088049 | 1HGCT2B85GA052720 | 1HGCT2B85GA080887

1HGCT2B85GA016218 | 1HGCT2B85GA019040 | 1HGCT2B85GA016848

1HGCT2B85GA019832 | 1HGCT2B85GA026702 | 1HGCT2B85GA071140

1HGCT2B85GA056363 | 1HGCT2B85GA048327 | 1HGCT2B85GA094191 | 1HGCT2B85GA033858 | 1HGCT2B85GA092778 | 1HGCT2B85GA012749; 1HGCT2B85GA073907 | 1HGCT2B85GA032077 | 1HGCT2B85GA026585 | 1HGCT2B85GA044570 | 1HGCT2B85GA072482 | 1HGCT2B85GA032063 | 1HGCT2B85GA063121 | 1HGCT2B85GA043225

1HGCT2B85GA045718 | 1HGCT2B85GA089962 | 1HGCT2B85GA035478 | 1HGCT2B85GA044522 | 1HGCT2B85GA092621 | 1HGCT2B85GA060610 | 1HGCT2B85GA062759; 1HGCT2B85GA048103; 1HGCT2B85GA096863 | 1HGCT2B85GA025825 | 1HGCT2B85GA038090; 1HGCT2B85GA009012 | 1HGCT2B85GA065984; 1HGCT2B85GA026859

1HGCT2B85GA049025; 1HGCT2B85GA016462 | 1HGCT2B85GA076676;

1HGCT2B85GA019538

| 1HGCT2B85GA086821; 1HGCT2B85GA045671; 1HGCT2B85GA013948 | 1HGCT2B85GA090836 | 1HGCT2B85GA037781; 1HGCT2B85GA051700 | 1HGCT2B85GA073261 | 1HGCT2B85GA043466; 1HGCT2B85GA026165 | 1HGCT2B85GA049364

1HGCT2B85GA079982 | 1HGCT2B85GA002724 | 1HGCT2B85GA058856 | 1HGCT2B85GA077231 | 1HGCT2B85GA099343 | 1HGCT2B85GA045976 | 1HGCT2B85GA063698 | 1HGCT2B85GA025016 | 1HGCT2B85GA043855; 1HGCT2B85GA020351 | 1HGCT2B85GA035626 | 1HGCT2B85GA054757; 1HGCT2B85GA099164; 1HGCT2B85GA058937; 1HGCT2B85GA059179 | 1HGCT2B85GA053253; 1HGCT2B85GA045332 | 1HGCT2B85GA053785 | 1HGCT2B85GA077326 | 1HGCT2B85GA021743; 1HGCT2B85GA049123 | 1HGCT2B85GA019071 |

1HGCT2B85GA031480

; 1HGCT2B85GA028840 | 1HGCT2B85GA059232 | 1HGCT2B85GA024139

1HGCT2B85GA079478 | 1HGCT2B85GA053740 | 1HGCT2B85GA050692

1HGCT2B85GA096653

1HGCT2B85GA040986 | 1HGCT2B85GA029244 | 1HGCT2B85GA040678 | 1HGCT2B85GA032421; 1HGCT2B85GA095003; 1HGCT2B85GA089637; 1HGCT2B85GA039496; 1HGCT2B85GA063927; 1HGCT2B85GA047520 | 1HGCT2B85GA094157 | 1HGCT2B85GA041751 | 1HGCT2B85GA017790; 1HGCT2B85GA036078 | 1HGCT2B85GA062633 | 1HGCT2B85GA074068; 1HGCT2B85GA052409 | 1HGCT2B85GA079173; 1HGCT2B85GA060171; 1HGCT2B85GA074152

1HGCT2B85GA069419 | 1HGCT2B85GA018289; 1HGCT2B85GA086706 | 1HGCT2B85GA013514 | 1HGCT2B85GA074104 | 1HGCT2B85GA005266; 1HGCT2B85GA040115 | 1HGCT2B85GA003548 | 1HGCT2B85GA003954 | 1HGCT2B85GA017045; 1HGCT2B85GA048716; 1HGCT2B85GA013755; 1HGCT2B85GA047811 | 1HGCT2B85GA000343; 1HGCT2B85GA007003

1HGCT2B85GA063149; 1HGCT2B85GA056122 | 1HGCT2B85GA025808 | 1HGCT2B85GA003484; 1HGCT2B85GA015943; 1HGCT2B85GA065208

1HGCT2B85GA067539; 1HGCT2B85GA072191 | 1HGCT2B85GA083708 | 1HGCT2B85GA082963 | 1HGCT2B85GA082705 | 1HGCT2B85GA009530 | 1HGCT2B85GA030104; 1HGCT2B85GA014596; 1HGCT2B85GA007504 | 1HGCT2B85GA052880 | 1HGCT2B85GA053964; 1HGCT2B85GA088973 | 1HGCT2B85GA065371; 1HGCT2B85GA030961; 1HGCT2B85GA058582 | 1HGCT2B85GA070506; 1HGCT2B85GA053575 | 1HGCT2B85GA018082 | 1HGCT2B85GA056282; 1HGCT2B85GA041376; 1HGCT2B85GA038140 | 1HGCT2B85GA040440 | 1HGCT2B85GA006224; 1HGCT2B85GA028062 | 1HGCT2B85GA069503; 1HGCT2B85GA083014

1HGCT2B85GA076855

| 1HGCT2B85GA060798 | 1HGCT2B85GA013688; 1HGCT2B85GA039062

1HGCT2B85GA074720 | 1HGCT2B85GA007874 | 1HGCT2B85GA074782 | 1HGCT2B85GA000780 | 1HGCT2B85GA059263 | 1HGCT2B85GA094031

1HGCT2B85GA044343 | 1HGCT2B85GA066357; 1HGCT2B85GA007325 | 1HGCT2B85GA027896 | 1HGCT2B85GA097429 | 1HGCT2B85GA045296 | 1HGCT2B85GA055522 | 1HGCT2B85GA055603

1HGCT2B85GA059733 | 1HGCT2B85GA021659 | 1HGCT2B85GA074930 | 1HGCT2B85GA022889 | 1HGCT2B85GA029079 | 1HGCT2B85GA026957 | 1HGCT2B85GA043905 | 1HGCT2B85GA047162 | 1HGCT2B85GA076578; 1HGCT2B85GA077245 | 1HGCT2B85GA005803

1HGCT2B85GA016901 | 1HGCT2B85GA034590

1HGCT2B85GA079948; 1HGCT2B85GA099858 | 1HGCT2B85GA094630 | 1HGCT2B85GA018518; 1HGCT2B85GA084194 | 1HGCT2B85GA048179; 1HGCT2B85GA004831

1HGCT2B85GA035674; 1HGCT2B85GA055813 | 1HGCT2B85GA073034 | 1HGCT2B85GA033522 | 1HGCT2B85GA044889 | 1HGCT2B85GA088245 | 1HGCT2B85GA089573 | 1HGCT2B85GA015229 | 1HGCT2B85GA017529 | 1HGCT2B85GA063779 | 1HGCT2B85GA078850 | 1HGCT2B85GA017319 | 1HGCT2B85GA047789 | 1HGCT2B85GA057819 | 1HGCT2B85GA066486; 1HGCT2B85GA038851 | 1HGCT2B85GA017238 | 1HGCT2B85GA085636 | 1HGCT2B85GA019507 | 1HGCT2B85GA006613 | 1HGCT2B85GA007387; 1HGCT2B85GA019989; 1HGCT2B85GA084499; 1HGCT2B85GA097768; 1HGCT2B85GA059215 | 1HGCT2B85GA014386; 1HGCT2B85GA067296

1HGCT2B85GA086799; 1HGCT2B85GA001458 | 1HGCT2B85GA013917 | 1HGCT2B85GA070568; 1HGCT2B85GA052877 | 1HGCT2B85GA004120; 1HGCT2B85GA092201 | 1HGCT2B85GA039689 | 1HGCT2B85GA025095 | 1HGCT2B85GA099763; 1HGCT2B85GA022472; 1HGCT2B85GA000259 | 1HGCT2B85GA056766; 1HGCT2B85GA016428; 1HGCT2B85GA054547 | 1HGCT2B85GA095809; 1HGCT2B85GA007065 | 1HGCT2B85GA007695 | 1HGCT2B85GA048313 | 1HGCT2B85GA072868

1HGCT2B85GA092831

1HGCT2B85GA060994 | 1HGCT2B85GA013335 | 1HGCT2B85GA051972 | 1HGCT2B85GA028028 | 1HGCT2B85GA017742 | 1HGCT2B85GA036761

1HGCT2B85GA081019 | 1HGCT2B85GA095485 | 1HGCT2B85GA093297; 1HGCT2B85GA009916 | 1HGCT2B85GA093154 | 1HGCT2B85GA085135 | 1HGCT2B85GA023735 | 1HGCT2B85GA054029 | 1HGCT2B85GA018227 | 1HGCT2B85GA083482; 1HGCT2B85GA082073 | 1HGCT2B85GA073745

1HGCT2B85GA032659 | 1HGCT2B85GA069596; 1HGCT2B85GA053656 | 1HGCT2B85GA087757 | 1HGCT2B85GA059697 | 1HGCT2B85GA077598; 1HGCT2B85GA038896 | 1HGCT2B85GA008653 | 1HGCT2B85GA080761; 1HGCT2B85GA083613; 1HGCT2B85GA069856 | 1HGCT2B85GA080694 | 1HGCT2B85GA084812; 1HGCT2B85GA040793; 1HGCT2B85GA069260 | 1HGCT2B85GA043984 | 1HGCT2B85GA052006 | 1HGCT2B85GA067184 | 1HGCT2B85GA038428; 1HGCT2B85GA033942 | 1HGCT2B85GA013979 | 1HGCT2B85GA025758; 1HGCT2B85GA021032 | 1HGCT2B85GA088360 | 1HGCT2B85GA009043; 1HGCT2B85GA017448 | 1HGCT2B85GA045380; 1HGCT2B85GA077942 | 1HGCT2B85GA096121; 1HGCT2B85GA024447 | 1HGCT2B85GA096216 | 1HGCT2B85GA061823 | 1HGCT2B85GA033052 | 1HGCT2B85GA024013 | 1HGCT2B85GA084051 | 1HGCT2B85GA020155 | 1HGCT2B85GA042611

1HGCT2B85GA045525; 1HGCT2B85GA034976 | 1HGCT2B85GA043743 | 1HGCT2B85GA021564 | 1HGCT2B85GA060767 | 1HGCT2B85GA095566

1HGCT2B85GA021290; 1HGCT2B85GA054581 | 1HGCT2B85GA013206; 1HGCT2B85GA089461 | 1HGCT2B85GA045539 | 1HGCT2B85GA089069

1HGCT2B85GA050224

1HGCT2B85GA072885 | 1HGCT2B85GA064785

1HGCT2B85GA088231 | 1HGCT2B85GA024979

1HGCT2B85GA006997 | 1HGCT2B85GA092067

1HGCT2B85GA020589; 1HGCT2B85GA075396; 1HGCT2B85GA082350 | 1HGCT2B85GA040650; 1HGCT2B85GA093641; 1HGCT2B85GA040177 | 1HGCT2B85GA052491; 1HGCT2B85GA042236

1HGCT2B85GA053611 | 1HGCT2B85GA015179; 1HGCT2B85GA030278 | 1HGCT2B85GA068934; 1HGCT2B85GA058534; 1HGCT2B85GA046075; 1HGCT2B85GA079688 | 1HGCT2B85GA080808 | 1HGCT2B85GA054046; 1HGCT2B85GA062857 | 1HGCT2B85GA024254 | 1HGCT2B85GA065810 | 1HGCT2B85GA037814 | 1HGCT2B85GA049252; 1HGCT2B85GA022102; 1HGCT2B85GA097723 | 1HGCT2B85GA002416 | 1HGCT2B85GA001539; 1HGCT2B85GA069405 | 1HGCT2B85GA003355 |

1HGCT2B85GA029101

; 1HGCT2B85GA012816; 1HGCT2B85GA092277 | 1HGCT2B85GA013643 | 1HGCT2B85GA079710 | 1HGCT2B85GA021435; 1HGCT2B85GA094689; 1HGCT2B85GA068240 | 1HGCT2B85GA007390; 1HGCT2B85GA023931 | 1HGCT2B85GA068965 | 1HGCT2B85GA039420 | 1HGCT2B85GA061692 |

1HGCT2B85GA0147611HGCT2B85GA022066 | 1HGCT2B85GA075351 | 1HGCT2B85GA033102; 1HGCT2B85GA089119 | 1HGCT2B85GA058159; 1HGCT2B85GA028966; 1HGCT2B85GA026568 | 1HGCT2B85GA042351; 1HGCT2B85GA054399; 1HGCT2B85GA053074 | 1HGCT2B85GA038378; 1HGCT2B85GA007308 | 1HGCT2B85GA072949 | 1HGCT2B85GA061238 | 1HGCT2B85GA097057 | 1HGCT2B85GA077665; 1HGCT2B85GA047856 | 1HGCT2B85GA094532 | 1HGCT2B85GA073325; 1HGCT2B85GA001332 | 1HGCT2B85GA021774 | 1HGCT2B85GA089749 | 1HGCT2B85GA081232 | 1HGCT2B85GA048652 | 1HGCT2B85GA085863 | 1HGCT2B85GA075589 | 1HGCT2B85GA075544; 1HGCT2B85GA024724 | 1HGCT2B85GA036615 | 1HGCT2B85GA078010 | 1HGCT2B85GA053107

1HGCT2B85GA087113; 1HGCT2B85GA007275 | 1HGCT2B85GA002027; 1HGCT2B85GA074510 | 1HGCT2B85GA070604 | 1HGCT2B85GA014534; 1HGCT2B85GA066519; 1HGCT2B85GA063104; 1HGCT2B85GA067248; 1HGCT2B85GA040258 | 1HGCT2B85GA036632 | 1HGCT2B85GA031205 | 1HGCT2B85GA054872 | 1HGCT2B85GA084311; 1HGCT2B85GA064625 | 1HGCT2B85GA079271 | 1HGCT2B85GA070778 | 1HGCT2B85GA046769; 1HGCT2B85GA070635 | 1HGCT2B85GA068853 | 1HGCT2B85GA030023; 1HGCT2B85GA021077; 1HGCT2B85GA018194 | 1HGCT2B85GA083353; 1HGCT2B85GA029390 | 1HGCT2B85GA074118 | 1HGCT2B85GA086754 | 1HGCT2B85GA096586; 1HGCT2B85GA062454 | 1HGCT2B85GA031995 | 1HGCT2B85GA079593 | 1HGCT2B85GA043368;

1HGCT2B85GA018924

| 1HGCT2B85GA097883 | 1HGCT2B85GA022844; 1HGCT2B85GA036422; 1HGCT2B85GA044357; 1HGCT2B85GA002903 | 1HGCT2B85GA007048 | 1HGCT2B85GA045931 | 1HGCT2B85GA004585 | 1HGCT2B85GA070229 | 1HGCT2B85GA018504 | 1HGCT2B85GA081747; 1HGCT2B85GA057447 | 1HGCT2B85GA038302 | 1HGCT2B85GA056864 | 1HGCT2B85GA098807; 1HGCT2B85GA022665; 1HGCT2B85GA009933; 1HGCT2B85GA062745;

1HGCT2B85GA072238

; 1HGCT2B85GA026845; 1HGCT2B85GA046061 | 1HGCT2B85GA091985;

1HGCT2B85GA011097

| 1HGCT2B85GA032418; 1HGCT2B85GA024321 |

1HGCT2B85GA090366

; 1HGCT2B85GA063331

1HGCT2B85GA053642 | 1HGCT2B85GA047386 | 1HGCT2B85GA097592; 1HGCT2B85GA033472 | 1HGCT2B85GA030930 | 1HGCT2B85GA082803; 1HGCT2B85GA024285; 1HGCT2B85GA019958 | 1HGCT2B85GA061918

1HGCT2B85GA071767 | 1HGCT2B85GA083787

1HGCT2B85GA076192; 1HGCT2B85GA065256; 1HGCT2B85GA061059 | 1HGCT2B85GA065385 | 1HGCT2B85GA000861 | 1HGCT2B85GA042740; 1HGCT2B85GA073065; 1HGCT2B85GA072644 | 1HGCT2B85GA017661 | 1HGCT2B85GA054113 | 1HGCT2B85GA004828 | 1HGCT2B85GA088620; 1HGCT2B85GA055018

1HGCT2B85GA040826; 1HGCT2B85GA029647

1HGCT2B85GA028661 | 1HGCT2B85GA079979 | 1HGCT2B85GA006191 | 1HGCT2B85GA054404 | 1HGCT2B85GA081568; 1HGCT2B85GA045735 | 1HGCT2B85GA002657 | 1HGCT2B85GA024562; 1HGCT2B85GA094448; 1HGCT2B85GA097544 | 1HGCT2B85GA060431 | 1HGCT2B85GA027347 | 1HGCT2B85GA046979 | 1HGCT2B85GA089699 | 1HGCT2B85GA070182 | 1HGCT2B85GA035948 | 1HGCT2B85GA088326 | 1HGCT2B85GA030622 | 1HGCT2B85GA036405 | 1HGCT2B85GA028739 | 1HGCT2B85GA008149 |

1HGCT2B85GA090089

; 1HGCT2B85GA026246 | 1HGCT2B85GA041636; 1HGCT2B85GA090450; 1HGCT2B85GA069968 | 1HGCT2B85GA017255 | 1HGCT2B85GA031401 | 1HGCT2B85GA043452 | 1HGCT2B85GA016090; 1HGCT2B85GA074393; 1HGCT2B85GA095728; 1HGCT2B85GA006773 | 1HGCT2B85GA059652; 1HGCT2B85GA003985 | 1HGCT2B85GA064379; 1HGCT2B85GA027140 | 1HGCT2B85GA088519 | 1HGCT2B85GA031088; 1HGCT2B85GA066715; 1HGCT2B85GA019751 | 1HGCT2B85GA008409 |

1HGCT2B85GA030751

| 1HGCT2B85GA039322 | 1HGCT2B85GA082154; 1HGCT2B85GA046447

1HGCT2B85GA086320; 1HGCT2B85GA039739 | 1HGCT2B85GA053463; 1HGCT2B85GA045685 | 1HGCT2B85GA095373; 1HGCT2B85GA074345 | 1HGCT2B85GA079335 | 1HGCT2B85GA024545; 1HGCT2B85GA051731 | 1HGCT2B85GA015165 | 1HGCT2B85GA058033 | 1HGCT2B85GA057626 | 1HGCT2B85GA037411 | 1HGCT2B85GA018034; 1HGCT2B85GA031382 | 1HGCT2B85GA025484 | 1HGCT2B85GA001797; 1HGCT2B85GA064169 | 1HGCT2B85GA026134 | 1HGCT2B85GA082297 | 1HGCT2B85GA047095; 1HGCT2B85GA004988 | 1HGCT2B85GA093333; 1HGCT2B85GA098323 | 1HGCT2B85GA079318; 1HGCT2B85GA051650; 1HGCT2B85GA012461 | 1HGCT2B85GA085913 | 1HGCT2B85GA043841 | 1HGCT2B85GA037280; 1HGCT2B85GA030121 | 1HGCT2B85GA055780 | 1HGCT2B85GA016638 | 1HGCT2B85GA086592 | 1HGCT2B85GA004134; 1HGCT2B85GA078458 | 1HGCT2B85GA080453 | 1HGCT2B85GA051325; 1HGCT2B85GA043516 | 1HGCT2B85GA066021

1HGCT2B85GA037635; 1HGCT2B85GA092912 | 1HGCT2B85GA018969 | 1HGCT2B85GA086611 | 1HGCT2B85GA059862

1HGCT2B85GA091372 | 1HGCT2B85GA061546; 1HGCT2B85GA018325 | 1HGCT2B85GA072675 | 1HGCT2B85GA061854; 1HGCT2B85GA077374 | 1HGCT2B85GA006966 | 1HGCT2B85GA017174 | 1HGCT2B85GA009091 | 1HGCT2B85GA046321; 1HGCT2B85GA016039 | 1HGCT2B85GA037408 | 1HGCT2B85GA077584; 1HGCT2B85GA057108; 1HGCT2B85GA026974; 1HGCT2B85GA015716; 1HGCT2B85GA036601 | 1HGCT2B85GA055178

1HGCT2B85GA096376 | 1HGCT2B85GA052071 | 1HGCT2B85GA059473; 1HGCT2B85GA062261

1HGCT2B85GA041877 | 1HGCT2B85GA063197 | 1HGCT2B85GA010936; 1HGCT2B85GA040583

1HGCT2B85GA060087 | 1HGCT2B85GA021726 | 1HGCT2B85GA094904; 1HGCT2B85GA073650 | 1HGCT2B85GA078170 | 1HGCT2B85GA045802

1HGCT2B85GA019104 | 1HGCT2B85GA020060 | 1HGCT2B85GA052460; 1HGCT2B85GA076886; 1HGCT2B85GA053723 | 1HGCT2B85GA099455 | 1HGCT2B85GA001606 | 1HGCT2B85GA093736 | 1HGCT2B85GA037876;

1HGCT2B85GA084227

| 1HGCT2B85GA027655 | 1HGCT2B85GA076550; 1HGCT2B85GA074071 | 1HGCT2B85GA024304 | 1HGCT2B85GA084468 | 1HGCT2B85GA077682; 1HGCT2B85GA060770

1HGCT2B85GA0488001HGCT2B85GA060154 | 1HGCT2B85GA066164 | 1HGCT2B85GA076208; 1HGCT2B85GA071655; 1HGCT2B85GA032595 | 1HGCT2B85GA075835; 1HGCT2B85GA006546

1HGCT2B85GA069811 | 1HGCT2B85GA010659; 1HGCT2B85GA004957; 1HGCT2B85GA090142 | 1HGCT2B85GA025663; 1HGCT2B85GA007096; 1HGCT2B85GA050398 | 1HGCT2B85GA003369 | 1HGCT2B85GA061191

1HGCT2B85GA092697 | 1HGCT2B85GA044794 | 1HGCT2B85GA019149 | 1HGCT2B85GA086141 | 1HGCT2B85GA081490

1HGCT2B85GA096006 | 1HGCT2B85GA062020 | 1HGCT2B85GA081716 | 1HGCT2B85GA067119; 1HGCT2B85GA001931 | 1HGCT2B85GA068755 | 1HGCT2B85GA056881 | 1HGCT2B85GA061739; 1HGCT2B85GA060249 | 1HGCT2B85GA024402 | 1HGCT2B85GA029454 | 1HGCT2B85GA092957 | 1HGCT2B85GA085409; 1HGCT2B85GA026103; 1HGCT2B85GA027820 | 1HGCT2B85GA074281 | 1HGCT2B85GA084633 | 1HGCT2B85GA080470; 1HGCT2B85GA056511; 1HGCT2B85GA030524 | 1HGCT2B85GA078461; 1HGCT2B85GA054211; 1HGCT2B85GA081389; 1HGCT2B85GA091596; 1HGCT2B85GA045573 |

1HGCT2B85GA040129

| 1HGCT2B85GA047808; 1HGCT2B85GA002397 | 1HGCT2B85GA081411 | 1HGCT2B85GA068514; 1HGCT2B85GA023864 | 1HGCT2B85GA093848 | 1HGCT2B85GA023914 | 1HGCT2B85GA049414 | 1HGCT2B85GA020141

1HGCT2B85GA010015; 1HGCT2B85GA016249; 1HGCT2B85GA059585 | 1HGCT2B85GA078525 | 1HGCT2B85GA061885

1HGCT2B85GA093994 | 1HGCT2B85GA058193 | 1HGCT2B85GA051891; 1HGCT2B85GA089024 | 1HGCT2B85GA028515;

1HGCT2B85GA063068

| 1HGCT2B85GA035013; 1HGCT2B85GA090500; 1HGCT2B85GA048277; 1HGCT2B85GA076922; 1HGCT2B85GA052619 | 1HGCT2B85GA035660 | 1HGCT2B85GA002576 | 1HGCT2B85GA066634 | 1HGCT2B85GA010077 | 1HGCT2B85GA041622

1HGCT2B85GA088035; 1HGCT2B85GA039109; 1HGCT2B85GA052782 | 1HGCT2B85GA017028; 1HGCT2B85GA067962 | 1HGCT2B85GA011147 | 1HGCT2B85GA017059; 1HGCT2B85GA041605 | 1HGCT2B85GA010564; 1HGCT2B85GA018048 | 1HGCT2B85GA090965 | 1HGCT2B85GA094272; 1HGCT2B85GA015022 | 1HGCT2B85GA046500 | 1HGCT2B85GA095082; 1HGCT2B85GA087192 | 1HGCT2B85GA034623; 1HGCT2B85GA088066 | 1HGCT2B85GA055343; 1HGCT2B85GA063605 | 1HGCT2B85GA044715 | 1HGCT2B85GA093557; 1HGCT2B85GA078699

1HGCT2B85GA005414; 1HGCT2B85GA061286; 1HGCT2B85GA078640; 1HGCT2B85GA057979; 1HGCT2B85GA077908; 1HGCT2B85GA079111 | 1HGCT2B85GA046450 | 1HGCT2B85GA019376 | 1HGCT2B85GA081330 | 1HGCT2B85GA084342 | 1HGCT2B85GA077861 | 1HGCT2B85GA056976 | 1HGCT2B85GA014212 | 1HGCT2B85GA027428 |

1HGCT2B85GA090223

| 1HGCT2B85GA070733 | 1HGCT2B85GA028417 | 1HGCT2B85GA011343 | 1HGCT2B85GA080114 | 1HGCT2B85GA080243 | 1HGCT2B85GA056217;

1HGCT2B85GA009625

| 1HGCT2B85GA011083; 1HGCT2B85GA017899 | 1HGCT2B85GA074555 | 1HGCT2B85GA011682 | 1HGCT2B85GA037182 | 1HGCT2B85GA035867 | 1HGCT2B85GA015537 | 1HGCT2B85GA023315; 1HGCT2B85GA067606 | 1HGCT2B85GA065581

1HGCT2B85GA047842 | 1HGCT2B85GA075222; 1HGCT2B85GA094675 | 1HGCT2B85GA003565 | 1HGCT2B85GA019636 | 1HGCT2B85GA041409 | 1HGCT2B85GA007342; 1HGCT2B85GA095325; 1HGCT2B85GA021192 | 1HGCT2B85GA030989; 1HGCT2B85GA064995 | 1HGCT2B85GA070439; 1HGCT2B85GA078508 | 1HGCT2B85GA066844 | 1HGCT2B85GA014114; 1HGCT2B85GA098824 | 1HGCT2B85GA074376; 1HGCT2B85GA068254; 1HGCT2B85GA011424 | 1HGCT2B85GA051308 | 1HGCT2B85GA051616; 1HGCT2B85GA043936 | 1HGCT2B85GA056198; 1HGCT2B85GA032385 | 1HGCT2B85GA039403 | 1HGCT2B85GA030300 | 1HGCT2B85GA006045 | 1HGCT2B85GA093249; 1HGCT2B85GA018745 | 1HGCT2B85GA089377 | 1HGCT2B85GA054855 | 1HGCT2B85GA037540 | 1HGCT2B85GA041720 | 1HGCT2B85GA044679 | 1HGCT2B85GA006823 | 1HGCT2B85GA024643; 1HGCT2B85GA035173 | 1HGCT2B85GA086351; 1HGCT2B85GA061742 | 1HGCT2B85GA051146

1HGCT2B85GA015361 | 1HGCT2B85GA051017 | 1HGCT2B85GA001735 | 1HGCT2B85GA022164 | 1HGCT2B85GA050725 | 1HGCT2B85GA014467 | 1HGCT2B85GA002142 | 1HGCT2B85GA015697 | 1HGCT2B85GA030586

1HGCT2B85GA024514 | 1HGCT2B85GA097107; 1HGCT2B85GA069100 | 1HGCT2B85GA039093; 1HGCT2B85GA062079 | 1HGCT2B85GA006921 | 1HGCT2B85GA050708 | 1HGCT2B85GA073244 | 1HGCT2B85GA067301 | 1HGCT2B85GA025940 | 1HGCT2B85GA089993 | 1HGCT2B85GA020608 | 1HGCT2B85GA027736 | 1HGCT2B85GA028305 | 1HGCT2B85GA079268 | 1HGCT2B85GA022083

1HGCT2B85GA078380 | 1HGCT2B85GA013478 | 1HGCT2B85GA048408 | 1HGCT2B85GA041233 | 1HGCT2B85GA014422 | 1HGCT2B85GA021693; 1HGCT2B85GA092294 | 1HGCT2B85GA040499 | 1HGCT2B85GA009897 | 1HGCT2B85GA059425 | 1HGCT2B85GA014209; 1HGCT2B85GA000469 | 1HGCT2B85GA075091 | 1HGCT2B85GA009138; 1HGCT2B85GA039840; 1HGCT2B85GA042088 | 1HGCT2B85GA046934; 1HGCT2B85GA006465; 1HGCT2B85GA078833; 1HGCT2B85GA011679; 1HGCT2B85GA064253 | 1HGCT2B85GA000147; 1HGCT2B85GA015814 | 1HGCT2B85GA008832 | 1HGCT2B85GA086978; 1HGCT2B85GA031432 | 1HGCT2B85GA021886 | 1HGCT2B85GA090271; 1HGCT2B85GA055455; 1HGCT2B85GA045248 | 1HGCT2B85GA049137 | 1HGCT2B85GA065404 | 1HGCT2B85GA023928 | 1HGCT2B85GA057478 | 1HGCT2B85GA096426; 1HGCT2B85GA031091 | 1HGCT2B85GA057755 | 1HGCT2B85GA050773 | 1HGCT2B85GA002805; 1HGCT2B85GA040132; 1HGCT2B85GA035545 | 1HGCT2B85GA050997 | 1HGCT2B85GA083305; 1HGCT2B85GA040101; 1HGCT2B85GA076905 | 1HGCT2B85GA052622 | 1HGCT2B85GA005011 | 1HGCT2B85GA065516 | 1HGCT2B85GA080176; 1HGCT2B85GA013982 | 1HGCT2B85GA079805

1HGCT2B85GA013528; 1HGCT2B85GA099777 | 1HGCT2B85GA051082 | 1HGCT2B85GA080940 | 1HGCT2B85GA076953

1HGCT2B85GA093283; 1HGCT2B85GA062552 | 1HGCT2B85GA057870 | 1HGCT2B85GA053124 | 1HGCT2B85GA001833 | 1HGCT2B85GA072658; 1HGCT2B85GA067718 | 1HGCT2B85GA039806 | 1HGCT2B85GA059926 | 1HGCT2B85GA080758 | 1HGCT2B85GA069355; 1HGCT2B85GA057044 | 1HGCT2B85GA066780; 1HGCT2B85GA008121 | 1HGCT2B85GA069582; 1HGCT2B85GA045881; 1HGCT2B85GA059344

1HGCT2B85GA007602; 1HGCT2B85GA068593 | 1HGCT2B85GA071154; 1HGCT2B85GA024173 | 1HGCT2B85GA018566; 1HGCT2B85GA020754 | 1HGCT2B85GA035318 | 1HGCT2B85GA059277; 1HGCT2B85GA058663 | 1HGCT2B85GA097771 | 1HGCT2B85GA009950; 1HGCT2B85GA086026 | 1HGCT2B85GA096992 | 1HGCT2B85GA036355; 1HGCT2B85GA036033 | 1HGCT2B85GA017935; 1HGCT2B85GA082574 |

1HGCT2B85GA097219

; 1HGCT2B85GA042706; 1HGCT2B85GA038316 | 1HGCT2B85GA074572 | 1HGCT2B85GA064897; 1HGCT2B85GA062034; 1HGCT2B85GA095146 | 1HGCT2B85GA040812 | 1HGCT2B85GA041037; 1HGCT2B85GA070697 | 1HGCT2B85GA074698 | 1HGCT2B85GA003100; 1HGCT2B85GA088438 | 1HGCT2B85GA089105 | 1HGCT2B85GA031494; 1HGCT2B85GA009558 | 1HGCT2B85GA040633 | 1HGCT2B85GA068142; 1HGCT2B85GA085376; 1HGCT2B85GA051938 | 1HGCT2B85GA007745; 1HGCT2B85GA043631; 1HGCT2B85GA031639; 1HGCT2B85GA094059 | 1HGCT2B85GA065144 | 1HGCT2B85GA038669; 1HGCT2B85GA067637 | 1HGCT2B85GA024609; 1HGCT2B85GA027705 | 1HGCT2B85GA034167 | 1HGCT2B85GA004232; 1HGCT2B85GA033892; 1HGCT2B85GA076824 | 1HGCT2B85GA056475;

1HGCT2B85GA0746191HGCT2B85GA049610 | 1HGCT2B85GA036758 | 1HGCT2B85GA013349; 1HGCT2B85GA097561; 1HGCT2B85GA042253; 1HGCT2B85GA001718

1HGCT2B85GA075365; 1HGCT2B85GA093445; 1HGCT2B85GA080484; 1HGCT2B85GA055276

1HGCT2B85GA098208 | 1HGCT2B85GA075754 | 1HGCT2B85GA006014 | 1HGCT2B85GA025646 | 1HGCT2B85GA074295 | 1HGCT2B85GA061224; 1HGCT2B85GA052927

1HGCT2B85GA004599 | 1HGCT2B85GA080968 | 1HGCT2B85GA060848 | 1HGCT2B85GA095812; 1HGCT2B85GA051177; 1HGCT2B85GA023847 | 1HGCT2B85GA010984 | 1HGCT2B85GA050630 | 1HGCT2B85GA084664 | 1HGCT2B85GA055892; 1HGCT2B85GA044262 | 1HGCT2B85GA039756; 1HGCT2B85GA019118 | 1HGCT2B85GA096443 | 1HGCT2B85GA051714 | 1HGCT2B85GA044312 | 1HGCT2B85GA085474 | 1HGCT2B85GA041524 | 1HGCT2B85GA004117 | 1HGCT2B85GA021807 | 1HGCT2B85GA049350

1HGCT2B85GA065726 | 1HGCT2B85GA025775 | 1HGCT2B85GA036369; 1HGCT2B85GA058050; 1HGCT2B85GA005302; 1HGCT2B85GA020673 | 1HGCT2B85GA058954 | 1HGCT2B85GA016171

1HGCT2B85GA054080; 1HGCT2B85GA085491

1HGCT2B85GA014923

1HGCT2B85GA097625 | 1HGCT2B85GA050689 | 1HGCT2B85GA078735 | 1HGCT2B85GA000827 | 1HGCT2B85GA009317 | 1HGCT2B85GA031642 | 1HGCT2B85GA036484 | 1HGCT2B85GA007969; 1HGCT2B85GA039417; 1HGCT2B85GA016316; 1HGCT2B85GA029969 | 1HGCT2B85GA093414 | 1HGCT2B85GA052099 | 1HGCT2B85GA030975 | 1HGCT2B85GA038753

1HGCT2B85GA031155; 1HGCT2B85GA023282 | 1HGCT2B85GA085894 | 1HGCT2B85GA098466; 1HGCT2B85GA042463 | 1HGCT2B85GA007552 | 1HGCT2B85GA027915 | 1HGCT2B85GA057769

1HGCT2B85GA053866; 1HGCT2B85GA056542 | 1HGCT2B85GA008278 | 1HGCT2B85GA074314; 1HGCT2B85GA041796 | 1HGCT2B85GA039305 | 1HGCT2B85GA032922 | 1HGCT2B85GA065564; 1HGCT2B85GA025310 | 1HGCT2B85GA088200 | 1HGCT2B85GA049283 | 1HGCT2B85GA078167 | 1HGCT2B85GA045962 | 1HGCT2B85GA058873 | 1HGCT2B85GA029518

1HGCT2B85GA066553 | 1HGCT2B85GA070859 | 1HGCT2B85GA096409 | 1HGCT2B85GA049140 | 1HGCT2B85GA045007; 1HGCT2B85GA008331 | 1HGCT2B85GA082106 | 1HGCT2B85GA022228 | 1HGCT2B85GA084079; 1HGCT2B85GA001105 | 1HGCT2B85GA028241 | 1HGCT2B85GA051065

1HGCT2B85GA086429; 1HGCT2B85GA093106 | 1HGCT2B85GA083398 | 1HGCT2B85GA024917 | 1HGCT2B85GA036646; 1HGCT2B85GA023265 | 1HGCT2B85GA012928 | 1HGCT2B85GA041202; 1HGCT2B85GA099262; 1HGCT2B85GA034718 | 1HGCT2B85GA048831 | 1HGCT2B85GA054709 | 1HGCT2B85GA031866 | 1HGCT2B85GA046920

1HGCT2B85GA077777; 1HGCT2B85GA027123 | 1HGCT2B85GA033326 | 1HGCT2B85GA021094

1HGCT2B85GA027834; 1HGCT2B85GA098094; 1HGCT2B85GA005574 | 1HGCT2B85GA033990; 1HGCT2B85GA008801; 1HGCT2B85GA020513 | 1HGCT2B85GA037909; 1HGCT2B85GA019216

1HGCT2B85GA073731; 1HGCT2B85GA044410; 1HGCT2B85GA030233; 1HGCT2B85GA038297 | 1HGCT2B85GA046691; 1HGCT2B85GA061515 | 1HGCT2B85GA018454 | 1HGCT2B85GA055102; 1HGCT2B85GA090285; 1HGCT2B85GA012704 | 1HGCT2B85GA063491; 1HGCT2B85GA062387 | 1HGCT2B85GA017126 | 1HGCT2B85GA006305 | 1HGCT2B85GA041541 | 1HGCT2B85GA001802; 1HGCT2B85GA039918; 1HGCT2B85GA026652; 1HGCT2B85GA005462 | 1HGCT2B85GA027476 | 1HGCT2B85GA050403 | 1HGCT2B85GA073647; 1HGCT2B85GA095471 | 1HGCT2B85GA066293 | 1HGCT2B85GA060364 | 1HGCT2B85GA038641; 1HGCT2B85GA033116 | 1HGCT2B85GA043533; 1HGCT2B85GA012167 | 1HGCT2B85GA002013 | 1HGCT2B85GA046531; 1HGCT2B85GA003002; 1HGCT2B85GA019765; 1HGCT2B85GA075737; 1HGCT2B85GA041975 | 1HGCT2B85GA087435; 1HGCT2B85GA027039; 1HGCT2B85GA010208 | 1HGCT2B85GA004800 | 1HGCT2B85GA018096

1HGCT2B85GA061210 | 1HGCT2B85GA089234 | 1HGCT2B85GA034105 | 1HGCT2B85GA098502; 1HGCT2B85GA001976 | 1HGCT2B85GA060526 | 1HGCT2B85GA054743; 1HGCT2B85GA048005 | 1HGCT2B85GA031351 | 1HGCT2B85GA001038; 1HGCT2B85GA060588; 1HGCT2B85GA031446 | 1HGCT2B85GA000066 | 1HGCT2B85GA095907 | 1HGCT2B85GA044035 | 1HGCT2B85GA099021; 1HGCT2B85GA038350 | 1HGCT2B85GA055312 | 1HGCT2B85GA016056; 1HGCT2B85GA048618 | 1HGCT2B85GA035125; 1HGCT2B85GA068478; 1HGCT2B85GA055777 | 1HGCT2B85GA021578 | 1HGCT2B85GA062129 | 1HGCT2B85GA054760 | 1HGCT2B85GA029695; 1HGCT2B85GA076290 | 1HGCT2B85GA031303 | 1HGCT2B85GA074894 | 1HGCT2B85GA081067 | 1HGCT2B85GA067640; 1HGCT2B85GA056668 | 1HGCT2B85GA091081; 1HGCT2B85GA046187 | 1HGCT2B85GA055486 | 1HGCT2B85GA057982; 1HGCT2B85GA071557 | 1HGCT2B85GA003050; 1HGCT2B85GA020558; 1HGCT2B85GA048781 | 1HGCT2B85GA093686 | 1HGCT2B85GA059487 | 1HGCT2B85GA042608 | 1HGCT2B85GA016929 | 1HGCT2B85GA099942 | 1HGCT2B85GA095826; 1HGCT2B85GA006627 | 1HGCT2B85GA055942 | 1HGCT2B85GA040552; 1HGCT2B85GA001007 | 1HGCT2B85GA008233; 1HGCT2B85GA017689; 1HGCT2B85GA035030 | 1HGCT2B85GA063412 | 1HGCT2B85GA076399; 1HGCT2B85GA001198 | 1HGCT2B85GA046755 | 1HGCT2B85GA002741 | 1HGCT2B85GA006062

1HGCT2B85GA038039; 1HGCT2B85GA099908; 1HGCT2B85GA055083 | 1HGCT2B85GA057867 | 1HGCT2B85GA090075 | 1HGCT2B85GA017949 | 1HGCT2B85GA059490 | 1HGCT2B85GA077844 | 1HGCT2B85GA052426 | 1HGCT2B85GA065368 |

1HGCT2B85GA056590

; 1HGCT2B85GA039949; 1HGCT2B85GA010323 | 1HGCT2B85GA056069; 1HGCT2B85GA083045 | 1HGCT2B85GA008099; 1HGCT2B85GA017787; 1HGCT2B85GA037893 | 1HGCT2B85GA090660 | 1HGCT2B85GA012945 | 1HGCT2B85GA066598; 1HGCT2B85GA071283 | 1HGCT2B85GA053351; 1HGCT2B85GA093512 |

1HGCT2B85GA027526

; 1HGCT2B85GA091694 | 1HGCT2B85GA076256; 1HGCT2B85GA056444; 1HGCT2B85GA091680 | 1HGCT2B85GA073762; 1HGCT2B85GA081697; 1HGCT2B85GA066374 | 1HGCT2B85GA022567 | 1HGCT2B85GA035884 | 1HGCT2B85GA044553; 1HGCT2B85GA073180 | 1HGCT2B85GA058291; 1HGCT2B85GA065757; 1HGCT2B85GA042379; 1HGCT2B85GA052538 | 1HGCT2B85GA010645 | 1HGCT2B85GA082946; 1HGCT2B85GA019622; 1HGCT2B85GA018180; 1HGCT2B85GA001900 | 1HGCT2B85GA097866 | 1HGCT2B85GA080193; 1HGCT2B85GA030572; 1HGCT2B85GA079285 | 1HGCT2B85GA051809; 1HGCT2B85GA067590

1HGCT2B85GA066035 | 1HGCT2B85GA040325; 1HGCT2B85GA003839 | 1HGCT2B85GA010693 | 1HGCT2B85GA075401 | 1HGCT2B85GA069663; 1HGCT2B85GA071977; 1HGCT2B85GA042172 | 1HGCT2B85GA023802 | 1HGCT2B85GA079934

1HGCT2B85GA093784 | 1HGCT2B85GA030488; 1HGCT2B85GA039143 | 1HGCT2B85GA094241; 1HGCT2B85GA067086 | 1HGCT2B85GA085698; 1HGCT2B85GA020592 | 1HGCT2B85GA025517; 1HGCT2B85GA061837; 1HGCT2B85GA099391 | 1HGCT2B85GA047193; 1HGCT2B85GA060929; 1HGCT2B85GA023198

1HGCT2B85GA009379 | 1HGCT2B85GA093428

1HGCT2B85GA023024; 1HGCT2B85GA076970 | 1HGCT2B85GA056461 | 1HGCT2B85GA020964; 1HGCT2B85GA045797 | 1HGCT2B85GA091016; 1HGCT2B85GA087886 | 1HGCT2B85GA086396

1HGCT2B85GA061367 | 1HGCT2B85GA045072 | 1HGCT2B85GA084163; 1HGCT2B85GA059912 | 1HGCT2B85GA076063 | 1HGCT2B85GA019121; 1HGCT2B85GA080307; 1HGCT2B85GA008443 | 1HGCT2B85GA023010 | 1HGCT2B85GA097026; 1HGCT2B85GA043869 | 1HGCT2B85GA038364 | 1HGCT2B85GA054564; 1HGCT2B85GA068769; 1HGCT2B85GA083112; 1HGCT2B85GA056721 | 1HGCT2B85GA048098; 1HGCT2B85GA019460 | 1HGCT2B85GA094840 | 1HGCT2B85GA053818; 1HGCT2B85GA013089 | 1HGCT2B85GA052989; 1HGCT2B85GA099438 | 1HGCT2B85GA042995; 1HGCT2B85GA092750; 1HGCT2B85GA033875 | 1HGCT2B85GA087905 | 1HGCT2B85GA085202; 1HGCT2B85GA066794;

1HGCT2B85GA0562201HGCT2B85GA021001 | 1HGCT2B85GA092554 | 1HGCT2B85GA046349; 1HGCT2B85GA054628; 1HGCT2B85GA024237 | 1HGCT2B85GA058761 | 1HGCT2B85GA022357 | 1HGCT2B85GA046416; 1HGCT2B85GA047887; 1HGCT2B85GA098001; 1HGCT2B85GA036517 | 1HGCT2B85GA085507

1HGCT2B85GA016963; 1HGCT2B85GA051986 | 1HGCT2B85GA006319 | 1HGCT2B85GA058100; 1HGCT2B85GA066214 | 1HGCT2B85GA013934 | 1HGCT2B85GA085457

1HGCT2B85GA066861; 1HGCT2B85GA083286 | 1HGCT2B85GA017711

1HGCT2B85GA001055; 1HGCT2B85GA014792 | 1HGCT2B85GA026991 | 1HGCT2B85GA066438 | 1HGCT2B85GA052636; 1HGCT2B85GA099973; 1HGCT2B85GA088648 | 1HGCT2B85GA021757; 1HGCT2B85GA092425 | 1HGCT2B85GA094983; 1HGCT2B85GA037019 | 1HGCT2B85GA054645 | 1HGCT2B85GA077990 | 1HGCT2B85GA098709; 1HGCT2B85GA076791 | 1HGCT2B85GA045475 | 1HGCT2B85GA080856 | 1HGCT2B85GA094045; 1HGCT2B85GA096572; 1HGCT2B85GA097558 | 1HGCT2B85GA081733 | 1HGCT2B85GA036498; 1HGCT2B85GA076709 | 1HGCT2B85GA052359 | 1HGCT2B85GA041734 | 1HGCT2B85GA054662; 1HGCT2B85GA024870; 1HGCT2B85GA000701; 1HGCT2B85GA043256 | 1HGCT2B85GA026344 | 1HGCT2B85GA022925 | 1HGCT2B85GA075608; 1HGCT2B85GA070232; 1HGCT2B85GA080906 | 1HGCT2B85GA085166 | 1HGCT2B85GA069078 | 1HGCT2B85GA018146

1HGCT2B85GA060252 | 1HGCT2B85GA047257 | 1HGCT2B85GA016686

1HGCT2B85GA019006 | 1HGCT2B85GA039580 | 1HGCT2B85GA072854 | 1HGCT2B85GA010726 | 1HGCT2B85GA081375; 1HGCT2B85GA039188 | 1HGCT2B85GA056458; 1HGCT2B85GA070294 | 1HGCT2B85GA086382 | 1HGCT2B85GA019152; 1HGCT2B85GA075186; 1HGCT2B85GA032709; 1HGCT2B85GA009639 | 1HGCT2B85GA088939 | 1HGCT2B85GA069128; 1HGCT2B85GA020978 | 1HGCT2B85GA076449 | 1HGCT2B85GA086401; 1HGCT2B85GA075513 | 1HGCT2B85GA019085; 1HGCT2B85GA034816 | 1HGCT2B85GA073194 | 1HGCT2B85GA044374 | 1HGCT2B85GA090772 | 1HGCT2B85GA028496 | 1HGCT2B85GA085815; 1HGCT2B85GA047436; 1HGCT2B85GA096605; 1HGCT2B85GA054998 | 1HGCT2B85GA068092 | 1HGCT2B85GA008510 | 1HGCT2B85GA052121; 1HGCT2B85GA064947; 1HGCT2B85GA016168

1HGCT2B85GA033567 | 1HGCT2B85GA079027 | 1HGCT2B85GA050028; 1HGCT2B85GA004859 | 1HGCT2B85GA007020 | 1HGCT2B85GA082221 | 1HGCT2B85GA008295; 1HGCT2B85GA083756 | 1HGCT2B85GA010872 | 1HGCT2B85GA039921

1HGCT2B85GA036713 | 1HGCT2B85GA082512 | 1HGCT2B85GA093056 | 1HGCT2B85GA089976; 1HGCT2B85GA024383; 1HGCT2B85GA060722 | 1HGCT2B85GA089055 | 1HGCT2B85GA046903 | 1HGCT2B85GA087533 | 1HGCT2B85GA097124 | 1HGCT2B85GA013447 | 1HGCT2B85GA039501; 1HGCT2B85GA030846 |

1HGCT2B85GA055374

| 1HGCT2B85GA010368 | 1HGCT2B85GA072563 | 1HGCT2B85GA013254 | 1HGCT2B85GA040874 | 1HGCT2B85GA093722; 1HGCT2B85GA075320; 1HGCT2B85GA096569 | 1HGCT2B85GA026781; 1HGCT2B85GA071445 | 1HGCT2B85GA044746; 1HGCT2B85GA001170; 1HGCT2B85GA072188; 1HGCT2B85GA019295; 1HGCT2B85GA064320 | 1HGCT2B85GA088276; 1HGCT2B85GA015831 | 1HGCT2B85GA077049 | 1HGCT2B85GA024805 | 1HGCT2B85GA031544; 1HGCT2B85GA033715 | 1HGCT2B85GA013061; 1HGCT2B85GA035268 | 1HGCT2B85GA000472 | 1HGCT2B85GA066584; 1HGCT2B85GA021953; 1HGCT2B85GA091064; 1HGCT2B85GA027252 | 1HGCT2B85GA008636; 1HGCT2B85GA097947; 1HGCT2B85GA017837

1HGCT2B85GA091226 | 1HGCT2B85GA083689 | 1HGCT2B85GA010810 | 1HGCT2B85GA096944 | 1HGCT2B85GA085541 | 1HGCT2B85GA002660; 1HGCT2B85GA083465 | 1HGCT2B85GA030913 | 1HGCT2B85GA016610 | 1HGCT2B85GA016364 | 1HGCT2B85GA069680; 1HGCT2B85GA015246 | 1HGCT2B85GA093624 | 1HGCT2B85GA022052

1HGCT2B85GA007888

1HGCT2B85GA065273

1HGCT2B85GA023881 | 1HGCT2B85GA064317; 1HGCT2B85GA027168; 1HGCT2B85GA019247 | 1HGCT2B85GA094210 | 1HGCT2B85GA039160; 1HGCT2B85GA052975; 1HGCT2B85GA011133; 1HGCT2B85GA048697

1HGCT2B85GA009186 | 1HGCT2B85GA053270 | 1HGCT2B85GA098547 | 1HGCT2B85GA096958 | 1HGCT2B85GA036386 | 1HGCT2B85GA023976

1HGCT2B85GA004053 | 1HGCT2B85GA007454 | 1HGCT2B85GA002111 | 1HGCT2B85GA079402; 1HGCT2B85GA023525

1HGCT2B85GA039398; 1HGCT2B85GA066682 | 1HGCT2B85GA063006 | 1HGCT2B85GA088732; 1HGCT2B85GA017563; 1HGCT2B85GA028563 | 1HGCT2B85GA067752 | 1HGCT2B85GA041197; 1HGCT2B85GA071946; 1HGCT2B85GA014324; 1HGCT2B85GA011942 | 1HGCT2B85GA062146

1HGCT2B85GA054337 | 1HGCT2B85GA041586 | 1HGCT2B85GA084440 | 1HGCT2B85GA006692 | 1HGCT2B85GA026683; 1HGCT2B85GA048246 | 1HGCT2B85GA071011 | 1HGCT2B85GA060512 | 1HGCT2B85GA061787; 1HGCT2B85GA031334; 1HGCT2B85GA064057; 1HGCT2B85GA009642 | 1HGCT2B85GA062132; 1HGCT2B85GA058713 | 1HGCT2B85GA073955 | 1HGCT2B85GA095051 | 1HGCT2B85GA049686 | 1HGCT2B85GA063359

1HGCT2B85GA065662 | 1HGCT2B85GA070442 | 1HGCT2B85GA082090 | 1HGCT2B85GA065693; 1HGCT2B85GA004621 | 1HGCT2B85GA062258 | 1HGCT2B85GA011214; 1HGCT2B85GA087080; 1HGCT2B85GA031317 | 1HGCT2B85GA089850 | 1HGCT2B85GA030667 | 1HGCT2B85GA018759

1HGCT2B85GA008782; 1HGCT2B85GA060199 | 1HGCT2B85GA082672; 1HGCT2B85GA080226; 1HGCT2B85GA076287 | 1HGCT2B85GA008944 | 1HGCT2B85GA017577; 1HGCT2B85GA032838 | 1HGCT2B85GA092473; 1HGCT2B85GA039448; 1HGCT2B85GA003968 | 1HGCT2B85GA004411; 1HGCT2B85GA058405 | 1HGCT2B85GA092196 | 1HGCT2B85GA087046; 1HGCT2B85GA086222; 1HGCT2B85GA015800 | 1HGCT2B85GA059683; 1HGCT2B85GA062647 | 1HGCT2B85GA044469 | 1HGCT2B85GA066763 | 1HGCT2B85GA093493

1HGCT2B85GA079657 | 1HGCT2B85GA090299 | 1HGCT2B85GA019717; 1HGCT2B85GA096989; 1HGCT2B85GA042799; 1HGCT2B85GA035397; 1HGCT2B85GA003730 | 1HGCT2B85GA074958 | 1HGCT2B85GA020169; 1HGCT2B85GA005090 | 1HGCT2B85GA003713 | 1HGCT2B85GA004103 | 1HGCT2B85GA018521 | 1HGCT2B85GA056962 |

1HGCT2B85GA019281

| 1HGCT2B85GA047839 | 1HGCT2B85GA004926; 1HGCT2B85GA082820 | 1HGCT2B85GA075933; 1HGCT2B85GA049199 | 1HGCT2B85GA002948; 1HGCT2B85GA099987; 1HGCT2B85GA079903 | 1HGCT2B85GA081926; 1HGCT2B85GA096071 | 1HGCT2B85GA005705 | 1HGCT2B85GA011603 | 1HGCT2B85GA079898; 1HGCT2B85GA033388 | 1HGCT2B85GA063877 | 1HGCT2B85GA078184; 1HGCT2B85GA052913 | 1HGCT2B85GA033133; 1HGCT2B85GA007177 | 1HGCT2B85GA033049; 1HGCT2B85GA061384 | 1HGCT2B85GA053043 | 1HGCT2B85GA012377; 1HGCT2B85GA024318 | 1HGCT2B85GA014016; 1HGCT2B85GA083210 | 1HGCT2B85GA052314 | 1HGCT2B85GA090819 | 1HGCT2B85GA057285 | 1HGCT2B85GA070246 | 1HGCT2B85GA071039; 1HGCT2B85GA056685; 1HGCT2B85GA013108 | 1HGCT2B85GA009561 | 1HGCT2B85GA056671 | 1HGCT2B85GA006322 | 1HGCT2B85GA079822; 1HGCT2B85GA057142 | 1HGCT2B85GA032855 | 1HGCT2B85GA092960 | 1HGCT2B85GA005848 | 1HGCT2B85GA098130; 1HGCT2B85GA019233 | 1HGCT2B85GA083143 | 1HGCT2B85GA011732 | 1HGCT2B85GA091954; 1HGCT2B85GA051857; 1HGCT2B85GA066990; 1HGCT2B85GA080534; 1HGCT2B85GA063264; 1HGCT2B85GA005347

1HGCT2B85GA020995; 1HGCT2B85GA090061 | 1HGCT2B85GA006515 | 1HGCT2B85GA081845 | 1HGCT2B85GA075477 | 1HGCT2B85GA057903 | 1HGCT2B85GA044066 | 1HGCT2B85GA076774; 1HGCT2B85GA022150 | 1HGCT2B85GA029812 | 1HGCT2B85GA077004 | 1HGCT2B85GA047453; 1HGCT2B85GA083451 | 1HGCT2B85GA027669; 1HGCT2B85GA069565; 1HGCT2B85GA086303 | 1HGCT2B85GA045265 | 1HGCT2B85GA003825; 1HGCT2B85GA070800

1HGCT2B85GA006384

1HGCT2B85GA026215

1HGCT2B85GA091873 | 1HGCT2B85GA064222; 1HGCT2B85GA049235; 1HGCT2B85GA040048 | 1HGCT2B85GA096412 | 1HGCT2B85GA035206 | 1HGCT2B85GA047470 | 1HGCT2B85GA047775 | 1HGCT2B85GA013058 | 1HGCT2B85GA080601 | 1HGCT2B85GA043001 | 1HGCT2B85GA067332; 1HGCT2B85GA020107 | 1HGCT2B85GA053396 | 1HGCT2B85GA022911 | 1HGCT2B85GA028238 | 1HGCT2B85GA037991; 1HGCT2B85GA070473 | 1HGCT2B85GA014579 | 1HGCT2B85GA028322; 1HGCT2B85GA081957; 1HGCT2B85GA059568 | 1HGCT2B85GA042768 | 1HGCT2B85GA034301 | 1HGCT2B85GA050305 | 1HGCT2B85GA035514; 1HGCT2B85GA049879; 1HGCT2B85GA018535 | 1HGCT2B85GA019166; 1HGCT2B85GA027848; 1HGCT2B85GA008622; 1HGCT2B85GA011326; 1HGCT2B85GA003470 | 1HGCT2B85GA015795 | 1HGCT2B85GA052233; 1HGCT2B85GA018955; 1HGCT2B85GA099293; 1HGCT2B85GA080209; 1HGCT2B85GA063250 | 1HGCT2B85GA005557 | 1HGCT2B85GA053401 | 1HGCT2B85GA075821; 1HGCT2B85GA009348 | 1HGCT2B85GA096636 | 1HGCT2B85GA065158 | 1HGCT2B85GA007163 | 1HGCT2B85GA049896 | 1HGCT2B85GA009768 | 1HGCT2B85GA063748 | 1HGCT2B85GA063717; 1HGCT2B85GA055164 | 1HGCT2B85GA004750; 1HGCT2B85GA064852; 1HGCT2B85GA095406 | 1HGCT2B85GA003842 | 1HGCT2B85GA053821; 1HGCT2B85GA035352 | 1HGCT2B85GA099679 | 1HGCT2B85GA026361 | 1HGCT2B85GA030555; 1HGCT2B85GA088990 | 1HGCT2B85GA086687 | 1HGCT2B85GA042642; 1HGCT2B85GA005025 | 1HGCT2B85GA035187 | 1HGCT2B85GA089539 | 1HGCT2B85GA027767 | 1HGCT2B85GA031771 | 1HGCT2B85GA025761 | 1HGCT2B85GA018731 | 1HGCT2B85GA099892 | 1HGCT2B85GA066200 | 1HGCT2B85GA056119; 1HGCT2B85GA055200

1HGCT2B85GA048070 | 1HGCT2B85GA000357

1HGCT2B85GA044388 | 1HGCT2B85GA072742 | 1HGCT2B85GA023850 | 1HGCT2B85GA066309; 1HGCT2B85GA021015; 1HGCT2B85GA059859; 1HGCT2B85GA072207 | 1HGCT2B85GA029700

1HGCT2B85GA070991; 1HGCT2B85GA097043 | 1HGCT2B85GA020480 | 1HGCT2B85GA033665 | 1HGCT2B85GA003324 | 1HGCT2B85GA016560 | 1HGCT2B85GA077200 | 1HGCT2B85GA084017; 1HGCT2B85GA024125; 1HGCT2B85GA030796 | 1HGCT2B85GA037862; 1HGCT2B85GA027722 | 1HGCT2B85GA075723 | 1HGCT2B85GA018549 | 1HGCT2B85GA078590 | 1HGCT2B85GA034525 | 1HGCT2B85GA060378 | 1HGCT2B85GA024884; 1HGCT2B85GA083823 | 1HGCT2B85GA091212; 1HGCT2B85GA045766; 1HGCT2B85GA075270 | 1HGCT2B85GA060218; 1HGCT2B85GA004635 | 1HGCT2B85GA046271 | 1HGCT2B85GA072725 | 1HGCT2B85GA094014

1HGCT2B85GA026506 | 1HGCT2B85GA047873 | 1HGCT2B85GA056749 | 1HGCT2B85GA054936 | 1HGCT2B85GA072840 | 1HGCT2B85GA029082

1HGCT2B85GA065046 | 1HGCT2B85GA088729 | 1HGCT2B85GA001072 | 1HGCT2B85GA056637 | 1HGCT2B85GA004389; 1HGCT2B85GA082770 | 1HGCT2B85GA091582 | 1HGCT2B85GA074684 | 1HGCT2B85GA095986 | 1HGCT2B85GA081621 | 1HGCT2B85GA092375 | 1HGCT2B85GA037036 | 1HGCT2B85GA052331; 1HGCT2B85GA031964; 1HGCT2B85GA000651; 1HGCT2B85GA046223 | 1HGCT2B85GA070456; 1HGCT2B85GA075141 | 1HGCT2B85GA055956 | 1HGCT2B85GA088701 | 1HGCT2B85GA028708 |

1HGCT2B85GA0509661HGCT2B85GA002710 | 1HGCT2B85GA053236

1HGCT2B85GA028157; 1HGCT2B85GA024934; 1HGCT2B85GA005106 |

1HGCT2B85GA013299

| 1HGCT2B85GA024822 | 1HGCT2B85GA014517 | 1HGCT2B85GA016199; 1HGCT2B85GA075883 | 1HGCT2B85GA095020 | 1HGCT2B85GA098581 | 1HGCT2B85GA010838 | 1HGCT2B85GA040762 | 1HGCT2B85GA008541 | 1HGCT2B85GA044097; 1HGCT2B85GA025176 | 1HGCT2B85GA082008 | 1HGCT2B85GA050479; 1HGCT2B85GA004991 | 1HGCT2B85GA062955 | 1HGCT2B85GA011293; 1HGCT2B85GA046383 | 1HGCT2B85GA092781 | 1HGCT2B85GA077567 | 1HGCT2B85GA088455; 1HGCT2B85GA022746 | 1HGCT2B85GA087225 | 1HGCT2B85GA005977 | 1HGCT2B85GA061305 | 1HGCT2B85GA085829; 1HGCT2B85GA075558 | 1HGCT2B85GA074765 | 1HGCT2B85GA092148 | 1HGCT2B85GA073633 | 1HGCT2B85GA058744; 1HGCT2B85GA071171 | 1HGCT2B85GA076225 | 1HGCT2B85GA015957; 1HGCT2B85GA099584 | 1HGCT2B85GA088651 | 1HGCT2B85GA076628; 1HGCT2B85GA085653 | 1HGCT2B85GA083109; 1HGCT2B85GA019457 | 1HGCT2B85GA077469 | 1HGCT2B85GA064446; 1HGCT2B85GA079030 | 1HGCT2B85GA077178 | 1HGCT2B85GA088665 | 1HGCT2B85GA012590 | 1HGCT2B85GA058758; 1HGCT2B85GA047114; 1HGCT2B85GA002268 | 1HGCT2B85GA021063 | 1HGCT2B85GA085152 | 1HGCT2B85GA030412; 1HGCT2B85GA035058 | 1HGCT2B85GA017076 | 1HGCT2B85GA017160 | 1HGCT2B85GA083899 | 1HGCT2B85GA027493; 1HGCT2B85GA065323; 1HGCT2B85GA000603 | 1HGCT2B85GA096457; 1HGCT2B85GA095468 | 1HGCT2B85GA006241

1HGCT2B85GA030944; 1HGCT2B85GA082266 | 1HGCT2B85GA092537; 1HGCT2B85GA000746; 1HGCT2B85GA000942

1HGCT2B85GA095521 | 1HGCT2B85GA077343 | 1HGCT2B85GA028434 | 1HGCT2B85GA005381 | 1HGCT2B85GA034640 | 1HGCT2B85GA010824; 1HGCT2B85GA079254; 1HGCT2B85GA036839; 1HGCT2B85GA035061; 1HGCT2B85GA090867 | 1HGCT2B85GA082591 | 1HGCT2B85GA010855; 1HGCT2B85GA066228 | 1HGCT2B85GA085233; 1HGCT2B85GA049834 | 1HGCT2B85GA069954; 1HGCT2B85GA003646 | 1HGCT2B85GA056346; 1HGCT2B85GA032368 | 1HGCT2B85GA023203; 1HGCT2B85GA025419 | 1HGCT2B85GA009415; 1HGCT2B85GA018115; 1HGCT2B85GA006529; 1HGCT2B85GA024707 | 1HGCT2B85GA057366 | 1HGCT2B85GA036274 | 1HGCT2B85GA046822 | 1HGCT2B85GA055066 | 1HGCT2B85GA028854; 1HGCT2B85GA001380 | 1HGCT2B85GA089332 | 1HGCT2B85GA024397 | 1HGCT2B85GA093638 | 1HGCT2B85GA073678; 1HGCT2B85GA032581 | 1HGCT2B85GA047002 | 1HGCT2B85GA061336 | 1HGCT2B85GA051678 | 1HGCT2B85GA096703; 1HGCT2B85GA029731; 1HGCT2B85GA057304; 1HGCT2B85GA034511 | 1HGCT2B85GA022729 | 1HGCT2B85GA086883 | 1HGCT2B85GA032757; 1HGCT2B85GA037117 | 1HGCT2B85GA006689 | 1HGCT2B85GA082168 | 1HGCT2B85GA016414; 1HGCT2B85GA092988 | 1HGCT2B85GA041247 | 1HGCT2B85GA091890 | 1HGCT2B85GA002593; 1HGCT2B85GA085569 | 1HGCT2B85GA078394 | 1HGCT2B85GA016302 | 1HGCT2B85GA096765

1HGCT2B85GA082901; 1HGCT2B85GA000388; 1HGCT2B85GA031396; 1HGCT2B85GA028398; 1HGCT2B85GA071638; 1HGCT2B85GA077827

1HGCT2B85GA068089

1HGCT2B85GA079304 | 1HGCT2B85GA010869 | 1HGCT2B85GA018714 | 1HGCT2B85GA023945; 1HGCT2B85GA069033

1HGCT2B85GA094160 | 1HGCT2B85GA008460 | 1HGCT2B85GA020527 | 1HGCT2B85GA022018 | 1HGCT2B85GA068190 | 1HGCT2B85GA025243 | 1HGCT2B85GA057495 | 1HGCT2B85GA091131

1HGCT2B85GA091517 | 1HGCT2B85GA085555; 1HGCT2B85GA046688 | 1HGCT2B85GA029096; 1HGCT2B85GA098533 | 1HGCT2B85GA098290 | 1HGCT2B85GA097477 | 1HGCT2B85GA030703; 1HGCT2B85GA039224 | 1HGCT2B85GA040891; 1HGCT2B85GA067816 | 1HGCT2B85GA004005; 1HGCT2B85GA030328 | 1HGCT2B85GA025629; 1HGCT2B85GA046593 | 1HGCT2B85GA080789 | 1HGCT2B85GA019555 | 1HGCT2B85GA019670; 1HGCT2B85GA090934 | 1HGCT2B85GA045167 | 1HGCT2B85GA082509 | 1HGCT2B85GA084759; 1HGCT2B85GA097138 | 1HGCT2B85GA008913 | 1HGCT2B85GA013092 | 1HGCT2B85GA022701 | 1HGCT2B85GA087466 | 1HGCT2B85GA084292 | 1HGCT2B85GA068657 | 1HGCT2B85GA033732 | 1HGCT2B85GA028479

1HGCT2B85GA086558 | 1HGCT2B85GA082056 | 1HGCT2B85GA069906; 1HGCT2B85GA075124 | 1HGCT2B85GA077195 | 1HGCT2B85GA014176 | 1HGCT2B85GA007891 | 1HGCT2B85GA048750 | 1HGCT2B85GA051860 | 1HGCT2B85GA049784 | 1HGCT2B85GA052992; 1HGCT2B85GA039742 | 1HGCT2B85GA004506; 1HGCT2B85GA020379; 1HGCT2B85GA057402 | 1HGCT2B85GA034458 |

1HGCT2B85GA008751

| 1HGCT2B85GA068495

1HGCT2B85GA012136 | 1HGCT2B85GA083126 | 1HGCT2B85GA034461 | 1HGCT2B85GA047131 | 1HGCT2B85GA069971 | 1HGCT2B85GA076421; 1HGCT2B85GA014145 | 1HGCT2B85GA037053 | 1HGCT2B85GA084339; 1HGCT2B85GA010502 | 1HGCT2B85GA026456 | 1HGCT2B85GA073339 | 1HGCT2B85GA055620 | 1HGCT2B85GA077438 | 1HGCT2B85GA016395 | 1HGCT2B85GA043242 | 1HGCT2B85GA095745 | 1HGCT2B85GA023492 | 1HGCT2B85GA000049 | 1HGCT2B85GA020091 | 1HGCT2B85GA018003; 1HGCT2B85GA053320; 1HGCT2B85GA067072

1HGCT2B85GA007941 | 1HGCT2B85GA062972; 1HGCT2B85GA076760 | 1HGCT2B85GA016445 | 1HGCT2B85GA084003 | 1HGCT2B85GA069257 | 1HGCT2B85GA046268; 1HGCT2B85GA000133 | 1HGCT2B85GA075074 | 1HGCT2B85GA003503 | 1HGCT2B85GA021452

1HGCT2B85GA032631 | 1HGCT2B85GA021967;

1HGCT2B85GA000911

| 1HGCT2B85GA089279; 1HGCT2B85GA050983 | 1HGCT2B85GA092005; 1HGCT2B85GA081604 | 1HGCT2B85GA068786; 1HGCT2B85GA073499 | 1HGCT2B85GA039210 | 1HGCT2B85GA002612 | 1HGCT2B85GA065869 | 1HGCT2B85GA075205; 1HGCT2B85GA054063; 1HGCT2B85GA012007 | 1HGCT2B85GA040003; 1HGCT2B85GA042687 |

1HGCT2B85GA024464

; 1HGCT2B85GA098953 | 1HGCT2B85GA072255; 1HGCT2B85GA034038 | 1HGCT2B85GA069212 | 1HGCT2B85GA010922 | 1HGCT2B85GA035982; 1HGCT2B85GA006711 | 1HGCT2B85GA004344; 1HGCT2B85GA066617 | 1HGCT2B85GA085345 | 1HGCT2B85GA055973 | 1HGCT2B85GA035741 | 1HGCT2B85GA011276 | 1HGCT2B85GA054712; 1HGCT2B85GA090674 | 1HGCT2B85GA085992 | 1HGCT2B85GA041832

1HGCT2B85GA063958 | 1HGCT2B85GA028983 | 1HGCT2B85GA063362 | 1HGCT2B85GA011651; 1HGCT2B85GA056508 | 1HGCT2B85GA021158 | 1HGCT2B85GA055309 | 1HGCT2B85GA010970; 1HGCT2B85GA037957; 1HGCT2B85GA025047; 1HGCT2B85GA097060; 1HGCT2B85GA039045 | 1HGCT2B85GA058310

1HGCT2B85GA011181 | 1HGCT2B85GA092540; 1HGCT2B85GA014730 | 1HGCT2B85GA003257 | 1HGCT2B85GA009169 | 1HGCT2B85GA091551

1HGCT2B85GA049526 | 1HGCT2B85GA018244 | 1HGCT2B85GA055407; 1HGCT2B85GA052300 | 1HGCT2B85GA070103 | 1HGCT2B85GA055536 | 1HGCT2B85GA038171 | 1HGCT2B85GA002318 | 1HGCT2B85GA074040 | 1HGCT2B85GA053222 | 1HGCT2B85GA095941 | 1HGCT2B85GA067959 | 1HGCT2B85GA002058 | 1HGCT2B85GA060090 | 1HGCT2B85GA085362; 1HGCT2B85GA024786

1HGCT2B85GA073843 | 1HGCT2B85GA027798 | 1HGCT2B85GA054810 | 1HGCT2B85GA001377 | 1HGCT2B85GA001573 | 1HGCT2B85GA038025 | 1HGCT2B85GA041698 | 1HGCT2B85GA023654; 1HGCT2B85GA088813; 1HGCT2B85GA017692 | 1HGCT2B85GA031852 | 1HGCT2B85GA061840 | 1HGCT2B85GA012265 | 1HGCT2B85GA069839 | 1HGCT2B85GA075866 | 1HGCT2B85GA060879 | 1HGCT2B85GA064088 | 1HGCT2B85GA024190 | 1HGCT2B85GA003677; 1HGCT2B85GA006806; 1HGCT2B85GA067234 | 1HGCT2B85GA002108; 1HGCT2B85GA048666; 1HGCT2B85GA054323 | 1HGCT2B85GA081988; 1HGCT2B85GA022682 | 1HGCT2B85GA080100 | 1HGCT2B85GA064091; 1HGCT2B85GA062695

1HGCT2B85GA060803

1HGCT2B85GA061708; 1HGCT2B85GA047484 | 1HGCT2B85GA024755; 1HGCT2B85GA008930 | 1HGCT2B85GA088407; 1HGCT2B85GA050935; 1HGCT2B85GA088133; 1HGCT2B85GA078668;

1HGCT2B85GA082588

| 1HGCT2B85GA046805 | 1HGCT2B85GA010466 | 1HGCT2B85GA001167; 1HGCT2B85GA020110; 1HGCT2B85GA061255; 1HGCT2B85GA019586; 1HGCT2B85GA023993 | 1HGCT2B85GA035836;

1HGCT2B85GA051292

| 1HGCT2B85GA000309 | 1HGCT2B85GA026280; 1HGCT2B85GA011701 | 1HGCT2B85GA099505; 1HGCT2B85GA019961; 1HGCT2B85GA071851 | 1HGCT2B85GA099665; 1HGCT2B85GA089444 | 1HGCT2B85GA009740; 1HGCT2B85GA090058 | 1HGCT2B85GA068058 | 1HGCT2B85GA083319 | 1HGCT2B85GA030183; 1HGCT2B85GA022536; 1HGCT2B85GA049803 | 1HGCT2B85GA003534; 1HGCT2B85GA041538

1HGCT2B85GA042785 | 1HGCT2B85GA073776; 1HGCT2B85GA033357; 1HGCT2B85GA015263; 1HGCT2B85GA080260 | 1HGCT2B85GA010001; 1HGCT2B85GA001640; 1HGCT2B85GA083837 | 1HGCT2B85GA029289; 1HGCT2B85GA018762 | 1HGCT2B85GA097463 | 1HGCT2B85GA084910; 1HGCT2B85GA096152 | 1HGCT2B85GA095356 | 1HGCT2B85GA001296; 1HGCT2B85GA097608

1HGCT2B85GA042155; 1HGCT2B85GA062597 | 1HGCT2B85GA073227 | 1HGCT2B85GA038980 | 1HGCT2B85GA020883 | 1HGCT2B85GA016350; 1HGCT2B85GA043709

1HGCT2B85GA032662 | 1HGCT2B85GA011066 | 1HGCT2B85GA095423 | 1HGCT2B85GA065659 | 1HGCT2B85GA003341 | 1HGCT2B85GA037599 | 1HGCT2B85GA010547 | 1HGCT2B85GA071400 | 1HGCT2B85GA084521 | 1HGCT2B85GA074832; 1HGCT2B85GA053284; 1HGCT2B85GA011505 | 1HGCT2B85GA079626 | 1HGCT2B85GA054239; 1HGCT2B85GA080355 | 1HGCT2B85GA052278

1HGCT2B85GA086995; 1HGCT2B85GA009835; 1HGCT2B85GA080131 | 1HGCT2B85GA084941 |

1HGCT2B85GA005168

; 1HGCT2B85GA033259 | 1HGCT2B85GA081943 | 1HGCT2B85GA012508

1HGCT2B85GA000875; 1HGCT2B85GA067783

1HGCT2B85GA090982 | 1HGCT2B85GA039451 | 1HGCT2B85GA025694; 1HGCT2B85GA090108; 1HGCT2B85GA052555 | 1HGCT2B85GA012721

1HGCT2B85GA091792; 1HGCT2B85GA023685 | 1HGCT2B85GA076841; 1HGCT2B85GA027221; 1HGCT2B85GA045668; 1HGCT2B85GA020477; 1HGCT2B85GA007339; 1HGCT2B85GA055651 | 1HGCT2B85GA095339

1HGCT2B85GA002190 | 1HGCT2B85GA077066

1HGCT2B85GA010581 | 1HGCT2B85GA042981; 1HGCT2B85GA061434; 1HGCT2B85GA087418 | 1HGCT2B85GA044567 | 1HGCT2B85GA055360 | 1HGCT2B85GA097575; 1HGCT2B85GA060624 | 1HGCT2B85GA083224;

1HGCT2B85GA014873

; 1HGCT2B85GA076810; 1HGCT2B85GA020253 | 1HGCT2B85GA055732; 1HGCT2B85GA028532 | 1HGCT2B85GA093042 | 1HGCT2B85GA074054 | 1HGCT2B85GA021144

1HGCT2B85GA029650 | 1HGCT2B85GA072336 | 1HGCT2B85GA064205 | 1HGCT2B85GA023170; 1HGCT2B85GA066276

1HGCT2B85GA062812 | 1HGCT2B85GA075530; 1HGCT2B85GA094577 | 1HGCT2B85GA048165 | 1HGCT2B85GA047307

1HGCT2B85GA026912; 1HGCT2B85GA057061 | 1HGCT2B85GA064866 | 1HGCT2B85GA043158 | 1HGCT2B85GA043550

1HGCT2B85GA020415; 1HGCT2B85GA099620 | 1HGCT2B85GA026795 | 1HGCT2B85GA012427

1HGCT2B85GA089525;

1HGCT2B85GA094529

| 1HGCT2B85GA086219 | 1HGCT2B85GA055763 | 1HGCT2B85GA079741; 1HGCT2B85GA081229 | 1HGCT2B85GA069713 | 1HGCT2B85GA059442 | 1HGCT2B85GA049476 | 1HGCT2B85GA058467 | 1HGCT2B85GA073342 | 1HGCT2B85GA080002 | 1HGCT2B85GA001623 | 1HGCT2B85GA002996 | 1HGCT2B85GA099309 | 1HGCT2B85GA080050 |

1HGCT2B85GA040096

| 1HGCT2B85GA063510; 1HGCT2B85GA011410 | 1HGCT2B85GA067945 | 1HGCT2B85GA032743 | 1HGCT2B85GA035691; 1HGCT2B85GA040311

1HGCT2B85GA066777 | 1HGCT2B85GA088844 | 1HGCT2B85GA090559; 1HGCT2B85GA091503 | 1HGCT2B85GA032807 | 1HGCT2B85GA008569 | 1HGCT2B85GA049431 | 1HGCT2B85GA025792 | 1HGCT2B85GA083272 | 1HGCT2B85GA046917 | 1HGCT2B85GA017417 | 1HGCT2B85GA005560 | 1HGCT2B85GA000293 | 1HGCT2B85GA017725 | 1HGCT2B85GA098385; 1HGCT2B85GA094949; 1HGCT2B85GA084969 | 1HGCT2B85GA069369 | 1HGCT2B85GA089220 | 1HGCT2B85GA024092; 1HGCT2B85GA093025; 1HGCT2B85GA047078

1HGCT2B85GA021466 | 1HGCT2B85GA006207; 1HGCT2B85GA003159; 1HGCT2B85GA002304 | 1HGCT2B85GA029910 | 1HGCT2B85GA079142

1HGCT2B85GA053169; 1HGCT2B85GA052202 | 1HGCT2B85GA017305 | 1HGCT2B85GA018471 | 1HGCT2B85GA091825; 1HGCT2B85GA020463; 1HGCT2B85GA085801 | 1HGCT2B85GA057545 | 1HGCT2B85GA067525; 1HGCT2B85GA064138; 1HGCT2B85GA006725; 1HGCT2B85GA081182

1HGCT2B85GA042558

| 1HGCT2B85GA011763 | 1HGCT2B85GA002495 | 1HGCT2B85GA055097 | 1HGCT2B85GA090349 | 1HGCT2B85GA041507; 1HGCT2B85GA089864 | 1HGCT2B85GA085524

1HGCT2B85GA029986 | 1HGCT2B85GA074166

1HGCT2B85GA034914 | 1HGCT2B85GA039319 | 1HGCT2B85GA080033 | 1HGCT2B85GA014632; 1HGCT2B85GA090514; 1HGCT2B85GA035769 | 1HGCT2B85GA051230 | 1HGCT2B85GA035254; 1HGCT2B85GA067847 | 1HGCT2B85GA003372 | 1HGCT2B85GA037442 | 1HGCT2B85GA099911 | 1HGCT2B85GA010631 | 1HGCT2B85GA012671 | 1HGCT2B85GA042057 | 1HGCT2B85GA027557; 1HGCT2B85GA047713; 1HGCT2B85GA095177 | 1HGCT2B85GA012041 | 1HGCT2B85GA036579; 1HGCT2B85GA074829 | 1HGCT2B85GA057691 | 1HGCT2B85GA039482 | 1HGCT2B85GA001153 | 1HGCT2B85GA009656 | 1HGCT2B85GA007244 | 1HGCT2B85GA066083 | 1HGCT2B85GA025369; 1HGCT2B85GA023380 | 1HGCT2B85GA004456; 1HGCT2B85GA000679 | 1HGCT2B85GA081442 | 1HGCT2B85GA009429; 1HGCT2B85GA069131 | 1HGCT2B85GA002240 | 1HGCT2B85GA045587; 1HGCT2B85GA062583 | 1HGCT2B85GA067556;

1HGCT2B85GA069646

; 1HGCT2B85GA006708 | 1HGCT2B85GA056007

1HGCT2B85GA058646 | 1HGCT2B85GA068884 | 1HGCT2B85GA034962 | 1HGCT2B85GA024268; 1HGCT2B85GA006093; 1HGCT2B85GA030409 | 1HGCT2B85GA045993 | 1HGCT2B85GA097737; 1HGCT2B85GA072420 | 1HGCT2B85GA062793

1HGCT2B85GA021788 | 1HGCT2B85GA090786 | 1HGCT2B85GA070120 | 1HGCT2B85GA064737 | 1HGCT2B85GA034704 | 1HGCT2B85GA016834 | 1HGCT2B85GA026800 | 1HGCT2B85GA023041

1HGCT2B85GA042561 | 1HGCT2B85GA088259 | 1HGCT2B85GA089900 | 1HGCT2B85GA080145 | 1HGCT2B85GA039904

1HGCT2B85GA024528 | 1HGCT2B85GA085605 | 1HGCT2B85GA048490; 1HGCT2B85GA093963 | 1HGCT2B85GA056038; 1HGCT2B85GA039353

1HGCT2B85GA025467; 1HGCT2B85GA067864; 1HGCT2B85GA020074; 1HGCT2B85GA071719 | 1HGCT2B85GA060428; 1HGCT2B85GA069761; 1HGCT2B85GA045606 | 1HGCT2B85GA029714 | 1HGCT2B85GA020026; 1HGCT2B85GA095499

1HGCT2B85GA077522 | 1HGCT2B85GA047596 | 1HGCT2B85GA040809 | 1HGCT2B85GA068464; 1HGCT2B85GA016722 | 1HGCT2B85GA072806 | 1HGCT2B85GA015277; 1HGCT2B85GA090948; 1HGCT2B85GA059036 | 1HGCT2B85GA041359 | 1HGCT2B85GA027817

1HGCT2B85GA067282 | 1HGCT2B85GA026263 | 1HGCT2B85GA082879 | 1HGCT2B85GA071316 | 1HGCT2B85GA015134 | 1HGCT2B85GA063829

1HGCT2B85GA027512 | 1HGCT2B85GA095194 | 1HGCT2B85GA066908 | 1HGCT2B85GA004943; 1HGCT2B85GA081831; 1HGCT2B85GA080985; 1HGCT2B85GA062521 | 1HGCT2B85GA028353

1HGCT2B85GA098127; 1HGCT2B85GA068156; 1HGCT2B85GA020172 | 1HGCT2B85GA073664; 1HGCT2B85GA071056 | 1HGCT2B85GA013674; 1HGCT2B85GA004313; 1HGCT2B85GA045086; 1HGCT2B85GA005915 | 1HGCT2B85GA001461; 1HGCT2B85GA076547 | 1HGCT2B85GA010919

1HGCT2B85GA045198 | 1HGCT2B85GA092845 | 1HGCT2B85GA047324; 1HGCT2B85GA076483 | 1HGCT2B85GA025307 | 1HGCT2B85GA051664 |

1HGCT2B85GA078864

| 1HGCT2B85GA005056 | 1HGCT2B85GA062230

1HGCT2B85GA002139 | 1HGCT2B85GA038509; 1HGCT2B85GA085068 | 1HGCT2B85GA012251 | 1HGCT2B85GA038087 | 1HGCT2B85GA099441 | 1HGCT2B85GA014954 | 1HGCT2B85GA014694 | 1HGCT2B85GA071932 | 1HGCT2B85GA081098 | 1HGCT2B85GA017286 | 1HGCT2B85GA094627; 1HGCT2B85GA026070 | 1HGCT2B85GA060042 | 1HGCT2B85GA082994 | 1HGCT2B85GA088309 | 1HGCT2B85GA086589 | 1HGCT2B85GA053916; 1HGCT2B85GA014551 | 1HGCT2B85GA095504 | 1HGCT2B85GA053527 | 1HGCT2B85GA095972 | 1HGCT2B85GA027977 | 1HGCT2B85GA015117 | 1HGCT2B85GA031897

1HGCT2B85GA034069; 1HGCT2B85GA027283 | 1HGCT2B85GA023153 | 1HGCT2B85GA061062 | 1HGCT2B85GA069985; 1HGCT2B85GA066729 | 1HGCT2B85GA084485; 1HGCT2B85GA068805 | 1HGCT2B85GA036047; 1HGCT2B85GA060543; 1HGCT2B85GA073597 | 1HGCT2B85GA024903; 1HGCT2B85GA008328 |

1HGCT2B85GA0535891HGCT2B85GA042592; 1HGCT2B85GA081523 | 1HGCT2B85GA027851 | 1HGCT2B85GA016137; 1HGCT2B85GA054371 | 1HGCT2B85GA027509 | 1HGCT2B85GA086365 | 1HGCT2B85GA028692 | 1HGCT2B85GA045430 | 1HGCT2B85GA001721

1HGCT2B85GA035500 | 1HGCT2B85GA061188; 1HGCT2B85GA077925 | 1HGCT2B85GA089931; 1HGCT2B85GA086060 | 1HGCT2B85GA020138; 1HGCT2B85GA083630 | 1HGCT2B85GA008037 | 1HGCT2B85GA000892 | 1HGCT2B85GA060011 | 1HGCT2B85GA036372 | 1HGCT2B85GA047369 | 1HGCT2B85GA024948 | 1HGCT2B85GA056718

1HGCT2B85GA088343 | 1HGCT2B85GA026201 | 1HGCT2B85GA038395 | 1HGCT2B85GA069937; 1HGCT2B85GA058078; 1HGCT2B85GA011228 | 1HGCT2B85GA094403 | 1HGCT2B85GA034668 | 1HGCT2B85GA016588 | 1HGCT2B85GA092943 | 1HGCT2B85GA097205 | 1HGCT2B85GA047548; 1HGCT2B85GA043659 | 1HGCT2B85GA041314 | 1HGCT2B85GA029194 | 1HGCT2B85GA049428 | 1HGCT2B85GA013691; 1HGCT2B85GA048568 | 1HGCT2B85GA089301 | 1HGCT2B85GA079674 | 1HGCT2B85GA030426 | 1HGCT2B85GA094269 | 1HGCT2B85GA032452 | 1HGCT2B85GA087774 | 1HGCT2B85GA085572 | 1HGCT2B85GA072918; 1HGCT2B85GA026893 | 1HGCT2B85GA070750 | 1HGCT2B85GA007406 | 1HGCT2B85GA005137; 1HGCT2B85GA051048; 1HGCT2B85GA024626 | 1HGCT2B85GA091467 | 1HGCT2B85GA091341; 1HGCT2B85GA036937 | 1HGCT2B85GA012301

1HGCT2B85GA085040; 1HGCT2B85GA089671 | 1HGCT2B85GA036341 | 1HGCT2B85GA063071 | 1HGCT2B85GA022956

1HGCT2B85GA099536 | 1HGCT2B85GA089265 | 1HGCT2B85GA058999 | 1HGCT2B85GA089606 | 1HGCT2B85GA046741 | 1HGCT2B85GA097527; 1HGCT2B85GA004795; 1HGCT2B85GA013285; 1HGCT2B85GA090190; 1HGCT2B85GA057724 | 1HGCT2B85GA077715 | 1HGCT2B85GA032466; 1HGCT2B85GA052894 | 1HGCT2B85GA080422 | 1HGCT2B85GA062356 | 1HGCT2B85GA080291 | 1HGCT2B85GA055679 | 1HGCT2B85GA050627 | 1HGCT2B85GA068433 | 1HGCT2B85GA017109 | 1HGCT2B85GA027641; 1HGCT2B85GA099813

1HGCT2B85GA020575 | 1HGCT2B85GA094644 | 1HGCT2B85GA015912; 1HGCT2B85GA014470; 1HGCT2B85GA087449; 1HGCT2B85GA066181 | 1HGCT2B85GA087726 | 1HGCT2B85GA068447 | 1HGCT2B85GA060414

1HGCT2B85GA031057 | 1HGCT2B85GA054788 | 1HGCT2B85GA045282 | 1HGCT2B85GA051101; 1HGCT2B85GA093879; 1HGCT2B85GA018163 | 1HGCT2B85GA010614 | 1HGCT2B85GA013495; 1HGCT2B85GA017191 | 1HGCT2B85GA049218 | 1HGCT2B85GA070330; 1HGCT2B85GA040700 | 1HGCT2B85GA048764; 1HGCT2B85GA073048 | 1HGCT2B85GA049042 | 1HGCT2B85GA043600 | 1HGCT2B85GA053933; 1HGCT2B85GA076452 | 1HGCT2B85GA076967 | 1HGCT2B85GA000424

1HGCT2B85GA054077 | 1HGCT2B85GA016574; 1HGCT2B85GA010757 | 1HGCT2B85GA016994 | 1HGCT2B85GA021970

1HGCT2B85GA030085 | 1HGCT2B85GA084891; 1HGCT2B85GA085149; 1HGCT2B85GA072997 | 1HGCT2B85GA054791 | 1HGCT2B85GA094661; 1HGCT2B85GA024500 | 1HGCT2B85GA012458 | 1HGCT2B85GA052037; 1HGCT2B85GA064351 | 1HGCT2B85GA055262 | 1HGCT2B85GA005641

1HGCT2B85GA006840 | 1HGCT2B85GA037618 | 1HGCT2B85GA065791; 1HGCT2B85GA018938 | 1HGCT2B85GA021919; 1HGCT2B85GA007261 | 1HGCT2B85GA048117; 1HGCT2B85GA057254; 1HGCT2B85GA028059; 1HGCT2B85GA039868 | 1HGCT2B85GA047310 | 1HGCT2B85GA049039; 1HGCT2B85GA019927 | 1HGCT2B85GA019720; 1HGCT2B85GA066956 | 1HGCT2B85GA061451; 1HGCT2B85GA036338; 1HGCT2B85GA072157 | 1HGCT2B85GA047906; 1HGCT2B85GA028806 | 1HGCT2B85GA055519 | 1HGCT2B85GA058128 | 1HGCT2B85GA054984 | 1HGCT2B85GA078122; 1HGCT2B85GA031785; 1HGCT2B85GA060557 | 1HGCT2B85GA058680

1HGCT2B85GA020818 | 1HGCT2B85GA000830 | 1HGCT2B85GA028921 | 1HGCT2B85GA049770 | 1HGCT2B85GA069632 | 1HGCT2B85GA093199; 1HGCT2B85GA035139 | 1HGCT2B85GA057464 | 1HGCT2B85GA064009 | 1HGCT2B85GA031110; 1HGCT2B85GA018017 |

1HGCT2B85GA074149

| 1HGCT2B85GA005820; 1HGCT2B85GA046948 | 1HGCT2B85GA051339 | 1HGCT2B85GA025114 | 1HGCT2B85GA073292 | 1HGCT2B85GA025565 | 1HGCT2B85GA050806; 1HGCT2B85GA097351 | 1HGCT2B85GA034248 | 1HGCT2B85GA027171; 1HGCT2B85GA091906; 1HGCT2B85GA067735 | 1HGCT2B85GA058565 | 1HGCT2B85GA070957; 1HGCT2B85GA013500 | 1HGCT2B85GA018695; 1HGCT2B85GA039935 | 1HGCT2B85GA011438 | 1HGCT2B85GA045413; 1HGCT2B85GA015506 | 1HGCT2B85GA047033 | 1HGCT2B85GA045783; 1HGCT2B85GA027459

1HGCT2B85GA048991 | 1HGCT2B85GA037022 | 1HGCT2B85GA075298 | 1HGCT2B85GA083174 | 1HGCT2B85GA093218 | 1HGCT2B85GA065189 | 1HGCT2B85GA018230; 1HGCT2B85GA052488 | 1HGCT2B85GA056654; 1HGCT2B85GA025257 | 1HGCT2B85GA051440; 1HGCT2B85GA014310; 1HGCT2B85GA076662; 1HGCT2B85GA037098; 1HGCT2B85GA081635 | 1HGCT2B85GA014601 | 1HGCT2B85GA074586

1HGCT2B85GA062731 | 1HGCT2B85GA049915 | 1HGCT2B85GA018051; 1HGCT2B85GA088522 | 1HGCT2B85GA070277 | 1HGCT2B85GA022004

1HGCT2B85GA070411 | 1HGCT2B85GA060817

1HGCT2B85GA046030; 1HGCT2B85GA097446 | 1HGCT2B85GA007471

1HGCT2B85GA098774 | 1HGCT2B85GA067489 | 1HGCT2B85GA013383 | 1HGCT2B85GA037649; 1HGCT2B85GA022388 | 1HGCT2B85GA003064 | 1HGCT2B85GA002481 | 1HGCT2B85GA018261; 1HGCT2B85GA037456

1HGCT2B85GA077729 | 1HGCT2B85GA038610; 1HGCT2B85GA028370 | 1HGCT2B85GA000990; 1HGCT2B85GA011035 | 1HGCT2B85GA039336

1HGCT2B85GA028031; 1HGCT2B85GA085426; 1HGCT2B85GA033956 | 1HGCT2B85GA019653 | 1HGCT2B85GA033200 | 1HGCT2B85GA046366 | 1HGCT2B85GA043144 | 1HGCT2B85GA083661 | 1HGCT2B85GA011312 | 1HGCT2B85GA006899 | 1HGCT2B85GA024058; 1HGCT2B85GA095261; 1HGCT2B85GA075981 | 1HGCT2B85GA078265; 1HGCT2B85GA061658 | 1HGCT2B85GA036310 | 1HGCT2B85GA080081

1HGCT2B85GA013819 | 1HGCT2B85GA036730 | 1HGCT2B85GA051289; 1HGCT2B85GA006269; 1HGCT2B85GA069436 | 1HGCT2B85GA082042 | 1HGCT2B85GA012735 | 1HGCT2B85GA005543; 1HGCT2B85GA000228 | 1HGCT2B85GA053530 | 1HGCT2B85GA074717 | 1HGCT2B85GA041703; 1HGCT2B85GA014128 | 1HGCT2B85GA090335; 1HGCT2B85GA008720 | 1HGCT2B85GA006286; 1HGCT2B85GA087760 | 1HGCT2B85GA045234 | 1HGCT2B85GA068528; 1HGCT2B85GA013920 | 1HGCT2B85GA057562 | 1HGCT2B85GA017739; 1HGCT2B85GA075687 | 1HGCT2B85GA091761 | 1HGCT2B85GA070070 | 1HGCT2B85GA035710 | 1HGCT2B85GA026232; 1HGCT2B85GA057125

1HGCT2B85GA092358 | 1HGCT2B85GA009432

1HGCT2B85GA004649; 1HGCT2B85GA082669 | 1HGCT2B85GA015201 | 1HGCT2B85GA094451; 1HGCT2B85GA091078 | 1HGCT2B85GA052541 | 1HGCT2B85GA092120; 1HGCT2B85GA038946 | 1HGCT2B85GA063524 | 1HGCT2B85GA085667; 1HGCT2B85GA004098 | 1HGCT2B85GA050434 | 1HGCT2B85GA077035 | 1HGCT2B85GA048604 | 1HGCT2B85GA018910; 1HGCT2B85GA072224 | 1HGCT2B85GA069176 | 1HGCT2B85GA067993 | 1HGCT2B85GA094515; 1HGCT2B85GA043421 | 1HGCT2B85GA041863 | 1HGCT2B85GA004019 | 1HGCT2B85GA084535 | 1HGCT2B85GA025498 | 1HGCT2B85GA026425 | 1HGCT2B85GA038476 | 1HGCT2B85GA067220 | 1HGCT2B85GA002223; 1HGCT2B85GA092652; 1HGCT2B85GA003260 | 1HGCT2B85GA063409 | 1HGCT2B85GA052703 | 1HGCT2B85GA006787; 1HGCT2B85GA093767; 1HGCT2B85GA037196; 1HGCT2B85GA072532 | 1HGCT2B85GA063040 | 1HGCT2B85GA075639; 1HGCT2B85GA098659; 1HGCT2B85GA051406 | 1HGCT2B85GA005493 | 1HGCT2B85GA050949; 1HGCT2B85GA046674; 1HGCT2B85GA003212; 1HGCT2B85GA051261 | 1HGCT2B85GA074121 | 1HGCT2B85GA017613; 1HGCT2B85GA001024 | 1HGCT2B85GA093039 | 1HGCT2B85GA008894; 1HGCT2B85GA026411; 1HGCT2B85GA009883 | 1HGCT2B85GA022116 | 1HGCT2B85GA077617 | 1HGCT2B85GA071526 | 1HGCT2B85GA067587

1HGCT2B85GA033178; 1HGCT2B85GA061630 | 1HGCT2B85GA059201 | 1HGCT2B85GA063586 | 1HGCT2B85GA000777; 1HGCT2B85GA082414; 1HGCT2B85GA025338; 1HGCT2B85GA066665 | 1HGCT2B85GA050756

1HGCT2B85GA098886 | 1HGCT2B85GA095583; 1HGCT2B85GA004702 | 1HGCT2B85GA064589 | 1HGCT2B85GA011715; 1HGCT2B85GA019863; 1HGCT2B85GA090044 | 1HGCT2B85GA066326; 1HGCT2B85GA041264 | 1HGCT2B85GA015358 | 1HGCT2B85GA067802 | 1HGCT2B85GA012153 | 1HGCT2B85GA069727 | 1HGCT2B85GA070814 | 1HGCT2B85GA051941; 1HGCT2B85GA018888 | 1HGCT2B85GA031186; 1HGCT2B85GA011519 | 1HGCT2B85GA041457; 1HGCT2B85GA001184; 1HGCT2B85GA026649 | 1HGCT2B85GA038333 | 1HGCT2B85GA047100 | 1HGCT2B85GA066696 | 1HGCT2B85GA028126 | 1HGCT2B85GA082784; 1HGCT2B85GA064804; 1HGCT2B85GA033844; 1HGCT2B85GA089542 | 1HGCT2B85GA090092 | 1HGCT2B85GA025081; 1HGCT2B85GA037697 | 1HGCT2B85GA010418 | 1HGCT2B85GA005431 | 1HGCT2B85GA051695; 1HGCT2B85GA099827;

1HGCT2B85GA042401

| 1HGCT2B85GA049008 | 1HGCT2B85GA098032 | 1HGCT2B85GA010290 | 1HGCT2B85GA065872;

1HGCT2B85GA090416

| 1HGCT2B85GA096524 | 1HGCT2B85GA097415 | 1HGCT2B85GA073826 | 1HGCT2B85GA059022; 1HGCT2B85GA055617; 1HGCT2B85GA078007 | 1HGCT2B85GA001136

1HGCT2B85GA072479 | 1HGCT2B85GA038185 | 1HGCT2B85GA025582; 1HGCT2B85GA098922 | 1HGCT2B85GA085300; 1HGCT2B85GA020625; 1HGCT2B85GA057173; 1HGCT2B85GA070361; 1HGCT2B85GA005655; 1HGCT2B85GA049512 | 1HGCT2B85GA009964 | 1HGCT2B85GA005980; 1HGCT2B85GA078282 | 1HGCT2B85GA064429; 1HGCT2B85GA081148 | 1HGCT2B85GA021189 | 1HGCT2B85GA031687; 1HGCT2B85GA082462; 1HGCT2B85GA086737 | 1HGCT2B85GA001413 | 1HGCT2B85GA061725 | 1HGCT2B85GA086981 | 1HGCT2B85GA091615 | 1HGCT2B85GA042186; 1HGCT2B85GA082459 | 1HGCT2B85GA052197 | 1HGCT2B85GA054161 | 1HGCT2B85GA045699

1HGCT2B85GA097513 | 1HGCT2B85GA027753 | 1HGCT2B85GA088925; 1HGCT2B85GA034797

1HGCT2B85GA077102; 1HGCT2B85GA009690 | 1HGCT2B85GA049073 | 1HGCT2B85GA070098 | 1HGCT2B85GA091453

1HGCT2B85GA022679; 1HGCT2B85GA000441 | 1HGCT2B85GA089427 | 1HGCT2B85GA071929 | 1HGCT2B85GA038252 | 1HGCT2B85GA099617 | 1HGCT2B85GA071428; 1HGCT2B85GA081702 | 1HGCT2B85GA026909 | 1HGCT2B85GA019894 | 1HGCT2B85GA020012; 1HGCT2B85GA076466 | 1HGCT2B85GA007664 | 1HGCT2B85GA091100; 1HGCT2B85GA023119 | 1HGCT2B85GA058775 | 1HGCT2B85GA090593 | 1HGCT2B85GA059649 | 1HGCT2B85GA084258; 1HGCT2B85GA058064; 1HGCT2B85GA039112 | 1HGCT2B85GA075057 | 1HGCT2B85GA085930 | 1HGCT2B85GA094952; 1HGCT2B85GA066536; 1HGCT2B85GA079514 | 1HGCT2B85GA043497 | 1HGCT2B85GA055908 | 1HGCT2B85GA034900 | 1HGCT2B85GA008300; 1HGCT2B85GA052152; 1HGCT2B85GA097656 | 1HGCT2B85GA046352

1HGCT2B85GA071834 | 1HGCT2B85GA009222 | 1HGCT2B85GA007373; 1HGCT2B85GA004148 | 1HGCT2B85GA002528 | 1HGCT2B85GA021130; 1HGCT2B85GA085586 | 1HGCT2B85GA037859 | 1HGCT2B85GA018177 | 1HGCT2B85GA015389 | 1HGCT2B85GA084597; 1HGCT2B85GA016736 | 1HGCT2B85GA014744 | 1HGCT2B85GA096717 | 1HGCT2B85GA051163; 1HGCT2B85GA088911 | 1HGCT2B85GA041670 | 1HGCT2B85GA093588 | 1HGCT2B85GA018826 | 1HGCT2B85GA001587 | 1HGCT2B85GA015151 | 1HGCT2B85GA045220 | 1HGCT2B85GA027090 | 1HGCT2B85GA071204 | 1HGCT2B85GA046237 | 1HGCT2B85GA089136 | 1HGCT2B85GA023105; 1HGCT2B85GA065449; 1HGCT2B85GA083644; 1HGCT2B85GA084762 | 1HGCT2B85GA082185

1HGCT2B85GA021600 | 1HGCT2B85GA036128 | 1HGCT2B85GA094188

1HGCT2B85GA027378 | 1HGCT2B85GA089816 | 1HGCT2B85GA064799 | 1HGCT2B85GA026196; 1HGCT2B85GA090643 | 1HGCT2B85GA006109 | 1HGCT2B85GA098693 | 1HGCT2B85GA025422 | 1HGCT2B85GA099701 | 1HGCT2B85GA038672; 1HGCT2B85GA066827 | 1HGCT2B85GA083871 | 1HGCT2B85GA026179

1HGCT2B85GA008104

1HGCT2B85GA091808; 1HGCT2B85GA024349 | 1HGCT2B85GA084275 | 1HGCT2B85GA094708 | 1HGCT2B85GA048957 | 1HGCT2B85GA051907

1HGCT2B85GA041992; 1HGCT2B85GA043399 | 1HGCT2B85GA002819 | 1HGCT2B85GA056279 | 1HGCT2B85GA013190; 1HGCT2B85GA099794 | 1HGCT2B85GA017515; 1HGCT2B85GA034766 | 1HGCT2B85GA022732; 1HGCT2B85GA047467; 1HGCT2B85GA070179; 1HGCT2B85GA033083

1HGCT2B85GA068903

1HGCT2B85GA078623

1HGCT2B85GA098662 | 1HGCT2B85GA093834 | 1HGCT2B85GA001301; 1HGCT2B85GA059120; 1HGCT2B85GA048635; 1HGCT2B85GA023122 | 1HGCT2B85GA014100 | 1HGCT2B85GA043838; 1HGCT2B85GA044021; 1HGCT2B85GA000648 | 1HGCT2B85GA093140 | 1HGCT2B85GA071350 | 1HGCT2B85GA001945; 1HGCT2B85GA087175; 1HGCT2B85GA072823 | 1HGCT2B85GA041944; 1HGCT2B85GA005350 | 1HGCT2B85GA097785 | 1HGCT2B85GA094935 | 1HGCT2B85GA035335 | 1HGCT2B85GA015926 | 1HGCT2B85GA044651

1HGCT2B85GA041331; 1HGCT2B85GA059764; 1HGCT2B85GA063295 | 1HGCT2B85GA053687 | 1HGCT2B85GA081103 | 1HGCT2B85GA048795 | 1HGCT2B85GA048344; 1HGCT2B85GA078363

1HGCT2B85GA010287 | 1HGCT2B85GA085510 | 1HGCT2B85GA064690 | 1HGCT2B85GA067363 | 1HGCT2B85GA051275; 1HGCT2B85GA062938 | 1HGCT2B85GA009107; 1HGCT2B85GA030684; 1HGCT2B85GA087922; 1HGCT2B85GA057481 | 1HGCT2B85GA057660 | 1HGCT2B85GA044987

1HGCT2B85GA071624 | 1HGCT2B85GA055147 | 1HGCT2B85GA009818 | 1HGCT2B85GA087631 | 1HGCT2B85GA083904 | 1HGCT2B85GA094885 | 1HGCT2B85GA063278; 1HGCT2B85GA095955; 1HGCT2B85GA013657; 1HGCT2B85GA070392 | 1HGCT2B85GA068626 | 1HGCT2B85GA026389

1HGCT2B85GA051969; 1HGCT2B85GA010175; 1HGCT2B85GA034220; 1HGCT2B85GA052264 | 1HGCT2B85GA018213 | 1HGCT2B85GA034363

1HGCT2B85GA040888 | 1HGCT2B85GA091971 | 1HGCT2B85GA099424 | 1HGCT2B85GA092649; 1HGCT2B85GA083532 | 1HGCT2B85GA076127; 1HGCT2B85GA083241 | 1HGCT2B85GA046402 | 1HGCT2B85GA082140 | 1HGCT2B85GA049820 | 1HGCT2B85GA085622; 1HGCT2B85GA098869 | 1HGCT2B85GA075964; 1HGCT2B85GA063488 | 1HGCT2B85GA050045; 1HGCT2B85GA046660

1HGCT2B85GA009074 | 1HGCT2B85GA072711; 1HGCT2B85GA037344

1HGCT2B85GA056430; 1HGCT2B85GA024495; 1HGCT2B85GA056847

1HGCT2B85GA072966 | 1HGCT2B85GA061076 | 1HGCT2B85GA056699; 1HGCT2B85GA089833 | 1HGCT2B85GA019359 | 1HGCT2B85GA006871 | 1HGCT2B85GA092084; 1HGCT2B85GA075690 | 1HGCT2B85GA050269; 1HGCT2B85GA096829

1HGCT2B85GA061773

1HGCT2B85GA020494 | 1HGCT2B85GA061241; 1HGCT2B85GA039837 | 1HGCT2B85GA081344 | 1HGCT2B85GA097933 | 1HGCT2B85GA082977; 1HGCT2B85GA052961; 1HGCT2B85GA038512 | 1HGCT2B85GA020284 | 1HGCT2B85GA081134 | 1HGCT2B85GA050675 | 1HGCT2B85GA073454 | 1HGCT2B85GA013139 | 1HGCT2B85GA005008; 1HGCT2B85GA028093 | 1HGCT2B85GA033164 | 1HGCT2B85GA095390; 1HGCT2B85GA081506 | 1HGCT2B85GA064656 | 1HGCT2B85GA086656

1HGCT2B85GA046058 | 1HGCT2B85GA015585 | 1HGCT2B85GA067380

1HGCT2B85GA074474 | 1HGCT2B85GA017806; 1HGCT2B85GA045640; 1HGCT2B85GA028904 | 1HGCT2B85GA090173 | 1HGCT2B85GA029258 | 1HGCT2B85GA022035; 1HGCT2B85GA077648; 1HGCT2B85GA067024 | 1HGCT2B85GA037151 | 1HGCT2B85GA011441 | 1HGCT2B85GA043662 | 1HGCT2B85GA088147; 1HGCT2B85GA041300 | 1HGCT2B85GA058209 | 1HGCT2B85GA017644; 1HGCT2B85GA013481 | 1HGCT2B85GA075611; 1HGCT2B85GA081005 | 1HGCT2B85GA069193 |

1HGCT2B85GA0882621HGCT2B85GA090724 | 1HGCT2B85GA017272 | 1HGCT2B85GA075169 | 1HGCT2B85GA048148 | 1HGCT2B85GA087290; 1HGCT2B85GA047128 | 1HGCT2B85GA077360; 1HGCT2B85GA040471 | 1HGCT2B85GA054886; 1HGCT2B85GA020902 |

1HGCT2B85GA034282

;

1HGCT2B85GA0292751HGCT2B85GA001203 | 1HGCT2B85GA011973 | 1HGCT2B85GA071798; 1HGCT2B85GA029759 | 1HGCT2B85GA030894

1HGCT2B85GA043046 | 1HGCT2B85GA017658; 1HGCT2B85GA054614 | 1HGCT2B85GA094353

1HGCT2B85GA005610; 1HGCT2B85GA045928 | 1HGCT2B85GA025596; 1HGCT2B85GA047629 | 1HGCT2B85GA072756 | 1HGCT2B85GA001590 | 1HGCT2B85GA016252

1HGCT2B85GA019023 | 1HGCT2B85GA073888; 1HGCT2B85GA080551 | 1HGCT2B85GA098242 | 1HGCT2B85GA096667 | 1HGCT2B85GA074250; 1HGCT2B85GA003095 | 1HGCT2B85GA010600; 1HGCT2B85GA091887; 1HGCT2B85GA063393 | 1HGCT2B85GA072952 | 1HGCT2B85GA088195; 1HGCT2B85GA050739 | 1HGCT2B85GA052281; 1HGCT2B85GA061398; 1HGCT2B85GA098564 |

1HGCT2B85GA064981

| 1HGCT2B85GA033570 | 1HGCT2B85GA074779 | 1HGCT2B85GA046111; 1HGCT2B85GA089959 | 1HGCT2B85GA098080; 1HGCT2B85GA088505; 1HGCT2B85GA084728 | 1HGCT2B85GA010676

1HGCT2B85GA058257; 1HGCT2B85GA089508 | 1HGCT2B85GA080064 | 1HGCT2B85GA039269; 1HGCT2B85GA012489 | 1HGCT2B85GA020088 | 1HGCT2B85GA084325 | 1HGCT2B85GA007051 | 1HGCT2B85GA073406 | 1HGCT2B85GA056234 | 1HGCT2B85GA098161 | 1HGCT2B85GA034539 | 1HGCT2B85GA008989; 1HGCT2B85GA029177

1HGCT2B85GA067511

; 1HGCT2B85GA012279 | 1HGCT2B85GA013187; 1HGCT2B85GA065998

1HGCT2B85GA046285 | 1HGCT2B85GA012802 | 1HGCT2B85GA022245 | 1HGCT2B85GA010399 | 1HGCT2B85GA039790 | 1HGCT2B85GA039692 | 1HGCT2B85GA014033; 1HGCT2B85GA064558 | 1HGCT2B85GA070666; 1HGCT2B85GA016073 | 1HGCT2B85GA016820 | 1HGCT2B85GA062177; 1HGCT2B85GA064477 | 1HGCT2B85GA060896 | 1HGCT2B85GA096183 | 1HGCT2B85GA042964

1HGCT2B85GA022200 | 1HGCT2B85GA030765

1HGCT2B85GA090576; 1HGCT2B85GA001217 | 1HGCT2B85GA049901 | 1HGCT2B85GA096118 | 1HGCT2B85GA033424 | 1HGCT2B85GA014372 | 1HGCT2B85GA022861; 1HGCT2B85GA045542 | 1HGCT2B85GA016719 | 1HGCT2B85GA026182 | 1HGCT2B85GA051194; 1HGCT2B85GA041099 | 1HGCT2B85GA006143 | 1HGCT2B85GA066312 | 1HGCT2B85GA069890 | 1HGCT2B85GA060235 | 1HGCT2B85GA096040 | 1HGCT2B85GA050644 | 1HGCT2B85GA074622; 1HGCT2B85GA067833 | 1HGCT2B85GA093610 | 1HGCT2B85GA057397; 1HGCT2B85GA098192

1HGCT2B85GA039529 | 1HGCT2B85GA023332

1HGCT2B85GA093669 | 1HGCT2B85GA054693; 1HGCT2B85GA098516 | 1HGCT2B85GA039546 | 1HGCT2B85GA030216 | 1HGCT2B85GA093932; 1HGCT2B85GA090125 | 1HGCT2B85GA018857 | 1HGCT2B85GA072899; 1HGCT2B85GA086933 | 1HGCT2B85GA009088

1HGCT2B85GA048599; 1HGCT2B85GA031172 |

1HGCT2B85GA027901

| 1HGCT2B85GA099231 | 1HGCT2B85GA067444 | 1HGCT2B85GA083658

1HGCT2B85GA051471; 1HGCT2B85GA043967 | 1HGCT2B85GA080842 | 1HGCT2B85GA096779; 1HGCT2B85GA042298; 1HGCT2B85GA009754 | 1HGCT2B85GA081800; 1HGCT2B85GA074488; 1HGCT2B85GA069050 | 1HGCT2B85GA031768 | 1HGCT2B85GA082364; 1HGCT2B85GA077150 | 1HGCT2B85GA084177; 1HGCT2B85GA070196 | 1HGCT2B85GA085748 | 1HGCT2B85GA049591; 1HGCT2B85GA061563 | 1HGCT2B85GA089217 | 1HGCT2B85GA062471

1HGCT2B85GA027882; 1HGCT2B85GA020804; 1HGCT2B85GA053012; 1HGCT2B85GA092263 | 1HGCT2B85GA036551 | 1HGCT2B85GA055682 | 1HGCT2B85GA007681 | 1HGCT2B85GA021905;

1HGCT2B85GA043502

| 1HGCT2B85GA058520; 1HGCT2B85GA075804

1HGCT2B85GA015098; 1HGCT2B85GA064236 | 1HGCT2B85GA024920;

1HGCT2B85GA011018

| 1HGCT2B85GA069453 | 1HGCT2B85GA065533 | 1HGCT2B85GA042396 | 1HGCT2B85GA065287; 1HGCT2B85GA036971; 1HGCT2B85GA059604; 1HGCT2B85GA063202

1HGCT2B85GA057710 | 1HGCT2B85GA042009

1HGCT2B85GA075768 | 1HGCT2B85GA085099; 1HGCT2B85GA087032; 1HGCT2B85GA036324; 1HGCT2B85GA039157; 1HGCT2B85GA021631; 1HGCT2B85GA066469 | 1HGCT2B85GA056959 | 1HGCT2B85GA002772 | 1HGCT2B85GA055410

1HGCT2B85GA070425; 1HGCT2B85GA089654 | 1HGCT2B85GA019992 | 1HGCT2B85GA017322 | 1HGCT2B85GA031169 | 1HGCT2B85GA040079; 1HGCT2B85GA035142 | 1HGCT2B85GA009981; 1HGCT2B85GA044844; 1HGCT2B85GA072935; 1HGCT2B85GA003811; 1HGCT2B85GA015845 | 1HGCT2B85GA026313; 1HGCT2B85GA018776 | 1HGCT2B85GA059103; 1HGCT2B85GA076581; 1HGCT2B85GA008748; 1HGCT2B85GA015859 | 1HGCT2B85GA051342 | 1HGCT2B85GA068013; 1HGCT2B85GA021418 | 1HGCT2B85GA080629 | 1HGCT2B85GA015618 | 1HGCT2B85GA075253 | 1HGCT2B85GA047016; 1HGCT2B85GA048229 | 1HGCT2B85GA056945; 1HGCT2B85GA063703

1HGCT2B85GA064298; 1HGCT2B85GA020009; 1HGCT2B85GA003274 | 1HGCT2B85GA025551 | 1HGCT2B85GA072594 | 1HGCT2B85GA063670 | 1HGCT2B85GA003047 | 1HGCT2B85GA087791 |

1HGCT2B85GA077228

| 1HGCT2B85GA067766; 1HGCT2B85GA019796 | 1HGCT2B85GA063376 | 1HGCT2B85GA048134; 1HGCT2B85GA052054 | 1HGCT2B85GA010807; 1HGCT2B85GA056539;

1HGCT2B85GA002321

; 1HGCT2B85GA034699; 1HGCT2B85GA027400 | 1HGCT2B85GA050191 | 1HGCT2B85GA029809 | 1HGCT2B85GA031902 | 1HGCT2B85GA038977; 1HGCT2B85GA003128; 1HGCT2B85GA066746; 1HGCT2B85GA022326 | 1HGCT2B85GA034881 | 1HGCT2B85GA027963; 1HGCT2B85GA025520 | 1HGCT2B85GA003145; 1HGCT2B85GA036193; 1HGCT2B85GA080341; 1HGCT2B85GA078766; 1HGCT2B85GA098306 | 1HGCT2B85GA052412 | 1HGCT2B85GA059005 | 1HGCT2B85GA043371; 1HGCT2B85GA073602 | 1HGCT2B85GA067699 | 1HGCT2B85GA086897

1HGCT2B85GA003940; 1HGCT2B85GA074961 | 1HGCT2B85GA040714 | 1HGCT2B85GA022049; 1HGCT2B85GA034444 | 1HGCT2B85GA036100 | 1HGCT2B85GA077911; 1HGCT2B85GA040339; 1HGCT2B85GA043810 | 1HGCT2B85GA028529; 1HGCT2B85GA093753; 1HGCT2B85GA069758 | 1HGCT2B85GA053690; 1HGCT2B85GA056752 | 1HGCT2B85GA070716 | 1HGCT2B85GA072109 | 1HGCT2B85GA074880 | 1HGCT2B85GA037120; 1HGCT2B85GA074605; 1HGCT2B85GA020799; 1HGCT2B85GA043385

1HGCT2B85GA032693; 1HGCT2B85GA097995; 1HGCT2B85GA032340 | 1HGCT2B85GA098371 | 1HGCT2B85GA043080; 1HGCT2B85GA011827 | 1HGCT2B85GA084244 | 1HGCT2B85GA028997 | 1HGCT2B85GA048280; 1HGCT2B85GA097950 | 1HGCT2B85GA011486 | 1HGCT2B85GA014856 | 1HGCT2B85GA027025 | 1HGCT2B85GA052569; 1HGCT2B85GA023587 | 1HGCT2B85GA016915 | 1HGCT2B85GA078217 | 1HGCT2B85GA077634 | 1HGCT2B85GA009575; 1HGCT2B85GA055987 | 1HGCT2B85GA066360

1HGCT2B85GA093607 | 1HGCT2B85GA012539 | 1HGCT2B85GA025534

1HGCT2B85GA060056; 1HGCT2B85GA019684 | 1HGCT2B85GA079240 | 1HGCT2B85GA043418 | 1HGCT2B85GA031673; 1HGCT2B85GA045394 | 1HGCT2B85GA058839 | 1HGCT2B85GA053480

1HGCT2B85GA060591 | 1HGCT2B85GA065886 | 1HGCT2B85GA000813 | 1HGCT2B85GA086348; 1HGCT2B85GA018793; 1HGCT2B85GA071817; 1HGCT2B85GA043578 | 1HGCT2B85GA072031; 1HGCT2B85GA099861 | 1HGCT2B85GA032872; 1HGCT2B85GA022259 | 1HGCT2B85GA057884 | 1HGCT2B85GA072028; 1HGCT2B85GA054726

1HGCT2B85GA098757 | 1HGCT2B85GA098855 | 1HGCT2B85GA082428; 1HGCT2B85GA082834; 1HGCT2B85GA005946 | 1HGCT2B85GA049719; 1HGCT2B85GA094384 | 1HGCT2B85GA011259 | 1HGCT2B85GA006868; 1HGCT2B85GA015280; 1HGCT2B85GA014162 | 1HGCT2B85GA027218; 1HGCT2B85GA068951 | 1HGCT2B85GA037537 | 1HGCT2B85GA039966; 1HGCT2B85GA068206 | 1HGCT2B85GA065967; 1HGCT2B85GA091999; 1HGCT2B85GA093803 | 1HGCT2B85GA081652 | 1HGCT2B85GA061319 | 1HGCT2B85GA070053; 1HGCT2B85GA032497 | 1HGCT2B85GA066424 | 1HGCT2B85GA074751; 1HGCT2B85GA068111 | 1HGCT2B85GA062423; 1HGCT2B85GA038235 | 1HGCT2B85GA065242; 1HGCT2B85GA016798 | 1HGCT2B85GA004733; 1HGCT2B85GA036081 | 1HGCT2B85GA027560 | 1HGCT2B85GA060008 | 1HGCT2B85GA061532; 1HGCT2B85GA018664 | 1HGCT2B85GA007616 | 1HGCT2B85GA024559 | 1HGCT2B85GA079528 | 1HGCT2B85GA057786 | 1HGCT2B85GA070165; 1HGCT2B85GA012931 | 1HGCT2B85GA079044

1HGCT2B85GA099374; 1HGCT2B85GA047890; 1HGCT2B85GA046626; 1HGCT2B85GA014341 | 1HGCT2B85GA035321 | 1HGCT2B85GA080954 | 1HGCT2B85GA028935 | 1HGCT2B85GA047646; 1HGCT2B85GA048389 |

1HGCT2B85GA027011

| 1HGCT2B85GA083868 | 1HGCT2B85GA045461 | 1HGCT2B85GA090707 | 1HGCT2B85GA092022 | 1HGCT2B85GA032516 | 1HGCT2B85GA025050 | 1HGCT2B85GA023184 | 1HGCT2B85GA045038 | 1HGCT2B85GA074491 | 1HGCT2B85GA034752 | 1HGCT2B85GA026666 | 1HGCT2B85GA021368 | 1HGCT2B85GA089413 | 1HGCT2B85GA026960 | 1HGCT2B85GA022276; 1HGCT2B85GA034346; 1HGCT2B85GA006336; 1HGCT2B85GA042849 | 1HGCT2B85GA043922; 1HGCT2B85GA000438 | 1HGCT2B85GA002092 | 1HGCT2B85GA060915

1HGCT2B85GA009026; 1HGCT2B85GA023279

1HGCT2B85GA036131; 1HGCT2B85GA001993 | 1HGCT2B85GA098337; 1HGCT2B85GA069694; 1HGCT2B85GA014274 | 1HGCT2B85GA045251 | 1HGCT2B85GA040437; 1HGCT2B85GA094692; 1HGCT2B85GA013741 | 1HGCT2B85GA065077; 1HGCT2B85GA052510 | 1HGCT2B85GA005445 | 1HGCT2B85GA061353; 1HGCT2B85GA095731 | 1HGCT2B85GA051955 | 1HGCT2B85GA024156 | 1HGCT2B85GA021287; 1HGCT2B85GA018339 | 1HGCT2B85GA087211 | 1HGCT2B85GA056833 | 1HGCT2B85GA068237; 1HGCT2B85GA076113 | 1HGCT2B85GA063426 | 1HGCT2B85GA092800 | 1HGCT2B85GA035920; 1HGCT2B85GA052698; 1HGCT2B85GA026828; 1HGCT2B85GA012444 | 1HGCT2B85GA086639 | 1HGCT2B85GA017708; 1HGCT2B85GA033360 | 1HGCT2B85GA079089; 1HGCT2B85GA041801 | 1HGCT2B85GA019202 | 1HGCT2B85GA056086; 1HGCT2B85GA005042

1HGCT2B85GA088388; 1HGCT2B85GA040938 | 1HGCT2B85GA011150 | 1HGCT2B85GA067203

1HGCT2B85GA095017; 1HGCT2B85GA061370 | 1HGCT2B85GA050529 | 1HGCT2B85GA089556; 1HGCT2B85GA004392 | 1HGCT2B85GA035190 | 1HGCT2B85GA092795 | 1HGCT2B85GA025002; 1HGCT2B85GA078315 | 1HGCT2B85GA066679 | 1HGCT2B85GA078721; 1HGCT2B85GA075771 | 1HGCT2B85GA025923; 1HGCT2B85GA098046; 1HGCT2B85GA084731; 1HGCT2B85GA026098; 1HGCT2B85GA075673 | 1HGCT2B85GA026764

1HGCT2B85GA099682; 1HGCT2B85GA004618 | 1HGCT2B85GA007843 | 1HGCT2B85GA059313 | 1HGCT2B85GA097270 | 1HGCT2B85GA080274

1HGCT2B85GA062325; 1HGCT2B85GA010905; 1HGCT2B85GA000570 | 1HGCT2B85GA059165 | 1HGCT2B85GA085071 | 1HGCT2B85GA003727; 1HGCT2B85GA096555; 1HGCT2B85GA029485; 1HGCT2B85GA071736 | 1HGCT2B85GA002786 | 1HGCT2B85GA064821; 1HGCT2B85GA086446 | 1HGCT2B85GA089329 | 1HGCT2B85GA006594; 1HGCT2B85GA071235 | 1HGCT2B85GA039725; 1HGCT2B85GA009611 | 1HGCT2B85GA099049; 1HGCT2B85GA069775; 1HGCT2B85GA099066 | 1HGCT2B85GA059327 | 1HGCT2B85GA009608 | 1HGCT2B85GA085684 | 1HGCT2B85GA071607 | 1HGCT2B85GA038400 | 1HGCT2B85GA085314 | 1HGCT2B85GA064141 | 1HGCT2B85GA080419 | 1HGCT2B85GA019328 | 1HGCT2B85GA042883 | 1HGCT2B85GA012363 | 1HGCT2B85GA073941 | 1HGCT2B85GA040180

1HGCT2B85GA097642 | 1HGCT2B85GA090383 | 1HGCT2B85GA021712 | 1HGCT2B85GA019877 | 1HGCT2B85GA059294 | 1HGCT2B85GA059666; 1HGCT2B85GA064768; 1HGCT2B85GA021127; 1HGCT2B85GA088083 | 1HGCT2B85GA077746

1HGCT2B85GA063801 | 1HGCT2B85GA010449; 1HGCT2B85GA005459; 1HGCT2B85GA034654; 1HGCT2B85GA084552 | 1HGCT2B85GA097852; 1HGCT2B85GA014307 | 1HGCT2B85GA039594

1HGCT2B85GA095602 | 1HGCT2B85GA062244; 1HGCT2B85GA058288 | 1HGCT2B85GA005204 | 1HGCT2B85GA073177 | 1HGCT2B85GA062440

1HGCT2B85GA086169 | 1HGCT2B85GA046643 | 1HGCT2B85GA098645 | 1HGCT2B85GA005235

1HGCT2B85GA028210; 1HGCT2B85GA085247

1HGCT2B85GA000374 | 1HGCT2B85GA073079; 1HGCT2B85GA042723 | 1HGCT2B85GA031124 | 1HGCT2B85GA009141 | 1HGCT2B85GA046612 | 1HGCT2B85GA076077 | 1HGCT2B85GA098340 | 1HGCT2B85GA053138 | 1HGCT2B85GA028546

1HGCT2B85GA092683; 1HGCT2B85GA044276; 1HGCT2B85GA085023; 1HGCT2B85GA038834 | 1HGCT2B85GA003467;

1HGCT2B85GA041152

; 1HGCT2B85GA023007 | 1HGCT2B85GA035223 | 1HGCT2B85GA082638; 1HGCT2B85GA005249 | 1HGCT2B85GA031284; 1HGCT2B85GA042382; 1HGCT2B85GA095129; 1HGCT2B85GA028868

1HGCT2B85GA093509; 1HGCT2B85GA081036; 1HGCT2B85GA011889; 1HGCT2B85GA097981; 1HGCT2B85GA098189 | 1HGCT2B85GA091369 |

1HGCT2B85GA028689

| 1HGCT2B85GA043872 | 1HGCT2B85GA036694

1HGCT2B85GA098113; 1HGCT2B85GA084390 | 1HGCT2B85GA098810; 1HGCT2B85GA078492 | 1HGCT2B85GA042303 | 1HGCT2B85GA090917 | 1HGCT2B85GA045590; 1HGCT2B85GA040406; 1HGCT2B85GA035951 | 1HGCT2B85GA082445 | 1HGCT2B85GA009978 | 1HGCT2B85GA036002 | 1HGCT2B85GA021242 | 1HGCT2B85GA032130; 1HGCT2B85GA033343 | 1HGCT2B85GA027803 | 1HGCT2B85GA029342

1HGCT2B85GA072174; 1HGCT2B85GA094563; 1HGCT2B85GA048537 | 1HGCT2B85GA042544; 1HGCT2B85GA054970 | 1HGCT2B85GA041216; 1HGCT2B85GA023394 | 1HGCT2B85GA064415 | 1HGCT2B85GA010791; 1HGCT2B85GA068173; 1HGCT2B85GA071543; 1HGCT2B85GA065290 | 1HGCT2B85GA030247; 1HGCT2B85GA003923 | 1HGCT2B85GA037778 | 1HGCT2B85GA015862 | 1HGCT2B85GA075849; 1HGCT2B85GA053110 |

1HGCT2B85GA009852

; 1HGCT2B85GA084857 | 1HGCT2B85GA053544

1HGCT2B85GA091386 | 1HGCT2B85GA056024 | 1HGCT2B85GA015540; 1HGCT2B85GA039286 | 1HGCT2B85GA070747 | 1HGCT2B85GA012556

1HGCT2B85GA063636 | 1HGCT2B85GA014159; 1HGCT2B85GA049994 | 1HGCT2B85GA061322; 1HGCT2B85GA082641 | 1HGCT2B85GA078900 | 1HGCT2B85GA034329 | 1HGCT2B85GA052345; 1HGCT2B85GA030698 | 1HGCT2B85GA018972 | 1HGCT2B85GA026778 | 1HGCT2B85GA037795 | 1HGCT2B85GA056248 | 1HGCT2B85GA004716; 1HGCT2B85GA070781 | 1HGCT2B85GA069517 | 1HGCT2B85GA078895 | 1HGCT2B85GA013237 | 1HGCT2B85GA056315 | 1HGCT2B85GA009589 | 1HGCT2B85GA027381; 1HGCT2B85GA082493 | 1HGCT2B85GA037828; 1HGCT2B85GA089590 | 1HGCT2B85GA045136 | 1HGCT2B85GA030443; 1HGCT2B85GA017854; 1HGCT2B85GA071770 | 1HGCT2B85GA077018 | 1HGCT2B85GA055553 | 1HGCT2B85GA031804 | 1HGCT2B85GA095230; 1HGCT2B85GA050238; 1HGCT2B85GA042270 | 1HGCT2B85GA081862 | 1HGCT2B85GA019748 |

1HGCT2B85GA076371

| 1HGCT2B85GA015876 | 1HGCT2B85GA096393; 1HGCT2B85GA059229 | 1HGCT2B85GA044861 | 1HGCT2B85GA073986 | 1HGCT2B85GA079769 | 1HGCT2B85GA015392 | 1HGCT2B85GA006112; 1HGCT2B85GA044780 | 1HGCT2B85GA003873 | 1HGCT2B85GA099360; 1HGCT2B85GA051812 | 1HGCT2B85GA069243; 1HGCT2B85GA035450 | 1HGCT2B85GA045427; 1HGCT2B85GA006210 | 1HGCT2B85GA040485 | 1HGCT2B85GA093073; 1HGCT2B85GA024027; 1HGCT2B85GA021936; 1HGCT2B85GA059800 | 1HGCT2B85GA061417 |

1HGCT2B85GA008054

; 1HGCT2B85GA076130 | 1HGCT2B85GA047405 | 1HGCT2B85GA037747 | 1HGCT2B85GA080436

1HGCT2B85GA057805 | 1HGCT2B85GA095115 | 1HGCT2B85GA041913; 1HGCT2B85GA035724

1HGCT2B85GA000410 | 1HGCT2B85GA045752 | 1HGCT2B85GA037733 | 1HGCT2B85GA077388 | 1HGCT2B85GA057383 | 1HGCT2B85GA067167; 1HGCT2B85GA018633 | 1HGCT2B85GA022231; 1HGCT2B85GA080839 | 1HGCT2B85GA058887 | 1HGCT2B85GA067492 | 1HGCT2B85GA099486; 1HGCT2B85GA005199 | 1HGCT2B85GA042012 | 1HGCT2B85GA057299 | 1HGCT2B85GA061577 | 1HGCT2B85GA086088; 1HGCT2B85GA019619 | 1HGCT2B85GA045833 | 1HGCT2B85GA046514 | 1HGCT2B85GA041667 | 1HGCT2B85GA060381 | 1HGCT2B85GA035917

1HGCT2B85GA054368; 1HGCT2B85GA077391; 1HGCT2B85GA050580 | 1HGCT2B85GA081764; 1HGCT2B85GA061689 | 1HGCT2B85GA021256 | 1HGCT2B85GA086463 | 1HGCT2B85GA031298

1HGCT2B85GA074300; 1HGCT2B85GA031074 | 1HGCT2B85GA091498; 1HGCT2B85GA075432; 1HGCT2B85GA073681

1HGCT2B85GA075799 | 1HGCT2B85GA093476 | 1HGCT2B85GA053673 | 1HGCT2B85GA032189; 1HGCT2B85GA029132 | 1HGCT2B85GA048375 | 1HGCT2B85GA039370 | 1HGCT2B85GA006918 | 1HGCT2B85GA024416 | 1HGCT2B85GA095258; 1HGCT2B85GA033276; 1HGCT2B85GA092392 | 1HGCT2B85GA043175; 1HGCT2B85GA007597; 1HGCT2B85GA040907 | 1HGCT2B85GA001542 | 1HGCT2B85GA060882 | 1HGCT2B85GA069629 | 1HGCT2B85GA064544 | 1HGCT2B85GA017112 | 1HGCT2B85GA041362 | 1HGCT2B85GA002920 | 1HGCT2B85GA029955 | 1HGCT2B85GA067508 | 1HGCT2B85GA050790 | 1HGCT2B85GA031219

1HGCT2B85GA094613 | 1HGCT2B85GA088004 | 1HGCT2B85GA061448 | 1HGCT2B85GA067928 | 1HGCT2B85GA091727

1HGCT2B85GA055889 | 1HGCT2B85GA073051; 1HGCT2B85GA064334 | 1HGCT2B85GA033469 | 1HGCT2B85GA057223; 1HGCT2B85GA085958 | 1HGCT2B85GA089394 | 1HGCT2B85GA034928; 1HGCT2B85GA049607 | 1HGCT2B85GA028367 | 1HGCT2B85GA060946 | 1HGCT2B85GA016266 | 1HGCT2B85GA099357; 1HGCT2B85GA034573 | 1HGCT2B85GA034055 | 1HGCT2B85GA012833 | 1HGCT2B85GA015084 | 1HGCT2B85GA023475; 1HGCT2B85GA034380 | 1HGCT2B85GA004330 | 1HGCT2B85GA092103 | 1HGCT2B85GA063667 | 1HGCT2B85GA013898 | 1HGCT2B85GA006577

1HGCT2B85GA025291 | 1HGCT2B85GA065824; 1HGCT2B85GA028286; 1HGCT2B85GA076306 | 1HGCT2B85GA092523

1HGCT2B85GA098399 | 1HGCT2B85GA018065; 1HGCT2B85GA030636; 1HGCT2B85GA082848 | 1HGCT2B85GA013559

1HGCT2B85GA031222 | 1HGCT2B85GA016381 | 1HGCT2B85GA079559 | 1HGCT2B85GA068318 | 1HGCT2B85GA024853 | 1HGCT2B85GA015988 |

1HGCT2B85GA004747

; 1HGCT2B85GA070652 | 1HGCT2B85GA091355; 1HGCT2B85GA010760 | 1HGCT2B85GA044083 | 1HGCT2B85GA095633 | 1HGCT2B85GA027364 | 1HGCT2B85GA064902 | 1HGCT2B85GA026229 | 1HGCT2B85GA084048; 1HGCT2B85GA056329; 1HGCT2B85GA028725 | 1HGCT2B85GA076161; 1HGCT2B85GA099052 | 1HGCT2B85GA045637; 1HGCT2B85GA040342 | 1HGCT2B85GA060672 | 1HGCT2B85GA072904

1HGCT2B85GA062289 | 1HGCT2B85GA025789; 1HGCT2B85GA047758 | 1HGCT2B85GA025548 | 1HGCT2B85GA005638 | 1HGCT2B85GA092280 | 1HGCT2B85GA022780 | 1HGCT2B85GA018437; 1HGCT2B85GA014548 | 1HGCT2B85GA069064; 1HGCT2B85GA053754 | 1HGCT2B85GA022696

1HGCT2B85GA075706

1HGCT2B85GA095552 | 1HGCT2B85GA024772; 1HGCT2B85GA021547 | 1HGCT2B85GA007986 | 1HGCT2B85GA036923 | 1HGCT2B85GA005218 | 1HGCT2B85GA074541

1HGCT2B85GA066472

; 1HGCT2B85GA099598; 1HGCT2B85GA064575 | 1HGCT2B85GA037277; 1HGCT2B85GA000536 | 1HGCT2B85GA004036 | 1HGCT2B85GA017997 | 1HGCT2B85GA078427; 1HGCT2B85GA059988 | 1HGCT2B85GA044164 | 1HGCT2B85GA073616 | 1HGCT2B85GA093221 | 1HGCT2B85GA051504; 1HGCT2B85GA069310 | 1HGCT2B85GA026442; 1HGCT2B85GA030314 | 1HGCT2B85GA081165

1HGCT2B85GA082431 | 1HGCT2B85GA011391 | 1HGCT2B85GA045153 |

1HGCT2B85GA0179521HGCT2B85GA074989; 1HGCT2B85GA006434; 1HGCT2B85GA028613 | 1HGCT2B85GA058436 | 1HGCT2B85GA040387; 1HGCT2B85GA054502; 1HGCT2B85GA002917 | 1HGCT2B85GA015313 | 1HGCT2B85GA021354; 1HGCT2B85GA012847; 1HGCT2B85GA090898; 1HGCT2B85GA079724; 1HGCT2B85GA079108 | 1HGCT2B85GA079660 | 1HGCT2B85GA080615 | 1HGCT2B85GA019393 | 1HGCT2B85GA047243; 1HGCT2B85GA006756 | 1HGCT2B85GA042527 | 1HGCT2B85GA029745 | 1HGCT2B85GA050174; 1HGCT2B85GA090688 | 1HGCT2B85GA088908; 1HGCT2B85GA089122 | 1HGCT2B85GA031950; 1HGCT2B85GA033651 | 1HGCT2B85GA055469; 1HGCT2B85GA068917 | 1HGCT2B85GA000925 | 1HGCT2B85GA057318; 1HGCT2B85GA040051 | 1HGCT2B85GA054466; 1HGCT2B85GA071090; 1HGCT2B85GA055794 | 1HGCT2B85GA094921 | 1HGCT2B85GA036503; 1HGCT2B85GA033293 | 1HGCT2B85GA035366; 1HGCT2B85GA037585

1HGCT2B85GA093798 | 1HGCT2B85GA046089 | 1HGCT2B85GA088472; 1HGCT2B85GA089007; 1HGCT2B85GA091405; 1HGCT2B85GA081893 | 1HGCT2B85GA086267; 1HGCT2B85GA070344 | 1HGCT2B85GA072577 |

1HGCT2B85GA0662451HGCT2B85GA090397 | 1HGCT2B85GA073938

1HGCT2B85GA080713 | 1HGCT2B85GA016817 | 1HGCT2B85GA065628 | 1HGCT2B85GA082719 | 1HGCT2B85GA085961; 1HGCT2B85GA086172

1HGCT2B85GA053477 | 1HGCT2B85GA002125 | 1HGCT2B85GA065709 | 1HGCT2B85GA003890

1HGCT2B85GA084955 | 1HGCT2B85GA020723 | 1HGCT2B85GA021841 | 1HGCT2B85GA048554 | 1HGCT2B85GA048893

1HGCT2B85GA050837; 1HGCT2B85GA087743 | 1HGCT2B85GA000018 | 1HGCT2B85GA033004; 1HGCT2B85GA020981 | 1HGCT2B85GA009737

1HGCT2B85GA076998 | 1HGCT2B85GA098452 | 1HGCT2B85GA008426

1HGCT2B85GA002450 | 1HGCT2B85GA016509 | 1HGCT2B85GA081313 | 1HGCT2B85GA048330 | 1HGCT2B85GA088228 | 1HGCT2B85GA031978 | 1HGCT2B85GA038137; 1HGCT2B85GA072272 | 1HGCT2B85GA060137 | 1HGCT2B85GA050286 | 1HGCT2B85GA013125 | 1HGCT2B85GA001511; 1HGCT2B85GA051115; 1HGCT2B85GA062101 | 1HGCT2B85GA078749; 1HGCT2B85GA070067; 1HGCT2B85GA022486; 1HGCT2B85GA066049; 1HGCT2B85GA087693 | 1HGCT2B85GA086205; 1HGCT2B85GA093719 | 1HGCT2B85GA062406 | 1HGCT2B85GA089623; 1HGCT2B85GA031138 | 1HGCT2B85GA031754

1HGCT2B85GA089718 | 1HGCT2B85GA020706 | 1HGCT2B85GA061501

1HGCT2B85GA091968 | 1HGCT2B85GA074183 | 1HGCT2B85GA023623 | 1HGCT2B85GA095308

1HGCT2B85GA008605 | 1HGCT2B85GA084678; 1HGCT2B85GA014789 | 1HGCT2B85GA040244; 1HGCT2B85GA079738; 1HGCT2B85GA089587 | 1HGCT2B85GA028742

1HGCT2B85GA008376 | 1HGCT2B85GA094501 | 1HGCT2B85GA084518; 1HGCT2B85GA096698; 1HGCT2B85GA042818; 1HGCT2B85GA094319 | 1HGCT2B85GA000083 | 1HGCT2B85GA065595 | 1HGCT2B85GA045847; 1HGCT2B85GA017918; 1HGCT2B85GA019250 | 1HGCT2B85GA032113; 1HGCT2B85GA054483

1HGCT2B85GA081876 | 1HGCT2B85GA051549; 1HGCT2B85GA092361 | 1HGCT2B85GA049882 | 1HGCT2B85GA008474 | 1HGCT2B85GA080520 | 1HGCT2B85GA042933 | 1HGCT2B85GA035044 | 1HGCT2B85GA022262

1HGCT2B85GA051910; 1HGCT2B85GA073972 | 1HGCT2B85GA098077 | 1HGCT2B85GA035657 | 1HGCT2B85GA099696 | 1HGCT2B85GA030958 | 1HGCT2B85GA015778; 1HGCT2B85GA068500 | 1HGCT2B85GA028658; 1HGCT2B85GA064513 | 1HGCT2B85GA008703 | 1HGCT2B85GA092859 | 1HGCT2B85GA047212 | 1HGCT2B85GA097902 | 1HGCT2B85GA041989 | 1HGCT2B85GA005686 | 1HGCT2B85GA030491

1HGCT2B85GA063216

| 1HGCT2B85GA091548 | 1HGCT2B85GA087516 | 1HGCT2B85GA003176 | 1HGCT2B85GA090741 | 1HGCT2B85GA007311; 1HGCT2B85GA005316; 1HGCT2B85GA099830 | 1HGCT2B85GA053835; 1HGCT2B85GA013450 | 1HGCT2B85GA051373; 1HGCT2B85GA007759; 1HGCT2B85GA041488 | 1HGCT2B85GA088052 | 1HGCT2B85GA093560 |