5XYPGDA53HG1…

Kia

Sorento

5XYPGDA53HG107853 | 5XYPGDA53HG155496

5XYPGDA53HG138536; 5XYPGDA53HG131490; 5XYPGDA53HG134566

5XYPGDA53HG110378 | 5XYPGDA53HG147866; 5XYPGDA53HG151433 | 5XYPGDA53HG125821 | 5XYPGDA53HG167597; 5XYPGDA53HG116651 | 5XYPGDA53HG146961; 5XYPGDA53HG111191 | 5XYPGDA53HG162464 | 5XYPGDA53HG145499 | 5XYPGDA53HG127309 | 5XYPGDA53HG124782 | 5XYPGDA53HG161735; 5XYPGDA53HG127438; 5XYPGDA53HG108033 | 5XYPGDA53HG199157 | 5XYPGDA53HG107299 | 5XYPGDA53HG192810 | 5XYPGDA53HG116505 | 5XYPGDA53HG127231; 5XYPGDA53HG190801 | 5XYPGDA53HG184027 | 5XYPGDA53HG171178 | 5XYPGDA53HG114737 | 5XYPGDA53HG148175 | 5XYPGDA53HG105908 | 5XYPGDA53HG152324 | 5XYPGDA53HG157331; 5XYPGDA53HG123650 | 5XYPGDA53HG185906;

5XYPGDA53HG163016

| 5XYPGDA53HG186196; 5XYPGDA53HG165283 | 5XYPGDA53HG186974; 5XYPGDA53HG199823 | 5XYPGDA53HG106394 | 5XYPGDA53HG199126; 5XYPGDA53HG140108 | 5XYPGDA53HG199529 | 5XYPGDA53HG153943 | 5XYPGDA53HG101521; 5XYPGDA53HG117346 | 5XYPGDA53HG154901; 5XYPGDA53HG173741; 5XYPGDA53HG123616; 5XYPGDA53HG194380 | 5XYPGDA53HG154655; 5XYPGDA53HG121669

5XYPGDA53HG193021 | 5XYPGDA53HG108985 | 5XYPGDA53HG184335 | 5XYPGDA53HG103818 | 5XYPGDA53HG191737; 5XYPGDA53HG182911 | 5XYPGDA53HG166501

5XYPGDA53HG149990 | 5XYPGDA53HG153344; 5XYPGDA53HG166840 | 5XYPGDA53HG168510 | 5XYPGDA53HG149360 | 5XYPGDA53HG133854; 5XYPGDA53HG175909

5XYPGDA53HG110686

5XYPGDA53HG159547; 5XYPGDA53HG138567 | 5XYPGDA53HG132817; 5XYPGDA53HG176493; 5XYPGDA53HG122045 | 5XYPGDA53HG178549 | 5XYPGDA53HG124409; 5XYPGDA53HG111451 | 5XYPGDA53HG157944; 5XYPGDA53HG158883

5XYPGDA53HG119257; 5XYPGDA53HG179930; 5XYPGDA53HG123468 | 5XYPGDA53HG125608 | 5XYPGDA53HG187350 | 5XYPGDA53HG165865

5XYPGDA53HG133966 | 5XYPGDA53HG180821; 5XYPGDA53HG190703; 5XYPGDA53HG152016 | 5XYPGDA53HG177952 | 5XYPGDA53HG103091 | 5XYPGDA53HG133093 | 5XYPGDA53HG127097 | 5XYPGDA53HG157586 | 5XYPGDA53HG162819 | 5XYPGDA53HG137578 | 5XYPGDA53HG100160

5XYPGDA53HG121378 | 5XYPGDA53HG141517; 5XYPGDA53HG186991

5XYPGDA53HG156941 | 5XYPGDA53HG111224 | 5XYPGDA53HG117816; 5XYPGDA53HG141341 | 5XYPGDA53HG191477

5XYPGDA53HG114219 | 5XYPGDA53HG183248 | 5XYPGDA53HG117105 | 5XYPGDA53HG191513 | 5XYPGDA53HG136477 | 5XYPGDA53HG168409 | 5XYPGDA53HG188868 | 5XYPGDA53HG161783 | 5XYPGDA53HG176865 | 5XYPGDA53HG116746; 5XYPGDA53HG144921 | 5XYPGDA53HG130002 | 5XYPGDA53HG111272 | 5XYPGDA53HG167051; 5XYPGDA53HG169558 | 5XYPGDA53HG169950 | 5XYPGDA53HG168118 | 5XYPGDA53HG192600; 5XYPGDA53HG165431 | 5XYPGDA53HG198011; 5XYPGDA53HG177269 | 5XYPGDA53HG102443 | 5XYPGDA53HG181631; 5XYPGDA53HG141808 | 5XYPGDA53HG119923 | 5XYPGDA53HG169124; 5XYPGDA53HG153196; 5XYPGDA53HG130615; 5XYPGDA53HG186604

5XYPGDA53HG154171; 5XYPGDA53HG100305 | 5XYPGDA53HG118478 | 5XYPGDA53HG171522;

5XYPGDA53HG195416

; 5XYPGDA53HG104144

5XYPGDA53HG104581 | 5XYPGDA53HG142876 | 5XYPGDA53HG151156

5XYPGDA53HG121297; 5XYPGDA53HG121848 | 5XYPGDA53HG154493 | 5XYPGDA53HG178521; 5XYPGDA53HG173772 | 5XYPGDA53HG101874 | 5XYPGDA53HG166272 | 5XYPGDA53HG185792; 5XYPGDA53HG150864

5XYPGDA53HG158642 | 5XYPGDA53HG156843 | 5XYPGDA53HG153425 | 5XYPGDA53HG150265 | 5XYPGDA53HG168748; 5XYPGDA53HG177580; 5XYPGDA53HG199918 | 5XYPGDA53HG181659; 5XYPGDA53HG132283 | 5XYPGDA53HG161542; 5XYPGDA53HG199191

5XYPGDA53HG181953 | 5XYPGDA53HG163856 | 5XYPGDA53HG199515; 5XYPGDA53HG129979 | 5XYPGDA53HG124054 | 5XYPGDA53HG105567; 5XYPGDA53HG181614 | 5XYPGDA53HG166045; 5XYPGDA53HG113605; 5XYPGDA53HG143915; 5XYPGDA53HG130680; 5XYPGDA53HG121395 | 5XYPGDA53HG102250 | 5XYPGDA53HG199272; 5XYPGDA53HG160276; 5XYPGDA53HG181743 | 5XYPGDA53HG149066 | 5XYPGDA53HG119579

5XYPGDA53HG135698; 5XYPGDA53HG163789 | 5XYPGDA53HG163744; 5XYPGDA53HG120036 | 5XYPGDA53HG171035 | 5XYPGDA53HG118819 | 5XYPGDA53HG168863; 5XYPGDA53HG137662 | 5XYPGDA53HG117895; 5XYPGDA53HG198378 | 5XYPGDA53HG124555; 5XYPGDA53HG146765 | 5XYPGDA53HG104452; 5XYPGDA53HG150573 | 5XYPGDA53HG115337; 5XYPGDA53HG179457 | 5XYPGDA53HG128816 | 5XYPGDA53HG186795; 5XYPGDA53HG128766; 5XYPGDA53HG139167 | 5XYPGDA53HG130839; 5XYPGDA53HG154381 | 5XYPGDA53HG152372 | 5XYPGDA53HG114446 | 5XYPGDA53HG122336

5XYPGDA53HG103642

5XYPGDA53HG182181 | 5XYPGDA53HG194573 | 5XYPGDA53HG131196 | 5XYPGDA53HG104516 | 5XYPGDA53HG129335 | 5XYPGDA53HG183170; 5XYPGDA53HG189227; 5XYPGDA53HG125902 | 5XYPGDA53HG169589 | 5XYPGDA53HG100417 | 5XYPGDA53HG104645; 5XYPGDA53HG136186; 5XYPGDA53HG144997 | 5XYPGDA53HG141338 | 5XYPGDA53HG151996 | 5XYPGDA53HG158852; 5XYPGDA53HG100773 | 5XYPGDA53HG104872; 5XYPGDA53HG138889; 5XYPGDA53HG109554; 5XYPGDA53HG126631

5XYPGDA53HG163520 | 5XYPGDA53HG107187 | 5XYPGDA53HG169849; 5XYPGDA53HG106766 | 5XYPGDA53HG156504

5XYPGDA53HG166594; 5XYPGDA53HG151951 | 5XYPGDA53HG144000 | 5XYPGDA53HG124023; 5XYPGDA53HG149150 | 5XYPGDA53HG110364 | 5XYPGDA53HG150962 | 5XYPGDA53HG103768; 5XYPGDA53HG159404; 5XYPGDA53HG120120

5XYPGDA53HG138617; 5XYPGDA53HG101504; 5XYPGDA53HG167356 | 5XYPGDA53HG196470 | 5XYPGDA53HG136446 | 5XYPGDA53HG174744 | 5XYPGDA53HG140481; 5XYPGDA53HG135801 |

5XYPGDA53HG181726

| 5XYPGDA53HG136270 | 5XYPGDA53HG195738 | 5XYPGDA53HG195321; 5XYPGDA53HG106315 | 5XYPGDA53HG195478

5XYPGDA53HG193844 | 5XYPGDA53HG105035 | 5XYPGDA53HG186084 | 5XYPGDA53HG198235 | 5XYPGDA53HG179314 | 5XYPGDA53HG184514 | 5XYPGDA53HG193729 | 5XYPGDA53HG143316 | 5XYPGDA53HG163212 | 5XYPGDA53HG164165; 5XYPGDA53HG190572 | 5XYPGDA53HG181998; 5XYPGDA53HG174209

5XYPGDA53HG128878 | 5XYPGDA53HG138715; 5XYPGDA53HG128539

5XYPGDA53HG184268; 5XYPGDA53HG161573 | 5XYPGDA53HG129366; 5XYPGDA53HG160570 | 5XYPGDA53HG137113 | 5XYPGDA53HG149004; 5XYPGDA53HG130825 | 5XYPGDA53HG196937 | 5XYPGDA53HG106010 | 5XYPGDA53HG121963 | 5XYPGDA53HG131103 | 5XYPGDA53HG185677 | 5XYPGDA53HG184495; 5XYPGDA53HG131036 | 5XYPGDA53HG108050; 5XYPGDA53HG155241 | 5XYPGDA53HG196131 | 5XYPGDA53HG174002; 5XYPGDA53HG131649; 5XYPGDA53HG158253 | 5XYPGDA53HG177076 | 5XYPGDA53HG152422; 5XYPGDA53HG155417; 5XYPGDA53HG173903 | 5XYPGDA53HG172086; 5XYPGDA53HG182424; 5XYPGDA53HG196758; 5XYPGDA53HG152369 | 5XYPGDA53HG126810 | 5XYPGDA53HG142196; 5XYPGDA53HG119968 | 5XYPGDA53HG144689 | 5XYPGDA53HG107559 |

5XYPGDA53HG1123565XYPGDA53HG160777 | 5XYPGDA53HG190376 | 5XYPGDA53HG122319; 5XYPGDA53HG158446

5XYPGDA53HG170371 | 5XYPGDA53HG104905 | 5XYPGDA53HG194749 | 5XYPGDA53HG187509 | 5XYPGDA53HG179376 | 5XYPGDA53HG134731

5XYPGDA53HG193598; 5XYPGDA53HG169138 | 5XYPGDA53HG102300

5XYPGDA53HG112728; 5XYPGDA53HG189812

5XYPGDA53HG146247 | 5XYPGDA53HG181967 | 5XYPGDA53HG166210; 5XYPGDA53HG178468; 5XYPGDA53HG120750; 5XYPGDA53HG160214 | 5XYPGDA53HG142151; 5XYPGDA53HG161931; 5XYPGDA53HG141534 | 5XYPGDA53HG168717 | 5XYPGDA53HG130212; 5XYPGDA53HG113717; 5XYPGDA53HG113281; 5XYPGDA53HG165297; 5XYPGDA53HG146409 | 5XYPGDA53HG148497 | 5XYPGDA53HG144353 | 5XYPGDA53HG187302 | 5XYPGDA53HG171858

5XYPGDA53HG145762 | 5XYPGDA53HG155434 | 5XYPGDA53HG103723 | 5XYPGDA53HG191298

5XYPGDA53HG133871 | 5XYPGDA53HG124491 | 5XYPGDA53HG100028 | 5XYPGDA53HG103964 | 5XYPGDA53HG195674 | 5XYPGDA53HG161878; 5XYPGDA53HG130341; 5XYPGDA53HG147074

5XYPGDA53HG176817; 5XYPGDA53HG136611; 5XYPGDA53HG108825; 5XYPGDA53HG158897 | 5XYPGDA53HG181905 | 5XYPGDA53HG160651; 5XYPGDA53HG170340 | 5XYPGDA53HG116732 | 5XYPGDA53HG160620 |

5XYPGDA53HG128329

| 5XYPGDA53HG149407 | 5XYPGDA53HG100319 | 5XYPGDA53HG169561 | 5XYPGDA53HG178325 | 5XYPGDA53HG170631; 5XYPGDA53HG172234 | 5XYPGDA53HG162156; 5XYPGDA53HG177997; 5XYPGDA53HG186747; 5XYPGDA53HG172153

5XYPGDA53HG109134 | 5XYPGDA53HG168944

5XYPGDA53HG194847; 5XYPGDA53HG109201 | 5XYPGDA53HG137001 | 5XYPGDA53HG177868 | 5XYPGDA53HG133756 | 5XYPGDA53HG169642 | 5XYPGDA53HG116990; 5XYPGDA53HG159774 | 5XYPGDA53HG183184 | 5XYPGDA53HG157488; 5XYPGDA53HG168040 | 5XYPGDA53HG192404 | 5XYPGDA53HG125317; 5XYPGDA53HG196114 | 5XYPGDA53HG135846; 5XYPGDA53HG139962 | 5XYPGDA53HG199479; 5XYPGDA53HG174811; 5XYPGDA53HG153019 | 5XYPGDA53HG170967 |

5XYPGDA53HG112910

; 5XYPGDA53HG151044 | 5XYPGDA53HG173383 | 5XYPGDA53HG168247 | 5XYPGDA53HG199031; 5XYPGDA53HG191544 | 5XYPGDA53HG180169; 5XYPGDA53HG182049; 5XYPGDA53HG179085; 5XYPGDA53HG199059; 5XYPGDA53HG190359; 5XYPGDA53HG103401 | 5XYPGDA53HG160990 | 5XYPGDA53HG131781 | 5XYPGDA53HG163128 | 5XYPGDA53HG127990

5XYPGDA53HG182603; 5XYPGDA53HG140254; 5XYPGDA53HG108386; 5XYPGDA53HG164540 | 5XYPGDA53HG197828 | 5XYPGDA53HG150153 | 5XYPGDA53HG172556; 5XYPGDA53HG129609 | 5XYPGDA53HG128492 | 5XYPGDA53HG105410 | 5XYPGDA53HG151402; 5XYPGDA53HG180964 | 5XYPGDA53HG182763 | 5XYPGDA53HG129786

5XYPGDA53HG162884 | 5XYPGDA53HG192791; 5XYPGDA53HG169415 | 5XYPGDA53HG139749; 5XYPGDA53HG184528; 5XYPGDA53HG135961; 5XYPGDA53HG184108 | 5XYPGDA53HG180382 | 5XYPGDA53HG168779; 5XYPGDA53HG188157 |

5XYPGDA53HG101700

| 5XYPGDA53HG119159; 5XYPGDA53HG193939 | 5XYPGDA53HG149665 | 5XYPGDA53HG147124; 5XYPGDA53HG171665 | 5XYPGDA53HG122112 | 5XYPGDA53HG169236; 5XYPGDA53HG121283 | 5XYPGDA53HG164103 | 5XYPGDA53HG178311 | 5XYPGDA53HG117914; 5XYPGDA53HG164196 | 5XYPGDA53HG167602; 5XYPGDA53HG169897 | 5XYPGDA53HG130260 | 5XYPGDA53HG188028 | 5XYPGDA53HG150329 | 5XYPGDA53HG121154; 5XYPGDA53HG181516; 5XYPGDA53HG179684 | 5XYPGDA53HG145518; 5XYPGDA53HG173822; 5XYPGDA53HG144448 | 5XYPGDA53HG121252 | 5XYPGDA53HG153506; 5XYPGDA53HG197439 | 5XYPGDA53HG143154 | 5XYPGDA53HG191091 | 5XYPGDA53HG134339; 5XYPGDA53HG118920 | 5XYPGDA53HG177062 | 5XYPGDA53HG164747 | 5XYPGDA53HG119551 | 5XYPGDA53HG147690 | 5XYPGDA53HG191608 | 5XYPGDA53HG173299; 5XYPGDA53HG166661

5XYPGDA53HG167423 | 5XYPGDA53HG132011 | 5XYPGDA53HG115936 | 5XYPGDA53HG148791; 5XYPGDA53HG178664

5XYPGDA53HG182830;

5XYPGDA53HG173092

| 5XYPGDA53HG198283 | 5XYPGDA53HG129271 | 5XYPGDA53HG166112 | 5XYPGDA53HG182326 | 5XYPGDA53HG184321; 5XYPGDA53HG119503; 5XYPGDA53HG161329; 5XYPGDA53HG102863 | 5XYPGDA53HG181399 | 5XYPGDA53HG134096; 5XYPGDA53HG118433 | 5XYPGDA53HG121221 | 5XYPGDA53HG119792 | 5XYPGDA53HG173349 | 5XYPGDA53HG178714 | 5XYPGDA53HG166952

5XYPGDA53HG194931 | 5XYPGDA53HG124684 | 5XYPGDA53HG193102 | 5XYPGDA53HG182004

5XYPGDA53HG193147; 5XYPGDA53HG132137

5XYPGDA53HG158592; 5XYPGDA53HG163081; 5XYPGDA53HG198185; 5XYPGDA53HG183458 | 5XYPGDA53HG171018; 5XYPGDA53HG124572

5XYPGDA53HG115497; 5XYPGDA53HG183864 | 5XYPGDA53HG148225 | 5XYPGDA53HG122739 | 5XYPGDA53HG118755; 5XYPGDA53HG190278; 5XYPGDA53HG155143; 5XYPGDA53HG176848; 5XYPGDA53HG119937 | 5XYPGDA53HG117959; 5XYPGDA53HG109490 | 5XYPGDA53HG113555 | 5XYPGDA53HG176512 | 5XYPGDA53HG189034

5XYPGDA53HG191706

5XYPGDA53HG137144; 5XYPGDA53HG102393 | 5XYPGDA53HG110798 |

5XYPGDA53HG165963

; 5XYPGDA53HG144529; 5XYPGDA53HG140951 | 5XYPGDA53HG194623 | 5XYPGDA53HG169284

5XYPGDA53HG124250

5XYPGDA53HG179121 | 5XYPGDA53HG156065 | 5XYPGDA53HG138410 | 5XYPGDA53HG188188 | 5XYPGDA53HG185288 | 5XYPGDA53HG162111 | 5XYPGDA53HG195108 | 5XYPGDA53HG187896; 5XYPGDA53HG167308 | 5XYPGDA53HG151710; 5XYPGDA53HG172072; 5XYPGDA53HG123762; 5XYPGDA53HG105178 | 5XYPGDA53HG146636 | 5XYPGDA53HG187381; 5XYPGDA53HG156762; 5XYPGDA53HG152632; 5XYPGDA53HG167048; 5XYPGDA53HG127911 | 5XYPGDA53HG168149 | 5XYPGDA53HG131506 | 5XYPGDA53HG190250 | 5XYPGDA53HG141310; 5XYPGDA53HG189101 | 5XYPGDA53HG168023 | 5XYPGDA53HG194962; 5XYPGDA53HG163579 | 5XYPGDA53HG190815 | 5XYPGDA53HG169107; 5XYPGDA53HG132140 | 5XYPGDA53HG195092 | 5XYPGDA53HG192192

5XYPGDA53HG159564; 5XYPGDA53HG198686 | 5XYPGDA53HG193150; 5XYPGDA53HG194735; 5XYPGDA53HG193214; 5XYPGDA53HG158785 | 5XYPGDA53HG182651; 5XYPGDA53HG150525 | 5XYPGDA53HG124846 | 5XYPGDA53HG133028 | 5XYPGDA53HG117220 | 5XYPGDA53HG173545 | 5XYPGDA53HG137211 | 5XYPGDA53HG159483 | 5XYPGDA53HG141484 | 5XYPGDA53HG189874 | 5XYPGDA53HG162920 | 5XYPGDA53HG159984; 5XYPGDA53HG174825; 5XYPGDA53HG195853 | 5XYPGDA53HG135202 | 5XYPGDA53HG173464 | 5XYPGDA53HG190863

5XYPGDA53HG119842 | 5XYPGDA53HG172976 | 5XYPGDA53HG154896; 5XYPGDA53HG156468 | 5XYPGDA53HG128587; 5XYPGDA53HG143932 | 5XYPGDA53HG102507; 5XYPGDA53HG176204 | 5XYPGDA53HG145437 | 5XYPGDA53HG166322 | 5XYPGDA53HG180978

5XYPGDA53HG119436 | 5XYPGDA53HG198784; 5XYPGDA53HG101972; 5XYPGDA53HG113748 | 5XYPGDA53HG191060; 5XYPGDA53HG147978 | 5XYPGDA53HG177823; 5XYPGDA53HG101292 | 5XYPGDA53HG140433 | 5XYPGDA53HG180494 | 5XYPGDA53HG156308; 5XYPGDA53HG114754; 5XYPGDA53HG193052; 5XYPGDA53HG173531 | 5XYPGDA53HG122367 | 5XYPGDA53HG151478 | 5XYPGDA53HG184867 | 5XYPGDA53HG129755 | 5XYPGDA53HG131232 | 5XYPGDA53HG126743 | 5XYPGDA53HG153795 | 5XYPGDA53HG166689; 5XYPGDA53HG140691 | 5XYPGDA53HG134583; 5XYPGDA53HG138665; 5XYPGDA53HG193312 | 5XYPGDA53HG116052 | 5XYPGDA53HG170404; 5XYPGDA53HG139931 | 5XYPGDA53HG158155; 5XYPGDA53HG136429; 5XYPGDA53HG199742; 5XYPGDA53HG113765 | 5XYPGDA53HG102765 | 5XYPGDA53HG173528; 5XYPGDA53HG154557

5XYPGDA53HG172590 | 5XYPGDA53HG123910 | 5XYPGDA53HG198719 | 5XYPGDA53HG185842

5XYPGDA53HG155899 | 5XYPGDA53HG104127; 5XYPGDA53HG138553; 5XYPGDA53HG157278; 5XYPGDA53HG152260 | 5XYPGDA53HG133840 | 5XYPGDA53HG169429 | 5XYPGDA53HG160973 | 5XYPGDA53HG108968 | 5XYPGDA53HG106881 | 5XYPGDA53HG120733; 5XYPGDA53HG115287; 5XYPGDA53HG150377 | 5XYPGDA53HG161394; 5XYPGDA53HG140173 | 5XYPGDA53HG166532 | 5XYPGDA53HG187493

5XYPGDA53HG106850; 5XYPGDA53HG117864 | 5XYPGDA53HG126287 | 5XYPGDA53HG165073; 5XYPGDA53HG195724 | 5XYPGDA53HG121851; 5XYPGDA53HG170659 | 5XYPGDA53HG155868; 5XYPGDA53HG115256; 5XYPGDA53HG106475; 5XYPGDA53HG122661 | 5XYPGDA53HG170838 | 5XYPGDA53HG152954 | 5XYPGDA53HG181354 | 5XYPGDA53HG140576; 5XYPGDA53HG158981 | 5XYPGDA53HG114396; 5XYPGDA53HG138486 | 5XYPGDA53HG192774 | 5XYPGDA53HG113314; 5XYPGDA53HG195139 | 5XYPGDA53HG180415 | 5XYPGDA53HG101003;

5XYPGDA53HG119971

| 5XYPGDA53HG162626; 5XYPGDA53HG167549 | 5XYPGDA53HG173125 | 5XYPGDA53HG147138; 5XYPGDA53HG160696; 5XYPGDA53HG110168; 5XYPGDA53HG125706; 5XYPGDA53HG122093; 5XYPGDA53HG113488 | 5XYPGDA53HG143333 | 5XYPGDA53HG134888; 5XYPGDA53HG141145

5XYPGDA53HG170354; 5XYPGDA53HG194332 | 5XYPGDA53HG160763; 5XYPGDA53HG154767; 5XYPGDA53HG114947; 5XYPGDA53HG112454 | 5XYPGDA53HG154459 | 5XYPGDA53HG192595 | 5XYPGDA53HG116021 | 5XYPGDA53HG137970

5XYPGDA53HG104760 | 5XYPGDA53HG134342 | 5XYPGDA53HG107478 | 5XYPGDA53HG154137;

5XYPGDA53HG109215

; 5XYPGDA53HG164084 | 5XYPGDA53HG136124; 5XYPGDA53HG103365; 5XYPGDA53HG100658; 5XYPGDA53HG120070 | 5XYPGDA53HG125222

5XYPGDA53HG126015 | 5XYPGDA53HG180348 | 5XYPGDA53HG101101 | 5XYPGDA53HG151643 | 5XYPGDA53HG131053 | 5XYPGDA53HG193892; 5XYPGDA53HG137757; 5XYPGDA53HG113409; 5XYPGDA53HG129075; 5XYPGDA53HG114091; 5XYPGDA53HG175067 | 5XYPGDA53HG187980 | 5XYPGDA53HG129738 | 5XYPGDA53HG168782; 5XYPGDA53HG182066; 5XYPGDA53HG143459 | 5XYPGDA53HG196405

5XYPGDA53HG138164; 5XYPGDA53HG191821; 5XYPGDA53HG191043 | 5XYPGDA53HG121574 | 5XYPGDA53HG147446 | 5XYPGDA53HG107562

5XYPGDA53HG135524; 5XYPGDA53HG122742; 5XYPGDA53HG151559

5XYPGDA53HG120487 | 5XYPGDA53HG129397 | 5XYPGDA53HG134163 | 5XYPGDA53HG190345 | 5XYPGDA53HG155188 |

5XYPGDA53HG122157

| 5XYPGDA53HG155336 | 5XYPGDA53HG113412 | 5XYPGDA53HG160181 | 5XYPGDA53HG131389 | 5XYPGDA53HG135913 | 5XYPGDA53HG136298 | 5XYPGDA53HG128525; 5XYPGDA53HG137323; 5XYPGDA53HG179135 | 5XYPGDA53HG123048 | 5XYPGDA53HG182343 | 5XYPGDA53HG172296; 5XYPGDA53HG154963; 5XYPGDA53HG114365 | 5XYPGDA53HG111398 | 5XYPGDA53HG160116 | 5XYPGDA53HG106928; 5XYPGDA53HG192354

5XYPGDA53HG111983; 5XYPGDA53HG141355; 5XYPGDA53HG195934 | 5XYPGDA53HG130954; 5XYPGDA53HG118660; 5XYPGDA53HG113975 | 5XYPGDA53HG167809 | 5XYPGDA53HG132882; 5XYPGDA53HG167017; 5XYPGDA53HG165008 | 5XYPGDA53HG185758; 5XYPGDA53HG164781 | 5XYPGDA53HG103561 |

5XYPGDA53HG196081

; 5XYPGDA53HG195495 | 5XYPGDA53HG139797

5XYPGDA53HG114074

5XYPGDA53HG167275; 5XYPGDA53HG197179; 5XYPGDA53HG101843; 5XYPGDA53HG193746; 5XYPGDA53HG144014 |

5XYPGDA53HG117377

| 5XYPGDA53HG102989 | 5XYPGDA53HG138133 | 5XYPGDA53HG153327 | 5XYPGDA53HG115368 | 5XYPGDA53HG156373

5XYPGDA53HG104936 | 5XYPGDA53HG147432; 5XYPGDA53HG189566 | 5XYPGDA53HG165221 | 5XYPGDA53HG188661 |

5XYPGDA53HG167454

| 5XYPGDA53HG122840; 5XYPGDA53HG110946 | 5XYPGDA53HG190992; 5XYPGDA53HG153747 | 5XYPGDA53HG118271 | 5XYPGDA53HG139122; 5XYPGDA53HG191575 | 5XYPGDA53HG140304 | 5XYPGDA53HG108940 | 5XYPGDA53HG197926 | 5XYPGDA53HG184318; 5XYPGDA53HG165526 | 5XYPGDA53HG117590; 5XYPGDA53HG107156; 5XYPGDA53HG145891 | 5XYPGDA53HG108632 | 5XYPGDA53HG117962 | 5XYPGDA53HG113524; 5XYPGDA53HG120411 | 5XYPGDA53HG140755 | 5XYPGDA53HG144367; 5XYPGDA53HG193441 | 5XYPGDA53HG138357 | 5XYPGDA53HG129707 | 5XYPGDA53HG185145 | 5XYPGDA53HG100272

5XYPGDA53HG156096 | 5XYPGDA53HG129772 | 5XYPGDA53HG139024 | 5XYPGDA53HG118190 | 5XYPGDA53HG134907 | 5XYPGDA53HG132624 | 5XYPGDA53HG191365; 5XYPGDA53HG114804; 5XYPGDA53HG135460 | 5XYPGDA53HG117573; 5XYPGDA53HG133367 | 5XYPGDA53HG127777 | 5XYPGDA53HG141601; 5XYPGDA53HG131943 | 5XYPGDA53HG169303 | 5XYPGDA53HG157104 | 5XYPGDA53HG162450 | 5XYPGDA53HG104922 | 5XYPGDA53HG162299; 5XYPGDA53HG152615 | 5XYPGDA53HG103673 | 5XYPGDA53HG100689 | 5XYPGDA53HG160908 | 5XYPGDA53HG129450 | 5XYPGDA53HG117802 | 5XYPGDA53HG152193 | 5XYPGDA53HG158110 | 5XYPGDA53HG134759 | 5XYPGDA53HG127360 | 5XYPGDA53HG178633; 5XYPGDA53HG102670 | 5XYPGDA53HG171102; 5XYPGDA53HG165879 | 5XYPGDA53HG192869; 5XYPGDA53HG129724 | 5XYPGDA53HG191916; 5XYPGDA53HG177238 | 5XYPGDA53HG143753

5XYPGDA53HG158270 | 5XYPGDA53HG141193; 5XYPGDA53HG119663; 5XYPGDA53HG142456; 5XYPGDA53HG147737

5XYPGDA53HG192970; 5XYPGDA53HG118545 | 5XYPGDA53HG183685; 5XYPGDA53HG175537 | 5XYPGDA53HG130713 | 5XYPGDA53HG119338; 5XYPGDA53HG138892; 5XYPGDA53HG105228; 5XYPGDA53HG145681 | 5XYPGDA53HG166059; 5XYPGDA53HG144692; 5XYPGDA53HG126449 | 5XYPGDA53HG102068 | 5XYPGDA53HG122580 | 5XYPGDA53HG195268 | 5XYPGDA53HG123888; 5XYPGDA53HG137869 | 5XYPGDA53HG118870 | 5XYPGDA53HG129500 | 5XYPGDA53HG122031 | 5XYPGDA53HG160942 | 5XYPGDA53HG176834 | 5XYPGDA53HG123180 | 5XYPGDA53HG124460; 5XYPGDA53HG183993; 5XYPGDA53HG185193 | 5XYPGDA53HG189311 |

5XYPGDA53HG199076

; 5XYPGDA53HG147298 | 5XYPGDA53HG151917 | 5XYPGDA53HG104614; 5XYPGDA53HG171360; 5XYPGDA53HG173240 | 5XYPGDA53HG168488

5XYPGDA53HG150430 | 5XYPGDA53HG166739 | 5XYPGDA53HG126371

5XYPGDA53HG175781 | 5XYPGDA53HG110302; 5XYPGDA53HG162061 | 5XYPGDA53HG109067; 5XYPGDA53HG175845 | 5XYPGDA53HG128170 | 5XYPGDA53HG193858 | 5XYPGDA53HG128251; 5XYPGDA53HG111353

5XYPGDA53HG177773 | 5XYPGDA53HG104774; 5XYPGDA53HG170466 | 5XYPGDA53HG111210 | 5XYPGDA53HG173951 | 5XYPGDA53HG138942; 5XYPGDA53HG195058 | 5XYPGDA53HG178079; 5XYPGDA53HG158284 | 5XYPGDA53HG178762 | 5XYPGDA53HG191415 | 5XYPGDA53HG167258 | 5XYPGDA53HG180172 | 5XYPGDA53HG173447; 5XYPGDA53HG116150

5XYPGDA53HG162318; 5XYPGDA53HG113751 | 5XYPGDA53HG181130; 5XYPGDA53HG117637 | 5XYPGDA53HG143364 | 5XYPGDA53HG144059; 5XYPGDA53HG143123 | 5XYPGDA53HG185923; 5XYPGDA53HG112776; 5XYPGDA53HG189213

5XYPGDA53HG182682; 5XYPGDA53HG148824 | 5XYPGDA53HG117511 | 5XYPGDA53HG144949; 5XYPGDA53HG113569 | 5XYPGDA53HG168457

5XYPGDA53HG142862; 5XYPGDA53HG173643; 5XYPGDA53HG198607 | 5XYPGDA53HG132946; 5XYPGDA53HG197232 | 5XYPGDA53HG172377 | 5XYPGDA53HG139802 | 5XYPGDA53HG170273 | 5XYPGDA53HG130999 | 5XYPGDA53HG135443; 5XYPGDA53HG121039 | 5XYPGDA53HG149777; 5XYPGDA53HG123406

5XYPGDA53HG177949; 5XYPGDA53HG112700 | 5XYPGDA53HG141128; 5XYPGDA53HG112888; 5XYPGDA53HG148693

5XYPGDA53HG127424; 5XYPGDA53HG114298 | 5XYPGDA53HG179698; 5XYPGDA53HG123731; 5XYPGDA53HG172606 | 5XYPGDA53HG138648 | 5XYPGDA53HG173027 | 5XYPGDA53HG186800; 5XYPGDA53HG182293; 5XYPGDA53HG178552; 5XYPGDA53HG184738 | 5XYPGDA53HG185565; 5XYPGDA53HG100093 | 5XYPGDA53HG164943 | 5XYPGDA53HG103480; 5XYPGDA53HG184691 | 5XYPGDA53HG155255 | 5XYPGDA53HG193696; 5XYPGDA53HG156552 | 5XYPGDA53HG130033 | 5XYPGDA53HG165509; 5XYPGDA53HG102118 | 5XYPGDA53HG110056 | 5XYPGDA53HG160455 | 5XYPGDA53HG100532 | 5XYPGDA53HG146085; 5XYPGDA53HG185162 | 5XYPGDA53HG140836 | 5XYPGDA53HG171567 | 5XYPGDA53HG133188 | 5XYPGDA53HG179023; 5XYPGDA53HG152792 | 5XYPGDA53HG147088; 5XYPGDA53HG197456 | 5XYPGDA53HG120425; 5XYPGDA53HG113801 | 5XYPGDA53HG137564 | 5XYPGDA53HG113877 | 5XYPGDA53HG195870 | 5XYPGDA53HG127133 | 5XYPGDA53HG135216 | 5XYPGDA53HG119372 | 5XYPGDA53HG185534 | 5XYPGDA53HG117587; 5XYPGDA53HG133112; 5XYPGDA53HG154994 | 5XYPGDA53HG148662; 5XYPGDA53HG141162 | 5XYPGDA53HG150198; 5XYPGDA53HG122904 | 5XYPGDA53HG129044; 5XYPGDA53HG127813; 5XYPGDA53HG198560 | 5XYPGDA53HG114673 | 5XYPGDA53HG199546 | 5XYPGDA53HG119453 | 5XYPGDA53HG120330 | 5XYPGDA53HG184836 | 5XYPGDA53HG102930 | 5XYPGDA53HG106668; 5XYPGDA53HG113734 | 5XYPGDA53HG160861

5XYPGDA53HG143560 | 5XYPGDA53HG124278; 5XYPGDA53HG104967 | 5XYPGDA53HG114138; 5XYPGDA53HG192323 | 5XYPGDA53HG139590

5XYPGDA53HG175196; 5XYPGDA53HG147530 | 5XYPGDA53HG176963; 5XYPGDA53HG114768 | 5XYPGDA53HG126788 | 5XYPGDA53HG135426; 5XYPGDA53HG108551

5XYPGDA53HG166725; 5XYPGDA53HG150119 | 5XYPGDA53HG111059 | 5XYPGDA53HG194363; 5XYPGDA53HG170662 | 5XYPGDA53HG104628 | 5XYPGDA53HG172251 | 5XYPGDA53HG179944

5XYPGDA53HG106265 | 5XYPGDA53HG193259 | 5XYPGDA53HG150993; 5XYPGDA53HG179118 | 5XYPGDA53HG104239 | 5XYPGDA53HG102927 | 5XYPGDA53HG183654 | 5XYPGDA53HG140318 | 5XYPGDA53HG119355 | 5XYPGDA53HG180284 |

5XYPGDA53HG141937

| 5XYPGDA53HG188983

5XYPGDA53HG159080 | 5XYPGDA53HG152484 | 5XYPGDA53HG169379; 5XYPGDA53HG150752 | 5XYPGDA53HG138858; 5XYPGDA53HG108484 | 5XYPGDA53HG165719 | 5XYPGDA53HG131344 | 5XYPGDA53HG130520 | 5XYPGDA53HG188398 | 5XYPGDA53HG105648; 5XYPGDA53HG135197 | 5XYPGDA53HG106430 | 5XYPGDA53HG159211

5XYPGDA53HG180849; 5XYPGDA53HG141274

5XYPGDA53HG127410; 5XYPGDA53HG102877; 5XYPGDA53HG123471 | 5XYPGDA53HG177594 | 5XYPGDA53HG197022; 5XYPGDA53HG113149 | 5XYPGDA53HG145227; 5XYPGDA53HG115466 | 5XYPGDA53HG156728 | 5XYPGDA53HG171519 | 5XYPGDA53HG110249 | 5XYPGDA53HG123230 | 5XYPGDA53HG133689; 5XYPGDA53HG155398 | 5XYPGDA53HG109098 | 5XYPGDA53HG178423

5XYPGDA53HG181581 | 5XYPGDA53HG179054; 5XYPGDA53HG165056 | 5XYPGDA53HG120456 | 5XYPGDA53HG105861 | 5XYPGDA53HG114284 | 5XYPGDA53HG145387 | 5XYPGDA53HG138231 | 5XYPGDA53HG177420 | 5XYPGDA53HG162108 | 5XYPGDA53HG152890 | 5XYPGDA53HG164764; 5XYPGDA53HG119467 | 5XYPGDA53HG164229

5XYPGDA53HG144143 | 5XYPGDA53HG124202 | 5XYPGDA53HG155577 | 5XYPGDA53HG187624 | 5XYPGDA53HG134082 | 5XYPGDA53HG150959; 5XYPGDA53HG104001; 5XYPGDA53HG167311; 5XYPGDA53HG156907 | 5XYPGDA53HG189261 | 5XYPGDA53HG119582; 5XYPGDA53HG121526 | 5XYPGDA53HG110963 | 5XYPGDA53HG108436 | 5XYPGDA53HG199904; 5XYPGDA53HG121641; 5XYPGDA53HG124541; 5XYPGDA53HG142621 | 5XYPGDA53HG114608; 5XYPGDA53HG160259 | 5XYPGDA53HG120134 | 5XYPGDA53HG145955; 5XYPGDA53HG175411 | 5XYPGDA53HG144725; 5XYPGDA53HG131473; 5XYPGDA53HG101406; 5XYPGDA53HG145406 | 5XYPGDA53HG107383 | 5XYPGDA53HG192077 | 5XYPGDA53HG101888; 5XYPGDA53HG128282; 5XYPGDA53HG173917 | 5XYPGDA53HG198929; 5XYPGDA53HG148922; 5XYPGDA53HG173982; 5XYPGDA53HG186070 | 5XYPGDA53HG108338 | 5XYPGDA53HG178017 | 5XYPGDA53HG172833 | 5XYPGDA53HG190314 | 5XYPGDA53HG145597 | 5XYPGDA53HG180625; 5XYPGDA53HG178759; 5XYPGDA53HG112695 | 5XYPGDA53HG164537; 5XYPGDA53HG160097; 5XYPGDA53HG170287 | 5XYPGDA53HG156518; 5XYPGDA53HG106704; 5XYPGDA53HG192466; 5XYPGDA53HG161766 | 5XYPGDA53HG177546; 5XYPGDA53HG103222; 5XYPGDA53HG148578 | 5XYPGDA53HG138620 | 5XYPGDA53HG131988 | 5XYPGDA53HG151979; 5XYPGDA53HG100577

5XYPGDA53HG170533 | 5XYPGDA53HG154266 | 5XYPGDA53HG177255 | 5XYPGDA53HG114981 | 5XYPGDA53HG155465; 5XYPGDA53HG112891 | 5XYPGDA53HG144983 | 5XYPGDA53HG199692; 5XYPGDA53HG130923 | 5XYPGDA53HG118528 | 5XYPGDA53HG181001; 5XYPGDA53HG110574 | 5XYPGDA53HG165025 | 5XYPGDA53HG111515 | 5XYPGDA53HG153845; 5XYPGDA53HG171746 | 5XYPGDA53HG132879 | 5XYPGDA53HG109084

5XYPGDA53HG103012; 5XYPGDA53HG175621 | 5XYPGDA53HG141730 | 5XYPGDA53HG124538; 5XYPGDA53HG184576 | 5XYPGDA53HG127164; 5XYPGDA53HG125656 | 5XYPGDA53HG138679 | 5XYPGDA53HG157801 | 5XYPGDA53HG147768; 5XYPGDA53HG187526 | 5XYPGDA53HG127598 | 5XYPGDA53HG121784 | 5XYPGDA53HG179328; 5XYPGDA53HG135118; 5XYPGDA53HG105536 | 5XYPGDA53HG101678 | 5XYPGDA53HG164215; 5XYPGDA53HG135992; 5XYPGDA53HG135491 | 5XYPGDA53HG196744 | 5XYPGDA53HG197070 | 5XYPGDA53HG139783 | 5XYPGDA53HG136091 | 5XYPGDA53HG112597 | 5XYPGDA53HG145888 | 5XYPGDA53HG175943 | 5XYPGDA53HG139976 | 5XYPGDA53HG129318 | 5XYPGDA53HG113684; 5XYPGDA53HG133952; 5XYPGDA53HG124264; 5XYPGDA53HG150220 | 5XYPGDA53HG140156 | 5XYPGDA53HG187154; 5XYPGDA53HG138794 | 5XYPGDA53HG199708; 5XYPGDA53HG117170 | 5XYPGDA53HG118481 | 5XYPGDA53HG114687; 5XYPGDA53HG121011; 5XYPGDA53HG116486 | 5XYPGDA53HG195528; 5XYPGDA53HG120652 | 5XYPGDA53HG126435 | 5XYPGDA53HG173156 | 5XYPGDA53HG132493 | 5XYPGDA53HG102572 | 5XYPGDA53HG115547 | 5XYPGDA53HG178650; 5XYPGDA53HG123129 | 5XYPGDA53HG162979 | 5XYPGDA53HG153103; 5XYPGDA53HG163047 | 5XYPGDA53HG129531 | 5XYPGDA53HG149374; 5XYPGDA53HG111434 | 5XYPGDA53HG194685

5XYPGDA53HG196033 | 5XYPGDA53HG197201; 5XYPGDA53HG179829; 5XYPGDA53HG141405; 5XYPGDA53HG192564 | 5XYPGDA53HG197893; 5XYPGDA53HG168829

5XYPGDA53HG197652

5XYPGDA53HG142375 | 5XYPGDA53HG138245 | 5XYPGDA53HG162352 | 5XYPGDA53HG149827 | 5XYPGDA53HG183766 | 5XYPGDA53HG177854; 5XYPGDA53HG198221 | 5XYPGDA53HG171732; 5XYPGDA53HG195643 | 5XYPGDA53HG159242 | 5XYPGDA53HG153263

5XYPGDA53HG169740 | 5XYPGDA53HG176168

5XYPGDA53HG125446; 5XYPGDA53HG145874 | 5XYPGDA53HG120442

5XYPGDA53HG192001 | 5XYPGDA53HG119548; 5XYPGDA53HG177451; 5XYPGDA53HG102281 | 5XYPGDA53HG131019

5XYPGDA53HG170743; 5XYPGDA53HG155031; 5XYPGDA53HG114303 | 5XYPGDA53HG165882

5XYPGDA53HG119226 | 5XYPGDA53HG178616; 5XYPGDA53HG104368;

5XYPGDA53HG122272

; 5XYPGDA53HG134065; 5XYPGDA53HG127049; 5XYPGDA53HG154851; 5XYPGDA53HG189471 | 5XYPGDA53HG101809; 5XYPGDA53HG125818; 5XYPGDA53HG125740; 5XYPGDA53HG153117; 5XYPGDA53HG177188; 5XYPGDA53HG192760; 5XYPGDA53HG131859 | 5XYPGDA53HG165784; 5XYPGDA53HG108307; 5XYPGDA53HG138309 | 5XYPGDA53HG190796 | 5XYPGDA53HG108582 | 5XYPGDA53HG110784; 5XYPGDA53HG143039 | 5XYPGDA53HG178177; 5XYPGDA53HG140335 | 5XYPGDA53HG146054 | 5XYPGDA53HG150170 | 5XYPGDA53HG186456; 5XYPGDA53HG109568; 5XYPGDA53HG103981; 5XYPGDA53HG170788 | 5XYPGDA53HG180902; 5XYPGDA53HG120103 | 5XYPGDA53HG158222; 5XYPGDA53HG102569

5XYPGDA53HG163145; 5XYPGDA53HG132784; 5XYPGDA53HG105603 | 5XYPGDA53HG198963 | 5XYPGDA53HG174212; 5XYPGDA53HG179474 | 5XYPGDA53HG121705 | 5XYPGDA53HG143591; 5XYPGDA53HG170936 | 5XYPGDA53HG117654 | 5XYPGDA53HG132316; 5XYPGDA53HG109411 | 5XYPGDA53HG146538 | 5XYPGDA53HG174663 | 5XYPGDA53HG165736 | 5XYPGDA53HG116066; 5XYPGDA53HG138777 | 5XYPGDA53HG106945 | 5XYPGDA53HG110073 | 5XYPGDA53HG123941; 5XYPGDA53HG123907 | 5XYPGDA53HG124801; 5XYPGDA53HG143929 | 5XYPGDA53HG158589; 5XYPGDA53HG179295

5XYPGDA53HG172959 | 5XYPGDA53HG132171 | 5XYPGDA53HG149939 | 5XYPGDA53HG177000; 5XYPGDA53HG168751

5XYPGDA53HG159578 | 5XYPGDA53HG163470; 5XYPGDA53HG183752; 5XYPGDA53HG196159; 5XYPGDA53HG169351; 5XYPGDA53HG143669 | 5XYPGDA53HG166479 | 5XYPGDA53HG142697; 5XYPGDA53HG113068; 5XYPGDA53HG185632 | 5XYPGDA53HG125396 | 5XYPGDA53HG189583 | 5XYPGDA53HG122823 | 5XYPGDA53HG127536

5XYPGDA53HG198638

5XYPGDA53HG132476; 5XYPGDA53HG162755

5XYPGDA53HG192550; 5XYPGDA53HG115449 | 5XYPGDA53HG139105; 5XYPGDA53HG103253 | 5XYPGDA53HG118576 | 5XYPGDA53HG162903; 5XYPGDA53HG124667 | 5XYPGDA53HG134194; 5XYPGDA53HG110672 | 5XYPGDA53HG111692 | 5XYPGDA53HG173075 | 5XYPGDA53HG169222 | 5XYPGDA53HG153974 | 5XYPGDA53HG124586 | 5XYPGDA53HG148712 | 5XYPGDA53HG183167

5XYPGDA53HG183735

5XYPGDA53HG110199 | 5XYPGDA53HG145325; 5XYPGDA53HG104709 | 5XYPGDA53HG140299 | 5XYPGDA53HG140917

5XYPGDA53HG197523; 5XYPGDA53HG183489 | 5XYPGDA53HG176252 | 5XYPGDA53HG115189 | 5XYPGDA53HG148905 | 5XYPGDA53HG192211 | 5XYPGDA53HG147799

5XYPGDA53HG106489 | 5XYPGDA53HG166207 | 5XYPGDA53HG145079

5XYPGDA53HG148029 | 5XYPGDA53HG143347 | 5XYPGDA53HG187221; 5XYPGDA53HG133398; 5XYPGDA53HG180799 | 5XYPGDA53HG196825

5XYPGDA53HG171214 | 5XYPGDA53HG174095 | 5XYPGDA53HG190880 | 5XYPGDA53HG104287 | 5XYPGDA53HG153781; 5XYPGDA53HG147947 | 5XYPGDA53HG111174; 5XYPGDA53HG160262 | 5XYPGDA53HG116200 | 5XYPGDA53HG170841 | 5XYPGDA53HG129982; 5XYPGDA53HG153456 | 5XYPGDA53HG167292 | 5XYPGDA53HG124099; 5XYPGDA53HG161220 | 5XYPGDA53HG142411 | 5XYPGDA53HG142988; 5XYPGDA53HG149469 | 5XYPGDA53HG149522; 5XYPGDA53HG101552

5XYPGDA53HG172685; 5XYPGDA53HG142246 | 5XYPGDA53HG107920; 5XYPGDA53HG131134 | 5XYPGDA53HG169348 | 5XYPGDA53HG108176

5XYPGDA53HG177045; 5XYPGDA53HG154574 | 5XYPGDA53HG164022; 5XYPGDA53HG146748 | 5XYPGDA53HG191009; 5XYPGDA53HG191480 | 5XYPGDA53HG158124 | 5XYPGDA53HG101681; 5XYPGDA53HG187946 | 5XYPGDA53HG112549 | 5XYPGDA53HG114978 | 5XYPGDA53HG145552 | 5XYPGDA53HG196050 | 5XYPGDA53HG192497 | 5XYPGDA53HG198350 | 5XYPGDA53HG190202 | 5XYPGDA53HG108212 | 5XYPGDA53HG186067 | 5XYPGDA53HG154106 | 5XYPGDA53HG160634 | 5XYPGDA53HG187722

5XYPGDA53HG136754 | 5XYPGDA53HG131909 | 5XYPGDA53HG140397; 5XYPGDA53HG100286; 5XYPGDA53HG184206

5XYPGDA53HG184805; 5XYPGDA53HG136267; 5XYPGDA53HG100711 | 5XYPGDA53HG127696; 5XYPGDA53HG108100 | 5XYPGDA53HG140268; 5XYPGDA53HG149052; 5XYPGDA53HG168264 | 5XYPGDA53HG162416; 5XYPGDA53HG182360 | 5XYPGDA53HG183315 | 5XYPGDA53HG188062; 5XYPGDA53HG159368 | 5XYPGDA53HG109814 | 5XYPGDA53HG170886 | 5XYPGDA53HG189969

5XYPGDA53HG147284 | 5XYPGDA53HG136835; 5XYPGDA53HG112647 | 5XYPGDA53HG173030; 5XYPGDA53HG179796; 5XYPGDA53HG101812 | 5XYPGDA53HG164618 | 5XYPGDA53HG111319; 5XYPGDA53HG174856 | 5XYPGDA53HG165980; 5XYPGDA53HG169706; 5XYPGDA53HG124992 | 5XYPGDA53HG138276 | 5XYPGDA53HG127293;

5XYPGDA53HG167499

; 5XYPGDA53HG100871 | 5XYPGDA53HG106511; 5XYPGDA53HG181600 | 5XYPGDA53HG114320; 5XYPGDA53HG133577; 5XYPGDA53HG174517 | 5XYPGDA53HG115046 | 5XYPGDA53HG174467; 5XYPGDA53HG142098; 5XYPGDA53HG176381 | 5XYPGDA53HG159175; 5XYPGDA53HG187249 | 5XYPGDA53HG104970

5XYPGDA53HG122014; 5XYPGDA53HG121879 | 5XYPGDA53HG158026

5XYPGDA53HG197571

5XYPGDA53HG142120 | 5XYPGDA53HG126919 | 5XYPGDA53HG162559 | 5XYPGDA53HG128623 | 5XYPGDA53HG189485 | 5XYPGDA53HG108047 | 5XYPGDA53HG107951 | 5XYPGDA53HG104824; 5XYPGDA53HG116407; 5XYPGDA53HG112244; 5XYPGDA53HG199899 | 5XYPGDA53HG148080 | 5XYPGDA53HG187297; 5XYPGDA53HG115614 | 5XYPGDA53HG188482; 5XYPGDA53HG140030 | 5XYPGDA53HG176719 | 5XYPGDA53HG155871 | 5XYPGDA53HG170418 | 5XYPGDA53HG138987

5XYPGDA53HG172797 | 5XYPGDA53HG142165

5XYPGDA53HG113667; 5XYPGDA53HG169401 | 5XYPGDA53HG146359 | 5XYPGDA53HG194864; 5XYPGDA53HG146250 | 5XYPGDA53HG157426 | 5XYPGDA53HG147155; 5XYPGDA53HG163940; 5XYPGDA53HG104242 | 5XYPGDA53HG178602 | 5XYPGDA53HG145034 | 5XYPGDA53HG172069 | 5XYPGDA53HG139072 | 5XYPGDA53HG118514 | 5XYPGDA53HG193570 | 5XYPGDA53HG117976 | 5XYPGDA53HG197800 | 5XYPGDA53HG145535

5XYPGDA53HG150637

5XYPGDA53HG117265 | 5XYPGDA53HG193133 | 5XYPGDA53HG175425; 5XYPGDA53HG189924 | 5XYPGDA53HG151268 | 5XYPGDA53HG104354;

5XYPGDA53HG121946

| 5XYPGDA53HG180642; 5XYPGDA53HG105388; 5XYPGDA53HG167650 | 5XYPGDA53HG157958 | 5XYPGDA53HG143803 | 5XYPGDA53HG125978 | 5XYPGDA53HG199448 | 5XYPGDA53HG103740; 5XYPGDA53HG178745 | 5XYPGDA53HG152808; 5XYPGDA53HG158141; 5XYPGDA53HG148256 | 5XYPGDA53HG185968 | 5XYPGDA53HG131358 | 5XYPGDA53HG161718 | 5XYPGDA53HG157183; 5XYPGDA53HG173870; 5XYPGDA53HG130078; 5XYPGDA53HG109750; 5XYPGDA53HG196615; 5XYPGDA53HG187185 | 5XYPGDA53HG179748; 5XYPGDA53HG113054; 5XYPGDA53HG163484 | 5XYPGDA53HG184349 | 5XYPGDA53HG198106 | 5XYPGDA53HG141081 | 5XYPGDA53HG162528

5XYPGDA53HG135166 | 5XYPGDA53HG101602 | 5XYPGDA53HG165669 | 5XYPGDA53HG159502; 5XYPGDA53HG131148 | 5XYPGDA53HG114950 | 5XYPGDA53HG140187

5XYPGDA53HG183332; 5XYPGDA53HG164554

5XYPGDA53HG183346; 5XYPGDA53HG199790 | 5XYPGDA53HG115127 | 5XYPGDA53HG130145 | 5XYPGDA53HG161203; 5XYPGDA53HG173111 | 5XYPGDA53HG185694 | 5XYPGDA53HG169902

5XYPGDA53HG191429; 5XYPGDA53HG134678 | 5XYPGDA53HG152453 | 5XYPGDA53HG125303; 5XYPGDA53HG191351

5XYPGDA53HG168278; 5XYPGDA53HG186506; 5XYPGDA53HG190927

5XYPGDA53HG135040; 5XYPGDA53HG195464; 5XYPGDA53HG158818 | 5XYPGDA53HG128069 | 5XYPGDA53HG174520 | 5XYPGDA53HG108923; 5XYPGDA53HG128962 | 5XYPGDA53HG182147; 5XYPGDA53HG129349 | 5XYPGDA53HG135278; 5XYPGDA53HG130016 | 5XYPGDA53HG182648 | 5XYPGDA53HG117203 | 5XYPGDA53HG122501; 5XYPGDA53HG195027

5XYPGDA53HG104547 | 5XYPGDA53HG152985 | 5XYPGDA53HG184870

5XYPGDA53HG152033; 5XYPGDA53HG114186; 5XYPGDA53HG199420 | 5XYPGDA53HG194072 | 5XYPGDA53HG126323 | 5XYPGDA53HG131750 |

5XYPGDA53HG113698

| 5XYPGDA53HG126712 | 5XYPGDA53HG127665 | 5XYPGDA53HG157684 | 5XYPGDA53HG197912 | 5XYPGDA53HG150282 | 5XYPGDA53HG165929 | 5XYPGDA53HG198400 | 5XYPGDA53HG166885; 5XYPGDA53HG115502 | 5XYPGDA53HG132686; 5XYPGDA53HG180897 | 5XYPGDA53HG131845; 5XYPGDA53HG169799 | 5XYPGDA53HG181337; 5XYPGDA53HG190846 | 5XYPGDA53HG176347 | 5XYPGDA53HG176784 | 5XYPGDA53HG142330; 5XYPGDA53HG148418 | 5XYPGDA53HG142182 | 5XYPGDA53HG180463; 5XYPGDA53HG189731 | 5XYPGDA53HG164439 | 5XYPGDA53HG175392 | 5XYPGDA53HG154221; 5XYPGDA53HG140769 | 5XYPGDA53HG123759; 5XYPGDA53HG156826; 5XYPGDA53HG186053 | 5XYPGDA53HG149715; 5XYPGDA53HG127567 | 5XYPGDA53HG168183 | 5XYPGDA53HG141954; 5XYPGDA53HG105469 | 5XYPGDA53HG109473 | 5XYPGDA53HG115953 | 5XYPGDA53HG145244 | 5XYPGDA53HG193410; 5XYPGDA53HG134857; 5XYPGDA53HG196467; 5XYPGDA53HG151352 | 5XYPGDA53HG181757 | 5XYPGDA53HG101390 | 5XYPGDA53HG165915 | 5XYPGDA53HG123728 | 5XYPGDA53HG178566; 5XYPGDA53HG116603 | 5XYPGDA53HG196436 | 5XYPGDA53HG183055

5XYPGDA53HG105486; 5XYPGDA53HG188109; 5XYPGDA53HG189244 | 5XYPGDA53HG169432 | 5XYPGDA53HG108209 | 5XYPGDA53HG106041; 5XYPGDA53HG121350; 5XYPGDA53HG112745; 5XYPGDA53HG131831; 5XYPGDA53HG109375; 5XYPGDA53HG104130 | 5XYPGDA53HG137824

5XYPGDA53HG182410 | 5XYPGDA53HG185663 | 5XYPGDA53HG135684 | 5XYPGDA53HG110994 | 5XYPGDA53HG115662 | 5XYPGDA53HG190054 | 5XYPGDA53HG173089

5XYPGDA53HG167924

5XYPGDA53HG107576

5XYPGDA53HG127228; 5XYPGDA53HG168376 | 5XYPGDA53HG171844 | 5XYPGDA53HG130596; 5XYPGDA53HG117010; 5XYPGDA53HG188675; 5XYPGDA53HG147205; 5XYPGDA53HG106296; 5XYPGDA53HG146734 | 5XYPGDA53HG146233 | 5XYPGDA53HG132459 | 5XYPGDA53HG110090 | 5XYPGDA53HG144479 | 5XYPGDA53HG181225 | 5XYPGDA53HG135510 | 5XYPGDA53HG185064 | 5XYPGDA53HG164862 | 5XYPGDA53HG194993 | 5XYPGDA53HG195402 | 5XYPGDA53HG120201 | 5XYPGDA53HG113510; 5XYPGDA53HG137595

5XYPGDA53HG191964 | 5XYPGDA53HG172136 | 5XYPGDA53HG199661; 5XYPGDA53HG124345; 5XYPGDA53HG102328 | 5XYPGDA53HG165560

5XYPGDA53HG124930 | 5XYPGDA53HG176638 | 5XYPGDA53HG190961; 5XYPGDA53HG163985 | 5XYPGDA53HG144806; 5XYPGDA53HG111269 | 5XYPGDA53HG122191; 5XYPGDA53HG198476 | 5XYPGDA53HG108887; 5XYPGDA53HG185050 | 5XYPGDA53HG145373 | 5XYPGDA53HG152226 | 5XYPGDA53HG127553 | 5XYPGDA53HG129285 | 5XYPGDA53HG158303; 5XYPGDA53HG196629; 5XYPGDA53HG172041 | 5XYPGDA53HG189356 | 5XYPGDA53HG105326; 5XYPGDA53HG175487 | 5XYPGDA53HG101955

5XYPGDA53HG105827; 5XYPGDA53HG136415; 5XYPGDA53HG116343 | 5XYPGDA53HG126239; 5XYPGDA53HG191818 | 5XYPGDA53HG192726 | 5XYPGDA53HG159015; 5XYPGDA53HG149228; 5XYPGDA53HG175294 | 5XYPGDA53HG186652 | 5XYPGDA53HG187963 | 5XYPGDA53HG190104; 5XYPGDA53HG188823

5XYPGDA53HG183217 | 5XYPGDA53HG178258 | 5XYPGDA53HG192838 | 5XYPGDA53HG167910; 5XYPGDA53HG121767 | 5XYPGDA53HG109036; 5XYPGDA53HG118805; 5XYPGDA53HG147995 | 5XYPGDA53HG187459 | 5XYPGDA53HG137810; 5XYPGDA53HG100403 | 5XYPGDA53HG142649 | 5XYPGDA53HG180513

5XYPGDA53HG110669 | 5XYPGDA53HG140190; 5XYPGDA53HG144028 | 5XYPGDA53HG157829

5XYPGDA53HG128685 | 5XYPGDA53HG147091 | 5XYPGDA53HG151545; 5XYPGDA53HG182908 | 5XYPGDA53HG156275 | 5XYPGDA53HG135152 | 5XYPGDA53HG165350 | 5XYPGDA53HG153909; 5XYPGDA53HG117489

5XYPGDA53HG144790 | 5XYPGDA53HG167096 | 5XYPGDA53HG189163 | 5XYPGDA53HG193648; 5XYPGDA53HG189468; 5XYPGDA53HG139752 | 5XYPGDA53HG111952 | 5XYPGDA53HG188336; 5XYPGDA53HG153859; 5XYPGDA53HG187672 | 5XYPGDA53HG176137 | 5XYPGDA53HG106993; 5XYPGDA53HG168569; 5XYPGDA53HG166031; 5XYPGDA53HG192807; 5XYPGDA53HG149293 | 5XYPGDA53HG147642 | 5XYPGDA53HG116987; 5XYPGDA53HG129142; 5XYPGDA53HG125575; 5XYPGDA53HG180043; 5XYPGDA53HG181838 | 5XYPGDA53HG159550; 5XYPGDA53HG126290; 5XYPGDA53HG186599 | 5XYPGDA53HG101924; 5XYPGDA53HG171407; 5XYPGDA53HG124183 | 5XYPGDA53HG110123 | 5XYPGDA53HG102233; 5XYPGDA53HG174260 | 5XYPGDA53HG139864 | 5XYPGDA53HG161282; 5XYPGDA53HG122787 | 5XYPGDA53HG168880 | 5XYPGDA53HG190331

5XYPGDA53HG165235; 5XYPGDA53HG172640; 5XYPGDA53HG139735 | 5XYPGDA53HG199434 | 5XYPGDA53HG194525

5XYPGDA53HG184660 | 5XYPGDA53HG129559

5XYPGDA53HG192886 | 5XYPGDA53HG134924 | 5XYPGDA53HG115404 | 5XYPGDA53HG103933 | 5XYPGDA53HG185081

5XYPGDA53HG181970 | 5XYPGDA53HG189258 | 5XYPGDA53HG175165 | 5XYPGDA53HG129478 | 5XYPGDA53HG153862; 5XYPGDA53HG114317 | 5XYPGDA53HG106380 | 5XYPGDA53HG149102 | 5XYPGDA53HG141209 | 5XYPGDA53HG142201 | 5XYPGDA53HG144966; 5XYPGDA53HG158625 | 5XYPGDA53HG168524 | 5XYPGDA53HG109540; 5XYPGDA53HG171150; 5XYPGDA53HG161475 | 5XYPGDA53HG126998 | 5XYPGDA53HG102586; 5XYPGDA53HG188515 | 5XYPGDA53HG146846 | 5XYPGDA53HG148936; 5XYPGDA53HG179586 | 5XYPGDA53HG175666 | 5XYPGDA53HG101745 | 5XYPGDA53HG157572 | 5XYPGDA53HG186585 | 5XYPGDA53HG173335 | 5XYPGDA53HG168197 | 5XYPGDA53HG119906 | 5XYPGDA53HG179927 | 5XYPGDA53HG160648; 5XYPGDA53HG119243; 5XYPGDA53HG125723 | 5XYPGDA53HG135099; 5XYPGDA53HG137404 | 5XYPGDA53HG180107 | 5XYPGDA53HG145941 | 5XYPGDA53HG124751 | 5XYPGDA53HG185176; 5XYPGDA53HG174968; 5XYPGDA53HG185999 | 5XYPGDA53HG165316 | 5XYPGDA53HG196453 | 5XYPGDA53HG127519; 5XYPGDA53HG173576 | 5XYPGDA53HG148273; 5XYPGDA53HG111031; 5XYPGDA53HG197604 | 5XYPGDA53HG154669; 5XYPGDA53HG139959 | 5XYPGDA53HG193066 | 5XYPGDA53HG178972 | 5XYPGDA53HG103379; 5XYPGDA53HG100692 | 5XYPGDA53HG199644 | 5XYPGDA53HG114124 | 5XYPGDA53HG192922 | 5XYPGDA53HG176803; 5XYPGDA53HG167731 | 5XYPGDA53HG150797 | 5XYPGDA53HG194024 | 5XYPGDA53HG108405; 5XYPGDA53HG178132 | 5XYPGDA53HG137077; 5XYPGDA53HG195089 | 5XYPGDA53HG101518 | 5XYPGDA53HG147916 | 5XYPGDA53HG188577; 5XYPGDA53HG110509 | 5XYPGDA53HG124040;

5XYPGDA53HG135538

; 5XYPGDA53HG134177; 5XYPGDA53HG146751; 5XYPGDA53HG157023

5XYPGDA53HG140271

5XYPGDA53HG119341 |

5XYPGDA53HG152663

| 5XYPGDA53HG154364 | 5XYPGDA53HG194377 | 5XYPGDA53HG176428 | 5XYPGDA53HG178373 | 5XYPGDA53HG139492

5XYPGDA53HG128038; 5XYPGDA53HG176199 | 5XYPGDA53HG130601; 5XYPGDA53HG199269 | 5XYPGDA53HG132736; 5XYPGDA53HG116228 | 5XYPGDA53HG109294 | 5XYPGDA53HG132199; 5XYPGDA53HG168281 | 5XYPGDA53HG140609; 5XYPGDA53HG109781 | 5XYPGDA53HG116312 | 5XYPGDA53HG182469 | 5XYPGDA53HG119839; 5XYPGDA53HG177109 | 5XYPGDA53HG187817; 5XYPGDA53HG170693 | 5XYPGDA53HG165946 | 5XYPGDA53HG154199 | 5XYPGDA53HG178776 | 5XYPGDA53HG116813 | 5XYPGDA53HG120084; 5XYPGDA53HG103205 | 5XYPGDA53HG134518 | 5XYPGDA53HG113362 |

5XYPGDA53HG167213

; 5XYPGDA53HG122529 | 5XYPGDA53HG194122; 5XYPGDA53HG170628 | 5XYPGDA53HG124328 | 5XYPGDA53HG106959; 5XYPGDA53HG182035

5XYPGDA53HG164649 | 5XYPGDA53HG193536 | 5XYPGDA53HG159306 | 5XYPGDA53HG134258; 5XYPGDA53HG199806; 5XYPGDA53HG172170 | 5XYPGDA53HG143543 | 5XYPGDA53HG144756 | 5XYPGDA53HG182746 | 5XYPGDA53HG167194; 5XYPGDA53HG118884; 5XYPGDA53HG196730 | 5XYPGDA53HG111658 | 5XYPGDA53HG160326 | 5XYPGDA53HG161217; 5XYPGDA53HG156809 | 5XYPGDA53HG183119

5XYPGDA53HG166174; 5XYPGDA53HG172525; 5XYPGDA53HG150749 | 5XYPGDA53HG149455 | 5XYPGDA53HG118092 | 5XYPGDA53HG193830 | 5XYPGDA53HG120831 | 5XYPGDA53HG109733; 5XYPGDA53HG191348 | 5XYPGDA53HG146877 | 5XYPGDA53HG107819 | 5XYPGDA53HG199160

5XYPGDA53HG146099 | 5XYPGDA53HG162139; 5XYPGDA53HG170824 | 5XYPGDA53HG157300 | 5XYPGDA53HG168684; 5XYPGDA53HG114057; 5XYPGDA53HG116455; 5XYPGDA53HG117931; 5XYPGDA53HG111806; 5XYPGDA53HG134261 | 5XYPGDA53HG195237 | 5XYPGDA53HG175005; 5XYPGDA53HG159533

5XYPGDA53HG166224 | 5XYPGDA53HG103298; 5XYPGDA53HG102782; 5XYPGDA53HG108341 | 5XYPGDA53HG172380 | 5XYPGDA53HG105214 | 5XYPGDA53HG184562 | 5XYPGDA53HG194198; 5XYPGDA53HG182861 | 5XYPGDA53HG194413 | 5XYPGDA53HG101213 | 5XYPGDA53HG108663; 5XYPGDA53HG176767; 5XYPGDA53HG193682

5XYPGDA53HG177983; 5XYPGDA53HG115922 | 5XYPGDA53HG141615 | 5XYPGDA53HG164604; 5XYPGDA53HG134146 | 5XYPGDA53HG101728 | 5XYPGDA53HG190040; 5XYPGDA53HG170760 | 5XYPGDA53HG187347; 5XYPGDA53HG125284 |

5XYPGDA53HG148015

| 5XYPGDA53HG156244 | 5XYPGDA53HG158172 | 5XYPGDA53HG119890 | 5XYPGDA53HG146166 | 5XYPGDA53HG106556; 5XYPGDA53HG126483 | 5XYPGDA53HG102278 | 5XYPGDA53HG189521; 5XYPGDA53HG180723

5XYPGDA53HG157040 | 5XYPGDA53HG154686 | 5XYPGDA53HG146684; 5XYPGDA53HG190121 | 5XYPGDA53HG183539 | 5XYPGDA53HG178924; 5XYPGDA53HG121719

5XYPGDA53HG183427; 5XYPGDA53HG163694

5XYPGDA53HG129268 | 5XYPGDA53HG148032 | 5XYPGDA53HG192368 | 5XYPGDA53HG174453 | 5XYPGDA53HG143848 | 5XYPGDA53HG161248 | 5XYPGDA53HG144868 | 5XYPGDA53HG125270 | 5XYPGDA53HG185226 | 5XYPGDA53HG155790 | 5XYPGDA53HG142683; 5XYPGDA53HG149813; 5XYPGDA53HG171004 | 5XYPGDA53HG100966 | 5XYPGDA53HG123924 | 5XYPGDA53HG132297 | 5XYPGDA53HG177904 | 5XYPGDA53HG178339; 5XYPGDA53HG155160; 5XYPGDA53HG173500; 5XYPGDA53HG190166 | 5XYPGDA53HG114429; 5XYPGDA53HG185680 | 5XYPGDA53HG140741 | 5XYPGDA53HG167907; 5XYPGDA53HG153652 | 5XYPGDA53HG181287; 5XYPGDA53HG180866; 5XYPGDA53HG154218 | 5XYPGDA53HG164392 | 5XYPGDA53HG162593; 5XYPGDA53HG169026 | 5XYPGDA53HG146197 | 5XYPGDA53HG157507

5XYPGDA53HG120909; 5XYPGDA53HG133000; 5XYPGDA53HG156700 | 5XYPGDA53HG116083 | 5XYPGDA53HG179653 | 5XYPGDA53HG167440 | 5XYPGDA53HG123664 | 5XYPGDA53HG145339 | 5XYPGDA53HG155479; 5XYPGDA53HG110137 | 5XYPGDA53HG112857 | 5XYPGDA53HG184397; 5XYPGDA53HG199143 | 5XYPGDA53HG174145 | 5XYPGDA53HG103303 | 5XYPGDA53HG157751 | 5XYPGDA53HG173934 | 5XYPGDA53HG106718 | 5XYPGDA53HG196890

5XYPGDA53HG129254 | 5XYPGDA53HG165820 | 5XYPGDA53HG108677 | 5XYPGDA53HG144062

5XYPGDA53HG133269 | 5XYPGDA53HG140416

5XYPGDA53HG103429

5XYPGDA53HG148595 | 5XYPGDA53HG144076 | 5XYPGDA53HG106072 |

5XYPGDA53HG129190

; 5XYPGDA53HG159919; 5XYPGDA53HG160987 | 5XYPGDA53HG100613 | 5XYPGDA53HG149925 | 5XYPGDA53HG137256 | 5XYPGDA53HG190605 | 5XYPGDA53HG136625 | 5XYPGDA53HG157541 | 5XYPGDA53HG177434

5XYPGDA53HG192953 | 5XYPGDA53HG195366 | 5XYPGDA53HG132056

5XYPGDA53HG189860; 5XYPGDA53HG195979 | 5XYPGDA53HG111241; 5XYPGDA53HG111157; 5XYPGDA53HG195271 | 5XYPGDA53HG160438 | 5XYPGDA53HG151223 | 5XYPGDA53HG160486 | 5XYPGDA53HG101325 | 5XYPGDA53HG139394 | 5XYPGDA53HG147348 | 5XYPGDA53HG157281 | 5XYPGDA53HG177367 | 5XYPGDA53HG191799 | 5XYPGDA53HG189972

5XYPGDA53HG133353 | 5XYPGDA53HG171794; 5XYPGDA53HG153697; 5XYPGDA53HG112390 | 5XYPGDA53HG150914

5XYPGDA53HG183749 | 5XYPGDA53HG123440 | 5XYPGDA53HG123695 | 5XYPGDA53HG189079 | 5XYPGDA53HG166658; 5XYPGDA53HG185209 | 5XYPGDA53HG126564 | 5XYPGDA53HG139475 | 5XYPGDA53HG120926; 5XYPGDA53HG181466 | 5XYPGDA53HG138973 | 5XYPGDA53HG145356 | 5XYPGDA53HG153148; 5XYPGDA53HG156793 | 5XYPGDA53HG158611; 5XYPGDA53HG135295 | 5XYPGDA53HG163839; 5XYPGDA53HG141971; 5XYPGDA53HG191334; 5XYPGDA53HG189616; 5XYPGDA53HG193343 | 5XYPGDA53HG148094 | 5XYPGDA53HG177627; 5XYPGDA53HG171925

5XYPGDA53HG187476; 5XYPGDA53HG151139 | 5XYPGDA53HG124989 | 5XYPGDA53HG111501 | 5XYPGDA53HG177322 | 5XYPGDA53HG185646 | 5XYPGDA53HG139654; 5XYPGDA53HG107593; 5XYPGDA53HG160035 | 5XYPGDA53HG174923 | 5XYPGDA53HG109358 | 5XYPGDA53HG142148 | 5XYPGDA53HG176820 | 5XYPGDA53HG144045 | 5XYPGDA53HG151450 | 5XYPGDA53HG154803 | 5XYPGDA53HG143297 | 5XYPGDA53HG105696; 5XYPGDA53HG145390 | 5XYPGDA53HG156213;

5XYPGDA53HG188658

; 5XYPGDA53HG128542 | 5XYPGDA53HG128802; 5XYPGDA53HG169964 | 5XYPGDA53HG178728; 5XYPGDA53HG160553 | 5XYPGDA53HG196811 | 5XYPGDA53HG101499 | 5XYPGDA53HG133241

5XYPGDA53HG106184; 5XYPGDA53HG196517 |

5XYPGDA53HG178504

| 5XYPGDA53HG198588; 5XYPGDA53HG183508 | 5XYPGDA53HG153991 | 5XYPGDA53HG143302 | 5XYPGDA53HG182665 | 5XYPGDA53HG115175 | 5XYPGDA53HG137791

5XYPGDA53HG105553 | 5XYPGDA53HG118531 | 5XYPGDA53HG107318 | 5XYPGDA53HG100840; 5XYPGDA53HG153649; 5XYPGDA53HG141906 | 5XYPGDA53HG166305 | 5XYPGDA53HG178230 | 5XYPGDA53HG155174; 5XYPGDA53HG121638; 5XYPGDA53HG166515 | 5XYPGDA53HG105505 | 5XYPGDA53HG172721; 5XYPGDA53HG181869

5XYPGDA53HG142523 | 5XYPGDA53HG174064; 5XYPGDA53HG198428; 5XYPGDA53HG135376; 5XYPGDA53HG171570 | 5XYPGDA53HG130761 | 5XYPGDA53HG141050 | 5XYPGDA53HG171276 | 5XYPGDA53HG199207; 5XYPGDA53HG186411 | 5XYPGDA53HG117069; 5XYPGDA53HG158320 | 5XYPGDA53HG103754

5XYPGDA53HG180155 | 5XYPGDA53HG189745 | 5XYPGDA53HG195626 | 5XYPGDA53HG161024 | 5XYPGDA53HG185744; 5XYPGDA53HG164036; 5XYPGDA53HG164490 | 5XYPGDA53HG109246 | 5XYPGDA53HG188904 | 5XYPGDA53HG191012; 5XYPGDA53HG154543 | 5XYPGDA53HG106864 | 5XYPGDA53HG182780 | 5XYPGDA53HG149276 | 5XYPGDA53HG159967 | 5XYPGDA53HG149584 | 5XYPGDA53HG172928 | 5XYPGDA53HG156485 | 5XYPGDA53HG154395 | 5XYPGDA53HG158012 | 5XYPGDA53HG137225 | 5XYPGDA53HG126872 | 5XYPGDA53HG197506 | 5XYPGDA53HG113622 | 5XYPGDA53HG167082 | 5XYPGDA53HG138102 | 5XYPGDA53HG179104 | 5XYPGDA53HG151657 | 5XYPGDA53HG178597 | 5XYPGDA53HG191169; 5XYPGDA53HG170399; 5XYPGDA53HG145700 | 5XYPGDA53HG170189; 5XYPGDA53HG167521 | 5XYPGDA53HG176249; 5XYPGDA53HG133272 | 5XYPGDA53HG162710

5XYPGDA53HG152467; 5XYPGDA53HG103639 | 5XYPGDA53HG104306 | 5XYPGDA53HG139136 | 5XYPGDA53HG170239; 5XYPGDA53HG154932 | 5XYPGDA53HG111093 |

5XYPGDA53HG156888

; 5XYPGDA53HG158950 | 5XYPGDA53HG163548 | 5XYPGDA53HG120585 | 5XYPGDA53HG190099 | 5XYPGDA53HG110610

5XYPGDA53HG175988 | 5XYPGDA53HG168958 | 5XYPGDA53HG108906 | 5XYPGDA53HG129867; 5XYPGDA53HG179426 | 5XYPGDA53HG180933 | 5XYPGDA53HG148340 | 5XYPGDA53HG181340; 5XYPGDA53HG133675 | 5XYPGDA53HG143056; 5XYPGDA53HG111563 | 5XYPGDA53HG190877; 5XYPGDA53HG106248 | 5XYPGDA53HG114415; 5XYPGDA53HG147835 | 5XYPGDA53HG114155

5XYPGDA53HG196176; 5XYPGDA53HG100188 | 5XYPGDA53HG113359 | 5XYPGDA53HG116469 | 5XYPGDA53HG178146; 5XYPGDA53HG166742 | 5XYPGDA53HG131893 | 5XYPGDA53HG159516 | 5XYPGDA53HG160732; 5XYPGDA53HG106637; 5XYPGDA53HG103477 | 5XYPGDA53HG150945 | 5XYPGDA53HG107724; 5XYPGDA53HG108128; 5XYPGDA53HG134230; 5XYPGDA53HG136592; 5XYPGDA53HG159757 | 5XYPGDA53HG185436 | 5XYPGDA53HG190930 | 5XYPGDA53HG140044 | 5XYPGDA53HG180303 | 5XYPGDA53HG194959 | 5XYPGDA53HG149309 | 5XYPGDA53HG102216 | 5XYPGDA53HG165932; 5XYPGDA53HG168135; 5XYPGDA53HG155630 | 5XYPGDA53HG105004 | 5XYPGDA53HG185811 | 5XYPGDA53HG125947

5XYPGDA53HG143798 | 5XYPGDA53HG156406 | 5XYPGDA53HG107710 | 5XYPGDA53HG193049 | 5XYPGDA53HG166790 | 5XYPGDA53HG194296; 5XYPGDA53HG173223 | 5XYPGDA53HG140965 | 5XYPGDA53HG198977; 5XYPGDA53HG109585 | 5XYPGDA53HG100806; 5XYPGDA53HG112826 | 5XYPGDA53HG129593 | 5XYPGDA53HG123437 | 5XYPGDA53HG172511 | 5XYPGDA53HG125351 | 5XYPGDA53HG181192; 5XYPGDA53HG164957 | 5XYPGDA53HG117458 | 5XYPGDA53HG158768; 5XYPGDA53HG198249 | 5XYPGDA53HG158558 | 5XYPGDA53HG159466 | 5XYPGDA53HG128346; 5XYPGDA53HG100823; 5XYPGDA53HG129433 | 5XYPGDA53HG118058; 5XYPGDA53HG182472 | 5XYPGDA53HG141761 | 5XYPGDA53HG137533 | 5XYPGDA53HG108811 | 5XYPGDA53HG115810 | 5XYPGDA53HG188417; 5XYPGDA53HG198543 | 5XYPGDA53HG168622; 5XYPGDA53HG136284; 5XYPGDA53HG107139; 5XYPGDA53HG119050; 5XYPGDA53HG126824; 5XYPGDA53HG193407 | 5XYPGDA53HG195190; 5XYPGDA53HG157961 | 5XYPGDA53HG151481; 5XYPGDA53HG138035; 5XYPGDA53HG199238 | 5XYPGDA53HG193519;

5XYPGDA53HG166353

; 5XYPGDA53HG102149 | 5XYPGDA53HG187719 | 5XYPGDA53HG136639 | 5XYPGDA53HG132672; 5XYPGDA53HG196016 | 5XYPGDA53HG118559 | 5XYPGDA53HG120523; 5XYPGDA53HG155126; 5XYPGDA53HG163159 | 5XYPGDA53HG115452; 5XYPGDA53HG142568

5XYPGDA53HG115158 | 5XYPGDA53HG122806 | 5XYPGDA53HG140657 | 5XYPGDA53HG109893; 5XYPGDA53HG167437 | 5XYPGDA53HG180365 | 5XYPGDA53HG158494 | 5XYPGDA53HG136009 | 5XYPGDA53HG103706 | 5XYPGDA53HG164389 | 5XYPGDA53HG138021 | 5XYPGDA53HG190216; 5XYPGDA53HG136916 | 5XYPGDA53HG192371 | 5XYPGDA53HG153599; 5XYPGDA53HG134700 | 5XYPGDA53HG173268 | 5XYPGDA53HG104323 | 5XYPGDA53HG188501; 5XYPGDA53HG129447 | 5XYPGDA53HG176994 | 5XYPGDA53HG114639 | 5XYPGDA53HG130677 |

5XYPGDA53HG1243625XYPGDA53HG151903 | 5XYPGDA53HG153893; 5XYPGDA53HG107996

5XYPGDA53HG113779 | 5XYPGDA53HG162223 | 5XYPGDA53HG132252 | 5XYPGDA53HG105763; 5XYPGDA53HG121087

5XYPGDA53HG181919 | 5XYPGDA53HG164411 | 5XYPGDA53HG126094 | 5XYPGDA53HG104712; 5XYPGDA53HG162397 | 5XYPGDA53HG178261; 5XYPGDA53HG104161; 5XYPGDA53HG197859 | 5XYPGDA53HG150590 | 5XYPGDA53HG169656; 5XYPGDA53HG179331 | 5XYPGDA53HG139170 | 5XYPGDA53HG146507 |

5XYPGDA53HG104418

; 5XYPGDA53HG142554 | 5XYPGDA53HG171293 | 5XYPGDA53HG126886; 5XYPGDA53HG157443 | 5XYPGDA53HG112311

5XYPGDA53HG130744 | 5XYPGDA53HG165400 | 5XYPGDA53HG113295 | 5XYPGDA53HG159886

5XYPGDA53HG143607; 5XYPGDA53HG152503 | 5XYPGDA53HG154333 | 5XYPGDA53HG121400 | 5XYPGDA53HG197294; 5XYPGDA53HG185713; 5XYPGDA53HG170516

5XYPGDA53HG170984 | 5XYPGDA53HG165347; 5XYPGDA53HG159614 |

5XYPGDA53HG176560

| 5XYPGDA53HG113071 | 5XYPGDA53HG110543 | 5XYPGDA53HG124832 | 5XYPGDA53HG162951; 5XYPGDA53HG129206; 5XYPGDA53HG189762 | 5XYPGDA53HG105794; 5XYPGDA53HG137659 | 5XYPGDA53HG120280 | 5XYPGDA53HG109649; 5XYPGDA53HG142781; 5XYPGDA53HG160911 | 5XYPGDA53HG155966 | 5XYPGDA53HG140495 | 5XYPGDA53HG103849 | 5XYPGDA53HG131862 | 5XYPGDA53HG194766 | 5XYPGDA53HG191155 | 5XYPGDA53HG101096; 5XYPGDA53HG111465 | 5XYPGDA53HG145180; 5XYPGDA53HG189096; 5XYPGDA53HG142439 | 5XYPGDA53HG142909; 5XYPGDA53HG118416 | 5XYPGDA53HG141842; 5XYPGDA53HG124247; 5XYPGDA53HG142537; 5XYPGDA53HG143736 | 5XYPGDA53HG136334 | 5XYPGDA53HG140996 | 5XYPGDA53HG151724; 5XYPGDA53HG115063 | 5XYPGDA53HG168443 | 5XYPGDA53HG119727 | 5XYPGDA53HG186814 | 5XYPGDA53HG119128 | 5XYPGDA53HG147334; 5XYPGDA53HG171231 | 5XYPGDA53HG144904 | 5XYPGDA53HG128380 | 5XYPGDA53HG190636; 5XYPGDA53HG118321

5XYPGDA53HG145664;

5XYPGDA53HG187865

| 5XYPGDA53HG147317 | 5XYPGDA53HG139833 | 5XYPGDA53HG164232; 5XYPGDA53HG159161 | 5XYPGDA53HG141422 | 5XYPGDA53HG159077; 5XYPGDA53HG103897; 5XYPGDA53HG132655; 5XYPGDA53HG117301; 5XYPGDA53HG174999; 5XYPGDA53HG179345; 5XYPGDA53HG199336; 5XYPGDA53HG124880; 5XYPGDA53HG186280 | 5XYPGDA53HG172489 | 5XYPGDA53HG107271 | 5XYPGDA53HG136205; 5XYPGDA53HG143414; 5XYPGDA53HG191141 | 5XYPGDA53HG122854; 5XYPGDA53HG105858; 5XYPGDA53HG184982; 5XYPGDA53HG150850 | 5XYPGDA53HG164635 | 5XYPGDA53HG154431

5XYPGDA53HG110719 | 5XYPGDA53HG122207; 5XYPGDA53HG118593; 5XYPGDA53HG198140

5XYPGDA53HG107772; 5XYPGDA53HG155059 | 5XYPGDA53HG160472 | 5XYPGDA53HG185789 | 5XYPGDA53HG185114 | 5XYPGDA53HG156051 | 5XYPGDA53HG154056; 5XYPGDA53HG197313; 5XYPGDA53HG130971

5XYPGDA53HG152386 | 5XYPGDA53HG178244 |

5XYPGDA53HG154428

| 5XYPGDA53HG160164 | 5XYPGDA53HG195240; 5XYPGDA53HG185937 | 5XYPGDA53HG191771; 5XYPGDA53HG127245 | 5XYPGDA53HG148709; 5XYPGDA53HG168989 | 5XYPGDA53HG188689 | 5XYPGDA53HG169110 | 5XYPGDA53HG162867 | 5XYPGDA53HG193813 | 5XYPGDA53HG163937 | 5XYPGDA53HG126533 | 5XYPGDA53HG121218 | 5XYPGDA53HG156857 | 5XYPGDA53HG190362 | 5XYPGDA53HG181046 | 5XYPGDA53HG157622 | 5XYPGDA53HG108873 | 5XYPGDA53HG103138 | 5XYPGDA53HG169012; 5XYPGDA53HG108243 | 5XYPGDA53HG133613 | 5XYPGDA53HG176395 | 5XYPGDA53HG150332; 5XYPGDA53HG170063 | 5XYPGDA53HG113197 | 5XYPGDA53HG151349 | 5XYPGDA53HG175957 | 5XYPGDA53HG162335 | 5XYPGDA53HG137337; 5XYPGDA53HG115824; 5XYPGDA53HG177126 | 5XYPGDA53HG107321; 5XYPGDA53HG199014 | 5XYPGDA53HG123809

5XYPGDA53HG116214 | 5XYPGDA53HG112759 | 5XYPGDA53HG145549 | 5XYPGDA53HG120604 | 5XYPGDA53HG125320 |

5XYPGDA53HG181709

;

5XYPGDA53HG152730

; 5XYPGDA53HG136365 | 5XYPGDA53HG160374 | 5XYPGDA53HG120358 | 5XYPGDA53HG145471; 5XYPGDA53HG134034; 5XYPGDA53HG152470

5XYPGDA53HG155742; 5XYPGDA53HG152596 | 5XYPGDA53HG176851 | 5XYPGDA53HG133224 | 5XYPGDA53HG164280 | 5XYPGDA53HG101017 | 5XYPGDA53HG135068 | 5XYPGDA53HG154347; 5XYPGDA53HG108145 | 5XYPGDA53HG137922 | 5XYPGDA53HG129822 | 5XYPGDA53HG164425; 5XYPGDA53HG188305; 5XYPGDA53HG184237 | 5XYPGDA53HG162562

5XYPGDA53HG179619; 5XYPGDA53HG164716 | 5XYPGDA53HG140593; 5XYPGDA53HG164263 | 5XYPGDA53HG130727 | 5XYPGDA53HG116973

5XYPGDA53HG150461 | 5XYPGDA53HG176056; 5XYPGDA53HG142361 | 5XYPGDA53HG179815; 5XYPGDA53HG171987; 5XYPGDA53HG141775; 5XYPGDA53HG112633 | 5XYPGDA53HG101437 | 5XYPGDA53HG183668 | 5XYPGDA53HG133059; 5XYPGDA53HG169575 | 5XYPGDA53HG189891; 5XYPGDA53HG151058; 5XYPGDA53HG187977 | 5XYPGDA53HG141520 | 5XYPGDA53HG190944 | 5XYPGDA53HG107433 | 5XYPGDA53HG137287; 5XYPGDA53HG186876 | 5XYPGDA53HG177658 | 5XYPGDA53HG123096 | 5XYPGDA53HG114558 | 5XYPGDA53HG158804; 5XYPGDA53HG184688

5XYPGDA53HG131098 | 5XYPGDA53HG124426 | 5XYPGDA53HG122773; 5XYPGDA53HG181760 | 5XYPGDA53HG189020 | 5XYPGDA53HG120375; 5XYPGDA53HG151383 | 5XYPGDA53HG181189; 5XYPGDA53HG135233 | 5XYPGDA53HG103575 |

5XYPGDA53HG1169395XYPGDA53HG170001; 5XYPGDA53HG147429 | 5XYPGDA53HG199319 | 5XYPGDA53HG110462 | 5XYPGDA53HG152968 | 5XYPGDA53HG162254 | 5XYPGDA53HG189003 | 5XYPGDA53HG181628 | 5XYPGDA53HG122532 | 5XYPGDA53HG104791 | 5XYPGDA53HG185260 | 5XYPGDA53HG125642; 5XYPGDA53HG168698 | 5XYPGDA53HG127682

5XYPGDA53HG191978 | 5XYPGDA53HG185761; 5XYPGDA53HG157099; 5XYPGDA53HG129903

5XYPGDA53HG154509 | 5XYPGDA53HG156163 | 5XYPGDA53HG103169; 5XYPGDA53HG195786; 5XYPGDA53HG167230 | 5XYPGDA53HG138925 | 5XYPGDA53HG107531 | 5XYPGDA53HG144403 | 5XYPGDA53HG107240; 5XYPGDA53HG143770 | 5XYPGDA53HG192340 | 5XYPGDA53HG138181; 5XYPGDA53HG159208; 5XYPGDA53HG100563; 5XYPGDA53HG128220; 5XYPGDA53HG156387 | 5XYPGDA53HG110980 | 5XYPGDA53HG162190; 5XYPGDA53HG184559; 5XYPGDA53HG167969 | 5XYPGDA53HG119940; 5XYPGDA53HG185369 | 5XYPGDA53HG106654 | 5XYPGDA53HG154462 | 5XYPGDA53HG149830

5XYPGDA53HG147365; 5XYPGDA53HG126001

5XYPGDA53HG188434 | 5XYPGDA53HG161346 | 5XYPGDA53HG116777 | 5XYPGDA53HG139329 |

5XYPGDA53HG127147

| 5XYPGDA53HG185467; 5XYPGDA53HG118366 | 5XYPGDA53HG155756 | 5XYPGDA53HG176106 | 5XYPGDA53HG163310 | 5XYPGDA53HG169785 | 5XYPGDA53HG108369; 5XYPGDA53HG120246; 5XYPGDA53HG152517

5XYPGDA53HG158107 | 5XYPGDA53HG145583; 5XYPGDA53HG177353; 5XYPGDA53HG134714 | 5XYPGDA53HG123177 | 5XYPGDA53HG135927 | 5XYPGDA53HG183606 | 5XYPGDA53HG108503; 5XYPGDA53HG122725 | 5XYPGDA53HG187607 | 5XYPGDA53HG156292 | 5XYPGDA53HG115631 | 5XYPGDA53HG149892; 5XYPGDA53HG133336; 5XYPGDA53HG146426

5XYPGDA53HG183573 | 5XYPGDA53HG130498; 5XYPGDA53HG132851

5XYPGDA53HG196291 | 5XYPGDA53HG188935 | 5XYPGDA53HG134325; 5XYPGDA53HG120716 | 5XYPGDA53HG130551 | 5XYPGDA53HG198168 | 5XYPGDA53HG181368 | 5XYPGDA53HG184402; 5XYPGDA53HG126354 | 5XYPGDA53HG159838 | 5XYPGDA53HG194444 | 5XYPGDA53HG185422

5XYPGDA53HG169835 | 5XYPGDA53HG196579; 5XYPGDA53HG171861

5XYPGDA53HG140674; 5XYPGDA53HG127634; 5XYPGDA53HG136849; 5XYPGDA53HG101177 | 5XYPGDA53HG183945 | 5XYPGDA53HG167714 | 5XYPGDA53HG166420

5XYPGDA53HG175036 | 5XYPGDA53HG197666; 5XYPGDA53HG169172 | 5XYPGDA53HG143400; 5XYPGDA53HG124636; 5XYPGDA53HG132266; 5XYPGDA53HG179703 | 5XYPGDA53HG107481 | 5XYPGDA53HG139265 | 5XYPGDA53HG159290

5XYPGDA53HG140013 | 5XYPGDA53HG152601

5XYPGDA53HG172945; 5XYPGDA53HG138052; 5XYPGDA53HG134213 | 5XYPGDA53HG156339; 5XYPGDA53HG139282

5XYPGDA53HG160598 | 5XYPGDA53HG175733 | 5XYPGDA53HG107285 | 5XYPGDA53HG197120; 5XYPGDA53HG129805 | 5XYPGDA53HG194945 | 5XYPGDA53HG127357 | 5XYPGDA53HG153473 | 5XYPGDA53HG199983; 5XYPGDA53HG152582 | 5XYPGDA53HG148452 | 5XYPGDA53HG138049 | 5XYPGDA53HG193780 | 5XYPGDA53HG150721 | 5XYPGDA53HG104192 | 5XYPGDA53HG186635; 5XYPGDA53HG189714

5XYPGDA53HG150315

| 5XYPGDA53HG164358; 5XYPGDA53HG171956 | 5XYPGDA53HG185274; 5XYPGDA53HG103219 | 5XYPGDA53HG181693; 5XYPGDA53HG149178 | 5XYPGDA53HG194430

5XYPGDA53HG122059 | 5XYPGDA53HG150279 | 5XYPGDA53HG105147; 5XYPGDA53HG144658 | 5XYPGDA53HG140710 | 5XYPGDA53HG185954 | 5XYPGDA53HG168202 | 5XYPGDA53HG172931 | 5XYPGDA53HG185808 | 5XYPGDA53HG158074; 5XYPGDA53HG153392; 5XYPGDA53HG167129

5XYPGDA53HG160665 | 5XYPGDA53HG138293 | 5XYPGDA53HG154042 | 5XYPGDA53HG176736 | 5XYPGDA53HG155529; 5XYPGDA53HG120666 | 5XYPGDA53HG126385 | 5XYPGDA53HG173965 | 5XYPGDA53HG107304 | 5XYPGDA53HG110722; 5XYPGDA53HG109666; 5XYPGDA53HG101793 | 5XYPGDA53HG137709

5XYPGDA53HG111921 | 5XYPGDA53HG153165 | 5XYPGDA53HG198218; 5XYPGDA53HG116911 | 5XYPGDA53HG169625 | 5XYPGDA53HG171634 | 5XYPGDA53HG177403; 5XYPGDA53HG124507 | 5XYPGDA53HG149083; 5XYPGDA53HG183007 | 5XYPGDA53HG156714 | 5XYPGDA53HG181404 | 5XYPGDA53HG158415 | 5XYPGDA53HG172444; 5XYPGDA53HG129125 | 5XYPGDA53HG166062 | 5XYPGDA53HG144644 | 5XYPGDA53HG124779 | 5XYPGDA53HG166708; 5XYPGDA53HG110560;

5XYPGDA53HG152288

; 5XYPGDA53HG118738 | 5XYPGDA53HG140111 | 5XYPGDA53HG153635; 5XYPGDA53HG103351 | 5XYPGDA53HG198641 | 5XYPGDA53HG191883 | 5XYPGDA53HG141629 | 5XYPGDA53HG103348 | 5XYPGDA53HG159189 | 5XYPGDA53HG123647

5XYPGDA53HG160245 | 5XYPGDA53HG184481; 5XYPGDA53HG173657

5XYPGDA53HG146023 | 5XYPGDA53HG108792 | 5XYPGDA53HG105200; 5XYPGDA53HG132154 | 5XYPGDA53HG175442 | 5XYPGDA53HG154929 | 5XYPGDA53HG107691; 5XYPGDA53HG183556 | 5XYPGDA53HG127861 | 5XYPGDA53HG187378 | 5XYPGDA53HG120294;

5XYPGDA53HG126032

| 5XYPGDA53HG141940 |

5XYPGDA53HG1378555XYPGDA53HG172654; 5XYPGDA53HG121591;

5XYPGDA53HG196680

| 5XYPGDA53HG183279 | 5XYPGDA53HG107027 | 5XYPGDA53HG175098

5XYPGDA53HG186439 | 5XYPGDA53HG148788 | 5XYPGDA53HG174100; 5XYPGDA53HG150895 | 5XYPGDA53HG132848 | 5XYPGDA53HG111482; 5XYPGDA53HG117735; 5XYPGDA53HG131635 | 5XYPGDA53HG116388 | 5XYPGDA53HG169978; 5XYPGDA53HG148323; 5XYPGDA53HG192418; 5XYPGDA53HG168961 | 5XYPGDA53HG162044; 5XYPGDA53HG117461 | 5XYPGDA53HG109912; 5XYPGDA53HG175456; 5XYPGDA53HG112342; 5XYPGDA53HG161945; 5XYPGDA53HG143588; 5XYPGDA53HG113216 | 5XYPGDA53HG131005 | 5XYPGDA53HG176977 | 5XYPGDA53HG151321 | 5XYPGDA53HG161959

5XYPGDA53HG150427

5XYPGDA53HG153828 |

5XYPGDA53HG164814

; 5XYPGDA53HG185100 | 5XYPGDA53HG176896 | 5XYPGDA53HG192032 | 5XYPGDA53HG184142 | 5XYPGDA53HG115984 | 5XYPGDA53HG149682 | 5XYPGDA53HG152341; 5XYPGDA53HG166921 | 5XYPGDA53HG143476 | 5XYPGDA53HG112731 | 5XYPGDA53HG141470 | 5XYPGDA53HG146863 | 5XYPGDA53HG146281 | 5XYPGDA53HG160505; 5XYPGDA53HG173108 | 5XYPGDA53HG122109

5XYPGDA53HG132414 | 5XYPGDA53HG149746 | 5XYPGDA53HG118934 | 5XYPGDA53HG127200 | 5XYPGDA53HG182584 | 5XYPGDA53HG173688 | 5XYPGDA53HG139718; 5XYPGDA53HG158902; 5XYPGDA53HG186425 | 5XYPGDA53HG151495; 5XYPGDA53HG178857; 5XYPGDA53HG128928 | 5XYPGDA53HG155286; 5XYPGDA53HG115144; 5XYPGDA53HG107397; 5XYPGDA53HG189437; 5XYPGDA53HG131912; 5XYPGDA53HG143865 | 5XYPGDA53HG152291;

5XYPGDA53HG115905

; 5XYPGDA53HG177966 | 5XYPGDA53HG113099 | 5XYPGDA53HG120182

5XYPGDA53HG132073; 5XYPGDA53HG117492 | 5XYPGDA53HG119873 | 5XYPGDA53HG135619 | 5XYPGDA53HG169933 | 5XYPGDA53HG165378 | 5XYPGDA53HG171374 | 5XYPGDA53HG186117 | 5XYPGDA53HG154607 | 5XYPGDA53HG103057 | 5XYPGDA53HG126581; 5XYPGDA53HG157071 | 5XYPGDA53HG170080 | 5XYPGDA53HG154591 | 5XYPGDA53HG184304 | 5XYPGDA53HG100742 | 5XYPGDA53HG132705; 5XYPGDA53HG140707; 5XYPGDA53HG190023 | 5XYPGDA53HG194721; 5XYPGDA53HG130985 | 5XYPGDA53HG152646 | 5XYPGDA53HG168295 | 5XYPGDA53HG191205 |

5XYPGDA53HG1358295XYPGDA53HG130842; 5XYPGDA53HG112552; 5XYPGDA53HG110638 | 5XYPGDA53HG146460 | 5XYPGDA53HG199787 | 5XYPGDA53HG189552; 5XYPGDA53HG131229; 5XYPGDA53HG101941 | 5XYPGDA53HG102703; 5XYPGDA53HG135250; 5XYPGDA53HG116424; 5XYPGDA53HG190538 | 5XYPGDA53HG184643; 5XYPGDA53HG199613 | 5XYPGDA53HG118948 | 5XYPGDA53HG152971; 5XYPGDA53HG102183 | 5XYPGDA53HG191804; 5XYPGDA53HG153957; 5XYPGDA53HG130534; 5XYPGDA53HG104399 | 5XYPGDA53HG182259; 5XYPGDA53HG124720; 5XYPGDA53HG163923 | 5XYPGDA53HG139914 | 5XYPGDA53HG166868 | 5XYPGDA53HG134826 | 5XYPGDA53HG149388 | 5XYPGDA53HG184786 | 5XYPGDA53HG164506 | 5XYPGDA53HG107545; 5XYPGDA53HG126760 | 5XYPGDA53HG127651 | 5XYPGDA53HG151576; 5XYPGDA53HG151013; 5XYPGDA53HG119744 | 5XYPGDA53HG164117 | 5XYPGDA53HG144370 | 5XYPGDA53HG186022; 5XYPGDA53HG197991 | 5XYPGDA53HG180396 | 5XYPGDA53HG134020 | 5XYPGDA53HG112504 | 5XYPGDA53HG172542; 5XYPGDA53HG142750; 5XYPGDA53HG189230 | 5XYPGDA53HG157376 | 5XYPGDA53HG194900; 5XYPGDA53HG182133 | 5XYPGDA53HG131523 | 5XYPGDA53HG179412 | 5XYPGDA53HG137046 | 5XYPGDA53HG129691 | 5XYPGDA53HG192628 | 5XYPGDA53HG163257 | 5XYPGDA53HG129416 | 5XYPGDA53HG114902; 5XYPGDA53HG113457 | 5XYPGDA53HG138522; 5XYPGDA53HG185890 |

5XYPGDA53HG193763

| 5XYPGDA53HG157409 | 5XYPGDA53HG142747; 5XYPGDA53HG198199; 5XYPGDA53HG151271 | 5XYPGDA53HG132722 | 5XYPGDA53HG143512; 5XYPGDA53HG102829 | 5XYPGDA53HG146328 | 5XYPGDA53HG169494; 5XYPGDA53HG128668 | 5XYPGDA53HG180026 |

5XYPGDA53HG183718

| 5XYPGDA53HG103320

5XYPGDA53HG158673 | 5XYPGDA53HG149598; 5XYPGDA53HG111336; 5XYPGDA53HG127486 | 5XYPGDA53HG136673 | 5XYPGDA53HG148063 | 5XYPGDA53HG170712 | 5XYPGDA53HG132168; 5XYPGDA53HG136883; 5XYPGDA53HG186540; 5XYPGDA53HG168636; 5XYPGDA53HG123504 | 5XYPGDA53HG177935; 5XYPGDA53HG101633; 5XYPGDA53HG190894 | 5XYPGDA53HG194301 | 5XYPGDA53HG150105 | 5XYPGDA53HG144160 |

5XYPGDA53HG140285

| 5XYPGDA53HG171651 | 5XYPGDA53HG118013; 5XYPGDA53HG190488 | 5XYPGDA53HG172301 | 5XYPGDA53HG141839 | 5XYPGDA53HG142053 | 5XYPGDA53HG121431 | 5XYPGDA53HG194783

5XYPGDA53HG185243 | 5XYPGDA53HG181841; 5XYPGDA53HG161458 | 5XYPGDA53HG145695; 5XYPGDA53HG177319 | 5XYPGDA53HG191558 | 5XYPGDA53HG128458 | 5XYPGDA53HG153733 | 5XYPGDA53HG141985 | 5XYPGDA53HG120781

5XYPGDA53HG192743 | 5XYPGDA53HG198252 | 5XYPGDA53HG180138; 5XYPGDA53HG176039 | 5XYPGDA53HG147172; 5XYPGDA53HG134132 | 5XYPGDA53HG158740

5XYPGDA53HG171875 | 5XYPGDA53HG154252; 5XYPGDA53HG109604 | 5XYPGDA53HG129920 | 5XYPGDA53HG113541 | 5XYPGDA53HG185033 | 5XYPGDA53HG139086 | 5XYPGDA53HG161119

5XYPGDA53HG187056 | 5XYPGDA53HG146622; 5XYPGDA53HG112969; 5XYPGDA53HG151190 | 5XYPGDA53HG174601; 5XYPGDA53HG112258

5XYPGDA53HG109487 | 5XYPGDA53HG164473; 5XYPGDA53HG147902

5XYPGDA53HG123891 | 5XYPGDA53HG197960; 5XYPGDA53HG145454; 5XYPGDA53HG112471 | 5XYPGDA53HG130095; 5XYPGDA53HG142859; 5XYPGDA53HG106346 | 5XYPGDA53HG154087; 5XYPGDA53HG146362

5XYPGDA53HG192435 | 5XYPGDA53HG162786 | 5XYPGDA53HG198526; 5XYPGDA53HG171813; 5XYPGDA53HG177675 | 5XYPGDA53HG151853; 5XYPGDA53HG122255 | 5XYPGDA53HG137192; 5XYPGDA53HG116391 | 5XYPGDA53HG130503 | 5XYPGDA53HG192385; 5XYPGDA53HG194119; 5XYPGDA53HG160519 | 5XYPGDA53HG136379 | 5XYPGDA53HG117623; 5XYPGDA53HG150976; 5XYPGDA53HG100336 | 5XYPGDA53HG133725 | 5XYPGDA53HG112874 | 5XYPGDA53HG179846; 5XYPGDA53HG193956; 5XYPGDA53HG176669 | 5XYPGDA53HG174159 | 5XYPGDA53HG134681 | 5XYPGDA53HG105441 | 5XYPGDA53HG194315 | 5XYPGDA53HG195691; 5XYPGDA53HG194458 | 5XYPGDA53HG111594 | 5XYPGDA53HG123986 | 5XYPGDA53HG118996 | 5XYPGDA53HG143171; 5XYPGDA53HG183198; 5XYPGDA53HG126225 | 5XYPGDA53HG185372 | 5XYPGDA53HG158527 | 5XYPGDA53HG114530 | 5XYPGDA53HG166403 | 5XYPGDA53HG196372; 5XYPGDA53HG186148 | 5XYPGDA53HG142313 | 5XYPGDA53HG127746 | 5XYPGDA53HG119193 | 5XYPGDA53HG140125; 5XYPGDA53HG132543 | 5XYPGDA53HG145213 | 5XYPGDA53HG122062 | 5XYPGDA53HG191897

5XYPGDA53HG103687; 5XYPGDA53HG187882 | 5XYPGDA53HG198039; 5XYPGDA53HG169480; 5XYPGDA53HG178518 | 5XYPGDA53HG122966 | 5XYPGDA53HG113880 | 5XYPGDA53HG189888; 5XYPGDA53HG133434; 5XYPGDA53HG155854 | 5XYPGDA53HG183637

5XYPGDA53HG153022; 5XYPGDA53HG192287 | 5XYPGDA53HG185047 | 5XYPGDA53HG134051 | 5XYPGDA53HG127472; 5XYPGDA53HG167373 | 5XYPGDA53HG155319 | 5XYPGDA53HG173254 | 5XYPGDA53HG138018 | 5XYPGDA53HG136608; 5XYPGDA53HG120649 | 5XYPGDA53HG118187 | 5XYPGDA53HG154882; 5XYPGDA53HG117525; 5XYPGDA53HG196713 | 5XYPGDA53HG175361 | 5XYPGDA53HG130436 | 5XYPGDA53HG119615 | 5XYPGDA53HG141663; 5XYPGDA53HG117234 | 5XYPGDA53HG116262 | 5XYPGDA53HG129917; 5XYPGDA53HG102197; 5XYPGDA53HG124510 | 5XYPGDA53HG140867 | 5XYPGDA53HG175554 | 5XYPGDA53HG135541 | 5XYPGDA53HG167132 | 5XYPGDA53HG166000; 5XYPGDA53HG183122 | 5XYPGDA53HG107352 | 5XYPGDA53HG142926; 5XYPGDA53HG172217 | 5XYPGDA53HG159712 | 5XYPGDA53HG146457 | 5XYPGDA53HG149889 | 5XYPGDA53HG186344 | 5XYPGDA53HG101230; 5XYPGDA53HG195741 | 5XYPGDA53HG115872; 5XYPGDA53HG146586; 5XYPGDA53HG192676 | 5XYPGDA53HG122918 | 5XYPGDA53HG182570 | 5XYPGDA53HG119274 |

5XYPGDA53HG132588

; 5XYPGDA53HG193777 | 5XYPGDA53HG103382; 5XYPGDA53HG177174; 5XYPGDA53HG107464; 5XYPGDA53HG173352 | 5XYPGDA53HG180950; 5XYPGDA53HG190748 | 5XYPGDA53HG179801 | 5XYPGDA53HG193553 | 5XYPGDA53HG157832; 5XYPGDA53HG197134 | 5XYPGDA53HG131215 | 5XYPGDA53HG108601; 5XYPGDA53HG158530; 5XYPGDA53HG107982 | 5XYPGDA53HG102622; 5XYPGDA53HG198090 | 5XYPGDA53HG170855; 5XYPGDA53HG111966 | 5XYPGDA53HG168765; 5XYPGDA53HG171309 | 5XYPGDA53HG159449; 5XYPGDA53HG111630 | 5XYPGDA53HG102457 | 5XYPGDA53HG165834; 5XYPGDA53HG149651 | 5XYPGDA53HG103785; 5XYPGDA53HG137919; 5XYPGDA53HG198879; 5XYPGDA53HG110347; 5XYPGDA53HG106735; 5XYPGDA53HG183475 | 5XYPGDA53HG130047 | 5XYPGDA53HG148385 | 5XYPGDA53HG131067 | 5XYPGDA53HG185520 | 5XYPGDA53HG161234 | 5XYPGDA53HG164246; 5XYPGDA53HG108520 | 5XYPGDA53HG101258; 5XYPGDA53HG142103; 5XYPGDA53HG138228 | 5XYPGDA53HG191074 | 5XYPGDA53HG146569 | 5XYPGDA53HG112793

5XYPGDA53HG161749; 5XYPGDA53HG179300; 5XYPGDA53HG169804 | 5XYPGDA53HG152548 | 5XYPGDA53HG151075; 5XYPGDA53HG183069 | 5XYPGDA53HG155353 | 5XYPGDA53HG142344 | 5XYPGDA53HG106220; 5XYPGDA53HG149519 | 5XYPGDA53HG102488 | 5XYPGDA53HG194461 | 5XYPGDA53HG156695 | 5XYPGDA53HG102961 | 5XYPGDA53HG140903 | 5XYPGDA53HG160391 | 5XYPGDA53HG198347 | 5XYPGDA53HG167552 | 5XYPGDA53HG172007 | 5XYPGDA53HG141694 | 5XYPGDA53HG112339 | 5XYPGDA53HG179751 | 5XYPGDA53HG142912; 5XYPGDA53HG134292 | 5XYPGDA53HG152419 | 5XYPGDA53HG174324 | 5XYPGDA53HG120473 | 5XYPGDA53HG159418 | 5XYPGDA53HG181676 | 5XYPGDA53HG190264 | 5XYPGDA53HG128508 | 5XYPGDA53HG154073; 5XYPGDA53HG117217 | 5XYPGDA53HG100031; 5XYPGDA53HG137175 | 5XYPGDA53HG149956; 5XYPGDA53HG181578 | 5XYPGDA53HG184626

5XYPGDA53HG111286; 5XYPGDA53HG125799; 5XYPGDA53HG166787 | 5XYPGDA53HG149696

5XYPGDA53HG181550 | 5XYPGDA53HG190233 | 5XYPGDA53HG101910; 5XYPGDA53HG117847 | 5XYPGDA53HG176901 | 5XYPGDA53HG122935; 5XYPGDA53HG157135; 5XYPGDA53HG140562; 5XYPGDA53HG191317 | 5XYPGDA53HG118237 | 5XYPGDA53HG183590 | 5XYPGDA53HG119484 | 5XYPGDA53HG112938; 5XYPGDA53HG159354 | 5XYPGDA53HG145745 | 5XYPGDA53HG128847; 5XYPGDA53HG135796 |

5XYPGDA53HG122000

| 5XYPGDA53HG190958 | 5XYPGDA53HG147351 | 5XYPGDA53HG105780 | 5XYPGDA53HG199658 | 5XYPGDA53HG172962; 5XYPGDA53HG186988 | 5XYPGDA53HG134549; 5XYPGDA53HG144384 | 5XYPGDA53HG104158 | 5XYPGDA53HG107450 | 5XYPGDA53HG125771 | 5XYPGDA53HG145468 | 5XYPGDA53HG182732; 5XYPGDA53HG170709 | 5XYPGDA53HG144708

5XYPGDA53HG123521 | 5XYPGDA53HG192788 | 5XYPGDA53HG179202 | 5XYPGDA53HG165364; 5XYPGDA53HG187316 | 5XYPGDA53HG196307 | 5XYPGDA53HG129383 | 5XYPGDA53HG185310; 5XYPGDA53HG125785; 5XYPGDA53HG136172; 5XYPGDA53HG128749 | 5XYPGDA53HG104564 | 5XYPGDA53HG131439; 5XYPGDA53HG183010; 5XYPGDA53HG105892 | 5XYPGDA53HG177742; 5XYPGDA53HG102717 | 5XYPGDA53HG154848 | 5XYPGDA53HG109330

5XYPGDA53HG133191; 5XYPGDA53HG176090; 5XYPGDA53HG115208; 5XYPGDA53HG153554; 5XYPGDA53HG118769; 5XYPGDA53HG107934 | 5XYPGDA53HG165851 | 5XYPGDA53HG146264 | 5XYPGDA53HG158219 | 5XYPGDA53HG131361 | 5XYPGDA53HG168393 | 5XYPGDA53HG185517 | 5XYPGDA53HG150783; 5XYPGDA53HG132820 | 5XYPGDA53HG199403 | 5XYPGDA53HG143994 | 5XYPGDA53HG157393; 5XYPGDA53HG171827; 5XYPGDA53HG154512 | 5XYPGDA53HG166448 | 5XYPGDA53HG122353 | 5XYPGDA53HG180544; 5XYPGDA53HG180687

5XYPGDA53HG197974 | 5XYPGDA53HG115628 | 5XYPGDA53HG131991 | 5XYPGDA53HG140092 | 5XYPGDA53HG102376; 5XYPGDA53HG157085 | 5XYPGDA53HG102104; 5XYPGDA53HG137838 | 5XYPGDA53HG117444 | 5XYPGDA53HG117248 | 5XYPGDA53HG178289; 5XYPGDA53HG106136 | 5XYPGDA53HG175019 | 5XYPGDA53HG194850; 5XYPGDA53HG189681 | 5XYPGDA53HG158575 | 5XYPGDA53HG100109 | 5XYPGDA53HG183265; 5XYPGDA53HG197358 | 5XYPGDA53HG134874

5XYPGDA53HG130758; 5XYPGDA53HG123597 | 5XYPGDA53HG138505 | 5XYPGDA53HG125754 | 5XYPGDA53HG113927

5XYPGDA53HG180317

5XYPGDA53HG168121 | 5XYPGDA53HG114799 | 5XYPGDA53HG191172 | 5XYPGDA53HG105407 | 5XYPGDA53HG194914; 5XYPGDA53HG131263

5XYPGDA53HG109778; 5XYPGDA53HG175215; 5XYPGDA53HG125026; 5XYPGDA53HG175618 | 5XYPGDA53HG174937 | 5XYPGDA53HG190118 | 5XYPGDA53HG154400 | 5XYPGDA53HG107416; 5XYPGDA53HG142943 | 5XYPGDA53HG126127 | 5XYPGDA53HG198056; 5XYPGDA53HG170970 | 5XYPGDA53HG107500 | 5XYPGDA53HG186473; 5XYPGDA53HG124457 | 5XYPGDA53HG187574 | 5XYPGDA53HG121610; 5XYPGDA53HG162240 | 5XYPGDA53HG196498 | 5XYPGDA53HG198610 | 5XYPGDA53HG125592 | 5XYPGDA53HG121137 | 5XYPGDA53HG114723 | 5XYPGDA53HG135930 | 5XYPGDA53HG120621 | 5XYPGDA53HG167163; 5XYPGDA53HG150671; 5XYPGDA53HG125768 | 5XYPGDA53HG135037 | 5XYPGDA53HG140450 | 5XYPGDA53HG113832 | 5XYPGDA53HG167387 | 5XYPGDA53HG148239 | 5XYPGDA53HG161895

5XYPGDA53HG175179 | 5XYPGDA53HG149021 | 5XYPGDA53HG175649 | 5XYPGDA53HG161797 | 5XYPGDA53HG157233 | 5XYPGDA53HG182858; 5XYPGDA53HG158396 | 5XYPGDA53HG175991 | 5XYPGDA53HG156499 | 5XYPGDA53HG144224 | 5XYPGDA53HG158429 | 5XYPGDA53HG114463 | 5XYPGDA53HG102054

5XYPGDA53HG199675 | 5XYPGDA53HG143283

5XYPGDA53HG127312 | 5XYPGDA53HG112325 | 5XYPGDA53HG103513 | 5XYPGDA53HG194637; 5XYPGDA53HG192905 | 5XYPGDA53HG190460; 5XYPGDA53HG139301 | 5XYPGDA53HG106590 | 5XYPGDA53HG193097; 5XYPGDA53HG143817 | 5XYPGDA53HG164408; 5XYPGDA53HG149536 | 5XYPGDA53HG155191; 5XYPGDA53HG160682 | 5XYPGDA53HG161380 | 5XYPGDA53HG105911; 5XYPGDA53HG194797 | 5XYPGDA53HG185825 | 5XYPGDA53HG168006 | 5XYPGDA53HG127973 | 5XYPGDA53HG126421 | 5XYPGDA53HG148421 | 5XYPGDA53HG193701 | 5XYPGDA53HG141260 | 5XYPGDA53HG161976

5XYPGDA53HG179040 | 5XYPGDA53HG141419 | 5XYPGDA53HG155837 | 5XYPGDA53HG127035 | 5XYPGDA53HG170676 | 5XYPGDA53HG103060 | 5XYPGDA53HG113815 | 5XYPGDA53HG118206

5XYPGDA53HG100997 | 5XYPGDA53HG160813; 5XYPGDA53HG172184 | 5XYPGDA53HG138830 | 5XYPGDA53HG185095; 5XYPGDA53HG144191 | 5XYPGDA53HG171780 | 5XYPGDA53HG150010 | 5XYPGDA53HG110395; 5XYPGDA53HG139766 | 5XYPGDA53HG143445

5XYPGDA53HG124894 | 5XYPGDA53HG178678; 5XYPGDA53HG149732 | 5XYPGDA53HG162822 | 5XYPGDA53HG135412 | 5XYPGDA53HG191768 | 5XYPGDA53HG149679; 5XYPGDA53HG172573; 5XYPGDA53HG117363; 5XYPGDA53HG171326 | 5XYPGDA53HG175814; 5XYPGDA53HG184352 | 5XYPGDA53HG134860 | 5XYPGDA53HG120876 | 5XYPGDA53HG189535 | 5XYPGDA53HG158821; 5XYPGDA53HG102524; 5XYPGDA53HG187588 | 5XYPGDA53HG107917; 5XYPGDA53HG115418; 5XYPGDA53HG137645 | 5XYPGDA53HG168426 | 5XYPGDA53HG132638 | 5XYPGDA53HG161850 | 5XYPGDA53HG125088 | 5XYPGDA53HG160083 | 5XYPGDA53HG115290; 5XYPGDA53HG187008 | 5XYPGDA53HG199398 | 5XYPGDA53HG110039

5XYPGDA53HG156549 | 5XYPGDA53HG169009 | 5XYPGDA53HG159323 | 5XYPGDA53HG147236 | 5XYPGDA53HG115015; 5XYPGDA53HG111868 | 5XYPGDA53HG185498 | 5XYPGDA53HG149195; 5XYPGDA53HG143106 | 5XYPGDA53HG121901 | 5XYPGDA53HG199689 | 5XYPGDA53HG137466 | 5XYPGDA53HG125477 | 5XYPGDA53HG145017 | 5XYPGDA53HG195304 | 5XYPGDA53HG146118; 5XYPGDA53HG125737 | 5XYPGDA53HG180222; 5XYPGDA53HG110820 | 5XYPGDA53HG143140; 5XYPGDA53HG163100 | 5XYPGDA53HG123681

5XYPGDA53HG124913 | 5XYPGDA53HG151934 | 5XYPGDA53HG163730 | 5XYPGDA53HG166465 | 5XYPGDA53HG157006 | 5XYPGDA53HG176624; 5XYPGDA53HG146894 | 5XYPGDA53HG158477 | 5XYPGDA53HG199837; 5XYPGDA53HG148614 | 5XYPGDA53HG115399 | 5XYPGDA53HG101891 | 5XYPGDA53HG136060 | 5XYPGDA53HG136513; 5XYPGDA53HG177837 | 5XYPGDA53HG142599

5XYPGDA53HG136026 | 5XYPGDA53HG134521; 5XYPGDA53HG170998 | 5XYPGDA53HG106377; 5XYPGDA53HG100630; 5XYPGDA53HG119498 | 5XYPGDA53HG147009 | 5XYPGDA53HG117749 | 5XYPGDA53HG111370; 5XYPGDA53HG139427; 5XYPGDA53HG123373 | 5XYPGDA53HG187638; 5XYPGDA53HG162772 | 5XYPGDA53HG160617; 5XYPGDA53HG128315 | 5XYPGDA53HG185341 | 5XYPGDA53HG140612; 5XYPGDA53HG107867 | 5XYPGDA53HG152338; 5XYPGDA53HG176509; 5XYPGDA53HG194041

5XYPGDA53HG155322 | 5XYPGDA53HG164330; 5XYPGDA53HG133532; 5XYPGDA53HG195352; 5XYPGDA53HG166630; 5XYPGDA53HG156390; 5XYPGDA53HG192421 | 5XYPGDA53HG103432; 5XYPGDA53HG111708 | 5XYPGDA53HG126497 | 5XYPGDA53HG107612

5XYPGDA53HG106069 | 5XYPGDA53HG100157 | 5XYPGDA53HG121199 | 5XYPGDA53HG169737 | 5XYPGDA53HG172847

5XYPGDA53HG179863

5XYPGDA53HG166983 | 5XYPGDA53HG199756; 5XYPGDA53HG147754 | 5XYPGDA53HG105620 | 5XYPGDA53HG135717 | 5XYPGDA53HG181984 | 5XYPGDA53HG170497 | 5XYPGDA53HG110929 | 5XYPGDA53HG175652; 5XYPGDA53HG193911 |

5XYPGDA53HG151755

| 5XYPGDA53HG106122 | 5XYPGDA53HG170791

5XYPGDA53HG165123

| 5XYPGDA53HG177336 | 5XYPGDA53HG111627; 5XYPGDA53HG123342; 5XYPGDA53HG127522

5XYPGDA53HG128413; 5XYPGDA53HG166076; 5XYPGDA53HG146216 | 5XYPGDA53HG174405 | 5XYPGDA53HG146474 | 5XYPGDA53HG159581 | 5XYPGDA53HG108162; 5XYPGDA53HG142490 | 5XYPGDA53HG165638 | 5XYPGDA53HG121123; 5XYPGDA53HG106217 | 5XYPGDA53HG198770; 5XYPGDA53HG122711; 5XYPGDA53HG173271 | 5XYPGDA53HG196694 | 5XYPGDA53HG188949; 5XYPGDA53HG116794 | 5XYPGDA53HG162769 | 5XYPGDA53HG186036; 5XYPGDA53HG146801 | 5XYPGDA53HG191527 | 5XYPGDA53HG124149 | 5XYPGDA53HG128735 | 5XYPGDA53HG110185 | 5XYPGDA53HG149987 | 5XYPGDA53HG158737 | 5XYPGDA53HG126970 | 5XYPGDA53HG195609 | 5XYPGDA53HG172914 | 5XYPGDA53HG191382; 5XYPGDA53HG130257 | 5XYPGDA53HG144465

5XYPGDA53HG171116; 5XYPGDA53HG164148 | 5XYPGDA53HG188322 | 5XYPGDA53HG165770; 5XYPGDA53HG142795; 5XYPGDA53HG119386

5XYPGDA53HG167325 | 5XYPGDA53HG152050 | 5XYPGDA53HG126662; 5XYPGDA53HG196632 | 5XYPGDA53HG118951; 5XYPGDA53HG113166; 5XYPGDA53HG134843 | 5XYPGDA53HG190443 | 5XYPGDA53HG135586 | 5XYPGDA53HG116441; 5XYPGDA53HG138584 | 5XYPGDA53HG118318; 5XYPGDA53HG122160

5XYPGDA53HG157216 | 5XYPGDA53HG116326; 5XYPGDA53HG161721

5XYPGDA53HG171472; 5XYPGDA53HG103107 | 5XYPGDA53HG119856 | 5XYPGDA53HG118609; 5XYPGDA53HG106413 | 5XYPGDA53HG100644

5XYPGDA53HG128184

5XYPGDA53HG124233 | 5XYPGDA53HG157989; 5XYPGDA53HG118304; 5XYPGDA53HG106105 | 5XYPGDA53HG148502 | 5XYPGDA53HG121817 | 5XYPGDA53HG165087

5XYPGDA53HG101065; 5XYPGDA53HG176025; 5XYPGDA53HG150296 | 5XYPGDA53HG116598; 5XYPGDA53HG142702; 5XYPGDA53HG167888; 5XYPGDA53HG146572 | 5XYPGDA53HG153067; 5XYPGDA53HG111675; 5XYPGDA53HG145728; 5XYPGDA53HG114821 | 5XYPGDA53HG182438

5XYPGDA53HG120635; 5XYPGDA53HG132235 | 5XYPGDA53HG117251; 5XYPGDA53HG177689 | 5XYPGDA53HG145678; 5XYPGDA53HG139623 | 5XYPGDA53HG166126 | 5XYPGDA53HG123874; 5XYPGDA53HG172864; 5XYPGDA53HG106492 | 5XYPGDA53HG167759; 5XYPGDA53HG170192; 5XYPGDA53HG172198 | 5XYPGDA53HG100854 | 5XYPGDA53HG151741 | 5XYPGDA53HG113376 | 5XYPGDA53HG180320 | 5XYPGDA53HG146555; 5XYPGDA53HG150038; 5XYPGDA53HG112907 | 5XYPGDA53HG129836 | 5XYPGDA53HG195707 | 5XYPGDA53HG138391 | 5XYPGDA53HG147575 | 5XYPGDA53HG123387; 5XYPGDA53HG107741

5XYPGDA53HG148306 | 5XYPGDA53HG161279; 5XYPGDA53HG132431; 5XYPGDA53HG170077 |

5XYPGDA53HG119677

| 5XYPGDA53HG155823 | 5XYPGDA53HG122952; 5XYPGDA53HG142618 | 5XYPGDA53HG119534 | 5XYPGDA53HG157524; 5XYPGDA53HG121204 | 5XYPGDA53HG126175 | 5XYPGDA53HG140626 | 5XYPGDA53HG105472 | 5XYPGDA53HG119212 | 5XYPGDA53HG175697

5XYPGDA53HG111871; 5XYPGDA53HG104757; 5XYPGDA53HG147480 | 5XYPGDA53HG199885 | 5XYPGDA53HG182309 | 5XYPGDA53HG177417 | 5XYPGDA53HG173626 | 5XYPGDA53HG100515 | 5XYPGDA53HG166871; 5XYPGDA53HG163002 | 5XYPGDA53HG134986 | 5XYPGDA53HG160102 | 5XYPGDA53HG191835 | 5XYPGDA53HG136799; 5XYPGDA53HG147527 | 5XYPGDA53HG149780; 5XYPGDA53HG184464 | 5XYPGDA53HG114382; 5XYPGDA53HG148838; 5XYPGDA53HG157118 | 5XYPGDA53HG129626 | 5XYPGDA53HG125804

5XYPGDA53HG182617

5XYPGDA53HG153702; 5XYPGDA53HG100370; 5XYPGDA53HG171617; 5XYPGDA53HG183542; 5XYPGDA53HG169155; 5XYPGDA53HG119131 | 5XYPGDA53HG142845 | 5XYPGDA53HG137130 | 5XYPGDA53HG199773; 5XYPGDA53HG109764; 5XYPGDA53HG167776; 5XYPGDA53HG147253 | 5XYPGDA53HG157720; 5XYPGDA53HG158382 | 5XYPGDA53HG156356; 5XYPGDA53HG111479

5XYPGDA53HG191673 | 5XYPGDA53HG189499; 5XYPGDA53HG150475 | 5XYPGDA53HG172282 | 5XYPGDA53HG106055 | 5XYPGDA53HG153215 | 5XYPGDA53HG135331 | 5XYPGDA53HG192631 | 5XYPGDA53HG194427 | 5XYPGDA53HG195318 | 5XYPGDA53HG109022 |

5XYPGDA53HG1959035XYPGDA53HG138956; 5XYPGDA53HG185582; 5XYPGDA53HG190782 | 5XYPGDA53HG172105

5XYPGDA53HG119162 | 5XYPGDA53HG182522 | 5XYPGDA53HG110428 | 5XYPGDA53HG124863 | 5XYPGDA53HG199210 | 5XYPGDA53HG168085; 5XYPGDA53HG139430 | 5XYPGDA53HG181936 | 5XYPGDA53HG110008; 5XYPGDA53HG193293

5XYPGDA53HG126953; 5XYPGDA53HG141856 | 5XYPGDA53HG124653 | 5XYPGDA53HG108114 | 5XYPGDA53HG187235; 5XYPGDA53HG139184 | 5XYPGDA53HG167471; 5XYPGDA53HG191639 | 5XYPGDA53HG127052 | 5XYPGDA53HG143624; 5XYPGDA53HG181161; 5XYPGDA53HG199109; 5XYPGDA53HG173819 | 5XYPGDA53HG120540 | 5XYPGDA53HG133496 | 5XYPGDA53HG138939 | 5XYPGDA53HG141680; 5XYPGDA53HG175375 | 5XYPGDA53HG196324; 5XYPGDA53HG190989 | 5XYPGDA53HG196002 | 5XYPGDA53HG147964; 5XYPGDA53HG122692 | 5XYPGDA53HG135667 | 5XYPGDA53HG126936; 5XYPGDA53HG109182;

5XYPGDA53HG123390

| 5XYPGDA53HG184707 | 5XYPGDA53HG163971 | 5XYPGDA53HG175506 | 5XYPGDA53HG103446 | 5XYPGDA53HG173920; 5XYPGDA53HG173593; 5XYPGDA53HG110655 | 5XYPGDA53HG156311; 5XYPGDA53HG108839 | 5XYPGDA53HG131070; 5XYPGDA53HG114625 | 5XYPGDA53HG175540 | 5XYPGDA53HG109747 | 5XYPGDA53HG139296; 5XYPGDA53HG172735 | 5XYPGDA53HG147589 | 5XYPGDA53HG101440 | 5XYPGDA53HG145423 | 5XYPGDA53HG130081; 5XYPGDA53HG176171; 5XYPGDA53HG121994; 5XYPGDA53HG170600 | 5XYPGDA53HG144188 | 5XYPGDA53HG168734 | 5XYPGDA53HG118125 | 5XYPGDA53HG171584 | 5XYPGDA53HG186358; 5XYPGDA53HG197831

5XYPGDA53HG129481 |

5XYPGDA53HG157328

; 5XYPGDA53HG161430 | 5XYPGDA53HG121929;

5XYPGDA53HG167146

; 5XYPGDA53HG120697 | 5XYPGDA53HG130288; 5XYPGDA53HG193326 | 5XYPGDA53HG177241; 5XYPGDA53HG198722 | 5XYPGDA53HG156115; 5XYPGDA53HG171729 | 5XYPGDA53HG183413 | 5XYPGDA53HG171911 | 5XYPGDA53HG114205

5XYPGDA53HG150511

5XYPGDA53HG129092; 5XYPGDA53HG136317 | 5XYPGDA53HG164070 | 5XYPGDA53HG191950 | 5XYPGDA53HG139668; 5XYPGDA53HG141596 | 5XYPGDA53HG195898 | 5XYPGDA53HG128752 | 5XYPGDA53HG127875 | 5XYPGDA53HG149570;

5XYPGDA53HG169639

; 5XYPGDA53HG191446 | 5XYPGDA53HG164652; 5XYPGDA53HG166188

5XYPGDA53HG151870 | 5XYPGDA53HG159810 | 5XYPGDA53HG138827

5XYPGDA53HG118027 | 5XYPGDA53HG174176

5XYPGDA53HG162027; 5XYPGDA53HG123258 | 5XYPGDA53HG165168 | 5XYPGDA53HG177756 | 5XYPGDA53HG153246; 5XYPGDA53HG188286 | 5XYPGDA53HG156423 | 5XYPGDA53HG155367 | 5XYPGDA53HG167227 | 5XYPGDA53HG111854 | 5XYPGDA53HG168927 | 5XYPGDA53HG186523 | 5XYPGDA53HG187557

5XYPGDA53HG181595; 5XYPGDA53HG131974 | 5XYPGDA53HG198462; 5XYPGDA53HG139248

5XYPGDA53HG131795; 5XYPGDA53HG144885 | 5XYPGDA53HG114480; 5XYPGDA53HG112230 | 5XYPGDA53HG164666 | 5XYPGDA53HG104550 | 5XYPGDA53HG150072; 5XYPGDA53HG127987; 5XYPGDA53HG157054 | 5XYPGDA53HG195755 | 5XYPGDA53HG117038 |

5XYPGDA53HG134650

| 5XYPGDA53HG166269; 5XYPGDA53HG131585 | 5XYPGDA53HG194833; 5XYPGDA53HG167700

5XYPGDA53HG123115 | 5XYPGDA53HG110087 | 5XYPGDA53HG152873; 5XYPGDA53HG118562 |

5XYPGDA53HG116729

; 5XYPGDA53HG194542

5XYPGDA53HG197148

5XYPGDA53HG196761 | 5XYPGDA53HG131165; 5XYPGDA53HG119422 | 5XYPGDA53HG162433; 5XYPGDA53HG195576 | 5XYPGDA53HG156020 | 5XYPGDA53HG156616 | 5XYPGDA53HG161153 | 5XYPGDA53HG109232 | 5XYPGDA53HG158091

5XYPGDA53HG144482; 5XYPGDA53HG195836 | 5XYPGDA53HG130968; 5XYPGDA53HG188854 | 5XYPGDA53HG197375; 5XYPGDA53HG103026 | 5XYPGDA53HG169611; 5XYPGDA53HG125141 | 5XYPGDA53HG118822 | 5XYPGDA53HG105679; 5XYPGDA53HG175585; 5XYPGDA53HG108291 | 5XYPGDA53HG146880; 5XYPGDA53HG196193; 5XYPGDA53HG138861;

5XYPGDA53HG182844

| 5XYPGDA53HG142733;

5XYPGDA53HG116665

|

5XYPGDA53HG136110

| 5XYPGDA53HG177028 | 5XYPGDA53HG140528;

5XYPGDA53HG153084

; 5XYPGDA53HG129061 | 5XYPGDA53HG117993 | 5XYPGDA53HG132123 | 5XYPGDA53HG162691; 5XYPGDA53HG173416; 5XYPGDA53HG108890 | 5XYPGDA53HG100837 | 5XYPGDA53HG180088 | 5XYPGDA53HG166966; 5XYPGDA53HG150184 | 5XYPGDA53HG105374 | 5XYPGDA53HG133126 | 5XYPGDA53HG154090;

5XYPGDA53HG148192

| 5XYPGDA53HG145096 | 5XYPGDA53HG162660 | 5XYPGDA53HG128959 | 5XYPGDA53HG185775 | 5XYPGDA53HG110817 | 5XYPGDA53HG149861 | 5XYPGDA53HG103527 | 5XYPGDA53HG113250 | 5XYPGDA53HG120344 | 5XYPGDA53HG109800; 5XYPGDA53HG128136

5XYPGDA53HG193309; 5XYPGDA53HG173674 | 5XYPGDA53HG134647; 5XYPGDA53HG170242 | 5XYPGDA53HG117704 | 5XYPGDA53HG148855 | 5XYPGDA53HG105519 | 5XYPGDA53HG171682 | 5XYPGDA53HG147933; 5XYPGDA53HG186697 | 5XYPGDA53HG187610 | 5XYPGDA53HG186120; 5XYPGDA53HG179958 | 5XYPGDA53HG138598; 5XYPGDA53HG191494; 5XYPGDA53HG195920 | 5XYPGDA53HG153179 | 5XYPGDA53HG194508 | 5XYPGDA53HG102135; 5XYPGDA53HG138472; 5XYPGDA53HG162447 | 5XYPGDA53HG151318; 5XYPGDA53HG198932 | 5XYPGDA53HG180639; 5XYPGDA53HG103916 | 5XYPGDA53HG108713; 5XYPGDA53HG179782; 5XYPGDA53HG155689 | 5XYPGDA53HG181791 | 5XYPGDA53HG131599 | 5XYPGDA53HG177479 | 5XYPGDA53HG132008; 5XYPGDA53HG171147; 5XYPGDA53HG117296 | 5XYPGDA53HG193360 | 5XYPGDA53HG182200; 5XYPGDA53HG164120; 5XYPGDA53HG100661 | 5XYPGDA53HG192841 | 5XYPGDA53HG166367; 5XYPGDA53HG115838 | 5XYPGDA53HG101731 | 5XYPGDA53HG125866 | 5XYPGDA53HG174422 | 5XYPGDA53HG165137 | 5XYPGDA53HG151674 | 5XYPGDA53HG151531 | 5XYPGDA53HG133997 |

5XYPGDA53HG136480

; 5XYPGDA53HG137368 | 5XYPGDA53HG115077; 5XYPGDA53HG175117; 5XYPGDA53HG147852 | 5XYPGDA53HG139637; 5XYPGDA53HG119470; 5XYPGDA53HG192533

5XYPGDA53HG166997 | 5XYPGDA53HG152694; 5XYPGDA53HG163131 | 5XYPGDA53HG146149 | 5XYPGDA53HG130114; 5XYPGDA53HG127794; 5XYPGDA53HG119629 | 5XYPGDA53HG170032; 5XYPGDA53HG125172

5XYPGDA53HG163677 | 5XYPGDA53HG163873; 5XYPGDA53HG133515 | 5XYPGDA53HG137449 | 5XYPGDA53HG100238 | 5XYPGDA53HG122837; 5XYPGDA53HG108226 | 5XYPGDA53HG194489; 5XYPGDA53HG168412 | 5XYPGDA53HG168667 | 5XYPGDA53HG160133 | 5XYPGDA53HG164327; 5XYPGDA53HG122997 | 5XYPGDA53HG174551; 5XYPGDA53HG188093 | 5XYPGDA53HG148998; 5XYPGDA53HG109408

5XYPGDA53HG141114; 5XYPGDA53HG132929; 5XYPGDA53HG194881 | 5XYPGDA53HG136396 | 5XYPGDA53HG143008 | 5XYPGDA53HG186490 | 5XYPGDA53HG136785; 5XYPGDA53HG168538 | 5XYPGDA53HG116276 | 5XYPGDA53HG144515 | 5XYPGDA53HG149505 | 5XYPGDA53HG136690 | 5XYPGDA53HG186778; 5XYPGDA53HG186943; 5XYPGDA53HG120988; 5XYPGDA53HG110350 | 5XYPGDA53HG171357 | 5XYPGDA53HG198994 | 5XYPGDA53HG133417; 5XYPGDA53HG195111 | 5XYPGDA53HG177563; 5XYPGDA53HG111207 | 5XYPGDA53HG153618 | 5XYPGDA53HG103009

5XYPGDA53HG190667; 5XYPGDA53HG141291 | 5XYPGDA53HG107769 | 5XYPGDA53HG112177; 5XYPGDA53HG147561; 5XYPGDA53HG127021 | 5XYPGDA53HG179071 | 5XYPGDA53HG189440; 5XYPGDA53HG117430; 5XYPGDA53HG161184 | 5XYPGDA53HG172119 | 5XYPGDA53HG183038 | 5XYPGDA53HG102846 |

5XYPGDA53HG129870

; 5XYPGDA53HG151867; 5XYPGDA53HG114611 | 5XYPGDA53HG112003 | 5XYPGDA53HG194329 | 5XYPGDA53HG100062; 5XYPGDA53HG156101 | 5XYPGDA53HG147401; 5XYPGDA53HG189650

5XYPGDA53HG107688 | 5XYPGDA53HG163534 | 5XYPGDA53HG147057 | 5XYPGDA53HG107061; 5XYPGDA53HG173786 | 5XYPGDA53HG191611 | 5XYPGDA53HG188871 | 5XYPGDA53HG129495; 5XYPGDA53HG199451; 5XYPGDA53HG168331

5XYPGDA53HG156034 | 5XYPGDA53HG190670 | 5XYPGDA53HG140061 | 5XYPGDA53HG196677 | 5XYPGDA53HG114740 | 5XYPGDA53HG185730 | 5XYPGDA53HG188126; 5XYPGDA53HG144546; 5XYPGDA53HG149648 | 5XYPGDA53HG184612; 5XYPGDA53HG142389 | 5XYPGDA53HG123079 | 5XYPGDA53HG156440; 5XYPGDA53HG171777; 5XYPGDA53HG144241 | 5XYPGDA53HG187591; 5XYPGDA53HG161668 | 5XYPGDA53HG176770; 5XYPGDA53HG143266; 5XYPGDA53HG124670 | 5XYPGDA53HG188840 | 5XYPGDA53HG102409 | 5XYPGDA53HG105102 | 5XYPGDA53HG118299; 5XYPGDA53HG184075 | 5XYPGDA53HG141016; 5XYPGDA53HG148953 | 5XYPGDA53HG191284 | 5XYPGDA53HG189647 | 5XYPGDA53HG193617 | 5XYPGDA53HG109635 | 5XYPGDA53HG171312 | 5XYPGDA53HG198834 | 5XYPGDA53HG144899; 5XYPGDA53HG135975 | 5XYPGDA53HG155627

5XYPGDA53HG107254 | 5XYPGDA53HG128850 | 5XYPGDA53HG193181; 5XYPGDA53HG122420

5XYPGDA53HG172346 | 5XYPGDA53HG174971; 5XYPGDA53HG105245; 5XYPGDA53HG160844 | 5XYPGDA53HG128573

5XYPGDA53HG181063 | 5XYPGDA53HG183220; 5XYPGDA53HG171200 | 5XYPGDA53HG180379 | 5XYPGDA53HG148869 | 5XYPGDA53HG146670 | 5XYPGDA53HG170564 | 5XYPGDA53HG101485 | 5XYPGDA53HG195500 | 5XYPGDA53HG128086 | 5XYPGDA53HG135359 | 5XYPGDA53HG156986; 5XYPGDA53HG158236; 5XYPGDA53HG143185 | 5XYPGDA53HG145082 | 5XYPGDA53HG142666 | 5XYPGDA53HG180754 | 5XYPGDA53HG125138 | 5XYPGDA53HG103267; 5XYPGDA53HG101373 | 5XYPGDA53HG191754 | 5XYPGDA53HG174940

5XYPGDA53HG155210 | 5XYPGDA53HG143509 | 5XYPGDA53HG128363 | 5XYPGDA53HG173660 | 5XYPGDA53HG135457 | 5XYPGDA53HG158267

5XYPGDA53HG159337 | 5XYPGDA53HG131697 | 5XYPGDA53HG171343 | 5XYPGDA53HG114771;

5XYPGDA53HG151920

; 5XYPGDA53HG197263 | 5XYPGDA53HG143638 | 5XYPGDA53HG128167 | 5XYPGDA53HG154879

5XYPGDA53HG140805

| 5XYPGDA53HG172508 | 5XYPGDA53HG123454; 5XYPGDA53HG112213 | 5XYPGDA53HG123146; 5XYPGDA53HG105598

5XYPGDA53HG135023 | 5XYPGDA53HG163842 | 5XYPGDA53HG129089 | 5XYPGDA53HG175280 | 5XYPGDA53HG122286 | 5XYPGDA53HG123003 | 5XYPGDA53HG164344; 5XYPGDA53HG168801 | 5XYPGDA53HG106170 | 5XYPGDA53HG180060 | 5XYPGDA53HG174081 | 5XYPGDA53HG148547 | 5XYPGDA53HG110316 | 5XYPGDA53HG120005 | 5XYPGDA53HG175389 | 5XYPGDA53HG199093 | 5XYPGDA53HG157457 | 5XYPGDA53HG136348

5XYPGDA53HG176672; 5XYPGDA53HG181032 | 5XYPGDA53HG129853

5XYPGDA53HG163078 | 5XYPGDA53HG126113; 5XYPGDA53HG126368 | 5XYPGDA53HG155594; 5XYPGDA53HG141131 | 5XYPGDA53HG122448 |

5XYPGDA53HG161847

; 5XYPGDA53HG142778; 5XYPGDA53HG137158; 5XYPGDA53HG175893; 5XYPGDA53HG185629 | 5XYPGDA53HG195447; 5XYPGDA53HG158009 | 5XYPGDA53HG184156; 5XYPGDA53HG175702 | 5XYPGDA53HG195044 | 5XYPGDA53HG183881; 5XYPGDA53HG124412; 5XYPGDA53HG154204 | 5XYPGDA53HG147494 | 5XYPGDA53HG153764 | 5XYPGDA53HG106461; 5XYPGDA53HG105259; 5XYPGDA53HG160343; 5XYPGDA53HG159029; 5XYPGDA53HG124975 | 5XYPGDA53HG120313 | 5XYPGDA53HG102958 | 5XYPGDA53HG108615

5XYPGDA53HG108761 | 5XYPGDA53HG162125 | 5XYPGDA53HG191995 | 5XYPGDA53HG183024 | 5XYPGDA53HG152002 | 5XYPGDA53HG146152; 5XYPGDA53HG126256 | 5XYPGDA53HG129402; 5XYPGDA53HG111787 | 5XYPGDA53HG111661 | 5XYPGDA53HG119047; 5XYPGDA53HG189776 | 5XYPGDA53HG196162; 5XYPGDA53HG167843; 5XYPGDA53HG124765 | 5XYPGDA53HG171830; 5XYPGDA53HG193438 | 5XYPGDA53HG186165

5XYPGDA53HG126550; 5XYPGDA53HG181256; 5XYPGDA53HG104015

5XYPGDA53HG143882 | 5XYPGDA53HG145230 | 5XYPGDA53HG145308 | 5XYPGDA53HG184092; 5XYPGDA53HG123860; 5XYPGDA53HG104080 | 5XYPGDA53HG145714; 5XYPGDA53HG122658; 5XYPGDA53HG142232 | 5XYPGDA53HG199305 | 5XYPGDA53HG118075; 5XYPGDA53HG159130; 5XYPGDA53HG137760 | 5XYPGDA53HG180530 | 5XYPGDA53HG116181; 5XYPGDA53HG146667 | 5XYPGDA53HG149617

5XYPGDA53HG110025 | 5XYPGDA53HG144711 | 5XYPGDA53HG140237; 5XYPGDA53HG106329 | 5XYPGDA53HG109831 | 5XYPGDA53HG101535 | 5XYPGDA53HG166823 | 5XYPGDA53HG117881 | 5XYPGDA53HG172671 | 5XYPGDA53HG112535

5XYPGDA53HG175764 | 5XYPGDA53HG182388; 5XYPGDA53HG132395 | 5XYPGDA53HG146782 | 5XYPGDA53HG103589; 5XYPGDA53HG134504 | 5XYPGDA53HG125415 | 5XYPGDA53HG148158;

5XYPGDA53HG120327

; 5XYPGDA53HG100059 | 5XYPGDA53HG152064 | 5XYPGDA53HG121090 | 5XYPGDA53HG145101 | 5XYPGDA53HG159645 | 5XYPGDA53HG174372 | 5XYPGDA53HG114110 | 5XYPGDA53HG106119; 5XYPGDA53HG169852

5XYPGDA53HG108646; 5XYPGDA53HG193276 | 5XYPGDA53HG157782 | 5XYPGDA53HG140089 | 5XYPGDA53HG112048; 5XYPGDA53HG112812; 5XYPGDA53HG154736 | 5XYPGDA53HG160150 | 5XYPGDA53HG149245 | 5XYPGDA53HG174632 | 5XYPGDA53HG111076 | 5XYPGDA53HG178275; 5XYPGDA53HG144157 | 5XYPGDA53HG134695; 5XYPGDA53HG199580 | 5XYPGDA53HG163954; 5XYPGDA53HG127116

5XYPGDA53HG105018 | 5XYPGDA53HG111546; 5XYPGDA53HG169320 | 5XYPGDA53HG146037 | 5XYPGDA53HG132381 | 5XYPGDA53HG168300 | 5XYPGDA53HG179894 | 5XYPGDA53HG167857 | 5XYPGDA53HG112650; 5XYPGDA53HG187140 | 5XYPGDA53HG126340 | 5XYPGDA53HG122563 | 5XYPGDA53HG193942 | 5XYPGDA53HG183928 | 5XYPGDA53HG100076 | 5XYPGDA53HG116570 | 5XYPGDA53HG133174 | 5XYPGDA53HG175683 | 5XYPGDA53HG159936 | 5XYPGDA53HG175599; 5XYPGDA53HG163503; 5XYPGDA53HG174582; 5XYPGDA53HG175408 | 5XYPGDA53HG117122; 5XYPGDA53HG184366 | 5XYPGDA53HG131828 | 5XYPGDA53HG167583; 5XYPGDA53HG159807; 5XYPGDA53HG143218; 5XYPGDA53HG110624; 5XYPGDA53HG144336 | 5XYPGDA53HG190295; 5XYPGDA53HG129612 | 5XYPGDA53HG197733 | 5XYPGDA53HG125186

5XYPGDA53HG127830 | 5XYPGDA53HG146698 | 5XYPGDA53HG130694 | 5XYPGDA53HG163792 | 5XYPGDA53HG182598; 5XYPGDA53HG185002 | 5XYPGDA53HG141095; 5XYPGDA53HG105164; 5XYPGDA53HG141579 | 5XYPGDA53HG109652 | 5XYPGDA53HG138813 | 5XYPGDA53HG149231; 5XYPGDA53HG125429 | 5XYPGDA53HG166191;

5XYPGDA53HG109859

| 5XYPGDA53HG119260 | 5XYPGDA53HG150623 | 5XYPGDA53HG162576 | 5XYPGDA53HG133370 | 5XYPGDA53HG175912; 5XYPGDA53HG193908; 5XYPGDA53HG168068 | 5XYPGDA53HG166336; 5XYPGDA53HG162805 | 5XYPGDA53HG167390 | 5XYPGDA53HG108193 | 5XYPGDA53HG186408 | 5XYPGDA53HG189115 | 5XYPGDA53HG147110; 5XYPGDA53HG103883; 5XYPGDA53HG168314 | 5XYPGDA53HG176591 | 5XYPGDA53HG196534; 5XYPGDA53HG127102; 5XYPGDA53HG124197 | 5XYPGDA53HG153523 | 5XYPGDA53HG137371 | 5XYPGDA53HG164991 | 5XYPGDA53HG127617 | 5XYPGDA53HG136852; 5XYPGDA53HG121686 | 5XYPGDA53HG113118 | 5XYPGDA53HG186098 | 5XYPGDA53HG106895; 5XYPGDA53HG181807 | 5XYPGDA53HG196064 | 5XYPGDA53HG115273 | 5XYPGDA53HG134275; 5XYPGDA53HG137189; 5XYPGDA53HG155224 | 5XYPGDA53HG147396 | 5XYPGDA53HG144854 | 5XYPGDA53HG121235; 5XYPGDA53HG108498; 5XYPGDA53HG171973 | 5XYPGDA53HG140206; 5XYPGDA53HG102037; 5XYPGDA53HG150203 | 5XYPGDA53HG154526 | 5XYPGDA53HG189504; 5XYPGDA53HG137872 | 5XYPGDA53HG115841 | 5XYPGDA53HG164487

5XYPGDA53HG105584; 5XYPGDA53HG187445; 5XYPGDA53HG151447 | 5XYPGDA53HG126967 | 5XYPGDA53HG174341; 5XYPGDA53HG151562; 5XYPGDA53HG170323 | 5XYPGDA53HG128945; 5XYPGDA53HG178471 | 5XYPGDA53HG114592 | 5XYPGDA53HG100546 | 5XYPGDA53HG106833 | 5XYPGDA53HG181094; 5XYPGDA53HG182245; 5XYPGDA53HG122479 | 5XYPGDA53HG196582 | 5XYPGDA53HG169205; 5XYPGDA53HG128511 | 5XYPGDA53HG140643 | 5XYPGDA53HG181824

5XYPGDA53HG109845 | 5XYPGDA53HG137547; 5XYPGDA53HG161492 | 5XYPGDA53HG196226; 5XYPGDA53HG138438 | 5XYPGDA53HG108324; 5XYPGDA53HG176008; 5XYPGDA53HG160018 | 5XYPGDA53HG143381 | 5XYPGDA53HG106525 | 5XYPGDA53HG100496 | 5XYPGDA53HG188997; 5XYPGDA53HG148970 | 5XYPGDA53HG173321 | 5XYPGDA53HG199854 | 5XYPGDA53HG141047 | 5XYPGDA53HG180270 | 5XYPGDA53HG168541 | 5XYPGDA53HG141677

5XYPGDA53HG159628; 5XYPGDA53HG190037 | 5XYPGDA53HG108372

5XYPGDA53HG176297; 5XYPGDA53HG118173 | 5XYPGDA53HG148046 | 5XYPGDA53HG185419 | 5XYPGDA53HG177806

5XYPGDA53HG180575 | 5XYPGDA53HG124376; 5XYPGDA53HG186313; 5XYPGDA53HG141565; 5XYPGDA53HG163680; 5XYPGDA53HG161086 | 5XYPGDA53HG193987; 5XYPGDA53HG183301; 5XYPGDA53HG187803 | 5XYPGDA53HG115791 | 5XYPGDA53HG147379; 5XYPGDA53HG154719 | 5XYPGDA53HG133661; 5XYPGDA53HG183878; 5XYPGDA53HG126676

5XYPGDA53HG100627 | 5XYPGDA53HG118285; 5XYPGDA53HG130789 | 5XYPGDA53HG129562 | 5XYPGDA53HG156454 | 5XYPGDA53HG145275

5XYPGDA53HG194203; 5XYPGDA53HG125981 | 5XYPGDA53HG174128 | 5XYPGDA53HG133627 | 5XYPGDA53HG198882 | 5XYPGDA53HG186683 | 5XYPGDA53HG102331 | 5XYPGDA53HG197411 | 5XYPGDA53HG171259; 5XYPGDA53HG170113

5XYPGDA53HG169043 | 5XYPGDA53HG178440 | 5XYPGDA53HG108971; 5XYPGDA53HG133742 | 5XYPGDA53HG107089; 5XYPGDA53HG121557 | 5XYPGDA53HG187137; 5XYPGDA53HG111062 | 5XYPGDA53HG191589; 5XYPGDA53HG102894

5XYPGDA53HG180298 | 5XYPGDA53HG170905; 5XYPGDA53HG101454; 5XYPGDA53HG192452

5XYPGDA53HG139704 | 5XYPGDA53HG138746 | 5XYPGDA53HG103799 | 5XYPGDA53HG156678 | 5XYPGDA53HG144935 | 5XYPGDA53HG161525 | 5XYPGDA53HG105844

5XYPGDA53HG188031 | 5XYPGDA53HG104726 | 5XYPGDA53HG114494 | 5XYPGDA53HG163243; 5XYPGDA53HG137502; 5XYPGDA53HG145258; 5XYPGDA53HG123518; 5XYPGDA53HG170581 | 5XYPGDA53HG157913 | 5XYPGDA53HG193620; 5XYPGDA53HG148726 | 5XYPGDA53HG105715 | 5XYPGDA53HG187283

5XYPGDA53HG189728

; 5XYPGDA53HG162836; 5XYPGDA53HG173707; 5XYPGDA53HG138214; 5XYPGDA53HG132932 | 5XYPGDA53HG129545 | 5XYPGDA53HG177515 | 5XYPGDA53HG178101; 5XYPGDA53HG118223 | 5XYPGDA53HG158799 | 5XYPGDA53HG156745 | 5XYPGDA53HG196288 | 5XYPGDA53HG178826 | 5XYPGDA53HG141713 | 5XYPGDA53HG112602

5XYPGDA53HG124927; 5XYPGDA53HG137290

5XYPGDA53HG158463; 5XYPGDA53HG196839 | 5XYPGDA53HG145860

5XYPGDA53HG129030 | 5XYPGDA53HG192063 | 5XYPGDA53HG118383 | 5XYPGDA53HG177112 | 5XYPGDA53HG189017 | 5XYPGDA53HG106444 | 5XYPGDA53HG171021; 5XYPGDA53HG182827; 5XYPGDA53HG100269; 5XYPGDA53HG140660; 5XYPGDA53HG179068 | 5XYPGDA53HG112972; 5XYPGDA53HG140402

5XYPGDA53HG144093 | 5XYPGDA53HG184917; 5XYPGDA53HG105293 | 5XYPGDA53HG128153 | 5XYPGDA53HG149794 | 5XYPGDA53HG165493 | 5XYPGDA53HG139010 | 5XYPGDA53HG142067; 5XYPGDA53HG139444; 5XYPGDA53HG125298 | 5XYPGDA53HG103494 | 5XYPGDA53HG103608 | 5XYPGDA53HG197246; 5XYPGDA53HG118061 | 5XYPGDA53HG111918; 5XYPGDA53HG117315 | 5XYPGDA53HG153716 | 5XYPGDA53HG164733 | 5XYPGDA53HG105777 | 5XYPGDA53HG182553; 5XYPGDA53HG114849 | 5XYPGDA53HG168720; 5XYPGDA53HG118268 | 5XYPGDA53HG192645; 5XYPGDA53HG123065 | 5XYPGDA53HG163596; 5XYPGDA53HG196601; 5XYPGDA53HG158401; 5XYPGDA53HG163274 | 5XYPGDA53HG115712 | 5XYPGDA53HG130243; 5XYPGDA53HG104810 | 5XYPGDA53HG119145 | 5XYPGDA53HG155580 | 5XYPGDA53HG181788; 5XYPGDA53HG179247 | 5XYPGDA53HG178499 | 5XYPGDA53HG180740; 5XYPGDA53HG191625 | 5XYPGDA53HG120957 | 5XYPGDA53HG110011; 5XYPGDA53HG145504 | 5XYPGDA53HG169544; 5XYPGDA53HG172038; 5XYPGDA53HG135653 | 5XYPGDA53HG175568 | 5XYPGDA53HG141307; 5XYPGDA53HG194220 | 5XYPGDA53HG177210 | 5XYPGDA53HG185016 | 5XYPGDA53HG182567; 5XYPGDA53HG188711; 5XYPGDA53HG172430 | 5XYPGDA53HG159371 | 5XYPGDA53HG161332; 5XYPGDA53HG117668 | 5XYPGDA53HG127603 | 5XYPGDA53HG149634; 5XYPGDA53HG107822; 5XYPGDA53HG113202; 5XYPGDA53HG120764 | 5XYPGDA53HG159709 | 5XYPGDA53HG181645 | 5XYPGDA53HG156776 | 5XYPGDA53HG114897 | 5XYPGDA53HG128332 | 5XYPGDA53HG152212 | 5XYPGDA53HG119114; 5XYPGDA53HG195951

5XYPGDA53HG107755; 5XYPGDA53HG169382;

5XYPGDA53HG136057

; 5XYPGDA53HG109991 | 5XYPGDA53HG131960 | 5XYPGDA53HG178700 | 5XYPGDA53HG119601; 5XYPGDA53HG174629 | 5XYPGDA53HG152825; 5XYPGDA53HG135989

5XYPGDA53HG107111; 5XYPGDA53HG158043 | 5XYPGDA53HG101180 | 5XYPGDA53HG179989 | 5XYPGDA53HG178731 | 5XYPGDA53HG170449 | 5XYPGDA53HG149357 | 5XYPGDA53HG103771; 5XYPGDA53HG169608; 5XYPGDA53HG188885; 5XYPGDA53HG144563; 5XYPGDA53HG143090; 5XYPGDA53HG177739 |

5XYPGDA53HG128217

; 5XYPGDA53HG185355; 5XYPGDA53HG127732 | 5XYPGDA53HG156177; 5XYPGDA53HG100367

5XYPGDA53HG123955 |

5XYPGDA53HG131554

| 5XYPGDA53HG111188 | 5XYPGDA53HG105195; 5XYPGDA53HG155644 | 5XYPGDA53HG160827 | 5XYPGDA53HG178860 | 5XYPGDA53HG198381 | 5XYPGDA53HG132347 | 5XYPGDA53HG117427 | 5XYPGDA53HG102779 | 5XYPGDA53HG139900 | 5XYPGDA53HG101079; 5XYPGDA53HG136527 | 5XYPGDA53HG142229 | 5XYPGDA53HG118657 | 5XYPGDA53HG178874

5XYPGDA53HG171990; 5XYPGDA53HG143672 | 5XYPGDA53HG117721 | 5XYPGDA53HG142134; 5XYPGDA53HG104838 | 5XYPGDA53HG156180 | 5XYPGDA53HG160178 | 5XYPGDA53HG112566; 5XYPGDA53HG130467; 5XYPGDA53HG187364 | 5XYPGDA53HG118965; 5XYPGDA53HG149181; 5XYPGDA53HG103334 | 5XYPGDA53HG143042; 5XYPGDA53HG144269; 5XYPGDA53HG104662

5XYPGDA53HG175263 | 5XYPGDA53HG127391 | 5XYPGDA53HG177787 | 5XYPGDA53HG100885; 5XYPGDA53HG109702 | 5XYPGDA53HG109053 | 5XYPGDA53HG125950

5XYPGDA53HG195965; 5XYPGDA53HG125625 | 5XYPGDA53HG104595; 5XYPGDA53HG166854 | 5XYPGDA53HG139847 | 5XYPGDA53HG157619; 5XYPGDA53HG132025 | 5XYPGDA53HG193455 | 5XYPGDA53HG171701 | 5XYPGDA53HG199577 | 5XYPGDA53HG169477; 5XYPGDA53HG130291; 5XYPGDA53HG127942 | 5XYPGDA53HG110736; 5XYPGDA53HG137905 | 5XYPGDA53HG176266 | 5XYPGDA53HG186005 | 5XYPGDA53HG161136; 5XYPGDA53HG193262 |
The VIN belongs to a Kia.
The specific model is a Sorento according to our records.
Learn more about VINs that start with 5XYPGDA53HG1.
5XYPGDA53HG148967 | 5XYPGDA53HG164909 | 5XYPGDA53HG148287 | 5XYPGDA53HG130663; 5XYPGDA53HG115743; 5XYPGDA53HG174274

5XYPGDA53HG105682 | 5XYPGDA53HG163226 | 5XYPGDA53HG187090; 5XYPGDA53HG127892

5XYPGDA53HG199000 | 5XYPGDA53HG171391 | 5XYPGDA53HG175232 | 5XYPGDA53HG125611 | 5XYPGDA53HG195514 | 5XYPGDA53HG144319 | 5XYPGDA53HG105701; 5XYPGDA53HG142585

5XYPGDA53HG184478 | 5XYPGDA53HG141453 | 5XYPGDA53HG131425 | 5XYPGDA53HG104046; 5XYPGDA53HG109165 | 5XYPGDA53HG169754 | 5XYPGDA53HG196047 | 5XYPGDA53HG144451 |

5XYPGDA53HG180771

; 5XYPGDA53HG155045; 5XYPGDA53HG167115 | 5XYPGDA53HG189065

5XYPGDA53HG192516 | 5XYPGDA53HG159046; 5XYPGDA53HG171049 | 5XYPGDA53HG125589; 5XYPGDA53HG119291

5XYPGDA53HG195688; 5XYPGDA53HG122899 | 5XYPGDA53HG104953; 5XYPGDA53HG143428 | 5XYPGDA53HG144501 | 5XYPGDA53HG131022 | 5XYPGDA53HG193200

5XYPGDA53HG193469 | 5XYPGDA53HG165798 | 5XYPGDA53HG160536; 5XYPGDA53HG148144; 5XYPGDA53HG164974 | 5XYPGDA53HG108159; 5XYPGDA53HG182052; 5XYPGDA53HG183976 | 5XYPGDA53HG164019 | 5XYPGDA53HG143025; 5XYPGDA53HG135328 | 5XYPGDA53HG197635 | 5XYPGDA53HG172167 | 5XYPGDA53HG117752; 5XYPGDA53HG125382 | 5XYPGDA53HG182018 | 5XYPGDA53HG135071 | 5XYPGDA53HG155062 | 5XYPGDA53HG128461 | 5XYPGDA53HG176607; 5XYPGDA53HG178048; 5XYPGDA53HG104337; 5XYPGDA53HG117783

5XYPGDA53HG173948

| 5XYPGDA53HG130338 | 5XYPGDA53HG105312; 5XYPGDA53HG168975; 5XYPGDA53HG141632; 5XYPGDA53HG196145 | 5XYPGDA53HG114432 | 5XYPGDA53HG167812 | 5XYPGDA53HG108517 | 5XYPGDA53HG155420 | 5XYPGDA53HG104371; 5XYPGDA53HG148404 | 5XYPGDA53HG136561; 5XYPGDA53HG191057 | 5XYPGDA53HG180334 | 5XYPGDA53HG136706; 5XYPGDA53HG192984 | 5XYPGDA53HG106749; 5XYPGDA53HG195254 | 5XYPGDA53HG123227; 5XYPGDA53HG196842 | 5XYPGDA53HG167485; 5XYPGDA53HG133109; 5XYPGDA53HG165218 | 5XYPGDA53HG146488; 5XYPGDA53HG168846 | 5XYPGDA53HG162982; 5XYPGDA53HG110459 | 5XYPGDA53HG124815 | 5XYPGDA53HG180074; 5XYPGDA53HG102121

5XYPGDA53HG160794; 5XYPGDA53HG179152 | 5XYPGDA53HG113507 | 5XYPGDA53HG133806; 5XYPGDA53HG186912 | 5XYPGDA53HG114222 | 5XYPGDA53HG140898; 5XYPGDA53HG159869

5XYPGDA53HG131442 | 5XYPGDA53HG124605 | 5XYPGDA53HG130629 | 5XYPGDA53HG128377; 5XYPGDA53HG147026 | 5XYPGDA53HG126709; 5XYPGDA53HG163811 | 5XYPGDA53HG108727; 5XYPGDA53HG187199 | 5XYPGDA53HG165817 | 5XYPGDA53HG125530 | 5XYPGDA53HG125205; 5XYPGDA53HG118397 | 5XYPGDA53HG186229 | 5XYPGDA53HG179779 | 5XYPGDA53HG151805; 5XYPGDA53HG109229 | 5XYPGDA53HG118464 | 5XYPGDA53HG161914 | 5XYPGDA53HG121820; 5XYPGDA53HG120974; 5XYPGDA53HG100434 | 5XYPGDA53HG186957; 5XYPGDA53HG121803; 5XYPGDA53HG197540; 5XYPGDA53HG109313; 5XYPGDA53HG176915 | 5XYPGDA53HG195917 | 5XYPGDA53HG134891 | 5XYPGDA53HG193228 | 5XYPGDA53HG188269 | 5XYPGDA53HG134227 | 5XYPGDA53HG138469 | 5XYPGDA53HG153912 | 5XYPGDA53HG140545; 5XYPGDA53HG104385; 5XYPGDA53HG119954 | 5XYPGDA53HG115533; 5XYPGDA53HG169298 | 5XYPGDA53HG181502; 5XYPGDA53HG183931 |

5XYPGDA53HG130422

; 5XYPGDA53HG194055 | 5XYPGDA53HG170144 | 5XYPGDA53HG183721 | 5XYPGDA53HG177725 | 5XYPGDA53HG106783

5XYPGDA53HG154283 | 5XYPGDA53HG142487 | 5XYPGDA53HG179037; 5XYPGDA53HG161122 | 5XYPGDA53HG196971; 5XYPGDA53HG112261; 5XYPGDA53HG166692 | 5XYPGDA53HG163999 | 5XYPGDA53HG194086 | 5XYPGDA53HG156082; 5XYPGDA53HG105276 | 5XYPGDA53HG190720; 5XYPGDA53HG108260; 5XYPGDA53HG147849; 5XYPGDA53HG179717 | 5XYPGDA53HG178793 | 5XYPGDA53HG109389 | 5XYPGDA53HG109005 | 5XYPGDA53HG154705; 5XYPGDA53HG196596 | 5XYPGDA53HG134101 | 5XYPGDA53HG104919 | 5XYPGDA53HG172492 | 5XYPGDA53HG157877 |

5XYPGDA53HG118500

| 5XYPGDA53HG132557; 5XYPGDA53HG186487; 5XYPGDA53HG131652 | 5XYPGDA53HG182987; 5XYPGDA53HG144675

5XYPGDA53HG171486 | 5XYPGDA53HG108355 | 5XYPGDA53HG194640 |

5XYPGDA53HG147267

; 5XYPGDA53HG166319; 5XYPGDA53HG130484 | 5XYPGDA53HG174775; 5XYPGDA53HG141582 | 5XYPGDA53HG195884 | 5XYPGDA53HG197330; 5XYPGDA53HG138696; 5XYPGDA53HG170547; 5XYPGDA53HG184044 | 5XYPGDA53HG135121 | 5XYPGDA53HG161508 | 5XYPGDA53HG120778; 5XYPGDA53HG165610 | 5XYPGDA53HG191401 | 5XYPGDA53HG191236; 5XYPGDA53HG166028 | 5XYPGDA53HG127584

5XYPGDA53HG109277 | 5XYPGDA53HG195562 | 5XYPGDA53HG123017 | 5XYPGDA53HG163713 | 5XYPGDA53HG110753 | 5XYPGDA53HG146040; 5XYPGDA53HG148600 | 5XYPGDA53HG181113 | 5XYPGDA53HG141176 | 5XYPGDA53HG144207 | 5XYPGDA53HG147723 | 5XYPGDA53HG131747 | 5XYPGDA53HG102605 | 5XYPGDA53HG184416; 5XYPGDA53HG189857 | 5XYPGDA53HG180527 | 5XYPGDA53HG198509 | 5XYPGDA53HG192936

5XYPGDA53HG190071 | 5XYPGDA53HG108131 | 5XYPGDA53HG170208 | 5XYPGDA53HG191785

5XYPGDA53HG150718 | 5XYPGDA53HG121462 | 5XYPGDA53HG176011; 5XYPGDA53HG140321; 5XYPGDA53HG100448 | 5XYPGDA53HG140383 | 5XYPGDA53HG132428 | 5XYPGDA53HG117945; 5XYPGDA53HG193679 | 5XYPGDA53HG106878 | 5XYPGDA53HG135863; 5XYPGDA53HG142070 | 5XYPGDA53HG161069

5XYPGDA53HG164845 | 5XYPGDA53HG108937; 5XYPGDA53HG118982; 5XYPGDA53HG146524; 5XYPGDA53HG103043; 5XYPGDA53HG146913 | 5XYPGDA53HG103821 | 5XYPGDA53HG115239

5XYPGDA53HG160701 | 5XYPGDA53HG104483

5XYPGDA53HG198171 | 5XYPGDA53HG173139; 5XYPGDA53HG137631

5XYPGDA53HG136804; 5XYPGDA53HG164893 | 5XYPGDA53HG132607; 5XYPGDA53HG184240 | 5XYPGDA53HG164361 | 5XYPGDA53HG123082; 5XYPGDA53HG173710 | 5XYPGDA53HG148533; 5XYPGDA53HG157717 | 5XYPGDA53HG160312 | 5XYPGDA53HG197277; 5XYPGDA53HG105116 | 5XYPGDA53HG152310 | 5XYPGDA53HG186859 | 5XYPGDA53HG183153 | 5XYPGDA53HG171097; 5XYPGDA53HG132915 | 5XYPGDA53HG113670; 5XYPGDA53HG113104; 5XYPGDA53HG163405; 5XYPGDA53HG158169; 5XYPGDA53HG186179; 5XYPGDA53HG141887; 5XYPGDA53HG193424; 5XYPGDA53HG144496; 5XYPGDA53HG104676 | 5XYPGDA53HG153683; 5XYPGDA53HG142473; 5XYPGDA53HG146510 | 5XYPGDA53HG184061 | 5XYPGDA53HG185727 | 5XYPGDA53HG197442; 5XYPGDA53HG168474 | 5XYPGDA53HG113393 | 5XYPGDA53HG134745 | 5XYPGDA53HG116097 | 5XYPGDA53HG153280; 5XYPGDA53HG160441 | 5XYPGDA53HG152761 | 5XYPGDA53HG146104 | 5XYPGDA53HG128993 | 5XYPGDA53HG144532; 5XYPGDA53HG174873 | 5XYPGDA53HG172816 | 5XYPGDA53HG167745; 5XYPGDA53HG171262 | 5XYPGDA53HG151965 | 5XYPGDA53HG108016 | 5XYPGDA53HG166434 | 5XYPGDA53HG187168 | 5XYPGDA53HG166238 | 5XYPGDA53HG160830

5XYPGDA53HG114818 | 5XYPGDA53HG105813; 5XYPGDA53HG197795; 5XYPGDA53HG103074 | 5XYPGDA53HG173559 | 5XYPGDA53HG137161 | 5XYPGDA53HG165803; 5XYPGDA53HG140884; 5XYPGDA53HG148757; 5XYPGDA53HG112387 | 5XYPGDA53HG140822 | 5XYPGDA53HG130808 | 5XYPGDA53HG116522 | 5XYPGDA53HG160309 | 5XYPGDA53HG105052 | 5XYPGDA53HG139332 |

5XYPGDA53HG142828

; 5XYPGDA53HG188210; 5XYPGDA53HG105133 | 5XYPGDA53HG183234; 5XYPGDA53HG155918 | 5XYPGDA53HG184013 | 5XYPGDA53HG126242 | 5XYPGDA53HG180611

5XYPGDA53HG199711; 5XYPGDA53HG189597; 5XYPGDA53HG184853 | 5XYPGDA53HG166014 | 5XYPGDA53HG171696 | 5XYPGDA53HG179538; 5XYPGDA53HG199174 | 5XYPGDA53HG136222 | 5XYPGDA53HG153568

5XYPGDA53HG170175; 5XYPGDA53HG185596 | 5XYPGDA53HG167406 | 5XYPGDA53HG175747

5XYPGDA53HG162383 | 5XYPGDA53HG162612; 5XYPGDA53HG110333 | 5XYPGDA53HG160066 | 5XYPGDA53HG132980; 5XYPGDA53HG197845 | 5XYPGDA53HG158088 | 5XYPGDA53HG164683

5XYPGDA53HG115970 | 5XYPGDA53HG103656 | 5XYPGDA53HG177272; 5XYPGDA53HG138262; 5XYPGDA53HG181533; 5XYPGDA53HG170922 | 5XYPGDA53HG187932 | 5XYPGDA53HG108856; 5XYPGDA53HG183833; 5XYPGDA53HG195299; 5XYPGDA53HG103284; 5XYPGDA53HG125110; 5XYPGDA53HG120232

5XYPGDA53HG101549; 5XYPGDA53HG164795 | 5XYPGDA53HG137208; 5XYPGDA53HG147513; 5XYPGDA53HG155269; 5XYPGDA53HG111577 | 5XYPGDA53HG103902 | 5XYPGDA53HG158348 | 5XYPGDA53HG169883 | 5XYPGDA53HG182231; 5XYPGDA53HG107125 | 5XYPGDA53HG138701 | 5XYPGDA53HG103236 | 5XYPGDA53HG172802 | 5XYPGDA53HG128606 | 5XYPGDA53HG195545 | 5XYPGDA53HG153490 | 5XYPGDA53HG153232 | 5XYPGDA53HG198431; 5XYPGDA53HG112423 |

5XYPGDA53HG129173

| 5XYPGDA53HG101714; 5XYPGDA53HG169365; 5XYPGDA53HG158849; 5XYPGDA53HG136947 | 5XYPGDA53HG121588 | 5XYPGDA53HG143896

5XYPGDA53HG155370 | 5XYPGDA53HG116178 | 5XYPGDA53HG181421 | 5XYPGDA53HG196873 | 5XYPGDA53HG132087 | 5XYPGDA53HG158978; 5XYPGDA53HG174386 | 5XYPGDA53HG169088; 5XYPGDA53HG111109 | 5XYPGDA53HG173738 | 5XYPGDA53HG125513 | 5XYPGDA53HG129948 | 5XYPGDA53HG136088 | 5XYPGDA53HG135605 | 5XYPGDA53HG105889; 5XYPGDA53HG116102 | 5XYPGDA53HG136964 | 5XYPGDA53HG149844 | 5XYPGDA53HG101826; 5XYPGDA53HG193651 | 5XYPGDA53HG179491; 5XYPGDA53HG139489 | 5XYPGDA53HG133322; 5XYPGDA53HG136141; 5XYPGDA53HG162030; 5XYPGDA53HG120862 | 5XYPGDA53HG146989 | 5XYPGDA53HG100479; 5XYPGDA53HG150699 | 5XYPGDA53HG167079 | 5XYPGDA53HG139539 | 5XYPGDA53HG101423 | 5XYPGDA53HG133451; 5XYPGDA53HG106721 | 5XYPGDA53HG111417 | 5XYPGDA53HG175327; 5XYPGDA53HG161962; 5XYPGDA53HG122465 | 5XYPGDA53HG170757 | 5XYPGDA53HG177661; 5XYPGDA53HG176588

5XYPGDA53HG184965 | 5XYPGDA53HG167535 | 5XYPGDA53HG102362 |

5XYPGDA53HG165042

| 5XYPGDA53HG100580 | 5XYPGDA53HG117718 | 5XYPGDA53HG138407; 5XYPGDA53HG162500 | 5XYPGDA53HG168913 | 5XYPGDA53HG137483 | 5XYPGDA53HG126869 | 5XYPGDA53HG199952 | 5XYPGDA53HG110588; 5XYPGDA53HG151285; 5XYPGDA53HG143395; 5XYPGDA53HG177711 | 5XYPGDA53HG110106 | 5XYPGDA53HG189048 | 5XYPGDA53HG101969

5XYPGDA53HG127259; 5XYPGDA53HG150640 | 5XYPGDA53HG154915; 5XYPGDA53HG157510; 5XYPGDA53HG176462 | 5XYPGDA53HG115306 | 5XYPGDA53HG191396 | 5XYPGDA53HG128248

5XYPGDA53HG169463; 5XYPGDA53HG126029 | 5XYPGDA53HG113894; 5XYPGDA53HG194671

5XYPGDA53HG177305 | 5XYPGDA53HG130890; 5XYPGDA53HG100787; 5XYPGDA53HG181290 | 5XYPGDA53HG137743 | 5XYPGDA53HG189759 | 5XYPGDA53HG126189; 5XYPGDA53HG117282 | 5XYPGDA53HG198025; 5XYPGDA53HG172749 | 5XYPGDA53HG176882; 5XYPGDA53HG129237 | 5XYPGDA53HG169981; 5XYPGDA53HG188014 | 5XYPGDA53HG116875; 5XYPGDA53HG122708; 5XYPGDA53HG118108 | 5XYPGDA53HG108548; 5XYPGDA53HG114351; 5XYPGDA53HG175490; 5XYPGDA53HG124748 | 5XYPGDA53HG108002; 5XYPGDA53HG126466 | 5XYPGDA53HG155028; 5XYPGDA53HG198767 | 5XYPGDA53HG129027 | 5XYPGDA53HG107075 | 5XYPGDA53HG175134 | 5XYPGDA53HG152355 | 5XYPGDA53HG167647

5XYPGDA53HG166109; 5XYPGDA53HG127083; 5XYPGDA53HG133711 | 5XYPGDA53HG125379 | 5XYPGDA53HG115421; 5XYPGDA53HG170368 | 5XYPGDA53HG131683 | 5XYPGDA53HG139220 | 5XYPGDA53HG129657; 5XYPGDA53HG113829 | 5XYPGDA53HG176283; 5XYPGDA53HG188952; 5XYPGDA53HG116679 | 5XYPGDA53HG105343; 5XYPGDA53HG146376; 5XYPGDA53HG101468; 5XYPGDA53HG152940; 5XYPGDA53HG136642; 5XYPGDA53HG179393 | 5XYPGDA53HG106847 | 5XYPGDA53HG138732; 5XYPGDA53HG118254 | 5XYPGDA53HG111112; 5XYPGDA53HG136558 | 5XYPGDA53HG155076 | 5XYPGDA53HG173433 | 5XYPGDA53HG119176 | 5XYPGDA53HG144918; 5XYPGDA53HG158317; 5XYPGDA53HG188756 | 5XYPGDA53HG189308; 5XYPGDA53HG153053 | 5XYPGDA53HG120165 | 5XYPGDA53HG118979 | 5XYPGDA53HG187543 | 5XYPGDA53HG152565 | 5XYPGDA53HG109571; 5XYPGDA53HG111384 | 5XYPGDA53HG145969 | 5XYPGDA53HG107190; 5XYPGDA53HG116908; 5XYPGDA53HG118674 | 5XYPGDA53HG141727 | 5XYPGDA53HG165705 | 5XYPGDA53HG170211; 5XYPGDA53HG164294; 5XYPGDA53HG199594; 5XYPGDA53HG106699 | 5XYPGDA53HG179524 | 5XYPGDA53HG108758 |

5XYPGDA53HG191740

| 5XYPGDA53HG107223 | 5XYPGDA53HG168572 | 5XYPGDA53HG166384; 5XYPGDA53HG165185 | 5XYPGDA53HG126046

5XYPGDA53HG182696

5XYPGDA53HG188000 | 5XYPGDA53HG181855 | 5XYPGDA53HG152680 | 5XYPGDA53HG139041 | 5XYPGDA53HG166160; 5XYPGDA53HG139038 | 5XYPGDA53HG102684; 5XYPGDA53HG147382; 5XYPGDA53HG132378; 5XYPGDA53HG161427 | 5XYPGDA53HG148645 | 5XYPGDA53HG146930 | 5XYPGDA53HG172895 | 5XYPGDA53HG100241 | 5XYPGDA53HG167633 | 5XYPGDA53HG163632; 5XYPGDA53HG169267; 5XYPGDA53HG188837 | 5XYPGDA53HG179720 | 5XYPGDA53HG120960 | 5XYPGDA53HG110641 | 5XYPGDA53HG161265 | 5XYPGDA53HG173173; 5XYPGDA53HG173142 | 5XYPGDA53HG159399; 5XYPGDA53HG179099; 5XYPGDA53HG146183 | 5XYPGDA53HG157264 | 5XYPGDA53HG101616 | 5XYPGDA53HG143980; 5XYPGDA53HG197098 | 5XYPGDA53HG145521; 5XYPGDA53HG126158 | 5XYPGDA53HG100353 | 5XYPGDA53HG100112; 5XYPGDA53HG108744 | 5XYPGDA53HG147320 | 5XYPGDA53HG148516; 5XYPGDA53HG194010; 5XYPGDA53HG136771 | 5XYPGDA53HG132364; 5XYPGDA53HG179622

5XYPGDA53HG139007; 5XYPGDA53HG179264 | 5XYPGDA53HG154011; 5XYPGDA53HG100255 | 5XYPGDA53HG161055 | 5XYPGDA53HG147950 | 5XYPGDA53HG148130; 5XYPGDA53HG151609 | 5XYPGDA53HG115774 | 5XYPGDA53HG199966 | 5XYPGDA53HG107609 | 5XYPGDA53HG181242;

5XYPGDA53HG131182

| 5XYPGDA53HG163498 | 5XYPGDA53HG119369 | 5XYPGDA53HG137399 | 5XYPGDA53HG105066; 5XYPGDA53HG153294 | 5XYPGDA53HG154445; 5XYPGDA53HG119033; 5XYPGDA53HG114107 | 5XYPGDA53HG113037 | 5XYPGDA53HG195397 | 5XYPGDA53HG111725; 5XYPGDA53HG194699 | 5XYPGDA53HG165624

5XYPGDA53HG172475 | 5XYPGDA53HG142991 | 5XYPGDA53HG170869; 5XYPGDA53HG192242; 5XYPGDA53HG130100 | 5XYPGDA53HG120991 | 5XYPGDA53HG128105 | 5XYPGDA53HG121980 | 5XYPGDA53HG177160; 5XYPGDA53HG106007; 5XYPGDA53HG151366; 5XYPGDA53HG139363 | 5XYPGDA53HG143526 | 5XYPGDA53HG182634 | 5XYPGDA53HG171939; 5XYPGDA53HG143249 | 5XYPGDA53HG121476; 5XYPGDA53HG155675; 5XYPGDA53HG135894 | 5XYPGDA53HG183797 | 5XYPGDA53HG102152 | 5XYPGDA53HG192015 | 5XYPGDA53HG162321 | 5XYPGDA53HG172329; 5XYPGDA53HG179913 | 5XYPGDA53HG181273 | 5XYPGDA53HG157295 | 5XYPGDA53HG194475; 5XYPGDA53HG112132 | 5XYPGDA53HG110591 | 5XYPGDA53HG178910; 5XYPGDA53HG165204 | 5XYPGDA53HG125253 | 5XYPGDA53HG144417 | 5XYPGDA53HG163663; 5XYPGDA53HG198493 | 5XYPGDA53HG136589; 5XYPGDA53HG198669; 5XYPGDA53HG189082 | 5XYPGDA53HG147043

5XYPGDA53HG146068; 5XYPGDA53HG118349; 5XYPGDA53HG185212 | 5XYPGDA53HG191866; 5XYPGDA53HG166580 | 5XYPGDA53HG187123 | 5XYPGDA53HG124300 | 5XYPGDA53HG146832 | 5XYPGDA53HG126578 | 5XYPGDA53HG196243 | 5XYPGDA53HG163646 | 5XYPGDA53HG163565; 5XYPGDA53HG172315 | 5XYPGDA53HG169687 | 5XYPGDA53HG189941

5XYPGDA53HG195996

5XYPGDA53HG191253

; 5XYPGDA53HG191849; 5XYPGDA53HG103317; 5XYPGDA53HG110445 | 5XYPGDA53HG115581 | 5XYPGDA53HG175330 | 5XYPGDA53HG139993 | 5XYPGDA53HG170807 | 5XYPGDA53HG106234 | 5XYPGDA53HG128718 | 5XYPGDA53HG187994 | 5XYPGDA53HG188319 | 5XYPGDA53HG123051; 5XYPGDA53HG169074 | 5XYPGDA53HG187395 | 5XYPGDA53HG146944 | 5XYPGDA53HG151108; 5XYPGDA53HG113619 | 5XYPGDA53HG102345; 5XYPGDA53HG196551 | 5XYPGDA53HG120747; 5XYPGDA53HG141436; 5XYPGDA53HG130517 | 5XYPGDA53HG186666; 5XYPGDA53HG114589 | 5XYPGDA53HG186621 | 5XYPGDA53HG176140 | 5XYPGDA53HG175439; 5XYPGDA53HG116309 | 5XYPGDA53HG146779 | 5XYPGDA53HG130369 | 5XYPGDA53HG163324 | 5XYPGDA53HG187333; 5XYPGDA53HG132400; 5XYPGDA53HG180673

5XYPGDA53HG131537 | 5XYPGDA53HG160729

5XYPGDA53HG111000 | 5XYPGDA53HG195173 | 5XYPGDA53HG165543 | 5XYPGDA53HG155157; 5XYPGDA53HG192998

5XYPGDA53HG121896 | 5XYPGDA53HG182942; 5XYPGDA53HG170130

5XYPGDA53HG198736 | 5XYPGDA53HG120814 | 5XYPGDA53HG138083 | 5XYPGDA53HG144174 | 5XYPGDA53HG149701 | 5XYPGDA53HG153988 | 5XYPGDA53HG138150 | 5XYPGDA53HG181080 | 5XYPGDA53HG129321; 5XYPGDA53HG150444; 5XYPGDA53HG194928; 5XYPGDA53HG141002 | 5XYPGDA53HG137032; 5XYPGDA53HG158964 | 5XYPGDA53HG119100 | 5XYPGDA53HG128833 |

5XYPGDA53HG197036

| 5XYPGDA53HG126693; 5XYPGDA53HG101907 | 5XYPGDA53HG195657 | 5XYPGDA53HG194007; 5XYPGDA53HG195819 | 5XYPGDA53HG151982 | 5XYPGDA53HG152159 | 5XYPGDA53HG150122 | 5XYPGDA53HG178647; 5XYPGDA53HG140786 | 5XYPGDA53HG160424; 5XYPGDA53HG124703; 5XYPGDA53HG187218 | 5XYPGDA53HG126547 | 5XYPGDA53HG107660 | 5XYPGDA53HG127908 | 5XYPGDA53HG138424 | 5XYPGDA53HG116147; 5XYPGDA53HG137239; 5XYPGDA53HG136494 | 5XYPGDA53HG151304

5XYPGDA53HG174419; 5XYPGDA53HG177207; 5XYPGDA53HG146958 | 5XYPGDA53HG128122; 5XYPGDA53HG190751 | 5XYPGDA53HG197554; 5XYPGDA53HG167261 | 5XYPGDA53HG156230 | 5XYPGDA53HG106976; 5XYPGDA53HG186571 | 5XYPGDA53HG187929 | 5XYPGDA53HG196906 | 5XYPGDA53HG190717 | 5XYPGDA53HG113989 | 5XYPGDA53HG166756 | 5XYPGDA53HG130632; 5XYPGDA53HG198512

5XYPGDA53HG146491 | 5XYPGDA53HG116293; 5XYPGDA53HG157359; 5XYPGDA53HG102202 | 5XYPGDA53HG132641 | 5XYPGDA53HG157667; 5XYPGDA53HG147477

5XYPGDA53HG162688; 5XYPGDA53HG133787; 5XYPGDA53HG136933; 5XYPGDA53HG131876 | 5XYPGDA53HG154154 | 5XYPGDA53HG134180

5XYPGDA53HG139685; 5XYPGDA53HG151187 | 5XYPGDA53HG148211 | 5XYPGDA53HG175862 | 5XYPGDA53HG194136 | 5XYPGDA53HG115757 | 5XYPGDA53HG165199 | 5XYPGDA53HG186716

5XYPGDA53HG192239; 5XYPGDA53HG110431 | 5XYPGDA53HG143378

5XYPGDA53HG112843; 5XYPGDA53HG113782; 5XYPGDA53HG149200; 5XYPGDA53HG188790; 5XYPGDA53HG166613 | 5XYPGDA53HG132994 | 5XYPGDA53HG115371; 5XYPGDA53HG129996; 5XYPGDA53HG162268 | 5XYPGDA53HG105360; 5XYPGDA53HG102698; 5XYPGDA53HG195867 | 5XYPGDA53HG180706; 5XYPGDA53HG176154 | 5XYPGDA53HG109862; 5XYPGDA53HG123812

5XYPGDA53HG131540; 5XYPGDA53HG182679 | 5XYPGDA53HG127441; 5XYPGDA53HG195822

5XYPGDA53HG107402 | 5XYPGDA53HG122630 | 5XYPGDA53HG199367 | 5XYPGDA53HG120554; 5XYPGDA53HG177501; 5XYPGDA53HG136107 | 5XYPGDA53HG196856 | 5XYPGDA53HG144109 | 5XYPGDA53HG194976 | 5XYPGDA53HG100174 | 5XYPGDA53HG152209; 5XYPGDA53HG157037 | 5XYPGDA53HG163419 |

5XYPGDA53HG127178

| 5XYPGDA53HG189633; 5XYPGDA53HG113460; 5XYPGDA53HG153750; 5XYPGDA53HG146006; 5XYPGDA53HG120148; 5XYPGDA53HG148564 | 5XYPGDA53HG116195 | 5XYPGDA53HG117024 |

5XYPGDA53HG109943

; 5XYPGDA53HG161654

5XYPGDA53HG106279; 5XYPGDA53HG134437 | 5XYPGDA53HG195559 | 5XYPGDA53HG134552 | 5XYPGDA53HG120196

5XYPGDA53HG164697 | 5XYPGDA53HG181418 | 5XYPGDA53HG109425 | 5XYPGDA53HG112518; 5XYPGDA53HG108596; 5XYPGDA53HG157880; 5XYPGDA53HG103155; 5XYPGDA53HG102085 | 5XYPGDA53HG198364; 5XYPGDA53HG150816; 5XYPGDA53HG164313 | 5XYPGDA53HG184190

5XYPGDA53HG197778; 5XYPGDA53HG186845 | 5XYPGDA53HG188529

5XYPGDA53HG186392; 5XYPGDA53HG182715 | 5XYPGDA53HG125334; 5XYPGDA53HG151836 | 5XYPGDA53HG102412

5XYPGDA53HG183640 | 5XYPGDA53HG181922 | 5XYPGDA53HG159385 | 5XYPGDA53HG137953 | 5XYPGDA53HG101597; 5XYPGDA53HG186327; 5XYPGDA53HG196078; 5XYPGDA53HG151125 | 5XYPGDA53HG174839 | 5XYPGDA53HG133448; 5XYPGDA53HG180477 | 5XYPGDA53HG181127 | 5XYPGDA53HG186215; 5XYPGDA53HG131330; 5XYPGDA53HG183587 | 5XYPGDA53HG147544 | 5XYPGDA53HG176798 | 5XYPGDA53HG173318; 5XYPGDA53HG115709; 5XYPGDA53HG168930 | 5XYPGDA53HG142442; 5XYPGDA53HG156048; 5XYPGDA53HG112289; 5XYPGDA53HG191947; 5XYPGDA53HG181872 | 5XYPGDA53HG180012; 5XYPGDA53HG127195 | 5XYPGDA53HG177157 | 5XYPGDA53HG160567; 5XYPGDA53HG187252; 5XYPGDA53HG192158; 5XYPGDA53HG196260 | 5XYPGDA53HG112115

5XYPGDA53HG158656 | 5XYPGDA53HG157894; 5XYPGDA53HG159063; 5XYPGDA53HG150492; 5XYPGDA53HG151707; 5XYPGDA53HG158205 | 5XYPGDA53HG197005; 5XYPGDA53HG134017; 5XYPGDA53HG156146; 5XYPGDA53HG155014; 5XYPGDA53HG121333 | 5XYPGDA53HG188613 | 5XYPGDA53HG113930 | 5XYPGDA53HG193245 | 5XYPGDA53HG107237 | 5XYPGDA53HG132042 | 5XYPGDA53HG154722 | 5XYPGDA53HG165753; 5XYPGDA53HG105651

5XYPGDA53HG159824 | 5XYPGDA53HG107836 | 5XYPGDA53HG124698; 5XYPGDA53HG148743; 5XYPGDA53HG138312

5XYPGDA53HG108453 | 5XYPGDA53HG178003 | 5XYPGDA53HG127925

5XYPGDA53HG118030 | 5XYPGDA53HG158060

5XYPGDA53HG121364; 5XYPGDA53HG194248 | 5XYPGDA53HG106198; 5XYPGDA53HG176459 | 5XYPGDA53HG131411

5XYPGDA53HG100952 | 5XYPGDA53HG123289; 5XYPGDA53HG109716 | 5XYPGDA53HG182228 | 5XYPGDA53HG169253; 5XYPGDA53HG131120

5XYPGDA53HG178065; 5XYPGDA53HG101339; 5XYPGDA53HG143610; 5XYPGDA53HG190135 | 5XYPGDA53HG122398 | 5XYPGDA53HG174808; 5XYPGDA53HG185128 | 5XYPGDA53HG126418; 5XYPGDA53HG109456; 5XYPGDA53HG101308 | 5XYPGDA53HG188059

5XYPGDA53HG121428 | 5XYPGDA53HG112583 | 5XYPGDA53HG152629 | 5XYPGDA53HG174646 | 5XYPGDA53HG123339 | 5XYPGDA53HG189549 | 5XYPGDA53HG125561 | 5XYPGDA53HG119078 | 5XYPGDA53HG105150 | 5XYPGDA53HG117380 | 5XYPGDA53HG155546 | 5XYPGDA53HG109117

5XYPGDA53HG145115 | 5XYPGDA53HG123602 | 5XYPGDA53HG190619 | 5XYPGDA53HG136687 | 5XYPGDA53HG155840

5XYPGDA53HG114835; 5XYPGDA53HG150136 | 5XYPGDA53HG183282 | 5XYPGDA53HG199465 | 5XYPGDA53HG112678; 5XYPGDA53HG128041 | 5XYPGDA53HG148550

5XYPGDA53HG160892 | 5XYPGDA53HG188045; 5XYPGDA53HG150931 | 5XYPGDA53HG129299 | 5XYPGDA53HG185307; 5XYPGDA53HG174758 | 5XYPGDA53HG117539; 5XYPGDA53HG116634;

5XYPGDA53HG127956

| 5XYPGDA53HG135409; 5XYPGDA53HG179832; 5XYPGDA53HG128475; 5XYPGDA53HG116889 | 5XYPGDA53HG117475; 5XYPGDA53HG171908; 5XYPGDA53HG114933; 5XYPGDA53HG170774 | 5XYPGDA53HG112096 | 5XYPGDA53HG111790; 5XYPGDA53HG158544 | 5XYPGDA53HG163582 | 5XYPGDA53HG187641; 5XYPGDA53HG158365 | 5XYPGDA53HG145812; 5XYPGDA53HG195125 | 5XYPGDA53HG104578 | 5XYPGDA53HG160360; 5XYPGDA53HG178163 |

5XYPGDA53HG142179

| 5XYPGDA53HG124068 | 5XYPGDA53HG113152; 5XYPGDA53HG106752 | 5XYPGDA53HG195481 | 5XYPGDA53HG185873 | 5XYPGDA53HG108629; 5XYPGDA53HG150766; 5XYPGDA53HG112440; 5XYPGDA53HG108565; 5XYPGDA53HG165140 | 5XYPGDA53HG121977; 5XYPGDA53HG107786 | 5XYPGDA53HG187042 | 5XYPGDA53HG133868; 5XYPGDA53HG151514 | 5XYPGDA53HG126502

5XYPGDA53HG164750; 5XYPGDA53HG125091 | 5XYPGDA53HG163386 | 5XYPGDA53HG157460; 5XYPGDA53HG146300 | 5XYPGDA53HG180267; 5XYPGDA53HG182116 | 5XYPGDA53HG177031 | 5XYPGDA53HG114348 | 5XYPGDA53HG130873 | 5XYPGDA53HG136320 | 5XYPGDA53HG163209 | 5XYPGDA53HG112406 | 5XYPGDA53HG110977 | 5XYPGDA53HG138651 | 5XYPGDA53HG195982; 5XYPGDA53HG168586 | 5XYPGDA53HG134776 | 5XYPGDA53HG144286; 5XYPGDA53HG120263 | 5XYPGDA53HG130324 | 5XYPGDA53HG148077; 5XYPGDA53HG150735 | 5XYPGDA53HG186831; 5XYPGDA53HG117007; 5XYPGDA53HG188403; 5XYPGDA53HG104340; 5XYPGDA53HG178308; 5XYPGDA53HG181175 | 5XYPGDA53HG169690 | 5XYPGDA53HG195383; 5XYPGDA53HG104497 | 5XYPGDA53HG147169; 5XYPGDA53HG139606; 5XYPGDA53HG177448 | 5XYPGDA53HG179281 | 5XYPGDA53HG187400; 5XYPGDA53HG170256

5XYPGDA53HG137628; 5XYPGDA53HG121302 | 5XYPGDA53HG178681; 5XYPGDA53HG133482; 5XYPGDA53HG122594; 5XYPGDA53HG193875 | 5XYPGDA53HG110171; 5XYPGDA53HG196548 | 5XYPGDA53HG100739 | 5XYPGDA53HG150802 | 5XYPGDA53HG118707 | 5XYPGDA53HG107013 | 5XYPGDA53HG176929 | 5XYPGDA53HG127763; 5XYPGDA53HG110803; 5XYPGDA53HG122885 |

5XYPGDA53HG132901

; 5XYPGDA53HG187266 | 5XYPGDA53HG124295 | 5XYPGDA53HG198395; 5XYPGDA53HG120439 | 5XYPGDA53HG160021; 5XYPGDA53HG188644; 5XYPGDA53HG174484 | 5XYPGDA53HG163307 | 5XYPGDA53HG132462 | 5XYPGDA53HG144613; 5XYPGDA53HG121347; 5XYPGDA53HG171942 | 5XYPGDA53HG186649

5XYPGDA53HG121414; 5XYPGDA53HG101048 | 5XYPGDA53HG123826; 5XYPGDA53HG166563 | 5XYPGDA53HG162643 | 5XYPGDA53HG108095; 5XYPGDA53HG134129 | 5XYPGDA53HG165977 | 5XYPGDA53HG163176 | 5XYPGDA53HG107657 | 5XYPGDA53HG101227 | 5XYPGDA53HG180446 | 5XYPGDA53HG178891 | 5XYPGDA53HG125916; 5XYPGDA53HG183251; 5XYPGDA53HG119789 | 5XYPGDA53HG125494; 5XYPGDA53HG148659 | 5XYPGDA53HG123325 | 5XYPGDA53HG130582 | 5XYPGDA53HG154140 | 5XYPGDA53HG134387; 5XYPGDA53HG111997; 5XYPGDA53HG180835 | 5XYPGDA53HG153960 | 5XYPGDA53HG165249 | 5XYPGDA53HG148581

5XYPGDA53HG131084 | 5XYPGDA53HG168152

5XYPGDA53HG198073; 5XYPGDA53HG122188 | 5XYPGDA53HG150248; 5XYPGDA53HG135104 | 5XYPGDA53HG158723; 5XYPGDA53HG174310 | 5XYPGDA53HG120277 | 5XYPGDA53HG110932 | 5XYPGDA53HG111305; 5XYPGDA53HG188627 | 5XYPGDA53HG170015; 5XYPGDA53HG107495 | 5XYPGDA53HG116956 | 5XYPGDA53HG175182; 5XYPGDA53HG113006 | 5XYPGDA53HG172279 | 5XYPGDA53HG101082 | 5XYPGDA53HG121753

5XYPGDA53HG104273; 5XYPGDA53HG163453 | 5XYPGDA53HG172458 | 5XYPGDA53HG187414; 5XYPGDA53HG152520 | 5XYPGDA53HG143235; 5XYPGDA53HG133207 | 5XYPGDA53HG170502 | 5XYPGDA53HG160469; 5XYPGDA53HG165686 | 5XYPGDA53HG135006; 5XYPGDA53HG110607; 5XYPGDA53HG123499 | 5XYPGDA53HG176705

5XYPGDA53HG183962 | 5XYPGDA53HG134485; 5XYPGDA53HG133045 | 5XYPGDA53HG147804 | 5XYPGDA53HG117072 | 5XYPGDA53HG139251 | 5XYPGDA53HG143963 | 5XYPGDA53HG132509 | 5XYPGDA53HG127181; 5XYPGDA53HG121607 | 5XYPGDA53HG103947 | 5XYPGDA53HG149763; 5XYPGDA53HG119405; 5XYPGDA53HG157698; 5XYPGDA53HG160410; 5XYPGDA53HG110140 | 5XYPGDA53HG118643 | 5XYPGDA53HG118688 | 5XYPGDA53HG114642 | 5XYPGDA53HG122403; 5XYPGDA53HG113023 | 5XYPGDA53HG121459 | 5XYPGDA53HG189986 | 5XYPGDA53HG130565 | 5XYPGDA53HG154378 | 5XYPGDA53HG118240 | 5XYPGDA53HG153358

5XYPGDA53HG139315 | 5XYPGDA53HG106539; 5XYPGDA53HG140531 | 5XYPGDA53HG168071 | 5XYPGDA53HG106542 | 5XYPGDA53HG139640

5XYPGDA53HG101986; 5XYPGDA53HG103852 | 5XYPGDA53HG153375

5XYPGDA53HG162514 | 5XYPGDA53HG181015 | 5XYPGDA53HG171469 | 5XYPGDA53HG169446 | 5XYPGDA53HG159287 | 5XYPGDA53HG137841; 5XYPGDA53HG151593 | 5XYPGDA53HG102491 | 5XYPGDA53HG151240 | 5XYPGDA53HG160939 | 5XYPGDA53HG124961 | 5XYPGDA53HG122921 | 5XYPGDA53HG123938 | 5XYPGDA53HG112664; 5XYPGDA53HG149567 | 5XYPGDA53HG110493; 5XYPGDA53HG154350 | 5XYPGDA53HG138603; 5XYPGDA53HG134597 | 5XYPGDA53HG186618 | 5XYPGDA53HG129769 | 5XYPGDA53HG161007; 5XYPGDA53HG124216 | 5XYPGDA53HG127679; 5XYPGDA53HG125236; 5XYPGDA53HG116536; 5XYPGDA53HG175358 | 5XYPGDA53HG152162 | 5XYPGDA53HG178941; 5XYPGDA53HG101244 | 5XYPGDA53HG182407 | 5XYPGDA53HG189602 | 5XYPGDA53HG110851 | 5XYPGDA53HG119825; 5XYPGDA53HG135636 | 5XYPGDA53HG134115 | 5XYPGDA53HG126807 | 5XYPGDA53HG144126 | 5XYPGDA53HG122028; 5XYPGDA53HG166904; 5XYPGDA53HG102555 | 5XYPGDA53HG112034

5XYPGDA53HG119310 | 5XYPGDA53HG100045 | 5XYPGDA53HG135622 | 5XYPGDA53HG196789; 5XYPGDA53HG179572; 5XYPGDA53HG173805

5XYPGDA53HG167891 | 5XYPGDA53HG126208; 5XYPGDA53HG151173; 5XYPGDA53HG147141; 5XYPGDA53HG137340 | 5XYPGDA53HG181239; 5XYPGDA53HG156289 | 5XYPGDA53HG159998 | 5XYPGDA53HG186909 | 5XYPGDA53HG123678; 5XYPGDA53HG112986

5XYPGDA53HG149858 | 5XYPGDA53HG193505; 5XYPGDA53HG101860 | 5XYPGDA53HG162089 | 5XYPGDA53HG192189 | 5XYPGDA53HG156521 | 5XYPGDA53HG112020 | 5XYPGDA53HG141226; 5XYPGDA53HG121073; 5XYPGDA53HG108999; 5XYPGDA53HG109327; 5XYPGDA53HG187848; 5XYPGDA53HG145194

5XYPGDA53HG130775; 5XYPGDA53HG121056 | 5XYPGDA53HG162545 | 5XYPGDA53HG104208 | 5XYPGDA53HG164988; 5XYPGDA53HG132204 | 5XYPGDA53HG162870 | 5XYPGDA53HG104886;

5XYPGDA53HG183105

| 5XYPGDA53HG120599

5XYPGDA53HG160603

5XYPGDA53HG146815 | 5XYPGDA53HG131926; 5XYPGDA53HG151027 | 5XYPGDA53HG192399 | 5XYPGDA53HG192449; 5XYPGDA53HG102510; 5XYPGDA53HG126063 | 5XYPGDA53HG188708 | 5XYPGDA53HG135488 | 5XYPGDA53HG135779 | 5XYPGDA53HG131618 |

5XYPGDA53HG173769

; 5XYPGDA53HG161587 | 5XYPGDA53HG177577 | 5XYPGDA53HG196968 | 5XYPGDA53HG115354; 5XYPGDA53HG175313 | 5XYPGDA53HG128301; 5XYPGDA53HG171181 | 5XYPGDA53HG103088 | 5XYPGDA53HG182794 | 5XYPGDA53HG133031 | 5XYPGDA53HG144577 | 5XYPGDA53HG176445; 5XYPGDA53HG169947 | 5XYPGDA53HG110770 | 5XYPGDA53HG192113 |

5XYPGDA53HG131117

; 5XYPGDA53HG189518

5XYPGDA53HG152999 | 5XYPGDA53HG142036 | 5XYPGDA53HG180592 | 5XYPGDA53HG197215 | 5XYPGDA53HG111756 | 5XYPGDA53HG198042 | 5XYPGDA53HG188191 | 5XYPGDA53HG191592; 5XYPGDA53HG116830; 5XYPGDA53HG155658; 5XYPGDA53HG103804 | 5XYPGDA53HG184383; 5XYPGDA53HG193603 | 5XYPGDA53HG119713 | 5XYPGDA53HG187655 | 5XYPGDA53HG125463 | 5XYPGDA53HG165722 |

5XYPGDA53HG192709

; 5XYPGDA53HG166546; 5XYPGDA53HG119761 | 5XYPGDA53HG147415 | 5XYPGDA53HG190913 | 5XYPGDA53HG154817 | 5XYPGDA53HG126161 | 5XYPGDA53HG139671 | 5XYPGDA53HG124524; 5XYPGDA53HG170337; 5XYPGDA53HG174131

5XYPGDA53HG187851; 5XYPGDA53HG106508 | 5XYPGDA53HG165767 | 5XYPGDA53HG106458 | 5XYPGDA53HG153442; 5XYPGDA53HG128881 | 5XYPGDA53HG141744; 5XYPGDA53HG137807 | 5XYPGDA53HG115919; 5XYPGDA53HG192290;

5XYPGDA53HG115869

| 5XYPGDA53HG160049; 5XYPGDA53HG101762 | 5XYPGDA53HG193116 | 5XYPGDA53HG198946 | 5XYPGDA53HG154297; 5XYPGDA53HG176378; 5XYPGDA53HG114690; 5XYPGDA53HG159841; 5XYPGDA53HG142635 | 5XYPGDA53HG159144 | 5XYPGDA53HG156891; 5XYPGDA53HG141372 | 5XYPGDA53HG178082; 5XYPGDA53HG153537; 5XYPGDA53HG176042; 5XYPGDA53HG138178 | 5XYPGDA53HG171763; 5XYPGDA53HG183914 | 5XYPGDA53HG105181; 5XYPGDA53HG122871 | 5XYPGDA53HG146703 | 5XYPGDA53HG161752; 5XYPGDA53HG176316; 5XYPGDA53HG151237; 5XYPGDA53HG183847 | 5XYPGDA53HG162142 | 5XYPGDA53HG186246 | 5XYPGDA53HG190829 | 5XYPGDA53HG186201 | 5XYPGDA53HG123308 | 5XYPGDA53HG113247 | 5XYPGDA53HG139380 | 5XYPGDA53HG160004 | 5XYPGDA53HG135555 | 5XYPGDA53HG162898 | 5XYPGDA53HG146605; 5XYPGDA53HG108419; 5XYPGDA53HG162402; 5XYPGDA53HG181712

5XYPGDA53HG173478 | 5XYPGDA53HG161072 | 5XYPGDA53HG160715 | 5XYPGDA53HG123793 | 5XYPGDA53HG106606; 5XYPGDA53HG173853; 5XYPGDA53HG192967; 5XYPGDA53HG104600 | 5XYPGDA53HG137726 | 5XYPGDA53HG141212 | 5XYPGDA53HG106802 | 5XYPGDA53HG160889 | 5XYPGDA53HG129528; 5XYPGDA53HG192175; 5XYPGDA53HG113958; 5XYPGDA53HG136821 | 5XYPGDA53HG154316 | 5XYPGDA53HG126614; 5XYPGDA53HG155904

5XYPGDA53HG186134 | 5XYPGDA53HG120408; 5XYPGDA53HG141503

5XYPGDA53HG147656 | 5XYPGDA53HG167986 | 5XYPGDA53HG157653 | 5XYPGDA53HG193004 | 5XYPGDA53HG167020 | 5XYPGDA53HG189132; 5XYPGDA53HG170385

5XYPGDA53HG154672 | 5XYPGDA53HG198302

5XYPGDA53HG113085; 5XYPGDA53HG161041 | 5XYPGDA53HG155952 | 5XYPGDA53HG126404

5XYPGDA53HG187686 | 5XYPGDA53HG124135 | 5XYPGDA53HG125060 | 5XYPGDA53HG118741

5XYPGDA53HG177529; 5XYPGDA53HG128976; 5XYPGDA53HG133420 | 5XYPGDA53HG139346

5XYPGDA53HG132218; 5XYPGDA53HG174761 | 5XYPGDA53HG198980

5XYPGDA53HG128055 | 5XYPGDA53HG111840; 5XYPGDA53HG111837; 5XYPGDA53HG120179 | 5XYPGDA53HG165476 | 5XYPGDA53HG179541

5XYPGDA53HG107965 | 5XYPGDA53HG147639; 5XYPGDA53HG129741; 5XYPGDA53HG174291; 5XYPGDA53HG112809; 5XYPGDA53HG185453 | 5XYPGDA53HG115192 | 5XYPGDA53HG114544 | 5XYPGDA53HG129304; 5XYPGDA53HG144398; 5XYPGDA53HG133790; 5XYPGDA53HG176543; 5XYPGDA53HG128783 | 5XYPGDA53HG135572 | 5XYPGDA53HG174713 | 5XYPGDA53HG169768; 5XYPGDA53HG170578 | 5XYPGDA53HG108808; 5XYPGDA53HG165641 | 5XYPGDA53HG170550; 5XYPGDA53HG145048 | 5XYPGDA53HG150606 | 5XYPGDA53HG115225; 5XYPGDA53HG131313 | 5XYPGDA53HG182777 |

5XYPGDA53HG128699

| 5XYPGDA53HG166529 | 5XYPGDA53HG184898 | 5XYPGDA53HG136043 | 5XYPGDA53HG144580 | 5XYPGDA53HG134423 | 5XYPGDA53HG156860

5XYPGDA53HG142358 | 5XYPGDA53HG160200 | 5XYPGDA53HG115578

5XYPGDA53HG181211; 5XYPGDA53HG189129 | 5XYPGDA53HG178390; 5XYPGDA53HG138066; 5XYPGDA53HG169317

5XYPGDA53HG187073; 5XYPGDA53HG174727; 5XYPGDA53HG123549 | 5XYPGDA53HG167180;

5XYPGDA53HG117699

| 5XYPGDA53HG100398; 5XYPGDA53HG178356 | 5XYPGDA53HG175828 | 5XYPGDA53HG187462; 5XYPGDA53HG189843 | 5XYPGDA53HG110218 | 5XYPGDA53HG120618 | 5XYPGDA53HG104256; 5XYPGDA53HG156972 | 5XYPGDA53HG191379; 5XYPGDA53HG138729 | 5XYPGDA53HG151772 | 5XYPGDA53HG164831 | 5XYPGDA53HG168250; 5XYPGDA53HG181158; 5XYPGDA53HG162237 | 5XYPGDA53HG189177; 5XYPGDA53HG153621 | 5XYPGDA53HG112941 | 5XYPGDA53HG139198 | 5XYPGDA53HG148161; 5XYPGDA53HG187106; 5XYPGDA53HG180009 | 5XYPGDA53HG135300 | 5XYPGDA53HG143204; 5XYPGDA53HG117556; 5XYPGDA53HG177790 | 5XYPGDA53HG173206 | 5XYPGDA53HG111899 | 5XYPGDA53HG125401; 5XYPGDA53HG115161 | 5XYPGDA53HG189289 | 5XYPGDA53HG172637

5XYPGDA53HG180253 | 5XYPGDA53HG107206; 5XYPGDA53HG100451 | 5XYPGDA53HG141064 | 5XYPGDA53HG196999; 5XYPGDA53HG121042 | 5XYPGDA53HG167244 | 5XYPGDA53HG137550 | 5XYPGDA53HG183430 | 5XYPGDA53HG194606; 5XYPGDA53HG132798 | 5XYPGDA53HG199921; 5XYPGDA53HG107447 | 5XYPGDA53HG182150 | 5XYPGDA53HG146717

5XYPGDA53HG192855;

5XYPGDA53HG101115

| 5XYPGDA53HG187204 | 5XYPGDA53HG154235 | 5XYPGDA53HG135264; 5XYPGDA53HG197702 | 5XYPGDA53HG107870; 5XYPGDA53HG128430 | 5XYPGDA53HG166627; 5XYPGDA53HG150380 |

5XYPGDA53HG156566

| 5XYPGDA53HG113992 | 5XYPGDA53HG187798 | 5XYPGDA53HG122224 | 5XYPGDA53HG143574; 5XYPGDA53HG142263; 5XYPGDA53HG152176; 5XYPGDA53HG156129; 5XYPGDA53HG101342; 5XYPGDA53HG186764 | 5XYPGDA53HG189454 | 5XYPGDA53HG180947 | 5XYPGDA53HG101471

5XYPGDA53HG183296; 5XYPGDA53HG158706 | 5XYPGDA53HG148984 | 5XYPGDA53HG160407 | 5XYPGDA53HG149147 | 5XYPGDA53HG163517; 5XYPGDA53HG193486 | 5XYPGDA53HG112499 | 5XYPGDA53HG161590

5XYPGDA53HG137516; 5XYPGDA53HG153571 | 5XYPGDA53HG125687 | 5XYPGDA53HG100675 |

5XYPGDA53HG185548

| 5XYPGDA53HG137984 | 5XYPGDA53HG132350; 5XYPGDA53HG114477 | 5XYPGDA53HG164201; 5XYPGDA53HG151660 | 5XYPGDA53HG143901; 5XYPGDA53HG129951 | 5XYPGDA53HG162609; 5XYPGDA53HG195660; 5XYPGDA53HG121493 | 5XYPGDA53HG142800 | 5XYPGDA53HG109960; 5XYPGDA53HG199563 | 5XYPGDA53HG179216 | 5XYPGDA53HG106153 | 5XYPGDA53HG119758 |

5XYPGDA53HG172699

; 5XYPGDA53HG142814; 5XYPGDA53HG125897

5XYPGDA53HG121865; 5XYPGDA53HG188370 | 5XYPGDA53HG186926 | 5XYPGDA53HG137936 | 5XYPGDA53HG100482 | 5XYPGDA53HG139928 | 5XYPGDA53HG163341; 5XYPGDA53HG186019; 5XYPGDA53HG156955; 5XYPGDA53HG146331 | 5XYPGDA53HG104225

5XYPGDA53HG183461 | 5XYPGDA53HG151464; 5XYPGDA53HG141257 | 5XYPGDA53HG134809; 5XYPGDA53HG199112 | 5XYPGDA53HG114916 | 5XYPGDA53HG102006 | 5XYPGDA53HG115760; 5XYPGDA53HG169592 | 5XYPGDA53HG190524 | 5XYPGDA53HG145566 | 5XYPGDA53HG191222; 5XYPGDA53HG107044 | 5XYPGDA53HG140948; 5XYPGDA53HG167566; 5XYPGDA53HG155708 | 5XYPGDA53HG180219; 5XYPGDA53HG144742 | 5XYPGDA53HG167762 | 5XYPGDA53HG151030; 5XYPGDA53HG130579

5XYPGDA53HG183900 | 5XYPGDA53HG174954; 5XYPGDA53HG149326;

5XYPGDA53HG197182

| 5XYPGDA53HG188563 | 5XYPGDA53HG145342 |

5XYPGDA53HG196128

| 5XYPGDA53HG182178; 5XYPGDA53HG130162 | 5XYPGDA53HG194668 | 5XYPGDA53HG114785 | 5XYPGDA53HG147706 | 5XYPGDA53HG102913 | 5XYPGDA53HG171603 | 5XYPGDA53HG138147

5XYPGDA53HG102720; 5XYPGDA53HG154560 | 5XYPGDA53HG198705 | 5XYPGDA53HG159726 | 5XYPGDA53HG179877; 5XYPGDA53HG148127; 5XYPGDA53HG130159; 5XYPGDA53HG134289; 5XYPGDA53HG133918; 5XYPGDA53HG105990; 5XYPGDA53HG158639; 5XYPGDA53HG111126 | 5XYPGDA53HG116472 | 5XYPGDA53HG193178; 5XYPGDA53HG115385 | 5XYPGDA53HG157166; 5XYPGDA53HG109151; 5XYPGDA53HG141792 | 5XYPGDA53HG184271; 5XYPGDA53HG116553 | 5XYPGDA53HG198154 | 5XYPGDA53HG139055 | 5XYPGDA53HG109148; 5XYPGDA53HG150024 | 5XYPGDA53HG154039; 5XYPGDA53HG154414; 5XYPGDA53HG139556 | 5XYPGDA53HG159032; 5XYPGDA53HG102796; 5XYPGDA53HG139945 | 5XYPGDA53HG188160; 5XYPGDA53HG159094 | 5XYPGDA53HG139816 | 5XYPGDA53HG132106; 5XYPGDA53HG183816 | 5XYPGDA53HG143820 | 5XYPGDA53HG168877 | 5XYPGDA53HG143879; 5XYPGDA53HG115676 | 5XYPGDA53HG130209 | 5XYPGDA53HG198137; 5XYPGDA53HG111885

5XYPGDA53HG102944 | 5XYPGDA53HG153070; 5XYPGDA53HG115550 | 5XYPGDA53HG148628; 5XYPGDA53HG132963; 5XYPGDA53HG165591 | 5XYPGDA53HG127827 | 5XYPGDA53HG148337 | 5XYPGDA53HG198266 | 5XYPGDA53HG125883; 5XYPGDA53HG185484 | 5XYPGDA53HG155305 | 5XYPGDA53HG145826 | 5XYPGDA53HG197392

5XYPGDA53HG130405

5XYPGDA53HG113913; 5XYPGDA53HG116567 | 5XYPGDA53HG194878 | 5XYPGDA53HG174615; 5XYPGDA53HG184450 | 5XYPGDA53HG144787 | 5XYPGDA53HG178227; 5XYPGDA53HG191902; 5XYPGDA53HG147558 | 5XYPGDA53HG195772 | 5XYPGDA53HG193472 | 5XYPGDA53HG138097 | 5XYPGDA53HG118853 | 5XYPGDA53HG199949

5XYPGDA53HG191219

5XYPGDA53HG155885; 5XYPGDA53HG124734 | 5XYPGDA53HG102748 | 5XYPGDA53HG165333; 5XYPGDA53HG139573 | 5XYPGDA53HG191186 | 5XYPGDA53HG193083

5XYPGDA53HG159239; 5XYPGDA53HG152114 | 5XYPGDA53HG191690 | 5XYPGDA53HG167468 | 5XYPGDA53HG122305 | 5XYPGDA53HG191320 | 5XYPGDA53HG184223 | 5XYPGDA53HG103396 | 5XYPGDA53HG150556

5XYPGDA53HG187770; 5XYPGDA53HG112101 | 5XYPGDA53HG195593 | 5XYPGDA53HG120229 | 5XYPGDA53HG194184; 5XYPGDA53HG195433

5XYPGDA53HG171066

5XYPGDA53HG191026

5XYPGDA53HG192872 | 5XYPGDA53HG156681 | 5XYPGDA53HG165266 | 5XYPGDA53HG155613 | 5XYPGDA53HG181144;

5XYPGDA53HG142277

| 5XYPGDA53HG113653 | 5XYPGDA53HG182939; 5XYPGDA53HG159743; 5XYPGDA53HG114267 | 5XYPGDA53HG102295; 5XYPGDA53HG105987 | 5XYPGDA53HG187736 | 5XYPGDA53HG114009 | 5XYPGDA53HG153361; 5XYPGDA53HG157152 | 5XYPGDA53HG173481 | 5XYPGDA53HG174694 | 5XYPGDA53HG194654 | 5XYPGDA53HG196663; 5XYPGDA53HG174730 | 5XYPGDA53HG113278 | 5XYPGDA53HG131201 |

5XYPGDA53HG165381

; 5XYPGDA53HG182083

5XYPGDA53HG192080 | 5XYPGDA53HG154168; 5XYPGDA53HG126211 | 5XYPGDA53HG174789 | 5XYPGDA53HG147107

5XYPGDA53HG190586; 5XYPGDA53HG111904; 5XYPGDA53HG128007 | 5XYPGDA53HG163355; 5XYPGDA53HG172539 | 5XYPGDA53HG199871 | 5XYPGDA53HG183377 | 5XYPGDA53HG101647 | 5XYPGDA53HG137063; 5XYPGDA53HG190622 | 5XYPGDA53HG131800; 5XYPGDA53HG118142 | 5XYPGDA53HG119081; 5XYPGDA53HG136169; 5XYPGDA53HG134244 | 5XYPGDA53HG134910 | 5XYPGDA53HG134390 | 5XYPGDA53HG131456; 5XYPGDA53HG105729 | 5XYPGDA53HG131487 | 5XYPGDA53HG141159; 5XYPGDA53HG170919; 5XYPGDA53HG174162 | 5XYPGDA53HG158334 | 5XYPGDA53HG113703 | 5XYPGDA53HG142652; 5XYPGDA53HG167972; 5XYPGDA53HG185985 | 5XYPGDA53HG169513 | 5XYPGDA53HG173514 | 5XYPGDA53HG175571 | 5XYPGDA53HG180818 | 5XYPGDA53HG192578 | 5XYPGDA53HG113572; 5XYPGDA53HG196808 | 5XYPGDA53HG124118; 5XYPGDA53HG103270; 5XYPGDA53HG148189 | 5XYPGDA53HG111496 | 5XYPGDA53HG112681 | 5XYPGDA53HG182536; 5XYPGDA53HG195769; 5XYPGDA53HG161038 | 5XYPGDA53HG151335 | 5XYPGDA53HG151786; 5XYPGDA53HG128072; 5XYPGDA53HG141758 | 5XYPGDA53HG173013 | 5XYPGDA53HG137788 | 5XYPGDA53HG198445 | 5XYPGDA53HG197988 | 5XYPGDA53HG107674; 5XYPGDA53HG192547

5XYPGDA53HG126595

; 5XYPGDA53HG123843; 5XYPGDA53HG150539 | 5XYPGDA53HG194217 | 5XYPGDA53HG116374; 5XYPGDA53HG149259 | 5XYPGDA53HG129240

5XYPGDA53HG129819; 5XYPGDA53HG173058 | 5XYPGDA53HG134633 | 5XYPGDA53HG175053 | 5XYPGDA53HG114706 | 5XYPGDA53HG198414; 5XYPGDA53HG138990 | 5XYPGDA53HG126645; 5XYPGDA53HG127570

5XYPGDA53HG163288; 5XYPGDA53HG146295 | 5XYPGDA53HG111160 | 5XYPGDA53HG101051 | 5XYPGDA53HG154624 | 5XYPGDA53HG193035 | 5XYPGDA53HG131375 | 5XYPGDA53HG133658 | 5XYPGDA53HG169091; 5XYPGDA53HG198817; 5XYPGDA53HG179555; 5XYPGDA53HG120537; 5XYPGDA53HG190510 | 5XYPGDA53HG147463 | 5XYPGDA53HG179605 | 5XYPGDA53HG176431 | 5XYPGDA53HG180916; 5XYPGDA53HG186151 | 5XYPGDA53HG110476; 5XYPGDA53HG111742 | 5XYPGDA53HG199627

5XYPGDA53HG174257 | 5XYPGDA53HG178485 | 5XYPGDA53HG188580; 5XYPGDA53HG127780; 5XYPGDA53HG121381 | 5XYPGDA53HG104029; 5XYPGDA53HG162271 | 5XYPGDA53HG114043; 5XYPGDA53HG129187 | 5XYPGDA53HG149391 | 5XYPGDA53HG174288; 5XYPGDA53HG123423 | 5XYPGDA53HG189275 | 5XYPGDA53HG168703 | 5XYPGDA53HG178969 | 5XYPGDA53HG145924; 5XYPGDA53HG153005 | 5XYPGDA53HG199286; 5XYPGDA53HG194170 | 5XYPGDA53HG174906

5XYPGDA53HG190653 | 5XYPGDA53HG119307; 5XYPGDA53HG154770 | 5XYPGDA53HG161461

5XYPGDA53HG186361; 5XYPGDA53HG150668; 5XYPGDA53HG177708 | 5XYPGDA53HG148760 | 5XYPGDA53HG166370; 5XYPGDA53HG167339 | 5XYPGDA53HG111367; 5XYPGDA53HG155661 | 5XYPGDA53HG184089 |

5XYPGDA53HG167065

; 5XYPGDA53HG129156 | 5XYPGDA53HG111045 | 5XYPGDA53HG123745 | 5XYPGDA53HG156471 | 5XYPGDA53HG199935 | 5XYPGDA53HG154641

5XYPGDA53HG128654

5XYPGDA53HG116696 | 5XYPGDA53HG133210; 5XYPGDA53HG162206; 5XYPGDA53HG161511; 5XYPGDA53HG165557; 5XYPGDA53HG192659 | 5XYPGDA53HG171648 | 5XYPGDA53HG197389; 5XYPGDA53HG180608 | 5XYPGDA53HG136219 | 5XYPGDA53HG157927 | 5XYPGDA53HG143767 | 5XYPGDA53HG184030 | 5XYPGDA53HG140772 | 5XYPGDA53HG100904 | 5XYPGDA53HG152842

5XYPGDA53HG119632; 5XYPGDA53HG100756 | 5XYPGDA53HG132090 | 5XYPGDA53HG137242

5XYPGDA53HG128637 | 5XYPGDA53HG163162 | 5XYPGDA53HG154249 | 5XYPGDA53HG145647 | 5XYPGDA53HG145857 | 5XYPGDA53HG103866 | 5XYPGDA53HG159113 | 5XYPGDA53HG196100 | 5XYPGDA53HG134048 | 5XYPGDA53HG186389 | 5XYPGDA53HG159192; 5XYPGDA53HG156583 | 5XYPGDA53HG157703 | 5XYPGDA53HG183203; 5XYPGDA53HG153876 |

5XYPGDA53HG1575555XYPGDA53HG116133 | 5XYPGDA53HG167793 | 5XYPGDA53HG161816 | 5XYPGDA53HG151688 | 5XYPGDA53HG198459 | 5XYPGDA53HG172265 | 5XYPGDA53HG169396 | 5XYPGDA53HG196419 | 5XYPGDA53HG138360; 5XYPGDA53HG137421; 5XYPGDA53HG118786 | 5XYPGDA53HG164523 | 5XYPGDA53HG122949 | 5XYPGDA53HG156633 | 5XYPGDA53HG142425; 5XYPGDA53HG199384; 5XYPGDA53HG130064 | 5XYPGDA53HG136074

5XYPGDA53HG152789

5XYPGDA53HG122627

5XYPGDA53HG125527 | 5XYPGDA53HG149424; 5XYPGDA53HG114088 | 5XYPGDA53HG175800 | 5XYPGDA53HG165011 | 5XYPGDA53HG172203

5XYPGDA53HG106086 | 5XYPGDA53HG119887; 5XYPGDA53HG136463; 5XYPGDA53HG101356 | 5XYPGDA53HG169057 | 5XYPGDA53HG127455 | 5XYPGDA53HG174677 | 5XYPGDA53HG190684; 5XYPGDA53HG110901 | 5XYPGDA53HG182813 | 5XYPGDA53HG184125 | 5XYPGDA53HG131246 | 5XYPGDA53HG126984 | 5XYPGDA53HG129352 | 5XYPGDA53HG122644 | 5XYPGDA53HG179362 | 5XYPGDA53HG104290 | 5XYPGDA53HG137029; 5XYPGDA53HG145972 | 5XYPGDA53HG122241; 5XYPGDA53HG174355; 5XYPGDA53HG138763 | 5XYPGDA53HG115483 | 5XYPGDA53HG115516; 5XYPGDA53HG162531 | 5XYPGDA53HG147608 | 5XYPGDA53HG103611 | 5XYPGDA53HG158138 | 5XYPGDA53HG111255; 5XYPGDA53HG122515; 5XYPGDA53HG179507 | 5XYPGDA53HG147270; 5XYPGDA53HG120098; 5XYPGDA53HG117184 | 5XYPGDA53HG152095 | 5XYPGDA53HG113183 | 5XYPGDA53HG142764 | 5XYPGDA53HG135782; 5XYPGDA53HG109019 | 5XYPGDA53HG184920 | 5XYPGDA53HG105617 | 5XYPGDA53HG181208 | 5XYPGDA53HG166935; 5XYPGDA53HG105391; 5XYPGDA53HG160925 | 5XYPGDA53HG191463; 5XYPGDA53HG143851 |

5XYPGDA53HG194556

| 5XYPGDA53HG120859 | 5XYPGDA53HG102426 | 5XYPGDA53HG127018 | 5XYPGDA53HG120568; 5XYPGDA53HG188238 | 5XYPGDA53HG141498 | 5XYPGDA53HG156325 | 5XYPGDA53HG177286 | 5XYPGDA53HG182505; 5XYPGDA53HG100420 | 5XYPGDA53HG150704; 5XYPGDA53HG179670 | 5XYPGDA53HG104032; 5XYPGDA53HG167504 | 5XYPGDA53HG116357; 5XYPGDA53HG140139; 5XYPGDA53HG123714 | 5XYPGDA53HG134728 | 5XYPGDA53HG164151 | 5XYPGDA53HG146278 | 5XYPGDA53HG193889 | 5XYPGDA53HG136897 | 5XYPGDA53HG166143 |

5XYPGDA53HG168555

| 5XYPGDA53HG174243 | 5XYPGDA53HG152839 | 5XYPGDA53HG194279; 5XYPGDA53HG148435 | 5XYPGDA53HG177093 |

5XYPGDA53HG165090

| 5XYPGDA53HG181306 | 5XYPGDA53HG197165 | 5XYPGDA53HG128234 | 5XYPGDA53HG176641 | 5XYPGDA53HG170046 | 5XYPGDA53HG198803 | 5XYPGDA53HG170127 |

5XYPGDA53HG111143

| 5XYPGDA53HG127939; 5XYPGDA53HG178115

5XYPGDA53HG101776 | 5XYPGDA53HG106332

5XYPGDA53HG145843 | 5XYPGDA53HG187512 | 5XYPGDA53HG109795 | 5XYPGDA53HG168328 | 5XYPGDA53HG176686 | 5XYPGDA53HG133823 | 5XYPGDA53HG168359 | 5XYPGDA53HG178406 | 5XYPGDA53HG144823; 5XYPGDA53HG192046; 5XYPGDA53HG131733

5XYPGDA53HG134616 | 5XYPGDA53HG123311; 5XYPGDA53HG163422; 5XYPGDA53HG102992 | 5XYPGDA53HG105732; 5XYPGDA53HG120795

5XYPGDA53HG131151 | 5XYPGDA53HG112163 | 5XYPGDA53HG169723

5XYPGDA53HG199028 | 5XYPGDA53HG197280 | 5XYPGDA53HG158916 | 5XYPGDA53HG108534

5XYPGDA53HG144031; 5XYPGDA53HG182214; 5XYPGDA53HG128640 | 5XYPGDA53HG153666; 5XYPGDA53HG140559 | 5XYPGDA53HG192094; 5XYPGDA53HG174985; 5XYPGDA53HG147785 | 5XYPGDA53HG114401 | 5XYPGDA53HG189180; 5XYPGDA53HG192614 | 5XYPGDA53HG135944 | 5XYPGDA53HG183671; 5XYPGDA53HG121512 | 5XYPGDA53HG172010; 5XYPGDA53HG178812 |

5XYPGDA53HG182956

| 5XYPGDA53HG155739 | 5XYPGDA53HG189339 | 5XYPGDA53HG137094; 5XYPGDA53HG196095 | 5XYPGDA53HG156812 | 5XYPGDA53HG178583; 5XYPGDA53HG113331 | 5XYPGDA53HG133529 | 5XYPGDA53HG198753; 5XYPGDA53HG135765; 5XYPGDA53HG153313 | 5XYPGDA53HG107707 | 5XYPGDA53HG158687 | 5XYPGDA53HG131716

5XYPGDA53HG103690; 5XYPGDA53HG143350 | 5XYPGDA53HG156003; 5XYPGDA53HG136995 | 5XYPGDA53HG161198 | 5XYPGDA53HG156874 | 5XYPGDA53HG111420 | 5XYPGDA53HG100501 | 5XYPGDA53HG157992 |

5XYPGDA53HG165512

; 5XYPGDA53HG194590 | 5XYPGDA53HG150508 | 5XYPGDA53HG132591 | 5XYPGDA53HG110865 | 5XYPGDA53HG173691; 5XYPGDA53HG123213; 5XYPGDA53HG152257; 5XYPGDA53HG134499 | 5XYPGDA53HG102538 | 5XYPGDA53HG168054; 5XYPGDA53HG111448 | 5XYPGDA53HG147897; 5XYPGDA53HG166482 | 5XYPGDA53HG106251 | 5XYPGDA53HG188742 | 5XYPGDA53HG187915 | 5XYPGDA53HG170645; 5XYPGDA53HG153814; 5XYPGDA53HG175750 | 5XYPGDA53HG112955 | 5XYPGDA53HG189907; 5XYPGDA53HG116925; 5XYPGDA53HG125849 | 5XYPGDA53HG163808 | 5XYPGDA53HG166577; 5XYPGDA53HG181371; 5XYPGDA53HG183959 | 5XYPGDA53HG156650 | 5XYPGDA53HG104063 | 5XYPGDA53HG100014 | 5XYPGDA53HG152534

5XYPGDA53HG118836 | 5XYPGDA53HG197781 | 5XYPGDA53HG126922 | 5XYPGDA53HG167695 | 5XYPGDA53HG132249 | 5XYPGDA53HG108081 | 5XYPGDA53HG159659 | 5XYPGDA53HG197425 | 5XYPGDA53HG174050 | 5XYPGDA53HG100126 | 5XYPGDA53HG194167; 5XYPGDA53HG180351 | 5XYPGDA53HG148631 | 5XYPGDA53HG118626 | 5XYPGDA53HG150234; 5XYPGDA53HG119646 | 5XYPGDA53HG114513; 5XYPGDA53HG190149; 5XYPGDA53HG157491 | 5XYPGDA53HG145132; 5XYPGDA53HG185839; 5XYPGDA53HG111644; 5XYPGDA53HG180141; 5XYPGDA53HG149410 | 5XYPGDA53HG197473 | 5XYPGDA53HG197750; 5XYPGDA53HG114334 | 5XYPGDA53HG111949 | 5XYPGDA53HG194265 | 5XYPGDA53HG156597 | 5XYPGDA53HG123633 | 5XYPGDA53HG145051; 5XYPGDA53HG139234; 5XYPGDA53HG113040 | 5XYPGDA53HG156602; 5XYPGDA53HG125558 | 5XYPGDA53HG124121 | 5XYPGDA53HG109506 | 5XYPGDA53HG119209; 5XYPGDA53HG107366 | 5XYPGDA53HG120117; 5XYPGDA53HG162996; 5XYPGDA53HG175876 | 5XYPGDA53HG166675 | 5XYPGDA53HG173044 | 5XYPGDA53HG170595

5XYPGDA53HG185131; 5XYPGDA53HG126399; 5XYPGDA53HG125673 | 5XYPGDA53HG143011 | 5XYPGDA53HG132221; 5XYPGDA53HG195061 | 5XYPGDA53HG117508 | 5XYPGDA53HG193990; 5XYPGDA53HG127648 | 5XYPGDA53HG192757; 5XYPGDA53HG186442

5XYPGDA53HG119596 | 5XYPGDA53HG168104 | 5XYPGDA53HG117086 | 5XYPGDA53HG172850; 5XYPGDA53HG104659

5XYPGDA53HG161413; 5XYPGDA53HG110882; 5XYPGDA53HG184500 | 5XYPGDA53HG196985; 5XYPGDA53HG110879; 5XYPGDA53HG118867 | 5XYPGDA53HG197103 | 5XYPGDA53HG176476

5XYPGDA53HG185856; 5XYPGDA53HG130386 | 5XYPGDA53HG179006; 5XYPGDA53HG148872 | 5XYPGDA53HG171195;

5XYPGDA53HG166644

| 5XYPGDA53HG173397 | 5XYPGDA53HG180432 | 5XYPGDA53HG118917; 5XYPGDA53HG186182 | 5XYPGDA53HG100708 | 5XYPGDA53HG108730 | 5XYPGDA53HG122174; 5XYPGDA53HG190832; 5XYPGDA53HG184299 | 5XYPGDA53HG132574 | 5XYPGDA53HG158432 | 5XYPGDA53HG134311; 5XYPGDA53HG109599;

5XYPGDA53HG164179

| 5XYPGDA53HG161010; 5XYPGDA53HG189406 | 5XYPGDA53HG127844 | 5XYPGDA53HG133062; 5XYPGDA53HG131327 | 5XYPGDA53HG110266; 5XYPGDA53HG198896

5XYPGDA53HG115094; 5XYPGDA53HG156261

5XYPGDA53HG130131 | 5XYPGDA53HG136981 | 5XYPGDA53HG121736 | 5XYPGDA53HG129965 | 5XYPGDA53HG161444 | 5XYPGDA53HG140853 |

5XYPGDA53HG136950

; 5XYPGDA53HG128797 | 5XYPGDA53HG197229 | 5XYPGDA53HG168491; 5XYPGDA53HG145440 | 5XYPGDA53HG133921 | 5XYPGDA53HG140724 | 5XYPGDA53HG152727 | 5XYPGDA53HG114060; 5XYPGDA53HG149343 | 5XYPGDA53HG103415 | 5XYPGDA53HG101311 | 5XYPGDA53HG168166 | 5XYPGDA53HG109909 | 5XYPGDA53HG113135; 5XYPGDA53HG107349; 5XYPGDA53HG135183; 5XYPGDA53HG193794 | 5XYPGDA53HG198851

5XYPGDA53HG195450; 5XYPGDA53HG148290 | 5XYPGDA53HG143168 | 5XYPGDA53HG156731; 5XYPGDA53HG199224 | 5XYPGDA53HG114575 | 5XYPGDA53HG167938 | 5XYPGDA53HG121008 | 5XYPGDA53HG135877 | 5XYPGDA53HG194704; 5XYPGDA53HG151691; 5XYPGDA53HG143686; 5XYPGDA53HG105309 | 5XYPGDA53HG101034 | 5XYPGDA53HG184058; 5XYPGDA53HG178955; 5XYPGDA53HG176932; 5XYPGDA53HG183380 | 5XYPGDA53HG109120; 5XYPGDA53HG186103

5XYPGDA53HG104788; 5XYPGDA53HG125365 | 5XYPGDA53HG130176 | 5XYPGDA53HG129643 | 5XYPGDA53HG138875; 5XYPGDA53HG128556 | 5XYPGDA53HG175103; 5XYPGDA53HG106587 | 5XYPGDA53HG137435; 5XYPGDA53HG196503 | 5XYPGDA53HG140982 | 5XYPGDA53HG102040; 5XYPGDA53HG181077 | 5XYPGDA53HG133773; 5XYPGDA53HG147821 | 5XYPGDA53HG169334; 5XYPGDA53HG197568 | 5XYPGDA53HG100529; 5XYPGDA53HG155403; 5XYPGDA53HG125544 | 5XYPGDA53HG117413

5XYPGDA53HG147060; 5XYPGDA53HG125009; 5XYPGDA53HG152923 | 5XYPGDA53HG148368 | 5XYPGDA53HG104693 | 5XYPGDA53HG120053; 5XYPGDA53HG101387; 5XYPGDA53HG131604; 5XYPGDA53HG189342;

5XYPGDA53HG159760

; 5XYPGDA53HG199725; 5XYPGDA53HG179409 | 5XYPGDA53HG198297 | 5XYPGDA53HG115029

5XYPGDA53HG111529; 5XYPGDA53HG140075; 5XYPGDA53HG145731 | 5XYPGDA53HG151206; 5XYPGDA53HG174470; 5XYPGDA53HG109697

5XYPGDA53HG114964 | 5XYPGDA53HG135815 | 5XYPGDA53HG197618 | 5XYPGDA53HG161833; 5XYPGDA53HG133594; 5XYPGDA53HG146619 | 5XYPGDA53HG163095

5XYPGDA53HG172783 | 5XYPGDA53HG156227; 5XYPGDA53HG180205 | 5XYPGDA53HG195142

5XYPGDA53HG162366 | 5XYPGDA53HG166417

5XYPGDA53HG131280; 5XYPGDA53HG129898 | 5XYPGDA53HG112292

5XYPGDA53HG113491 | 5XYPGDA53HG188966 | 5XYPGDA53HG179460 | 5XYPGDA53HG138455 | 5XYPGDA53HG103737 | 5XYPGDA53HG116116 | 5XYPGDA53HG143462 | 5XYPGDA53HG121249 | 5XYPGDA53HG113443 | 5XYPGDA53HG177482 | 5XYPGDA53HG145633; 5XYPGDA53HG128704 | 5XYPGDA53HG123356; 5XYPGDA53HG127066 | 5XYPGDA53HG164599 | 5XYPGDA53HG140240 | 5XYPGDA53HG154820; 5XYPGDA53HG140979 | 5XYPGDA53HG132526 | 5XYPGDA53HG193391

5XYPGDA53HG172363 | 5XYPGDA53HG174114 | 5XYPGDA53HG122577 | 5XYPGDA53HG132512 | 5XYPGDA53HG187784 | 5XYPGDA53HG160746 | 5XYPGDA53HG130274; 5XYPGDA53HG149942 | 5XYPGDA53HG153229 | 5XYPGDA53HG198591 | 5XYPGDA53HG153277 | 5XYPGDA53HG137886 | 5XYPGDA53HG188465 | 5XYPGDA53HG117332 | 5XYPGDA53HG180804 | 5XYPGDA53HG167003 | 5XYPGDA53HG152758; 5XYPGDA53HG110204; 5XYPGDA53HG182925 | 5XYPGDA53HG105357 | 5XYPGDA53HG142117 | 5XYPGDA53HG140464; 5XYPGDA53HG129688 | 5XYPGDA53HG120151; 5XYPGDA53HG153182 | 5XYPGDA53HG109537 | 5XYPGDA53HG136382 | 5XYPGDA53HG175120 | 5XYPGDA53HG178535 | 5XYPGDA53HG160147 | 5XYPGDA53HG116245 | 5XYPGDA53HG113796 | 5XYPGDA53HG182195 | 5XYPGDA53HG105973; 5XYPGDA53HG103592 | 5XYPGDA53HG124037 | 5XYPGDA53HG146314 | 5XYPGDA53HG176087 | 5XYPGDA53HG136544 | 5XYPGDA53HG166918 | 5XYPGDA53HG148399 | 5XYPGDA53HG128296; 5XYPGDA53HG110705 | 5XYPGDA53HG109344 | 5XYPGDA53HG167177 | 5XYPGDA53HG128119 | 5XYPGDA53HG124393; 5XYPGDA53HG125835 | 5XYPGDA53HG138374 | 5XYPGDA53HG184822 | 5XYPGDA53HG117928; 5XYPGDA53HG172718 | 5XYPGDA53HG118772; 5XYPGDA53HG123972

5XYPGDA53HG184769 |

5XYPGDA53HG101566

; 5XYPGDA53HG129464; 5XYPGDA53HG148371 | 5XYPGDA53HG104533 | 5XYPGDA53HG127469 | 5XYPGDA53HG100594

5XYPGDA53HG195285; 5XYPGDA53HG127343 | 5XYPGDA53HG179359 | 5XYPGDA53HG126841; 5XYPGDA53HG161556; 5XYPGDA53HG148001; 5XYPGDA53HG164912

5XYPGDA53HG142893; 5XYPGDA53HG107335; 5XYPGDA53HG192161; 5XYPGDA53HG109523 | 5XYPGDA53HG144420

5XYPGDA53HG127889 | 5XYPGDA53HG177370 | 5XYPGDA53HG150685 | 5XYPGDA53HG152775 | 5XYPGDA53HG113474 | 5XYPGDA53HG103124; 5XYPGDA53HG132039 | 5XYPGDA53HG108954 | 5XYPGDA53HG101583; 5XYPGDA53HG172704 | 5XYPGDA53HG199188 | 5XYPGDA53HG114561

5XYPGDA53HG175831; 5XYPGDA53HG129710; 5XYPGDA53HG149097 | 5XYPGDA53HG121509; 5XYPGDA53HG126516 | 5XYPGDA53HG177692; 5XYPGDA53HG117394 |

5XYPGDA53HG189051

; 5XYPGDA53HG161993 | 5XYPGDA53HG124359 | 5XYPGDA53HG153487

5XYPGDA53HG121624 | 5XYPGDA53HG164277; 5XYPGDA53HG190975; 5XYPGDA53HG124166; 5XYPGDA53HG154610 | 5XYPGDA53HG103110 | 5XYPGDA53HG124281; 5XYPGDA53HG148354; 5XYPGDA53HG163050 | 5XYPGDA53HG156759 | 5XYPGDA53HG151089; 5XYPGDA53HG109263 | 5XYPGDA53HG151884 | 5XYPGDA53HG129111 | 5XYPGDA53HG134440 | 5XYPGDA53HG101163; 5XYPGDA53HG136530 | 5XYPGDA53HG164442; 5XYPGDA53HG162948;

5XYPGDA53HG119730

| 5XYPGDA53HG168653 | 5XYPGDA53HG113846 | 5XYPGDA53HG187767

5XYPGDA53HG112714 | 5XYPGDA53HG168619 | 5XYPGDA53HG171083 | 5XYPGDA53HG118710 | 5XYPGDA53HG155448; 5XYPGDA53HG154753 | 5XYPGDA53HG121655; 5XYPGDA53HG198333 | 5XYPGDA53HG176557 | 5XYPGDA53HG178292 | 5XYPGDA53HG177885 | 5XYPGDA53HG136978 | 5XYPGDA53HG188076 | 5XYPGDA53HG159676 | 5XYPGDA53HG152906; 5XYPGDA53HG190541; 5XYPGDA53HG180737; 5XYPGDA53HG159970; 5XYPGDA53HG148886 | 5XYPGDA53HG182021; 5XYPGDA53HG189809 | 5XYPGDA53HG192824; 5XYPGDA53HG198204 | 5XYPGDA53HG197537; 5XYPGDA53HG102880; 5XYPGDA53HG126130; 5XYPGDA53HG191270; 5XYPGDA53HG191852; 5XYPGDA53HG183783; 5XYPGDA53HG193925 | 5XYPGDA53HG113586 | 5XYPGDA53HG145177; 5XYPGDA53HG170158 | 5XYPGDA53HG116892 | 5XYPGDA53HG120828 | 5XYPGDA53HG161637; 5XYPGDA53HG138441;

5XYPGDA53HG117766

| 5XYPGDA53HG191124

5XYPGDA53HG194802

5XYPGDA53HG144594 | 5XYPGDA53HG105570 | 5XYPGDA53HG138780 | 5XYPGDA53HG191110

5XYPGDA53HG137600 | 5XYPGDA53HG145759 | 5XYPGDA53HG176753 | 5XYPGDA53HG116035 | 5XYPGDA53HG198865 | 5XYPGDA53HG133949 | 5XYPGDA53HG108470;

5XYPGDA53HG119680

| 5XYPGDA53HG152128 | 5XYPGDA53HG182875; 5XYPGDA53HG166496; 5XYPGDA53HG149911 | 5XYPGDA53HG176235 | 5XYPGDA53HG109442 | 5XYPGDA53HG172122

5XYPGDA53HG128024; 5XYPGDA53HG198820; 5XYPGDA53HG183363; 5XYPGDA53HG100949

5XYPGDA53HG108842 | 5XYPGDA53HG113636; 5XYPGDA53HG178034; 5XYPGDA53HG175974 | 5XYPGDA53HG111935; 5XYPGDA53HG135703

5XYPGDA53HG194153 | 5XYPGDA53HG144210; 5XYPGDA53HG172881; 5XYPGDA53HG155787; 5XYPGDA53HG160875; 5XYPGDA53HG178180 | 5XYPGDA53HG119999 | 5XYPGDA53HG173898 | 5XYPGDA53HG138259 | 5XYPGDA53HG199496 | 5XYPGDA53HG169169 | 5XYPGDA53HG156535 | 5XYPGDA53HG168832 | 5XYPGDA53HG180558 | 5XYPGDA53HG139458; 5XYPGDA53HG184884; 5XYPGDA53HG130128 | 5XYPGDA53HG142280 | 5XYPGDA53HG108789; 5XYPGDA53HG180124 | 5XYPGDA53HG188899; 5XYPGDA53HG156664 | 5XYPGDA53HG124085; 5XYPGDA53HG125219 | 5XYPGDA53HG139895 | 5XYPGDA53HG180401

5XYPGDA53HG111711 | 5XYPGDA53HG186232 | 5XYPGDA53HG116861; 5XYPGDA53HG121798 | 5XYPGDA53HG106427

5XYPGDA53HG134003 | 5XYPGDA53HG103544 | 5XYPGDA53HG187753; 5XYPGDA53HG120845; 5XYPGDA53HG133014; 5XYPGDA53HG186862; 5XYPGDA53HG108467 | 5XYPGDA53HG190197 | 5XYPGDA53HG150928; 5XYPGDA53HG123583 | 5XYPGDA53HG105830; 5XYPGDA53HG162674

5XYPGDA53HG128265 | 5XYPGDA53HG125169 | 5XYPGDA53HG100935 | 5XYPGDA53HG139153

5XYPGDA53HG174579 | 5XYPGDA53HG176526; 5XYPGDA53HG119985; 5XYPGDA53HG197862 | 5XYPGDA53HG109280 | 5XYPGDA53HG155921; 5XYPGDA53HG161315 | 5XYPGDA53HG130226; 5XYPGDA53HG198848 | 5XYPGDA53HG127326; 5XYPGDA53HG161881; 5XYPGDA53HG177465 | 5XYPGDA53HG100210 | 5XYPGDA53HG191656 | 5XYPGDA53HG150878 | 5XYPGDA53HG154834; 5XYPGDA53HG105522 | 5XYPGDA53HG163629 | 5XYPGDA53HG171388 | 5XYPGDA53HG169219; 5XYPGDA53HG139542 | 5XYPGDA53HG103625; 5XYPGDA53HG183072 | 5XYPGDA53HG114866 | 5XYPGDA53HG154008; 5XYPGDA53HG144322 | 5XYPGDA53HG127150 | 5XYPGDA53HG180690; 5XYPGDA53HG192306 | 5XYPGDA53HG100983; 5XYPGDA53HG177398; 5XYPGDA53HG185386 |

5XYPGDA53HG115032

| 5XYPGDA53HG197585; 5XYPGDA53HG118903; 5XYPGDA53HG126273 | 5XYPGDA53HG107898 | 5XYPGDA53HG116682 |

5XYPGDA53HG117041

; 5XYPGDA53HG185615 | 5XYPGDA53HG176655 | 5XYPGDA53HG141789; 5XYPGDA53HG152047 | 5XYPGDA53HG143834; 5XYPGDA53HG130937 | 5XYPGDA53HG165994 | 5XYPGDA53HG120702 | 5XYPGDA53HG137127 | 5XYPGDA53HG109974 | 5XYPGDA53HG144773; 5XYPGDA53HG166157

5XYPGDA53HG186554 | 5XYPGDA53HG101132 | 5XYPGDA53HG119288; 5XYPGDA53HG162173 | 5XYPGDA53HG162349 | 5XYPGDA53HG172055; 5XYPGDA53HG158690 | 5XYPGDA53HG102099 | 5XYPGDA53HG102314 | 5XYPGDA53HG143655 | 5XYPGDA53HG186733 | 5XYPGDA53HG169527 | 5XYPGDA53HG141968; 5XYPGDA53HG181452 | 5XYPGDA53HG194394 | 5XYPGDA53HG178907 | 5XYPGDA53HG164702; 5XYPGDA53HG102636 | 5XYPGDA53HG114026 | 5XYPGDA53HG128394 | 5XYPGDA53HG149908 | 5XYPGDA53HG155711 | 5XYPGDA53HG133885 | 5XYPGDA53HG190006 | 5XYPGDA53HG145163 | 5XYPGDA53HG167664; 5XYPGDA53HG138004 | 5XYPGDA53HG186537 | 5XYPGDA53HG165896 | 5XYPGDA53HG105634; 5XYPGDA53HG121106 | 5XYPGDA53HG166773 | 5XYPGDA53HG165672 | 5XYPGDA53HG163260; 5XYPGDA53HG133935

5XYPGDA53HG199417; 5XYPGDA53HG155997; 5XYPGDA53HG130355 | 5XYPGDA53HG128900 | 5XYPGDA53HG170872; 5XYPGDA53HG118450 | 5XYPGDA53HG116620; 5XYPGDA53HG195030 | 5XYPGDA53HG174596; 5XYPGDA53HG174842 | 5XYPGDA53HG159600 | 5XYPGDA53HG142540 | 5XYPGDA53HG107738 | 5XYPGDA53HG197683 | 5XYPGDA53HG198672 | 5XYPGDA53HG140934 | 5XYPGDA53HG107173; 5XYPGDA53HG183525; 5XYPGDA53HG130646; 5XYPGDA53HG150900; 5XYPGDA53HG151948; 5XYPGDA53HG157362; 5XYPGDA53HG146720; 5XYPGDA53HG184111; 5XYPGDA53HG114379 | 5XYPGDA53HG174890

5XYPGDA53HG151612 | 5XYPGDA53HG100465; 5XYPGDA53HG170290 | 5XYPGDA53HG174226 | 5XYPGDA53HG176221 | 5XYPGDA53HG162495 | 5XYPGDA53HG173867 | 5XYPGDA53HG120490 | 5XYPGDA53HG192581; 5XYPGDA53HG168894; 5XYPGDA53HG134972 | 5XYPGDA53HG196940; 5XYPGDA53HG147673 | 5XYPGDA53HG135362

5XYPGDA53HG152100; 5XYPGDA53HG137614 | 5XYPGDA53HG167681 | 5XYPGDA53HG165588; 5XYPGDA53HG120943 | 5XYPGDA53HG186750 | 5XYPGDA53HG113233 | 5XYPGDA53HG186294 | 5XYPGDA53HG163551; 5XYPGDA53HG111689 | 5XYPGDA53HG146829 | 5XYPGDA53HG183704; 5XYPGDA53HG191138 | 5XYPGDA53HG110414; 5XYPGDA53HG104466; 5XYPGDA53HG106038 | 5XYPGDA53HG162934; 5XYPGDA53HG135085 | 5XYPGDA53HG102832; 5XYPGDA53HG177191 | 5XYPGDA53HG108257 | 5XYPGDA53HG143221 | 5XYPGDA53HG196727 | 5XYPGDA53HG152145 | 5XYPGDA53HG149164 |

5XYPGDA53HG117153

| 5XYPGDA53HG122983 | 5XYPGDA53HG178437 | 5XYPGDA53HG106914 | 5XYPGDA53HG105083; 5XYPGDA53HG167728 | 5XYPGDA53HG123163 | 5XYPGDA53HG157605 | 5XYPGDA53HG161377 | 5XYPGDA53HG130887; 5XYPGDA53HG181810 | 5XYPGDA53HG177384 | 5XYPGDA53HG132753; 5XYPGDA53HG196338 | 5XYPGDA53HG150346; 5XYPGDA53HG159273 |

5XYPGDA53HG193522

| 5XYPGDA53HG166899; 5XYPGDA53HG132865

5XYPGDA53HG154025; 5XYPGDA53HG133305 | 5XYPGDA53HG135958 | 5XYPGDA53HG199322 | 5XYPGDA53HG185551 | 5XYPGDA53HG132610 | 5XYPGDA53HG146927; 5XYPGDA53HG155384 | 5XYPGDA53HG159791 | 5XYPGDA53HG181564; 5XYPGDA53HG175716

5XYPGDA53HG199997 | 5XYPGDA53HG175778; 5XYPGDA53HG106573 | 5XYPGDA53HG127262; 5XYPGDA53HG105956 | 5XYPGDA53HG176350

5XYPGDA53HG135345 | 5XYPGDA53HG137015; 5XYPGDA53HG134471; 5XYPGDA53HG170161 | 5XYPGDA53HG103186 | 5XYPGDA53HG110283 | 5XYPGDA53HG182620 | 5XYPGDA53HG112860 | 5XYPGDA53HG107030 | 5XYPGDA53HG115659; 5XYPGDA53HG115130 | 5XYPGDA53HG197814 | 5XYPGDA53HG101857 | 5XYPGDA53HG184545 | 5XYPGDA53HG198901 | 5XYPGDA53HG152498 | 5XYPGDA53HG106363; 5XYPGDA53HG143087; 5XYPGDA53HG163601 | 5XYPGDA53HG130548

5XYPGDA53HG189423 | 5XYPGDA53HG183329; 5XYPGDA53HG173237; 5XYPGDA53HG123261 | 5XYPGDA53HG182097 | 5XYPGDA53HG100322 | 5XYPGDA53HG155983 | 5XYPGDA53HG196520; 5XYPGDA53HG121882 | 5XYPGDA53HG178387; 5XYPGDA53HG165607 | 5XYPGDA53HG174078 | 5XYPGDA53HG115600 | 5XYPGDA53HG157863

5XYPGDA53HG133644 | 5XYPGDA53HG158379; 5XYPGDA53HG184755; 5XYPGDA53HG150542 | 5XYPGDA53HG106640; 5XYPGDA53HG122417 | 5XYPGDA53HG125995 | 5XYPGDA53HG123292

5XYPGDA53HG128671 | 5XYPGDA53HG127407 | 5XYPGDA53HG115113 | 5XYPGDA53HG145311; 5XYPGDA53HG146412 | 5XYPGDA53HG147611; 5XYPGDA53HG193567 | 5XYPGDA53HG119694 | 5XYPGDA53HG165154; 5XYPGDA53HG145776; 5XYPGDA53HG116715; 5XYPGDA53HG188384 | 5XYPGDA53HG140920; 5XYPGDA53HG108274; 5XYPGDA53HG190491 | 5XYPGDA53HG116617 | 5XYPGDA53HG133837; 5XYPGDA53HG112373; 5XYPGDA53HG109196; 5XYPGDA53HG147740 | 5XYPGDA53HG172394 | 5XYPGDA53HG187011; 5XYPGDA53HG177532 | 5XYPGDA53HG163615 | 5XYPGDA53HG141890; 5XYPGDA53HG162724 | 5XYPGDA53HG197019 | 5XYPGDA53HG103558; 5XYPGDA53HG176364 | 5XYPGDA53HG146202; 5XYPGDA53HG125124

5XYPGDA53HG138195 | 5XYPGDA53HG136866 | 5XYPGDA53HG111773 | 5XYPGDA53HG149486 | 5XYPGDA53HG137712 | 5XYPGDA53HG188451 | 5XYPGDA53HG148466; 5XYPGDA53HG134664 | 5XYPGDA53HG163825 | 5XYPGDA53HG175151 | 5XYPGDA53HG172413

5XYPGDA53HG163436;

5XYPGDA53HG185887

| 5XYPGDA53HG107903 | 5XYPGDA53HG170306 | 5XYPGDA53HG152405 | 5XYPGDA53HG112521 | 5XYPGDA53HG172623; 5XYPGDA53HG106797 | 5XYPGDA53HG146443 | 5XYPGDA53HG180852 | 5XYPGDA53HG169673; 5XYPGDA53HG121672 | 5XYPGDA53HG179197

5XYPGDA53HG104094 | 5XYPGDA53HG163727 | 5XYPGDA53HG190457

5XYPGDA53HG182357 | 5XYPGDA53HG123132 | 5XYPGDA53HG175277; 5XYPGDA53HG164571 | 5XYPGDA53HG101650

5XYPGDA53HG128427 | 5XYPGDA53HG189938 | 5XYPGDA53HG118898; 5XYPGDA53HG168815 | 5XYPGDA53HG181886

5XYPGDA53HG108680 | 5XYPGDA53HG155773 | 5XYPGDA53HG198557 | 5XYPGDA53HG155272

5XYPGDA53HG107108 | 5XYPGDA53HG146121 | 5XYPGDA53HG180561 | 5XYPGDA53HG122143 | 5XYPGDA53HG175022; 5XYPGDA53HG174565 | 5XYPGDA53HG111739; 5XYPGDA53HG136768; 5XYPGDA53HG168460 | 5XYPGDA53HG146992 | 5XYPGDA53HG162187 | 5XYPGDA53HG126337; 5XYPGDA53HG195612 | 5XYPGDA53HG188367; 5XYPGDA53HG133465 | 5XYPGDA53HG199739; 5XYPGDA53HG197599 | 5XYPGDA53HG172427 | 5XYPGDA53HG151738 | 5XYPGDA53HG140478; 5XYPGDA53HG184433 |

5XYPGDA53HG125690

| 5XYPGDA53HG143493 | 5XYPGDA53HG158933 | 5XYPGDA53HG185257 | 5XYPGDA53HG187171 | 5XYPGDA53HG194511 | 5XYPGDA53HG161170

5XYPGDA53HG166711; 5XYPGDA53HG123700 | 5XYPGDA53HG126726 | 5XYPGDA53HG184674 | 5XYPGDA53HG174887 | 5XYPGDA53HG179569 | 5XYPGDA53HG164960 | 5XYPGDA53HG172752 | 5XYPGDA53HG171536 | 5XYPGDA53HG107626 | 5XYPGDA53HG158754 | 5XYPGDA53HG185291 | 5XYPGDA53HG104502 | 5XYPGDA53HG158866; 5XYPGDA53HG142327 | 5XYPGDA53HG174503; 5XYPGDA53HG159953; 5XYPGDA53HG170435; 5XYPGDA53HG104211 | 5XYPGDA53HG100868; 5XYPGDA53HG135507 | 5XYPGDA53HG180589 | 5XYPGDA53HG146653

5XYPGDA53HG118044 | 5XYPGDA53HG190426; 5XYPGDA53HG102359 | 5XYPGDA53HG149214 | 5XYPGDA53HG199255; 5XYPGDA53HG133983 | 5XYPGDA53HG188143 | 5XYPGDA53HG103978; 5XYPGDA53HG116164 | 5XYPGDA53HG104175; 5XYPGDA53HG156969

5XYPGDA53HG165171; 5XYPGDA53HG133319 | 5XYPGDA53HG171424; 5XYPGDA53HG120506 | 5XYPGDA53HG173724 | 5XYPGDA53HG102474 | 5XYPGDA53HG160231

5XYPGDA53HG177644; 5XYPGDA53HG164778 | 5XYPGDA53HG121185 | 5XYPGDA53HG145065; 5XYPGDA53HG133143; 5XYPGDA53HG124622

5XYPGDA53HG101759; 5XYPGDA53HG162738; 5XYPGDA53HG151299 | 5XYPGDA53HG179278 | 5XYPGDA53HG122238 | 5XYPGDA53HG139461; 5XYPGDA53HG173187; 5XYPGDA53HG147625; 5XYPGDA53HG133563 | 5XYPGDA53HG147303 | 5XYPGDA53HG183623; 5XYPGDA53HG121543; 5XYPGDA53HG174792 | 5XYPGDA53HG152811; 5XYPGDA53HG135281 | 5XYPGDA53HG161606 | 5XYPGDA53HG172993; 5XYPGDA53HG128203 | 5XYPGDA53HG112082 | 5XYPGDA53HG105049 | 5XYPGDA53HG191530 | 5XYPGDA53HG172248 | 5XYPGDA53HG110297; 5XYPGDA53HG144627; 5XYPGDA53HG125964; 5XYPGDA53HG196355 | 5XYPGDA53HG106671; 5XYPGDA53HG175246 | 5XYPGDA53HG101129 | 5XYPGDA53HG155692 | 5XYPGDA53HG123194 | 5XYPGDA53HG133708

5XYPGDA53HG192483

5XYPGDA53HG107805 | 5XYPGDA53HG133479 | 5XYPGDA53HG157569 | 5XYPGDA53HG151822 | 5XYPGDA53HG194038 | 5XYPGDA53HG178843 | 5XYPGDA53HG148774; 5XYPGDA53HG125155 | 5XYPGDA53HG117329; 5XYPGDA53HG154977 | 5XYPGDA53HG144238; 5XYPGDA53HG139203; 5XYPGDA53HG160858 | 5XYPGDA53HG126774

5XYPGDA53HG150041 | 5XYPGDA53HG133739 | 5XYPGDA53HG171598; 5XYPGDA53HG163890 | 5XYPGDA53HG160679 | 5XYPGDA53HG199062 | 5XYPGDA53HG140514 | 5XYPGDA53HG139069; 5XYPGDA53HG151500 | 5XYPGDA53HG142957 | 5XYPGDA53HG142408 | 5XYPGDA53HG178809; 5XYPGDA53HG131392 | 5XYPGDA53HG105097; 5XYPGDA53HG123275 | 5XYPGDA53HG186263 | 5XYPGDA53HG188546

5XYPGDA53HG100384 | 5XYPGDA53HG161363 | 5XYPGDA53HG157197; 5XYPGDA53HG164005 | 5XYPGDA53HG117279 | 5XYPGDA53HG111532; 5XYPGDA53HG128931 | 5XYPGDA53HG121168; 5XYPGDA53HG155451; 5XYPGDA53HG194492; 5XYPGDA53HG183136 | 5XYPGDA53HG162075 | 5XYPGDA53HG189292

5XYPGDA53HG172220 | 5XYPGDA53HG189793; 5XYPGDA53HG104841 | 5XYPGDA53HG171715 | 5XYPGDA53HG108288 | 5XYPGDA53HG118156 | 5XYPGDA53HG139587; 5XYPGDA53HG182102 | 5XYPGDA53HG193584 | 5XYPGDA53HG124314 | 5XYPGDA53HG102801 | 5XYPGDA53HG108078 | 5XYPGDA53HG189826 | 5XYPGDA53HG193374; 5XYPGDA53HG184609

5XYPGDA53HG165395; 5XYPGDA53HG138682; 5XYPGDA53HG196212

5XYPGDA53HG175201 | 5XYPGDA53HG113720 | 5XYPGDA53HG190779 | 5XYPGDA53HG147186; 5XYPGDA53HG164375 | 5XYPGDA53HG156079 | 5XYPGDA53HG172461 | 5XYPGDA53HG111028 | 5XYPGDA53HG166255 | 5XYPGDA53HG118612 | 5XYPGDA53HG150847 | 5XYPGDA53HG188420 | 5XYPGDA53HG159127 | 5XYPGDA53HG198624; 5XYPGDA53HG181435 | 5XYPGDA53HG140349 | 5XYPGDA53HG179443; 5XYPGDA53HG190569

5XYPGDA53HG157636 | 5XYPGDA53HG117542; 5XYPGDA53HG183699 | 5XYPGDA53HG118447; 5XYPGDA53HG173609 | 5XYPGDA53HG133580 | 5XYPGDA53HG175859; 5XYPGDA53HG125107; 5XYPGDA53HG140870 | 5XYPGDA53HG141548

5XYPGDA53HG188479 | 5XYPGDA53HG122210 | 5XYPGDA53HG140058; 5XYPGDA53HG168037 | 5XYPGDA53HG180785; 5XYPGDA53HG180091 | 5XYPGDA53HG192712; 5XYPGDA53HG129058 | 5XYPGDA53HG128590 | 5XYPGDA53HG189373; 5XYPGDA53HG106024 | 5XYPGDA53HG162304

5XYPGDA53HG188224 | 5XYPGDA53HG135247 | 5XYPGDA53HG124331

5XYPGDA53HG194895; 5XYPGDA53HG121266 | 5XYPGDA53HG164585; 5XYPGDA53HG157068; 5XYPGDA53HG185971 | 5XYPGDA53HG158480 | 5XYPGDA53HG180057 | 5XYPGDA53HG182262; 5XYPGDA53HG143784; 5XYPGDA53HG170726 | 5XYPGDA53HG120389 | 5XYPGDA53HG131764; 5XYPGDA53HG190085

5XYPGDA53HG144630 | 5XYPGDA53HG184979 | 5XYPGDA53HG108694; 5XYPGDA53HG104855 | 5XYPGDA53HG184593; 5XYPGDA53HG193715; 5XYPGDA53HG153098 | 5XYPGDA53HG107884 | 5XYPGDA53HG150217 | 5XYPGDA53HG152307; 5XYPGDA53HG115645 | 5XYPGDA53HG160780 | 5XYPGDA53HG117671 | 5XYPGDA53HG197764; 5XYPGDA53HG179961 | 5XYPGDA53HG124006

5XYPGDA53HG101664 | 5XYPGDA53HG158608 | 5XYPGDA53HG135734; 5XYPGDA53HG138908 | 5XYPGDA53HG198655 | 5XYPGDA53HG157930 | 5XYPGDA53HG134955; 5XYPGDA53HG120893 | 5XYPGDA53HG193195 | 5XYPGDA53HG115080; 5XYPGDA53HG142604; 5XYPGDA53HG196923; 5XYPGDA53HG118089 | 5XYPGDA53HG181662 | 5XYPGDA53HG149049 | 5XYPGDA53HG126306 | 5XYPGDA53HG199501; 5XYPGDA53HG121915 | 5XYPGDA53HG153408 | 5XYPGDA53HG192208; 5XYPGDA53HG102166 | 5XYPGDA53HG179510 | 5XYPGDA53HG167616; 5XYPGDA53HG182889

5XYPGDA53HG165039 | 5XYPGDA53HG107528 | 5XYPGDA53HG157474; 5XYPGDA53HG159340

5XYPGDA53HG136012 | 5XYPGDA53HG133286 | 5XYPGDA53HG137080 | 5XYPGDA53HG124488 | 5XYPGDA53HG124474 | 5XYPGDA53HG196422; 5XYPGDA53HG120361 | 5XYPGDA53HG153120; 5XYPGDA53HG111014 | 5XYPGDA53HG115211 | 5XYPGDA53HG100224 | 5XYPGDA53HG129013 | 5XYPGDA53HG124619 | 5XYPGDA53HG150055; 5XYPGDA53HG177496;

5XYPGDA53HG190507

; 5XYPGDA53HG157345 | 5XYPGDA53HG138116 | 5XYPGDA53HG106685 | 5XYPGDA53HG168796; 5XYPGDA53HG190412 | 5XYPGDA53HG152274 | 5XYPGDA53HG135054; 5XYPGDA53HG182519; 5XYPGDA53HG192919

5XYPGDA53HG120022; 5XYPGDA53HG151111 | 5XYPGDA53HG112180; 5XYPGDA53HG149620 | 5XYPGDA53HG122269 | 5XYPGDA53HG182486

5XYPGDA53HG125074 | 5XYPGDA53HG159922 | 5XYPGDA53HG161900 | 5XYPGDA53HG185324

5XYPGDA53HG189955; 5XYPGDA53HG142005; 5XYPGDA53HG191561 | 5XYPGDA53HG148449; 5XYPGDA53HG159855 | 5XYPGDA53HG163064 | 5XYPGDA53HG138519; 5XYPGDA53HG188272 | 5XYPGDA53HG189390 | 5XYPGDA53HG196274

5XYPGDA53HG136351; 5XYPGDA53HG112079 | 5XYPGDA53HG124443

5XYPGDA53HG133157 | 5XYPGDA53HG157846; 5XYPGDA53HG169821 | 5XYPGDA53HG170094 | 5XYPGDA53HG173061 | 5XYPGDA53HG129674; 5XYPGDA53HG198087; 5XYPGDA53HG103995; 5XYPGDA53HG139850 | 5XYPGDA53HG104113; 5XYPGDA53HG139217 | 5XYPGDA53HG175344 | 5XYPGDA53HG130811 | 5XYPGDA53HG173285 | 5XYPGDA53HG110526

5XYPGDA53HG169995; 5XYPGDA53HG161167 | 5XYPGDA53HG121932

5XYPGDA53HG101194 | 5XYPGDA53HG187039 | 5XYPGDA53HG194816 | 5XYPGDA53HG134762; 5XYPGDA53HG103172 | 5XYPGDA53HG134468; 5XYPGDA53HG144112; 5XYPGDA53HG112227; 5XYPGDA53HG179734 | 5XYPGDA53HG184948 | 5XYPGDA53HG174436; 5XYPGDA53HG197747; 5XYPGDA53HG126659 | 5XYPGDA53HG103463 | 5XYPGDA53HG177224 |

5XYPGDA53HG171164

; 5XYPGDA53HG129514;

5XYPGDA53HG114253

| 5XYPGDA53HG180995 | 5XYPGDA53HG175604

5XYPGDA53HG195075 | 5XYPGDA53HG153036 | 5XYPGDA53HG195805 | 5XYPGDA53HG126757 | 5XYPGDA53HG102071 | 5XYPGDA53HG152081 | 5XYPGDA53HG195187 | 5XYPGDA53HG186330 | 5XYPGDA53HG117878; 5XYPGDA53HG131778; 5XYPGDA53HG128279 | 5XYPGDA53HG133501 | 5XYPGDA53HG114656; 5XYPGDA53HG101938; 5XYPGDA53HG170483; 5XYPGDA53HG166451 | 5XYPGDA53HG197361 | 5XYPGDA53HG139699 | 5XYPGDA53HG109988 | 5XYPGDA53HG128864

5XYPGDA53HG161489 | 5XYPGDA53HG190068 | 5XYPGDA53HG104743 | 5XYPGDA53HG153201; 5XYPGDA53HG129884 | 5XYPGDA53HG137676 | 5XYPGDA53HG199840 | 5XYPGDA53HG148113; 5XYPGDA53HG129576 | 5XYPGDA53HG188725; 5XYPGDA53HG133160 | 5XYPGDA53HG128010 | 5XYPGDA53HG184710 | 5XYPGDA53HG111580 | 5XYPGDA53HG117640 | 5XYPGDA53HG192029 | 5XYPGDA53HG131666 | 5XYPGDA53HG116827; 5XYPGDA53HG111823; 5XYPGDA53HG105455 | 5XYPGDA53HG153411

5XYPGDA53HG193634; 5XYPGDA53HG173979 | 5XYPGDA53HG142392

5XYPGDA53HG117606; 5XYPGDA53HG174534 | 5XYPGDA53HG126600 | 5XYPGDA53HG110896 | 5XYPGDA53HG168605 | 5XYPGDA53HG131702; 5XYPGDA53HG160956 | 5XYPGDA53HG112924 | 5XYPGDA53HG177630 | 5XYPGDA53HG156938 | 5XYPGDA53HG177143; 5XYPGDA53HG133546; 5XYPGDA53HG124717 | 5XYPGDA53HG127004 | 5XYPGDA53HG169530

5XYPGDA53HG197490; 5XYPGDA53HG147771 | 5XYPGDA53HG110252 | 5XYPGDA53HG143252; 5XYPGDA53HG141467; 5XYPGDA53HG100899 | 5XYPGDA53HG184173 | 5XYPGDA53HG114995 | 5XYPGDA53HG104869 | 5XYPGDA53HG110221; 5XYPGDA53HG181449; 5XYPGDA53HG132770 | 5XYPGDA53HG139279 | 5XYPGDA53HG151142; 5XYPGDA53HG148807 | 5XYPGDA53HG182164 | 5XYPGDA53HG162853; 5XYPGDA53HG197053; 5XYPGDA53HG120800; 5XYPGDA53HG188112 | 5XYPGDA53HG109103 | 5XYPGDA53HG122451

5XYPGDA53HG117119 | 5XYPGDA53HG159421 | 5XYPGDA53HG163291 | 5XYPGDA53HG154302 |

5XYPGDA53HG167941

; 5XYPGDA53HG153151 | 5XYPGDA53HG159693

5XYPGDA53HG115967 | 5XYPGDA53HG171679 | 5XYPGDA53HG102264 | 5XYPGDA53HG109392

5XYPGDA53HG169186 | 5XYPGDA53HG109926; 5XYPGDA53HG178020 | 5XYPGDA53HG155207; 5XYPGDA53HG138844; 5XYPGDA53HG191303

5XYPGDA53HG176218 | 5XYPGDA53HG130193; 5XYPGDA53HG188918; 5XYPGDA53HG116231 | 5XYPGDA53HG107514 | 5XYPGDA53HG187820; 5XYPGDA53HG193357 | 5XYPGDA53HG154980 | 5XYPGDA53HG198008

5XYPGDA53HG142022 | 5XYPGDA53HG141369 | 5XYPGDA53HG130470 | 5XYPGDA53HG109683 | 5XYPGDA53HG116259 | 5XYPGDA53HG185579 | 5XYPGDA53HG153585; 5XYPGDA53HG134535 | 5XYPGDA53HG180981 | 5XYPGDA53HG104807 | 5XYPGDA53HG147012 | 5XYPGDA53HG100725 | 5XYPGDA53HG172332 | 5XYPGDA53HG106167 | 5XYPGDA53HG119565 | 5XYPGDA53HG165302 | 5XYPGDA53HG137693 | 5XYPGDA53HG146071 | 5XYPGDA53HG186375 | 5XYPGDA53HG105942 | 5XYPGDA53HG167101 | 5XYPGDA53HG188532; 5XYPGDA53HG126452 | 5XYPGDA53HG188255; 5XYPGDA53HG122434 | 5XYPGDA53HG193732 | 5XYPGDA53HG150301; 5XYPGDA53HG168216 | 5XYPGDA53HG186960 | 5XYPGDA53HG107948; 5XYPGDA53HG179233; 5XYPGDA53HG128489 | 5XYPGDA53HG131957; 5XYPGDA53HG137306 | 5XYPGDA53HG126628 | 5XYPGDA53HG116844; 5XYPGDA53HG179992 | 5XYPGDA53HG164568 | 5XYPGDA53HG104631; 5XYPGDA53HG195335 | 5XYPGDA53HG124569 | 5XYPGDA53HG188241 | 5XYPGDA53HG182701

5XYPGDA53HG142716; 5XYPGDA53HG106931 | 5XYPGDA53HG125012; 5XYPGDA53HG161704; 5XYPGDA53HG134454 | 5XYPGDA53HG189387 | 5XYPGDA53HG196775; 5XYPGDA53HG174548; 5XYPGDA53HG179166

5XYPGDA53HG100790; 5XYPGDA53HG161928 | 5XYPGDA53HG182276

5XYPGDA53HG134406

5XYPGDA53HG167518; 5XYPGDA53HG153134 | 5XYPGDA53HG108064; 5XYPGDA53HG116360 | 5XYPGDA53HG128721; 5XYPGDA53HG114236

5XYPGDA53HG174338; 5XYPGDA53HG148676; 5XYPGDA53HG128198; 5XYPGDA53HG143705 | 5XYPGDA53HG197943; 5XYPGDA53HG148483 | 5XYPGDA53HG129223 | 5XYPGDA53HG158561 | 5XYPGDA53HG187087 | 5XYPGDA53HG117900 | 5XYPGDA53HG133630; 5XYPGDA53HG167874 | 5XYPGDA53HG151528 |

5XYPGDA53HG116410

| 5XYPGDA53HG177899 | 5XYPGDA53HG178938; 5XYPGDA53HG145129 | 5XYPGDA53HG113300 | 5XYPGDA53HG159595 | 5XYPGDA53HG151092; 5XYPGDA53HG155109 | 5XYPGDA53HG135751

5XYPGDA53HG177871; 5XYPGDA53HG179636 | 5XYPGDA53HG154865 | 5XYPGDA53HG157765 | 5XYPGDA53HG170225; 5XYPGDA53HG157670 | 5XYPGDA53HG141243 | 5XYPGDA53HG105939; 5XYPGDA53HG185405 | 5XYPGDA53HG122868 | 5XYPGDA53HG152744; 5XYPGDA53HG146796 | 5XYPGDA53HG109361 | 5XYPGDA53HG149133; 5XYPGDA53HG178096 | 5XYPGDA53HG164053; 5XYPGDA53HG193164 | 5XYPGDA53HG153540 | 5XYPGDA53HG184531; 5XYPGDA53HG142831 | 5XYPGDA53HG183850; 5XYPGDA53HG122126; 5XYPGDA53HG162707; 5XYPGDA53HG143977 | 5XYPGDA53HG124877 | 5XYPGDA53HG110042 | 5XYPGDA53HG197621 | 5XYPGDA53HG182892 | 5XYPGDA53HG159256 | 5XYPGDA53HG163758; 5XYPGDA53HG131294 | 5XYPGDA53HG120392 | 5XYPGDA53HG189700; 5XYPGDA53HG176123 | 5XYPGDA53HG159001 | 5XYPGDA53HG157314 | 5XYPGDA53HG154798; 5XYPGDA53HG190734 | 5XYPGDA53HG126077 | 5XYPGDA53HG132445; 5XYPGDA53HG142571; 5XYPGDA53HG135314 | 5XYPGDA53HG197151 | 5XYPGDA53HG187025; 5XYPGDA53HG178454; 5XYPGDA53HG109179; 5XYPGDA53HG144837 | 5XYPGDA53HG143719; 5XYPGDA53HG110154 | 5XYPGDA53HG140688 | 5XYPGDA53HG157815 | 5XYPGDA53HG195531 | 5XYPGDA53HG161685 | 5XYPGDA53HG125043; 5XYPGDA53HG118691; 5XYPGDA53HG152887 |

5XYPGDA53HG146345

| 5XYPGDA53HG133899 | 5XYPGDA53HG192144 | 5XYPGDA53HG121140 |

5XYPGDA53HG139881

; 5XYPGDA53HG167289 | 5XYPGDA53HG185940 | 5XYPGDA53HG124071; 5XYPGDA53HG136902 | 5XYPGDA53HG136401; 5XYPGDA53HG102815; 5XYPGDA53HG159497; 5XYPGDA53HG116584 | 5XYPGDA53HG183895 | 5XYPGDA53HG156258 | 5XYPGDA53HG140447; 5XYPGDA53HG163887; 5XYPGDA53HG136155; 5XYPGDA53HG119095

5XYPGDA53HG141100 | 5XYPGDA53HG152243 | 5XYPGDA53HG168507 | 5XYPGDA53HG179488; 5XYPGDA53HG124958; 5XYPGDA53HG145003 | 5XYPGDA53HG191933; 5XYPGDA53HG165462; 5XYPGDA53HG134308 | 5XYPGDA53HG150413; 5XYPGDA53HG154784

5XYPGDA53HG161301; 5XYPGDA53HG149875; 5XYPGDA53HG144434; 5XYPGDA53HG106203; 5XYPGDA53HG121722;

5XYPGDA53HG102247

| 5XYPGDA53HG115807; 5XYPGDA53HG123485 | 5XYPGDA53HG174369 | 5XYPGDA53HG134373 | 5XYPGDA53HG179250 | 5XYPGDA53HG141078 | 5XYPGDA53HG194282

5XYPGDA53HG112146; 5XYPGDA53HG112275 | 5XYPGDA53HG165252 | 5XYPGDA53HG136432; 5XYPGDA53HG115855; 5XYPGDA53HG171889 | 5XYPGDA53HG164859

5XYPGDA53HG191267; 5XYPGDA53HG126905 | 5XYPGDA53HG145289 | 5XYPGDA53HG152551 | 5XYPGDA53HG156924 | 5XYPGDA53HG155806 | 5XYPGDA53HG102734; 5XYPGDA53HG141999 |

5XYPGDA53HG196257

| 5XYPGDA53HG129660; 5XYPGDA53HG196565; 5XYPGDA53HG119064 | 5XYPGDA53HG194539 | 5XYPGDA53HG115323; 5XYPGDA53HG153439; 5XYPGDA53HG199868 | 5XYPGDA53HG162481; 5XYPGDA53HG161699; 5XYPGDA53HG144305 | 5XYPGDA53HG117055; 5XYPGDA53HG186781 | 5XYPGDA53HG119808; 5XYPGDA53HG150881 | 5XYPGDA53HG195710

5XYPGDA53HG124152; 5XYPGDA53HG139119; 5XYPGDA53HG184903 |

5XYPGDA53HG143137

; 5XYPGDA53HG134079 | 5XYPGDA53HG136575; 5XYPGDA53HG158513; 5XYPGDA53HG113961 | 5XYPGDA53HG158835; 5XYPGDA53HG140500; 5XYPGDA53HG187705 | 5XYPGDA53HG172900

5XYPGDA53HG135569

5XYPGDA53HG199630 | 5XYPGDA53HG156342

5XYPGDA53HG194752 | 5XYPGDA53HG189194; 5XYPGDA53HG143199 | 5XYPGDA53HG191088 | 5XYPGDA53HG119324 | 5XYPGDA53HG158947 | 5XYPGDA53HG158351 | 5XYPGDA53HG142215 | 5XYPGDA53HG145910 | 5XYPGDA53HG119517; 5XYPGDA53HG171505; 5XYPGDA53HG145907

5XYPGDA53HG196887 | 5XYPGDA53HG150363; 5XYPGDA53HG104077 | 5XYPGDA53HG102975 | 5XYPGDA53HG179667

5XYPGDA53HG184996 | 5XYPGDA53HG155501; 5XYPGDA53HG139525 | 5XYPGDA53HG104189; 5XYPGDA53HG126855 | 5XYPGDA53HG183041 | 5XYPGDA53HG120912; 5XYPGDA53HG188921 | 5XYPGDA53HG152131 | 5XYPGDA53HG107979; 5XYPGDA53HG130419 | 5XYPGDA53HG145485; 5XYPGDA53HG124829

5XYPGDA53HG171553 | 5XYPGDA53HG137998; 5XYPGDA53HG173996 | 5XYPGDA53HG155515 | 5XYPGDA53HG180480; 5XYPGDA53HG159662; 5XYPGDA53HG156910 | 5XYPGDA53HG100918; 5XYPGDA53HG116519 | 5XYPGDA53HG113345 | 5XYPGDA53HG142960; 5XYPGDA53HG180768; 5XYPGDA53HG124796; 5XYPGDA53HG106282 | 5XYPGDA53HG155725 | 5XYPGDA53HG102023; 5XYPGDA53HG123857 | 5XYPGDA53HG127276 | 5XYPGDA53HG176980 | 5XYPGDA53HG178213 | 5XYPGDA53HG116648; 5XYPGDA53HG178129; 5XYPGDA53HG164067; 5XYPGDA53HG130372; 5XYPGDA53HG191687; 5XYPGDA53HG162917; 5XYPGDA53HG159158 | 5XYPGDA53HG141811 | 5XYPGDA53HG169270 | 5XYPGDA53HG116018 | 5XYPGDA53HG122496 | 5XYPGDA53HG152713 |

5XYPGDA53HG119520

; 5XYPGDA53HG143557 | 5XYPGDA53HG135880 | 5XYPGDA53HG125267 | 5XYPGDA53HG181385 | 5XYPGDA53HG106623; 5XYPGDA53HG197327 | 5XYPGDA53HG197084 | 5XYPGDA53HG127858; 5XYPGDA53HG183492 | 5XYPGDA53HG125057 | 5XYPGDA53HG197716; 5XYPGDA53HG121770 | 5XYPGDA53HG131571; 5XYPGDA53HG122370; 5XYPGDA53HG190281; 5XYPGDA53HG182374 | 5XYPGDA53HG132560; 5XYPGDA53HG151898 | 5XYPGDA53HG107092; 5XYPGDA53HG167955 | 5XYPGDA53HG116942; 5XYPGDA53HG188787; 5XYPGDA53HG130310; 5XYPGDA53HG154476

5XYPGDA53HG149116; 5XYPGDA53HG196386; 5XYPGDA53HG114169 | 5XYPGDA53HG104435 | 5XYPGDA53HG141551 | 5XYPGDA53HG113264 | 5XYPGDA53HG129139; 5XYPGDA53HG171052 | 5XYPGDA53HG178194; 5XYPGDA53HG179149 | 5XYPGDA53HG183086; 5XYPGDA53HG189325 | 5XYPGDA53HG116049; 5XYPGDA53HG159631; 5XYPGDA53HG107643; 5XYPGDA53HG105231 | 5XYPGDA53HG190328

5XYPGDA53HG147981; 5XYPGDA53HG179880 | 5XYPGDA53HG100207; 5XYPGDA53HG198574; 5XYPGDA53HG184447 | 5XYPGDA53HG177613 | 5XYPGDA53HG120683; 5XYPGDA53HG187879 | 5XYPGDA53HG197957 | 5XYPGDA53HG115242; 5XYPGDA53HG116780 | 5XYPGDA53HG192225; 5XYPGDA53HG167342 | 5XYPGDA53HG110400 | 5XYPGDA53HG147687 | 5XYPGDA53HG190409

5XYPGDA53HG190393 | 5XYPGDA53HG104449

5XYPGDA53HG177014; 5XYPGDA53HG165106

5XYPGDA53HG102667; 5XYPGDA53HG120019 | 5XYPGDA53HG124944; 5XYPGDA53HG116438

5XYPGDA53HG165848; 5XYPGDA53HG170452 | 5XYPGDA53HG197649 | 5XYPGDA53HG175070 | 5XYPGDA53HG123566

5XYPGDA53HG109618 | 5XYPGDA53HG172878 | 5XYPGDA53HG176073 | 5XYPGDA53HG126791 | 5XYPGDA53HG131408 | 5XYPGDA53HG168345 | 5XYPGDA53HG161251 | 5XYPGDA53HG182990 | 5XYPGDA53HG118352 | 5XYPGDA53HG193388 | 5XYPGDA53HG198316 | 5XYPGDA53HG159788 | 5XYPGDA53HG182973; 5XYPGDA53HG127729 | 5XYPGDA53HG118111

5XYPGDA53HG140223 | 5XYPGDA53HG130050; 5XYPGDA53HG105746; 5XYPGDA53HG183444 | 5XYPGDA53HG172024 | 5XYPGDA53HG129108 | 5XYPGDA53HG157247 | 5XYPGDA53HG118335 | 5XYPGDA53HG110848 | 5XYPGDA53HG115788; 5XYPGDA53HG163338; 5XYPGDA53HG196484 | 5XYPGDA53HG128914 | 5XYPGDA53HG180883; 5XYPGDA53HG122675 | 5XYPGDA53HG123101 | 5XYPGDA53HG197067 | 5XYPGDA53HG156194; 5XYPGDA53HG128895

5XYPGDA53HG117136 | 5XYPGDA53HG150086 | 5XYPGDA53HG122076; 5XYPGDA53HG163193 | 5XYPGDA53HG194251 | 5XYPGDA53HG150069; 5XYPGDA53HG194718 | 5XYPGDA53HG117850 | 5XYPGDA53HG181497; 5XYPGDA53HG150167 | 5XYPGDA53HG105424 | 5XYPGDA53HG141288 | 5XYPGDA53HG109876; 5XYPGDA53HG194587 | 5XYPGDA53HG177840

5XYPGDA53HG173190; 5XYPGDA53HG134356; 5XYPGDA53HG164182; 5XYPGDA53HG141923; 5XYPGDA53HG178342 | 5XYPGDA53HG111322; 5XYPGDA53HG168099 | 5XYPGDA53HG192130 |

5XYPGDA53HG116858

; 5XYPGDA53HG140738; 5XYPGDA53HG150251 | 5XYPGDA53HG111613; 5XYPGDA53HG123535 | 5XYPGDA53HG197487 | 5XYPGDA53HG162013 | 5XYPGDA53HG188174 | 5XYPGDA53HG109957; 5XYPGDA53HG122756 | 5XYPGDA53HG195948; 5XYPGDA53HG155093 | 5XYPGDA53HG107058

5XYPGDA53HG142506 | 5XYPGDA53HG163033; 5XYPGDA53HG175635; 5XYPGDA53HG122790 | 5XYPGDA53HG147222 | 5XYPGDA53HG169818 | 5XYPGDA53HG133904 | 5XYPGDA53HG123552 | 5XYPGDA53HG115998 | 5XYPGDA53HG161623 | 5XYPGDA53HG118724 | 5XYPGDA53HG149018 | 5XYPGDA53HG133384; 5XYPGDA53HG108579 | 5XYPGDA53HG162741 | 5XYPGDA53HG196310 | 5XYPGDA53HG186893 | 5XYPGDA53HG149553

5XYPGDA53HG151061 | 5XYPGDA53HG155482 | 5XYPGDA53HG117833 | 5XYPGDA53HG139878; 5XYPGDA53HG164828 | 5XYPGDA53HG144871; 5XYPGDA53HG191107 | 5XYPGDA53HG160228 | 5XYPGDA53HG126192 | 5XYPGDA53HG152436

5XYPGDA53HG199241 | 5XYPGDA53HG115564

5XYPGDA53HG199532; 5XYPGDA53HG101289; 5XYPGDA53HG162657 | 5XYPGDA53HG130453; 5XYPGDA53HG164800 | 5XYPGDA53HG113121; 5XYPGDA53HG175229

5XYPGDA53HG133403; 5XYPGDA53HG158186; 5XYPGDA53HG123034 | 5XYPGDA53HG174047 | 5XYPGDA53HG198798; 5XYPGDA53HG149035 | 5XYPGDA53HG122689 | 5XYPGDA53HG136656; 5XYPGDA53HG168992; 5XYPGDA53HG137385 | 5XYPGDA53HG164876 | 5XYPGDA53HG164134 | 5XYPGDA53HG141646; 5XYPGDA53HG163906 | 5XYPGDA53HG146541 | 5XYPGDA53HG125348 | 5XYPGDA53HG115886; 5XYPGDA53HG141033;

5XYPGDA53HG135393

| 5XYPGDA53HG176400; 5XYPGDA53HG121316; 5XYPGDA53HG155000

5XYPGDA53HG171410 | 5XYPGDA53HG165901; 5XYPGDA53HG123020 | 5XYPGDA53HG176574 | 5XYPGDA53HG127620 | 5XYPGDA53HG184285; 5XYPGDA53HG122613; 5XYPGDA53HG160388 | 5XYPGDA53HG190183; 5XYPGDA53HG177921 | 5XYPGDA53HG185503; 5XYPGDA53HG192502; 5XYPGDA53HG137497; 5XYPGDA53HG144952 | 5XYPGDA53HG120571 | 5XYPGDA53HG157149; 5XYPGDA53HG112308; 5XYPGDA53HG139413

5XYPGDA53HG129934; 5XYPGDA53HG166837 | 5XYPGDA53HG182391 | 5XYPGDA53HG114141;

5XYPGDA53HG165574

| 5XYPGDA53HG114172; 5XYPGDA53HG116701

5XYPGDA53HG171892; 5XYPGDA53HG163372; 5XYPGDA53HG112017 | 5XYPGDA53HG121171; 5XYPGDA53HG174016; 5XYPGDA53HG125639; 5XYPGDA53HG159435 | 5XYPGDA53HG174680 | 5XYPGDA53HG167678 | 5XYPGDA53HG166398 | 5XYPGDA53HG153389 | 5XYPGDA53HG137774; 5XYPGDA53HG195223 | 5XYPGDA53HG138911 | 5XYPGDA53HG160522 | 5XYPGDA53HG131277 | 5XYPGDA53HG144840 | 5XYPGDA53HG125480 | 5XYPGDA53HG192337 |

5XYPGDA53HG1383265XYPGDA53HG105665; 5XYPGDA53HG161539 | 5XYPGDA53HG194346

5XYPGDA53HG175473 | 5XYPGDA53HG140366 | 5XYPGDA53HG152677 | 5XYPGDA53HG157796 | 5XYPGDA53HG192127 | 5XYPGDA53HG106816; 5XYPGDA53HG136740 | 5XYPGDA53HG161802 | 5XYPGDA53HG160195; 5XYPGDA53HG180429 | 5XYPGDA53HG184187 | 5XYPGDA53HG163761 | 5XYPGDA53HG141873; 5XYPGDA53HG145292 | 5XYPGDA53HG145261; 5XYPGDA53HG173836 | 5XYPGDA53HG165655 | 5XYPGDA53HG186568 | 5XYPGDA53HG145986 | 5XYPGDA53HG112437; 5XYPGDA53HG164926; 5XYPGDA53HG137581 | 5XYPGDA53HG174033; 5XYPGDA53HG145938; 5XYPGDA53HG138200 | 5XYPGDA53HG122482; 5XYPGDA53HG121025; 5XYPGDA53HG175084 | 5XYPGDA53HG134938 | 5XYPGDA53HG135748; 5XYPGDA53HG183511 | 5XYPGDA53HG144255 | 5XYPGDA53HG133238 | 5XYPGDA53HG159225 | 5XYPGDA53HG182729 |

5XYPGDA53HG193861

| 5XYPGDA53HG118139; 5XYPGDA53HG190474 | 5XYPGDA53HG127715; 5XYPGDA53HG150394; 5XYPGDA53HG101146 | 5XYPGDA53HG149973 | 5XYPGDA53HG195156; 5XYPGDA53HG110381 | 5XYPGDA53HG109828 | 5XYPGDA53HG171620 | 5XYPGDA53HG181547 | 5XYPGDA53HG135670

5XYPGDA53HG155238 | 5XYPGDA53HG173366 | 5XYPGDA53HG157734 | 5XYPGDA53HG114852

5XYPGDA53HG102751; 5XYPGDA53HG149312 | 5XYPGDA53HG162478

5XYPGDA53HG196341; 5XYPGDA53HG189664 | 5XYPGDA53HG135135; 5XYPGDA53HG157121; 5XYPGDA53HG138343 | 5XYPGDA53HG142294 | 5XYPGDA53HG150007 | 5XYPGDA53HG189678 | 5XYPGDA53HG135720

5XYPGDA53HG141386; 5XYPGDA53HG173755 | 5XYPGDA53HG184254

5XYPGDA53HG173884 | 5XYPGDA53HG153831; 5XYPGDA53HG153800 | 5XYPGDA53HG146135 | 5XYPGDA53HG173450 | 5XYPGDA53HG152579 | 5XYPGDA53HG138570 | 5XYPGDA53HG127388; 5XYPGDA53HG169866 | 5XYPGDA53HG180186 | 5XYPGDA53HG114270 | 5XYPGDA53HG165428 | 5XYPGDA53HG136236; 5XYPGDA53HG194105; 5XYPGDA53HG124104; 5XYPGDA53HG170614; 5XYPGDA53HG161640 | 5XYPGDA53HG172668 | 5XYPGDA53HG186702 | 5XYPGDA53HG171133 | 5XYPGDA53HG167860 | 5XYPGDA53HG133076 | 5XYPGDA53HG166806 | 5XYPGDA53HG109439; 5XYPGDA53HG188630 | 5XYPGDA53HG126838; 5XYPGDA53HG187560; 5XYPGDA53HG160293 | 5XYPGDA53HG144661 | 5XYPGDA53HG149441 | 5XYPGDA53HG105438 | 5XYPGDA53HG134793 | 5XYPGDA53HG171438; 5XYPGDA53HG188207 | 5XYPGDA53HG143946 | 5XYPGDA53HG185338 |

5XYPGDA53HG184741

| 5XYPGDA53HG112129; 5XYPGDA53HG112616 | 5XYPGDA53HG173402; 5XYPGDA53HG174498; 5XYPGDA53HG134941

5XYPGDA53HG151397 | 5XYPGDA53HG127374 | 5XYPGDA53HG130307; 5XYPGDA53HG132803 | 5XYPGDA53HG101695; 5XYPGDA53HG113863 | 5XYPGDA53HG162285

5XYPGDA53HG192273 | 5XYPGDA53HG132185

5XYPGDA53HG173612 | 5XYPGDA53HG197117 | 5XYPGDA53HG148242

5XYPGDA53HG159872

5XYPGDA53HG145650; 5XYPGDA53HG184772 | 5XYPGDA53HG176879; 5XYPGDA53HG105021; 5XYPGDA53HG127214 | 5XYPGDA53HG185601 | 5XYPGDA53HG149438; 5XYPGDA53HG166286 | 5XYPGDA53HG117167; 5XYPGDA53HG121834; 5XYPGDA53HG142084; 5XYPGDA53HG169141 | 5XYPGDA53HG176185 | 5XYPGDA53HG132333 | 5XYPGDA53HG179975 | 5XYPGDA53HG148208 | 5XYPGDA53HG176946 | 5XYPGDA53HG184934 | 5XYPGDA53HG140027; 5XYPGDA53HG145616 | 5XYPGDA53HG102619 | 5XYPGDA53HG112762; 5XYPGDA53HG160357 | 5XYPGDA53HG181483 | 5XYPGDA53HG149262; 5XYPGDA53HG141324 | 5XYPGDA53HG155532; 5XYPGDA53HG131621 | 5XYPGDA53HG169916; 5XYPGDA53HG188806; 5XYPGDA53HG137452 | 5XYPGDA53HG100191

5XYPGDA53HG119811 | 5XYPGDA53HG151254; 5XYPGDA53HG114527; 5XYPGDA53HG153778 | 5XYPGDA53HG104998; 5XYPGDA53HG197697 | 5XYPGDA53HG189146 | 5XYPGDA53HG121560; 5XYPGDA53HG157975 | 5XYPGDA53HG144272; 5XYPGDA53HG156647 | 5XYPGDA53HG154638 | 5XYPGDA53HG175795; 5XYPGDA53HG119775 | 5XYPGDA53HG168233 | 5XYPGDA53HG111238 | 5XYPGDA53HG106962 | 5XYPGDA53HG127505 | 5XYPGDA53HG169771 | 5XYPGDA53HG170810 | 5XYPGDA53HG136138 | 5XYPGDA53HG121445 | 5XYPGDA53HG190698 | 5XYPGDA53HG132669 | 5XYPGDA53HG137354; 5XYPGDA53HG192662 | 5XYPGDA53HG192693 | 5XYPGDA53HG147219; 5XYPGDA53HG190555 | 5XYPGDA53HG119419; 5XYPGDA53HG194234 | 5XYPGDA53HG175960

5XYPGDA53HG137967; 5XYPGDA53HG135149 | 5XYPGDA53HG145809 | 5XYPGDA53HG134969; 5XYPGDA53HG168362 | 5XYPGDA53HG123969 | 5XYPGDA53HG130730; 5XYPGDA53HG118495 | 5XYPGDA53HG136818; 5XYPGDA53HG112468 | 5XYPGDA53HG164456

5XYPGDA53HG108775 | 5XYPGDA53HG193973 | 5XYPGDA53HG136737; 5XYPGDA53HG141825 | 5XYPGDA53HG176302 | 5XYPGDA53HG173495 | 5XYPGDA53HG123244; 5XYPGDA53HG143641; 5XYPGDA53HG122384 | 5XYPGDA53HG158995 | 5XYPGDA53HG137418; 5XYPGDA53HG166949 | 5XYPGDA53HG137273 | 5XYPGDA53HG150489; 5XYPGDA53HG112194 | 5XYPGDA53HG125933; 5XYPGDA53HG146393; 5XYPGDA53HG161671; 5XYPGDA53HG148810; 5XYPGDA53HG101261 | 5XYPGDA53HG152937; 5XYPGDA53HG195013; 5XYPGDA53HG184139 | 5XYPGDA53HG154946 | 5XYPGDA53HG197408 | 5XYPGDA53HG159452 | 5XYPGDA53HG184657 | 5XYPGDA53HG110767; 5XYPGDA53HG108310 | 5XYPGDA53HG179183 | 5XYPGDA53HG167034 | 5XYPGDA53HG128444 | 5XYPGDA53HG176722 | 5XYPGDA53HG110512 | 5XYPGDA53HG196209 | 5XYPGDA53HG193665 | 5XYPGDA53HG151626; 5XYPGDA53HG190300 | 5XYPGDA53HG197909; 5XYPGDA53HG178888 | 5XYPGDA53HG115726 | 5XYPGDA53HG199370; 5XYPGDA53HG134812 | 5XYPGDA53HG188594; 5XYPGDA53HG187669 | 5XYPGDA53HG145602; 5XYPGDA53HG146975 | 5XYPGDA53HG147818 | 5XYPGDA53HG101020; 5XYPGDA53HG138634 | 5XYPGDA53HG156132

5XYPGDA53HG103835

5XYPGDA53HG107142 | 5XYPGDA53HG157202; 5XYPGDA53HG180110 | 5XYPGDA53HG119016; 5XYPGDA53HG113538; 5XYPGDA53HG176333

5XYPGDA53HG133255 | 5XYPGDA53HG188739 | 5XYPGDA53HG199482; 5XYPGDA53HG172766 | 5XYPGDA53HG136303 | 5XYPGDA53HG165459 | 5XYPGDA53HG150833 | 5XYPGDA53HG147592; 5XYPGDA53HG181323 | 5XYPGDA53HG123776 | 5XYPGDA53HG163968; 5XYPGDA53HG152856; 5XYPGDA53HG139511 | 5XYPGDA53HG190765 | 5XYPGDA53HG150654

5XYPGDA53HG193231 | 5XYPGDA53HG162058 | 5XYPGDA53HG103950 | 5XYPGDA53HG190247 | 5XYPGDA53HG166241; 5XYPGDA53HG188353; 5XYPGDA53HG173304 | 5XYPGDA53HG153330 | 5XYPGDA53HG155935; 5XYPGDA53HG140819 | 5XYPGDA53HG196792 | 5XYPGDA53HG149603; 5XYPGDA53HG157412 | 5XYPGDA53HG149729 | 5XYPGDA53HG171455

5XYPGDA53HG182441; 5XYPGDA53HG156017 | 5XYPGDA53HG188448; 5XYPGDA53HG100921; 5XYPGDA53HG125432 | 5XYPGDA53HG154123 | 5XYPGDA53HG148919 | 5XYPGDA53HG191723; 5XYPGDA53HG160584 | 5XYPGDA53HG191432 | 5XYPGDA53HG170421 |

5XYPGDA53HG126144

; 5XYPGDA53HG130906 | 5XYPGDA53HG181029 | 5XYPGDA53HG135832 | 5XYPGDA53HG115693; 5XYPGDA53HG122546 | 5XYPGDA53HG167826; 5XYPGDA53HG110235; 5XYPGDA53HG164098; 5XYPGDA53HG170029 | 5XYPGDA53HG151416 | 5XYPGDA53HG143722; 5XYPGDA53HG134602 | 5XYPGDA53HG176414; 5XYPGDA53HG125852; 5XYPGDA53HG180656 | 5XYPGDA53HG105875 | 5XYPGDA53HG142974 | 5XYPGDA53HG131179 | 5XYPGDA53HG175523 | 5XYPGDA53HG145020 | 5XYPGDA53HG171441; 5XYPGDA53HG114012 | 5XYPGDA53HG108422 | 5XYPGDA53HG166093; 5XYPGDA53HG144739 | 5XYPGDA53HG112065 | 5XYPGDA53HG176610 | 5XYPGDA53HG135474 | 5XYPGDA53HG148841 | 5XYPGDA53HG139508; 5XYPGDA53HG187431; 5XYPGDA53HG187901; 5XYPGDA53HG193018 | 5XYPGDA53HG184724; 5XYPGDA53HG140352 | 5XYPGDA53HG115001 | 5XYPGDA53HG103530 | 5XYPGDA53HG188692 | 5XYPGDA53HG193827; 5XYPGDA53HG184819; 5XYPGDA53HG102541 | 5XYPGDA53HG102653; 5XYPGDA53HG105925 | 5XYPGDA53HG152078 | 5XYPGDA53HG186828 | 5XYPGDA53HG138388; 5XYPGDA53HG184951 | 5XYPGDA53HG178051 |

5XYPGDA53HG189695

; 5XYPGDA53HG110834 | 5XYPGDA53HG111403 | 5XYPGDA53HG155563 | 5XYPGDA53HG150458; 5XYPGDA53HG150587 | 5XYPGDA53HG143073 | 5XYPGDA53HG162092 | 5XYPGDA53HG195349; 5XYPGDA53HG120067 | 5XYPGDA53HG130856 | 5XYPGDA53HG177918 | 5XYPGDA53HG158057 | 5XYPGDA53HG136253; 5XYPGDA53HG142019 | 5XYPGDA53HG120215; 5XYPGDA53HG199353; 5XYPGDA53HG168670 | 5XYPGDA53HG178695 | 5XYPGDA53HG185470; 5XYPGDA53HG114883 | 5XYPGDA53HG177059 | 5XYPGDA53HG112485; 5XYPGDA53HG140142; 5XYPGDA53HG183394; 5XYPGDA53HG104421; 5XYPGDA53HG164621 | 5XYPGDA53HG132896 | 5XYPGDA53HG109070 | 5XYPGDA53HG157748

5XYPGDA53HG188496 | 5XYPGDA53HG170953 | 5XYPGDA53HG197196; 5XYPGDA53HG102460 | 5XYPGDA53HG171245 | 5XYPGDA53HG189910 | 5XYPGDA53HG113426; 5XYPGDA53HG197876; 5XYPGDA53HG122322 | 5XYPGDA53HG178986 | 5XYPGDA53HG115340; 5XYPGDA53HG149472; 5XYPGDA53HG159905 | 5XYPGDA53HG165414; 5XYPGDA53HG161864 | 5XYPGDA53HG191642 | 5XYPGDA53HG162965 | 5XYPGDA53HG132977 | 5XYPGDA53HG145146 | 5XYPGDA53HG110915; 5XYPGDA53HG153604

5XYPGDA53HG161105 | 5XYPGDA53HG116763 | 5XYPGDA53HG182455 | 5XYPGDA53HG195206; 5XYPGDA53HG163775 | 5XYPGDA53HG113944 | 5XYPGDA53HG174307 | 5XYPGDA53HG130792; 5XYPGDA53HG183802 | 5XYPGDA53HG165445; 5XYPGDA53HG157779 | 5XYPGDA53HG109621; 5XYPGDA53HG157250 | 5XYPGDA53HG100143 |

5XYPGDA53HG131568

| 5XYPGDA53HG158771 | 5XYPGDA53HG118402; 5XYPGDA53HG139377; 5XYPGDA53HG185078

5XYPGDA53HG188773 | 5XYPGDA53HG160052 | 5XYPGDA53HG158298; 5XYPGDA53HG117797 | 5XYPGDA53HG130940; 5XYPGDA53HG156437 | 5XYPGDA53HG113328 | 5XYPGDA53HG116004 | 5XYPGDA53HG180236 | 5XYPGDA53HG101275; 5XYPGDA53HG147883 | 5XYPGDA53HG106301 | 5XYPGDA53HG163467 | 5XYPGDA53HG191981 | 5XYPGDA53HG104984 | 5XYPGDA53HG115435 | 5XYPGDA53HG174193 | 5XYPGDA53HG107268 | 5XYPGDA53HG198123; 5XYPGDA53HG104404; 5XYPGDA53HG132834

5XYPGDA53HG112051; 5XYPGDA53HG185159; 5XYPGDA53HG119002 | 5XYPGDA53HG196646; 5XYPGDA53HG169060 | 5XYPGDA53HG163114 | 5XYPGDA53HG182312 | 5XYPGDA53HG194069 | 5XYPGDA53HG154588; 5XYPGDA53HG136723 | 5XYPGDA53HG151819; 5XYPGDA53HG105262 | 5XYPGDA53HG132302 | 5XYPGDA53HG155112 | 5XYPGDA53HG192256 | 5XYPGDA53HG157538; 5XYPGDA53HG186277

5XYPGDA53HG163369; 5XYPGDA53HG143431 | 5XYPGDA53HG139721 | 5XYPGDA53HG179765; 5XYPGDA53HG181774;

5XYPGDA53HG106900

; 5XYPGDA53HG172587 | 5XYPGDA53HG131814 | 5XYPGDA53HG151769; 5XYPGDA53HG196954; 5XYPGDA53HG117198 | 5XYPGDA53HG161296 | 5XYPGDA53HG175926 | 5XYPGDA53HG110557 | 5XYPGDA53HG175148 | 5XYPGDA53HG171228; 5XYPGDA53HG187428 | 5XYPGDA53HG154185 | 5XYPGDA53HG117685 | 5XYPGDA53HG173562; 5XYPGDA53HG132719 | 5XYPGDA53HG187834; 5XYPGDA53HG126080 | 5XYPGDA53HG145793 | 5XYPGDA53HG103141; 5XYPGDA53HG197344; 5XYPGDA53HG190152; 5XYPGDA53HG115595 | 5XYPGDA53HG196369; 5XYPGDA53HG133692; 5XYPGDA53HG153926

5XYPGDA53HG199045; 5XYPGDA53HG127701 | 5XYPGDA53HG155949 | 5XYPGDA53HG132767 | 5XYPGDA53HG198915